Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 203 din 30 martie 1998

privind organizarea si functionarea Consiliului pentru Reforma

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 13 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se organizeaza Consiliul pentru Reforma, ca organ al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, in scopul corelarii si monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma si dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    Consiliul pentru Reforma are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, coreleaza si avizeaza strategiile si programele de reforma economico-sociala, elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, care urmeaza a fi aprobate de catre Guvern;
    b) urmareste realizarea masurilor de reforma in toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, si raporteaza periodic Guvernului asupra stadiului realizarii masurilor privind reforma economica si sociala;
    c) coreleaza politicile de dezvoltare regionala si avizeaza programele de investitii publice elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice;
    d) elaboreaza si promoveaza politici pentru dezvoltarea sectorului privat si programe de dezvoltare si sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii;
    e) coreleaza si avizeaza strategii si programe de reforma institutionala;
    f) promoveaza politici postprivatizare;
    g) analizeaza, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, prognozele macroeconomice si financiar-valutare, in scopul elaborarii de propuneri privind realizarea si mentinerea echilibrelor macroeconomice;
    h) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele de resort, proiecte de acte normative in domeniul reformei si da avize conforme pentru proiectele inaintate de ministere sau de alte organe ale administratiei publice in acest domeniu;
    i) elaboreaza hotararile guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finantate din fondul constituit la dispozitia Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998;
    j) deruleaza, in domeniul economico-social, programe cu finantare interna si externa;
    k) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea programelor in domeniul reformei si administreaza programe conform atributiilor sale;
    l) gestioneaza fondurile alocate pentru investitii sau asistenta in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    m) coordoneaza activitatea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii;
    n) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    o) colaboreaza si coopereaza in conditiile legii cu institutii internationale, in scopul promovarii masurilor de reforma;
    p) urmareste desfasurarea calendarului Guvernului cu privire la masurile de reforma ce decurg din angajamentele internationale ale acestuia;
    q) intocmeste periodic rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii masurilor de reforma, pe care le pune la dispozitie primului-ministru, in vederea discutarii in sedinta a Guvernului;
    r) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul reformei;
    s) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    t) indeplineste orice alte atributii conferite expres prin acte normative.
    Art. 3
    (1) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma, conduce intreaga activitate a consiliului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul reformei emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestei structuri, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) In cadrul Consiliului pentru Reforma se infiinteaza functia de secretar general, asimilata, din punct de vedere al salarizarii, cu functia de subsecretar de stat.
    (3) Secretariatul Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii se organizeaza la nivel de directie.
    (4) Atributiile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale compartimentelor din structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului.
    (5) Ministrul reformei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, secretarului general, cu exceptia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegata numai inlocuitorului sau de drept.
    Art. 5
    (1) Pentru elaborarea de strategii si programe finantate pe proiect, pe langa Consiliul pentru Reforma se constituie, prin ordin al ministrului reformei, colegii consultative, alcatuite din personalitati, specialisti din domeniile economic, social, financiar, juridic.
    (2) Reuniunile colegiilor consultative sunt organizate, ori de cate ori este necesar, din initiativa ministrului reformei.
    (3) Plata analizelor si studiilor, precum si remunerarea colaboratorilor se fac in conformitate cu prevederile legale si in limita fondurilor bugetare disponibile.
    Art. 6
    (1) Consiliul pentru Reforma preia programele si contractele in derulare, dotarea existenta si fondurile alocate pentru desfasurarea activitatii Directiei generale intreprinderi mici si mijlocii si a Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, care s-au aflat in componenta Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    (2) Fondurile banesti din asistenta externa, destinate Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, se preiau si sunt utilizate, cu aceeasi destinatie, de catre Consiliul pentru Reforma.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi din structura Consiliului pentru Reforma este de 96, exclusiv demnitarii.
    (2) Personalul existent in aparatul de lucru al Guvernului Romaniei, care isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului pentru Reforma, se considera transferat si va fi incadrat, conform art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 si structurii organizatorice prevazute in anexa, prin ordin al ministrului reformei.
    (3) Consiliul pentru Reforma are in dotare un numar de 4 autoturisme, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (4) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea
    Secretariatului General al Guvernului si in folosinta Consiliului pentru Reforma se transmit, pe baza de protocol de predare-preluare, Consiliului pentru Reforma, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile incepand cu data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul reformei,
                         presedintele Consiliului
                         pentru Reforma,
                         Adrian Ciocanea

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor,
                         Daniel Daianu


    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 96 (exclusiv demnitarii)

    CONSILIUL PENTRU REFORMA

                          ____________
                         | MINISTRU*) |
                         |____________|
                              |
                              |
                          ____|____
                         | CABINET |
                         |_________|
                              |
                              |
                              |
  _______________________     |     ______________________
 | DEPARTAMENTUL PENTRU  |    |    | DEPARTAMENTUL PENTRU |
 | CORELAREA SI          |    |    | DEZVOLTAREA          |
 | MONITORIZAREA         |----|----| SECTORULUI PRIVAT    |
 | POLITICILOR ECONOMICE |    |    |                      |
 | SI SOCIALE            |    |    |                      |
 |                       |    |    |                      |
 |  SECRETAR DE STAT     |    |    |  SECRETAR DE STAT    |
 |-----------------------|    |    |----------------------|
 |     CABINET           |    |    |      CABINET         |
 |_______________________|    |    |______________________|
                              |
                              |
                     _________|________
            ________| SECRETAR GENERAL |______________
           |        |__________________|              |
           |                  |                       |
    _______|_____        _____|_____       ___________|_______
  _|_     _|_   _|_    _|_   _|_   _|_   _|_   _|_   _|_     _|_
 | 1 |   | 2 | | 3 |  | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |   |10 |
 |___|   |___| |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___|   |___|-------------
    *) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma.

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    1 = DIRECTIA PENTRU EVALUAREA SI CORELAREA POLITICILOR
        ECONOMICO-SOCIALE
    2 = DIRECTIA PENTRU CORELAREA POLITICILOR DE REFORMA
        INSTITUTIONALA SI DE DEZVOLTARE A SOCIETATII CIVILE
    3 = DIRECTIA DE MONITORIZARE A STADIULUI REFORMEI
    4 = DIRECTIA DE RELATII INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA
    5 = DIRECTIA PENTRU ARMONIZAREA LEGISLATIEI IN DOMENIUL REFORMEI
    6 = DIRECTIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, PERSONAL
    7 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTAREA I.M.M.
    8 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
    9 = DIRECTIA PROMOVARE POLITICI POSTPRIVATIZARE SI
        INVESTITII
    10 = SECRETARIATUL PERMANENT AL CENTRULUI BALCANIC PENTRU
         COOPERARE INTRE I.M.M.

                                        SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 203/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 203 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu