Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 4 din 16 martie 1994

privind aprobarea Programului de privatizare al Fondului Proprietatii de Stat pentru anul 1994

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 81 din 30 martie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 64 din Constitutia Romaniei si al art. 28 alin. 3 din Legea nr. 58/1991,
    avand in vedere Raportul comun al Comisiei pentru privatizare a Senatului si al Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, precum si dezbaterile care au avut loc in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 16 martie 1994,

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Programul de privatizare al Fondului Proprietatii de Stat pentru anul 1994, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 16 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE

                   PRESEDINTELE SENATUI
               prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

    PROGRAMUL DE PRIVATIZARE AL FONDULUI PROPRIETATII DE STAT PENTRU ANUL 1994

    CAP. 1
    Cerinte pentru accelerarea  procesului de privatizare

    Accelerarea procesului de privatizare constituie una dintre prioritatile procesului de tranzitie la economia de piata. Privatizarea ofera o sansa pentru relansarea economica prin stimularea liberei initiative, imbunatatirea calitatii actului de conducere, intarirea cointeresarii si a disciplinei, cresterea eficientei in utilizarea resurselor, sporirea eforturilor de acumulare si investitii, la nivelul agentilor economici.
    1.1. In domeniul legislativ
    Procesul de privatizare are drept principal temei legal Legea nr. 58/1991, precum si o serie de alte acte normative referitoare la infiintarea unor institutii cu diferite roluri in privatizare. Pentru desfasurarea coerenta si in ritm sustinut a reformei, apare necesara adoptarea de noi legi.
    & Legea bursei de valori (conform art. 73 din Legea nr. 58/1991)
    Privatizarea va fi impulsionata de posibilitatea tranzactiilor pe piata secundara a capitalurilor, ceea ce ar conduce la cresterea increderii investitorilor in procesul de privatizare. Institutionalizarea pietei secundare creeaza premisele stabilirii valorii reale a actiunilor si asigura transparenta mecanismului de tranzactii, inclusiv a informatiei aferente.
    & Legea reparatiilor privind bunurile preluate de stat in mod abuziv (conform art. 77 din Legea nr. 58/1991)
    In absenta unor reglementari specifice, exista numeroase litigii in curs sau potentiale. In alte tari foste socialiste (Cehia si Slovacia), problema a fost reglementata inaintea demararii procesului de privatizare, cu scopul eliminarii incertitudinilor patrimoniale si al stabilirii increderii in proprietatea privata.
    & Legea falimentului
    Falimentul, fenomen caracteristic economiei de piata, necesita o reglementare adecvata printr-un cadru juridic si institutional modern. Prevederile legale actuale (Ordonanta Guvernului nr. 23/1993 si Legea nr. 76/1992 - republicata) utilizeaza vechiul Cod comercial, oferind o solutie tranzitorie care s-a dovedit greoaie in aplicare.
    1.2. In domeniul organizatoric
    Reusita privatizarii depinde, in masura considerabila, de functionarea eficienta a F.P.S. si de conlucrarea acestuia cu celelalte institutii implicate direct sau indirect.
    & Imbunatatirea structurii organizatorice a F.P.S., precum si a sistemului informational-decizional al acestuia la scara nationala, in care sens se va actiona pentru:
    - preluarea de catre F.P.S. a directiilor teritoriale existente in prezent in subordinea A.N.P. si crearea, in cadrul acestora, a unor compartimente specializate de analiza si studii privind evolutia si eficienta privatizarii la nivel local, regional si national;
    - constituirea unei baze de date a F.P.S. adecvate initierii, desfasurarii si controlului activitatilor ante si postprivatizare;
    - dezvoltarea relatiilor sale cu F.P.P. prin mandatarea acestora pentru pregatirea privatizarii.
    & Diversificarea metodelor si tehnicilor de vanzare a actiunilor societatilor comerciale
    Experienta acumulata in privatizarea-pilot si in cea a societatilor comerciale mici prim metoda standard a relevat necesitatea imbinarii unor principii si metode comune cu particularizari ale acestora, menite sa raspunda obiectivelor de ansamblu ale reformei. Totodata, a rezultat oportunitatea unei mai bune coordonari a procesului de privatizare cu descentralizarea acestuia, intr-o secventialitate cu diferite orizonturi de timp.
    La societatile comerciale mijlocii si mari, vanzarea actiunilor se va face prin adresare unor categorii diverse de investitori (salariati si conducere, investitori strategici, investitori privati, publicul larg). Pentru cresterea viabilitatii postprivatizare, si in functie de specificul societatii comerciale, se va selecta metoda (combinatia de metode) cea mai adecvata.
    In general, aplicarea metodei de privatizare, inscriindu-se in cadru legal, se va caracteriza prin flexibilitate si multitudine de forme si metode, in functie de caracteristicile societatii comerciale, evolutia raportului cerere-oferta de capital privatizabil, precum si de interferenta cerintelor de protectie a capitalului national (actiuni preferentiale, actiuni "de aur") si atragerea capitalului strain.
    & Organizarea activitatii de restructurare
    In functie de prioritatile din procesul de restructurare, in anul 1994, F.P.S. va operationaliza:
    - pentru societatile comerciale mari - supravegherea si restructurarea/ reabilitarea severa, de amploare;
    - functionarea societatilor de strategie sau a altor societati specializate, in elaborarea si implementarea proiectelor de restructurare si privatizare.
    & Selectionarea si specializarea personalului propriu si a colaboratorilor:
    - in functie de evolutia procesului de privatizare, F.P.S. va adapta, in mod corespunzator, schema organizatorica si structura de personal;
    - in concordanta cu specificul activitatii, personalul propriu va fi perfectionat in cadrul unor programe interne si/sau prin intermediul asistentei tehnice internationale.
    Se va finaliza actiunea de numire a reprezentantilor F.P.S. in calitate de actionar majoritar in adunarile generale ale actionarilor, cu care se vor incheia contractele de reprezentare;
    - In conformitate cu prevederile Legii contractului de management, F.P.S. va selectiona managerii si va incheia contractele de management.
    & Controlul societatilor comerciale aflate in portofoliu
    In conformitate cu prevederile legale referitoare la controlul actionarilor, acesta va fi efectuat:
    - direct (prin reprezentanti);
    - prin subcontractare (societati de strategie);
    - prin studii si analize efectuate de firme de consultanta.
    & Dezvoltarea laturii financiare a activitatii F.P.S.
    Procesul de privatizare si restructurare implica un efort financiar deosebit. In afara bugetului propriu al F.P.S., care este limitat, se va dezvolta activitatea de identificare a surselor de finantare (asistenta tehnica nerambursabila, acorduri bilaterale, imprumuturi bancare, linii de credit) si de dirijare eficienta a fondurilor obtinute pentru pregatirea privatizarii societatilor comerciale selectate de F.P.S.
    & Intensificarea mediatizarii activitatii F.P.S.
    Imaginea activitatii F.P.S. va fi reflectata printr-o promovare mai insistenta, cu diverse mijloace, atat pe plan intern, cat si extern, pentru cresterea transparentei procesului si atragerea investitorilor potentiali.
    Colaborarea cu institutii similare din alte tari va contribui la cunoasterea reciproca a activitatii si la imbunatatirea experientei in domeniu.
    1.3. In domeniul relatiilor cu ministerele si alte organe ale administratiei publice
    & Perfectionarea cadrului relational in pregatirea, desfasurarea si stimularea privatizarii
    F.P.S. va  actiona, pe baza de consens, cu toate organismele implicate in privatizare si tinand seama de cerintele de complementaritate functionala cu acestea, pentru precizarea modalitatilor concrete si eficace de implicare in desfasurarea accelerata a privatizarii.
    In acest sens F.P.S. isi stabileste coordonatele programului de privatizare pe baza si in deplina concordanta cu:
    - strategia de reforma economico-sociala a Programului de guvernare;
    - strategiile si politicile de dezvoltare sectoriala, orientarile prognozelor sectoriale si programele de cercetare-dezvoltare elaborate de ministere;
    - politica si masurile de atragere a capitalului strain prin investitii directe si/sau constituirea de societati comerciale, promovata de A.R.D.;
    - masurile de coordonare a procesului de privatizare de competenta A.N.P., privind cadrul legislativ favorizant si cadrul metodologic;
    - strategiile de privatizare si restructurare ale societatilor comerciale la care F.P.S. este gestionar al participatiei statului.
    & Corelarea continutului, standardizarii, codificarii informatiilor privind societatile comerciale prevazute in diverse acte normative
    Bazele de date ale Oficiului Registrului comertului, F.P.S., A.N.P., Ministerului Finantelor, referitoare la societatile comerciale cu capital de stat nu concorda si sunt dificil de corelat. Potentialul de accelerare a privatizarii rezida in organizarea riguroasa a informatiei, cu specificarea clara a organismelor si institutiilor participante, standardizarea si omogenizarea codificarilor si a continutului raportarilor agentilor economici, corelarea termenelor, sanctionarea abaterilor etc. Aceasta se impune si in perspectiva transformarii unor regii autonome in societati comerciale.
    F.P.S. va intreprinde demersuri pe langa celelalte organisme si, in colaborare cu acestea, va contribui la formarea unui sistem informatic referitor la societatile comerciale cu capital de stat.
    & Clarificarea drepturilor patrimoniale, indeosebi asupra terenurilor
    Existenta titlului de proprietate asupra terenului conditioneaza privatizarea unei societati comerciale. M.L.P.A.T si Departamentul pentru Administratie Publica Locala pot contribui la clarificarea situatiei terenurilor din patrimoniul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat. Incertitudinile patrimoniale si litigiile in curs pe aceasta tema constituie, in prezent, obstacolul major in declansarea privatizarii unei societati.
    Cu regularitate, F.P.S. va aduce la cunostinta institutiilor competente lista societatilor comerciale selectate pentru privatizare, dar cu situatia neclara in ce priveste terenul, solicitand solutionarea urgenta a problemelor.
    & Corelarea programelor de restructurare cu cele de dezvoltare locala/regionala in functie de necesitati sociale
    Programele de restructurare a societatilor comerciale mari in vederea privatizarii acestora pot avea un important impact social pe plan local. In restructurarea societatilor comerciale, F.P.S. va tine seama de efectele admisibile din punct de vedere social. In acelasi timp, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va trebui sa sustina, cu prioritate, programe de asistenta sociala si de reorientare a fortei de munca in zonele in care restructurarea unor mari societati va crea temporar disponibil de forta de munca. In acest proces, un rol important vor avea si directiile teritoriale ale F.P.S.
    & Intensificarea mecanismelor de piata
    Pentru accelerarea privatizarii se impun si alte masuri la nivel macroeconomic sau sectorial, de natura sa favorizeze formarea sectorului privat viabil si anume:
    - formarea pe baze economice, concurentiale a preturilor si liberalizarea accesului pe piata valutara;
    - implicarea eficienta in privatizare a unitatilor din sistemul financiar-bancar in calitate de investitori institutionali si prin servicii specializate, de consultanta etc.;
    - dezvoltarea pietei de capital prin crearea si functionarea reala a fondurilor de investitii, in masura sa acopere o parte crescanda a cererii de capital in domeniul privatizarii.
    Adoptarea unei politici fiscale care sa promoveze, pe baze nediscriminatorii, participarea investitorilor potentiali, autohtoni si straini, la privatizarea si restructurarea societatilor comerciale.

    CAP. 2
    Orientari strategice si politici de privatizare in anul 1994

    2.1. Obiective
    Orientarile strategice de privatizare ale F.P.S. in anul 1994 decurg din strategia de reforma economico-sociala a Programului de guvernare si tin seama de analizele sectoriale ale ministerelor, in masura disponibilitatii si utilitatii acestora in raport cu specificitatea procesului de privatizare. Aceste orientari vizeaza:
    - accelerarea privatizarii societatilor comerciale din sfera productiei materiale si din alte sectoare prioritare;
    - continuarea privatizarii societatilor comerciale mici prin procedura standard si adaptarea acesteia la conditiile specifice ale diferitelor sectoare;
    - privatizarea societatilor comerciale mijlocii si mari, prin diverse metode si combinatii ale acestora, potrivit particularitatilor fiecarui caz;
    - restructurarea si privatizarea societatilor comerciale mari, tinand seama, precumpanitor, de strategia sectoriala/subsectoriala, respectiv de evolutia prognozata a pietei specifice, concurenta, pozitia societatii in lantul productie-distributie etc.; societatilor comerciale mari, aflate in pozitie de monopol sau oligopol, nu vor fi privatizate sau incluse in programele sectoriale fara elaborarea prealabila a proiectelor de restructurare si privatizare;
    - privatizarea si restructurarea societatilor comerciale mijlocii tinand seama, in primul rand, de concluziile studiilor de fezabilitate, de potentialii investitori privati si de resursele acestora, in raport cu cerintele de competitivitate ale societatilor respective;
    - descentralizarea privatizarii prin subcontractarea cu societati specializate a activitatilor specifice si prin mandatarea unor societati de strategie subsectoriala cu atributii de elaborare a unor proiecte complexe de restructurare si privatizare si de coordonare a implementarii acestora;
    - lichidarea societatilor comerciale care nu pot fi reabilitate, cu evaluarea costurilor financiare si sociale.
    In vederea accelerarii procesului de privatizare, F.P.S. va acorda in continuare facilitatile prevazute de lege.
    2.2. Politici de privatizare pe sectoare
    Experienta acumulata in anul 1993 cu privire la privatizarea cu prioritate a anumitor sectoare - agricultura, industria alimentara, comertul, turismul, industria de textile-confectii, industria pielariei si incaltamintei, prelucrarea lemnului, transporturile, constructiile si materialele de constructii, industria locala si serviciile de interes local - justifica mentinerea acelorasi optiuni in programul pe anul 1994.
    Privatizarea in aceste sectoare, ca si in celelalte, se va face tinand seama de:
    - eficienta sectorului de activitate, conditionata de interdependenta agentilor economici si de libera concurenta;
    - efectele benefice produse de privatizare in intregul lant de productie si distributie din sectoarele respective;
    - efectul de antrenare exercitat de societatile privatizate asupra celorlalti agenti economici.
    Agricultura si industria alimentara
    Strategia de privatizare pe anul 1994 are in vedere structura de actionariat creata ca efect al aplicarii Legii fondului funciar.
    Tinand seama de faptul ca sectorul privat din agricultura a devenit preponderent (detinind peste 80% din suprafata agricola si intre 60 si 90% din efectivele de animale) si ca mijloacele de munca se gasesc in proprietatea statului, prioritatile de privatizare se vor esalona astfel:
    - societatile comerciale prestatoare de servicii (Agromec, Agrocapa, Agrotransport);
    - societatile comerciale din domeniul circulatiei marfurilor (Prodas, societati comerciale de legume-fructe);
    - societatile comerciale de industrializare a produselor agricole;
    - societatile comerciale de productie.
    Un caz special il reprezinta serviciile de mecanizare a lucrarilor agricole care, in prezent, sunt prestate de societati comerciale independente, in privatizarea carora trebuie sa se aiba in vedere evitarea perpetuarii unor monopoluri locale. Privatizarea Agromecurilor se face prin vanzarea de actiuni, in conformitate cu normele metodologice elaborate in acest scop de F.P.S. in colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    In vederea dimensionarii optime in raport cu beneficiarii serviciilor si cu solicitarile potentialilor cumparatori, F.P.S. si F.P.P., cu consultarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, vor proceda la divizarea unor societati existente si crearea altora noi pe structura actualelor sectii sau grupuri de sectii.
    Vanzarea actiunilor prin negociere directa se poate face catre asociatia formata din membrii conducerii si salariatii societatii agricole private si catre producatorii agricoli individuali, constituiti intr-o forma asociativa cu personalitate juridica.
    O atentie deosebita se va acorda restructurarii sectorului de valorificare si comercializare a produselor agricole prin constituirea unor societati specializate pentru anumite produse agricole, care sa contribuie la fluidizarea achizitionarii, stocarii, procesarii primare si transportului de mare volum.
    Industria alimentara este unul din sectoarele care vor fi privatizate in ritm mai intens, utilizand combinatii de metode, de la oferta publica la atragerea unui investitor strategic, apt sa sustina finantarea si integrarea societatilor din lantul productiv, organizarea eficienta si desfacerea productiei si dezvoltarea competitiva in raport cu piata internationala.
    Comertul
    Strategia F.P.S. in domeniul comertului se va axa pe: continuarea privatizarii societatilor comerciale mici prin procedura standard, privatizarea societatilor comerciale mijlocii sau mari eficiente, cu rol important in lantul productie-distributie, cu piata bine determinata, stabila si, pe cat posibil, specializata  pe anumite grupe de produse.
    Pentru accelerarea privatizarii in comert, se va actiona in directia inlaturarii unor dificultati specifice care privesc:
    - obtinerea dreptului de proprietate asupra spatiilor utilizate si asupra terenurilor (de mentionat ca, pe totalul unitatilor comerciale, 34,5% din spatiile de distributie a bunurilor de consum apartin altor institutii - cea mai mare parte regiilor autonome pentru administrarea cladirilor -, cu care exista litigii in instantele de judecata);
    - existenta contractelor de locatie de gestiune sau inchiriere incheiate pe perioade lungi.
    Transporturile
    Strategia de privatizare si restructurare a societatilor comerciale din transporturi se va corela cu proiectele de imbunatatire a infrastructurii si de dezvoltare a comunicatiilor.
    In actiunile de privatizare se va tine seama de urmatoarele caracteristici ale activitatii de transporturi din tara noastra:
    - gradul ridicat de uzura fizica si morala a mijloacelor de transport existente;
    - dificultatile aprovizionarii cu combustibili si piese de schimb;
    - precaritatea bazei de intretinere si servicii specifice, care determina necesitatea unor investitii ulterioare privatizarii.
    Societatile de transporturi rutiere sunt primele in masura sa realizeze adaptarile necesare privatizarii.
    Avand in vedere caracteristicile acestor societati (ponderea foarte mare a valorii autovehiculelor - 85-92% din patrimoniu), vanzarea actiunilor se face potrivit procedurii elaborate de F.P.S. impreuna cu Ministerul Transporturilor.
    In domeniul transporturilor aeriene si navale exista o puternica presiune concurentiala internationala. Pentru stabilizarea pozitiei societatilor romanesti este necesara asocierea cu firme de renume din domeniu (investitori strategici).
    In sfera prestarilor de servicii, vor fi organizate distinct si vor avea prioritate societatile comerciale mici din domeniul auto si naval.
    Constructiile
    Privatizarea in acest sector este favorizata de existenta urmatoarelor premise:
    - valoarea relativ redusa a capitalului social;
    - mobilitatea organizatorica ridicata;
    - capacitatea mare de absorbtie a fortei de munca;
    - potentialul apreciabil de dezvoltare, factor favorizant al relansarii economice;
    - efectul de antrenare exercitat asupra celorlalte sectoare ale economiei.
    Strategia de privatizare va fi orientata in urmatoarele directii principale:
    - divizarea societatilor comerciale mari al caror obiect de activitate se poate imparti in activitati autonome pe plan local;
    - identificarea investitorilor capabili sa sustina financiar societatile comerciale mari cu activitate de antrepriza generala, cu lucrari de amploare in tara si strainatate, cu specializare deosebita;
    - continuarea privatizarii prin procedura standard a societatilor comerciale mici.
    Turismul
    Strategia de privatizare a turismului trebuie sa aiba  ca obiectiv crearea unui sector privat, puternic si eficient, capabil sa concureze in competitia de atragere a turistilor din tara si din strainatate.
    Coordonatele strategiei de privatizare in sector sunt:
    - pentru marile complexe hoteliere sau lanturi de hoteluri se vor identifica investitori strategici interni sau externi, cu posibilitati financiare si se va accelera procesul de privatizare prin vanzarea de actiuni pe baza de oferta publica;
    - capacitatile turistice de interes local vor fi vandute unor investitori locali sau integrate in proiecte de dezvoltare locala;
    - investitiile directe de capital strain se vor orienta spre modernizarea bazei turistice si ridicarea nivelului prestatiei turistice la standardele internationale.
    Se va actiona pentru eliminarea disfunctionalitatilor manifestate in 1993 si care au constat in:
    - interpretarea diferita a unor reglementari referitoare la dreptul de proprietate asupra terenului de catre unele organisme - primarii, oficii de cadastru abilitate sa acorde aprobari, vize etc. - pentru izvoare de ape minerale, pirtii de schi, parcaje auto;
    - existenta a peste 35% din activele societatilor comerciale de turism in imobile nationalizate;
    - revendicarile altor institutii - sindicatele, bancile, unele ministere (M.Ap.N., Ministerul Sanatatii), regii autonome, consilii locale sau cooperatia mestesugareasca  - privind imobilele ocupate de societatile din turism;
    - existenta unor contracte de locatie de gestiune sau inchiriere nefondate economic si nedecurgind din strategia de dezvoltare a societatilor respective.
    In paralel cu privatizarea societatilor comerciale din turism, o atentie deosebita se va acorda actiunii de restructurare a turismului balnear, care se bazeaza pe o importanta resursa naturala, factorii de cura din tara noastra fiind competitivi pe plan international.
    Intregul proces de privatizare din turism va avea in vedere asigurarea protectiei adecvate a patrimoniului turistic national.
    Industria de textile-confectii si industria pielariei si incaltamintei
    Directiile principale ale privatizarii constau in:
    - continuarea procesului de identificare a societatilor mici privatizabile si cuprinderea acestora in procedura standard in anul 1994;
    - pregatirea societatilor mijlocii si mari in vederea privatizarii;
    - intensificarea procesului de identificare si realocare a activelor (subunitati) neperformante ce pot fi vandute, inchiriate sau date in locatie de gestiune;
    - pregatirea societatilor comerciale care, in vederea accesului pe piete externe, au nevoie de parteneri straini pentru asociere in vederea privatizarii. Cooperarea F.P.S. cu F.P.P., A.N.P. si A.R.D. in elaborarea unor pachete de oferte pentru investitorii straini (parteneri traditionali si strategici, institutii financiare, mari comercianti).
    Prelucrarea lemnului
    Factorii care determina locul prioritar al acestui sector in actiunile de privatizare sunt atractivitatea pentru investitorii privati, competitivitatea si traditia, posibilitatea desfacerii pe piata interna si pe cea externa, asigurarea materiilor prime din tara (in proportie de 95%) si usurinta relativa in adaptarea tehnologiilor si produselor la cerintele pietei.
    In paralel cu procesul de privatizare a societatilor comerciale mici prin procedura standard, societatile comerciale mijlocii si mari vor fi supuse analizei in vederea unor restructurari organizatorice, de activitate si/sau manageriale in faza de pregatire a privatizarii.
    In situatiile in care studiul de fezabilitate a privatizarii si a eventualei restructurari pentru societate releva ca privatizarea integrala nu este posibila sau oferta de cumparare de actiuni este insuficienta, se vor promova diferite forme de reducere a participarii statului direct prin vanzare si indirect prin majorare de capital sau asociere.
    Principalele obiective ale restructurarii societatilor din sector sunt:
    - restructurarea capacitatilor pentru produsele stratificate (PAL, PFL, placaj, furnir) in functie de resursele de lemn, astfel incat sa se sustina calitativ si sortimental dezvoltarea productiei de mobila;
    - redimensionarea capacitatilor de productie a mobilei prin specializarea acesteia pe grupe de produse, urmarindu-se cresterea si diversificarea exportului;
    - reorganizarea activitatii societatilor mijlocii si mari prin divizari, fuziuni sau asocieri, in scopul asigurarii unei pozitii stabil-competitive pe piata specifica.

    CAP. 3
    Programul de privatizare

    3.1. Restructurarea societatilor comerciale
    Restructurarea, in cadrul procesului de reforma economica, se desfasoara pe trei niveluri distincte, intercorelate organizatoric si institutional:
    - ajustarea structurala, la nivel macroeconomic, a ponderii diferitelor ramuri si activitati economice, elaborata de Consiliul de Coordonare, Strategie si Reforma Economica;
    - restructurarea sectoriala/subsectoriala, elaborata la nivelul ministerelor, cu aplicare la domeniile de activitate economica supuse unei schimbari generalizate privind volumul, structura si calitatea produselor si serviciilor, numarul si forma de organizare a agentilor economici participanti, programe de reconversie a fortei de munca si programe de protectie sociala;
    - restructurarea microeconomica, realizata de catre F.P.S., pe baza studiilor de restructurare sectoriala/subsectoriala, urmarind respectarea unor criterii de performanta potrivit cu cerintele de adaptare a intreprinderii, sub actiunea conjugata a schimburilor mediului economic si a particularitatilor locale, la cerintele economiei de piata.
    Tinand cont de strategiile sectoriale elaborate de ministere, directiile de restructurare-privatizare din cadrul F.P.S. selecteaza societatile comerciale ce urmeaza a fi restructurate/privatizate si intocmeste listele cu ofertele de privatizare.
    In acest sens, vor fi avute in vedere diferitele tipuri de restructurare, posibil de efectuat inainte sau dupa privatizare in concordanta cu cerintele de maximizare a eficientei economice.
    Prin procesul de restructurare se urmareste:
    - redimensionarea societatilor comerciale sau a capacitatilor de productie in functie de cererea solvabila, avand in vedere resursele umane si de materii prime si disponibilitatile financiare existente;
    - realizarea de divizari sau fuzionari de societati comerciale in scopul valorificarii superioare a capacitatilor de productie existente, fortei de munca, relatiilor de colaborare, al crearii unei piete concurentiale;
    - oprirea temporara, pana la gasirea solutiilor tehnico-economice si a resurselor financiare, a societatilor sau subunitatilor care lucreaza cu pierderi dar au perspective de reabilitare;
    - lichidarea societatilor comerciale nerentabile si fara perspectiva de redresare in actuala organizare, cu realocarea activelor spre alte utilizari.
    F.P.S. abordeaza procesul de restructurare in temeiul atributiilor conferite de Legea nr. 58/1991, in conditiile optiunilor macroeconomice ale Guvernului, ale strategiilor sectoriale elaborate de ministere, tinand cont de resursele financiare disponibile, urmarind pregatirea pentru privatizare a societatilor comerciale din sectoarele prioritare.
    Identificarea societatilor comerciale restructurabile se va face luand in considerare:
    - importanta strategica a societatilor comerciale in cadrul sectorului sau a acestuia in cadrul economiei (ponderea in P.I.B., in populatia ocupata, in consumul de resurse etc.);
    - strategiile sectoriale din care rezulta perspectiva evolutiei pe o perioada de 5-10 ani;
    - optiunile potentialilor cumparatori sau investitori;
    - analizele proprii utilizand criterii specifice de identificare;
    - recomandarile F.P.P. coactionare;
    - situatia economico-financiara a societatilor comerciale.
    In vederea stabilirii modului de restructurare si a criteriilor de performanta, se vor face analize economice si financiare la nivelul fiecarei societati comerciale in cadrul unor studii de fezabilitate a restructurarii si privatizarii.
    Procesul de restructurare a societatilor comerciale mijlocii si mari cuprinde:
    - restructurarea organizatorica, prin care se urmareste flexibilitatea societatilor comerciale in raport cu cerintele pietei pe baza crearii de societati mai mici a caror privatizare se poate realiza mai rapid;
    - restructurarea financiara, avand drept scop cresterea lichiditatii sau solvabilitatii;
    - restructurarea tehnica si tehnologica, avand drept scop ridicarea performantelor si calitatii produselor;
    - restructurarea manageriala, cu scopul promovarii unor strategii adecvate adaptarii la conditiile concurentiale.
    In functie de performantele evidentiate de studiile de restructurare, se va face ierarhizarea societatilor comerciale si, in limitele fondurilor financiare disponibile, se va trece la restructurarea efectiva a acestor societati.
    Societatile comerciale nerentabile, de mari dimensiuni, cu pondere semnificativa in ansamblul activitatii ramurii/sectorului, care propaga efecte negative puternice asupra celorlalte societati si asupra sistemului financiar bancar, sunt supuse unei supravegheri speciale si izolate financiar, prin Directia de restructurare si operatiuni de supraveghere din cadrul F.P.S. care actioneaza pentru:
    - definirea urgenta de masuri pentru stoparea efectelor negative asupra celorlalti agenti economici si minimizarea pierderilor, pornind de la oprirea activitatilor cu pierderi pana la lichidarea partilor neviabile din societatile comerciale respective;
    - a acorda asistenta si a colabora cu managerul la analiza societatilor comerciale si la elaborarea planurilor de restructurare;
    - a se ocupa de crearea unor echipe de management corespunzatoare (restructurare manageriala);
    - a identifica si utiliza  resursele financiare (fonduri speciale de la bugetul de stat, donatii internationale si bilaterale si alte resurse atrase);
    - a controla si stimula implementarea masurilor de restructurare/reabilitare, investitii, planuri sociale, servicii pentru atragerea investitiilor straine;
    - a initia programe de solutionare a dificultatilor de ordin social, in colaborare cu autoritatile competente (M.M.P.S., administratiile locale).
    Directia de restructurare si operatiuni de supraveghere din cadrul F.P.S. monitorizeaza si ia masurile de competenta actionarilor si pentru:
    - societatile comerciale intrate in procedura de incetare de plati (prefaliment) si faliment;
    - societatile comerciale neviabile, lichidate la initiativa actionarilor.
    F.P.S., in colaborare cu ministerele, va continua crearea unor societati comerciale de strategie, care grupeaza unitati cu interese comune. Acestea asigura elaborarea prognozelor si strategiilor de restructurare, sunt mandatate sa gestioneze si sa implementeze proiectele de restructurare aprobate si asigura, in acelasi timp, reprezentarea fondurilor in adunarile generale ale societatilor comerciale la care detin actiuni.
    3.2. Vanzarea de actiuni
    Vanzarea de actiuni prin oferta publica se va aplica societatilor comerciale mari, cu performante financiare semnificative. Avantajele oferite de aceasta metoda sunt atragerea fondurilor din partea unui numar extins de mici investitori, precum si incurajarea actionariatului public, respectiv privatizarea in masa, prin utilizarea carnetelor cu certificate de proprietate. Aplicabilitatea metodei va fi determinata de operationalizarea pietei secundare a titlurilor de valoare si a intermediarilor specializati.
    Vanzarea prin licitatie este metoda cea mai rapida si se va aplica pentru orice dimensiune a pachetului de actiuni oferite, putand fi organizata pentru investitori preselectionati si pentru cei potentiali.
    Metoda de vanzare prin negociere directa va fi aplicata, de preferinta, in situatia in care exista un singur investitor strategic potential sau conditiile impuse in contractul de vanzare de actiuni sunt complexe si au o importanta majora pentru asigurarea viabilitatii societatilor comerciale.
    Metodele combinate de privatizare se vor folosi in cazurile in care, din analiza societatii comerciale, s-a constatat necesitatea asigurarii unei structuri optime a actionariatului privat si in cele ale societatilor mari ale caror actiuni se pot vinde in mai multe etape, prin adresare catre toate categoriile de investitori potentiali.
    F.P.S. si F.P.P. vor decide metodele de vanzare sau combinatia acestora pentru fiecare societate comerciala tinand seama fie de planul de privatizare elaborat pe baza unei analize detaliate, fie de procedura aplicabila tipului de societate comerciala selectata.
    Pentru anul 1994, oferta de privatizare prin vanzare de actiuni a F.P.S. este estimata astfel:
-------------------------------------------------------------------------------
    Tipul societatilor comerciale    Numarul           Capitalul social
                                                        (mil. lei)*)
-------------------------------------------------------------------------------
  Mici                               1.930                280.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Mijlocii                             403                443.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Mari                                  35                442.000
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                              2.368              1.165.000
-------------------------------------------------------------------------------
------------------
    *) Date de bilant la 31.12.1992.
    La aceasta oferta se adauga privatizarile incepute si nefinalizate inca, asa cum sunt mentionate in Raportul de activitate al F.P.S. in anul 1993.
    Pe principalele sectoare si tipuri de societati, oferta de privatizare in anul 1994 va fi urmatoarea:

    a) SOCIETATI COMERCIALE MICI
-------------------------------------------------------------------------------
    Domeniul de activitate            Numarul           Capitalul social
                                                         (mil. lei)*)
-------------------------------------------------------------------------------
  Industrie                             280                 110.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Agricultura                         1.036                 122.600
-------------------------------------------------------------------------------
  Industrie alimentara                  131                  12.400
-------------------------------------------------------------------------------
  Transporturi                          141                  16.700
-------------------------------------------------------------------------------
  Constructii                           100                   8.400
-------------------------------------------------------------------------------
  Comert                                215                   6.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Turism                                 27                   3.900
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Date de bilant la 31.12.1992.
    In anul 1994, procesul de privatizare a societatilor comerciale mici va continua in ritm accelerat, aplicand procedura standard de privatizare si tinand seama de principalele particularitati si problemele aparute in aplicare.
    Ritmul, durata si amploarea privatizarii societatilor comerciale mici sunt conditionate de eliminarea constrangerilor manifestate in procesul respectiv, si anume:
    - intarzierea obtinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor;
    - intocmirea defectuoasa sau cu intarziere a unor documentatii si transmiterea lor la F.P.S.;
    - lipsa de clarificare a duratei si conditiilor contractelor de locatie de gestiune sau inchiriere in curs;
    - nivelul disponibilitatilor banesti ale populatiei, constatindu-se ca salariatii constituiti in asociatii cu personalitate juridica nu dispun de resurse financiare pentru plata avansului minim de 30%;
    - nivelul ridicat al dobanzilor la creditele bancare;
    - lipsa garantiilor asociatiilor de salariati, ceea ce face ca bancile sa nu le acorde credite;
    - nivelul dividendelor previzionate nu asigura posibilitatea achitarii creditului F.P.S. intr-o perioada de 6 ani, de catre asociatia salariatilor.
    Date fiind constrangerile reale mentionate, F.P.S. va lua masurile necesare menite sa diminueze influenta lor defavorabila asupra dinamicii privatizarii, in colaborare cu factorii implicati.
    In cazuri bine justificate, pe baza analizei documentatiei de privatizare, F.P.S. va negocia contractele de vanzare-cumparare, in conditiile in care plata avansului nu va fi mai mica de 15% din pretul actiunilor vandute, iar esalonarea ratelor nu va depasi 10 ani de la data semnarii contractului.
    Societatile comerciale mici, care vor fi identificate ca avand o pozitie strategica, vor fi exceptate de la procedura standard si vor urma un plan individual de privatizare si restructurare.

    b) SOCIETATI COMERCIALE MIJLOCII
-------------------------------------------------------------------------------
       Domeniul de activitate             Numarul        Capitalul social
                                                          (mil. lei)*)
-------------------------------------------------------------------------------
  Industrie                                193               267.700
-------------------------------------------------------------------------------
  Agricultura                               19                40.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Industrie alimentara                      60                48.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Transporturi                              25                26.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Constructii                               42                22.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Comert                                    52                31.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Turism                                    12                 7.800
-------------------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Date de bilant la 31.12.1992.
    Privatizarea societatilor comerciale mijlocii va avea in vedere identificarea unor potentiali investitori strategici, cu o capacitate financiara capabila sa asigure pe termen lung viabilitatea societatilor respective, initiativa cumpararii de actiuni de catre salariati si conducere sau aparitia mai multor investitori dispusi sa cumpere pachete de actiuni. Pornind de la situatia reala, concreta pentru fiecare societate comerciala, F.P.S. va adopta metoda sau combinatia de metode de privatizare cea mai adecvata.

    c) SOCIETATI COMERCIALE MARI
-------------------------------------------------------------------------------
      Domeniul de activitate                Numarul       Capitalul social
                                                          (mil. lei)*)
-------------------------------------------------------------------------------
  Industrie                                   11              201.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Agricultura                                 18              163.700
-------------------------------------------------------------------------------
  Industrie alimentara                         1               22.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Transporturi                                 1               24.000
-------------------------------------------------------------------------------
  Constructii                                  2               13.300
-------------------------------------------------------------------------------
  Comert                                       1               10.200
-------------------------------------------------------------------------------
  Turism                                       1                7.800
-------------------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Date de bilant la 31.12.1992.
    Privatizarea societatilor comerciale mari este direct legata de restructurare, costurile operatiunilor premergatoare privatizarii fiind mari si necesitand evaluari, expertize contabile, estimarea viabilitatii societatilor comerciale respective.
    Privatizarea acestor societati este strict conditionata de identificarea unor potentiali investitori, detinatori de resurse financiare suficiente, capabili sa preia o parte semnificativa a efortului investitional si sa asigure o pozitie competitiva pe piata a societatilor privatizate.

                                               


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 4/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu