Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 225 din  3 iulie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 593 din 20 septembrie 2001


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Adrian Gheorghita in Dosarul nr. 4.496/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civila.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca textul criticat, fiind preconstitutional, trebuie raportat la prevederile art. 150 alin. (1) din Constitutie, referitoare la conflictul temporal de legi. Pe fond solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, intrucat apreciaza ca art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila nu contravine prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie, privind accesul liber la justitie si dreptul la aparare.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 august 2000, pronuntata in Dosarul nr. 4.496/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Adrian Gheorghita intr-o cauza avand ca obiect stabilirea dreptului acestuia de a avea legaturi personale cu fiica sa.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul criticat, care "impiedica partile sa participe la dezbaterile asupra recuzarii, incalca vadit dreptul la aparare garantat de art. 24 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ingradeste accesul liber la justitie, contrar art. 21 alin. (2) din Constitutie."
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila, exprimandu-si opinia, apreciaza ca "dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila este in vigoare, nefiind abrogata implicit sau explicit de nici un act normativ" si, in consecinta, produce efecte si dupa intrarea in vigoare a Constitutiei. Se mai arata ca "referitor la exceptia invocata, Tribunalul apreciaza ca aceasta este fondata, motivat de dispozitiile art. 24 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei care prevad accesul liber la justitie al cetatenilor, cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale, nefiind afectate de judecarea in camera de consiliu, a cererii de recuzare a judecatorului, fara citarea partilor."
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, aratand, in esenta, ca "dispozitiile criticate nu afecteaza drepturile constitutionale mentionate in motivarea exceptiei".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezulta din incheierea de sesizare si din motivarea formulata de autorul acesteia, il constituie dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, potrivit carora "Instanta decide asupra recuzarii, in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultand pe judecatorul recuzat numai daca gaseste de cuviinta".
    Se sustine ca aceste dispozitii de lege incalca prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si ale art. 24 alin. (2), care prevad:
    Art. 21 alin. (1)
    "Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.";
    Art. 24 alin. (2)
    "In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu."
    Totodata, in esenta, prin notele scrise depuse la dosar autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicita Curtii Constitutionale sa dispuna "completarea actului de sesizare, a raportului si a obiectului Dosarului nr. 93C/2001, astfel incat sa se refere explicit la obiectia de neconstitutionalitate materiala; calificarea neconstitutionalitatii formale ca lipsita de interes in conditii de neconstitutionalitate materiala; cercetarea prealabila a competentei Curtii in raport cu cauza de neconstitutionalitate materiala, care consta in aceea ca statul roman nu este fondat in fapt pe Constitutia Romaniei, ci pe doctrina stalinista de lichidare a opozantilor prin inscenari judiciare (de drept comun); declinarea competentei Curtii in raport cu obiectia de neconstitutionalitate materiala in favoarea autoritatilor cu competenta politica si executiva: Parlamentul, Presedintele si Guvernul Romaniei".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este neintemeiata si, in consecinta, urmeaza sa fie respinsa.
    I. In legatura cu incidenta dispozitiilor constitutionale ale art. 150 alin. (1), potrivit carora "Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care ele nu contravin prezentei Constitutii", Curtea Constitutionala constata ca ulterior intrarii in vigoare a Constitutiei Codul de procedura civila a fost modificat expres prin mai multe acte normative, de exemplu, prin legile nr. 104/1992, nr. 65/1993, nr. 7/1996 si nr. 99/1999, precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2001. Rezulta ca in caz de contradictie cu o dispozitie constitutionala nu se pune problema aplicarii art. 150 alin. (1) din Constitutie, ci a controlului legitimitatii constitutionale a prevederilor acestui act normativ.
    In acest sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin mai multe decizii, de exemplu, prin Decizia nr. 90 din 4 octombrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, si nu au intervenit elemente noi de natura sa determine modificarea acestei jurisprudente.
    II. Analizand criticile formulate de autorul exceptiei, Curtea constata ca art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, care stabileste ca instanta decide asupra recuzarii, in camera de consiliu, fara prezenta partilor, nu incalca dreptul la aparare garantat de art. 24 alin. (1) din Constitutie. Aceasta deoarece judecarea cererii de recuzare nu vizeaza fondul cauzei si nu presupune in mod necesar dezbateri contradictorii, ci instanta pronunta in sedinta publica o incheiere asupra recuzarii. Prin aceasta reglementare legiuitorul a avut in vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri.
    Curtea nu poate retine nici sustinerea referitoare la incalcarea art. 21 alin. (2) din Constitutie, care interzice ingradirea prin lege a exercitarii accesului la justitie, intrucat, potrivit art. 34 alin. (2) din Codul de procedura civila, "Incheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o data cu fondul", cu refacerea tuturor actelor si dovezilor administrate la prima instanta, atunci cand, asa cum prevede alin. 3 al aceluiasi articol din acelasi cod, "instanta superioara de fond constata ca recuzarea a fost pe nedrept respinsa".
    Asa fiind, Curtea urmeaza sa respinga exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, prin raportare la art. 21 alin. (2) si la art. 24 alin. (1) din Constitutie.
    III. Prin notele scrise depuse la dosar autorul exceptiei, pe de o parte, formuleaza unele consideratii personale de natura politica, iar pe de alta parte, solicita Curtii Constitutionale sa isi "decline competenta in raport cu obiectia de neconstitutionalitate materiala, in favoarea autoritatilor cu competenta politica si executiva: Parlamentul, Presedintele si Guvernul Romaniei".
    Examinand aceste sustineri, Curtea constata ca potrivit art. 144 din Constitutie, prin care se stabilesc atributiile Curtii Constitutionale, precum si potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, aceasta [...] este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania" si, in temeiul alin. (2) al art. 3 din aceeasi lege, "este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale". Rezulta ca solicitarea privind declinarea competentei Curtii in favoarea autoritatilor mentionate de autorul exceptiei urmeaza sa fie inlaturata.
    Celelalte sustineri ale autorului exceptiei urmeaza, de asemenea, sa fie inlaturate, intrucat acestea reprezinta de fapt consideratii personale de natura politica, care, prin natura lor, exced competentei de solutionare a Curtii.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Adrian Gheorghita in Dosarul nr. 4.496/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 3 iulie 2001.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 225/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 225 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 225/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu