Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 141 din  5 octombrie 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 585 din 30 noiembrie 1999


SmartCity3


    Ioan Muraru        - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Iuliana Nedelcu    - procuror
    Marioara Prodan    - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala, ridicata de Mitica Bute si Viorel-Catalin Suica in Dosarul nr. 197/1999 al Judecatoriei Tulcea.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 30 septembrie 1999, in lipsa partilor si in prezenta procurorului, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 5 octombrie 1999.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 13 aprilie 1999, Judecatoria Tulcea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Mitica Bute si Catalin-Viorel Suica in Dosarul nr. 197/1999 aflat pe rolul acestei instante.
    In motivarea exceptiei autorii acesteia arata ca, in ceea ce ii priveste, in cursul urmaririi penale au fost incalcate dispozitiile legale referitoare la dreptul de aparare, cuprinse in art. 6 alin. 1 din Codul de procedura penala, in care se arata ca "Dreptul la aparare este garantat invinuitului, inculpatului si celorlalte parti in tot cursul procesului penal" si in art. 171 alin. 1 din acelasi cod, care precizeaza ca "invinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de aparator in tot cursul urmaririi penale si al judecatii, iar organele judiciare sunt obligate sa-i aduca la cunostinta acest drept". Se considera ca, intrucat accidentul de munca a avut loc la data de 28 mai 1998, data la care s-a intocmit de catre procuror procesul-verbal de cercetare la fata locului, la acea data trebuiau respectate prevederile legale mentionate, iar nu abia la 17 septembrie 1998, data la care s-a inceput urmarirea penala si ei au fost ascultati in calitate de invinuiti. In opinia lor, dispozitiile art. 6 si ale art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala contravin prevederilor constitutionale cuprinse in art. 24 alin. (2), care precizeaza ca "in tot cursul procesului partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu", fara a face referire la momentul in care acest drept incepe sa devina obligatoriu si fara a-l conditiona in raport cu calitatea de invinuit sau de inculpat. Autorii exceptiei apreciaza ca dreptul la aparare trebuie sa functioneze "in tot parcursul procesului si nu din momentul inceperii urmaririi penale". In argumentarea exceptiei se mai invoca si prevederile art. 14 pct. 3 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, referitoare la dreptul oricarei persoane acuzate de comiterea unei infractiuni de a fi informata despre natura si motivele acuzatiei, pentru a-si organiza apararea, precum si la dreptul de a avea un aparator, iar cand este necesar, de a i se atribui un aparator din oficiu.
    Exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, instanta o considera nefondata, deoarece audierea celor doi inculpati in faza premergatoare urmaririi penale, fara a li se asigura dreptul la aparare, nu poate fi considerata o incalcare a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si ale art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala, pentru ca in aceasta faza nu s-au formulat nici un fel de invinuiri la adresa lor, in acel moment ei neavand calitatea de invinuiti sau de inculpati. Instanta mai precizeaza ca la data de 17 septembrie 1998, cand a fost inceputa urmarirea penala si cand li s-au luat primele declaratii in calitate de invinuiti, li s-a respectat dreptul la aparare, aducandu-li-se la cunostinta dreptul de a-si angaja aparator si facandu-se aceasta mentiune in inscrisurile in care au fost consemnate declaratiile invinuitilor.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a putea formula si trimite punctele lor de vedere.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia este neintemeiata, deoarece dispozitiile legale criticate reflecta si concretizeaza, cu privire la procesul penal, prevederile constitutionale cuprinse in art. 24 alin. (2), referitoare la dreptul la asistenta juridica in tot cursul procesului. Or, momentul inceperii procesului penal coincide cu momentul inceperii urmaririi penale, cu exceptia proceselor penale pornite la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in care procesul penal nu mai implica si inceperea urmaririi penale. Guvernul considera ca inainte de inceperea procesului penal nu se poate vorbi de invinuit, cel care a savarsit infractiunea fiind faptuitor, fara a avea inca o calitate procesuala, calitate pe care o primeste numai o data cu pornirea procesului penal, si anume a urmaririi penale. Or, unei persoane situate in afara procesului penal nu i se poate acorda dreptul la asistenta juridica, pentru ca astfel s-ar incalca tocmai prevederile art. 24 alin. (2) din Constitutie, care stabilesc acest drept "in tot cursul procesului". Guvernul face referiri si la Decizia nr. 17 din 9 februarie 1999 prin care Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 6 din Codul de procedura penala, care au urmatorul cuprins:
    "Dreptul de aparare este garantat invinuitului, inculpatului si celorlalte parti in tot cursul procesului penal. In cursul procesului penal organele judiciare sunt obligate sa asigure partilor deplina exercitare a drepturilor procesuale in conditiile prevazute de lege si sa administreze probele necesare in aparare. Organele judiciare au obligatia sa incunostinteze pe invinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este invinuit, incadrarea juridica a acesteia si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii. Orice parte are dreptul sa fie asistata de aparator in tot cursul procesului penal. Organele judiciare au obligatia sa incunostinteze pe invinuit sau pe inculpat, inainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul de a fi asistat de un aparator, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de ascultare. In conditiile si in cazurile prevazute de lege, organele judiciare sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea asistentei juridice a invinuitului sau inculpatului, daca acesta nu are aparator ales", precum si dispozitiile art. 171 alin. 1 din acelasi cod, potrivit carora: "Invinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de aparator in tot cursul urmaririi penale si al judecatii, iar organele judiciare sunt obligate sa-i aduca la cunostinta acest drept".
    S-a sustinut de catre autorii exceptiei ca aceste texte incalca principiul constitutional al garantarii dreptului la aparare, consfintit de legea fundamentala prin art. 24 alin. (2), conform caruia "In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu", precum si prevederile art. 14 pct. 3 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, adoptat si deschis spre semnare de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 16 decembrie 1966 si ratificat de Romania la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.
    Pct. 3 al art. 14 din pactul mentionat are urmatoarea redactare: "Orice persoana acuzata de comiterea unei infractiuni penale are dreptul, in conditii de deplina egalitate, la cel putin urmatoarele garantii:
    a) sa fie informata in cel mai scurt termen, intr-o limba pe care o intelege si in mod detaliat, despre natura si motivele acuzatiei ce i se aduc;
    b) sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale si sa comunice cu aparatorul pe care si-l alege;
    c) sa fie judecata fara o intarziere excesiva;
    d) sa fie prezenta la proces si sa se apere ea insasi sau sa aiba asistenta unui aparator ales de ea; daca nu are aparator, sa fie informata despre dreptul de a-l avea si, ori de cate ori interesul justitiei o cere, sa i se atribuie un aparator din oficiu, fara plata, daca ea nu are mijloace pentru a-l remunera;
    e) sa interogheze sau sa faca a fi interogati martorii acuzarii si sa obtina infatisarea si interogarea martorilor apararii in aceleasi conditii cu cele ale martorilor acuzarii;
    f) sa beneficieze de asistenta gratuita a unui interpret, daca nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la sedinta de judecata;
    g) sa nu fie silita sa marturiseasca impotriva ei insesi sau sa se recunoasca vinovata".
    Examinand conformitatea dispozitiilor legale criticate cu prevederile constitutionale invocate, precum si cu cele ale art. 14 pct. 3 din Pactul international mentionat, Curtea constata ca nu poate fi vorba de o contrarietate a acestora, ci, dimpotriva, de o concretizare a garantarii constitutionale a dreptului la aparare in cadrul procesului penal. Astfel, textele criticate prevad si garanteaza dreptul la aparare al invinuitului sau al inculpatului in tot cursul procesului penal, precum si obligatia organelor judiciare de a-l incunostinta pe acesta despre fapta pentru care este invinuit, incadrarea juridica a acesteia si de a-i asigura posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii. Orice parte are dreptul de a fi asistata de aparator in tot cursul procesului. In plus, organele judiciare au obligatia sa incunostinteze pe invinuit sau pe inculpat, inainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul de a fi asistat de un aparator, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de ascultare. In conditiile si in cazurile prevazute de lege, organele judiciare sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea asistentei judiciare a invinuitului sau a inculpatului, daca acesta nu are aparator ales.
    Prin alin. 1 al art. 171 din Codul de procedura penala, text legal de asemenea criticat, este prevazut din nou dreptul invinuitului sau al inculpatului de a fi asistat de aparator in tot cursul urmaririi penale sau al judecatii, precum si obligatia organelor judiciare de a-i aduce la cunostinta acest drept.
    De asemenea, textele legale criticate sunt in concordanta si cu prevederile pct. 3 al art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, potrivit carora orice persoana acuzata de comiterea unei infractiuni are dreptul la garantiile procesuale enumerate si mentionate, printre care: acela de a fi informata despre natura si motivele acuzatiei ce i se aduce, de a avea asistenta unui aparator ales de ea, daca nu are aparator sa fie informata despre dreptul de a-l avea sau de a i se atribui un aparator din oficiu ori de cate ori interesul justitiei o cere sau daca ea nu are mijloace pentru a-l remunera.
    Prin urmare, este evident ca prin dispozitiile legale criticate nu se aduce nici o atingere dreptului la aparare garantat de Constitutia Romaniei prin prevederile art. 24 alin. (2), interpretate si aplicate in concordanta cu Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, conform art. 20 alin. (1) din legea fundamentala, ci, dimpotriva, prin aceste dispozitii se inscrie in Codul de procedura penala dreptul la aparare si obligatia organelor judiciare de a-l respecta si de a asigura exercitarea efectiva a acestui drept.
    Curtea considera ca garantarea dreptului la aparare nu se poate asigura in afara procesului penal, inainte de inceperea urmaririi penale, cand faptuitorul nu are calitatea procesuala de invinuit sau de inculpat, astfel cum se sustine de catre autorii exceptiei, care confunda inceperea procesului penal cu efectuarea unor acte premergatoare acestuia. Momentul in care incepe urmarirea penala constituie inceputul procesului penal, cu exceptia proceselor penale in care plangerea penala declanseaza procesul penal si in care nu exista faza urmaririi penale. Efectuarea de catre organele de urmarire penala a unor acte premergatoare, anterior inceperii urmaririi penale, in vederea strangerii datelor necesare declansarii procesului, nu reprezinta momentul inceperii procesului penal si se efectueaza tocmai pentru a se constata daca sunt sau nu temeiuri pentru inceperea procesului penal.
    Potrivit prevederilor constitutionale interpretate si aplicate in concordanta cu Pactul international invocat, dreptul la aparare nu poate fi garantat, in afara unei acuzatii, a unei invinuiri si, respectiv, a unui proces inceput si aflat in curs de desfasurare. Chiar daca, in conformitate cu prevederile art. 224 din Codul de procedura penala, procesul-verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare poate constitui mijloc de proba, dreptul la aparare al invinuitului nu poate fi considerat ca fiind incalcat, pentru ca acesta are posibilitatea de a-l combate cu alt mijloc de proba.
    Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala, si anume prin Decizia nr. 17 din 9 februarie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 18 martie 1999, dar cu privire la un alt aspect, si anume cel al asistentei juridice obligatorii in tot cursul procesului penal, deci si in faza urmaririi penale. Curtea a constatat, in acea cauza, ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, retinand in considerente ca nu exista nici o discriminare si nici o contradictie intre dispozitiile art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala si prevederile art. 24 alin. (2) din Constitutie, textul reglementand in detaliu insusi principiul constitutional al dreptului la aparare. Aceste considerente isi mentin actualitatea si in prezenta cauza.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Mitica Bute si Catalin-Viorel Suica in Dosarul nr. 197/1999 al Judecatoriei Tulcea.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 octombrie 1999.

                      PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. Ioan Muraru

                              Magistrat asistent,
                              Marioara ProdanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 141/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 141 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 141/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu