Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CRITERII Nr

CRITERII   Nr. 1043 din 20 septembrie 1991

pentru selectarea societatilor comerciale care se privatizeaza prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

ACT EMIS DE:                AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din  2 octombrie 1991

    1. Potrivit prevederilor cap. V din Legea nr. 58/1991, pe baza propunerilor societatilor comerciale si la recomandarea ministerelor de resort, Agentia Nationala pentru Privatizare (A.N.P.) poate selecta pana la 0,5% din totalul societatilor comerciale cu capital social de stat, in vederea privatizarii prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    2. Criteriile de baza in functie de care se vor recomanda si selecta societatile comerciale se refera, in principal, la:
    - societatea comerciala sa fie potential profitabila;
    - atitudinea salariatilor sa fie favorabila privatizarii societatii comerciale;
    - salariatii, alti investitori romani si straini sa fie interesati in cumpararea de actiuni ale societatii comerciale;
    - activitatea societatii comerciale sa nu aiba un grad ridicat de dependenta fata de: subventii, reglementari restrictive, fosta piata C.A.E.R., un numar restrans de furnizori sau clienti;
    - rezultatele privatizarii societatii comerciale sa aiba un impact favorabil asupra cetatenilor, salariatilor, investitorilor si altor societati comerciale.
    Pentru a se departaja societatile comerciale in raport cu aceste criterii de baza, ministerele de resort, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti vor folosi:
    - autoaprecierea societatii comerciale, concretizata prin raspunsurile date la chestionarul referitor la criteriile de baza (anexa nr. 1);
    - informatiile pentru fundamentarea propunerii de privatizare a societatii comerciale privind: obiectul de activitate si structura, piata in care opereaza si pozitia pe piata respectiva, potentialul economico-financiar (anexa nr. 2).
    In acest scop, tinand seama de specificul sectorului sau subsectorului economic in care isi desfasoara activitatea societatile comerciale, ministerele de resort, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti vor stabili limite cantitative referitoare la criteriile de departajare pentru emiterea recomandarilor.
    3. Procedura pentru selectare este urmatoarea:
    a) Societatile comerciale care doresc sa participe la selectie pregatesc dosarul cu propunerea de privatizare, avand continutul din anexa nr. 3.
    b) Consiliul de administratie al societatii comerciale prezinta propunerea de privatizare consiliului imputernicitilor statului sau adunarii generale a actionarilor.
    Dosarul cu propunerea de privatizare, aprobata de consiliul imputernicitilor statului sau de adunarea generala a actionarilor, se transmite ministerului de resort sau, dupa caz, prefecturii ori Primariei municipiului Bucuresti, pana la data de 18 octombrie 1991. Totodata, o copie a acestuia se depune la filiala judeteana a A.N.P.
    c) Ministerele de resort, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti transmit la A.N.P. lista cu societatile comerciale recomandate, pana la data de 30 octombrie 1991. Lista va fi insotita de dosarele primite de la societatile comerciale recomandate, precum si de descrierea metodei utilizate la recomandare sau de motivatia recomandarii fiecarei societati comerciale.
    d) A.N.P. efectueaza selectarea, urmarind realizarea unui esantion reprezentativ de societati comerciale privatizabile prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    4. Societatile comerciale care au fost selectate vor incepe pregatirea privatizarii si vor avea posibilitatea de a se privatiza inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    Societatile comerciale care au transmis propuneri de privatizare si sunt privatizabile, dar nu au fost recomandate sau selectate, ca urmare a restrictiilor de numar sau de reprezentativitate, pot incepe pregatirea privatizarii, dar privatizarea se va realiza dupa organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    5. Pe baza experientei practice care va rezulta din activitatea de recomandare si selectare a societatilor comerciale pentru privatizare in aceasta etapa, se vor aduce perfectionarile necesare criteriilor si procedurii de selectare, care urmeaza a fi folosite pentru elaborarea programelor anuale de privatizare si orientarea asistentei tehnice din fonduri nerambursabile.


                        Presedintele
                        Agentiei Nationale
                        pentru Privatizare
                        Theodor Stolojan


    ANEXA 1

                           CHESTIONAR
referitor la propria apreciere efectuata de catre societatea comerciala, in vederea  propunerii de privatizare prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

    A. Daca pentru societatea comerciala este adevarata una dintre afirmatiile de mai jos, consiliul de administratie nu va inainta propunerea pentru privatizare:
    A 1. Activitatea pe care o desfasoara societatea comerciala polueaza semnificativ aerul, apa sau solul;
    A 2. Privatizarea societatii comerciale va conduce, in context local, la un somaj semnificativ.
    B. Consiliul de administratie va raspunde la intrebarile de mai jos cu DA sau NU, atribuind fiecarui raspuns o valoare numerica, fie 0, fie 10, corespunzatoare precizarilor de la fiecare intrebare:
    B 1. Activitatea societatii comerciale depinde de subventii:
    - pentru raspuns DA: B 1 = 0; pentru raspuns NU: B 1 = 10.
    B 2. Preturile produselor/serviciilor societatii comerciale sunt supuse unor plafoane sau altor forme de control rezultate din reglementarile guvernamentale;
    - pentru raspuns DA: B 2 = 0; pentru raspuns NU: B 2 = 10. B 3. Societatea comerciala a avut discutii cu posibili investitori straini?
    - pentru raspuns DA: B 3 = 10; pentru raspuns NU: B 3 = 0.
    C. Consiliul de administratie va raspunde la intrebarile de mai jos, atribuind fiecarui raspuns o valoare numerica intre 0 si 10 (0 sau 1 sau 2 sau ......, 10), potrivit precizarilor de la fiecare intrebare:
    C 1. In ce masura salariatii au o atitudine favorabila fata de privatizarea societatii comerciale, chiar daca nu intentioneaza sa cumpere actiuni ale acesteia? (atitudinea favorabila se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 1 = ...
    C 2. Care este gradul de interes al salariatilor in cumpararea de actiuni ale societatii comerciale, in cazul privatizarii acesteia, chiar daca in prezent nu dispun de fonduri? (gradul mai ridicat de interes se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 2 = ...
    C 3. Privatizarea societatii comerciale poate atrage investitori straini? (atractia mai mare pentru investitori se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 3 = ...
    C 4. Care este gradul de integrare pe orizontala a societatii comerciale? (gradul mai redus de integrare se noteaza cu o valoare numerica mai mare; un grad de integrare mai mare de 75% se noteaza cu 0)
    - C 4 = ...
    C 5. Va avea privatizarea societatii comerciale un efect pozitiv asupra altor societati comerciale cu capital de stat? (efectul pozitiv mai important se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 5 = ...
    C 6. Care este perspectiva evolutiei pietei specifice societatii comerciale? (o perspectiva mai buna se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 6 = ...
    C 7. Cum apreciati influenta privatizarii societatii comerciale asupra calitatii produselor/serviciilor acesteia? (o influenta pozitiva importanta asupra calitatii se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 7 = ...
    C 8. In ce masura societatea comerciala are utilaje moderne? (existenta utilajelor moderne se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 8 = ...
    C 9. A fost societatea comerciala dependenta, in ultimii doi ani, de fosta piata C.A.E.R.? (gradul mai redus de dependenta la import si/sau la export se noteaza cu o valoare numerica mai mare; un grad de dependenta mai mare de 50% se noteaza cu 0)
    - C 9 = ...
    C 10. A avut societatea comerciala, in ultimii doi ani, relatii de afaceri cu parteneri occidentali? (relatiile mai intense se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 10 = ...
    C 11. Produsele/serviciile societatii comerciale corespund normelor de calitate impuse de reglementarile interne, inclusiv cele referitoare la protectia mediului? (o pondere mai mare a produselor/serviciilor care corespund se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 11 = ...
    C 12. Produsele/serviciile societatii comerciale corespund normelor de calitate impuse de reglementarile externe, inclusiv cele referitoare la protectia mediului? (o pondere mai mare a produselor/serviciilor care corespund se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 12 = ...

    ANEXA 2

                         INFORMATII
pentru fundamentarea propunerii de privatizare prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

    1. Informatii cu caracter general
    1.1. Scurt istoric al societatii comerciale (descriere)
    1.1.1. Numarul actului normativ prin care a fost infiintata societatea comerciala;
    1.1.2. Unitatea economica de stat din care a provenit;
    1.1.3. Modul in care a fost infiintata unitatea economica de stat din care provine (anul, nationalizare, investitie dupa anul 1948 etc.).
    1.2. Dreptul de proprietate (descriere)
    1.2.1. Dreptul de proprietate si/sau de folosinta a terenului, cladirilor, utilajelor etc.;
    1.2.2. Bunurile din patrimoniu al caror drept de folosinta a fost cedat prin locatie de gestiune, inchirieri etc.;
    1.2.3. Proprietatea intelectuala (inventii, marci etc.).
    1.3. Structura organizatorica a societatii comerciale (descriere, organigrame)
    1.3.1. Precizarea existentei filialelor, apartenenta la un holding etc.;
    1.3.2. Organigrama;
    1.3.3. Amplasarea geografica a componentelor organizatorice (atunci cand acestea functioneaza in localitati diferite).
    1.4. Activitatea de baza (descriere, tabel)
    1.4.1. Obiectul activitatii de baza (activitatilor de baza);
    1.4.2. Ponderea activitatii de baza (activitatilor de baza) in totalul activitatii societatii comerciale (in anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991);
    1.4.3. Principalele grupe de produse si ponderea acestora in activitatea de baza (in anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991).
    1.5. Procesul tehnologic (descriere)
    1.5.1. Tipul de tehnologie folosita si prezentarea procesului tehnologic;
    1.5.2. Precizarea anului cand a avut loc o retehnologizare semnificativa pentru societatea comerciala; in ce a constat, ce tip si ce provenienta au avut tehnologiile si utilajele nou introduse etc.
    1.6. Reziduurile (descriere)
    1.6.1. Reziduurile rezultate din procesul tehnologic si modul de eliminare a acestora;
    1.6.2. Indicatori caracteristici pentru poluarea aerului, apei si solului; comparatia cu limitele stabilite de norme interne si internationale.
    2. Informatii privind piata in care activeaza societatea comerciala
    2.1. Evolutia pietei specifice si a pozitiei pe care societatea comerciala o ocupa pe piata (tabele - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991, proiectii 1991, 1992; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari; pentru anii 1988 - 1990, transformarea rublelor transferabile in dolari se va face la paritatea 1 la 1)
    2.1.1. Volumul vanzarilor pe piata interna specifica (indiferent de firma vanzatoare) si schimbarile procentuale anuale:
    - vanzari efectuate din productia interna;
    - vanzari din import;
    - vanzari efectuate de societatea comerciala si schimbari procentuale anuale, ponderea acestor vanzari in piata interna si in vanzarile efectuate din productia interna;
    2.1.2. Volumul vanzarilor pe piata externa specifica (indiferent de firma vanzatoare si tara de origine) si schimbari procentuale anuale:
    - vanzarile efectuate de societatea comerciala pe piata externa - din care fosta piata C.A.E.R. - si schimbari procentuale anuale; ponderea acestor vanzari in volumul vanzarilor pe piata externa.
    2.2. Natura pietei specifice - intern si extern (descriere) - fragmentata cu multi concurenti sau concentrata cu putini concurenti
    2.3. Clientii societatii comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari)
    2.3.1. Clienti interni - enumerarea principalilor clienti, a vanzarilor si a ponderilor;
    2.3.2. Clienti externi - enumerarea principalilor clienti, a vanzarilor si a ponderilor.
-------------
    NOTA:
    Prin client principal intern sau extern se intelege acela cu o pondere mai mare sau egala cu 10% din volumul valoric al vanzarilor societatii comerciale pe piata interna, respectiv pe cea externa.

    2.4. Contractele comerciale si reteaua de distributie (descriere)
    2.4.1. Natura contractelor comerciale - de lunga durata, de scurta durata;
    2.4.2. Reteaua de distributie, verigile intermediare.
    2.5. Concurentii societatii comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari)
    2.5.1. Principalii concurenti pe piata interna si ponderea acestora in vanzarile de pe piata interna;
    2.5.2. Principalii concurenti pe piata externa si ponderea acestora in vanzarile de pe piata externa.
    2.6. Avantajele actuale ale societatii comerciale fata de concurenti (descriere)
    2.6.1. Pe piata interna;
    2.6.2. Pe piata externa.
    2.7. Furnizorii societatii comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari; pentru anii 1988 - 1990, transformarea rublelor transferabile in dolari se face la paritatea 1 la 1)
    2.7.1. Furnizorii interni - enumerarea principalilor furnizori interni si a ponderilor;
    2.7.2. Furnizorii externi - enumerarea principalilor furnizori externi si a ponderilor.
--------------
    NOTA:
    Prin furnizor principal intern sau extern se intelege acela cu o pondere mai mare sau egala cu 10% din volumul valoric al aprovizionarilor din intern, respectiv din import.

    2.8. Investitorii straini care si-au exprimat interesul fata de societatea comerciala (descriere)
    2.8.1. Interes de natura strategica - investitori straini care au activitati in acelasi domeniu cu societatea comerciala si pot contribui la retehnologizari etc.
    Enumerarea lor, ce activitati desfasoara, adresa;
    2.8.2. Interes de natura financiara - investitori straini care nu au activitati in acelasi domeniu cu societatea comerciala.
    Enumerarea lor, ce activitati desfasoara, adresa.
    3. Informatii privind forta de munca
    3.1. Numarul mediu scriptic de salariati (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991)
    - din care: personal T.E.S.A.
    3.2. Structura salariatilor pe varste, la 30.06.1991 (tabel)
    Numarul total, cu defalcarea pe barbati si femei, cu urmatoarele intervale de grupare:
    - pana la 30 ani;
    - 31 - 40 ani;
    - 41 - 50 ani;
    - 51 - 55 ani;
    - 56 - 60 ani;
    - peste 60 ani.
    3.3. Structura salariatilor la 30.06.1991 dupa vechimea in societatea comerciala (care prezinta propunerea de privatizare), inclusiv in unitatea economica de stat din care aceasta a provenit (tabel)
    Numarul total, cu defalcare pe barbati si femei, cu urmatoarele intervale de grupare:
    - pana la 5 ani;
    - 6 - 10 ani;
    - 11 - 15 ani;
    - 16 - 20 ani;
    - peste 20 ani.
    4. Informatii privind potentialul financiar

    NOTA METODOLOGICA GENERALA
    A. Indicatorii se vor prezenta in tabele cu urmatoarea forma:
-------------------------------------------------------------------------------
! Cod ! Indicator !  1988  !  1989  !  1990  !   1991   !   1991   !   1992   !
!     !           !        !        !        !  sem. I  !   prev.  !   prev.  !
-------------------------------------------------------------------------------
!     !           !        !        !        !          !          !          !
!     !           !        !        !        !          !          !          !
-------------------------------------------------------------------------------
    Pentru elementele de patrimoniu (bilant), indicatorii se refera la situatia existenta la sfarsitul fiecarui an, respectiv al semestrului I 1991.
    Pentru elementele de rezultate financiare, indicatorii se refera la situatia existenta pe fiecare an, respectiv semestrul I 1991.
    B. Indicatorii in marime absoluta se exprima in milioane lei cu o zecimala.
    Toti indicatorii sunt in preturile folosite in perioadele respective de raportare.
    Pentru previziuni 1991 se folosesc realizarile in preturile la care operatiunile s-au inregistrat, iar pentru perioada pana la sfarsitul anului, preturile formate dupa 31 iulie 1991.
    Previziunile pe anul 1992 pot fi elaborate in preturi curente din luna septembrie 1991 sau in preturi previzibile pentru 1992, facandu-se precizari cu privire la preturile folosite si la modificarile avute in vedere.
    C. Societatile comerciale, care s-au infiintat prin comasarea unor intreprinderi de stat, formeaza indicatorii pentru anii 1988, 1989, 1990 prin insumarea datelor din bilanturile si, dupa caz, din evidentele contabile de la fiecare intreprindere de stat.
    Societatile comerciale care s-au infiintat prin divizarea intreprinderilor de stat formeaza indicatorii pentru anii 1988, 1989, 1990 prin defalcarea indicatorilor raportati de catre intreprinderea de stat sau, dupa caz, existenti in evidenta contabila a acesteia.
    - In situatia in care societatile comerciale nu si-au definitivat pana in prezent serii statistice de date, iar elaborarea acestora pentru toti indicatorii solicitati nu este posibila, se vor include in tabele numai indicatorii la care defalcarea se poate realiza.
    D. Sursa datelor:
    D. 1) Pentru inceputul anului 1991 si semestrul I 1991, indicatorii se preiau din formularele 01 "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale" si 02 "Situatia patrimoniului" prevazute de Normele metodologice ale M.F. nr. 3108/26 martie 1991, precum si din evidentele contabile.
    Indicatorii avand codul format din 5 cifre coincid cu indicatorii raportati prin formularele 01 si 02 la Normele metodologice ale M.F. nr. 3108/1991. Ultimele 4 cifre din cod indica codul formularului de raportare si numarul rindului din acesta.
    Indicatorii avand codul format din mai mult de 5 cifre se preiau din evidentele contabile sau se prelucreaza pe baza altor indicatori.
    D. 2) Pentru anii 1988, 1989, 1990, indicatorii se preiau din formularele de raportare utilizate la datele respective si din evidentele contabile, prelucrati in concordanta cu structura organizatorica actuala a societatii comerciale si cu structura de prezentare a datelor solicitata.
    4.01. Rezultatele financiare (tabel)
    4.01.01. Venituri din activitatea de baza;
    4.01.02. Venituri din alte activitati;
    4.01.03. Diferente de pret si tarif;
    4.01.04. Venituri financiare;
    4.01.05. din care: venituri din titluri de participare;
    4.01.06. Total venituri;
    4.01.07. din care: din export;
    4.01.08. Cheltuieli pentru activitatea de baza;
    4.01.09. Cheltuieli pentru alte activitati;
    4.01.10. Cheltuieli financiare;
    4.01.11. Total cheltuieli;
    4.01.12. Impozitul pe circulatia marfurilor;
    4.01.13. din care: varsat;
    4.01.15. Cheltuieli suportate direct din venituri;
    4.01.16. din care: taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat;
    4.01.17. Profit impozabil;
    4.01.18. Impozitul pe profit;
    4.01.19. din care: varsat;
    4.01.20. Profitul net;
    4.01.21. Pierderi;
    4.01.22. Subventii pentru acoperirea pierderilor;
    4.01.24. Volumul total de activitate;
    4.01.25. Costuri aferente volumului total de activitate, din care:
    4.01.26. - materii prime si materiale;
    4.01.27. - amortizarea mijloacelor fixe;
    4.01.28. - salarii (pentru anii 1988, 1989, 1990, la costurile cu salariile se adauga si impozitul pe fondul total de salarii);
    4.01.32. - contributia pentru asigurari sociale;
    4.01.33. - contributia la fondul de somaj (4%);
    4.01.38. Cheltuieli pentru investitii;
    4.01.46. Pierderi din anii precedenti neacoperite.
    4.02. Situatia patrimoniului (tabel)
    4.02.01. Total activ;
    4.02.02. Imobilizari;
    4.02.03. - Mijloace fixe la valoarea ramasa;
    4.02.04. - Investitii in curs de executie;
    4.02.05. - Alte imobilizari;
    4.02.06. Stocuri;
    4.02.07. - Materiale;
    4.02.08. - Produse finite;
    4.02.09. - Productie neterminata si semifabricate;
    4.02.10. - Cheltuieli anticipate;
    4.02.11. - Produse, lucrari si servicii facturate;
    4.02.12. - Marfuri;
    4.02.13. - Alte stocuri;
    4.02.14. - Disponibilitati banesti si plasamente;
    4.02.15. - Numerar in casa si alte valori;
    4.02.16. - Disponibil in banca;
    4.02.17. - Valori mobiliare de plasament;
    4.02.18. - Alte disponibilitati;
    4.02.19. Terti;
    4.02.20. - Clienti;
    4.02.21. - Debitori;
    4.02.22. - Decontari cu terti;
    4.02.23. Alte cheltuieli;
    4.02.24. Varsaminte si prelevari din profit;
    4.02.25. Pierderi;
    4.02.26. Total pasiv;
    4.02.27. Capital social subscris;
    4.02.28. - Capital social varsat;
    4.02.29. Fonduri proprii;
    4.02.30. Rezerve si finantari;
    4.02.31. Obligatii;
    4.02.32. - Furnizori;
    4.02.33. - Creditori;
    4.02.34. - Alte obligatii;
    4.02.35. Credite bancare si imprumuturi;
    4.02.36. Profit si subventii;
    4.02.37. - Profit;
    4.02.38. - Subventii pentru acoperirea pierderilor.
    Precizare: In tabelul 4.02 "Situatia patrimoniului", se introduce o coloana suplimentara privind situatia la 30.06.1991, corectata cu pierderile din anii 1989 si 1990, precum si cu creditele neperformante care au fost preluate (sau urmeaza a se prelua) de catre stat si bancile comerciale, in conformitate cu H.G. nr. 447/1991.
    4.03. Alte grupari ale rezultatelor financiare necesare analizei propunerii de privatizare
    4.03.00.1. Venituri (exclusiv impozitul pe circulatia marfurilor);
    4.03.00.2. Cheltuieli (exclusiv dobanzi);
    4.03.00.3. Profit brut;
    4.03.00.4. Dobanzi;
    4.03.00.5. Impozit pe profit;
    4.03.00.6. Profit net.
    Sursa datelor:
    4.03.00.1. = 4.01.06 - 4.01.12
    4.03.00.2 = 4.01.11 - 4.01.15 - dobanzi bancare (cuprinse in cheltuielile financiare la pozitia 4.01.10)
    4.03.00.3 = 4.03.00.1 - 4.03.00.2
    4.03.00.4 = dobanzile bancare incluse in cadrul cheltuielilor financiare (4.01.10), respectiv din contul 550.01
    4.03.00.5 = 4.01.18
    4.03.00.6 = 4.01.20 = 4.03.00.3 - 4.03.00.4 - 4.03.00.5
    4.04. Alte grupari ale elementelor de patrimoniu necesare analizei propunerii de privatizare
    4.04.00.1. Active curente
    din care:
    4.04.00.2. Disponibilitati banesti;
    4.04.00.3. Stocuri (in societatea comerciala);
    4.04.00.4. Venituri si alte sume de incasat
    din care:
    4.04.00.5. - cu termene de incasare depasite fata de circuitul normal de incasare, dar pentru care exista posibilitati de incasare;
    4.04.00.6. - incerte la incasare (debitori falimentari, disparuti etc.).
    4.04.00.7. Active fixe nete;
    4.04.00.8. Mijloace fixe la valoarea de inventar;
    4.04.00.9. Amortizare acumulata;
    4.04.00.10. Alte active;
    4.04.00.11. Total active;
    4.04.00.12. Obligatii de plati curente;
    4.04.00.13. - din care, cu termene depasite;
    4.04.00.14. Datorie bancara curenta;
    4.04.00.15. Obligatii de plati fata de furnizori;
    4.04.00.16. Alte obligatii de plati curente (impozite, taxe, contributii, asigurari sociale neachitate etc.);
    4.04.00.17. Datorie pe termen mediu si lung (peste un an);
    4.04.00.18. Alte obligatii de plati;
    4.04.00.19. Total obligatii de plati;
    4.04.00.20. Capitalul social disponibil si alte fonduri (rezerve, venituri retinute din profit etc.);
    4.04.00.21. Total pasive.
    Sursa datelor:
    4.04.00.1 = 4.04.00.2 + 4.04.00.3 + 4.04.00.4
    4.04.00.2 = 4.02.15 + 4.02.16
    4.04.00.3 = 4.02.06 - 4.02.11
    4.04.00.4 = 4.02.11 + 4.02.17 + 4.02.18 + 4.02.20 + 4.02.21 + 4.04.22 (exclusiv capitalul social subscris dar nevarsat, respectiv soldul contului 460 "Decontari cu actionarii sau asociatii")
    4.04.00.7 = 4.02.03 + 4.02.04 + soldul contului 101 "Terenuri" (din contul pozitiei 4.02.05)
    4.04.00.10 = 4.02.05 (exclusiv soldul contului 101 "Terenuri") + 4.02.23
    4.04.00.11 = 4.04.00.1 + 4.04.00.7 + 4.04.00.10
    sau
    4.02.01 - 4.02.24 - 4.02.25 - capitalul subscris dar nevarsat (soldul contului 460 "Decontari cu actionarii sau asociatii" inclus la pozitia 4.02.22)
    4.04.00.12 = 4.04.00.14 + 4.04.00.15 + 4.04.00.16
    4.04.00.14 = Indicatorul se formeaza prin insumarea soldurilor conturilor de credite bancare pe termen scurt si a soldurilor conturilor de credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta si nereesalonate (care sunt incluse in pozitia 4.02.35)
    4.04.00.15 = 4.02.32
    4.04.00.16 = 4.02.33 + 4.02.34
    4.04.00.17 = Indicatorul se formeaza prin insumarea soldurilor conturilor de credite bancare pe termen mediu si lung (peste un an) neajunse la scadenta (care sunt incluse in pozitia 4.02.35)
    4.04.00.18 = Soldul conturilor 725 si 742, care au fost incluse in pozitiile 4.02.29, respectiv 4.02.30
    4.04.00.19 = 4.04.00.12 + 4.04.00.17 + 4.04.00.18
    4.04.00.20 = 4.04.00.11 - 4.04.00.19
    4.04.00.21 = 4.04.00.19 + 4.04.00.20
    sau
    4.02.26 - capitalul social subscris dar nevarsat (soldul contului 460 inclus la pozitia 4.02.22) - 4.02.37
    4.05. Indicatori in marime relativa
    4.05.00.1. Profit brut la 1 leu venituri
                                      Profit brut (4.03.00.3)
                                 =   -------------------------
                                       Venituri (4.03.00.1)
    4.05.00.2. Profit net la 1 leu venituri
                                      Profit net (4.03.00.6)
                                 =   -------------------------
                                       Venituri (4.03.00.1)
    4.05.00.3. Active fixe nete la 1 leu venituri
                                      Active fixe nete (4.04.00.7)
                                 =   ------------------------------
                                          Venituri (4.03.00.1)
    4.05.00.4. Active circulante la 1 leu venituri
                      (4.04.00.1 - 4.04.00.2) - (4.04.00.12 - 4.04.00.14)
                 =   ------------------------------------------------------
                                         (4.03.00.1)
    4.05.00.5. Datoria la 1 leu capital social si alte fonduri
                                      (4.04.00.14) + (4.04.00.17)
                                =   -------------------------------
                                              (4.04.00.20)
    4.05.00.6. Profit net la 1 leu active
                                    Profit net (4.03.00.6)
                               =   ------------------------
                                     Active (4.04.00.11)
    4.05.00.7. Profit net la 1 leu capital social si alte fonduri
                                    Profit net (4.03.00.6)
                       =   ----------------------------------------------
                             Capital social si alte fonduri (4.04.00.20)
    4.05.00.8. Venituri pe un salariat
                                    Venituri (4.03.00.1)
                           =   -----------------------------
                                 Numarul mediu de salariati
    4.05.00.9. Profitul net pe un salariat
                                    Profit net (4.03.00.6)
                          =   ---------------------------------
                                  Numarul mediu de salariati
    4.06. Indicele preturilor la productia vanduta de catre societatea
comerciala
    - octombrie 1990 = 1,00
    - iunie 1991 =
    - august 1991 =
    5. Opinii si alte informatii pe care societatea comerciala le considera importante pentru sustinerea propunerii de privatizare ca, de exemplu, perspective privind piata, retehnologizarea, profitabilitatea etc.
                         *       *       *
    Societatea comerciala poate stabili caracterul confidential pentru informatiile din aceasta anexa, in masura in care considera necesar acest lucru.

    ANEXA 3

                          CONTINUTUL DOSARULUI
cu propunerea de privatizare prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

    1. O fila cu datele de identificare a societatii comerciale:
    Denumirea societatii comerciale;
    Numarul de inregistrare in registrul comertului;
    Strada si numarul;
    Localitatea;
    Judetul;
    Telefonul;
    Telefaxul;
    Telexul;
    Sectorul/subsectorul;
    Ministerul de resort.

    2. O fila cu extrasul din hotararea consiliului imputernicitilor statului sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz, privind aprobarea propunerii de privatizare.

    3. O fila cu raspunsurile la chestionarul din anexa nr. 1, referitor la propria apreciere efectuata de catre societatea comerciala. Raspunsurile vor fi inscrise in fila sub forma de mai jos (completandu-se spatiile de sub codurile intrebarilor - de la B1 la C12 - cu valorile numerice atribuite fiecarui raspuns):
-------------------------------------------------------------------------------
| B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
-------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------

    4. File cuprinzand informatiile pentru fundamentarea propunerii de privatizare, redate sub forma descriptiva sau tabelara. Informatiile solicitate si forma de redare sunt prevazute in anexa nr. 2.

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Criterii 1043/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Criterii 1043 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Criterii 1043/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu