Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 452 din  2 iunie 2000

privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 272 din 15 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei si al art. 97 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Examenul de atestare pe post pentru numirea in functii publice de conducere se va organiza si se va desfasura in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, denumita in continuare lege, si cu respectarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 2
    Examenul de atestare pe post pentru numirea in functii publice de conducere va fi sustinut numai de functionarii din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 lit. a) - g) din lege si nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 56 - 58 din lege.
    Art. 3
    (1) In cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice se vor constitui comisii de atestare a functionarilor care ocupa functii publice de conducere, denumite in continuare comisii de atestare.
    (2) Comisia de atestare este formata dintr-un presedinte si 2 - 4 membri numiti prin ordin sau prin dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei respective.
    (3) Comisia de atestare are un secretar care nu este membru al acesteia, numit prin ordin sau prin dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice respective, de regula dintre functionarii din cadrul compartimentului de resurse umane al autoritatii sau institutiei publice respective, si care indeplineste sarcinile stabilite in scris de presedintele comisiei de atestare.
    Art. 4
    Din comisia de atestare a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte organe centrale va face parte, in mod obligatoriu, si un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, numit prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 5
    Comisia de atestare a functionarilor care ocupa functia publica de conducere de secretar general al Guvernului si de secretar general adjunct al Guvernului este prezidata de primul-ministru sau de un reprezentant desemnat de acesta si este formata din ministrul justitiei, ministrul functiei publice, ministrul finantelor si presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 6
    Din comisia de atestare a conducatorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor sau ale altor organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale vor face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, numit prin ordin al presedintelui acesteia, si un reprezentant al prefectului judetului sau al municipiului Bucuresti, desemnat de acesta prin ordin.
    Art. 7
    (1) Din comisia de atestare a secretarului general al prefecturii vor face parte un reprezentant al Ministerului Functiei Publice, un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si 3 reprezentanti ai prefectului.
    (2) Din comisia de atestare a functionarilor care ocupa functia publica de conducere de secretar al judetului sau al municipiului Bucuresti vor face parte un reprezentant al Ministerului Functiei Publice, un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, un reprezentant al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucuresti si 2 reprezentanti ai consiliului judetean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Din comisia de atestare a secretarului municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei, dupa caz, vor face parte un reprezentant al prefectului, un reprezentant al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucuresti, un reprezentant al primarului municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei, dupa caz, si 2 reprezentanti ai consiliului local respectiv.
    Art. 8
    (1) Presedintele comisiei de atestare pe post a secretarului general al prefecturii va fi desemnat de ministrul functiei publice, prin ordin.
    (2) Presedintele fiecarei comisii de atestare prevazute la art. 6 si la art. 7 alin. (2) si (3) este desemnat cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.
    Art. 9
    (1) In termen de 5 zile de la constituire comisia de atestare va verifica, pentru fiecare functionar, indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2.
    (2) Rezultatele verificarilor prevazute la alin. (1) se consemneaza de secretarul comisiei de atestare intr-un proces-verbal care se semneaza de toti membrii comisiei.
    (3) In cazul in care constata neindeplinirea de catre un functionar a conditiilor prevazute la alin. (1), comisia de atestare ii va comunica acestuia, imediat si in scris, rezultatul verificarii, care va putea fi contestat in termen de 5 zile de la comunicare.
    (4) Contestatia asupra rezultatului verificarii prevazute la alin. (1) va fi depusa la conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective si va fi solutionata de acesta in termen de 5 zile de la depunere.
    (5) Examenul de atestare pe post va fi programat sa se desfasoare numai dupa solutionarea contestatiei asupra rezultatului verificarii prevazute la alin. (1).
    Art. 10
    Tematica specifica domeniului de activitate si functiei publice de conducere, locul, data si ora desfasurarii examenului de atestare pe post vor fi comunicate in scris, cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii acestuia, de catre secretarul comisiei de atestare fiecarui functionar care ocupa o functie publica de conducere.
    Art. 11
    (1) Examenul de atestare pe post pentru numirea in functii publice de conducere consta in sustinerea unei lucrari scrise si in prezentarea la un interviu, legate de tematica specifica domeniului de activitate si functiei publice de conducere, stabilita de comisia de atestare.
    (2) Subiectele pentru lucrarea scrisa si seturile de intrebari pentru interviu vor fi inchise in plicuri.
    (3) Pentru lucrarea scrisa, cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii examenului de atestare, candidatul, in prezenta comisiei de atestare, va extrage subiectul lucrarii scrise ce va fi consemnat in procesul-verbal al examenului de atestare pe post. Lucrarea redactata de candidat va fi depusa la comisia de atestare cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii examenului de atestare pe post.
    (4) In ziua examenului de atestare pe post, pentru interviu, candidatul va extrage un plic cu setul de intrebari la care va raspunde in prezenta comisiei de atestare.
    (5) Nota pentru lucrarea scrisa si, respectiv, nota pentru interviu reprezinta media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de atestare. Notele pentru lucrarea scrisa si pentru interviu pot fi de la 1 la 10.
    Art. 12
    (1) Rezultatul examenului de atestare pe post este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei pentru lucrarea scrisa si pentru interviu.
    (2) Functionarul va fi atestat in functia publica de conducere in cazul in care a obtinut la examenul de atestare pe post cel putin nota 7. Rezultatul va fi comunicat functionarului respectiv, in scris, in termen de 3 zile de la data desfasurarii examenului de atestare pe post.
    (3) Rezultatul examenului de atestare pe post poate fi contestat de functionarul respectiv, in termen de 5 zile de la comunicare, la comisia de atestare, care are obligatia de a solutiona contestatia in termen de 5 zile de la inregistrarea acesteia la secretarul comisiei.
    (4) In cazul respingerii contestatiei functionarul respectiv se poate adresa, in conditiile legii, instantei de contencios administrativ.
    Art. 13
    Secretarul comisiei de atestare intocmeste procesul-verbal al examenului de atestare pe post, care va cuprinde subiectul pentru lucrarea scrisa, notele acordate de fiecare membru al comisiei de atestare, intrebarile si raspunsurile la interviu, precum si rezultatul examenului de atestare pe post. Procesul-verbal se semneaza de secretar si se contrasemneaza de toti membrii comisiei de atestare.
    Art. 14
    (1) Functionarul care a fost atestat pe post in conditiile prezentei hotarari va fi numit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, prin ordin sau prin dispozitie, dupa caz, in functia publica de conducere respectiva.
    (2) Secretarul general al prefecturii si secretarul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, care au fost atestati pe post in conditiile prezentei hotarari, vor fi numiti de ministrul functiei publice prin ordin.
    (3) Secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei, dupa caz, care a fost atestat pe post in conditiile prezentei hotarari, va fi numit de prefect prin ordin.
    (4) In cazul in care un functionar nu promoveaza examenul de atestare pe post pentru respectiva functie publica de conducere, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 97 alin. (1) din lege.
    Art. 15
    (1) Posturile devenite vacante ca urmare a neatestarii prin examen de atestare pe post in functia publica de conducere vor fi ocupate prin concurs, in conditiile legii.
    (2) In situatia in care a fost declansata procedura prevazuta la art. 12 alin. (3), postul va fi scos la concurs numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii instantei de contencios administrativ.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       a Functionarilor Publici,
                       Ludovic Orban,
                       secretar de stat

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 452/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 452 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 452/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu