Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.114 din 14.06.2016

privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)
ACT EMIS DE: Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 29 iunie 2016SmartCity1

În baza prevederilor art. 8, art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională,în temeiul Ordinului ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională nr. 47/2014*) privind aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările ulterioare,*) Ordinul ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională nr. 47/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.preşedintele Agenţiei pentru Agenda Digitală a României emite prezenta decizie. Articolul 1Cuantumul tarifului de participare datorat de un operator economic pentru participarea la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitaţie electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice este de 40,00 lei. Articolul 2La cuantumul tarifului de participare se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii. Articolul 3Tariful de participare se achită în avans, operatorul economic neavând dreptul de a participa la procedurile de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice în cazul în care nu plăteşte acest tarif. Articolul 4Operatorul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) acordă lunar oricărui operator economic înregistrat în sistemul informatic posibilitatea de a participa, în mod gratuit, o singură procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau la licitaţiile electronice ca faze finale a unor proceduri de atribuire care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice. Articolul 5Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani este de 2,00 lei. Articolul 6La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii. Articolul 7Tariful de participare pentru publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani se achită în avans, operatorul economic neavând dreptul de a publica în catalog în cazul în care nu plăteşte acest tarif. Articolul 8La înregistrarea în SEAP orice operator economic are dreptul de a publica în catalog produse, servicii sau lucrări, în mod gratuit, în limita unei poziţii de catalog pentru o perioadă de 1 an. Articolul 9Operatorul economic care nu utilizează gratuităţile menţionate la art. 4 şi 8 în perioadele de timp prevăzute pierde dreptul de a le utiliza ulterior expirării acestor perioade. Articolul 10Plata tarifelor prevăzute la art. 1 şi 5 se poate efectua: a)în numerar la casieria sediului Agenţiei pentru Agenda Digitală a României (AADR) din Strada Italiană nr. 22, sectorul 2, Bucureşti; b)în contul IBAN nr. RO65TREZ70220F330800XXXX, în lei, deschis la Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti, beneficiar AADR, cod de înregistrare fiscală RO32722680. Articolul 11Operatorul SEAP va permite participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire organizate prin mijloace electronice şi publicarea în catalog a produselor, serviciilor sau lucrărilor în termen de două zile, cu excepţia zilelor nelucrătoare, de la debitarea contului AADR cu sumele aferente plăţilor, dovada plăţii fiind însoţită de formularul „Cerere atribuire participări preplătite" - anexa nr. 1 şi/sau de formularul „Cerere atribuire poziţii de catalog preplătite" - anexa nr. 2. Articolul 12Prin prezenta decizie se aprobă modelul de Cerere atribuire participări preplătite la procedurile de atribuire organizate prin utilizarea mijloacelor electronice şi modelul de Cerere atribuire poziţii de catalog preplătite pentru publicarea de produse, servicii sau lucrări, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 13Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, Delia Popescu ANEXA Nr. 11 ) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 21 ) 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 114/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 114 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 114/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu