E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1218 din 2 decembrie 2010

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 873 din 28 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 şi 731 bis din 28 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Unguriu, înfiinţată prin Legea nr. 13/2004 pentru înfiinţarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, judeţul Buzău, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 9 «Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unguriu», care devine anexa nr. 87 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001."

2. Articolul III va avea următorul cuprins:

„Art. III. - Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Florica, înfiinţată prin Legea nr. 217/2004 pentru înfiinţarea comunei Florica prin reorganizarea comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 10 «Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Florica», care devine anexa nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1.056, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţa Daciei, bloc E Centru - Sud, suprafaţa construită = 182,50 mp, suprafaţă utilă = 162,81 mp, suprafaţa teren indiviz aferent = 3,42 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „valoare construcţie 1999 = 38.193 lei şi valoare teren 2009 = 1.450 lei";

- la poziţia nr. 1.057, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bloc C 1 Centru - Sud, suprafaţă construită = 191 mp, suprafaţa utilă = 164,29 mp, suprafaţă teren exclusiv = 37 mp, suprafaţă teren indiviz aferent = 6,74 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „construcţie 1999 = 25.234.020 lei, teren exclusiv 2009 = 15.300 lei, teren indiviz aferent 2009 = 2.800 lei";

- la poziţia nr. 1.293, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.9", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Platformă pentru depozitare şi activităţi comerciale, piaţa agroalimentară Cartier Micro XIV", coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafaţă platformă = 608 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „194.560 lei";

- la poziţia nr. 1.436, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.3", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complex comercial Bazar, piaţa Teatrului", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire demisol, cu suprafaţă construită = 136 mp, clădire parter cu o suprafaţă construită = 49 mp, clădire parter şi etaj cu suprafaţa construita = 836,59 mp şi o suprafaţă construita desfăşurată = 1.512 mp, suprafaţă teren aferent complex = 2.099 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „construcţii 2009 = 3.544.000 lei, teren aferent 2009 = 1.725.000 lei";

b) după poziţia nr. 1.653 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 1.654-1.659, prevăzute în anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Râmnicu Sărat" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă următoarele poziţii: 520-523 şi 630;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 631, coloana 5 va avea următorul cuprins: „870.167,61 lei";

- la poziţia nr. 632, coloana 5 va avea următorul cuprins: „403.910 lei";

- la poziţia nr. 633, coloana 5 va avea următorul cuprins: „87.512 lei";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 680 se introduc o sută paisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 681-794, prevăzute în anexa nr. 2;

d) la secţiunea II „Bunuri mobile", după poziţia nr. 81 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 82, prevăzută în anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nehoiu" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 171", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „532.600 lei";

- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din cadre de beton armat (DC 171)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000 lei";

- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din cadre de beton armat (DC 171)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.000 lei";

- la poziţia nr. 421, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grupul Şcolar Tehnic Nehoiu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe Str. Şcolii, P+2, pereţi din beton+cărămidă, plansee beton, şarpanta lemn, încălzire centrală, apă curentă, Sc = 763,51 mp , Sd = 2.290,53 mp, teren aferent = 5.210 mp, Vecinătăţi: N - G.PP Nehoiu, S - Str. Şcolii şi alee pietonală, E - Str. Şcolii, V - Negru Ioan, str. A. l. Cuza şi Bocănescu Genica, atelier şcoală: parter, pereţi cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = Sd = 208,6 mp, magazie materiale: Sc = Sd = 69,89 mp, pereţi diatomit, planşeu lemn, învelitoare ţiglă, împrejmuire stâlpi beton, panouri plasă gabioane", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.200.000 lei";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 435 se introduc treizeci şi opt de noi poziţii, poziţiile nr. 436-473, prevăzute în anexa nr. 3;

c) la secţiunea II „Bunuri mobile", la poziţia nr. 436, coloana 0 va avea următorul cuprins: „1".

4. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pogoanele, la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 193 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 194-197, prevăzute în anexa nr. 4.

5. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Amaru", la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 5,400 km, lpc = 5,5 m, lp = 7 m, km 0+000-km 5+400, origine - km 0+000, intersecţie DJ 102 H, destinaţie - km 5+400 sat Câmpeni, îmbrăcăminte - asfalt", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.351.031,169 lei".

6. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berea", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 235 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 2351-2356, prevăzute în anexa nr. 5.

7. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boldu", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 90 şi 91;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000 - km 3+042, L - 3,042 km, lpc = 4 m, lp = 4 m, origine - km 0+000 - DE 34, destinaţie - km 3+042 limita comunei Puieşti, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000 - km 4+850, L = 4,850 km, lpc - 6 m, lp - 6 m, origine - km 0+000 din DE 95/1, destinaţie - km 4+850 limita comunei Puieşti, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000 +km 1+685, L= 1,685 km, lpc -4 m, lp -4 m, origine - km 0+000 din DE 6, destinaţie - km 1+685 intersecţie cu DE 8, îmbrăcăminte pământ km 0+000+km 1+685";

- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000 - km 1+650, L= 1,650 km, lpc - 4 m, lp - 4 m, origine - km 0+000 din DE 6, destinaţie - km 1+650 intersecţie cu DE 8, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000 - km 1+623, L= 1,623 km, lpc - 4 m, lp - 4 m, origine - km 0+000 din DE 8, destinaţie - km 1+623 teren CFR, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000 - km 1+633, L= 1,633 km, lpc - 4 m, lp - 4 m, origine - km 0+000 din DE 8, destinaţie - km 1+633 teren CFR, îmbrăcăminte - pământ";

c) după poziţia nr. 106 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 1061-1066, prevăzute în anexa nr. 6.

8. La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeanu", la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L= 0,970 km , lpc = 5,5 m, lp = 9,11 m, originea - km 0+000 intersectează DS 13 km 0+300 şi DS 22 km 0+400, destinaţia - km 0+970, intersectează DJ 203 D km 26+585, şanţ pe ambele părţi ale străzii cu l = 2 m total, trotuar pe paftea stângă de l = 1,10 m de la km 0+000 + 0+600, pe partea dreaptă de la km 0+600 - 0+970, îmbrăcăminte - balast km 0+000-0+400, asfalt km 0+400-0+670, balast km 0+670-0+970";

- la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sisteme de alimentare cu apă cu terenurile aferente: sistem de alimentare cu apă sat Bradeanu două bucăţi astfel: sistem de alimentare cu apă zona nord 1 buc. - foraj cu adâncimea H = 97 m, echipat cu pompa Hebe 65x5, Q = 4 l/s, 1 buc. hidrosfera, V = 20 mc, amplasată la 20 m înălţime, terenul aferent pentru sistem de alimentare cu apă zona nord, situat la intrare sat Bradeanu este de 594 mp. Sistem de alimentare cu apă zona sud 1 buc. - foraj cu adâncimea H = 352 m cu funcţionare în regim artezian, 1 buc. - rezervor tampon metalic V = 3 mc, 2 buc. - rezervoare metalice V = 30 mc fiecare, staţie de pompare a apei în hidrosfera 1 buc. - hidrosfera V = 60 mc şi H = 18 m. Terenul aferent pentru sistem de alimentare cu apă zona sud, situat la ieşire din satul Bradeanu spre Smârdan, este de 8.380 mp. Reţea de distribuţie conducta otel Ø - L = 2.000 ml, conducta PVC 0 - L = 6.000 ml, teren aferent = 8.000 m";

- la poziţia nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Smârdan, comuna Bradeanu, structura din beton, fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa construită = 546 mp, teren aferent = 1.773 mp, grup sanitar - structură lemn, fără fundaţie, acoperiş plăci azbociment, vecinătăţi: N - nr. cad. 109, nr. cad. 108, S - DS 6 (principală) Smârdan, E - nr. cad. 4021, V - foraj adâncime satul Smârdan";

- la poziţia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala Sc = 635 mp, magazie Sc = 41 mp, grup sanitar Sc = 34 mp, teren aferent = 9.766 mp, vecinătăţi: N - S.C. Orizont - S.R.L., Aldea Alexandru, Parohia Smârdan, S - Vasile Constatin, Gâdiuţă Dumitru, E - DJ 102 I, V - DS 2 (principala)";

- la poziţia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoală Sc = 459 mp, magazie Sc = 37 mp, teren aferent = 6 .926 mp, vecinătăţi: N - DJ 203 D, S - Popa Gheorghe, E - Consiliul Local Bradeanu, V - DJ 102 I".

9. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Breaza", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 234, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă (bibliotecă)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „In prezent funcţionează biblioteca, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, planşeu din beton la parter şi lemn la etaj, învelitoare din tablă, teren aferent = 119 mp şi suprafaţa desfăşurată = 238 mp, vecinătăţi: N - Roman Liviu, S - C.E.C. Bank, E - Consiliul Local al Comunei Breaza, V - Popescu Stelian", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „48.807 lei";

- la poziţia nr. 243, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire fost sediu Vispeşti. Fundaţie din beton armat. Pereţi din cărămidă, planşeu din lemn, învelitoare din tablă. Teren aferent = 1.166 mp şi suprafaţa construită = 562 mp, vecinătăţi: N - DJ 205, S - Voicu Lucel, E - Bănică Lucian, V - DS 63", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.178 lei";

b) după poziţia nr. 2521 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 2522, prevăzută în anexa nr. 7.

10. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cătina", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 6,000 km, l = 6 m, lp = 8 m, origine - km 0+000 De 2, destinaţie - km 6+000 (limita cu oraşul Pătârlagele), îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 26, sat Cătina", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 0,330 km, l = 3 m, lp = 5 m, origine - km 0+000 intersectat cu DJ 102 L la km 3+500, destinaţie - 0+330 (lângă proprietatea Voicu Dan), îmbrăcăminte - pământ", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.250 lei";

- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 24, sat Cătina", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 0+300 km, l = 3 m, lp = 5 m, origine - km 0+000 intersectat cu DS 26 Cătina la km 0+200, destinaţie - 0+300 DE 7 Cătina la km 0+300, îmbrăcăminte - pământ", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.500 lei";

- la poziţia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 59, sat Corbu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1,300 km, l = 5 m, lp = 7 m, origine - km 0+000 intersectat cu DJ 102 L la km 5+700, destinaţie - km 1+300 intersectat DE 4 Corbu, îmbrăcăminte - pământ", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.500 lei";

b) după poziţia nr. 19222 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 19223 şi 19224, prevăzute în anexa nr. 8.

11. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernăteşti", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 256 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 2561, prevăzută în anexa nr. 9.

12. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cilibia", la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum exploatare";

- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum exploatare";

- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum exploatare";

- la poziţia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Movila Oii, comuna Cilibia, aria construită 255 mp, nivel înălţime P, fundaţie beton, zidărie portantă, învelitoare tablă, nr. tarla/parcelă 2/73, vecinătăţi: N - Dumitru Gheorghe, S - teren şcoală primară, E - strada 2, V - canal";

- la poziţia nr. 867, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum exploatare";

- la poziţia nr. 868, coloana 3 va avea următorul cuprins: 1. „L = 0,775 km, l = 4 m, parcela nr. 205/1, origine - km 0+000 din DN 2 B, destinaţie - km 0+775 Valea Negrească, îmbrăcăminte - pământ", 2. „L = 1,000 km, l = 4 m, parcela nr. 210, origine - km 0+000 din De 163, destinaţie - km 1+000 hotar sat Bentu, îmbrăcăminte - pământ", 3. „L = 1,600 km, l = 4 m, parcela nr. 226, origine - km 0+000 - Valea Negrească, destinaţie - km 1+600 proprietate particulară, îmbrăcăminte - pământ", 4. „L = 2,300 km, l = 4 m, parcela nr. 228/1, origine - km 0+000 din De 228/2, destinaţie - km 2+300 Valea Buzoel, îmbrăcăminte - pământ", 5. „L = 1,375 km, l = 4 m, parcela nr. 228/2, origine - km 0+000 din De 228/1, destinaţie - km 1+375 - De 228/3, îmbrăcăminte - pământ", 6. „L = 0,375 km, l = 4 m, parcela nr. 228/3, origine - km 0+000 din De 228/2, destinaţie - km 0+375 - DJ 203 I, îmbrăcăminte - pământ", 7. „L = 0,675 km, l = 5,8 m, parcela nr. 320, origine - km 0+000 - Strada 2, destinaţie - km 0+675 - fermă agricolă, îmbrăcăminte - pământ", 8. „L = 1,538 km, l1, = 5,3 m, l2 = 4,45 m, l3 = 5,4 m, parcela nr. 341, origine - km 0+000 din De 320, destinaţie - km 1+538 hotar comuna Gălbinaşi, îmbrăcăminte - pământ", 9. „L = 0,650 km, l = 6 m, parcela nr. 353/2, origine - km 0+000 din DJ 203 I, destinaţie - km 0+650 hotar comuna Luciu, îmbrăcăminte - pământ", 10. „L = 0,650 km, l = 4 m, parcela nr. 359/2, origine - km 0+000 din DC 24, destinaţie - km 0+650 Canal, îmbrăcăminte - pământ".

13. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Colţi", la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 4,317 km, l = 7 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DC 69 la km 8+700, destinaţie - km 4+317 Aluniş, îmbrăcăminte asfalt de la km 0+000-2+850 şi balast de la km 2+850-4+317 - drum modernizat prin Program SAPARD", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.689.432 lei".

14. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Glodeanu Sărat", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 106;

b) după poziţia nr. 116 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 1161-1163, conform anexei nr. 10.

15. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Teghii", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din bârne, acoperiş şindrilă, 5 încăperi + hol, Sc = 132 mp, teren aferent = 1.005 mp, vecinătăţi: N -Anghel Filica, S - DC 76, E - Cămin cultural Gura Teghi i, V - DS 41";

b) după poziţia nr. 1021 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1022, prevăzută în anexa nr. 11.

16. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lopătari", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.360.808,89 lei";

b) după poziţia nr. 2111 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 2112 şi 2113, prevăzute în anexa nr. 12.

17. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 100 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 101, prevăzută în anexa nr. 13.

18. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Merei", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă următoarele poziţii: 934 şi 969;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 925, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Merei, comuna Merei, subparcela 563, teren aferent = 1.269 mp, vecinătăţi: N - DC 226, S - Urse Steluţa Simona şi Stîlpeanu Stana, E - DS 35, V - Stîlpeanu Stana";

- la poziţia nr. 936, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Merei, comuna Merei, subparcela 950, teren aferent = 10.805 mp, vecinătăţi: N - DS 12, S - Costoiu Ion si Miclea Grigore, E - DJ 203 G, V - DS 13";

c) după poziţia nr. 971 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 972 şi 973, conform anexei nr. 14.

19. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihaileşti", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 119;

b) după poziţia nr. 122 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 123 şi 124, prevăzute în anexa nr. 15.

20. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Movila Banului", la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 0,380 km, lpc = lp = 6 m, origine - km 0+000 intersecţia cu De 28 km 0+550, destinaţie - km 0+380 intersecţia cu DS la km 0+102, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1,400 km, lpc = lp = 6 m, origine - km 0+000 intersecţia cu DS 1 la km 2+100, destinaţie - km 1+400, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1,853 km, lpc = lp = 6 m, origine - km 0+000 intersecţia cu De 31 la km 0+200, destinaţie - km 1+853 intersecţia cu De 33 la km 0+400, îmbrăcăminte - pământ".

21. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Murgeşti", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 58 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 581-585, prevăzute în anexa nr. 16.

22. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Padina", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 134;

b) la poziţia nr. 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa totală = 7.447,85 mp, vecinătăţi: N - S.A. Ceres Padina, S-Aleea parcului, E - DN 2C, V - Str. Parcului", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.930 lei".

23. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pănătău", la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 6,000 km, lpc = 6 m, lp = 8 m, origine - km 0+000, sat Sibiciu de Jos, destinaţie - km 6+000, sat Râpile, îmbrăcăminte - de la km 0+000-0+250 drum pietruit, de la km 0+250-1+250 asfalt, de la km 1+250-3+500 drum pietruit, de la km 3+500- 6+000 asfalt", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „590.339 lei - de la km 0+250-1+250 asfalt realizat prin program-pilot" şi „785.325 lei - de la km 3+500-6+000 asfalt - realizat prin programul SAPARD";

- la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 4,000 km, lpc = 6 m, lp = 8 m, origine - km 0+000, sat Tega, destinaţie - km 4+000, sat Muscel, comuna Vipereşti, îmbrăcăminte - de la km 0+000-2+550 drum pietruit, de la km 2+550-4+000 asfalt", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „455.487 lei - de la km 2+550-4+000 asfalt, realizat prin programul SAPARD";

- la poziţia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1,925 km, l = 4 m, origine - km 0+000 din DC 72 Zahareşti, destinaţie - km 1+925 în DC 73, îmbrăcăminte - asfalt", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „604.698 lei - realizat prin programul SAPARD".

24. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele" se modificaşi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L= 1,167 km, lpc = 6m, lp = 8 m, origine - km 0+000 DJ 205, destinaţie - km 1+167 Pietroasa Mică, îmbrăcăminte - asfalt";

- la poziţia nr. 402, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasată lângă şcoala cu clasele I-VIII din satul Şarânga, suprafaţa totală = 5.060 mp, vecinătăţi: N-E - DC 146, S -DS 1272/1, V - Lupu Dumitru";

- la poziţia nr. 426, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent = 350 mp, vecinătăţi: N - Pila Ion, E - DJ 203C, S - DN 1 B, V - teren aparţinând drumurilor naţionale", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000 lei";

- la poziţia nr. 427, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent = 885 mp, vecinătăţi: N-E-V - Consiliul Local Pietroasele, S - Coles Nicolae şi Consiliul Local Pietroasele", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000 lei";

b) la secţiunea I „Bunuri imobiie", după poziţia nr. 428 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 429-432, prevăzute în anexa nr. 17;

c) la secţiunea II „Bunuri mobile", la poziţia nr. 426, coloana 0 va avea următorul cuprins: „1".

25. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Robească", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 2,300 km, lpc = 6 m, origine - km 0+000 intersecţie cu De 25 la km 1 + 100, destinaţie -2+300 intersecţie cu De 18 la km 0+800, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 2,550 km, lpc = 6 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DJ 203 K la km 41+450, destinaţie - 2+550 intersecţie cu De 18 la km 1+800, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 3,600 km, lpc = 6 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DJ 203 K la km 39+500, destinaţie - 3+600 Balta Costeiu, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1,150 km, lpc = 6 m, origine - km 0+000 intersecţie cu De 21 la km 0+200, destinaţie - 1+150 intersecţie cu DS14 la km 4+700, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 3,700 km, lpc = 6 m, origine - km 0+000 intersecţie cu De 1 la km 0+550, destinaţie - 3+700 intersecţie cu De 7 la km 0+800, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1,000 km, lpc = 6 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DJ 203 K la km 37+980, destinaţie - 1+000 râul Buzău, îmbrăcăminte - pământ";

b) după poziţia nr. 735 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 736, prevăzută în anexa nr. 18.

26. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săhăteni", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 141 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 1411 şi 1412, prevăzute în anexa nr. 19.

27. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siriu", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 1266 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 1267-12611, prevăzute în anexa nr. 20.

28. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţinteşti", la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-0+140, L = 0,140 km, lpc = lp = 4 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DS km 0+240, destinaţie - km 0+140 proprietatea Gheorghe Gheorghe, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-0+400, L = 0,400 km, lpc = lp = 4 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DS 61 km 0+400, destinaţie - km 0+200 extravilan comuna Ţinteşti, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-0+850, L = 0,850 km, lpc = lp = 4 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DS 77 km 0+040, destinaţie - km 0+850 păşune primărie, îmbrăcăminte - pământ";

- la poziţia nr. 2551, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent amplasării gospodăriei de apă şi foraj Ţinteşti";

- la poziţia nr. 2555, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent amplasării gospodăriei de apă şi foraj Maxenu";

- la poziţia nr. 2559, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-0+264, L = 0,264 km, lpc = lp = 4 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DS 85, destinaţie - km 0+264 foraj apă, îmbrăcăminte - pământ".

29. La anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Sălciei", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 99 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 991, prevăzută în anexa nr. 21.

30. La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zarneşti", la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 4,500 km, lpc = 6 m, lp = 8 m, origine - km 0+000 intersecţie cu DJ 220, destinaţie - km 4+500 Pruneni, îmbrăcăminte - asfalt, lucrare realizată prin programul SAPARD", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.739.309 lei".

31. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ziduri", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Zoiţa, comuna Ziduri, clădire zidărie portantă, fundaţie beton, acoperiş tablă, suprafaţa construită = 90 mp, teren aferent = 677 mp, vecinătăţi: N - DC 10, E - Paraschiv Anicuţa, S - Perţea Gheorghe, V - Poşircă Valentin";

- la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ziduri, comuna Ziduri, teren aferent = 12.341 mp, vecinătăţi: N -S -V -S.C.AGRA-S.R.L., E -DC 10";

b) după poziţia nr. 115 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 116, prevăzută în anexa nr. 22.

32. La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unguriu", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 64;

b) la poziţia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sistem de alimentare cu apă Unguriu - investiţie SAPARD", coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,A) sursă cămin captare - izvor, tarlaua 51, teren aferent = 100 mp, vecinătăţi: N - gospodărie apă, S - Ştefan Elena, E - Sava Nicolae, V - Tirizică Costache; B) rezervor 200 mc din beton armat, amplasat pe sol şi staţie de pompare, vecinătăţi: N - Magdalinoiu Constantin, Drăgulin Paul, DN 10, S - Tirizică Costache, Sava Nicolae, gospodărie apă, E - Str. Ciuciurelor, V - State I. Mihai; C) conducte - lungimea totală = 8.000 m, diametru ţeava de la 0-50 mm până la 0-100 mm", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „714.090,17 lei".

Art. III. -Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Starea juridică actuală.

Denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1654.

1.3.7.2.

Teren cu pământ stabilizat

Situat pe partea stângă a Aleii Sporturilor din cartierul Broşteni Suprafaţă = 3.356 mp

1991

345.668

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 207/2009

0

1

2

3

4

5

6

1655.

1.3.1.7.2.

Teren cu pământ stabilizat

Situat pe partea stângă a Aleii Sporturilor din cartierul Broşteni Suprafaţă = 1.904 mp

1991

196.112

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 207/2009

1656.

1.5.9.

Platformă pentru depozitare şi activităţi comerciale

Platformă asfaltată, situată în Piaţa Gării, limitrofă proprietăţii S.C. „Novum Upsilon" - S.R.L. Bucureşti

Suprafaţă = 100 mp

1991

106.150

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Buzău nr. 12/2010

1657.

1.5.9.

Platformă pentru depozitare şi activităţi comerciale

Platformă asfaltată, situată pe partea dreaptă a Bd. Republicii, limitrofă imobilului cu nr. 8 bis

Suprafaţă = 100 mp

1991

83.400

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Buzău nr. 12/2010

1658.

1.5.9.

Platformă pentru depozitare şi activităţi comerciale

Platformă (teren) situată la intersecţia Str. Prieteniei cu Aleea Şcolilor Suprafaţă = 26 mp

1991

8.200

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 130/2010

1659.

1.5.9.

Platformă pentru depozitare şi activităţi comerciale

Platformă (teren) situată la intersecţia străzilor Războieni cu Bd. Gării Suprafaţă = 81 mp

1991

33.900

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 130/2010

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Râmnicu Sărat

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Starea juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

681.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Progresului, Milcov, Plevnei, L = 635 m

2002

252.373,04

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

682.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Dobrogeanu Gherea, Vişinului, L = 1.055 m

2002

162.253,09

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

683.

1.8.6

Reţea alimentare cu apă

Cartier Anghel Saligny

2002

76.249,34

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

684.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Matei Basarab, Luncii, Piaţa Halelor, L = 2.335 m

2007

2.251.513

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

685.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Zorilor, L = 640 m

2008

32.496

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

686.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Sihlelor, L = 330 m

2008

128.851

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

687.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Alexandru Ioan Cuza, L = 675 m

2008

59.250

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

688.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Peneş Curcanul, L = 150 m

2008

34.487

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

0

1

2

3

4

5

6

689.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Mareşal Antonescu, L = 250 m

2008

49.845

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

690.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Milcov, L = 220 m

2008

39.258

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

691.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Cpt. Zăgănescu, L = 500 m

2008

197.121

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

692.

1.8.6

Reţea canalizare

Cartier Sârbi

2008

1.170.894

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

693.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Brâncoveanu,

L= 143 m

2008

10.671

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

694.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Unirii, L = 40 m

2008

8.982

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

695.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Păun Pincio, L = 60 m

2008

8.712

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

696.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Crinului, L = 85 m

2008

19.174

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

697.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Alecu Bagdad, L = 450 m

2008

15.085

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

698.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Liliacului, L = 425 m

2008

38.277

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

699.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Al. Vlăhuţă, L = 600 m

2008

19.210

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

700.

1.8.6

Reţea canalizare str. Bărăşti

Str. Bărăşti, L= 110 m

2008

14.555

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

701.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Şoseaua Focşani, L = 810 m

2008

75.843

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

0

1

2

3

4

5

6

702.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Călugăreni, L = 40 m

2008

12.485

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

703.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Viitorului, L= 100 m

2008

15.004

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

704.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Dezrobirii, L= 150 m

2008

36.275

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

705.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Nucului, L = 70 m

2008

14.823

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

706.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. FI. Cristoforeanu, L = 450 m

2008

137.790

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

707.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Castanilor, L = 90 m

2008

16.568

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

708.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Oborului, L = 280 m

2008

62.218

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

709.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Zoiţei, L= 110 m

2008

31.162

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

710.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Domnească, L = 680 m

2008

23.945

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

711.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Vişinului, L=175 m

2008

75.566

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

712.

1.8.6

Reţea canalizare

Cartier 1 Mai

2008

1.506.991

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

713.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Cireşului, Văii, L = 405 m

2008

86.221

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

714.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Drăgăicii, Ghe. Munteanu Murgoci, L = 911 m

2008

844.401

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

0

1

2

3

4

5

6

715.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Al. Sihleanu, L = 200 m

2008

52.378

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

716.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Luncii, Rublei, L = 685 m

2008

247.686

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

717.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Dorobanţi, Bisoca, L= 1.165 m

2008

444.935

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

718.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. D. Cantemir, L = 435 m

2008

144.962

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

719.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Dreptăţii, L = 455 m

2008

92.997

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

720.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Zefirului, L= 145 m

2008

37.289

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

721.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Păcii, L = 850 m

2008

70.303

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

722.

1.8.6

Reţea canalizare

Cartier 7 Noiembrie

2008

567.360

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

723.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Libertăţii, Ghe. Asachi, Transilvaniei, Triumfului, L = 825 m

2008

219.210

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

724.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Crângul Meiului, L = 875 m

2008

286.348

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

725.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Ghe. Lupescu, Plevnei, L= 1.055 m

2008

178.185

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

726.

1.8.6

Reţea canalizare

Bd. Eroilor, L= 1.050 m

2008

624.145

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

727.

1.8.6

Reţea canalizare str. Domireşti

Str. Domireşti, L = 900 m

2008

119.706

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

0

1

2

3

4

5

6

728.

1.8.6

Reabilitare foraje apă

Front captare Voetin

2008

188.819,21

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

729.

1.8.6

Reţea apă

Str. Traian Savulescu, L = 125 m

2008

12.568

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

730.

1.8.6

Reţea apă

Str. Zona Pod, L= 1.325 m

2008

16.274

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

731.

1.8.6

Reţea apă

Prelungirea Bd. Digului, L= 1.325 m

2008

87.215

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

732.

1.8.6

Reţea apă

Str. Petre Ispirescu, L = 400 m

2008

4.733

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

733.

1.8.6

Reţea apă

Str. Coţatcu, L= 150 m

2008

19.453

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

734.

1.8.6

Reţea apă

Str. Cojani, L = 241 m

2008

20.098

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

735.

1.8.6

Reţea apă

Str. George Coşbuc, L = 255 m

2008

8.840

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

736.

1.8.6

Reţea apă

Str. D. Bolintineanu, L= 162 m

2008

6.252

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

737.

1.8.6

Reţea apă

Str. 9 Mai, L = 650 m

2008

8.296

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

738.

1.8.6

Reţea apă

Str. Rozelor, L = 200 m

2008

10.936

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

739.

1.8.6

Reţea apă

Str. Şoseaua Brăilei, L = 210 m

2008

26.156

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

740.

1.8.6

Reţea apă

Str. Dr. Ilie Pavel, L = 210 m

2008

18.782

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

0

1

2

3

4

5

6

741.

1.8.6

Reţea apă

Str. Liliacului, L = 425 m

2008

63.490

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

742.

1.8.6

Reţea apă

Cartier Barasca

2008

53.422

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

743.

1.8.6

Reţea apă

Str. Câineni, L = 315 m

2008

16.581

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

744.

1.8.6

Reţea apă

Cartier Slam Râmnic

2008

286.194

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

745.

1.8.6

Extindere reţea apă

Cartier A. Saligny

2008

34.181,82

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

746.

1.8.6

înlocuit conductă apă str. Bisoca

Str. Bisoca, L = 450 m

2008

5.735,17

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

747.

1.8.6

Extindere reţea apă

Piaţa Centrală, L = 300 m

2008

1.131,56

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

748.

1.8.6

Extindere reţea apă

Str. Câineni, L = 315 m

2008

5.035,71

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

749.

1.8.6

Extindere reţea apă

Str. Victoriei, L = 460 m

2008

5.307,21

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

750.

1.8.6

Extindere reţea apă

Sala de Sport, Str. Nicolae Bălcescu nr. 2, L = 250 m

2008

6.026,97

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

751.

1.8.6

Reţea apă

Str. Cpt. Zăgănescu, L = 500 m

2008

3.629,25

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

752.

1.8.6

Extindere reţea apă

Cartier Zidari

2008

15.600,39

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

0

1

2

3

4

5

6

753.

1.8.6

Extindere reţea apă

Str. Perişori, L= 120 m

2008

15.828,93

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

754.

1.8.6

Guri de scurgere

Piaţa Centrală

2008

4.946,68

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

755.

1.8.6

Reţea apă

Str. Intrarea Şcolii, L = 750 m

2008

42.082,37

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

756.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Coroteni, L = 85 m

2008

18.958,82

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

757.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Bujorului, L= 145 m

2008

13.370,72

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

758.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. 9 Mai, L = 650 m

2008

44.053,43

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

759.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura 9 Mai, L = 30 m

2008

21.404,71

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

760.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Fundătura Drăgăicii, L = 45 m

2008

15.066,17

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

761.

1.8.6

Extindere reţea canalizare

Str. Domireşti, L = 900 m

2008

23.042,87

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

762.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Obrejiţei, L = 200 m

2008

9.774,86

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

763.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Al. Cuza, Muchiei, L = 805 m

2008

20.570,78

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

764.

1.8.6

Canalizare

Str. Alexandru Odobescu, L = 422 m

2008

221.842,98

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

765.

1.8.6

Reţea

alimentare cu apă

Str. Dreptăţii, Cantemir, Preot Ferdinand, Muchiei, Sârbească, L = 2.080 m

2008

139.016,98

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

0

1

2

3

4

5

6

766.

1.8.6

Reţea canalizare

Str. Al. Sihleanu, L = 200 m

2009

57.113,83

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 76/2009

767.

1.3.7.2

Str. Aleea Mioriţei

L = 140 m, suprafaţă stradă = 833 mp, lăţime trotuare = 1-1,5 m, suprafaţă trotuare = 326 mp, origine: str. Mihai Eminescu, destinaţie: Fundătura Mihai Eminescu, îmbrăcăminte - asfalt

1960

80.211

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 160/2009

768.

1.3.7.2

Str. Patriei

L = 260 m, suprafaţă stradă = 2.107 mp, lăţime trotuare = 1 - 1,5 m, suprafaţă trotuare = 1.451 mp, origine: str. Mihail Kogălniceanu,  destinaţie: Str. Unirii, îmbrăcăminte - asfalt

1965

255.770

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 160/2009

769.

1.3.7.2

Str. Tudor Vladimirescu

L = 630 m, suprafaţă stradă = 4.781 mp, lăţime trotuare = 1 - 1,5 m, suprafaţă trotuare = 3.085 mp, origine: Str. Victoriei, destinaţie: str. Ştefan cel Mare, îmbrăcăminte - asfalt

1960

347.086

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 160/2009

770.

1.3.7.2

Str. Unirii

L = 390 m, suprafaţă stradă = 3.704 mp, lăţime trotuare 1 - 1,5 m, suprafaţă trotuare = 1.800 mp, origine: str. Mihail Kogălniceanu,  destinaţie: intersecţia dintre Str. 9 Mai şi str. Bisoca, îmbrăcăminte - asfalt

1950

242.261

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 160/2009

771.

1.6.4

Clădire (fost Centrul de plasament nr. 12)

Str. Toamnei nr. 4, structura cadre beton armat şi zidărie Sd = 4.360,05 mp

2009

6.815.960,92

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 217/2009

772.

1.6.4

Clădire cu destinaţia de cantină şi spălătorie

Str. Toamnei nr. 4, P+1, structura beton armat şi zidărie Sd = 705 mp

2009

733.067,27

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 217/2009

773.

1.6.4

Clădire (fosta Şcoala Profesională nr. 1)

Str. Toamnei nr. 4, Sd = 3.463 mp, teren aferent = 15.843 mp

Vecinătăţi:

N - str. Mihail Kogălniceanu

S - V - alee de acces blocuri

E - alei de acces blocuri

2009

1.610.154,83

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 217/2009

774.

1.6.5

Centrală termică, magazie

Structura beton armat şi zidărie, Sc = 389,09 mp

2009

1.212.705,27

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 217/2009

775.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F6, sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F6), tarlaua nr. 9 suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi: N - E - V - Mărgărit Ion

S - Oprea Ion

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

0

1

2

3

4

5

6

776.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F7, sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F7),

tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp

Vecinătăţi: N - E - V - Minu Nicolae

S - Voicilă Stan

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

777.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F8, sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F8),

tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp

Vecinătăţi: N - E - V - Voinea Ghiţă

S - Ganea Nicolae

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

778.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F9, sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F9), tarlaua nr. 11, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi: N - S - V - Haramiţă Alecu

E - Grigoraş Nicu

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

779.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F10, sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F10), tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi:

N - S - V - Şerban Nicolae

E - Stan Piron

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

780.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F12,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F12),

tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp

Vecinătăţi: N - S - Coman Paraschiv

E - F12 şi Coman Paraschiv

V - Coman Sever

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

781.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F12,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F12), tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi:

N - S - E - Coman Paraschiv

V -F12

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

782.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F15,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F15), tarlaua nr. 10, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi:

N - S - V - Constantinescu Toma E - Florea Vasile

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

783.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F16,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F16),

tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp

Vecinătăţi:

N - S - V - Prună

Dumitru

E - Fenechiu Relu

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

784.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F17,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F17), tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi:

N - S - V - Stănescu Petre

E - Frunza Camelia

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

785.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F18,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F18), tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi:

N - Gheorghe Aurel

S - Bindiriu Ion

E - V - Roşu Ion

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

786.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F19,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F19), tarlaua nr. 9, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi:

N - S - V - Bedereag Nedelea

E - Florescu Mihai

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

787.

1.8.8

Teren extravilan (zonă protecţie sanitară foraj F25,  sursa Voetin)

Teren extravilan (foraj F25), tarlaua nr. 10, suprafaţă = 400 mp Vecinătăţi:

N - S - V - teren rezervă primărie

E - Jantea Traian

1972

160

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

0

1

2

3

4

5

6

788.

1.3.7.1

Cale foraj F6, sursa Voetin

L= 11 m, l = 4,5 m, suprafaţă = 50 mp Imbrăcăminte - pământ

1972

20

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

789.

1.3.7.1

Cale acces forajele F12 şi F12, sursa Voetin

L= 170 m, l = 4,5 m, suprafaţă = 765 mp Imbrăcăminte - pământ

1972

306

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

790.

1.3.7.1

Cale acces foraj F19, sursa Voetin

L = 64 m, l = 4,5 m, suprafaţă = 288 mp Imbrăcăminte - pământ

1972

115

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

791.

1.3.7.1

Cale acces foraj F25, sursa Voetin

L = 29 m, l = 4,5 m, suprafaţă = 131 mp Imbrăcăminte - pământ

1972

52

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 245/2009

792.

1.8.8

Teren aferent

staţiei

de epurare

Str. Cătunul Morilor,

teren aferent = 28.000 mp

Vecinătăţi:

N - incintă staţie de

epurare şi platformă gunoi;

S - E - V - zonă protecţie albie râul Râmnicu Sărat

2010

116.335

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 21/2010

793.

1.8.8

Teren

Str. Duiliu Zamfirescu, teren

aferent = 6.875 mp

Vecinătăţi: N - nr. cadastral 1934;

S - nr. cadastral 2535;

E - nr. cadastral 2535;

V - Unitatea administrativ-

teritorială Podgoria

2010

103.125

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 42/2010

794.

1.8.8

Teren aferent spaţiu comercial

Str. Focşani nr. 35,

teren aferent = 38,2 mp

Vecinătăţi:

N - Şoseaua

Podgoriei;

S - teren aferent spaţiu comercial;

E - str. Focşani;

V - teren aferent spaţiu

comercial

2010

573

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 42/2010

SECŢIUNEA II

Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Starea juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

82.

1.1.3

Post

transformare aerian 217 şi racord medie tensiune aferent acestuia

Situat în Râmnicu Sărat, str. Duiliu  Zamfirescu

Componente: cutie de distribuţie, soclu, sistem de bare capsulat, grup de măsură a energiei electrice

1989

20.000

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Râmnicu Sărat

nr. 42/2010

ANEXA Nr. 3

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nehoiu

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în funcţiune

Valoarea

de inventar

(lei)

Starea juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

436.

1.3.17.2

Pod cu structură metalică

Pod peste pârâul Nehoiu în punctul Biserica Ortodoxă L = 22m, 1 = 3,2 m Structură metalică, fundaţii beton armat, platelaj din lemn

2005

165.539

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

437.

1.3.17.2

Pod cu structură metalică

Pod peste pârâul Nehoiu în punctul Cristinescu L = 22m, 1 = 3,2 m Structură metalică, fundaţii beton armat, platelaj din lemn

2005

150.455

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

438.

1.3.17.2

Pod cu structură metalică

Pod peste pârâul Nehoiu în

punctul Cimitirul Ortodox -

Valea Nehoiului

L = 22m, 1 = 3,2 m

Structură metalică, fundaţii beton

armat, platelaj din lemn

2005

162.069

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

439.

1.3.17.2

Pod cu structură metalică

Pod peste pârâul Nehoiu în punctul „locuinţe Popa Ion şi Popa Gheorghe" L= 12 m, 1 = 3,2 m Structură metalică, fundaţii beton armat, platelaj din lemn

2006

84.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

440.

1.3.17.2

Pod cu structură metalică

Pod peste pârâul Nehoiu în

punctul „locuinţă Costache

Ileana"

L = 22m, 1 = 3,2 m

Structură metalică, fundaţii beton

armat, platelaj din lemn

2006

190.335

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

441.

1.8.6

Reţea

alimentare cu apă - Valea Nehoiului

Compusă din bazin stocare apă - punct „Vâna Mare", două bazine de captare din zidărie de piatră şi reţeaua în lungime = 11.300 mp, Ø = 90,Ø = 63, Ø = 50,Ø = 40, Ø = 32, Ø = 25 mm Bazin de stocare din beton armat = 120 mc,

Sc = 44 mp, teren aferent = 60 mp

2005

75.500

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

442.

1.8.6

Reţea

alimentare cu apă - Basca Rozilei  - Vineţişu

Compusă din prag de captare, deznisipator, bazin stocare - volum 120 mc, Sc = 44 mp, teren aferent = 50 mp, lungime totală = 12.290 m, 0=110,Ø = 90,Ø = 63,Ø = 50, Ø = 40, Ø = 32, Ø = 25 mm

2004

678.029

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

443.

1.8.7

Piaţă cereale Basca Rozilei

Situată în satul Basca Rozilei,

suprafaţă = 2.335 mp

Vecinătăţi:

N - alee acces

E - pârâul Basca

S - albia pârâului Basca

V - DJ 203 K

2006

27.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

0

1

2

3

4

5

6

444.

1.6.2

Parcare complex sportiv

Situată în cartier Lunca Mare, Str. Stadionului

Suprafaţă = 900 mp

Vecinătăţi:

N - sală de sport

E - Str. Stadionului şi Tapoş Măria

S - V - râul Buzău

2005

28.800

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

445.

1.6.2

Parcare bloc 23

In faţa blocului 23,

str. 1 Decembrie 1918, suprafaţă = 200 mp

Vecinătăţi:

N - S.C. Nikmob -S.A.

E -bloc 23

S - alee acces

V -Str. 1 Decembrie 1918

2005

13.200

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

446.

1.6.2

Teren sediu Consiliul local şi Primărie

Calea Mihai Viteazul, teren aferent = 900 mp Vecinătăţi:

N -DN 10

E - alee acces bloc 31

S -blocurile 30 şi 31

V - alee acces bloc 30

1956

40.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

447.

1.6.2

Şcoala Valea Nehoiului cu anexe

Corp şcoală, fundaţie beton, pereţi cărămidă, învelitoare tablă Sc= Sd = 312mp, teren aferent = 1.600 mp Magazie lemne - structură din lemn, învelită cu plăci de azbociment; Sc = Sd = 12 mp Magazie materiale didactice din lemn învelită cu plăci de azbociment; Sc = Sd = 9 mp Vecinătăţi:

N - Boteanu Floarea

E -DJ 103 P

S - V - Burlacu Constantin

1992

229.891

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

448.

1.6.2

Complex Sportiv

Nehoiu

şi Stadion

Situat în Str. Stadionului

teren aferent = 14.831 mp

Vecinătăţi:

N - str. M. Sadoveanu

E - cămin nefamilişti S.C.

Foresta - S.A. şi Talpoş Măria

S - Str. Stadionului

V - S.C. Foresta - S.A. şi sala de sport

2004

473.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

449.

1.6.2

Sală de sport

Situată în cartierul Lunca Mare,

Str. Stadionului, lângă baza sportivă Foresta, structură metalică, pereţi şi acoperiş din tablă termoizolantă;

Sc = Sd =

1.113 mp, teren aferent = 2.920 mp

Vecinătăţi:

N - V - S.C. Foresta - S.A.

E - baza sportivă Foresta

S - teren aparţinând domeniului

public

2005

1.100.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

450.

1.6.4

Sediu

administrativ al primăriei nr. 19

Regim de înălţime P+M,

Sc = 98 mp, Sd = 196 mp

Teren aferent = 200 mp

Vecinătăţi:

N -Aleea Merilor

E - bloc 28 B

S - spaţiu verde

V - prelungirea Alba Iulia

1954

50.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

0

1

2

3

4

5

6

451.

1.1.1

Staţie de tratare a apei

Situată în comuna Siriu, cuprinde

decantor vertical din beton, volumul = 270 mc şi filtru din beton

Vecinătăţi:

N - Avrămescu

Antoneta şi alee acces

E - Romsilva, Burghiu Ion, Simion Gh. Constantin

S - Fierăstrăeru Ion

V - Biserica Ortodoxă şi S.C. Hidroconstrucţia - S.A.

2004

181.405

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

452.

1.1.1

Staţie de tratare a apei

Situată în comuna Siriu, cuprinde

camera de reacţie, 3 decantoare,

gospodărire reactivi, staţie filtre, staţie pompe, laborator şi

dispecerat.

Vecinătăţi:

N - Avrămescu

Antoneta şi alee acces

E - Romsilva, Burghiu Ion, Simion Gh. Constantin

S - Fierăstrăeru Ion

V - Biserica Ortodoxă şi S.C. Hidroconstrucţia - S.A.

2004

1.082.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

453.

1.8.6

Reţea apă şi rezervor

Situată în comuna Siriu, conţine rezervor 1.000 mc, Sc = Sd = 214 mp, teren aferent = 407 mp Vecinătăţi:

N - E - S - V - Romsilva

2004

36.057

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

454.

1.8.6

Reţea apă potabilă Nehoiu

Situată în oraşul Nehoiu, compusă din reţeaua Siriu - Nehoiu, cu o lungime de 11 km, Ø = 400 mm şi Ø = 350 mm, rezervor din beton armat = 1.000 mc Rezervor din beton armat = 500 mc, situat în satul Lunca Pripor, Sc = 324 mp, teren aferent = 2.019 mp

2004

108.861

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

455.

1.8.6

Conducte alimentare cu apă

De la priză de apă Baraj - Siriu până la Caşoca Ø = 400 mm, cu o lungime = 325 m

2004

52.392

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

456.

1.8.11

Bazine apă Buf na

Două bazine situate în cartierul Lunca Mare, punctul Bufna, volum 2 x 36 mc, teren aferent = 1.501 mp

1994

36.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

457.

1.8.7

Parc auto

Situat în cartierul Lunca Mare teren aferent = 1.110 mp

Vecinătăţi:

N - Simion

Constantin

E - str. M. Eminescu

S - domeniul public al oraşului

Nehoiu

V - râul Buzău

1994

17.700

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

458.

1.6.2

Sediu

administrativ al primăriei, corp 1 cu anexe

Situat pe Aleea Merilor nr. 2, corpul principal din fundaţie beton, elevaţie beton, pereţi zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, Sc = Sd = 181,21 mp

1994

53.500

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

0

1

2

3

4

5

6

Garaj - fundaţie beton, pereţi -

zidărie din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare din tablă

Sc = Sd = 33,55 mp

Magazie - fundaţie beton, pereţi din lemn, şarpantă lemn,

învelitoare tablă,

Sc = Sd = 16,77 mp

Teren aferent = 337, 61 mp

Vecinătăţi:

N - bloc 24

E - bloc A 1

S-Aleea Merilor

V -str. Alba Iulia

459.

1.8.6

Reţea canalizare Lunca Mare

Situată în cartierul Lunca Mare, pe toate străzile Ø = 300 mm şi Ø = 250 mm, lungime = 3.250 m

2005

920.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

460.

1.8.6

Reţea

alimentare cu apă  cartier Lunca Mare

Situată în cartierul Lunca Mare, pe toate străzile Ø = 63 mm, Ø = 50 mm, Ø = 40 mm, Ø = 32 mm, Ø = 25 mm, lungime = 3.200 m

2005

253.120

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

461.

1.6.2

Teren de sport

Situat în satul Basca Rozilei teren aferent = 1.000 mp Vecinătăţi: N - S - domeniul public al oraşului Nehoiu E - râul Basca V - DJ 203 K

2005

4.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

462.

1.6.2

Teren de sport

Situat în satul Chirleşti teren aferent = 15.183 mp

Vecinătăţi:

N - E - Neagu Corina

S - Ştefan Viorel

V - calea ferată Buzău - Nehoiaşu

2005

60.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

463.

1.6.2

Amplasament staţie epurare Lunca Mare

Situat în cartierul Lunca Mare, între podul de beton peste râul Buzău şi proprietatea Pârvu Viorel teren aferent = 1.000 mp Vecinătăţi:

N - Str. Stadionului

E - pod beton peste râul Buzău

S - V - domeniul public al oraşului Nehoiu

1994

8.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

464.

1.6.2

Monumentul eroilor şi pistă pietonală

Situat în oraşul Nehoiu, calea

Mihai Viteazu lângă locuinţa Ion Ionel teren aferent = 800 mp

Vecinătăţi:

N-S-V - DN 10

E - Ion Ionel

2006

2.500

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

465.

1.6.12

Sediu

administrativ al primăriei, corp 2

Situat în Aleea Merilor nr. 4, fundaţie din beton, elevaţie din beton, pereţii din zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, Sc = Sd = 150,85 mp

1994

58.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

0

1

2

3

4

5

6

Anexe compuse din magazie şi grup social având fundaţie din beton, elevaţie din beton, pereţii din zidărie de cărămidă, şarpanta din lemn, învelitoare din ţiglă,

Sc = Sd = 61,1 mp

teren aferent = 757 mp

Vecinătăţi:

N - domeniul public

al oraşului Nehoiu

E - str. Alba Iulia

S-Aleea Merilor

V - CT 1 şi Meleghiuş Ion

466.

1.6.2

Teren aferent blocuri E 1, E 2 Nehoiu

Situat în oraşul Nehoiu, calea

Mihai Viteazu fntre imobilul Poştă

şi magazin P + 1

teren aferent = 2.050 mp

Vecinătăţi:

N - Eana Georgian,

Sava Sterie, Andrei Elena şi Neaga Ioana

E - Teiş Gheorghe şi domeniul public aforaşului Nehoiu

S - prelungirea străzii Alba Iulia

V - Pandelescu Gheorghe şi

Romtelecom

1994

63.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

467.

1.6.2

Teren aferent blocuri A 1, A 2, A3.A4 - Lunca Pripor

Situat în oraşul Nehoiu, cartier

Lunca Pripor, Aleea Tineretului,

teren aferent = 3.235 mp

Vecinătăţi:

N - Posea

Constantin

E - domeniul public al oraşului Nehoiu

S -Aleea Tineretului

V - bloc garsoniere

1994

13.245

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 16/2006

468.

1.6.2

Teren staţie epurare Lunca Pripor

Teren aferent = 927 mp

Vecinătăţi:

N - domeniul public

al oraşului Nehoiu

S - S.C. Foresta - S.A.

E - S.N.C.F.R.

V - S.C. Foresta - S.A. şi DN 10

2001

7.800

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 61/2006

469.

1.6.2

Teren rampă cereale

Teren aferent = 765 mp

Vecinătăţi:

N - domeniul public

al oraşului Nehoiu

S - gară Nehoias

E - S.N.C.F. R. şi S.C.

Hidroelectrica - S.A.

V -DN 10

2001

8.600

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 61/2006

470.

1.6.2

Teren rampă material lemnos

Teren aferent = 2.300 mp

Vecinătăţi:

N - domeniul public

al oraşului Nehoiu

S - domeniul public al oraşului Nehoiu şi S.C. Foresta - S.A.

E - râul Buzău

V - S.N.C.F.R.

şi S.C. Hidroelectrica - S.A.

2001

9.200

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 61/2006

471.

1.6.2

Teren aferent staţiei epurare Nehoiaş

Teren aferent = 2.642 mp

Vecinătăţi:

N - DN 10 şi domeniul public al oraşului Nehoiu

S - Posea Dumitru

E - S.N.C.F.R

V - domeniul public al oraşului Nehoiu

2001

7.377

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 61/2006

0

1

2

3

4

5

6

472.

1.6.2

Teren aferent staţiei epurare Lunca Pripor

Teren aferent = 987 mp Vecinătăţi:

N - domeniul public al oraşului Nehoiu

S - domeniul public al oraşului Nehoiu

E - drum acces S.C. Hidroelectrica - S.A.

V - circumscripţia Sanitar-Veterinară

2001

4.500

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 61/2006

473.

1.6.2

Teren bloc 28 E

Teren aferent = 656 mp

Vecinătăţi:

N - str. Marin Sorescu

S -str. Al. I. Cuza

E -Str. 1 Decembrie 1918

V - str. Eremia Grigorescu

2001

24.500

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Nehoiu nr. 61/2006

ANEXA Nr. 4

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pogoanele

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

194.

1.3.7.1.

Trotuare

Str. 22 Decembrie

L = 4.080 m, l = 5 m

Origine - km 0+000 Str. Patriei

Destinaţie - km 2+040 str. N. Bălcescu

Suprafaţă = 20.400 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Patriei

S - str. N. Bălcescu

E-V - terenuri proprietate privată de la nr. 1 la nr. 171

1989

50.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului Pogoanele nr. 37/2009

195.

1.3.7.1.

Trotuare

str. N. Bălcescu

L = 4.920 m, l = 5 m

Origine - km 0+000

Str. 22 Decembrie

Destinaţie - km 2+460 DN 2C

Suprafaţă = 24.600 mp

Vecinătăţi:

N-S - terenuri

proprietate privată de la nr. 1 la nr. 168

E - Str. 22 Decembrie

V -DN2C

1989

60.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului Pogoanele nr. 37/2009

196.

1.3.7.1.

Trotuare DS 41 A Căldărăşti

L = 5.260 m, l = 5 m Origine - km 0+000 DS 24 Destinaţie - km 2+630 DS 29 Suprafaţă = 26.300 mp Vecinătăţi:

N - S - terenuri proprietate privată de la nr. 1 la nr. 140 E - DS 29

V - DS 24

1989

70.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului Pogoanele nr. 37/2009

197.

1.3.7.1.

Teren spaţii verzi

Situat în tarlaua 74, parcela 634 Suprafaţa = 12.000 mp L = 200 m, l = 60 m Vecinătăţi:

N-S-E-V - teren proprietatea oraşului Pogoanele

1989

100.000

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului Pogoanele nr. 41/2009

ANEXA Nr. 5

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berea

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

2351.

1.8.3

Captare Verneşti

Situat pe DN 10,

teren aferent = 972 mp

Vecinătăţi:

N-V - S.C.

Rovinsah - S.A. şi Dragoş Măntoi

S-E - S.C. Rovinsah - S.A. şi Stroe Marian

4 pompe submersibile Q = 10 l/s;

H = 150 m CA

2009

320.117,75

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berea nr. 40/2009

2352.

1.8.12.

Gospodărire Verneşti

Situat pe DN 10,

teren aferent = 1.535 mp

Vecinătăţi:

N - Consiliul Local Verneşti

S-E - S.C. Rovinsah - S.A.

V - S.N.C.F.R.

Rezervor = 500 mc, 4 pompe

motor 15 kw, 3 pompe motor

5,5 kw, staţie clorare cu

capacitate 15-1500 g Cl/h

baie şi bazin V = 2 mc 4 pompe

submersibile motor 7,5 kw

2009

300.839,06

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berea nr. 40/2009

2353.

1.8.12

Gospodărire Sătuc

Teren aferent = 1.608 mp

Vecinătăţi:

N-S-E - schela Berea

V - Apele Române 3 pompe motor 11 kw

2009

55.481,71

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berea nr. 40/2009

2354.

1.8.6

Reţele Joseni

L = 2.000 m, Ø = 110 mm

DJ 203 L, de la familia Dodan Ion până la şcoala generală Joseni

2009

121.677,90

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berea nr. 40/2009

2355.

1.8.6

Reţele Verneşti

L = 4.380 m, Ø = 160 mm

DN 10, de la staţia Verneşti la

uliţa mare Verneşti

2009

179.023,02

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berea nr. 40/2009

2356.

1.8.6

Reţele Cândeşti

L = 3.400 m, Ø = 110 mm sat Cândeşti, comuna Verneşti

2009

178.304,24

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berea nr. 40/2009

ANEXA Nr. 6

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Boldu

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1061.

1.3.7.

De 95/1

L = 1,000 km, lpc = 6 m, lp = 6 m Origine - km 0+000 din DN 22 Destinaţie - km 1+000 intersecţie cu DE 8 Imbrăcăminte - pământ

2010

10

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boldu nr. 24/2010

1062.

1.3.7.

De 62/1

L = 1,740 km, lpc = 4 m, lp = 4 m Origine - km 0+000 din DE 6 Destinaţie - km 1+740 intersecţie DE 8 Imbrăcăminte - pământ

2010

15

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boldu nr. 24/2010

1063.

1.3.7.

De 34

L = 1,069 km, lpc = 4 m, lp = 4 m Origine - km 0+000 din DN 22 Destinaţie - km 1+069 intersecţie cu DE 6 Imbrăcăminte - pământ

2010

10

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boldu nr. 24/2010

1064.

1.3.7.

De 365

L = 1,310 km, lpc = 4 m, lp = 4 m Origine - km 0+000 din DC 364 Destinaţie - km 1+310 intersecţie DE 364 Imbrăcăminte - pământ

2010

12

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boldu nr. 24/2010

1065.

1.3.7.

De 372

L = 1,684 km, lpc = 4 m, lp = 4 m Origine - km 0+000 din DC 360 Destinaţie - km 1+684 intersecţie cu DE 364 Imbrăcăminte - pământ

2010

15

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boldu nr. 24/2010

1066.

1.3.7.

De 364

L = 2,387 km, lpc = 4 m, lp = 4 m Origine - km 0+000 din DE 365 Destinaţie - km 2+387 limita comunei Ghergheasa Imbrăcăminte - pământ

2010

20

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boldu nr. 24/2010

ANEXA Nr. 7

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Breaza

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

2522.

1.6.2

Teren intravilan

Sat Vispeşti, tarlaua nr. 111,

teren aferent = 523,41 mp

Vecinătăţi:

N - DS 64

V - teren aparţinând domeniului

public al comunei

S - teren aparţinând domeniului

public al comunei

E - DS 65

1991

4.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Breaza

ANEXA Nr. 8

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cătina

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

19223.

1.3.7

De 4 Corbu

L = 5,900 km, l = 6 m, lp = 8 m Origine - km 0+000 intersectat cu DC 59 la km 1+300 Destinaţie - km 5+900 limita oraşului Pătârlagele Imbrăcăminte - pământ

2009

90.000

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cătina nr. 12/2010

19224.

1.3.7

De 7 Cătina

L = 4,800 km, l = 6 m, lp = 8 m Origine - km 0+000 intersectat cu DC 24 la km 0+300 Destinaţie - km 4+800 limita oraşului Pătârlagele Imbrăcăminte - pământ

2009

72.000

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cătina nr. 12/2010

ANEXA Nr. 9

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernăteşti

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

2561.

1.8.1

Reţea de alimentare cu apă a satelor Aldeni si Manasia realizată prin programul SAPARD

Foraje

2004

2.583.097,82

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Cernăteşti

nr. 37/2009

1.8.6

Conducte de alimentare cu apă - 11 km

1.8.11

Rezervor beton cu capacitate de 300 mc

1.8.12

Staţie de pompare apă

ANEXA Nr. 10

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Glodeanu Sărat

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1161.

1.8.8

Teren arabil intravilan

Situat în comuna Glodeanu Sărat, sat Căldărusanca

Suprafaţa totală = 2.000 mp,

situat în tarlaua 9, parcela 100

Vecinătăţi:

N - def. Sâmpetru Păun

E - DS 14

S - domeniu public al comunei Glodeanu Sărat

V - def. Văduva Ştefan

1991

5.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Glodeanu Sărat

nr. 7/2010

0

1

2

3

4

5

6

1162.

1.8.8

Teren arabil intravilan

Situat în comuna Glodeanu Sărat, sat Glodeanu Sărat Suprafaţa totală = 2.000 mp, situat în tarlaua 88, parcela 1 Vecinătăţi:

N - DC 35

E - domeniu public al comunei Glodeanu Sărat

S - DS 3

V - DS 6

1991

6.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Glodeanu Sărat

nr. 7/2010

1163.

1.8.8

Teren arabil intravilan

Situat în comuna Glodeanu Sărat, sat Căldăruşanca

Suprafaţa totală = 5.000 mp,

situat în tarlaua 9, parcela 100

Vecinătăţi:

N-S - domeniu

public al comunei Glodeanu Sărat

E - DS 14

V - Văduva Ştefan

1991

15.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Glodeanu Sărat

nr. 15/2010

ANEXA Nr. 11

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Teghii

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1022.

1.8

Sistem de alimentare cu apă a satelor Vadu Oii, Varlaam, Ionaşti, realizat prin programul SAPARD

Sursă captare: apă de suprafaţă

din Izvorul Boului cu prag de captare din beton ciclopian şi

hidrotehnic pe o suprafaţă de

1.250 mp

Rezervor de înmagazinare din

beton cu V = 200 mc şi cămin echipat cu vană pentru golire şi bypass

Staţie de clorinare

Teren aferent gospodăriei de apă

1.489 mp

Conductă de aducţiune PEHD cu Ø = 110 mm, lungime = 815 m

Conductă de distribuţie PEHD cu Ø = 140 mm şi Ø  = 125 mm în

lungime totală de 5,75 km

Suprafaţa aferentă conductei de

distribuţie = 4.600 mp

5 hidranţi şi 10 cişmele

2004

1.681.777

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Gura Teghii

nr. 1/2010

ANEXA Nr. 12

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lopatari

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

2112.

1.8.8

Teren extravilan destinat obiectivului „Gospodărie de apă"

Sat Brebu, comuna Lopatari

Suprafaţa totală = 1.000 mp

Vecinătăţi:

N - Gherghe Ion

V - Regia Naţională a Pădurilor

S-E - domeniul privat al comunei Lopatari

2009

2.500

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Lopatari nr. 31/2009

0

1

2

3

4

5

6

2113.

1.8.8

Teren intravilan destinat construirii unei grădiniţe

Sat Terca, comuna Lopătari

Suprafaţa totală = 1.399 mp

Vecinătăţi:

N-V - domeniul privat al comunei Lopătari

S - Gătej Victor

E -DC 159

2009

2.800

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Lopătari nr. 31/2009

ANEXA Nr. 13

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

101.

1.6.2

Teren amplasare sală de sport

Teren aferent = 3.807 mp

Vecinătăţi:

N - calea ferată Buzău- Nehoiaş (S.N.C.F.R.)

S - Gogu Adrian şi Şcoala Generală Măgura

E - Podoreanu Victor

V - teren depozit lemne şi domeniul privat al comunei

Măgura

2009

60.850

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Măgura nr. 44/2009

ANEXA Nr. 14

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Merei

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

972.

1.8.13

Sistem de alimentare cu apă realizat prin Programul SAPARD

Foraje, instalaţii electrice, aducţiuni, staţie clorinare, reparaţii rezervoare, instalaţii hidraulice, staţie pompare, reţea distribuţie - 12,141 km, hidranţi, cămin rupere presiune, pompe submersibile, pompe VLR 16- 1607, echipamente staţie clorinare, transformator şi baterie condensatoare

2005

2.128.656

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Merei nr. 16/2010

973.

1.3.7

De 2526

L = 4,896 km, lpc = 4 m, lp = 6 m Origine: km 0+000 intersecţie cu DC 46 la km 0+420 Destinaţie: km 4+896 - sursă de apă Ciuhoiu Imbrăcăminte - pământ

2010

50.000

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Merei nr. 16/2010

ANEXA Nr. 15

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăileşti

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

123.

1.6.4

Grădiniţa Mărgineanu

Sat Mărgineanu, comuna Mihăileşti Fundaţie din beton, structură metalică, acoperiş tablă

2008

146.864

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Mihăileşti nr. 10/2008

0

1

2

3

4

5

6

Sc = 138,71 mp, L = 12,30 mp,

I = 10,80 mp

Vecinătăţi:

N - DC 35

S - şcoala Mărgineanu

E - Dumitru C. Ion

V - parohia Mărgineanu

124.

1.6.2

Teren construire imobile pentru specialişti

Situat în satul Mihăileşti, comuna Mihăileşti

Teren aferent = 10.000 mp

Vecinătăţi:

N - domeniul public

al comunei Mihăileşti

S - Munteanu Claudia, Voica Elena şi domeniul public al comunei Mihăileşti

E - DN 2 - E85

V - Lupaşcu Gheorghe

2008

2.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Mihăileşti nr. 9/2010

ANEXA Nr. 16

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Murgeşti

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

581.

1.3.7.

DS 28

L = 0,290 km, lpc = 3 m, lp = 4 m Origine - km 0+000 intersecţia cu DJ 203 A la km 0+000 Destinaţia: km 0+290 până la proprietate Parohia Mocani Imbrăcăminte - pământ

1981

10.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Murgeşti nr. 9/2010

582.

1.3.7.

DS 29

L = 0,128 km, lpc = 3 m, lp = 4 m Origine: km 0+000 intersecţia cu DJ 203 A la km 0+900 Destinaţie: km 0+128 până la pârâul Câlnău Imbrăcăminte - pământ

1981

10.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Murgeşti nr. 9/2010

583.

1.3.7.

DS 30

L = 0,450 km, lpc = 4 m, lp = 5 m Origine km 0+000 intersecţia cu DS 15 la km 0+000 Destinaţia: km 0+450 până la DS 17 Imbrăcăminte - pământ

1981

10.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Murgeşti nr. 9/2010

584.

1.3.7.

DS 31

L = 0,174 km, lpc = 4 m, lp = 5 m Origine: km 0+000 intersecţia cu DJ 220 la km 0+174 Destinaţia: km 0+174 până la pârăul Câlnău Imbrăcăminte - pământ

1981

10.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Murgeşti nr. 9/2010

585.

1.3.1.7.2.

Pod beton armat (DS 8)

L = 6 m, lpc = 4,34 m, lăţimea între parapeţii podului = 5 m, poziţia km 0+900 clasa E

2009

257.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Murgeşti nr. 9/2010

ANEXA Nr. 17

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

429.

1.3.7

DS 1272/1

L = 0,183 km, lpc = 3,57 m,

lpc =1,50 m, lpc = 5 m

Origine: km 0+000 intersecţia cu

DC 44

Destinaţie km 0+183 intersecţie

cu DC 146

Imbrăcăminte - pământ

1999

2.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Pietroasele

nr. 54/2009

430.

1.3.7.1

Dve 572

L = 4,538 km, lpc = 6 m, lp = 8 m Origine - km 0+000 Destinaţie - km 4+538 Pietroasa Mică - Breaza îmbrăcăminte - balast

2010

80.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Pietroasele

nr. 10/2010

431.

1.8

Sistem de alimentare cu apă în comuna Pietroasele Finanţat prin Program SAPARD

Foraje apă

-foraj sat Pietroasele = 180 ml

- debit = 4 l/s

- foraj sat Sarânga = 180 ml

- debit = 4 l/s

- pompă submersibilă Grundfos, cu tablou comandă -foraj Pietroasele

- pompă submersibilă Grundfos, cu tablou comandă - foraj Pietroasele

- pompă submersibilă Lovara, cu tablou comandă - foraj Şarânga

Gospodărie de apă

- clădire staţie de clorinare cu 3 încăperi - Pietroasele

- clădire staţie de clorinare cu 3 încăperi - Şarânga

- staţie clorinare cu tablou de comandă + 4 tuburi de clor gazos - Pietroasele

- staţie clorinare cu tablou de comandă + 4 tuburi de clor gazos - Şarânga - gard împrejmuitor staţie clorinare - Pietroasele - gard împrejmuitor staţie clorinare - Şarânga

- rezervor de înmagazinare a apei potabile 300 mc, sat Dara - gard împrejmuitor rezervor înmagazinare, sat Dara

- sistem antifurt cu sirenă, staţia clorinare Pietroasele

- sistem antifurt cu sirenă, staţia clorinare Şarânga

- sistem antifurt cu sirenă, rezervor înmagazinare Pini

- sistem antifurt cu sirenă, rezervor înmagazinare Dara

- sistem comunicare GSM, staţia clorinare Pietroasele

2005

2.739.410

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Pietroasele nr. 11/2010

0

1

2

3

4

5

6

- sistem comunicare GSM, staţia clorinare Şarânga

- sistem comunicare GSM, rezervor înmagazinare Pini

- sistem comunicare GSM, rezervor înmagazinare Dara

- sistem comunicare GSM, sediul primăriei

- teren aferent = 900 mp, rezervor = 300 mc, sat Dara

- gard împrejmuitor foraj Pietroasele

- gard împrejmuitor rezervoare fostul C.A.P

- gard împrejmuitor rezervor 200 mc

- stâlp cu lampă de iluminat, staţia clorinare Pietroasele

- stâlp cu lampă de iluminat, staţia clorinare Şarânga

- stâlp cu lampă de iluminat, rezervor înmagazinare Pini

- stâlp cu lampă de iluminat, rezervor înmagazinare sat Dara Reţea distribuţie

- reţea distribuţie PID 15 km, Pietroasele - Clondiru de Sus

- reţea distribuţie PID 10 km, Şarânga - Dara

- cămin rupere presiune cu vane şi sistem de reducere a presiunii

- cămin rupere presiune cu vane şi sistem de reducere a presiunii

- cămin rupere presiune cu vane şi sistem de reducere a presiunii

- cămin rupere presiune cu vane şi sistem de reducere a presiunii, sat Şarânga

- cămin rupere cu vane şi sistem de reducere a presiunii, sat Şarânga

- cămin vane pentru distribuţie Băjenaru

- numărul de hidranţi = 10 bucăţi

- numărul de cişmele stradale = 20 de bucăţi

Reţea aducţiune

- reţea de aducţiune sat Pietroasele

- reţea de aducţiune sat Pietroasele

- reţea de aducţiune sat Pietroasele

- reţea de aducţiune sat Dara

- reţea de aducţiune PID 5 km

- reţea de aducţiune PID 4 km, sat Şarânga

432.

1.6.2

Teren intravilan

Suprafaţa totală = 811 mp

Vecinătăţi:

N -Alexandru Ana

S - E - DS 565

V -DC 256

1936

33.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Pietroasele

nr. 12/2010

ANEXA Nr. 18

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Robească

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

736.

1.6.2

Teren utilităţi „Instalaţii foto-voltaice"

Suprafaţa totală = 25.000 mp

Vecinătăţi:

N - teren aparţinând

domeniului privat Robească,

Şerban Mircea, Şerban Mariuţă

S - Cristian Aurica, Cristian

Neagu, Răileanu Stancu şi

Agapie Neagu

E -SERVAGROMEC,

Poşta Câlnău

V - Mintoi Valerica

2010

200.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Robească nr. 12/2010

ANEXA Nr. 19

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săhăteni

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1411.

1.6.2

Teren intravilan

Suprafaţa totală = 1.000 mp Vecinătăţi:

N - DE 79/1

S - Tănase Pompilia

E - DC 41

V - canal

2009

5.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Săhăteni nr. 39/2009

1412.

1.3.7.1

De 17

L = 6,400 km, lpc = 5,5 m, lp = 7 m, lăţimea = 12 m

Suprafaţa totală (inclusiv şanţuri) =

76.800 mp

Origine: km 0+000 intersecţia cu

Str. Cantonului

Destinaţie: km 6+400 intersecţia

cu str. Centurii km 0+549 sat

Vintileanca

Imbrăcăminte - pământ

2010

500.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Săhăteni nr. 7/2010

ANEXA Nr. 20

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siriu

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1267.

1.4.2.2

Teren

Sat Lunca Jariştie, comuna Siriu Teren aferent = 3.528 mp Vecinătăţi:

N - Pose I. Gheorghe, Posea D. Gheorghe, Husu I. Traian, Husu I. Măria, Drăgoi I. Gheorghe, Ungureanu Dumitru, Scoarţă C. Elena

1932

3.880

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Siriu

nr. 54/2009

0

1

2

3

4

5

6

S - Măntărău Mihai, Ungureanu Floarea, Susmă Constantin, Torofleaca Constantin, Posea Constantin, Drăgoi Dumitru, Posea D. Nicolae, Mănăilescu Gheorghe, Leau Ştefan

E -DN10

V - Posea Neagu

1268.

1.4.2.2

Teren

Sat Musceluşa, comuna Siriu

Teren aferent = 2.104 mp

Vecinătăţi:

N - Usturoiu Măria, DE 12,

Dascălu Neculai, Bonţeanu

Smaranda

S - Leuţu Măria, Scoarţă Vasile,

Bonţeanu Smaranda, Corbu Nicolae, Tănase Crăciun

E - Bonţeanu Neculai

V - râul Buzău

1932

2.314

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Siriu

nr. 54/2009

1269.

1.4.2.2

Teren

Sat Colţul Pietrei, comuna Siriu Teren aferent = 15.036 mp Vecinătăţi:

N -Apele Române, Dn 10, DC 239, Martac Constantin, Blidaru Vasile, Măntărău N. Constantin, Prefac Constantin, Stoichiţă Vasile, Posea C. Neagu, Posea N. Ion, Susmă Gheorghe, Sandu Constantin, Martac Vasile

S - Scoarţă D. Gheorghe, DN 10, Scoarţă Vasile, Prundea Ion, Drăgoi V. Gheorghe, Martac Nicolae, Drăgoi Dumitru, Stoichiţă I. Gheorghe, DC 239, Blidaru Vasile, Posea Nicolae, DS 21, Drăgoi Traian, Drăgoi Gheorghe, Stoichiţă C. Ion, Drăgoi V. Gheorghe, Drăgoi Şt. Crăciun, Oprea Ligia, Dedu Ion, Stoichiţă P. Gheorghe, Dedu P. Constantin, Ileana C. Constantin, Susmă Şt. Vasile, Ileana Constantin

E -DN 10

V - Stoichiţă Traian

1932

16.539

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Siriu

nr. 54/2009

12610.

1.8.6

Sistem alimentare cu apă

Conducte alimentare cu apă,

inclusiv traversările Sat Lunca

Jariştei, L = 6.320, 68 m, d =

110 mm

Sat Musceluşa, L = 2.916,66 m,

d = 110 mm

Sat Colţul Pietrii, L = 1.084,83 m,

d = 110 mm

Sat Caşoca, L = 2.689,31 m,

d = 110 mm

2009

2.022.695,72

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Siriu

nr. 54/2009

12611.

1.6.2

Clădire grădiniţă Musceluşa

Sat Musceluşa, comuna Siriu

Clădire parter , Sc = 108,16 mp,

structură cărămidă

Teren aferent = 800 mp

Clădirea se află în curtea şcolii cu clasele I-IV nr. 1 Colţul Pietrii

Vecinătăţi:

N - SC Âcanta

S - Romsilva

E -DC 239

V - Edec Constantin

2009

200.000

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Siriu

nr. 54/2009

ANEXA Nr. 21

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Sălciei

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

991.

1.8.6

Sistem de alimentare cu apă centralizat al satelor: Valea Sălciei şi Modreni, program realizat prin Programul SAPARD

Captare - 3 puţuri Gospodărie apă:

- hală de instalaţie de tratare, gospodărie electrică si dispecer AMC

- staţie de clorinare

- staţie de pompare apă potabilă

Reţea de distribuţie în lungime de 13 km

Rezervor de înmagazinare a apei de 200 mc

2004

17.668.849,21

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Valea Sălciei

nr. 4/2005

ANEXA Nr. 22

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ziduri

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

116.

1.6.2

Teren destinaţie spaţiu verde

Amplasament comuna Ziduri,

satul Cuculeasa

Teren aferent = 10.700 mp

Vecinătăţi:

N - S - teren aparţinând

domeniului privat al comunei Ziduri

E -S.N.C.F.R.

V - DC 10

1991

1.605

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ziduri nr. 37/2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1218/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1218 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu