Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 191 din 31 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996 si ale art. 17 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 526 din 21 iunie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Benke Karoly          - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si a celor ale Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, exceptie ridicata de Aurel Ionescu in Dosarul nr. 14.208/2003 al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.
    La apelul nominal se prezinta autorul exceptiei, lipsa fiind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Autorul exceptiei arata ca scutirea de plata taxelor de timbru a asociatiilor de locatari in litigiile locative este o masura discriminatorie in raport cu locatarii care nu beneficiaza de aceasta masura, incalcandu-se atat prevederile art. 16 din Constitutie, cat si cele ale art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Totodata, se mai sustine ca abrogarea unei dispozitii legale care prevedea dreptul la asistenta juridica gratuita a urmasilor eroilor-martiri ai revolutiei, a ranitilor, precum si pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in lupta pentru victoria revolutiei este neconstitutionala, intrucat, in acest mod, un drept legal dobandit a fost eliminat.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se apreciaza ca masura scutirii de la plata taxelor de timbru a asociatiilor de locatari in litigiile locative este constitutionala, in acest sens invocandu-se Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002, prin care o exceptie similara a fost respinsa. In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 341/2004, se considera ca aceasta este neintemeiata, intrucat abrogarea unor dispozitii legale care prevedeau dreptul la asistenta juridica gratuita nu este contrara dispozitiilor constitutionale, avand in vedere ca nu se pune problema incalcarii unui drept fundamental.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 28 septembrie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 14.208/2003, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si a celor ale Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, exceptie ridicata de Aurel Ionescu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea actiunii prin care se cere obligarea unei asociatii de locatari sa permita autorului exceptiei accesul in anumite spatii comune, precum si efectuarea unor lucrari la utilitati.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996 contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 si 20, precum si celor ale art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. In acest sens, se arata ca scutirea asociatiilor de proprietari de plata taxelor de timbru in litigiile locative, fiind o "masura discriminatorie", este neconstitutionala.
    Totodata, autorul exceptiei mai sustine ca prevederile Legii nr. 341/2004 sunt neconstitutionale, intrucat abroga dispozitiile Legii nr. 42/1990 care prevedeau "dreptul la asistenta juridica gratuita" victimelor Revolutiei romane din decembrie 1989, in conditiile in care, in opinia autorului exceptiei, "o lege, dupa acordarea unui drept, nu il poate abroga, cel mult il poate suspenda pe o anumita perioada. Restrangerea drepturilor acordate de lege este neconstitutionala".
    Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se apreciaza ca prevederile criticate "vin in sprijinul recuperarii cotelor de intretinere cu mai multa usurinta, avand in vedere multitudinea datornicilor si debitele mari pe care le datoreaza", si nu incalca dispozitiile art. 16 si 20 din Constitutie, stabilind "conditiile in care se poate dispune obligarea proprietarilor la plata cheltuielilor comune de intretinere".
    In legatura cu invocarea abrogarii dispozitiilor din Legea nr. 42/1990, care prevedeau dreptul la asistenta juridica gratuita pentru urmasii eroilor-martiri ai revolutiei, ranitii si pensionarii de invaliditate, instanta arata ca Legea nr. 341/2004 "nu contravine Constitutiei, cata vreme dispozitiile unui act normativ pot fi abrogate prin dispozitiile unui alt act normativ, de acelasi rang".
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In argumentarea acestui punct de vedere, se arata ca textul art. 31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996 nu incalca prevederile art. 16 din Constitutie, invocandu-se in acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002. Guvernul apreciaza ca prevederea criticata nu incalca art. 20 din Constitutie si art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Totodata, se arata: "Conventia, acordand protectie drepturilor indivizilor (persoane fizice), interzice orice forma de discriminare intre acestia, bazata pe origine sociala sau nationala, rasa, culoare, limba, religie, avere etc.". De asemenea, se considera ca "nu poate fi vorba despre nici o discriminare, intrucat reglementarea legala, pretins neconstitutionala, se refera la situatii distincte, ca si la persoane deosebite".
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In acest sens, se sustine ca, "in ipoteza prevazuta de dispozitiile legale criticate, asociatiile de proprietari si proprietarii apartamentelor se afla in situatii diferite, ceea ce justifica in mod obiectiv si rational stabilirea unui tratament juridic diferit", iar "stabilirea unor regimuri juridice speciale, in functie de anumite situatii obiective avute in vedere, reprezinta atributul exclusiv al legiuitorului".
    Totodata, Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu incalca prevederile art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, il constituie dispozitiile art. 31 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, precum si dispozitiile Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.
    In realitate, referitor la art. 31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica doar alineatul 3 al acestuia, care are urmatorul cuprins:
    "Actiunea este scutita de taxa de timbru."
    Scutirea de plata taxei de timbru se refera la actiunea pe care o poate introduce asociatia de proprietari impotriva oricarui proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune.
    Curtea retine ca, in ceea ce priveste invocarea neconstitutionalitatii Legii nr. 341/2004, in realitate, din motivarea exceptiei rezulta ca autorul acesteia se refera numai la dispozitiile art. 17 din lege, prin care, pe data intrarii sale in vigoare, se abroga Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit art. 10 alin. 1 lit. o) din legea abrogata, se prevedea ca "urmasii eroilor-martiri ai revolutiei, ranitii, precum si pensionarii de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in lupta pentru victoria revolutiei beneficiaza", intre alte drepturi, si de "asistenta juridica gratuita".
    Dispozitiile constitutionale invocate ca fiind incalcate sunt cele ale art. 16 si 20. Curtea observa ca, desi se invoca in sustinerea exceptiei intregul text al art. 16 si cel al art. 20 din Constitutie, in realitate, astfel cum rezulta din memoriul prin care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, autorul exceptiei se refera doar la alin. (1) al art. 16, precum si la alin. (2) al art. 20. De asemenea, desi autorul exceptiei nu invoca in mod expres vreun alt text constitutional in sustinerea acesteia, Curtea retine ca, in realitate, acesta se refera, in motivarea exceptiei, si la dispozitiile art. 53 din Constitutie atunci cand critica constitutionalitatea prevederilor art. 17 din Legea nr. 341/2004. Textele din Constitutie mentionate au urmatorul cuprins:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 20 alin. (2): "Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.";
    - Art. 53: "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor, desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    (2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.";
    De asemenea, autorul exceptiei mai invoca in sustinerea acesteia si prevederile art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care au urmatorul cuprins:
    "Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici o deosebire bazata, in special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie."
    In esenta, autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciaza ca, prin scutirea asociatiilor de proprietari de plata taxelor de timbru in litigiile locative, sunt incalcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), precum si cele ale art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale raportate la art. 20 din Constitutie. De asemenea, se sustine ca Legea nr. 341/2004 este neconstitutionala, intrucat nu mai prevede "dreptul la asistenta juridica gratuita" a victimelor Revolutiei romane din decembrie 1989.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:
    Dispozitiile art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 16 din 22 ianuarie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2002, Curtea a respins o exceptie avand acelasi obiect, statuand ca "in ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei privind incalcarea principiului egalitatii, consacrat de dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat asociatia de proprietari este scutita de taxa de timbru, in timp ce proprietarul nu beneficiaza de aceasta scutire, Curtea constata ca [...] aceasta este nefondata. In jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a stabilit ca instituirea unor exceptii de la regula generala a platii taxelor judiciare de timbru (scutiri de plata taxei) nu constituie o discriminare sau o atingere adusa acestui principiu constitutional. Potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie, <<Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege>>, fiind, asadar, la latitudinea legiuitorului sa stabileasca scutiri de taxe sau impozite, avand in vedere situatii diferite, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere principiului egalitatii in drepturi. Plata unor taxe sau impozite nu reprezinta un drept, ci o obligatie constitutionala a cetatenilor, prevazuta de art. 53 alin. (1) din Legea fundamentala, in conformitate cu care <<Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice>>. In acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 175 din 26 septembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000".
    Considerentele care au stat la baza deciziilor mentionate ale Curtii Constitutionale isi mentin valabilitatea si in cauza de fata, intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa determine modificarea jurisprudentei Curtii.
    De asemenea, Curtea retine ca textul criticat impune un tratament juridic diferit pentru situatii de fapt diferite, avand o justificare obiectiva si rationala, si anume necesitatea recuperarii de catre asociatiile de proprietari a cotelor de intretinere cu mai multa usurinta, tinand cont atat de multitudinea datornicilor, de debitele mari pe care acestia le au, precum si de consecintele grave ale neachitarii acestora. De asemenea, Curtea observa ca prevederile criticate nu contravin dispozitiilor art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ceea ce duce, de altfel, si la inaplicabilitatea in cauza a textului constitutional al art. 20 alin. (2).
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 341/2004, prin care a fost abrogata Legea nr. 42/1990, inclusiv prevederile art. 10 alin. 1 lit. o) din aceasta lege, prin care se prevedea dreptul la asistenta juridica gratuita pentru unele categorii de persoane care au luptat pentru victoria revolutiei, Curtea retine ca dreptul la asistenta juridica gratuita nu este un drept constitutional fundamental, aceasta fiind o facilitate acordata de catre legiuitor anumitor categorii de persoane aflate in situatii specifice. Reglementarea acordarii dreptului respectiv este la latitudinea legiuitorului.
    Curtea constata ca prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente in cauza, dispozitiile respective referindu-se la restrangerea exercitiului drepturilor si libertatilor fundamentale.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996 si ale art. 17 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicata de Aurel Ionescu in Dosarul nr. 14.208/2003 al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 31 martie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Benke KarolySmartCity5

COMENTARII la Decizia 191/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 191 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 191/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu