Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 203 din 30 martie 1998

privind organizarea si functionarea Consiliului pentru Reforma

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 13 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se organizeaza Consiliul pentru Reforma, ca organ al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, in scopul corelarii si monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma si dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    Consiliul pentru Reforma are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, coreleaza si avizeaza strategiile si programele de reforma economico-sociala, elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, care urmeaza a fi aprobate de catre Guvern;
    b) urmareste realizarea masurilor de reforma in toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, si raporteaza periodic Guvernului asupra stadiului realizarii masurilor privind reforma economica si sociala;
    c) coreleaza politicile de dezvoltare regionala si avizeaza programele de investitii publice elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice;
    d) elaboreaza si promoveaza politici pentru dezvoltarea sectorului privat si programe de dezvoltare si sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii;
    e) coreleaza si avizeaza strategii si programe de reforma institutionala;
    f) promoveaza politici postprivatizare;
    g) analizeaza, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, prognozele macroeconomice si financiar-valutare, in scopul elaborarii de propuneri privind realizarea si mentinerea echilibrelor macroeconomice;
    h) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele de resort, proiecte de acte normative in domeniul reformei si da avize conforme pentru proiectele inaintate de ministere sau de alte organe ale administratiei publice in acest domeniu;
    i) elaboreaza hotararile guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finantate din fondul constituit la dispozitia Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998;
    j) deruleaza, in domeniul economico-social, programe cu finantare interna si externa;
    k) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea programelor in domeniul reformei si administreaza programe conform atributiilor sale;
    l) gestioneaza fondurile alocate pentru investitii sau asistenta in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    m) coordoneaza activitatea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii;
    n) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    o) colaboreaza si coopereaza in conditiile legii cu institutii internationale, in scopul promovarii masurilor de reforma;
    p) urmareste desfasurarea calendarului Guvernului cu privire la masurile de reforma ce decurg din angajamentele internationale ale acestuia;
    q) intocmeste periodic rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii masurilor de reforma, pe care le pune la dispozitie primului-ministru, in vederea discutarii in sedinta a Guvernului;
    r) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul reformei;
    s) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    t) indeplineste orice alte atributii conferite expres prin acte normative.
    Art. 3
    (1) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma, conduce intreaga activitate a consiliului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul reformei emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestei structuri, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) In cadrul Consiliului pentru Reforma se infiinteaza functia de secretar general, asimilata, din punct de vedere al salarizarii, cu functia de subsecretar de stat.
    (3) Secretariatul Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii se organizeaza la nivel de directie.
    (4) Atributiile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale compartimentelor din structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului.
    (5) Ministrul reformei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, secretarului general, cu exceptia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegata numai inlocuitorului sau de drept.
    Art. 5
    (1) Pentru elaborarea de strategii si programe finantate pe proiect, pe langa Consiliul pentru Reforma se constituie, prin ordin al ministrului reformei, colegii consultative, alcatuite din personalitati, specialisti din domeniile economic, social, financiar, juridic.
    (2) Reuniunile colegiilor consultative sunt organizate, ori de cate ori este necesar, din initiativa ministrului reformei.
    (3) Plata analizelor si studiilor, precum si remunerarea colaboratorilor se fac in conformitate cu prevederile legale si in limita fondurilor bugetare disponibile.
    Art. 6
    (1) Consiliul pentru Reforma preia programele si contractele in derulare, dotarea existenta si fondurile alocate pentru desfasurarea activitatii Directiei generale intreprinderi mici si mijlocii si a Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, care s-au aflat in componenta Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    (2) Fondurile banesti din asistenta externa, destinate Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, se preiau si sunt utilizate, cu aceeasi destinatie, de catre Consiliul pentru Reforma.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi din structura Consiliului pentru Reforma este de 96, exclusiv demnitarii.
    (2) Personalul existent in aparatul de lucru al Guvernului Romaniei, care isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului pentru Reforma, se considera transferat si va fi incadrat, conform art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 si structurii organizatorice prevazute in anexa, prin ordin al ministrului reformei.
    (3) Consiliul pentru Reforma are in dotare un numar de 4 autoturisme, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (4) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea
    Secretariatului General al Guvernului si in folosinta Consiliului pentru Reforma se transmit, pe baza de protocol de predare-preluare, Consiliului pentru Reforma, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile incepand cu data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul reformei,
                         presedintele Consiliului
                         pentru Reforma,
                         Adrian Ciocanea

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor,
                         Daniel Daianu


    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 96 (exclusiv demnitarii)

    CONSILIUL PENTRU REFORMA

                          ____________
                         | MINISTRU*) |
                         |____________|
                              |
                              |
                          ____|____
                         | CABINET |
                         |_________|
                              |
                              |
                              |
  _______________________     |     ______________________
 | DEPARTAMENTUL PENTRU  |    |    | DEPARTAMENTUL PENTRU |
 | CORELAREA SI          |    |    | DEZVOLTAREA          |
 | MONITORIZAREA         |----|----| SECTORULUI PRIVAT    |
 | POLITICILOR ECONOMICE |    |    |                      |
 | SI SOCIALE            |    |    |                      |
 |                       |    |    |                      |
 |  SECRETAR DE STAT     |    |    |  SECRETAR DE STAT    |
 |-----------------------|    |    |----------------------|
 |     CABINET           |    |    |      CABINET         |
 |_______________________|    |    |______________________|
                              |
                              |
                     _________|________
            ________| SECRETAR GENERAL |______________
           |        |__________________|              |
           |                  |                       |
    _______|_____        _____|_____       ___________|_______
  _|_     _|_   _|_    _|_   _|_   _|_   _|_   _|_   _|_     _|_
 | 1 |   | 2 | | 3 |  | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |   |10 |
 |___|   |___| |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___|   |___|-------------
    *) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma.

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    1 = DIRECTIA PENTRU EVALUAREA SI CORELAREA POLITICILOR
        ECONOMICO-SOCIALE
    2 = DIRECTIA PENTRU CORELAREA POLITICILOR DE REFORMA
        INSTITUTIONALA SI DE DEZVOLTARE A SOCIETATII CIVILE
    3 = DIRECTIA DE MONITORIZARE A STADIULUI REFORMEI
    4 = DIRECTIA DE RELATII INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA
    5 = DIRECTIA PENTRU ARMONIZAREA LEGISLATIEI IN DOMENIUL REFORMEI
    6 = DIRECTIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, PERSONAL
    7 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTAREA I.M.M.
    8 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
    9 = DIRECTIA PROMOVARE POLITICI POSTPRIVATIZARE SI
        INVESTITII
    10 = SECRETARIATUL PERMANENT AL CENTRULUI BALCANIC PENTRU
         COOPERARE INTRE I.M.M.

                                        SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 203/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 203 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu