Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 491 din 28 aprilie 2009

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din 12 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

PROGRAMUL   DE  ACŢIUNI   PE  ANUL   2009

pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

1. Execuţie lucrări de consolidare

1.1. Clădiri cu lucrări de consolidare în execuţie la 1 ianuarie 2009

1.1.1. Municipiul Bucureşti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Bd. N. Bălcescu nr. 24 S1

1928

2S+P+12E

119

12.031

2

Str. Ştirbei Vodă nr. 17 S1

1936

S+P+8E+M

58

4.619

3

Calea Victoriei nr. 128AS1

1935

S+D+P+8E

50

6.675

4

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51 S5

1929

S+D+P+7E

36

7.353

1.1.2. Municipiul Galaţi -judeţul Galaţi - Tc=1,0 s; ag=0,24g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Regimentului 11 Şiret nr. 17, Bloc C 20, cartier Ţiglina I

1964

P+4E

60

3.794

1.1.3. Municipiul Ploieşti -judeţul Prahova - Tc=1,0 s; ag=0,28g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Cibinului nr. 2, Bloc A7

1962

P+4E

60

4.000

1.1.4. Municipiul Roman -judeţul Neamţ - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S+P+4E

45

2.960

1.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în condiţiile legii, contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare

1.2.1. Municipiul Bucureşti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Calea Victoriei nr. 101A+B S1

1938

S+P+10E

96

7.036

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34 S1

1935

S+P+9E

45

5.896

3

Str. Maria Rosetti nr. 55 S2

1934

S+P+9E

20

1.433

4

Str. Boteanu nr. 3A-3B S1

1936-1937

S+P+7:8E+M

56

10.593

5

Bd. I. C. Brătianu nr. 5 S3

1936

S+P+8E

26

1.707

6

Str. Victor Eftimiu nr. 9 (Str. Dr. Marcovici nr. 9) S1

1935

S+P+8E

88

7.905

7

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19 S1

1903

S+P+7E

14

3.650

8

Str. Ion Câmpineanu nr. 9 S1

1937

S+P+6E+M

19

3.155

9

Str. Mendeleev nr. 17 - Piaţa Amzei nr. 15 S1

1935

S+P+6E

47

5.699

10

Str. Brezoianu nr. 38 S1

1935

S+P+5E

9

1.542

11

Str. Dacia nr. 85 S2

1935

S+P+5E

11

1.945

12**)

Str. Armenească nr. 28 S2 Str. Semilunei nr. 8 S2 Str. Armenească nr. 28A S2

1935 1935 1935

S+P+5E+M

S+P+5E

S+P+4E+M

6 6 9

1.280 1.465 1.200

13

Str. Sf. Vineri nr. 5 S3

1933

P+4E+M

12

2.091

14

Str. Sf. Elefterienr. 11 S5

1936

S+P+4E+M

8

1.295

1.2.2. Oraşul Negreşti -judeţul Vaslui - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 3

1971

P+3E

32

2.133

2

Str. M. Kogălniceanu Bloc nr. 8

1979

P+4E

32

3.080

3

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 9

1978

P+4E

36

2.840

1.2.3. Municipiul Tulcea -judeţul Tulcea - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Isaccei Bloc I 3

1962

P+4E

30

2.905

2

Str. Isaccei Bloc I 4

1962

P+4E

30

2.905

2. Proiectare lucrări de consolidare

2.1. Clădiri cu proiecte de consolidare în curs de elaborare la 1 ianuarie 2009

2.1.1. Municipiul Bucureşti -Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Batistei nr. 5 S1

1933

2S+P+10E

26

3.065

2

Calea Moşilor nr. 96 S2

1900

S+P+5E+M

11

2.348

3

Bd. Carol I nr. 63 S2

1937

S+P+5E+M

18

1.769

4

Str. Pictor Luchian nr. 3 S2

1935

S+P+5E+M

9

2.067

5

Str. Nicolae Iorga nr. 31 S1

1936

S+P+5E

19

1.720

6

Str. J. L. Calderon nr. 2 S2 (Teatrul „Foarte Mic")

1905

S+P+5E

20

3.745

7

Str. Pictor Luchian nr. 12 (C) S2

1933

S+P+4E+M

8

1.410

8

Str. Schitu Măgureanu nr. 3 S5 (Bloc„Cireşica')

1891

S+P+4E+M

31

3.640

9

Calea Victoriei nr. 2-4 S3

1928

S+P+8E

72

11.782

10

Calea Plevnei nr. 1 S5

1930

S+P+8E

52

6.091

2.1.2. Oraşul Cernavodă - judeţul Constanţa - Tc=1,0s; ag=0,16*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Panait Cerna nr. 17, Bloc E2

1984

P+4E

20

750

2

Str. Panait Cerna nr. 15, Bloc E4

1984

P+4E

20

750

2.1.3. Oraşul Hârşova-judeţul Constanţa - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Plantelor nr. 33, Bloc P1

1968

S+P+4E

60

3.390

2.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în condiţiile legii, contractarea proiectării lucrărilor de consolidare

2.2.1. Municipiul Bucureşti - Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

1

Str. Eforie nr. 8 S5

1940

S+P+8E+M

58

5.312

2

Str. Ştirbei Vodă nr. 20 S1

1935

S+P+6E+M

33

4.250

3

Str. Franceză nr. 9 (Teatrul „Casandra") S3

1910

S+P+6E

50

5.600

4

Str. Speranţei nr. 24 S2

1940

S+P+6E

11

1.600

5

Calea Moşilor nr. 131 S2

1938

P+5E+M

29

2.028

6

Str. Biserica Enei nr. 14 S1

1936

S+P+5E

26

4.261

7

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30 corp A+B S5

1922

S+P+4E+M S+P+2E+M

37

4.427

2.2.2. Municipiul Sfântu Gheorghe - judeţul Covasna - Tc=0,7 s; ag=0,20*)

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr.de apartamente

Aria desfăşurată

(m2)

Str. Dealului nr. 11, Bloc 25

1976

P+10E

69

5.952

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:

Tc=perioada de colţ a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei pământului;

ag=acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR=100 ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice).

**) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile, pe considerentul inexistenţei rosturilor de separaţie.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 491/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 491 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 1309 2017
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 491/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu