E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 737 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 737 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 737 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 737 1998
Hotărârea 180 1998 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 289 1998
Hotărârea 180 1998 republicat de Hotărârea 180 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de Rectificare 180 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de Rectificare 180 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de Rectificare 180 1998
Articolul 6 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de Rectificare 180 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de Rectificare 180 1998
Articolul 8 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de Rectificare 180 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 180 1998 modificat de Rectificare 180 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 180 din 27 martie 1998

privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din  1 aprilie 1998


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul, prin reorganizarea aparatului ministrului pentru relatia cu Parlamentul, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul face parte din structura aparatului de lucru al Guvernului si este subordonat primului-ministru.
    Art. 2
    Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul asigura buna functionare a relatiilor Guvernului cu Parlamentul atat in planul dialogului Parlament - Guvern, cat si in cel al promovarii initiativei legislative a Guvernului si delegarii legislative acordate Guvernului de catre Parlament.
    Art. 3
    Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura informarea Camerei Deputatilor, a Senatului si a comisiilor parlamentare cu privire la activitatea Guvernului;
    b) prezinta, la solicitarea Camerei Deputatilor, a Senatului sau a comisiilor parlamentare, informatiile cu privire la implicatiile bugetare pe care le-ar putea avea adoptarea propunerilor legislative initiate de deputati sau de senatori;
    c) primeste intrebarile si interpelarile adresate de deputati sau de senatori Guvernului ori membrilor acestuia, se ocupa de pregatirea raspunsurilor si de prezentarea lor in termen;
    d) asigura pregatirea si transmiterea raspunsurilor la motiunile simple si la motiunile de cenzura initiate de deputati si/sau de senatori;
    e) urmareste modul in care se da curs solicitarilor de convocare a sedintelor comune ale Camerelor Parlamentului si de inscriere pe ordinea de zi a asumarii raspunderii Guvernului asupra unui program, unei declaratii de politica generala sau unui proiect de lege;
    f) urmareste promovarea proiectelor de lege elaborate de Guvern in procesul de legiferare si modul in care este indeplinita procedura pentru fiecare dintre acestea, de la sesizarea Parlamentului pana la adoptarea sau, dupa caz, respingerea lor;
    g) solicita si sustine dezbaterea cu prioritate a unor proiecte de acte normative elaborate de catre Guvern in cadrul ordinii de zi a Biroului permanent al Camerei Deputatilor si al Senatului;
    h) coordoneaza procesul de pregatire, prezentare si sustinere a proiectelor de lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, precum si elaborarea propunerilor de reglementare la nivel de ordonanta in temeiul acestor legi, urmarind supunerea lor spre adoptare Guvernului si comunicarea in termen a acestora catre Parlament, spre aprobare;
    i) urmareste depunerea cu operativitate la Parlament, spre aprobare, a ordonantelor de urgenta adoptate de Guvern, sustinand apoi dezbaterea si aprobarea lor prin lege, conform procedurilor parlamentare specifice;
    j) asigura depunerea spre dezbatere de catre Camerele Parlamentului sau catre una dintre acestea a rapoartelor si declaratiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului;
    k) urmareste circuitul proiectelor de acte normative la Senat si Camera Deputatilor si prezinta Guvernului, lunar, informari cu privire la stadiul acestora;
    l) efectueaza studii si sinteze tematice privind tendintele identificabile in solicitarile parlamentarilor fata de activitatea Guvernului.
    (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul colaboreaza cu toate ministerele si cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, care sunt obligate sa-i furnizeze datele si informatiile necesare in vederea asigurarii in conditii optime a relatiei Guvernului cu Parlamentul. In acest scop, Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul va fi informat, in cel mai scurt timp de la solicitare, despre stadiul aplicarii unor reglementari, despre stadiul elaborarii unor proiecte de legi si de ordonante, pentru a se asigura promovarea lor in termenele stabilite prin programul legislativ al Guvernului.
    (3) Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul asigura legatura Guvernului cu parlamentarii, cu institutiile societatii civile si cu mass-media pentru a obtine informatii exacte si complete asupra tuturor problemelor care fac obiectul informarii cerute de Parlament sau al initiativelor legislative guvernamentale. In acest scop, Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul organizeaza consultari, elaboreaza analize de continut si sinteze tematice, prognoze asupra modului in care sunt receptate de catre populatie unele initiative legislative si asupra disponibilitatii parlamentare in privinta adoptarii acestora.
    Art. 3
    (1) Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul asigura reprezentarea Guvernului in calitate de titular al dreptului de initiativa legislativa in fata comisiilor parlamentare, a plenului Camerei Deputatilor si Senatului, a comisiilor de mediere, precum si la sedintele comune ale celor doua Camere ale Parlamentului, coordonand in acest scop activitatea tuturor factorilor guvernamentali implicati in promovarea in Parlament, pe intreg parcursul procesului de legiferare, a initiativelor legislative ale Guvernului.
    (2) Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul raspunde de elaborarea si prezentarea punctului de vedere sau a raspunsului Guvernului ori al unuia dintre membrii sai la orice intrebare sau interpelare formulata de deputati sau de senatori.
    (3) Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul colaboreaza cu Secretariatul General al Guvernului in vederea monitorizarii initiativelor legislative guvernamentale, de la aprobarea proiectului de lege de catre Guvern pana la finalizarea procesului de legiferare prin adoptarea, respectiv respingerea legii de catre Parlament, precum si a ordonantelor guvernamentale - atat a celor emise in baza unei legi de abilitare, cat si a celor de urgenta - de la data emiterii sau adoptarii, pana la data aprobarii, respectiv a respingerii lor prin lege de catre Parlament.
    (4) Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul inregistreaza, sistematizeaza si monitorizeaza evidenta interpelarilor si intrebarilor adresate Guvernului sau unuia dintre membrii sai de catre deputati si senatori, precum si a raspunsurilor la acestea.
    Art. 4
    (1) Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul este condus de ministrul pentru relatiile cu Parlamentul, ajutat de un secretar de stat.
    (2) In exercitarea atributiilor departamentului pe care il conduce, ministrul pentru relatiile cu Parlamentul emite ordine.
    (3) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului pentru relatiile cu Parlamentul.
    (4) Coordonarea activitatii compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul este asigurata de un secretar executiv, a carui functie este asimilata, din punct de vedere al salarizarii, cu functia de director.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se stabilesc cu aprobarea ministrului pentru relatiile cu Parlamentul.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 25, exclusiv demnitarii.
    (4) Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca ale acestuia, dupa caz, se fac cu acordul ministrului pentru relatiile cu Parlamentul.
    Art. 6
    (1) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului pentru relatiile cu Parlamentul, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale persoanelor incadrate in Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare si se semneaza de catre salariat si seful ierarhic.
    Art. 7
    Personalul existent in aparatul ministrului pentru relatia cu Parlamentul se preia in cadrul Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
    Art. 8
    Resursele financiare necesare functionarii Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul sunt cuprinse in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari anexa la Hotararea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul pentru relatiile
                              cu Parlamentul,
                              Ioan Avram Muresan

                              Ministru delegat
                              pe langa primul-ministru
                              pentru coordonarea
                              Secretariatului General
                              al Guvernului si a
                              Departamentului pentru
                              Administratie Publica Locala,
                              Remus Opris

                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu


    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 25
    (exclusiv demnitarii)

    DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIILE CU PARLAMENT

                           __________________
                          |     MINISTRU     |
                          |__________________|
                          |     CABINET      |
                          |__________________|
                           ________|_________
                          | SECRETAR DE STAT |
                          |__________________|
                          |      CABINET     |
                          |__________________|
                               ____|_____
                              | SECRETAR |
                              | EXECUTIV |
                              |__________|
               ____________________|__________________
  ____________|________________           ____________|___________
 | DIRECTIA EVIDENTA, ANALIZA  |         | DIRECTIA LEGISLATIVA   |
 |     SI RELATII PUBLICE      |         | SI CONTROL PARLAMENTAR |
 |_____________________________|         |________________________|
      ________|______                _________________|_____________
 ____|_____   _______|____     _____|_____   ______|______   _______|______
| SECTORUL | | SECTORUL   |   | SECTORUL  | | SECTORUL    | | SECTORUL     |
| EVIDENTA | | ANALIZA SI |   | PROIECTE  | | PROPUNERI   | | INTERPELARI, |
|__________| | RELATII    |   | DE LEGE,  | | LEGISLATIVE | | INTREBARI SI |
             | PUBLICE    |   | ORDONANTE | |_____________| | RASPUNSURI,  |
             |____________|   |___________|                 | MOTIUNI,     |
                                                            | MOTIUNI DE   |
                                                            | CENZURA      |
                                                            |______________|


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 180/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 180 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu