Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 3 din 13 ianuarie 1998

cuprinzand norme referitoare la unele aspecte legate de aplicarea prevederilor art. 6 si 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

ACT EMIS DE: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din 18 martie 1998


SmartCity3


    Pentru aplicarea corecta a dispozitiilor art. 6 si 14 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
    in temeiul art. 32 alin. (1) si al art. 29 din aceeasi lege,
    Consiliul National al Audiovizualului decide:

    Art. 1
    Dispozitia cuprinsa in art. 14 alin. (2) de la cap. II sectiunea I din Legea audiovizualului nr. 48/1992, potrivit careia "licenta este netransmisibila", trebuie interpretata in sensul ca o licenta de emisie pentru difuzarea de programe audiovizuale pe cale radioelectrica, licenta dobandita in conditiile prevazute la art. 12 din lege, nu poate fi folosita decat de titularul acesteia, persoana juridica (societatea comerciala careia i s-a acordat prin concurs licenta respectiva), si nu poate fi transmisa sub nici o forma altei persoane juridice.
    Orice conventie incheiata intre o persoana juridica (societate comerciala) detinatoare de licenta de emisie pe cale radioelectrica si o alta persoana juridica, privind folosirea drepturilor rezultate din licenta, este nula.
    Schimbarea titularului (detinatorului) de licenta constituie o modificare a acesteia, care nu se poate face - potrivit art. 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 - decat de catre Consiliul National al Audiovizualului, in conditiile art. 12 din aceeasi lege.
    Art. 2
    Schimbarile intervenite in ceea ce priveste forma unei societati comerciale detinatoare de licenta de emisie pe cale radioelectrica, precum si schimbarile intervenite in ceea ce priveste asociatii societatii prin modificarea participarii lor la capitalul social al acesteia - ca rezultat al cesionarii unor actiuni sau al majorarii capitalului social prin aport financiar sau material al unor noi actionari (asociati) primiti in societate dupa obtinerea licentei de emisie - nu constituie o transmitere sau o modificare a licentei, in sensul dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, daca participarea la capitalul social al noilor asociati (altii decat cei existenti in actele din dosarul societatii la data obtinerii licentei) nu depaseste procentul de 49% din capitalul societatii comerciale respective.
    In cazul in care, prin modificari de structura a capitalului social, datorate primirii de noi asociati, persoane fizice sau persoane juridice, dupa obtinerea licentei de emisie pe cale radioelectrica, acestia din urma detin mai mult de 49% din actiuni, dreptul rezultat din licenta acordata anterior societatii se stinge in conformitate cu art. 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
    Intr-o astfel de situatie, continuarea emisiunii, a difuzarii de programe audiovizuale constituie o incalcare flagranta a legii si se sanctioneaza potrivit art. 38 alin. (1) lit. a) si art. 40 din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
    Art. 3
    In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor art. 5, 6 si 14 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, schimbarile mentionate la art. 2 al prezentei decizii vor fi comunicate in scris Consiliului National al Audiovizualului in maximum 15 zile de la efectuarea lor.
    Comunicarea scrisa va fi insotita de copii legalizate de pe actul aditional si de pe cererea de inscriere de mentiuni privind schimbarea formei societatii, a asociatilor sau participarea lor la capitalul social, precum si o declaratie autentificata in care sa se precizeze participarea fiecarui asociat la alte societati din domeniul audiovizualului (cu indicarea cotei detinute din capitalul social).
    Dispozitiile prezentului articol se aplica, de asemenea, in cazul transferarii actiunilor sau a cotelor asociatilor din societatile ce poseda actiuni ale persoanelor juridice din domeniul audiovizualului.
    Art. 4
    Titularii licentei de emisie sunt obligati sa comunice in scris, in copii legalizate, in termen de maximum 15 zile, Consiliului National al Audiovizualului toate documentele privind acordurile de asociere in participatiune cu persoane fizice sau juridice.
    Art. 5
    Toate schimbarile intervenite in ceea ce priveste forma unei societati detinatoare de licenta de emisie, pentru difuzarea de programe audiovizuale pe cale radioelectrica si pentru servicii de comunicatie audiovizuala distribuite prin cablu, prevazute la art. 21 din lege, precum si toate schimbarile in ceea ce priveste asociatii acesteia, capitalul social, cesionarea de actiuni si asocierea in participatiune cu persoane fizice sau juridice trebuie facute cu respectarea art. 5 si 6 din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 3 din 11 ianuarie 1995 si Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 100 din 13 iulie 1995.
    Art. 7
    Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

       PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
                      MIRCEA SORIN MOLDOVANSmartCity5

COMENTARII la Decizia 3/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 3 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu