Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 491 din 28 aprilie 2009

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din 12 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

PROGRAMUL   DE  ACŢIUNI   PE  ANUL   2009

pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

1. Execuţie lucrări de consolidare

1.1. Clădiri cu lucrări de consolidare în execuţie la 1 ianuarie 2009

1.1.1. Municipiul Bucureşti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Bd. N. Bălcescu nr. 24 S1

1928

2S+P+12E

119

12.031

2

Str. Ştirbei Vodă nr. 17 S1

1936

S+P+8E+M

58

4.619

3

Calea Victoriei nr. 128AS1

1935

S+D+P+8E

50

6.675

4

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51 S5

1929

S+D+P+7E

36

7.353

1.1.2. Municipiul Galaţi -judeţul Galaţi - Tc=1,0 s; ag=0,24g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Regimentului 11 Şiret nr. 17, Bloc C 20, cartier Ţiglina I

1964

P+4E

60

3.794

1.1.3. Municipiul Ploieşti -judeţul Prahova - Tc=1,0 s; ag=0,28g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Cibinului nr. 2, Bloc A7

1962

P+4E

60

4.000

1.1.4. Municipiul Roman -judeţul Neamţ - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S+P+4E

45

2.960

1.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în condiţiile legii, contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare

1.2.1. Municipiul Bucureşti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Calea Victoriei nr. 101A+B S1

1938

S+P+10E

96

7.036

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34 S1

1935

S+P+9E

45

5.896

3

Str. Maria Rosetti nr. 55 S2

1934

S+P+9E

20

1.433

4

Str. Boteanu nr. 3A-3B S1

1936-1937

S+P+7:8E+M

56

10.593

5

Bd. I. C. Brătianu nr. 5 S3

1936

S+P+8E

26

1.707

6

Str. Victor Eftimiu nr. 9 (Str. Dr. Marcovici nr. 9) S1

1935

S+P+8E

88

7.905

7

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19 S1

1903

S+P+7E

14

3.650

8

Str. Ion Câmpineanu nr. 9 S1

1937

S+P+6E+M

19

3.155

9

Str. Mendeleev nr. 17 - Piaţa Amzei nr. 15 S1

1935

S+P+6E

47

5.699

10

Str. Brezoianu nr. 38 S1

1935

S+P+5E

9

1.542

11

Str. Dacia nr. 85 S2

1935

S+P+5E

11

1.945

12**)

Str. Armenească nr. 28 S2 Str. Semilunei nr. 8 S2 Str. Armenească nr. 28A S2

1935 1935 1935

S+P+5E+M

S+P+5E

S+P+4E+M

6 6 9

1.280 1.465 1.200

13

Str. Sf. Vineri nr. 5 S3

1933

P+4E+M

12

2.091

14

Str. Sf. Elefterienr. 11 S5

1936

S+P+4E+M

8

1.295

1.2.2. Oraşul Negreşti -judeţul Vaslui - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 3

1971

P+3E

32

2.133

2

Str. M. Kogălniceanu Bloc nr. 8

1979

P+4E

32

3.080

3

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 9

1978

P+4E

36

2.840

1.2.3. Municipiul Tulcea -judeţul Tulcea - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Isaccei Bloc I 3

1962

P+4E

30

2.905

2

Str. Isaccei Bloc I 4

1962

P+4E

30

2.905

2. Proiectare lucrări de consolidare

2.1. Clădiri cu proiecte de consolidare în curs de elaborare la 1 ianuarie 2009

2.1.1. Municipiul Bucureşti -Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Batistei nr. 5 S1

1933

2S+P+10E

26

3.065

2

Calea Moşilor nr. 96 S2

1900

S+P+5E+M

11

2.348

3

Bd. Carol I nr. 63 S2

1937

S+P+5E+M

18

1.769

4

Str. Pictor Luchian nr. 3 S2

1935

S+P+5E+M

9

2.067

5

Str. Nicolae Iorga nr. 31 S1

1936

S+P+5E

19

1.720

6

Str. J. L. Calderon nr. 2 S2 (Teatrul „Foarte Mic")

1905

S+P+5E

20

3.745

7

Str. Pictor Luchian nr. 12 (C) S2

1933

S+P+4E+M

8

1.410

8

Str. Schitu Măgureanu nr. 3 S5 (Bloc„Cireşica')

1891

S+P+4E+M

31

3.640

9

Calea Victoriei nr. 2-4 S3

1928

S+P+8E

72

11.782

10

Calea Plevnei nr. 1 S5

1930

S+P+8E

52

6.091

2.1.2. Oraşul Cernavodă - judeţul Constanţa - Tc=1,0s; ag=0,16*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Panait Cerna nr. 17, Bloc E2

1984

P+4E

20

750

2

Str. Panait Cerna nr. 15, Bloc E4

1984

P+4E

20

750

2.1.3. Oraşul Hârşova-judeţul Constanţa - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Plantelor nr. 33, Bloc P1

1968

S+P+4E

60

3.390

2.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în condiţiile legii, contractarea proiectării lucrărilor de consolidare

2.2.1. Municipiul Bucureşti - Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Eforie nr. 8 S5

1940

S+P+8E+M

58

5.312

2

Str. Ştirbei Vodă nr. 20 S1

1935

S+P+6E+M

33

4.250

3

Str. Franceză nr. 9 (Teatrul „Casandra") S3

1910

S+P+6E

50

5.600

4

Str. Speranţei nr. 24 S2

1940

S+P+6E

11

1.600

5

Calea Moşilor nr. 131 S2

1938

P+5E+M

29

2.028

6

Str. Biserica Enei nr. 14 S1

1936

S+P+5E

26

4.261

7

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30 corp A+B S5

1922

S+P+4E+M S+P+2E+M

37

4.427

2.2.2. Municipiul Sfântu Gheorghe - judeţul Covasna - Tc=0,7 s; ag=0,20*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Dealului nr. 11, Bloc 25

1976

P+10E

69

5.952

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:

Tc=perioada de colţ a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei pământului;

ag=acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR=100 ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice).

**) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile, pe considerentul inexistenţei rosturilor de separaţie.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 491/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 491 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 491/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu