Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1408 din  6 decembrie 2002

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Autoritatea Executiva a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 1 iulie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 927 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Autoritatea Executiva a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 1 iulie 2002.
    Art. 2
    (1) Directia Generala a Vamilor este autorizata sa duca la indeplinire prevederile acordului.
    (2) Cheltuielile necesare punerii in aplicare a prevederilor acordului se suporta din bugetul aprobat anual al Directiei Generale a Vamilor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                                   ACORD
intre Guvernul Romaniei si Autoritatea Executiva a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal

    Guvernul Romaniei si Autoritatea Executiva a Georgiei, denumite in continuare parti,
    luand in considerare faptul ca infractiunile vamale prejudiciaza interesele economice, comerciale, financiare, sociale si culturale,
    luand in considerare importanta asigurarii stabilirii si perceperii exacte a drepturilor vamale, impozitelor si a altor taxe la importul sau exportul marfurilor, precum si aplicarea corecta a dispozitiilor referitoare la prohibitie, restrictionare si control,
    avand convingerea ca actiunile impotriva infractiunilor vamale pot deveni mai eficiente printr-o stransa colaborare intre administratiile lor vamale,
    luand nota cu ingrijorare de proportiile si de tendintele de crestere a traficului ilicit de droguri si de substante psihotrope si considerand ca acestea constituie un pericol la adresa sanatatii publice si a societatii,
    avand in vedere, de asemenea, conventiile internationale in vigoare relevante pentru parti, care incurajeaza asistenta bilaterala reciproca, precum si Recomandarile Organizatiei Mondiale a Vamilor,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului acord, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) administratie vamala - in Romania, Directia Generala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice; in Georgia, Ministerul Finantelor;
    b) legislatie vamala - prevederile actelor normative in vigoare privind importul, exportul, tranzitul marfurilor sau alte proceduri vamale referitoare la drepturile vamale, taxe si la alte impozite incasate de administratiile vamale sau la masurile de prohibitie, restrictie ori control aplicate de administratiile vamale;
    c) infractiune vamala - orice incalcare a legilor vamale, precum si orice tentativa de incalcare a acestora, prevazute de legislatia interna a statului fiecarei parti;
    d) parte solicitanta - administratia vamala care formuleaza o cerere de asistenta;
    e) parte solicitata - administratia vamala careia i se solicita asistenta;
    f) drog - orice substanta de origine naturala sau sintetica, enumerata in Lista I sau in Lista II a Conventiei unice asupra stupefiantelor, adoptata la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante);
    g) substanta psihotropa - orice substanta de origine naturala sau sintetica, enumerata in listele I, II, III sau IV ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, adoptata sub auspiciile O.N.U. la Viena, la 21 februarie 1971;
    h) precursori - substante chimice controlate, utilizate in producerea drogurilor si a substantelor psihotrope, enumerate in listele I si II ale Conventiei Natiunilor Unite impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, adoptata la Viena la 20 decembrie 1988;
    i) livrare controlata - tehnica de a permite transporturilor ilicite sau suspecte de droguri, substante psihotrope si precursori sau substante inlocuitoare ale acestora sa iasa, sa tranziteze ori sa intre pe teritoriul uneia sau mai multor tari, cu stiinta si sub supravegherea autoritatilor lor competente, in scopul de a identifica persoanele implicate in comiterea infractiunilor.
    Art. 2
    Domeniul de aplicare a acordului
    1. Partile isi acorda reciproc asistenta, in conformitate cu prevederile prezentului acord, pentru asigurarea respectarii dispozitiilor prevazute de legislatia vamala, dupa cum urmeaza:
    a) vor coopera si se vor sprijini reciproc in prevenirea si investigarea infractiunilor la legislatia vamala;
    b) la cerere, isi vor furniza si alte informatii spre a fi folosite la aplicarea legislatiei vamale;
    c) se vor stradui sa coopereze in cercetarea, dezvoltarea si aplicarea noilor proceduri vamale, in pregatirea si schimbul de personal, precum si in alte domenii de interes reciproc.
    2. Asistenta reciproca prevazuta prin prezentul acord va fi furnizata in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului partii solicitate si in cadrul competentelor si resurselor sale disponibile.
    Art. 3
    Supravegherea persoanelor, bunurilor si mijloacelor de transport
    Din proprie initiativa sau la cerere administratiile vamale vor organiza controale asupra:
    a) persoanelor identificate sau suspectate de a fi comis infractiuni vamale ori care sunt implicate in traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;
    b) marfurilor cunoscute sau suspectate de a fi folosite in comiterea unor infractiuni vamale ori in traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;
    c) oricarui mijloc de transport cunoscut sau suspectat de a fi folosit in comiterea unor infractiuni vamale ori in traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;
    d) coletelor postale suspecte de a fi folosite in traficul ilicit.
    Art. 4
    Actiuni impotriva traficului ilicit de marfuri sensibile
    Din proprie initiativa sau la cerere administratiile vamale isi vor furniza reciproc toate informatiile relevante despre intentia sau fapta unei persoane de a comite o infractiune la legislatia vamala in vigoare pe teritoriul statului uneia dintre parti privind:
    a) traficul de droguri, substante psihotrope si precursori;
    b) traficul de arme, munitii, materiale explozive si nucleare, precum si alte substante periculoase pentru mediu si sanatatea publica;
    c) traficul de lucrari de arta cu valoare semnificativa istorica, culturala sau arheologica;
    d) traficul de marfuri supuse unor rate mari ale taxelor sau drepturilor vamale.
    Art. 5
    Livrari controlate
    1. Administratiile vamale vor coopera, in limitele competentei lor, pentru aplicarea metodelor de livrari controlate.
    2. Decizia de a aplica procedura livrarilor controlate va fi luata, dupa caz, in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriile statelor partilor.
    Art. 6
    Schimbul de informatii
    1. Administratiile vamale isi vor furniza, din proprie initiativa sau la cerere, orice informatie care ar putea sprijini aplicarea unor proceduri mai eficace privind:
    a) stabilirea valorii in vama si certificarea documentatiei la importul si exportul marfurilor, precum si autenticitatea datelor continute in aceasta;
    b) incadrarea tarifara a marfurilor care fac obiectul activitatii de comert exterior si efectuarea analizelor de laborator, in scopul incadrarii tarifare corespunzatoare a marfurilor;
    c) stabilirea originii marfurilor si verificarea certificatului de origine prezentat la export si controlul procedurii vamale aplicate marfurilor in tara exportatoare (tranzit sub supraveghere vamala, antrepozitare vamala, admitere temporara, zone de comert liber, export dupa perfectionare activa etc.).
    2. Administratiile vamale isi vor furniza, la cerere, urmatoarele informatii privind:
    a) marfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre parti, care au fost legal exportate de pe teritoriul statului celeilalte parti;
    b) marfurile exportate de pe teritoriul statului uneia dintre parti, care au fost legal importate pe teritoriul statului celeilalte parti.
    3. La cerere sau din proprie initiativa administratiile vamale isi vor furniza orice informatie referitoare la infractiunile prevazute de legislatia vamala in vigoare pe teritoriile celor doua state si, in special, informatii privind:
    a) persoanele fizice sau juridice cunoscute ori suspectate de a fi comis infractiuni vamale sau care sunt implicate in traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;
    b) marfurile cunoscute sau suspectate de a fi obiectul unor infractiuni vamale ori al traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;
    c) mijloacele de transport cunoscute sau suspectate de a fi folosite in comiterea unor infractiuni vamale ori in traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori.
    4. In cazul in care administratia vamala solicitata nu detine informatiile solicitate, aceasta va intreprinde masurile necesare pentru a obtine informatiile respective, in limitele competentei si ale resurselor sale disponibile, ca si cand ar actiona pe cont propriu, si in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului sau.
    5. La cerere sau din proprie initiativa administratia vamala a uneia dintre parti va furniza administratiei vamale a celeilalte parti documentele vamale, de transport, evidente si copii certificate ale acestora, precum si informatii despre actiunile efectuate sau planificate, care constituie ori ar putea constitui infractiuni la legislatia vamala in vigoare pe teritoriul celuilalt stat.
    6. Informatiile furnizate administratiei vamale a celeilalte parti pot fi transmise prin orice mijloc electronic in locul documentelor specificate in prezentul acord. Acestea vor contine explicatiile necesare pentru interpretarea si folosirea respectivelor informatii.
    Art. 7
    Forma si continutul cererilor de asistenta
    1. Cererile formulate in conformitate cu prezentul acord vor fi redactate in scris. Cererile vor contine anexele necesare pentru solutionarea lor. In cazuri exceptionale, cererile pot fi facute si verbal, dar vor fi confirmate imediat in scris.
    2. Cererile formulate in conformitate cu alin. 1 vor contine urmatoarele informatii:
    a) denumirea administratiei vamale care face cererea;
    b) masurile solicitate;
    c) obiectul si motivele cererii;
    d) legile si alte reglementari juridice referitoare la obiectul cererii;
    e) indicatii cat mai exacte si cuprinzatoare despre persoanele fizice sau juridice implicate in investigatie;
    f) un rezumat al faptelor relevante privind obiectul cererii.
    3. Cererile vor fi inaintate in limba oficiala a statului partii solicitate, precum si in limba engleza sau in franceza.
    4. Daca o cerere nu indeplineste conditiile prevazute la alin. 2 si 3, va fi ceruta completarea ei.
    Art. 8
    Investigatii vamale
    1. La solicitarea administratiei vamale a uneia dintre parti administratia vamala a celeilalte parti va initia investigatii in legatura cu operatiunile care incalca sau ar putea incalca legislatia vamala in vigoare pe teritoriul statului partii solicitante. Rezultatele acestor investigatii vor fi aduse la cunostinta partii solicitante.
    2. Aceste investigatii vor fi efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului partii solicitate. Partea solicitata va proceda ca si cand ar actiona in propriul interes.
    3. Functionarii administratiei vamale a unei parti pot, in anumite cazuri, cu acordul administratiei vamale a celeilalte parti, sa fie prezenti pe teritoriul statului acesteia din urma la investigatiile legate de infractiunile la legislatia vamala a statului in cauza. Aceste persoane trebuie sa faca dovada calitatii lor oficiale.
    4. Un functionar al partii solicitante, prezent pe teritoriul statului partii solicitate conform alin. 3, va actiona numai in calitate de consultant si sub nici o forma nu va participa activ la investigatie, nu se va intalni cu persoane interogate si nu va lua parte la nici o activitate investigativa.
    Art. 9
    Folosirea informatiilor si a documentatiei
    1. Informatiile, documentele si datele obtinute in conformitate cu prezentul acord nu vor fi folosite decat in sensul acestuia. Ele pot fi folosite in alte scopuri numai cu acordul scris al administratiei vamale care le-a furnizat.
    2. Informatiile si documentele referitoare la traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori pot fi transmise si celorlalte autoritati guvernamentale ale statelor partilor implicate in activitati de control al abuzului de droguri si al traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori.
    3. Orice cerere facuta si informatie comunicata sub orice forma, in conformitate cu prezentul acord, are caracter confidential. Ea va fi confidentiala si va beneficia de protectia acordata aceluiasi tip de informatii si documente prin legile in vigoare pe teritoriul statului partii solicitate.
    4. Administratia vamala care primeste informatii si documente in conformitate cu prezentul acord poate, in functie de scopurile si obiectivele sale, sa le foloseasca drept probe, inclusiv in cursul procedurilor administrative si judiciare.
    5. Aceste documentatii si informatii pot fi folosite ca probe in instanta, iar valoarea lor probanta va fi stabilita in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului partii primitoare.
    Art. 10
    Experti si martori
    1. La cerere, partea solicitata poate autoriza persoane oficiale, cu consimtamantul acestora, sa aiba calitatea de expert sau martor in fata autoritatilor judiciare ori administrative ale partii solicitante. Persoanele oficiale respective vor depune marturii in legatura cu constatarile facute de ele in exercitiul functiunii.
    2. Administratia vamala solicitanta este obligata in mod oficial sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii acestor persoane pe parcursul sederii lor pe teritoriul statului acesteia, conform alin. 1. Transportul si cheltuielile zilnice pentru aceste persoane oficiale vor fi suportate de administratia vamala solicitanta.
    3. Cererea prin care se solicita prezenta acestor persoane trebuie sa indice precis cauza, precum si calitatea pe care urmeaza sa o aiba persoana respectiva.
    4. Cererea prin care se solicita prezenta functionarilor vamali in calitatea de expert si martor va fi intocmita in conformitate cu legislatia statului partii solicitate.
    Art. 11
    Exceptii de la obligatia de a acorda asistenta
    1. In cazul in care partea solicitata considera ca indeplinirea unei cereri este susceptibila de a prejudicia suveranitatea, securitatea sau alte interese esentiale ale statului sau, aceasta poate refuza sa acorde asistenta solicitata conform prezentului acord, in totalitate sau partial, ori poate conditiona acordarea asistentei solicitate in functie de anumite circumstante.
    2. In cazul in care partea solicitanta cere o asistenta pe care ea insasi nu ar putea sa o acorde administratiei vamale a celeilalte parti, va mentiona aceasta in cerere. Partea solicitata va decide in legatura cu modul de solutionare a cererii.
    3. Daca asistenta este refuzata, motivele refuzului trebuie notificate imediat, in scris, partii solicitante.
    Art. 12
    Simplificarea formalitatilor vamale
    Administratiile vamale vor intreprinde de comun acord masurile necesare pentru simplificarea formalitatilor vamale, in scopul facilitarii si accelerarii circulatiei marfurilor intre teritoriile statelor partilor.
    Art. 13
    Asistenta tehnica
    Administratiile vamale isi pot acorda asistenta tehnica in domeniul vamal, dupa cum urmeaza:
    a) schimb de functionari vamali pentru a le fi prezentate mijloacele avansate, folosite la controlul vamal;
    b) schimb de informatii si experienta in folosirea echipamentului tehnic de control;
    c) schimb de informatii specifice, stiintifice si tehnice, referitoare la aplicarea prevederilor vamale.
    Art. 14
    Cheltuieli
    Partile renunta reciproc la pretentiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu exceptia cheltuielilor pentru experti si martori, precum si pentru interpreti si traducatori, care nu apartin serviciilor publice.
    Art. 15
    Aplicarea acordului
    1. Administratiile vamale ale partilor sunt insarcinate cu indeplinirea cooperarii si acordarea asistentei reciproce prevazute in prezentul acord. Aceste autoritati vor stabili de comun acord documentatia necesara in acest scop.
    2. Reprezentantii administratiilor vamale ale partilor se vor intalni ori de cate ori va fi necesar, dar cel putin o data pe an, alternativ, in cele doua state, pentru a analiza aplicarea prevederilor prezentului acord si a solutiona alte probleme de ordin practic privind cooperarea si asistenta reciproca intre administratiile vamale ale partilor.
    3. Administratiile vamale ale partilor vor stabili in comun modalitatile practice de aplicare a prezentului acord.
    4. Pentru indeplinirea scopurilor prezentului acord, administratiile vamale ale partilor vor desemna persoanele oficiale de legatura si vor face schimb de liste, indicand numele, functiile, numerele de telefon si de fax ale acestora. Ele pot, de asemenea, sa convina ca serviciile lor de investigatii sa aiba intre ele contacte directe.
    Art. 16
    Solutionarea diferendelor
    Orice diferend aparut in cursul aplicarii si interpretarii prezentului acord va fi solutionat prin consultari intre administratiile vamale ale partilor.
    Diferendele care nu pot fi solutionate prin consultari intre administratiile vamale vor fi rezolvate pe cale diplomatica.
    Art. 17
    Intrarea in vigoare
    1. Prezentul acord va intra in vigoare in cea de-a 30-a zi de la data primirii ultimei notificari prin care partile se informeaza, pe cale diplomatica, despre indeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrarii sale in vigoare.
    2. Prezentul acord se incheie pentru o perioada de 5 ani si se va prelungi, in mod automat, pentru noi perioade de cate un an.
    3. Fiecare parte poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisa, adresata celeilalte parti pe cai diplomatice. Prezentul acord isi inceteaza valabilitatea dupa 3 luni de la data primirii respectivei notificari.
    Incheiat la Tbilisi la 1 iulie 2002, in doua exemplare originale, in limbile romana, georgiana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare intre textele in limbile romana si georgiana, va prevala textul in limba engleza.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                               Mircea Geoana

                 Pentru Autoritatea Executiva a Georgiei,
                          Irakli MenagharishviliSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1408/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1408 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1408/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu