Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.409 din 03.06.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Prahova, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 10 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre._____________*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea p. Ministrul apărării naţionale, Otilia Sava, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa, C.F. nr. 101813 Murfatlar, nr. cadastral 101813 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 342 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107059 - parţial Construcţii: Pavilionul Z7: - suprafaţa construită = 55,00 mp; - valoarea contabilă = 8.312,40 lei. Pavilionul Z8: - suprafaţa construită = 174,00 mp; - valoarea contabilă = 11.667,50 lei. Pavilionul Z9: - suprafaţa construită = 684,00 mp; - valoarea contabilă = 19.949,61 lei. Pavilionul Z10: - suprafaţa construită = 116,00 mp; - valoarea contabilă = 7.979,99 lei. Total valoare contabilă Imobil 342 - parţial = 47.909,42 lei
2 Municipiul Bucureşti, strada Sergent major Cara Anghel nr. 3, sectorul 6, C.F. nr. 215888 Bucureşti, nr. cadastral 215888 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1018 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106811 - parţial Construcţii: Pavilionul I - suprafaţa construită = 9,00 mp; - valoarea contabilă = 510.00 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 540,00 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 1.907.84 lei. Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 1.907.84 lei. Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă =1.907.84 lei. Total valoare contabilă Imobil 1018 - parţial = 6.773,52 lei
3 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa, C.F. nr. 105620 Tuzla, nr. cadastral 105620, C.F. nr. 106474 Tuzla, nr. cadastral 106474 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2765 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107171 - parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 34,00 mp; - valoarea contabilă = 309,26 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită = 39,00 mp; - valoarea contabilă = 865,35 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 49,00 mp; - valoarea contabilă = 5.016,50 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 130,00 mp; - valoarea contabilă = 3.302,92 lei. Total valoare contabilă Imobil 2765 - parţial = 9.494,03 lei
0 1 2 3
4 Comuna Cheia, judeţul Prahova, C.F. nr. 22647 Măneciu, nr. cadastral 22647; C.F. nr. 22855 Măneciu, nr. cadastral 22855 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2583 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103638 - parţial Construcţii: Pavilionul I: - suprafaţa construită = 152,52 mp; - valoarea contabilă = 127.699,68 lei. Total valoare contabilă Imobil 2583 - parţial = 127.699,68 lei
5 Municipiul Braşov, judeţul Braşov, C.F. nr. 118818 Braşov, nr. cadastral 118818 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1321 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103984 - parţial Construcţii: Pavilionul E: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 7.622,80 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 170,00 mp; - valoarea contabilă = 58,30 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită = 9.70 mp; - valoarea contabilă = 260,60 lei. Pavilionul I: - suprafaţa construită = 109.30 mp; - valoarea contabilă = 1.007,30 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită = 78,00 mp; - valoarea contabilă = 145,80 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 1.200,00 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 1.200,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1321 - parţial = 11.494,80 lei
6 Municipiul Bucureşti, Strada Crinului nr. 2, sectorul 1, C.F. nr. 242122 Bucureşti, nr. cadastral 242122; C.F. nr. 242123 Bucureşti, nr. cadastral 242123; C.F. nr. 242125 Bucureşti, nr. cadastral 242125 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1166 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103639 - parţial Construcţii: Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 13.251,50 lei. Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 21,00 mp; - valoarea contabilă = 2.811,00 lei. Pavilionul R3: - suprafaţa construită = 334,00 mp; - valoarea contabilă = 103.374,50 lei. Pavilionul R4: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 94.760,00 lei. Pavilionul R5: - suprafaţa construită = 429,00 mp; - valoarea contabilă = 16.367,00 lei. Pavilionul R6: - suprafaţa construită = 429,00 mp; - valoarea contabilă = 40.919,60 lei. Pavilionul R7: - suprafaţa construită = 334,00 mp; - valoarea contabilă = 103.374,50 lei. Pavilionul R8: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 94.760,00 lei. Pavilionul R9: - suprafaţa construită = 195,00 mp; - valoarea contabilă = 95.042,00 lei.
0 1 2 3
Pavilionul R12: - suprafaţa construită = 108,00 mp; - valoarea contabilă = 54.161,64 lei. Pavilionul W14: - suprafaţa construită = 40,00 mp; - valoarea contabilă = 3.111,30 lei. Pavilionul W15: - suprafaţa construită = 69,00 mp; - valoarea contabilă = 5.444,90 lei. Pavilionul W19: - suprafaţa construită = 44,00 mp; - valoarea contabilă = 1.051,10 lei. Pavilionul W23: - suprafaţa construită = 110,00 mp; - valoarea contabilă = 632,00 lei. Pavilionul W30: - suprafaţa construită = 24,00 mp; - valoarea contabilă = 233,40 lei. Pavilionul W37: - suprafaţa construită = 53,00 mp; - valoarea contabilă = 1.157,50 lei. Pavilionul G2: - suprafaţa construită = 88,00 mp; - valoarea contabilă = 2.353,00 lei. Pavilionul W52: - suprafaţa construită = 1.800,00 mp; - valoarea contabilă = 69.421,90 lei. Reţea de alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 1.950,00 ml; - valoarea contabilă = 1.793,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1166 - parţial = 704.019,24 lei
7 Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 25, judeţul Alba, C.F. nr. 85805 Alba Iulia, nr. cadastral 85805 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2660 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103960 - parţial Împrejmuire din beton - suprafaţa construită = 195,00 ml; - valoarea contabilă = 1,3455 lei. Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând - suprafaţa construită =144,00 ml; - valoarea contabilă = 0,4322 lei. Total valoare contabilă Imobil 2660 - parţial = 1,7777 lei
8 Comuna Ariceştii Rahtivani, satul Buda, judeţul Prahova, C.F. nr. 23107 Ariceştii Rahtivani, nr. cadastral 794 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 987 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103712 - parţial Construcţii: Pavilionul BM 5 - construcţia C 3: - suprafaţa construită = 276,82 mp; - valoarea contabilă = 3.573,61 lei. Pavilionul BM 7 - construcţia C 4: - suprafaţa construită = 236,37 mp; - valoarea contabilă = 1.925,00 lei. Pavilionul Z - construcţia C 16: - suprafaţa construită = 70,62 mp; - valoarea contabilă = 5.585,19 lei. Pavilionul Z1 - construcţia C 22: - suprafaţa construită = 85,91 mp; - valoarea contabilă = 4.483,76 lei. Pavilionul U - construcţia C 12: - suprafaţa construită = 75,52 mp; - valoarea contabilă = 4.517,34 lei. Pavilionul P1 - construcţia C 9: - suprafaţa construită = 45,22 mp; - valoarea contabilă = 2.931,75 lei. Pavilionul P2 - construcţia C 10: - suprafaţa construită = 43,68 mp; - valoarea contabilă = 2.931,75 lei.
0 1 2 3
Pavilionul L - construcţia C 30: - suprafaţa construită = 177,96 mp; - valoarea contabilă = 9.575,23 lei. Pavilionul V - construcţia C 43: - suprafaţa construită = 36,29 mp; - valoarea contabilă = 2.865,63 lei. Total valoare contabilă Imobil 987 - parţial = 38.389,26 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 107059 8.19.01 Imobil 342 Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa, C.F. nr. 101813 Murfatlar, nr. cadastral 101813
2. 106811 8.19.01 Imobil 1018 Municipiul Bucureşti, strada Sergent major Cara Anghel nr. 3, sectorul 6, C.F. nr. 215888 Bucureşti, nr. cadastral 215888
3. 107171 8.19.01 Imobil 2765 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa, C.F. nr. 105620 Tuzla, nr. cadastral 105620; C.F. nr. 106474 Tuzla, nr. cadastral 106474
4. 103638 8.19.01 Imobil 2583 Comuna Cheia, judeţul Prahova, C.F. nr. 22647 Măneciu, nr. cadastral 22647; C.F. nr. 22855 Măneciu, nr. cadastral 22855
5. 103984 8.19.01 Imobil 1321 Municipiul Braşov, judeţul Braşov, C.F. nr. 118818 Braşov, nr. cadastral 118818.
6. 103639 8.19.01 Imobil 1166 Municipiul Bucureşti, Strada Crinului nr. 2, sectorul 1, C.F. nr. 242122 Bucureşti, nr. cadastral 242122; C.F. nr. 242123 Bucureşti, nr. cadastral 242123; C.F. nr. 242125 Bucureşti, nr. cadastral 242125
7. 103960 8.19.01 Imobil 2660 Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 25, judeţul Alba, C.F. nr. 85805 Alba Iulia, nr. cadastral 85805
8. 103712 8.19.01 Imobil 987 Comuna Ariceştii Rahtivani, satul Buda, judeţul Prahova, C.F. nr. 23107 Ariceştii Rahtivani, nr. cadastral 794


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 409/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 409 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu