Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 273 din 20 decembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168^1 din Codul penal

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din 28 februarie 2001


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Iuliana Nedelcu        - procuror
    Gabriela Dragomirescu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168^1 din Codul penal, exceptie ridicata de Corneliu Vadim Tudor in Dosarul nr. 3.003/1999 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 19 decembrie 2000 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 20 decembrie 2000.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 8 iunie 2000, pronuntata in Dosarul nr. 3.003/1999, Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 168^1 din Codul penal, exceptie ridicata de Corneliu Vadim Tudor intr-o cauza penala.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca art. 168^1 din Codul penal "reprezinta un atentat grav la libertatea de exprimare garantata de Constitutie prin prevederile art. 30"; textul de lege criticat "este formulat intr-o maniera imprecisa, vaga si ambigua", astfel incat, daca din continutul acestuia se elimina cuvintele "false" sau "falsificate", prevederile sale pot fi aplicate oricarei comunicari de date sau informatii prin presa; textul nu precizeaza daca falsul trebuie comis sau nu de autorul comunicarii si nu face nici o diferentiere intre fapte si judecati de valoare; nu distinge intre buna-credinta si reaua-credinta; formularea "de natura a aduce atingere" este foarte greu de concretizat. Se mai arata ca art. 168^1 din Codul penal contravine prevederilor art. 31 din Constitutie, prin aceea ca ingradirile aduse libertatii de exprimare incalca dreptul la orice informatie de interes public, iar rolul presei este tocmai de a transmite cat mai operativ aceste informatii. Se apreciaza ca ziaristul nu poate verifica autenticitatea informatiilor, iar din teama de a nu fi tras la raspundere ulterior pentru publicarea unor informatii false nu isi mai indeplineste rolul specific. Singurele ingradiri admise de textul constitutional vizeaza protejarea tinerilor si a sigurantei nationale. Se mai sustine ca informatiile de interes public trebuie comunicate fara intarziere si fara verificarea autenticitatii lor, pentru a asigura exercitiul dreptului de acces la orice informatie de interes public, drept prevazut de Constitutie.
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala, exprimandu-si opinia, apreciaza ca "fata de importanta deosebita a valorilor sociale ocrotite prin textul de lege analizat si de imprejurarea ca sunt incriminati numai faptuitorii care, cu intentie, comunica informatii despre al caror continut cunosc ca este fals, in scopul crearii unei stari de pericol", exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata nu este intemeiata, intrucat art. 168^1 din Codul penal nu incalca nici prevederile art. 30 si nici ale art. 31 din Constitutie. Astfel se arata ca art. 30 alin. (1) din Constitutie "face referire la libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor si credintelor de orice fel care, intr-un mod sau altul, implica judecati de valoare, pe cand textul legal atacat face referire la date, stiri sau informatii, deci la elemente concrete, obiective, care nu fac obiectul aprecierii persoanei care le transmite". In consecinta, se considera ca acest text constitutional "nu poate fi interpretat in sensul ca ar permite comunicarea de date sau informatii false". In ceea ce priveste sustinerea referitoare la incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 31, se arata ca, potrivit alin. (1) al acestui articol, "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit", iar conform alin. (4) al aceluiasi articol, "Mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 168^1 din Codul penal, al caror continut este urmatorul: "Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca fapta este de natura sa aduca atingere sigurantei statului sau relatiilor internationale ale Romaniei, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca acest text de lege contravine art. 30 si 31 din Constitutie, care prevad:
    Art. 30
    "(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public sunt inviolabile.
    (2) Cenzura de orice fel este interzisa.
    (3) Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii.
    (4) Nici o publicatie nu poate fi suprimata.
    (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masa obligatia de a face publica sursa finantarii.
    (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.
    (7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri.
    (8) Raspunderea civila pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestarii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.";
    Art. 31
    "(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
    (2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.
    (3) Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor sau siguranta nationala.
    (4) Mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice.
    (5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitatii lor se reglementeaza prin lege organica."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este neintemeiata si, in consecinta, urmeaza sa fie respinsa.
    I. Cu privire la sustinerea referitoare la incalcarea prin textul de lege criticat a art. 30 din Constitutie, Curtea retine ca dispozitiile art. 168^1 din Codul penal nu contravin sub nici un aspect libertatii de exprimare consacrate de prevederile constitutionale mentionate. Dispozitiile art. 30 din Constitutie prevad libertatea persoanei de a-si exprima gandurile, opiniile sau credintele, precum si modalitatile de exprimare a acestora, fara nici o ingradire, dar cu respectarea cerintei inscrise la alin. (6) al aceluiasi articol, si anume "[...] de a nu prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine".
    Continutul infractiunii reglementate de art. 168^1 din Codul penal priveste "[...] comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate [...]", iar nu libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor ori a credintelor sau raspandirea acestora prin orice mijloc de comunicare, astfel incat Curtea Constitutionala constata ca dispozitiile art. 30 din Constitutie nu sunt incidente in cauza. Asa fiind, Curtea urmeaza sa respinga aceasta critica de neconstitutionalitate.
    II. Sustinand neconstitutionalitatea art. 168^1 din Codul penal, autorul exceptiei invoca si incalcarea art. 31 din Constitutie privind dreptul persoanei la informatie. Curtea Constitutionala constata ca dispozitiile acestui text legal, referitoare la "comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate [...]", trebuie examinate in lumina garantiei prevazute la alin. (1) al art. 31 din Constitutie, care stabileste ca "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit". Acest text constitutional, garantand dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, are in vedere informatiile autentice, conforme cu realitatea. Comunicarea sau raspandirea de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate prejudiciaza persoana in promovarea si apararea intereselor sale legitime. Tocmai de aceea alin. (2) si (4) ale art. 31 din Constitutie prevad obligatia autoritatilor publice, precum si a mijloacelor de informare in masa de a asigura "informarea corecta a opiniei publice".
    Este adevarat ca unul dintre principalele mijloace prin care informatiile ajung la cunostinta persoanelor il constituie presa scrisa si cea audiovizuala. Cu toate acestea Curtea retine ca dispozitiile art. 168^1 din Codul penal nu au in vedere, in mod exclusiv, presa, ci orice mijloace de comunicare sau de raspandire a informatiilor. Prin urmare, acest text de lege nu ingradeste, nici direct si nici indirect, libertatea presei. Legea penala nu sanctioneaza comunicarea sau raspandirea de date ori informatii doar pentru simplul motiv ca nu s-a confirmat veridicitatea acestora, ci are in vedere datele sau informatiile false, precum si documentele falsificate. Chiar si in cazul indeplinirii acestei din urma conditii, art. 168^1 din Codul penal stabileste ca este necesar ca fapta de a comunica sau de a raspandi "stiri, date sau informatii false ori documente falsificate" sa fi fost "de natura sa aduca atingere sigurantei statului sau relatiilor internationale ale Romaniei".
    Contrar sustinerilor autorului exceptiei textul de lege criticat nu constituie nici o amenintare la adresa ziaristilor, in sensul ca acestia ar putea fi trasi la raspundere penala pentru publicarea unor date, informatii ori documente a caror autenticitate nu au avut posibilitatea sa o cunoasca. Aceasta deoarece, sub aspectul laturii subiective, vinovatia, ca element constitutiv al infractiunii, nu se poate manifesta, in cazul faptei incriminate prin art. 168^1 din Codul penal, decat in forma intentiei, definita astfel la art. 19 alin. 1 pct. 1 din Codul penal: "Fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
    a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte;
    b) prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui."
    Rezulta deci ca, pentru a fi trasa la raspundere penala in temeiul dispozitiilor art. 168^1 din Codul penal, fapta persoanei care a comunicat ori a raspandit date sau informatii false ori documente falsificate trebuie sa fie de natura "sa aduca atingere sigurantei statului sau relatiilor internationale ale Romaniei", iar autorul faptei sa urmareasca sau, cel putin, sa accepte in mod constient posibilitatea producerii acestor urmari. Dovada existentei acestor elemente ale vinovatiei incumba celui care formuleaza acuzarea, iar persoana acuzata poate uza de toate mijloacele legale de aparare pentru a combate invinuirile ce i se aduc. Aceste aspecte nu reprezinta insa probleme de constitutionalitate si, in consecinta, nu intra in competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168^1 din Codul penal, exceptie ridicata de Corneliu Vadim Tudor in Dosarul nr. 3.003/1999 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 decembrie 2000.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 273/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 273 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 273/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu