Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 203 din 30 martie 1998

privind organizarea si functionarea Consiliului pentru Reforma

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 13 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se organizeaza Consiliul pentru Reforma, ca organ al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, in scopul corelarii si monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma si dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    Consiliul pentru Reforma are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, coreleaza si avizeaza strategiile si programele de reforma economico-sociala, elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, care urmeaza a fi aprobate de catre Guvern;
    b) urmareste realizarea masurilor de reforma in toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, si raporteaza periodic Guvernului asupra stadiului realizarii masurilor privind reforma economica si sociala;
    c) coreleaza politicile de dezvoltare regionala si avizeaza programele de investitii publice elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice;
    d) elaboreaza si promoveaza politici pentru dezvoltarea sectorului privat si programe de dezvoltare si sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii;
    e) coreleaza si avizeaza strategii si programe de reforma institutionala;
    f) promoveaza politici postprivatizare;
    g) analizeaza, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, prognozele macroeconomice si financiar-valutare, in scopul elaborarii de propuneri privind realizarea si mentinerea echilibrelor macroeconomice;
    h) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele de resort, proiecte de acte normative in domeniul reformei si da avize conforme pentru proiectele inaintate de ministere sau de alte organe ale administratiei publice in acest domeniu;
    i) elaboreaza hotararile guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finantate din fondul constituit la dispozitia Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998;
    j) deruleaza, in domeniul economico-social, programe cu finantare interna si externa;
    k) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea programelor in domeniul reformei si administreaza programe conform atributiilor sale;
    l) gestioneaza fondurile alocate pentru investitii sau asistenta in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    m) coordoneaza activitatea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii;
    n) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    o) colaboreaza si coopereaza in conditiile legii cu institutii internationale, in scopul promovarii masurilor de reforma;
    p) urmareste desfasurarea calendarului Guvernului cu privire la masurile de reforma ce decurg din angajamentele internationale ale acestuia;
    q) intocmeste periodic rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii masurilor de reforma, pe care le pune la dispozitie primului-ministru, in vederea discutarii in sedinta a Guvernului;
    r) efectueaza, direct sau prin intermediul societatilor de consultanta ori al organizatiilor neguvernamentale, analize si studii in domeniul reformei;
    s) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    t) indeplineste orice alte atributii conferite expres prin acte normative.
    Art. 3
    (1) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma, conduce intreaga activitate a consiliului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, ministrul reformei emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestei structuri, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) In cadrul Consiliului pentru Reforma se infiinteaza functia de secretar general, asimilata, din punct de vedere al salarizarii, cu functia de subsecretar de stat.
    (3) Secretariatul Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii se organizeaza la nivel de directie.
    (4) Atributiile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale compartimentelor din structura organizatorica a Consiliului pentru Reforma se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului.
    (5) Ministrul reformei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, secretarului general, cu exceptia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegata numai inlocuitorului sau de drept.
    Art. 5
    (1) Pentru elaborarea de strategii si programe finantate pe proiect, pe langa Consiliul pentru Reforma se constituie, prin ordin al ministrului reformei, colegii consultative, alcatuite din personalitati, specialisti din domeniile economic, social, financiar, juridic.
    (2) Reuniunile colegiilor consultative sunt organizate, ori de cate ori este necesar, din initiativa ministrului reformei.
    (3) Plata analizelor si studiilor, precum si remunerarea colaboratorilor se fac in conformitate cu prevederile legale si in limita fondurilor bugetare disponibile.
    Art. 6
    (1) Consiliul pentru Reforma preia programele si contractele in derulare, dotarea existenta si fondurile alocate pentru desfasurarea activitatii Directiei generale intreprinderi mici si mijlocii si a Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, care s-au aflat in componenta Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    (2) Fondurile banesti din asistenta externa, destinate Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare intre Intreprinderile Mici si Mijlocii, se preiau si sunt utilizate, cu aceeasi destinatie, de catre Consiliul pentru Reforma.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi din structura Consiliului pentru Reforma este de 96, exclusiv demnitarii.
    (2) Personalul existent in aparatul de lucru al Guvernului Romaniei, care isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului pentru Reforma, se considera transferat si va fi incadrat, conform art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 si structurii organizatorice prevazute in anexa, prin ordin al ministrului reformei.
    (3) Consiliul pentru Reforma are in dotare un numar de 4 autoturisme, stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (4) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea
    Secretariatului General al Guvernului si in folosinta Consiliului pentru Reforma se transmit, pe baza de protocol de predare-preluare, Consiliului pentru Reforma, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile incepand cu data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul reformei,
                         presedintele Consiliului
                         pentru Reforma,
                         Adrian Ciocanea

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor,
                         Daniel Daianu


    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 96 (exclusiv demnitarii)

    CONSILIUL PENTRU REFORMA

                          ____________
                         | MINISTRU*) |
                         |____________|
                              |
                              |
                          ____|____
                         | CABINET |
                         |_________|
                              |
                              |
                              |
  _______________________     |     ______________________
 | DEPARTAMENTUL PENTRU  |    |    | DEPARTAMENTUL PENTRU |
 | CORELAREA SI          |    |    | DEZVOLTAREA          |
 | MONITORIZAREA         |----|----| SECTORULUI PRIVAT    |
 | POLITICILOR ECONOMICE |    |    |                      |
 | SI SOCIALE            |    |    |                      |
 |                       |    |    |                      |
 |  SECRETAR DE STAT     |    |    |  SECRETAR DE STAT    |
 |-----------------------|    |    |----------------------|
 |     CABINET           |    |    |      CABINET         |
 |_______________________|    |    |______________________|
                              |
                              |
                     _________|________
            ________| SECRETAR GENERAL |______________
           |        |__________________|              |
           |                  |                       |
    _______|_____        _____|_____       ___________|_______
  _|_     _|_   _|_    _|_   _|_   _|_   _|_   _|_   _|_     _|_
 | 1 |   | 2 | | 3 |  | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |   |10 |
 |___|   |___| |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___|   |___|-------------
    *) Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma.

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    1 = DIRECTIA PENTRU EVALUAREA SI CORELAREA POLITICILOR
        ECONOMICO-SOCIALE
    2 = DIRECTIA PENTRU CORELAREA POLITICILOR DE REFORMA
        INSTITUTIONALA SI DE DEZVOLTARE A SOCIETATII CIVILE
    3 = DIRECTIA DE MONITORIZARE A STADIULUI REFORMEI
    4 = DIRECTIA DE RELATII INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA
    5 = DIRECTIA PENTRU ARMONIZAREA LEGISLATIEI IN DOMENIUL REFORMEI
    6 = DIRECTIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, PERSONAL
    7 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTAREA I.M.M.
    8 = DIRECTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
    9 = DIRECTIA PROMOVARE POLITICI POSTPRIVATIZARE SI
        INVESTITII
    10 = SECRETARIATUL PERMANENT AL CENTRULUI BALCANIC PENTRU
         COOPERARE INTRE I.M.M.

                                        SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 203/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 203 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu