Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.188 din 23.03.2016

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 04 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune. Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:p. Ministrul apărării naţionale,Gabriel Beniamin Leş,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Constanţa, strada Prelungirea Tulcei nr. 24, judeţul Constanţa, C.F. nr. 210999 Constanţa, nr. cadastral 210999 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3484 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 154731 - parţial Construcţii: Drumuri şi alei interioare asfaltate: - suprafaţa construită = 387,00 mp - valoarea contabilă = 9.524,11 lei Împrejmuire beton: - suprafaţa construită = 150,00 mp - valoarea contabilă = 6.449,12 lei Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 120,00 mp - valoarea contabilă = 1.041,77 lei Platformă macadam: - suprafaţa construită = 449,00 mp - valoarea contabilă = 39.859,10 lei Platformă betonată asfaltată: - suprafaţa construită = 576,00 mp - valoarea contabilă = 23.702,08 lei Reţea alimentară cu apă: - suprafaţa construită = 170,00 mp - valoarea contabilă = 15.756,94 lei Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 70,00 mp - valoarea contabilă = 3.830,39 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 138,00 mp - valoarea contabilă = 3.295,39 lei Total valoare contabilă Imobil 3484 - parţial = 103.458,90 lei
2. Comuna Cristian, judeţul Braşov, C.F. nr. 103957 Cristian, nr. cadastral 103957; C.F. nr. 103876 Cristian, nr. cadastral 103876; C.F. nr. 103956 Cristian, nr. cadastral 103956; C.F. nr. 103877 Cristian, nr. cadastral 103877 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2981 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104007 - parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 41,56 mp - valoarea contabilă = 10,26 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 13,20 mp - valoarea contabilă = 0,60 lei Pavilionul Ş 2: - suprafaţa construită = 15,75 mp - valoarea contabilă = 0,20 lei Pavilionul U 2: - suprafaţa construită = 2,07 mp - valoarea contabilă = 0,50 lei Total valoare contabilă Imobil 2981 - parţial = 11,56 lei
3. Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila, C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3449 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107008 - parţial Construcţii: Pavilionul C 25 - construcţia C 1: - suprafaţa construită = 185,00 mp - valoarea contabilă = 59.436,13 lei Total valoare contabilă Imobil 3449 - parţial = 59.436,13 lei
0 1 2 3
4. Municipiul Craiova, strada Anul 1848 nr. 98, judeţul Dolj, C.F. nr. 210365 Craiova, nr. cadastral 23549 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 984 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103865 - parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 2,00 mp - valoarea contabilă = 194,50 lei Pavilionul P 1: - suprafaţa construită = 2,00 mp - valoarea contabilă = 194,50 lei Pavilionul R - construcţia C 15: - suprafaţa construită = 367,00 mp - valoarea contabilă = 108.443,04 lei Total valoare contabilă Imobil 984 - parţial = 108.832,04 lei
5. Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău, C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31931; C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 376 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parţial Construcţii: Pavilionul K - construcţia C 23: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 2.123,50 lei Pavilionul V - construcţia C 24: - suprafaţa construită = 120,00 mp - valoarea contabilă = 7.144,33 lei Pavilionul V 2 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 12.299,50 lei Pavilionul V 3 - construcţia C 3: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 12.299,50 lei Pavilionul V 7 - construcţia C 7: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 12.567,00 lei Pavilionul V 8 - construcţia C 8: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 12.566,75 lei Pavilionul V 9 - construcţia C 9: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 12.566,75 lei Pavilionul V 10 - construcţia C 10: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 30.160,50 lei Pavilionul V 11 - construcţia C 11: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 30.160,50 lei Pavilionul V 12 - construcţia C 12: - suprafaţa construită = 533,00 mp - valoarea contabilă = 291,75 lei Pavilionul V 14: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 393,75 lei Drum macadam: - suprafaţa construită = 1.360,00 mp - valoarea contabilă = 3.967,48 lei Drum pavat: - suprafaţa construită = 3.540,00 mp - valoarea contabilă = 22.200,45 lei Platou macadam: - suprafaţa construită = 8.360,00 mp - valoarea contabilă = 12.192,60 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 1.400,00 ml - valoarea contabilă = 52.983,45 lei Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 1.000,00 ml
0 1 2 3
- valoarea contabilă = 27.565,19 lei Reţea de termoficare: - suprafaţa construită = 2.135,00 mp - valoarea contabilă = 19.928,00 lei Total valoare contabilă Imobil 376 - parţial = 271.411 lei
6. Municipiul Dej, judeţul Cluj, C.F. nr. 53720 Dej, nr. cadastral 53720 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 637 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106685 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 202,00 mp - valoarea contabilă = 9,00 lei Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 2,00 lei Total valoare contabilă Imobil 637 - parţial = 11,00 lei
7. Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea, C.F. nr. 58523 Focşani, nr. cadastral 58523 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3523 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106585 - parţial Construcţii: Pavilionul H 2 - construcţia C 9: - suprafaţa construită = 585,00 mp - valoarea contabilă = 92.451,84 lei Pavilionul P 21: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 5.101,42 lei Pavilionul P - construcţia C 14 (parţial): - suprafaţa construită = 392,00 mp - valoarea contabilă = 15,77 lei Total valoare contabilă Imobil 3523 - parţial = 97.569,03 lei
8. Comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj, C.F. nr. 52371 Mihai Viteazu, nr. cadastral 52371 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3522 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 160587 - parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 594,00 mp - valoarea contabilă = 8.572,90 lei Total valoare contabilă Imobil 3522 - parţial = 8.572,90 lei
9. Municipiul Oradea, Strada Umbrei nr. 4, judeţul Bihor, C.F. nr. 176919 Oradea, nr. cadastral 176919; C.F. nr. 176264 Oradea, nr. cadastral 176264. Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3495 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 160586 - parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 66,00 mp - valoarea contabilă = 1.199,60 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 2.849,40 lei Pavilionul Y 7: - suprafaţa construită = 102,00 mp - valoarea contabilă = 2,67 lei Pavilionul Y 3: - suprafaţa construită = 49,60 mp - valoarea contabilă = 4.870,40 lei Pavilionul Z 32: - suprafaţa construită = 86.00 mp - valoarea contabilă = 17.996,80 lei Pavilionul Ş 2: - suprafaţa construită = 12,00 mc - valoarea contabilă = 0,50 lei
0 1 2 3
Pavilionul Ş 1: - suprafaţa construită = 33,00 mc - valoarea contabilă = 0,80 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 7,00 mp - valoarea contabilă = 0,40 lei Pavilionul P 19: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 6,00 lei Pavilionul P 18: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 6,00 lei Pavilionul P 17: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 6,00 lei Pavilionul P 16: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 6,00 lei Pavilionul P 9: - suprafaţa construită = 153,00 mp - valoarea contabilă = 3,50 lei Pavilionul P 8: - suprafaţa construită = 153,00 mp - valoarea contabilă = 3,50 lei Pavilionul P 15: - suprafaţa construită = 155,00 ml - valoarea contabilă = 4,00 lei Pavilionul P 14: - suprafaţa construită = 155,00 ml - valoarea contabilă = 4,00 lei Pavilionul P 13: - suprafaţa construită = 155,00 mp - valoarea contabilă = 4,00 lei Pavilionul P 12: - suprafaţa construită = 155,00 mp - valoarea contabilă = 3,50 lei Pavilionul P 11: - suprafaţa construită = 153,00 mp - valoarea contabilă = 3,50 lei Pavilionul P 10: - suprafaţa construită = 153,00 mp - valoarea contabilă = 3,50 lei Pavilionul Z 33: - suprafaţa construită = 55,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Pavilionul Z 7: - suprafaţa construită = 28,98 mp - valoarea contabilă = 0,30 lei Pavilionul K 1: - suprafaţa construită = 91,00 mp - valoarea contabilă = 29.373,60 lei Pavilionul Z 31: - suprafaţa construită = 396,00 mp - valoarea contabilă = 53.990,40 lei Pavilionul A 2: - suprafaţa construită = 152,2 ml - valoarea contabilă = 4.274,10 lei Drumuri şi alei interioare cu macadam: - suprafaţa construită = 650,00 mp - valoarea contabilă = 2,80 lei Platouri betonate: - suprafaţa construită = 150,00 mp - valoarea contabilă = 1,31 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând: - suprafaţa construită = 1.313,00 mp
0 1 2 3
- valoarea contabilă = 2,17 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe 2 rânduri: - suprafaţa construită = 624,00 ml - valoarea contabilă = 3,75 lei Împrejmuire plasă sârmă: - suprafaţa construită = 450,00 ml - valoarea contabilă = 6,54 lei Reţea energie electrică: - suprafaţa construită = 546,00 ml - valoarea contabilă = 4,22 lei Total valoare contabilă Imobil 3495 - parţial = 114.636,26 lei
10. Municipiul Braşov, judeţul Braşov, C.F. nr. 129629 Braşov, nr. cadastral 129629 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1175 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103983 - parţial Construcţii: Pavilionul N: - suprafaţa construită = 859,00 mp - valoarea contabilă = 26.252,00 lei Total valoare contabilă Imobil 1175 - parţial = 26.252 lei
11. Comuna Mircea Vodă, satul Deduleşti, judeţul Brăila, C.F. nr. 71623 Mircea Vodă, nr. cadastral 2320; C.F. nr. 71622 Mircea Vodă, nr. cadastral 71622 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3448 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107054 - parţial Construcţii: Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 1.798,80 lei Reţea de alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 5.800,00 mp - valoarea contabilă = 1.051,10 lei Total valoare contabilă Imobil 3448 - parţial = 2.849,90 lei
12. Municipiul Bucureşti, bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6, C.F. nr. 226553 Bucureşti, nr. cadastral 226553 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 795 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 144479 - parţial Construcţii: Împrejmuire cărămidă: - suprafaţa construită = 43,20 mp - valoarea contabilă = 43.772,832 lei Total valoare contabilă Imobil 795 - parţial = 43.772,832 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 154731 8.19.01 Imobil 3484 Municipiul Constanţa, strada Prelungirea Tulcei nr. 24, judeţul Constanţa, C.F. nr. 210999 Constanţa, nr. cadastral 210999
2. 104007 8.19.01 Imobil 2981 Comuna Cristian, judeţul Braşov, C.F. nr. 103957 Cristian, nr. cadastral 103957; C.F. nr. 103876 Cristian, nr. cadastral 103876; C.F. nr. 103956 Cristian, nr. cadastral 103956; C.F. nr. 103877 Cristian, nr. cadastral 103877
3. 107008 8.19.01 Imobil 3449 Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila, C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
4. 103865 8.19.01 Imobil 984 Municipiul Craiova, strada Anul 1848 nr. 98, judeţul Dolj, C.F. nr. 210365 Craiova, nr. cadastral 23549
5. 106982 8.19.01 Imobil 376 Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău, C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31931; C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250
6. 106685 8.19.01 Imobil 637 Municipiul Dej, judeţul Cluj, C.F. nr. 53720 Dej, nr. cadastral 53720
7. 160585 8.19.01 Imobil 3523 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea, C.F. nr. 58523 Focşani, nr. cadastral 58523
8. 160587 8.19.01 Imobil 3522 Comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj, C.F. nr. 52371 Mihai Viteazu, nr. cadastral 52371
9. 160586 8.19.01 Imobil 3495 Municipiul Oradea, Strada Umbrei nr. 4, judeţul Bihor, C.F. nr. 176919 Oradea, nr. cadastral 176919; C.F. nr. 176264 Oradea, nr. cadastral 176264
10. 103983 8.19.01 Imobil 1175 Municipiul Braşov, judeţul Braşov, C.F. nr. 129629 Braşov, nr. cadastral 129629
11. 107054 8.19.01 Imobil 3448 Comuna Mircea Vodă, satul Deduleşti, judeţul Brăila, C.F. nr. 71623 Mircea Vodă, nr. cadastral 2320; C.F. nr. 71622 Mircea Vodă, nr. cadastral 71622
12. 144479 8.19.01 Imobil 795 Municipiul Bucureşti, bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6, C.F. nr. 226553 Bucureşti, nr. cadastral 226553SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 188/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 188 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu