Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1832 din 22 decembrie 2005

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 890/2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 9 ianuarie 2006


SmartCity3

 
   
    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
    Art. I. - Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.890/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.732 din 11 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (2) al articolului 10 se introduc sase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Comisiile locale de fond funciar vor atasa la cerere o situatie centralizatoare privind terenurile aflate la dispozitia lor, sub semnatura tuturor membrilor comisiei, avizata de comisia judeteana de fond funciar, care sa ateste ca în rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai exista teren, pe baza situatiei suprafetelor de teren pentru care s-au emis titluri de proprietate, situatie comunicata de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
    (4) Atunci când nu mai exista teren în rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judetene de fond funciar, institutiilor si autoritatilor publice care administreaza teren proprietate a statului.
    (5) Toate institutiile si autoritatile publice care au în administrare terenuri proprietate publica a statului sunt obligate sa raspunda cererilor formulate de comisiile de fond funciar si sa comunice acestora suprafetele de teren care pot fi disponibilizate, în conditiile legii, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii.
    (6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru compensarea cu teren echivalent de la statiunile si institutele de cercetare doar daca nu mai exista teren disponibil administrat de alte institutii si autoritati publice în judetul respectiv sau în judetele învecinate.
    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplica atunci când retrocedarea se face pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat.
    (8) În aplicarea art. 9 alin. (1) si a art. 24 alin. (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente se face în perimetrul unitatilor de cercetare-dezvoltare pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetarii."
    2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - La cererea proprietarilor sau a mostenitorilor prevazuti la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile locale înainteaza comisiilor judetene, în termen de 15 zile de la data înregistrarii cererilor, planurile parcelare si procesul-verbal de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate, însotite de un extras de carte funciara".
    3. Teza a III-a a articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Birourile de cadastru si publicitate imobiliara vor furniza aceste informatii în maximum 20 de zile."
    4. La articolul 27, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) si (72), cu urmatorul cuprins:
    "(71) Hotarârile de validare ale comisiei judetene vor cuprinde, atunci când sunt aplicabile dispozitiile art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii foondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, un articol distinct prin care se constata trecerea suprafetei supuse restituirii din domeniul public în domeniul privat al statului sau al localitatilor si punerea sa la dispozitie comisiei locale în vederea punerii în posesie.
    (72) Atunci când retrocedarea este solicitata în numele unei persoane juridice, alta decât formele asociative prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la cerere se vor atasa dovezi care sa ateste ca aceasta este continuatoarea sau succesoarea fostului proprietar: hotarâri judecatoresti sau, în completare, alte dovezi."
    5. Dupa alineatul (4) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Comisia de fond funciar va solutiona cererile în urmatoarea ordine: în primul rând vor fi solutionate cererile ce privesc amplasamente pentru care nu s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, apoi cererile vor fi solutionate în ordinea primirii lor."
    6. Dupa alineatul (2) al articolului 68 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Suprafata care se va lua în considerare pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1), precum si pentru situatiile prevazute de art. 31 alin. (3)-(6) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, priveste toate suprafetele retrocedate potrivit legilor fondului funciar, indiferent de momentul sau de actul normativ pe baza caruia s-a efectuat retrocedarea."
    Art. II. - (1) Propunerile comisiilor comunale, orasenesti si municipale privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, validate prin hotarâri ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, adoptate anterior intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, sunt si ramân valabile daca nu au fost contestate în termenul legal.
    (2) În cazurile prevazute la alin. (1), terenurile care fac obiectul retrocedarii catre persoanele îndreptatite, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi predate pe baza de protocol comisiilor locale, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotarârii de validare a propunerilor comisiilor locale, adoptate anterior intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, însotita de documentatia care a stat la baza acesteia, cu respectarea prevederilor legale."
    PRIM-MINISTRU
    CALIN POPESCU-TARICEANU
    Contrasemneaza:
   
    p. Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
    Vasile Lupu,
    secretar de stat
   
    p. Ministrul administratiei si internelor,
    Paul Victor Dobre,
    secretar de stat
   
    Ministrul finantelor publice,
    Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1832/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1832 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1832/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu