Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 525 din 11 august 2003

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste unele reguli detaliate cu privire la controalele veterinare pentru animale ce sunt importate din tari terte in Romania

ACT EMIS DE:     MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 601 din 25 august 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
    vazand Referatul de aprobare nr. 155.562 din 31 iulie 2003, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara ce stabileste unele reguli detaliate cu privire la controalele veterinare pentru animale ce sunt importate din tari terte in Romania, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de ducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara, prin decizii, va lua masuri pentru implementarea graduala ca, pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, dispozitiile acestuia sa fie aplicabile.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

                         p. Ministrul agriculturii,
                       padurilor, apelor si mediului,
                                 Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                         NORMA SANITARA VETERINARA
ce stabileste unele reguli detaliate cu privire la controalele veterinare pentru animale ce sunt importate din tari terte in Romania

    Art. 1
    Controlul documentelor de identitate si controalele fizice prevazute de Norma sanitara veterinara ce stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare pentru animalele importate din tari terte in Romania trebuie efectuate in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    Art. 2
    Controlul documentelor va fi efectuat in conformitate cu regulile stabilite in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Controlul identitatii va fi efectuat pentru fiecare animal din transport.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), controalele de identitate pot fi efectuate pentru 10% din animalele dintr-un transport, cu un minimum de 10 animale reprezentative controlate pentru intregul transport, atunci cand acesta contine un numar mare de animale. Numarul de animale verificate trebuie sa fie marit si poate ajunge la totalitatea animalelor respective dintr-un transport, daca controalele efectuate initial nu au fost corespunzatoare.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la animalele pentru care identificarea individuala nu este prevazuta de legislatia nationala controalele de identitate trebuie sa constea cel putin intr-un control privind identificarea, pentru un numar reprezentativ de loturi si/sau boxe. Numarul de loturi si/sau de boxe controlate trebuie sa fie marit si poate ajunge la totalitatea loturilor si/sau boxelor respective, daca controalele efectuate initial nu au fost corespunzatoare. Controlul de identitate va consta intr-un control vizual al animalelor cazate intr-un numar reprezentativ de loturi si/sau boxe, pentru verificarea speciilor existente.
    Art. 4
    (1) Medicul veterinar oficial trebuie sa efectueze controlul fizic prevazut la art. 4 alin. (2) al Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare pentru animalele importate din tari terte in Romania pentru animale biongulate vii si ecvidee, pentru a se asigura, in special, ca astfel de animale sunt descarcate la postul de inspectie si controale veterinare de frontiera in prezenta sa.
    (2) Animalele trebuie supuse unei inspectii cu privire la conditia lor pentru transport si unei examinari clinice care poate include si prelevarea de probe. Aceste examinari si prelevarea de probe trebuie efectuate in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (3) Probele vor fi trimise la un laborator autorizat de autoritatea veterinara centrala a Romaniei pentru a se controla conformitatea cu cerintele certificatului sanitar veterinar.
    (4) Pentru fiecare animal de la care au fost prelevate probe vor fi inregistrate urmatoarele informatii:
    a) numarul de referinta al certificatului sanitar veterinar si numarul serial dat pentru transport de postul de inspectie si controale veterinare de frontiera;
    b) numarul de identificare al animalului;
    c) testul de laborator solicitat;
    d) rezultatul testului si actiunea ce urmeaza sa fie luata;
    e) adresa completa a destinatiei finale a transportului.
    (5) a) Examinarea clinica la care se refera alin. (2) va consta intr-o examinare vizuala a tuturor animalelor.
    b) Animalele destinate reproductiei sau productiei vor fi supuse unei examinari clinice, potrivit anexei nr. 2, efectuata la 10% din animale, cu un minimum de 10 animale care trebuie sa fie selectate in asa fel incat sa fie reprezentative pentru intregul transport. Atunci cand transportul contine mai putin de 10 animale, controalele trebuie sa fie efectuate pe fiecare animal din transport.
    c) Animalele destinate taierii vor fi supuse unei examinari clinice, potrivit anexei nr. 2, pentru cel putin 5% din animale, cu un minimum de 5 animale care trebuie sa fie selectate in asa fel incat sa fie reprezentative pentru intregul transport. Atunci cand transportul contine mai putin de 5 animale, controalele trebuie sa fie efectuate pentru fiecare animal din transport.
    d) Numarul de animale controlate trebuie sa fie marit si poate ajunge la totalitatea animalelor respective, in situatia in care controalele efectuate initial nu au fost corespunzatoare.
    (6) Autoritatea veterinara competenta va retine transportul de animale la postul de inspectie si controale veterinare de frontiera in perioada asteptarii rezultatelor controalelor de laborator numai in caz de suspiciune a unei boli sau a unei nereguli.
    (7) Rezultatele controalelor, impreuna cu informatiile la care se refera alin. (4), vor fi comunicate in mod obisnuit Comisiei Europene, la fiecare 6 luni, sau imediat, prin fax, atat autoritatii veterinare competente a tarii de origine si de tranzit, cat si Comisiei Europene, in cazul rezultatelor pozitive la prelevarile de probe. In cazul rezultatelor pozitive la probele prelevate, copii ale certificatului/certificatelor trebuie sa fie trimise cat mai curand posibil autoritatii veterinare competente a tarii de destinatie si Comisiei Europene.
    Art. 5
    (1) Nu trebuie sa fie supuse examinarii clinice individuale urmatoarele animale:
    a) pasari de curte;
    b) pasari salbatice;
    c) animale de aquacultura care includ toti pestii vii;
    d) rozatoare;
    e) lagomorfe;
    f) albine si alte insecte;
    g) reptile si amfibiene;
    h) alte nevertebrate;
    i) unele animale din gradina zoologica si de circ, care includ biongulate si ecvidee considerate a fi periculoase;
    j) animale pentru blana.
    (2) Pentru animalele enumerate la alin. (1) examinarea clinica va consta in observarea statusului de sanatate si comportamentului intregului grup sau unui numar reprezentativ de animale din grup. Numarul de animale verificate va fi marit, daca controalele efectuate initial nu au fost corespunzatoare. Daca controalele mai sus mentionate prezinta o anomalie, va fi efectuata o examinare mult mai riguroasa a transportului de animale, incluzand prelevarea de probe atunci cand aceasta este necesara.
    (3) In cazul pestilor vii, al crustaceelor, molustelor si al animalelor destinate centrelor de cercetare stiintifica care au un status specific de sanatate a animalelor atestat, tinute in containere sigilate, controlate in conditii ambiante, trebuie efectuata examinarea clinica si prelevarea de probe numai atunci cand se considera ca poate exista un risc specific datorita speciilor implicate sau originii lor ori atunci cand exista alte nereguli.
    Art. 6
    (1) Pentru fiecare transport medicul veterinar oficial de la postul de inspectie si controale veterinare de frontiera va furniza persoanei respective o copie autentificata a originalului/originalelor certificatului/certificatelor sanitare veterinare sau de pe alt document/documente veterinar/veterinare original/originale care insoteste transportul, impreuna cu un certificat, conform dispozitiilor stabilite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 19 septembrie 2002. Acestea trebuie sa fie adnotate cu numarul serial al certificatului emis pentru transport de catre postul de inspectie si controale veterinare de frontiera privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate in Romania.
    (2) Medicul veterinar oficial va retine originalul certificatului/certificatelor sau originalul/originalele documentului/documentelor veterinar/veterinare care insoteste transportul, precum si o copie a certificatului, conform dispozitiilor stabilite de Norma sanitara veterinara privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate in Romania.
    (3) Pentru fiecare transport trebuie inregistrate si pastrate la postul de inspectie si controale veterinare de frontiera urmatoarele informatii:
    a) numarul serial al certificatului emis pentru transportul respectiv de catre postul de inspectie si controale veterinare de frontiera;
    b) data sosirii transportului respectiv la postul de inspectie si controale veterinare de frontiera;
    c) marimea transportului;
    d) speciile si categoria de animale, precum si varsta acestora;
    e) numarul de referinta al certificatului;
    f) tara terta de origine;
    g) tara de destinatie;
    h) decizia referitoare la transport;
    i) referinta privind prelevarea de probe, atunci cand se efectueaza.
    (4) In cazul ecvideelor inregistrate, conform art. 2 lit. c) din Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate animala ce guverneaza miscarea ecvideelor intre statele membre ale Uniunii Europene si Romania si importul lor din tari terte, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 65/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 3 iulie 2002, documentul de identificare nu va fi retinut, iar in cazul special de admitere temporara a acestor ecvidee, originalul certificatului de sanatate nu va fi, de asemenea, retinut.
    (5) In cazul ecvideelor pentru taiere, care sunt destinate sa treaca printr-o piata sau printr-un centru de colectare, certificatul stabilit de Norma sanitara veterinara privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate in Romania, precum si o copie autentificata a originalului certificatului de sanatate, trebuie sa insoteasca ecvideele pana la abator.
    (6) Toate certificatele sanitare veterinare sau alt document sanitar veterinar ce se refera la transporturi, care au fost respinse la postul de inspectie si controale veterinare de frontiera, trebuie sa fie marcate in rosu pe fiecare pagina cu cuvantul "RESPINS", asa cum este mentionat in anexa nr. 3.
    (7) Medicul veterinar oficial trebuie sa retina certificatele sau celelalte documente care insotesc transportul, copia certificatului, asa cum se precizeaza in Norma sanitara veterinara privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate in Romania, si inregistrarile la care se refera art. 4 si, in special, alin. (3), pentru cel putin 3 ani.
    Art. 7
    Autoritatea veterinara competenta va completa masurile pe care le aplica comertului pentru a le aduce in conformitate cu prezenta norma sanitara veterinara si va informa de indata Comisia Europeana despre aceasta.
    Art. 8
    Autoritatea veterinara centrala a Romaniei, prin Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, va lua masurile adecvate pentru a sanctiona orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara

                             REGULI DETALIATE
pentru controlul documentelor privind animale vii destinate importului din tarile terte in Romania

    1. Fiecare certificat de sanatate care insoteste un transport de animale vii originare dintr-o tara terta trebuie sa fie verificat sau controlat pentru a se confirma ca:
    a) acesta este un certificat original, emis in limba tarii de origine, si este intocmit si in limba romana ca tara pe teritoriul careia se afla postul de inspectie si controale veterinare de frontiera de intrare;
    b) se refera la o tara terta sau la o parte a unei tari terte autorizate sa exporte in Comunitatea Europeana si, de asemenea, in Romania;
    c) prezentarea si continutul acestuia corespund specimenului intocmit pentru specia si categoria de animal viu si tara terta respectiva;
    d) acesta consta intr-o singura fila de hartie;
    e) acesta a fost completat in intregime;
    f) data emiterii certificatului de sanatate este aceeasi cu cea a incarcarii animalelor vii pentru expedierea lor catre tara de destinatie;
    g) este emis pentru un singur mijloc de transport;
    h) este semnat de catre medicul veterinar oficial sau, atunci cand este cazul, de reprezentantul autoritatii veterinare centrale a Romaniei, prezentat lizibil si cu majuscule, numele sau si pozitia sa si, de asemenea, atunci cand se solicita, stampila oficiala a tarii terte si semnatura medicului veterinar oficial cu o culoare diferita de cea a imprimarii certificatului;
    i) certificatul este completat fara stersaturi care trebuie sa fie semnate si stampilate de catre medicul veterinar oficial.
    2. Autoritatea veterinara competenta trebuie sa verifice documentul scris si planul de ruta de la frontiera externa la destinatia finala, atunci cand este necesar sa fie furnizat pentru transportator in baza legislatiei privind protectia si bunastarea animalelor in timpul transportului. Documentul scris si planul de ruta vor fi intocmite si in limba romana ca tara pe teritoriul careia se afla postul de inspectie si controale veterinare de frontiera de intrare.

    ANEXA 2
    la norma sanitara veterinara

                            CERINTE MINIME
pentru inspectia individuala privind conditia animalelor pentru transport, privind examinarea clinica si procedurile de prelevare de probe pentru animale biongulate si ecvidee, la posturile de inspectie si controale veterinare de frontiera

    I. Inspectia privind conditia animalelor pentru transport
    Pe langa examinarea clinica, trebuie sa fie efectuata o evaluare a conditiei animalelor pentru un transport ulterior. Aceasta evaluare va tine seama de durata transportului deja intreprins si de planurile de furajare, adapare si odihna care au fost prevazute. Se va tine seama, de asemenea, de durata calatoriei care ramane sa fie intreprinsa, incluzand planurile propuse pentru furajare, adapare si odihna pe durata acestei parti a calatoriei. Mijloacele de transport pentru animale trebuie sa fie controlate in conformitate cu prevederile legislatiei privind protectia si bunastarea animalelor in timpul transportului.

    II. Examinarea clinica
    Examinarea clinica va cuprinde urmatoarele:
    1. o examinare vizuala a animalului, care include o evaluare totala a starii sale de sanatate, a abilitatii sale de miscare libera, conditia pielii si a mucoasei sale si orice evidenta de secretie anormala;
    2. monitorizarea sistemului respirator si digestiv;
    3. monitorizarea aleatorie a temperaturii corpului. Aceasta nu este necesar sa fie efectuata pe animale, atunci cand nu a fost detectata nici o anomalie in baza pct. 1 sau 2;
    4. palparea este recomandata numai atunci cand au fost detectate anomaliile in baza pct. 1, 2 sau 3.

    III. Procedura de prelevare de probe
    Prelevarea de probe trebuie realizata in vederea verificarii conformitatii cu cerintele de sanatate stabilite de certificatul veterinar insotitor.
    1. Cel putin 3% din transporturi vor fi supuse lunar unei prelevari de probe serologice.
    2. Medicul veterinar oficial poate, de asemenea, sa preleveze orice alte probe de la animalele din transport.

    ANEXA 3
    la norma sanitara veterinara

    Model de stampila de respingere, asa cum a fost stabilita de art. 6 alin. (6) din norma sanitara veterinara:

                                 _________
                                | RESPINS |
                                |_________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 525/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 525 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 525/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu