Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 225 din  3 iulie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 593 din 20 septembrie 2001


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Adrian Gheorghita in Dosarul nr. 4.496/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civila.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca textul criticat, fiind preconstitutional, trebuie raportat la prevederile art. 150 alin. (1) din Constitutie, referitoare la conflictul temporal de legi. Pe fond solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, intrucat apreciaza ca art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila nu contravine prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie, privind accesul liber la justitie si dreptul la aparare.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 august 2000, pronuntata in Dosarul nr. 4.496/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Adrian Gheorghita intr-o cauza avand ca obiect stabilirea dreptului acestuia de a avea legaturi personale cu fiica sa.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul criticat, care "impiedica partile sa participe la dezbaterile asupra recuzarii, incalca vadit dreptul la aparare garantat de art. 24 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ingradeste accesul liber la justitie, contrar art. 21 alin. (2) din Constitutie."
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila, exprimandu-si opinia, apreciaza ca "dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila este in vigoare, nefiind abrogata implicit sau explicit de nici un act normativ" si, in consecinta, produce efecte si dupa intrarea in vigoare a Constitutiei. Se mai arata ca "referitor la exceptia invocata, Tribunalul apreciaza ca aceasta este fondata, motivat de dispozitiile art. 24 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei care prevad accesul liber la justitie al cetatenilor, cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale, nefiind afectate de judecarea in camera de consiliu, a cererii de recuzare a judecatorului, fara citarea partilor."
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, aratand, in esenta, ca "dispozitiile criticate nu afecteaza drepturile constitutionale mentionate in motivarea exceptiei".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezulta din incheierea de sesizare si din motivarea formulata de autorul acesteia, il constituie dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, potrivit carora "Instanta decide asupra recuzarii, in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultand pe judecatorul recuzat numai daca gaseste de cuviinta".
    Se sustine ca aceste dispozitii de lege incalca prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si ale art. 24 alin. (2), care prevad:
    Art. 21 alin. (1)
    "Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.";
    Art. 24 alin. (2)
    "In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu."
    Totodata, in esenta, prin notele scrise depuse la dosar autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicita Curtii Constitutionale sa dispuna "completarea actului de sesizare, a raportului si a obiectului Dosarului nr. 93C/2001, astfel incat sa se refere explicit la obiectia de neconstitutionalitate materiala; calificarea neconstitutionalitatii formale ca lipsita de interes in conditii de neconstitutionalitate materiala; cercetarea prealabila a competentei Curtii in raport cu cauza de neconstitutionalitate materiala, care consta in aceea ca statul roman nu este fondat in fapt pe Constitutia Romaniei, ci pe doctrina stalinista de lichidare a opozantilor prin inscenari judiciare (de drept comun); declinarea competentei Curtii in raport cu obiectia de neconstitutionalitate materiala in favoarea autoritatilor cu competenta politica si executiva: Parlamentul, Presedintele si Guvernul Romaniei".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este neintemeiata si, in consecinta, urmeaza sa fie respinsa.
    I. In legatura cu incidenta dispozitiilor constitutionale ale art. 150 alin. (1), potrivit carora "Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care ele nu contravin prezentei Constitutii", Curtea Constitutionala constata ca ulterior intrarii in vigoare a Constitutiei Codul de procedura civila a fost modificat expres prin mai multe acte normative, de exemplu, prin legile nr. 104/1992, nr. 65/1993, nr. 7/1996 si nr. 99/1999, precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2001. Rezulta ca in caz de contradictie cu o dispozitie constitutionala nu se pune problema aplicarii art. 150 alin. (1) din Constitutie, ci a controlului legitimitatii constitutionale a prevederilor acestui act normativ.
    In acest sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin mai multe decizii, de exemplu, prin Decizia nr. 90 din 4 octombrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, si nu au intervenit elemente noi de natura sa determine modificarea acestei jurisprudente.
    II. Analizand criticile formulate de autorul exceptiei, Curtea constata ca art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, care stabileste ca instanta decide asupra recuzarii, in camera de consiliu, fara prezenta partilor, nu incalca dreptul la aparare garantat de art. 24 alin. (1) din Constitutie. Aceasta deoarece judecarea cererii de recuzare nu vizeaza fondul cauzei si nu presupune in mod necesar dezbateri contradictorii, ci instanta pronunta in sedinta publica o incheiere asupra recuzarii. Prin aceasta reglementare legiuitorul a avut in vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri.
    Curtea nu poate retine nici sustinerea referitoare la incalcarea art. 21 alin. (2) din Constitutie, care interzice ingradirea prin lege a exercitarii accesului la justitie, intrucat, potrivit art. 34 alin. (2) din Codul de procedura civila, "Incheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o data cu fondul", cu refacerea tuturor actelor si dovezilor administrate la prima instanta, atunci cand, asa cum prevede alin. 3 al aceluiasi articol din acelasi cod, "instanta superioara de fond constata ca recuzarea a fost pe nedrept respinsa".
    Asa fiind, Curtea urmeaza sa respinga exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, prin raportare la art. 21 alin. (2) si la art. 24 alin. (1) din Constitutie.
    III. Prin notele scrise depuse la dosar autorul exceptiei, pe de o parte, formuleaza unele consideratii personale de natura politica, iar pe de alta parte, solicita Curtii Constitutionale sa isi "decline competenta in raport cu obiectia de neconstitutionalitate materiala, in favoarea autoritatilor cu competenta politica si executiva: Parlamentul, Presedintele si Guvernul Romaniei".
    Examinand aceste sustineri, Curtea constata ca potrivit art. 144 din Constitutie, prin care se stabilesc atributiile Curtii Constitutionale, precum si potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, aceasta [...] este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania" si, in temeiul alin. (2) al art. 3 din aceeasi lege, "este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale". Rezulta ca solicitarea privind declinarea competentei Curtii in favoarea autoritatilor mentionate de autorul exceptiei urmeaza sa fie inlaturata.
    Celelalte sustineri ale autorului exceptiei urmeaza, de asemenea, sa fie inlaturate, intrucat acestea reprezinta de fapt consideratii personale de natura politica, care, prin natura lor, exced competentei de solutionare a Curtii.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Adrian Gheorghita in Dosarul nr. 4.496/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 3 iulie 2001.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 225/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 225 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 225/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu