Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 203 din 30 martie 1998

privind organizarea si functionarea Consiliului pentru Reforma

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 13 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se organizeaza Consiliul pentru Reforma, ca organ al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, in scopul corelarii si monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma si dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    Consiliul pentru Reforma are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, coreleaza si avizeaza strategiile si programele de reforma economico-sociala, elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, care urmeaza a fi aprobate de catre Guvern;
    b) urmareste realizarea masurilor de reforma in toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, si raporteaza periodic Guvernului asupra stadiului realizarii masurilor privind reforma economica si sociala;
    c) coreleaza politicile de dezvoltare regionala si avizeaza programele de investitii publice elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice;
    d) elaboreaza si promoveaza politici pentru dezvoltarea sectorului privat si programe de dezvoltare si sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii;
    e) coreleaza si avizeaza strategii si programe de reforma institutionala;
    f) promoveaza politici postprivatizare;
    g) analizeaza, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, prognozele macroeconomice si financiar-valutare, in scopul elaborarii de propuneri privind realizarea si mentinerea echilibrelor macroeconomice;
    h) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele de resort, proiecte de acte normative in domeniul reformei si da avize conforme pentru proiectele inaintate de ministere sau de alte organe ale administratiei publice in acest domeniu;
    i) elaboreaza hotararile guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finantate din fondul constituit la dispozitia Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998;
    j) deruleaza, in domeniul economico-social, programe cu finantare interna si externa;
    k) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea programelor in domeniul reformei si administreaza programe conform atributiilor sale;
    l) gestioneaza fondurile alocate pentru investitii sau asistenta in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    m) coordoneaza activitatea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii;
    n) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    o) colaboreaza si coopereaza in conditiile legii cu institutii internationale, in scopul promovarii masurilor de reforma;
    p) urmareste desfasurarea calendarului Guvernului cu privire la masurile de reforma ce decurg din angajamentele internationale ale acestuia;
    q) intocmeste periodic rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii masurilor de reforma, pe care le pune la dispozitie primului-ministru, in vederea discutarii in sedinta a Guvernului;
    r) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul reformei;
    s) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    t) indeplineste orice alte atributii conferite expres prin acte normative.
    Art. 3
    (1) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma, conduce intreaga activitate a consiliului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul reformei emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestei structuri, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) In cadrul Consiliului pentru Reforma se infiinteaza functia de secretar general, asimilata, din punct de vedere al salarizarii, cu functia de subsecretar de stat.
    (3) Secretariatul Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii se organizeaza la nivel de directie.
    (4) Atributiile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale compartimentelor din structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului.
    (5) Ministrul reformei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, secretarului general, cu exceptia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegata numai inlocuitorului sau de drept.
    Art. 5
    (1) Pentru elaborarea de strategii si programe finantate pe proiect, pe langa Consiliul pentru Reforma se constituie, prin ordin al ministrului reformei, colegii consultative, alcatuite din personalitati, specialisti din domeniile economic, social, financiar, juridic.
    (2) Reuniunile colegiilor consultative sunt organizate, ori de cate ori este necesar, din initiativa ministrului reformei.
    (3) Plata analizelor si studiilor, precum si remunerarea colaboratorilor se fac in conformitate cu prevederile legale si in limita fondurilor bugetare disponibile.
    Art. 6
    (1) Consiliul pentru Reforma preia programele si contractele in derulare, dotarea existenta si fondurile alocate pentru desfasurarea activitatii Directiei generale intreprinderi mici si mijlocii si a Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, care s-au aflat in componenta Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    (2) Fondurile banesti din asistenta externa, destinate Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, se preiau si sunt utilizate, cu aceeasi destinatie, de catre Consiliul pentru Reforma.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi din structura Consiliului pentru Reforma este de 96, exclusiv demnitarii.
    (2) Personalul existent in aparatul de lucru al Guvernului Romaniei, care isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului pentru Reforma, se considera transferat si va fi incadrat, conform art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 si structurii organizatorice prevazute in anexa, prin ordin al ministrului reformei.
    (3) Consiliul pentru Reforma are in dotare un numar de 4 autoturisme, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (4) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea
    Secretariatului General al Guvernului si in folosinta Consiliului pentru Reforma se transmit, pe baza de protocol de predare-preluare, Consiliului pentru Reforma, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile incepand cu data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul reformei,
                         presedintele Consiliului
                         pentru Reforma,
                         Adrian Ciocanea

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor,
                         Daniel Daianu


    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 96 (exclusiv demnitarii)

    CONSILIUL PENTRU REFORMA

                          ____________
                         | MINISTRU*) |
                         |____________|
                              |
                              |
                          ____|____
                         | CABINET |
                         |_________|
                              |
                              |
                              |
  _______________________     |     ______________________
 | DEPARTAMENTUL PENTRU  |    |    | DEPARTAMENTUL PENTRU |
 | CORELAREA SI          |    |    | DEZVOLTAREA          |
 | MONITORIZAREA         |----|----| SECTORULUI PRIVAT    |
 | POLITICILOR ECONOMICE |    |    |                      |
 | SI SOCIALE            |    |    |                      |
 |                       |    |    |                      |
 |  SECRETAR DE STAT     |    |    |  SECRETAR DE STAT    |
 |-----------------------|    |    |----------------------|
 |     CABINET           |    |    |      CABINET         |
 |_______________________|    |    |______________________|
                              |
                              |
                     _________|________
            ________| SECRETAR GENERAL |______________
           |        |__________________|              |
           |                  |                       |
    _______|_____        _____|_____       ___________|_______
  _|_     _|_   _|_    _|_   _|_   _|_   _|_   _|_   _|_     _|_
 | 1 |   | 2 | | 3 |  | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |   |10 |
 |___|   |___| |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___|   |___|-------------
    *) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma.

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    1 = DIRECTIA PENTRU EVALUAREA SI CORELAREA POLITICILOR
        ECONOMICO-SOCIALE
    2 = DIRECTIA PENTRU CORELAREA POLITICILOR DE REFORMA
        INSTITUTIONALA SI DE DEZVOLTARE A SOCIETATII CIVILE
    3 = DIRECTIA DE MONITORIZARE A STADIULUI REFORMEI
    4 = DIRECTIA DE RELATII INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA
    5 = DIRECTIA PENTRU ARMONIZAREA LEGISLATIEI IN DOMENIUL REFORMEI
    6 = DIRECTIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, PERSONAL
    7 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTAREA I.M.M.
    8 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
    9 = DIRECTIA PROMOVARE POLITICI POSTPRIVATIZARE SI
        INVESTITII
    10 = SECRETARIATUL PERMANENT AL CENTRULUI BALCANIC PENTRU
         COOPERARE INTRE I.M.M.

                                        SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 203/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 203 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu