Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.409 din 03.06.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Prahova, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 10 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre._____________*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea p. Ministrul apărării naţionale, Otilia Sava, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa, C.F. nr. 101813 Murfatlar, nr. cadastral 101813 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 342 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107059 - parţial Construcţii: Pavilionul Z7: - suprafaţa construită = 55,00 mp; - valoarea contabilă = 8.312,40 lei. Pavilionul Z8: - suprafaţa construită = 174,00 mp; - valoarea contabilă = 11.667,50 lei. Pavilionul Z9: - suprafaţa construită = 684,00 mp; - valoarea contabilă = 19.949,61 lei. Pavilionul Z10: - suprafaţa construită = 116,00 mp; - valoarea contabilă = 7.979,99 lei. Total valoare contabilă Imobil 342 - parţial = 47.909,42 lei
2 Municipiul Bucureşti, strada Sergent major Cara Anghel nr. 3, sectorul 6, C.F. nr. 215888 Bucureşti, nr. cadastral 215888 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1018 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106811 - parţial Construcţii: Pavilionul I - suprafaţa construită = 9,00 mp; - valoarea contabilă = 510.00 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 540,00 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 1.907.84 lei. Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 1.907.84 lei. Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă =1.907.84 lei. Total valoare contabilă Imobil 1018 - parţial = 6.773,52 lei
3 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa, C.F. nr. 105620 Tuzla, nr. cadastral 105620, C.F. nr. 106474 Tuzla, nr. cadastral 106474 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2765 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107171 - parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 34,00 mp; - valoarea contabilă = 309,26 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită = 39,00 mp; - valoarea contabilă = 865,35 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 49,00 mp; - valoarea contabilă = 5.016,50 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 130,00 mp; - valoarea contabilă = 3.302,92 lei. Total valoare contabilă Imobil 2765 - parţial = 9.494,03 lei
0 1 2 3
4 Comuna Cheia, judeţul Prahova, C.F. nr. 22647 Măneciu, nr. cadastral 22647; C.F. nr. 22855 Măneciu, nr. cadastral 22855 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2583 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103638 - parţial Construcţii: Pavilionul I: - suprafaţa construită = 152,52 mp; - valoarea contabilă = 127.699,68 lei. Total valoare contabilă Imobil 2583 - parţial = 127.699,68 lei
5 Municipiul Braşov, judeţul Braşov, C.F. nr. 118818 Braşov, nr. cadastral 118818 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1321 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103984 - parţial Construcţii: Pavilionul E: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 7.622,80 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 170,00 mp; - valoarea contabilă = 58,30 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită = 9.70 mp; - valoarea contabilă = 260,60 lei. Pavilionul I: - suprafaţa construită = 109.30 mp; - valoarea contabilă = 1.007,30 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită = 78,00 mp; - valoarea contabilă = 145,80 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 1.200,00 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 1.200,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1321 - parţial = 11.494,80 lei
6 Municipiul Bucureşti, Strada Crinului nr. 2, sectorul 1, C.F. nr. 242122 Bucureşti, nr. cadastral 242122; C.F. nr. 242123 Bucureşti, nr. cadastral 242123; C.F. nr. 242125 Bucureşti, nr. cadastral 242125 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1166 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103639 - parţial Construcţii: Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 13.251,50 lei. Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 21,00 mp; - valoarea contabilă = 2.811,00 lei. Pavilionul R3: - suprafaţa construită = 334,00 mp; - valoarea contabilă = 103.374,50 lei. Pavilionul R4: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 94.760,00 lei. Pavilionul R5: - suprafaţa construită = 429,00 mp; - valoarea contabilă = 16.367,00 lei. Pavilionul R6: - suprafaţa construită = 429,00 mp; - valoarea contabilă = 40.919,60 lei. Pavilionul R7: - suprafaţa construită = 334,00 mp; - valoarea contabilă = 103.374,50 lei. Pavilionul R8: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 94.760,00 lei. Pavilionul R9: - suprafaţa construită = 195,00 mp; - valoarea contabilă = 95.042,00 lei.
0 1 2 3
Pavilionul R12: - suprafaţa construită = 108,00 mp; - valoarea contabilă = 54.161,64 lei. Pavilionul W14: - suprafaţa construită = 40,00 mp; - valoarea contabilă = 3.111,30 lei. Pavilionul W15: - suprafaţa construită = 69,00 mp; - valoarea contabilă = 5.444,90 lei. Pavilionul W19: - suprafaţa construită = 44,00 mp; - valoarea contabilă = 1.051,10 lei. Pavilionul W23: - suprafaţa construită = 110,00 mp; - valoarea contabilă = 632,00 lei. Pavilionul W30: - suprafaţa construită = 24,00 mp; - valoarea contabilă = 233,40 lei. Pavilionul W37: - suprafaţa construită = 53,00 mp; - valoarea contabilă = 1.157,50 lei. Pavilionul G2: - suprafaţa construită = 88,00 mp; - valoarea contabilă = 2.353,00 lei. Pavilionul W52: - suprafaţa construită = 1.800,00 mp; - valoarea contabilă = 69.421,90 lei. Reţea de alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 1.950,00 ml; - valoarea contabilă = 1.793,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1166 - parţial = 704.019,24 lei
7 Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 25, judeţul Alba, C.F. nr. 85805 Alba Iulia, nr. cadastral 85805 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2660 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103960 - parţial Împrejmuire din beton - suprafaţa construită = 195,00 ml; - valoarea contabilă = 1,3455 lei. Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând - suprafaţa construită =144,00 ml; - valoarea contabilă = 0,4322 lei. Total valoare contabilă Imobil 2660 - parţial = 1,7777 lei
8 Comuna Ariceştii Rahtivani, satul Buda, judeţul Prahova, C.F. nr. 23107 Ariceştii Rahtivani, nr. cadastral 794 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 987 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103712 - parţial Construcţii: Pavilionul BM 5 - construcţia C 3: - suprafaţa construită = 276,82 mp; - valoarea contabilă = 3.573,61 lei. Pavilionul BM 7 - construcţia C 4: - suprafaţa construită = 236,37 mp; - valoarea contabilă = 1.925,00 lei. Pavilionul Z - construcţia C 16: - suprafaţa construită = 70,62 mp; - valoarea contabilă = 5.585,19 lei. Pavilionul Z1 - construcţia C 22: - suprafaţa construită = 85,91 mp; - valoarea contabilă = 4.483,76 lei. Pavilionul U - construcţia C 12: - suprafaţa construită = 75,52 mp; - valoarea contabilă = 4.517,34 lei. Pavilionul P1 - construcţia C 9: - suprafaţa construită = 45,22 mp; - valoarea contabilă = 2.931,75 lei. Pavilionul P2 - construcţia C 10: - suprafaţa construită = 43,68 mp; - valoarea contabilă = 2.931,75 lei.
0 1 2 3
Pavilionul L - construcţia C 30: - suprafaţa construită = 177,96 mp; - valoarea contabilă = 9.575,23 lei. Pavilionul V - construcţia C 43: - suprafaţa construită = 36,29 mp; - valoarea contabilă = 2.865,63 lei. Total valoare contabilă Imobil 987 - parţial = 38.389,26 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 107059 8.19.01 Imobil 342 Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa, C.F. nr. 101813 Murfatlar, nr. cadastral 101813
2. 106811 8.19.01 Imobil 1018 Municipiul Bucureşti, strada Sergent major Cara Anghel nr. 3, sectorul 6, C.F. nr. 215888 Bucureşti, nr. cadastral 215888
3. 107171 8.19.01 Imobil 2765 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa, C.F. nr. 105620 Tuzla, nr. cadastral 105620; C.F. nr. 106474 Tuzla, nr. cadastral 106474
4. 103638 8.19.01 Imobil 2583 Comuna Cheia, judeţul Prahova, C.F. nr. 22647 Măneciu, nr. cadastral 22647; C.F. nr. 22855 Măneciu, nr. cadastral 22855
5. 103984 8.19.01 Imobil 1321 Municipiul Braşov, judeţul Braşov, C.F. nr. 118818 Braşov, nr. cadastral 118818.
6. 103639 8.19.01 Imobil 1166 Municipiul Bucureşti, Strada Crinului nr. 2, sectorul 1, C.F. nr. 242122 Bucureşti, nr. cadastral 242122; C.F. nr. 242123 Bucureşti, nr. cadastral 242123; C.F. nr. 242125 Bucureşti, nr. cadastral 242125
7. 103960 8.19.01 Imobil 2660 Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 25, judeţul Alba, C.F. nr. 85805 Alba Iulia, nr. cadastral 85805
8. 103712 8.19.01 Imobil 987 Comuna Ariceştii Rahtivani, satul Buda, judeţul Prahova, C.F. nr. 23107 Ariceştii Rahtivani, nr. cadastral 794


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 409/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 409 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu