Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CRITERII Nr

CRITERII   Nr. 1043 din 20 septembrie 1991

pentru selectarea societatilor comerciale care se privatizeaza prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

ACT EMIS DE:                AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din  2 octombrie 1991

    1. Potrivit prevederilor cap. V din Legea nr. 58/1991, pe baza propunerilor societatilor comerciale si la recomandarea ministerelor de resort, Agentia Nationala pentru Privatizare (A.N.P.) poate selecta pana la 0,5% din totalul societatilor comerciale cu capital social de stat, in vederea privatizarii prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    2. Criteriile de baza in functie de care se vor recomanda si selecta societatile comerciale se refera, in principal, la:
    - societatea comerciala sa fie potential profitabila;
    - atitudinea salariatilor sa fie favorabila privatizarii societatii comerciale;
    - salariatii, alti investitori romani si straini sa fie interesati in cumpararea de actiuni ale societatii comerciale;
    - activitatea societatii comerciale sa nu aiba un grad ridicat de dependenta fata de: subventii, reglementari restrictive, fosta piata C.A.E.R., un numar restrans de furnizori sau clienti;
    - rezultatele privatizarii societatii comerciale sa aiba un impact favorabil asupra cetatenilor, salariatilor, investitorilor si altor societati comerciale.
    Pentru a se departaja societatile comerciale in raport cu aceste criterii de baza, ministerele de resort, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti vor folosi:
    - autoaprecierea societatii comerciale, concretizata prin raspunsurile date la chestionarul referitor la criteriile de baza (anexa nr. 1);
    - informatiile pentru fundamentarea propunerii de privatizare a societatii comerciale privind: obiectul de activitate si structura, piata in care opereaza si pozitia pe piata respectiva, potentialul economico-financiar (anexa nr. 2).
    In acest scop, tinand seama de specificul sectorului sau subsectorului economic in care isi desfasoara activitatea societatile comerciale, ministerele de resort, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti vor stabili limite cantitative referitoare la criteriile de departajare pentru emiterea recomandarilor.
    3. Procedura pentru selectare este urmatoarea:
    a) Societatile comerciale care doresc sa participe la selectie pregatesc dosarul cu propunerea de privatizare, avand continutul din anexa nr. 3.
    b) Consiliul de administratie al societatii comerciale prezinta propunerea de privatizare consiliului imputernicitilor statului sau adunarii generale a actionarilor.
    Dosarul cu propunerea de privatizare, aprobata de consiliul imputernicitilor statului sau de adunarea generala a actionarilor, se transmite ministerului de resort sau, dupa caz, prefecturii ori Primariei municipiului Bucuresti, pana la data de 18 octombrie 1991. Totodata, o copie a acestuia se depune la filiala judeteana a A.N.P.
    c) Ministerele de resort, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti transmit la A.N.P. lista cu societatile comerciale recomandate, pana la data de 30 octombrie 1991. Lista va fi insotita de dosarele primite de la societatile comerciale recomandate, precum si de descrierea metodei utilizate la recomandare sau de motivatia recomandarii fiecarei societati comerciale.
    d) A.N.P. efectueaza selectarea, urmarind realizarea unui esantion reprezentativ de societati comerciale privatizabile prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    4. Societatile comerciale care au fost selectate vor incepe pregatirea privatizarii si vor avea posibilitatea de a se privatiza inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    Societatile comerciale care au transmis propuneri de privatizare si sunt privatizabile, dar nu au fost recomandate sau selectate, ca urmare a restrictiilor de numar sau de reprezentativitate, pot incepe pregatirea privatizarii, dar privatizarea se va realiza dupa organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat.
    5. Pe baza experientei practice care va rezulta din activitatea de recomandare si selectare a societatilor comerciale pentru privatizare in aceasta etapa, se vor aduce perfectionarile necesare criteriilor si procedurii de selectare, care urmeaza a fi folosite pentru elaborarea programelor anuale de privatizare si orientarea asistentei tehnice din fonduri nerambursabile.


                        Presedintele
                        Agentiei Nationale
                        pentru Privatizare
                        Theodor Stolojan


    ANEXA 1

                           CHESTIONAR
referitor la propria apreciere efectuata de catre societatea comerciala, in vederea  propunerii de privatizare prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

    A. Daca pentru societatea comerciala este adevarata una dintre afirmatiile de mai jos, consiliul de administratie nu va inainta propunerea pentru privatizare:
    A 1. Activitatea pe care o desfasoara societatea comerciala polueaza semnificativ aerul, apa sau solul;
    A 2. Privatizarea societatii comerciale va conduce, in context local, la un somaj semnificativ.
    B. Consiliul de administratie va raspunde la intrebarile de mai jos cu DA sau NU, atribuind fiecarui raspuns o valoare numerica, fie 0, fie 10, corespunzatoare precizarilor de la fiecare intrebare:
    B 1. Activitatea societatii comerciale depinde de subventii:
    - pentru raspuns DA: B 1 = 0; pentru raspuns NU: B 1 = 10.
    B 2. Preturile produselor/serviciilor societatii comerciale sunt supuse unor plafoane sau altor forme de control rezultate din reglementarile guvernamentale;
    - pentru raspuns DA: B 2 = 0; pentru raspuns NU: B 2 = 10. B 3. Societatea comerciala a avut discutii cu posibili investitori straini?
    - pentru raspuns DA: B 3 = 10; pentru raspuns NU: B 3 = 0.
    C. Consiliul de administratie va raspunde la intrebarile de mai jos, atribuind fiecarui raspuns o valoare numerica intre 0 si 10 (0 sau 1 sau 2 sau ......, 10), potrivit precizarilor de la fiecare intrebare:
    C 1. In ce masura salariatii au o atitudine favorabila fata de privatizarea societatii comerciale, chiar daca nu intentioneaza sa cumpere actiuni ale acesteia? (atitudinea favorabila se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 1 = ...
    C 2. Care este gradul de interes al salariatilor in cumpararea de actiuni ale societatii comerciale, in cazul privatizarii acesteia, chiar daca in prezent nu dispun de fonduri? (gradul mai ridicat de interes se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 2 = ...
    C 3. Privatizarea societatii comerciale poate atrage investitori straini? (atractia mai mare pentru investitori se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 3 = ...
    C 4. Care este gradul de integrare pe orizontala a societatii comerciale? (gradul mai redus de integrare se noteaza cu o valoare numerica mai mare; un grad de integrare mai mare de 75% se noteaza cu 0)
    - C 4 = ...
    C 5. Va avea privatizarea societatii comerciale un efect pozitiv asupra altor societati comerciale cu capital de stat? (efectul pozitiv mai important se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 5 = ...
    C 6. Care este perspectiva evolutiei pietei specifice societatii comerciale? (o perspectiva mai buna se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 6 = ...
    C 7. Cum apreciati influenta privatizarii societatii comerciale asupra calitatii produselor/serviciilor acesteia? (o influenta pozitiva importanta asupra calitatii se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 7 = ...
    C 8. In ce masura societatea comerciala are utilaje moderne? (existenta utilajelor moderne se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 8 = ...
    C 9. A fost societatea comerciala dependenta, in ultimii doi ani, de fosta piata C.A.E.R.? (gradul mai redus de dependenta la import si/sau la export se noteaza cu o valoare numerica mai mare; un grad de dependenta mai mare de 50% se noteaza cu 0)
    - C 9 = ...
    C 10. A avut societatea comerciala, in ultimii doi ani, relatii de afaceri cu parteneri occidentali? (relatiile mai intense se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 10 = ...
    C 11. Produsele/serviciile societatii comerciale corespund normelor de calitate impuse de reglementarile interne, inclusiv cele referitoare la protectia mediului? (o pondere mai mare a produselor/serviciilor care corespund se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 11 = ...
    C 12. Produsele/serviciile societatii comerciale corespund normelor de calitate impuse de reglementarile externe, inclusiv cele referitoare la protectia mediului? (o pondere mai mare a produselor/serviciilor care corespund se noteaza cu o valoare numerica mai mare)
    - C 12 = ...

    ANEXA 2

                         INFORMATII
pentru fundamentarea propunerii de privatizare prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

    1. Informatii cu caracter general
    1.1. Scurt istoric al societatii comerciale (descriere)
    1.1.1. Numarul actului normativ prin care a fost infiintata societatea comerciala;
    1.1.2. Unitatea economica de stat din care a provenit;
    1.1.3. Modul in care a fost infiintata unitatea economica de stat din care provine (anul, nationalizare, investitie dupa anul 1948 etc.).
    1.2. Dreptul de proprietate (descriere)
    1.2.1. Dreptul de proprietate si/sau de folosinta a terenului, cladirilor, utilajelor etc.;
    1.2.2. Bunurile din patrimoniu al caror drept de folosinta a fost cedat prin locatie de gestiune, inchirieri etc.;
    1.2.3. Proprietatea intelectuala (inventii, marci etc.).
    1.3. Structura organizatorica a societatii comerciale (descriere, organigrame)
    1.3.1. Precizarea existentei filialelor, apartenenta la un holding etc.;
    1.3.2. Organigrama;
    1.3.3. Amplasarea geografica a componentelor organizatorice (atunci cand acestea functioneaza in localitati diferite).
    1.4. Activitatea de baza (descriere, tabel)
    1.4.1. Obiectul activitatii de baza (activitatilor de baza);
    1.4.2. Ponderea activitatii de baza (activitatilor de baza) in totalul activitatii societatii comerciale (in anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991);
    1.4.3. Principalele grupe de produse si ponderea acestora in activitatea de baza (in anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991).
    1.5. Procesul tehnologic (descriere)
    1.5.1. Tipul de tehnologie folosita si prezentarea procesului tehnologic;
    1.5.2. Precizarea anului cand a avut loc o retehnologizare semnificativa pentru societatea comerciala; in ce a constat, ce tip si ce provenienta au avut tehnologiile si utilajele nou introduse etc.
    1.6. Reziduurile (descriere)
    1.6.1. Reziduurile rezultate din procesul tehnologic si modul de eliminare a acestora;
    1.6.2. Indicatori caracteristici pentru poluarea aerului, apei si solului; comparatia cu limitele stabilite de norme interne si internationale.
    2. Informatii privind piata in care activeaza societatea comerciala
    2.1. Evolutia pietei specifice si a pozitiei pe care societatea comerciala o ocupa pe piata (tabele - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991, proiectii 1991, 1992; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari; pentru anii 1988 - 1990, transformarea rublelor transferabile in dolari se va face la paritatea 1 la 1)
    2.1.1. Volumul vanzarilor pe piata interna specifica (indiferent de firma vanzatoare) si schimbarile procentuale anuale:
    - vanzari efectuate din productia interna;
    - vanzari din import;
    - vanzari efectuate de societatea comerciala si schimbari procentuale anuale, ponderea acestor vanzari in piata interna si in vanzarile efectuate din productia interna;
    2.1.2. Volumul vanzarilor pe piata externa specifica (indiferent de firma vanzatoare si tara de origine) si schimbari procentuale anuale:
    - vanzarile efectuate de societatea comerciala pe piata externa - din care fosta piata C.A.E.R. - si schimbari procentuale anuale; ponderea acestor vanzari in volumul vanzarilor pe piata externa.
    2.2. Natura pietei specifice - intern si extern (descriere) - fragmentata cu multi concurenti sau concentrata cu putini concurenti
    2.3. Clientii societatii comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari)
    2.3.1. Clienti interni - enumerarea principalilor clienti, a vanzarilor si a ponderilor;
    2.3.2. Clienti externi - enumerarea principalilor clienti, a vanzarilor si a ponderilor.
-------------
    NOTA:
    Prin client principal intern sau extern se intelege acela cu o pondere mai mare sau egala cu 10% din volumul valoric al vanzarilor societatii comerciale pe piata interna, respectiv pe cea externa.

    2.4. Contractele comerciale si reteaua de distributie (descriere)
    2.4.1. Natura contractelor comerciale - de lunga durata, de scurta durata;
    2.4.2. Reteaua de distributie, verigile intermediare.
    2.5. Concurentii societatii comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari)
    2.5.1. Principalii concurenti pe piata interna si ponderea acestora in vanzarile de pe piata interna;
    2.5.2. Principalii concurenti pe piata externa si ponderea acestora in vanzarile de pe piata externa.
    2.6. Avantajele actuale ale societatii comerciale fata de concurenti (descriere)
    2.6.1. Pe piata interna;
    2.6.2. Pe piata externa.
    2.7. Furnizorii societatii comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; in milioane lei si, respectiv, in milioane dolari; pentru anii 1988 - 1990, transformarea rublelor transferabile in dolari se face la paritatea 1 la 1)
    2.7.1. Furnizorii interni - enumerarea principalilor furnizori interni si a ponderilor;
    2.7.2. Furnizorii externi - enumerarea principalilor furnizori externi si a ponderilor.
--------------
    NOTA:
    Prin furnizor principal intern sau extern se intelege acela cu o pondere mai mare sau egala cu 10% din volumul valoric al aprovizionarilor din intern, respectiv din import.

    2.8. Investitorii straini care si-au exprimat interesul fata de societatea comerciala (descriere)
    2.8.1. Interes de natura strategica - investitori straini care au activitati in acelasi domeniu cu societatea comerciala si pot contribui la retehnologizari etc.
    Enumerarea lor, ce activitati desfasoara, adresa;
    2.8.2. Interes de natura financiara - investitori straini care nu au activitati in acelasi domeniu cu societatea comerciala.
    Enumerarea lor, ce activitati desfasoara, adresa.
    3. Informatii privind forta de munca
    3.1. Numarul mediu scriptic de salariati (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991)
    - din care: personal T.E.S.A.
    3.2. Structura salariatilor pe varste, la 30.06.1991 (tabel)
    Numarul total, cu defalcarea pe barbati si femei, cu urmatoarele intervale de grupare:
    - pana la 30 ani;
    - 31 - 40 ani;
    - 41 - 50 ani;
    - 51 - 55 ani;
    - 56 - 60 ani;
    - peste 60 ani.
    3.3. Structura salariatilor la 30.06.1991 dupa vechimea in societatea comerciala (care prezinta propunerea de privatizare), inclusiv in unitatea economica de stat din care aceasta a provenit (tabel)
    Numarul total, cu defalcare pe barbati si femei, cu urmatoarele intervale de grupare:
    - pana la 5 ani;
    - 6 - 10 ani;
    - 11 - 15 ani;
    - 16 - 20 ani;
    - peste 20 ani.
    4. Informatii privind potentialul financiar

    NOTA METODOLOGICA GENERALA
    A. Indicatorii se vor prezenta in tabele cu urmatoarea forma:
-------------------------------------------------------------------------------
! Cod ! Indicator !  1988  !  1989  !  1990  !   1991   !   1991   !   1992   !
!     !           !        !        !        !  sem. I  !   prev.  !   prev.  !
-------------------------------------------------------------------------------
!     !           !        !        !        !          !          !          !
!     !           !        !        !        !          !          !          !
-------------------------------------------------------------------------------
    Pentru elementele de patrimoniu (bilant), indicatorii se refera la situatia existenta la sfarsitul fiecarui an, respectiv al semestrului I 1991.
    Pentru elementele de rezultate financiare, indicatorii se refera la situatia existenta pe fiecare an, respectiv semestrul I 1991.
    B. Indicatorii in marime absoluta se exprima in milioane lei cu o zecimala.
    Toti indicatorii sunt in preturile folosite in perioadele respective de raportare.
    Pentru previziuni 1991 se folosesc realizarile in preturile la care operatiunile s-au inregistrat, iar pentru perioada pana la sfarsitul anului, preturile formate dupa 31 iulie 1991.
    Previziunile pe anul 1992 pot fi elaborate in preturi curente din luna septembrie 1991 sau in preturi previzibile pentru 1992, facandu-se precizari cu privire la preturile folosite si la modificarile avute in vedere.
    C. Societatile comerciale, care s-au infiintat prin comasarea unor intreprinderi de stat, formeaza indicatorii pentru anii 1988, 1989, 1990 prin insumarea datelor din bilanturile si, dupa caz, din evidentele contabile de la fiecare intreprindere de stat.
    Societatile comerciale care s-au infiintat prin divizarea intreprinderilor de stat formeaza indicatorii pentru anii 1988, 1989, 1990 prin defalcarea indicatorilor raportati de catre intreprinderea de stat sau, dupa caz, existenti in evidenta contabila a acesteia.
    - In situatia in care societatile comerciale nu si-au definitivat pana in prezent serii statistice de date, iar elaborarea acestora pentru toti indicatorii solicitati nu este posibila, se vor include in tabele numai indicatorii la care defalcarea se poate realiza.
    D. Sursa datelor:
    D. 1) Pentru inceputul anului 1991 si semestrul I 1991, indicatorii se preiau din formularele 01 "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale" si 02 "Situatia patrimoniului" prevazute de Normele metodologice ale M.F. nr. 3108/26 martie 1991, precum si din evidentele contabile.
    Indicatorii avand codul format din 5 cifre coincid cu indicatorii raportati prin formularele 01 si 02 la Normele metodologice ale M.F. nr. 3108/1991. Ultimele 4 cifre din cod indica codul formularului de raportare si numarul rindului din acesta.
    Indicatorii avand codul format din mai mult de 5 cifre se preiau din evidentele contabile sau se prelucreaza pe baza altor indicatori.
    D. 2) Pentru anii 1988, 1989, 1990, indicatorii se preiau din formularele de raportare utilizate la datele respective si din evidentele contabile, prelucrati in concordanta cu structura organizatorica actuala a societatii comerciale si cu structura de prezentare a datelor solicitata.
    4.01. Rezultatele financiare (tabel)
    4.01.01. Venituri din activitatea de baza;
    4.01.02. Venituri din alte activitati;
    4.01.03. Diferente de pret si tarif;
    4.01.04. Venituri financiare;
    4.01.05. din care: venituri din titluri de participare;
    4.01.06. Total venituri;
    4.01.07. din care: din export;
    4.01.08. Cheltuieli pentru activitatea de baza;
    4.01.09. Cheltuieli pentru alte activitati;
    4.01.10. Cheltuieli financiare;
    4.01.11. Total cheltuieli;
    4.01.12. Impozitul pe circulatia marfurilor;
    4.01.13. din care: varsat;
    4.01.15. Cheltuieli suportate direct din venituri;
    4.01.16. din care: taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat;
    4.01.17. Profit impozabil;
    4.01.18. Impozitul pe profit;
    4.01.19. din care: varsat;
    4.01.20. Profitul net;
    4.01.21. Pierderi;
    4.01.22. Subventii pentru acoperirea pierderilor;
    4.01.24. Volumul total de activitate;
    4.01.25. Costuri aferente volumului total de activitate, din care:
    4.01.26. - materii prime si materiale;
    4.01.27. - amortizarea mijloacelor fixe;
    4.01.28. - salarii (pentru anii 1988, 1989, 1990, la costurile cu salariile se adauga si impozitul pe fondul total de salarii);
    4.01.32. - contributia pentru asigurari sociale;
    4.01.33. - contributia la fondul de somaj (4%);
    4.01.38. Cheltuieli pentru investitii;
    4.01.46. Pierderi din anii precedenti neacoperite.
    4.02. Situatia patrimoniului (tabel)
    4.02.01. Total activ;
    4.02.02. Imobilizari;
    4.02.03. - Mijloace fixe la valoarea ramasa;
    4.02.04. - Investitii in curs de executie;
    4.02.05. - Alte imobilizari;
    4.02.06. Stocuri;
    4.02.07. - Materiale;
    4.02.08. - Produse finite;
    4.02.09. - Productie neterminata si semifabricate;
    4.02.10. - Cheltuieli anticipate;
    4.02.11. - Produse, lucrari si servicii facturate;
    4.02.12. - Marfuri;
    4.02.13. - Alte stocuri;
    4.02.14. - Disponibilitati banesti si plasamente;
    4.02.15. - Numerar in casa si alte valori;
    4.02.16. - Disponibil in banca;
    4.02.17. - Valori mobiliare de plasament;
    4.02.18. - Alte disponibilitati;
    4.02.19. Terti;
    4.02.20. - Clienti;
    4.02.21. - Debitori;
    4.02.22. - Decontari cu terti;
    4.02.23. Alte cheltuieli;
    4.02.24. Varsaminte si prelevari din profit;
    4.02.25. Pierderi;
    4.02.26. Total pasiv;
    4.02.27. Capital social subscris;
    4.02.28. - Capital social varsat;
    4.02.29. Fonduri proprii;
    4.02.30. Rezerve si finantari;
    4.02.31. Obligatii;
    4.02.32. - Furnizori;
    4.02.33. - Creditori;
    4.02.34. - Alte obligatii;
    4.02.35. Credite bancare si imprumuturi;
    4.02.36. Profit si subventii;
    4.02.37. - Profit;
    4.02.38. - Subventii pentru acoperirea pierderilor.
    Precizare: In tabelul 4.02 "Situatia patrimoniului", se introduce o coloana suplimentara privind situatia la 30.06.1991, corectata cu pierderile din anii 1989 si 1990, precum si cu creditele neperformante care au fost preluate (sau urmeaza a se prelua) de catre stat si bancile comerciale, in conformitate cu H.G. nr. 447/1991.
    4.03. Alte grupari ale rezultatelor financiare necesare analizei propunerii de privatizare
    4.03.00.1. Venituri (exclusiv impozitul pe circulatia marfurilor);
    4.03.00.2. Cheltuieli (exclusiv dobanzi);
    4.03.00.3. Profit brut;
    4.03.00.4. Dobanzi;
    4.03.00.5. Impozit pe profit;
    4.03.00.6. Profit net.
    Sursa datelor:
    4.03.00.1. = 4.01.06 - 4.01.12
    4.03.00.2 = 4.01.11 - 4.01.15 - dobanzi bancare (cuprinse in cheltuielile financiare la pozitia 4.01.10)
    4.03.00.3 = 4.03.00.1 - 4.03.00.2
    4.03.00.4 = dobanzile bancare incluse in cadrul cheltuielilor financiare (4.01.10), respectiv din contul 550.01
    4.03.00.5 = 4.01.18
    4.03.00.6 = 4.01.20 = 4.03.00.3 - 4.03.00.4 - 4.03.00.5
    4.04. Alte grupari ale elementelor de patrimoniu necesare analizei propunerii de privatizare
    4.04.00.1. Active curente
    din care:
    4.04.00.2. Disponibilitati banesti;
    4.04.00.3. Stocuri (in societatea comerciala);
    4.04.00.4. Venituri si alte sume de incasat
    din care:
    4.04.00.5. - cu termene de incasare depasite fata de circuitul normal de incasare, dar pentru care exista posibilitati de incasare;
    4.04.00.6. - incerte la incasare (debitori falimentari, disparuti etc.).
    4.04.00.7. Active fixe nete;
    4.04.00.8. Mijloace fixe la valoarea de inventar;
    4.04.00.9. Amortizare acumulata;
    4.04.00.10. Alte active;
    4.04.00.11. Total active;
    4.04.00.12. Obligatii de plati curente;
    4.04.00.13. - din care, cu termene depasite;
    4.04.00.14. Datorie bancara curenta;
    4.04.00.15. Obligatii de plati fata de furnizori;
    4.04.00.16. Alte obligatii de plati curente (impozite, taxe, contributii, asigurari sociale neachitate etc.);
    4.04.00.17. Datorie pe termen mediu si lung (peste un an);
    4.04.00.18. Alte obligatii de plati;
    4.04.00.19. Total obligatii de plati;
    4.04.00.20. Capitalul social disponibil si alte fonduri (rezerve, venituri retinute din profit etc.);
    4.04.00.21. Total pasive.
    Sursa datelor:
    4.04.00.1 = 4.04.00.2 + 4.04.00.3 + 4.04.00.4
    4.04.00.2 = 4.02.15 + 4.02.16
    4.04.00.3 = 4.02.06 - 4.02.11
    4.04.00.4 = 4.02.11 + 4.02.17 + 4.02.18 + 4.02.20 + 4.02.21 + 4.04.22 (exclusiv capitalul social subscris dar nevarsat, respectiv soldul contului 460 "Decontari cu actionarii sau asociatii")
    4.04.00.7 = 4.02.03 + 4.02.04 + soldul contului 101 "Terenuri" (din contul pozitiei 4.02.05)
    4.04.00.10 = 4.02.05 (exclusiv soldul contului 101 "Terenuri") + 4.02.23
    4.04.00.11 = 4.04.00.1 + 4.04.00.7 + 4.04.00.10
    sau
    4.02.01 - 4.02.24 - 4.02.25 - capitalul subscris dar nevarsat (soldul contului 460 "Decontari cu actionarii sau asociatii" inclus la pozitia 4.02.22)
    4.04.00.12 = 4.04.00.14 + 4.04.00.15 + 4.04.00.16
    4.04.00.14 = Indicatorul se formeaza prin insumarea soldurilor conturilor de credite bancare pe termen scurt si a soldurilor conturilor de credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta si nereesalonate (care sunt incluse in pozitia 4.02.35)
    4.04.00.15 = 4.02.32
    4.04.00.16 = 4.02.33 + 4.02.34
    4.04.00.17 = Indicatorul se formeaza prin insumarea soldurilor conturilor de credite bancare pe termen mediu si lung (peste un an) neajunse la scadenta (care sunt incluse in pozitia 4.02.35)
    4.04.00.18 = Soldul conturilor 725 si 742, care au fost incluse in pozitiile 4.02.29, respectiv 4.02.30
    4.04.00.19 = 4.04.00.12 + 4.04.00.17 + 4.04.00.18
    4.04.00.20 = 4.04.00.11 - 4.04.00.19
    4.04.00.21 = 4.04.00.19 + 4.04.00.20
    sau
    4.02.26 - capitalul social subscris dar nevarsat (soldul contului 460 inclus la pozitia 4.02.22) - 4.02.37
    4.05. Indicatori in marime relativa
    4.05.00.1. Profit brut la 1 leu venituri
                                      Profit brut (4.03.00.3)
                                 =   -------------------------
                                       Venituri (4.03.00.1)
    4.05.00.2. Profit net la 1 leu venituri
                                      Profit net (4.03.00.6)
                                 =   -------------------------
                                       Venituri (4.03.00.1)
    4.05.00.3. Active fixe nete la 1 leu venituri
                                      Active fixe nete (4.04.00.7)
                                 =   ------------------------------
                                          Venituri (4.03.00.1)
    4.05.00.4. Active circulante la 1 leu venituri
                      (4.04.00.1 - 4.04.00.2) - (4.04.00.12 - 4.04.00.14)
                 =   ------------------------------------------------------
                                         (4.03.00.1)
    4.05.00.5. Datoria la 1 leu capital social si alte fonduri
                                      (4.04.00.14) + (4.04.00.17)
                                =   -------------------------------
                                              (4.04.00.20)
    4.05.00.6. Profit net la 1 leu active
                                    Profit net (4.03.00.6)
                               =   ------------------------
                                     Active (4.04.00.11)
    4.05.00.7. Profit net la 1 leu capital social si alte fonduri
                                    Profit net (4.03.00.6)
                       =   ----------------------------------------------
                             Capital social si alte fonduri (4.04.00.20)
    4.05.00.8. Venituri pe un salariat
                                    Venituri (4.03.00.1)
                           =   -----------------------------
                                 Numarul mediu de salariati
    4.05.00.9. Profitul net pe un salariat
                                    Profit net (4.03.00.6)
                          =   ---------------------------------
                                  Numarul mediu de salariati
    4.06. Indicele preturilor la productia vanduta de catre societatea
comerciala
    - octombrie 1990 = 1,00
    - iunie 1991 =
    - august 1991 =
    5. Opinii si alte informatii pe care societatea comerciala le considera importante pentru sustinerea propunerii de privatizare ca, de exemplu, perspective privind piata, retehnologizarea, profitabilitatea etc.
                         *       *       *
    Societatea comerciala poate stabili caracterul confidential pentru informatiile din aceasta anexa, in masura in care considera necesar acest lucru.

    ANEXA 3

                          CONTINUTUL DOSARULUI
cu propunerea de privatizare prin vanzare de actiuni, inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

    1. O fila cu datele de identificare a societatii comerciale:
    Denumirea societatii comerciale;
    Numarul de inregistrare in registrul comertului;
    Strada si numarul;
    Localitatea;
    Judetul;
    Telefonul;
    Telefaxul;
    Telexul;
    Sectorul/subsectorul;
    Ministerul de resort.

    2. O fila cu extrasul din hotararea consiliului imputernicitilor statului sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz, privind aprobarea propunerii de privatizare.

    3. O fila cu raspunsurile la chestionarul din anexa nr. 1, referitor la propria apreciere efectuata de catre societatea comerciala. Raspunsurile vor fi inscrise in fila sub forma de mai jos (completandu-se spatiile de sub codurile intrebarilor - de la B1 la C12 - cu valorile numerice atribuite fiecarui raspuns):
-------------------------------------------------------------------------------
| B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
-------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------

    4. File cuprinzand informatiile pentru fundamentarea propunerii de privatizare, redate sub forma descriptiva sau tabelara. Informatiile solicitate si forma de redare sunt prevazute in anexa nr. 2.

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Criterii 1043/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Criterii 1043 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Criterii 1043/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu