Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 491 din 28 aprilie 2009

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din 12 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

PROGRAMUL   DE  ACŢIUNI   PE  ANUL   2009

pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

1. Execuţie lucrări de consolidare

1.1. Clădiri cu lucrări de consolidare în execuţie la 1 ianuarie 2009

1.1.1. Municipiul Bucureşti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Bd. N. Bălcescu nr. 24 S1

1928

2S+P+12E

119

12.031

2

Str. Ştirbei Vodă nr. 17 S1

1936

S+P+8E+M

58

4.619

3

Calea Victoriei nr. 128AS1

1935

S+D+P+8E

50

6.675

4

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51 S5

1929

S+D+P+7E

36

7.353

1.1.2. Municipiul Galaţi -judeţul Galaţi - Tc=1,0 s; ag=0,24g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Regimentului 11 Şiret nr. 17, Bloc C 20, cartier Ţiglina I

1964

P+4E

60

3.794

1.1.3. Municipiul Ploieşti -judeţul Prahova - Tc=1,0 s; ag=0,28g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Cibinului nr. 2, Bloc A7

1962

P+4E

60

4.000

1.1.4. Municipiul Roman -judeţul Neamţ - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S+P+4E

45

2.960

1.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în condiţiile legii, contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare

1.2.1. Municipiul Bucureşti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Calea Victoriei nr. 101A+B S1

1938

S+P+10E

96

7.036

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34 S1

1935

S+P+9E

45

5.896

3

Str. Maria Rosetti nr. 55 S2

1934

S+P+9E

20

1.433

4

Str. Boteanu nr. 3A-3B S1

1936-1937

S+P+7:8E+M

56

10.593

5

Bd. I. C. Brătianu nr. 5 S3

1936

S+P+8E

26

1.707

6

Str. Victor Eftimiu nr. 9 (Str. Dr. Marcovici nr. 9) S1

1935

S+P+8E

88

7.905

7

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19 S1

1903

S+P+7E

14

3.650

8

Str. Ion Câmpineanu nr. 9 S1

1937

S+P+6E+M

19

3.155

9

Str. Mendeleev nr. 17 - Piaţa Amzei nr. 15 S1

1935

S+P+6E

47

5.699

10

Str. Brezoianu nr. 38 S1

1935

S+P+5E

9

1.542

11

Str. Dacia nr. 85 S2

1935

S+P+5E

11

1.945

12**)

Str. Armenească nr. 28 S2 Str. Semilunei nr. 8 S2 Str. Armenească nr. 28A S2

1935 1935 1935

S+P+5E+M

S+P+5E

S+P+4E+M

6 6 9

1.280 1.465 1.200

13

Str. Sf. Vineri nr. 5 S3

1933

P+4E+M

12

2.091

14

Str. Sf. Elefterienr. 11 S5

1936

S+P+4E+M

8

1.295

1.2.2. Oraşul Negreşti -judeţul Vaslui - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 3

1971

P+3E

32

2.133

2

Str. M. Kogălniceanu Bloc nr. 8

1979

P+4E

32

3.080

3

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 9

1978

P+4E

36

2.840

1.2.3. Municipiul Tulcea -judeţul Tulcea - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Isaccei Bloc I 3

1962

P+4E

30

2.905

2

Str. Isaccei Bloc I 4

1962

P+4E

30

2.905

2. Proiectare lucrări de consolidare

2.1. Clădiri cu proiecte de consolidare în curs de elaborare la 1 ianuarie 2009

2.1.1. Municipiul Bucureşti -Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Batistei nr. 5 S1

1933

2S+P+10E

26

3.065

2

Calea Moşilor nr. 96 S2

1900

S+P+5E+M

11

2.348

3

Bd. Carol I nr. 63 S2

1937

S+P+5E+M

18

1.769

4

Str. Pictor Luchian nr. 3 S2

1935

S+P+5E+M

9

2.067

5

Str. Nicolae Iorga nr. 31 S1

1936

S+P+5E

19

1.720

6

Str. J. L. Calderon nr. 2 S2 (Teatrul „Foarte Mic")

1905

S+P+5E

20

3.745

7

Str. Pictor Luchian nr. 12 (C) S2

1933

S+P+4E+M

8

1.410

8

Str. Schitu Măgureanu nr. 3 S5 (Bloc„Cireşica')

1891

S+P+4E+M

31

3.640

9

Calea Victoriei nr. 2-4 S3

1928

S+P+8E

72

11.782

10

Calea Plevnei nr. 1 S5

1930

S+P+8E

52

6.091

2.1.2. Oraşul Cernavodă - judeţul Constanţa - Tc=1,0s; ag=0,16*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Panait Cerna nr. 17, Bloc E2

1984

P+4E

20

750

2

Str. Panait Cerna nr. 15, Bloc E4

1984

P+4E

20

750

2.1.3. Oraşul Hârşova-judeţul Constanţa - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Plantelor nr. 33, Bloc P1

1968

S+P+4E

60

3.390

2.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în condiţiile legii, contractarea proiectării lucrărilor de consolidare

2.2.1. Municipiul Bucureşti - Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Eforie nr. 8 S5

1940

S+P+8E+M

58

5.312

2

Str. Ştirbei Vodă nr. 20 S1

1935

S+P+6E+M

33

4.250

3

Str. Franceză nr. 9 (Teatrul „Casandra") S3

1910

S+P+6E

50

5.600

4

Str. Speranţei nr. 24 S2

1940

S+P+6E

11

1.600

5

Calea Moşilor nr. 131 S2

1938

P+5E+M

29

2.028

6

Str. Biserica Enei nr. 14 S1

1936

S+P+5E

26

4.261

7

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30 corp A+B S5

1922

S+P+4E+M S+P+2E+M

37

4.427

2.2.2. Municipiul Sfântu Gheorghe - judeţul Covasna - Tc=0,7 s; ag=0,20*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Dealului nr. 11, Bloc 25

1976

P+10E

69

5.952

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:

Tc=perioada de colţ a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei pământului;

ag=acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR=100 ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice).

**) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile, pe considerentul inexistenţei rosturilor de separaţie.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 491/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 491 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 564 2018
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 491/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu