Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1296 din 13 august 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 809 din  2 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. III din Ordonanta Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         p. Ministrul justitiei,
                         Claudiu Stefan Seucan,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    CAP. 1
    Criterii pentru eliberarea acordului pentru folosirea denumirii

    Art. 1
    La eliberarea acordului pentru folosirea in cuprinsul firmei a cuvantului "national" si a derivatelor acestuia se are in vedere indeplinirea uneia dintre urmatoarele conditii:
    a) firma solicitantului a fost atribuita prin actul normativ sau administrativ de infiintare a persoanei juridice;
    b) participarea la capitalul social al persoanei juridice solicitante apartine in majoritate statului.
    Art. 2
    Acordul pentru folosirea in cuprinsul firmei a cuvantului "roman" si a derivatelor acestuia se elibereaza in urmatoarele cazuri:
    a) in totalul cifrei de afaceri din ultimul an a persoanei juridice solicitante, veniturile din exportul de produse si/sau servicii reprezinta cel putin 50%;
    b) in cuprinsul firmei unei persoane juridice romane la care unic actionar sau actionar majoritar este o persoana juridica straina, cuvantul "roman" sau derivatele acestuia servesc la diferentierea din punct de vedere geografic a persoanei juridice romane fata de persoana juridica straina;
    c) cuvantul "roman" sau derivatele acestuia servesc la identificarea din punct de vedere geografic a reprezentantei sau altui dezmembramant fara personalitate juridica al unei persoane juridice straine in Romania.
    Art. 3
    Acordul pentru folosirea in cuprinsul firmei a cuvantului "institut" si a derivatelor acestuia se elibereaza daca firma solicitantului a fost atribuita prin actul normativ sau administrativ de infiintare a persoanei juridice respective.
    Art. 4
    La eliberarea acordului pentru folosirea in cuprinsul firmei a unor cuvinte sau sintagme prevazute la art. 39 alin. (3) si (4) din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cuvintelor sau sintagmelor "academic-stiintific", "academie", "universitate", "universitar", "scoala", "scolar" si/sau a derivatelor acestora, se are in vedere activitatea principala a persoanei juridice, care poate fi definita prin cuvantul sau sintagma la care legea face referire.
    Art. 5
    Conditiile legale pentru eliberarea acordului se considera indeplinite si in urmatoarele cazuri:
    a) firma solicitantului a fost atribuita prin actul normativ sau administrativ de infiintare a persoanei juridice;
    b) firma solicitantului coincide cu componenta verbala a marcii acestuia, inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice;
    c) firma apartine unei institutii de credit autorizate potrivit legii, unei persoane juridice autorizate potrivit legii sa exercite activitati de asigurare si reasigurare sau unei persoane juridice autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, potrivit competentelor legale, sa isi desfasoare activitatea;
    d) in cazul firmelor unei societati in nume colectiv ori unei societati in comandita simpla, in care cuvantul sau sintagma dintre cele prevazute la art. 39 alin. (2) si (3) din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta numele persoanei fizice asociate ori se datoreaza aplicarii dispozitiilor art. 41 din aceeasi lege.
    Art. 6
    (1) In cazurile prevazute la art. 1 - 4, autoritatea competenta refuza eliberarea acordului daca firma in cauza este de natura sa creeze confuzie cu denumirea unei institutii publice ori de interes public, national sau local.
    (2) Prin institutie publica nationala ori de interes public national, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege: Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, autoritatile administrative autonome, precum si institutiile aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora.
    (3) Prin institutie publica locala ori de interes public local, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege: institutia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, autoritatile administratiei publice locale, precum si institutiile aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora.

    CAP. 2
    Procedura eliberarii acordului pentru folosirea denumirii

    Art. 7
    In vederea obtinerii acordului pentru folosirea denumirii prevazut de Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare acord, persoanele juridice inmatriculate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului se adreseaza biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului in a carui raza teritoriala isi au sediul, iar persoanele juridice in curs de constituire se adreseaza biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului in a carui raza teritoriala isi stabilesc sediul potrivit legii.
    Art. 8
    In cazul solicitarii de rezervare a firmei, formulata in vederea constituirii sau a schimbarii denumirii, oficiul registrului comertului elibereaza dovada rezervarii firmei, daca sunt indeplinite celelalte conditii legale, sub rezerva obtinerii acordului.
    Art. 9
    (1) O data cu depunerea cererii prin care se solicita eliberarea acordului, persoanele juridice solicitante depun si documentele care fac dovada indeplinirii criteriilor prevazute in prezentele norme metodologice:
    a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului competent, pentru persoanele juridice inmatriculate;
    b) declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice privind indeplinirea criteriului prevazut la art. 2 lit. a);
    c) alte documente considerate relevante de catre solicitant pentru sustinerea cererii de eliberare a acordului.
    (2) In situatiile prevazute la art. 5 se depun in copie si urmatoarele documente care fac dovada indeplinirii conditiilor legale, dupa caz:
    a) actul normativ sau actul administrativ de infiintare a persoanei juridice;
    b) certificatul de inregistrare a marcii care corespunde cu denumirea, emis de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
    c) autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei;
    d) autorizatia de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
    e) orice alte autorizatii de functionare sau avize cerute de lege.
    Art. 10
    Cererile pentru obtinerea acordului prevazut de art. 39 alin. (3) si (4) din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotite de documentele doveditoare si de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului competent, se transmit Secretariatului General al Guvernului de catre Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv prefectului de catre oficiul registrului comertului competent, in termen de 24 de ore de la momentul inregistrarii.
    Art. 11
    Acordul scris eliberat de Secretariatul General al Guvernului, respectiv de prefect, sau, dupa caz, instiintarea in scris despre refuzul eliberarii acordului se transmite, in termenul prevazut la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv oficiului registrului comertului, care va incunostinta persoana juridica solicitanta.
    Art. 12
    Valabilitatea acordului scris eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, dupa caz, de prefect, potrivit legii, este conditionata de valabilitatea rezervarii disponibilitatii firmei.
    Art. 13
    (1) Serviciile de verificare a indeplinirii criteriilor legale si cele de eliberare a acordului prevazut de lege se presteaza de Secretariatul General al Guvernului sau, dupa caz, de prefectura competenta, cu titlu gratuit.
    (2) Serviciile de transmitere a cererii pentru obtinerea acordului prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a documentelor insotitoare sunt prestate de catre oficiile registrului comertului competente, cu titlu gratuit.
    (3) Pentru comunicarea acordului sau a refuzului privind eliberarea acestuia, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor incasa tariful pentru transmiterea documentelor prin posta, in cuantum de 35.000 lei/plic.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1296/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1296 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu