E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 96 1998 abrogat de Legea 46 2008
Articolul 20 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 21 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 22 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 24 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 28 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 29 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 32 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 34 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 36 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 39 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 40 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 15 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 17 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 19 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 41 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 42 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 43 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 31 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de Legea 33 2004
Articolul 31 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 3 din actul OUG 98 2003
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 521 2003
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 499 2003
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 58 2003
Ordonanţa 96 1998 republicat de articolul 3 din actul Legea 75 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 96 din 27 august 1998    * Republicata

privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 26 februarie 2003
    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.
    Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Padurile, prin functiile economice si de protectie pe care le indeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes national de care beneficiaza intreaga societate. In acest scop este necesara asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, ingrijire, exploatare rationala si regenerare.
    Art. 2
    Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere in valoare economica, sociala si ecologica a padurilor este un atribut al statului. In conditiile respectarii dreptului de proprietate, padurile din Romania sunt administrate si gospodarite intr-un sistem unitar, vizand valorificarea continua, in folosul generatiilor actuale si viitoare, a functiilor lor ecologice si social-economice.
    Art. 3
    Dupa forma de proprietate, fondul forestier national, definit la art. 1 din Codul silvic*), este constituit din:
    a) fondul forestier proprietate publica a statului;
    b) fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii);
    c) fondul forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice;
    d) fondul forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora);
    e) fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice.
------------
    *) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996.

    Art. 4
    (1) Drumurile forestiere si caile ferate forestiere, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea il strabat, apartin statului.
    (2) Regimul juridic al drumurilor si cailor ferate forestiere care se vor construi in viitor va fi stabilit in raport cu sursa de finantare si cu natura proprietatii terenurilor, astfel:
    a) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publica a statului si finantate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Nationale a Padurilor, vor fi proprietate publica a statului si vor fi administrate de regie;
    b) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privata si finantate din resursele financiare ale proprietarilor de paduri, vor fi proprietate privata.
    Art. 5
    Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publica sau privata, isi exercita dreptul de proprietate in limitele si in conditiile legii, urmarind conservarea si gospodarirea durabila a padurilor.

    CAP. 2
    Regimul silvic

    Art. 6
    Fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.
    Art. 7
    (1) Regimul silvic reprezinta un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic si juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra daunatorilor, exploatarea si regenerarea padurilor, in vederea asigurarii gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere.
    (2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toti proprietarii de paduri sau alti detinatori.
    (3) Normele tehnice silvice reglementeaza activitatile de amenajare si regenerare a padurilor, protectie a padurilor impotriva daunatorilor, ingrijire (degajari, curatari, rarituri), punere in valoare a masei lemnoase si de exploatare a lemnului atat pentru padurile proprietate publica, cat si pentru padurile proprietate privata. Normele tehnice actuale vor fi revizuite in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin grija autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (4) Normele cu caracter economic se refera la totalitatea obligatiilor financiare ce revin proprietarilor de paduri pentru asigurarea regenerarii padurilor, starii de sanatate a acestora, efectuarii lucrarilor de amenajare, ingrijire si punere in valoare, precum si la modalitatile de finantare.
    (5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementarilor cu specific silvic (legi, hotarari si ordonante ale Guvernului, ordine si instructiuni ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura).
    (6) La dobandirea dreptului de proprietate proprietarii de paduri vor lua cunostinta sub semnatura, prin grija autoritatii publice pentru silvicultura, de obligatiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.
    Art. 8
    (1) In vederea respectarii reglementarilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de paduri si detinatorii cu orice titlu au urmatoarele obligatii:
    a) sa elaboreze amenajamentele silvice pentru padurile pe care le detin, prin unitati specializate, in mod gratuit, autorizate in acest scop de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. Costul acestor lucrari se suporta de proprietari, in cazul persoanelor juridice, si de administrator, in cazul padurilor statului. Pentru padurile cu suprafete mai mici de 10 hectare, apartinand persoanelor fizice, precum si pentru suprafete mai mici de 30 hectare, apartinand unitatilor de cult si celor de invatamant, se intocmesc, de unitati specializate, extrase sumare din amenajamente silvice, al caror continut se va preciza prin normele tehnice de amenajare;
    b) sa asigure paza padurilor, in vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradarii vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de paduri mentionati la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, dupa caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage raspunderea contraventionala;
    c) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor, stabilite de organele autoritatii publice pentru silvicultura, cu mijloace proprii sau contra cost, prin unitati silvice specializate;
    d) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si, dupa caz, dotarea cu mijloace de prima interventie;
    e) sa efectueze lucrarile de impadurire si de ajutorare a regenerarii naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice. Lucrarile de impadurire se vor executa in termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. In caz contrar, se vor aplica masurile prevazute la art. 67 din Codul silvic;
    f) sa efectueze lucrarile de intretinere a plantatiilor si regenerarilor naturale pana la realizarea starii de masiv;
    g) sa execute la timp, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice, lucrarile de ingrijire a arboretelor - degajari, curatari, rarituri, taieri de igiena;
    h) sa execute taieri de arbori numai dupa punerea in valoare si eliberarea documentelor specifice, de catre personalul silvic autorizat;
    i) sa asigure, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si actelor normative in vigoare, intretinerea si repararea drumurilor forestiere aflate in proprietate.
    (2) In situatiile in care gospodarirea padurilor, proprietate privata, apartinand persoanelor fizice sau juridice, este asigurata pe baze contractuale de Regia Nationala a Padurilor sau de unitati specializate, obligatiile mentionate la alin. (1) se vor regasi ca atare in contractele incheiate.
    Art. 9
    (1) In vederea gospodaririi durabile a padurilor se interzic:
    a) defrisarea vegetatiei forestiere - respectiv inlaturarea acesteia si schimbarea destinatiei terenului - fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) desfasurarea de activitati care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate in perimetrul fasiei de protectie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public si care, prin natura lor, sunt destinate protectiei si intretinerii liniei de frontiera, potrivit prevederilor Legii privind frontiera de stat a Romaniei nr. 56/1992*). Defrisarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fasiei de protectie a frontierei de stat se va executa de catre proprietarul sau detinatorul padurii, sub supravegherea organului de politie de frontiera si a autoritatii silvice competente.
------------
    *) Legea nr. 56/1992 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.

    Art. 10
    (1) Exploatarea produselor lemnoase ale padurilor se face numai in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si epocile de recoltare si transport al materialului lemnos din paduri, emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Pentru masa lemnoasa destinata a se exploata proprietarii sau detinatorii cu orice titlu de paduri intocmesc acte de punere in valoare, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, cu inventarierea prealabila a arborilor destinati taierii de catre personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat.
    (3) Ocoalele silvice, agentii economici atestati sa execute exploatari forestiere, persoanele fizice si juridice care au in proprietate sau in administrare paduri au obligatia sa foloseasca tehnologii de recoltare si de scoatere a lemnului din padure, care sa nu produca degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatarii peste limitele admise prin instructiunile prevazute la alin. (1).
    (4) Masa lemnoasa care se exploateaza si se transporta din padure va fi insotita de documentele prevazute in instructiunile privind circulatia materialelor lemnoase si controlul instalatiilor de debitat lemn rotund in cherestea, aprobate prin hotarare a Guvernului*).
    (5) Materialul lemnos care se transporta din padure are ca document de insotire bonul de vanzare sau foaia de insotire, fiind marcat, cu exceptia celui fasonat in metri steri, cu marca dreptunghiulara specifica agentului economic care administreaza padurea sau celui care exploateaza masa lemnoasa, dupa caz.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998.

    CAP. 3
    Administrarea fondului forestier national

    SECTIUNEA 1
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului

    Art. 11
    (1) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza potrivit Codului silvic de Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor se aproba prin hotarare a Guvernului*), la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001.

    SECTIUNEA a 2-a
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor si a celui proprietate privata indiviza (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora)

    Art. 12
    (1) Padurile proprietate publica, apartinand comunelor, oraselor si municipiilor, precum si cele proprietate privata indiviza, apartinand fostilor composesori, mosneni si razesi, precum si persoanelor apartinand altor forme asociative conform prevederilor legale sau mostenitorilor acestora, se administreaza de catre proprietari prin structurile silvice proprii, similare cu cele ale statului, sau, la cerere, prin structurile silvice de stat existente, pe baza unor contracte convenite intre parti. Pentru gestionarea padurilor prin structuri silvice proprii detinatorii mentionati mai sus angajeaza personal de specialitate, autorizat in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Pentru realizarea prevederilor mentionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, in prealabil, in mod obligatoriu, in asociatii cu personalitate juridica, potrivit legii.
    (3) In scopul asigurarii continuitatii modului de gospodarire durabila a padurilor se mentin actualele unitati teritoriale amenajistice si gruparea lor pe actualele unitati silvice teritoriale administrative.
    (4) Pentru crearea structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, se va angaja personal silvic, prin concurs, cu avizul proprietarilor.
    Art. 13
    In conditiile mentinerii unitatilor silvice teritoriale administrative si a celor teritoriale amenajistice, modalitatile concrete de gospodarire a padurilor, repartizarea resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate, precum si obligatiile acestora se reglementeaza prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile*).
------------
    *) Conform art. I pct. 5 din Legea nr. 75/2002, termenul de 60 de zile curge de la data de 31 ianuarie 2002, data publicarii acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Art. 14
    (1) Proprietarii de paduri la care se refera prezenta sectiune isi pot gospodari padurile ce le apartin, pe baza contractuala, in conditiile art. 12 alin. (3), prin Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Prin contractul incheiat intre parti se stabilesc drepturile si obligatiile proprietarilor de paduri si ale Regiei Nationale a Padurilor. In mod obligatoriu se vor stipula:
    a) drepturile materiale ale proprietarilor de paduri, in natura sau in bani, care rezulta din valorificarea resurselor lemnoase si nelemnoase ale padurilor preluate in gestiune;
    b) obligatiile Regiei Nationale a Padurilor de a asigura paza padurilor si de a executa lucrarile tehnice silvice de ingrijire, combatere a daunatorilor, punere in valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor si de regenerare a arboretelor, in conformitate cu regimul silvic;
    c) modalitatile financiare de a suporta costul lucrarilor de intocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, paza, ingrijire, protectie contra daunatorilor, exploatare si regenerare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Administrarea fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice

    Art. 15
    (1) Padurile proprietate privata apartinand persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligatia sa asigure paza padurilor si sa execute lucrarile necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.
    (2) In situatia in care proprietarii de paduri nu isi pot indeplini, in mod individual, obligatiile prevazute la alin. (1), acestia isi vor gospodari padurile pe baza contractuala prin structurile silvice private sau de stat, scop in care se pot constitui, in prealabil, in asociatii cu personalitate juridica.
    (3) In vederea respectarii obligatiei prevazute la alin. (1), proprietarii padurilor private, individuali sau constituiti in asociatii, pot solicita unitatilor teritoriale ale Regiei Nationale a Padurilor sau unitatilor specializate, autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, sa administreze padurile ce le apartin, pe baza de contracte.

    SECTIUNEA a 4-a
    Administrarea padurilor proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice

    Art. 16
    (1) Administrarea padurilor proprietate privata apartinand parohiilor, schiturilor, manastirilor, unitatilor de invatamant sau altor persoane juridice se face cu personal silvic specializat, in vederea respectarii obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) proprietarii padurilor respective se pot asocia cu alti detinatori de paduri, in vederea gospodaririi padurilor in conditiile prevazute la art. 13.
    (3) Proprietarii de paduri care fac obiectul prezentei sectiuni pot solicita ca padurile ce le apartin sa fie administrate pe baza contractuala de structurile silvice de stat sau private, in conditiile prevazute la art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 si 14, completate de prevederi specifice, convenite de partile contractante.

    SECTIUNEA a 5-a
    Reglementari comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata

    Art. 17
    (1) Contractele de administrare a fondului forestier, mentionate la sectiunile 2 - 4 din prezentul capitol, se incheie pe o durata minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Codul silvic.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) se incheie in forma autentica la birourile notariale, taxele si comisioanele suportandu-se de structurile silvice care administreaza padurile respective. Aceste contracte se inregistreaza la inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, institutii definite conform art. 20 si 22, in a caror raza teritoriala se afla fondul forestier.
    (3) Rezilierea contractului din initiativa unei parti se solutioneaza conform legislatiei civile si in conditiile administrarii padurilor, in continuare, in regim silvic, prin structuri silvice autorizate.
    (4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii si a celui din unitatile specializate, care executa pe baza de contract paza si gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata, este controlata, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al inspectoratelor silvice teritoriale, prevazute la cap. IV.
    (5) Personalul silvic angajat pentru paza padurilor va fi dotat cu armament de serviciu, in conditiile legii, si cu uniforma de serviciu.
    Art. 18
    Pana la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Nationale a Padurilor in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale sau in proprietatea privata, respectiv pana la punerea in posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000, Regia Nationala a Padurilor are obligatia sa execute lucrarile tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice si reglementarilor impuse de regimul silvic, acordand proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acorda in bani sau in natura, la cererea proprietarului.
    Art. 19
    Modalitatile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodarirea padurilor, care fac obiectul sectiunilor 2 - 4 din prezentul capitol, precum si modul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante*).
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999.

    CAP. 4
    Controlul respectarii regimului silvic

    Art. 20
    (1) Controlul respectarii regimului silvic pentru intregul fond forestier national se exercita de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, precum si prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, aflate in subordinea acesteia.
    (2) Modul de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local, precum si structurile administrative aferente se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante*).
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000.

    Art. 21
    Directia generala pentru controlul aplicarii regimului silvic, prin organele sale centrale si teritoriale, are urmatoarele atributii:
    a) controleaza modul de respectare de catre proprietarii si detinatorii cu orice titlu de paduri a dispozitiilor legale in domeniul silviculturii, precum si a normelor specifice regimului silvic;
    b) analizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice pentru toate padurile, indiferent de natura proprietatii;
    c) controleaza activitatea de exploatare a masei lemnoase, executata prin agenti economici atestati sau in regie proprie, si dispune sistarea activitatilor care incalca normele tehnice specifice sau care provoaca degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriorari ale mediului;
    d) controleaza aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor in paduri;
    e) controleaza activitatea de reparare si intretinere a drumurilor forestiere, in conformitate cu legislatia si normele specifice in vigoare;
    f) constata faptele contraventionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si propune sau stabileste, dupa caz, sanctiunile, potrivit imputernicirilor prevazute de lege;
    g) constata faptele infractionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si sesizeaza de indata organul de politie, in vederea efectuarii cercetarii penale, in conformitate cu prevederile art. 207 si 209 din Codul de procedura penala;
    h) verifica sesizarile scrise cu privire la abaterile comise in fondul forestier proprietate publica sau proprietate privata si stabileste situatiile de incalcare a actelor normative in vigoare, propunand masurile de reglementare sau de sanctionare, potrivit legii;
    i) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 22
    (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie la nivelul fiecarui judet, daca suprafata padurilor judetului, potrivit art. 3 lit. a) - e), este de minimum 50.000 hectare.
    (2) In cazul judetelor in care suprafata padurilor este sub limita prevazuta la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor fi constituite pe raza a doua sau mai multe judete limitrofe, astfel incat suprafata minima a acestora sa fie cea prevazuta la alin. (1), dar nu mai mare de 150.000 hectare.
    (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie prin hotarare a Guvernului.
    (4) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic va fi dimensionat in raport cu suprafata padurilor si cu numarul de proprietari, astfel incat pentru o suprafata medie de 20.000 hectare sa existe un inspector inginer silvic.
    (5) Pentru controlul lucrarilor tehnice de teren si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafata medie de 10.000 hectare.
    Art. 23
    Finantarea organelor centrale si teritoriale pentru controlul respectarii regimului silvic se face de la bugetul de stat.

    CAP. 5
    Scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din fondul forestier national

    Art. 24
    (1) Reducerea suprafetei padurilor din fondul forestier national este interzisa, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    a) pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, drumuri europene, nationale si judetene, autostrazi, linii electrice de inalta tensiune, mine, forari, sonde si echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa. Ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier proprietate privata, cu sau fara defrisarea padurii, se aproba cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante. In cazurile in care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face in conditiile stabilite potrivit reglementarilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
    b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului si cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    c) in scopul executarii de lucrari, instalatii si constructii necesare pentru gospodarirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor si cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    d) orice alte investitii cu caracter social, cultural, sportiv, medical si de cult, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Scoaterea/ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier, fara compensarea acestora cu o suprafata echivalenta de teren, pentru obiectivele si lucrarile prevazute la alin. (1), se face cu plata de catre persoanele fizice si juridice solicitante a urmatoarelor taxe si despagubiri:
    a) taxa pentru ocuparea definitiva a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu exceptiile prevazute la alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, care se varsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achita proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privata, sau, respectiv, o despagubire acordata administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, care se varsa in Fondul de conservare si regenerare a padurilor;
    c) contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata, sau, respectiv, o despagubire acordata administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, care se varsa in Fondul de conservare si regenerare a padurilor;
    d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publica a statului, care se achita administratorului acestora.
    (3) La cererea persoanelor fizice si juridice, scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national pentru obiectivele si lucrarile prevazute la alin. (1), daca beneficiarul compenseaza cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzatoare statiunii, care se varsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despagubirilor prevazute la alin. (2) lit. d), precum si a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv pe terenul primit in compensare, care se achita anticipat administratorului fondului forestier.
    (4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicata, sunt aplicabile.
    Art. 25
    (1) Pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligatia sa achite:
    a) o garantie in suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea in conditii apte de impadurire a terenului ocupat temporar; suma prevazuta se depune intr-un cont special, purtator de dobanda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prevazut in Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) chiria anuala pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, in Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
    c) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, in Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
    d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pentru terenurile ocupate proprietate publica a statului, care se achita anticipat administratorului acestora;
    e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publica a statului, care se achita administratorului acestora.
    (2) In situatia in care ocuparea temporara a terenului nu implica defrisarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plateste proprietarului sau administratorului terenului sumele prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e).
    (3) In cazul in care titularul aprobarii de scoatere temporara din circuitul forestier isi indeplineste obligatiile cu privire la redarea terenurilor in fondul forestier, acestuia ii sunt restituite garantia si dobanda aferenta.
    (4) Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, care se foloseste pentru calculul obligatiilor banesti aferente ocuparii terenurilor din fondul forestier national, prevazute la art. 24 si in prezentul articol, se stabileste prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, tinand seama de pretul de piata.
    Art. 26
    Metodologia de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. c), se elaboreaza de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 27
    Ocuparea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier national, potrivit prevederilor art. 24 si 25, se face numai cu acordul proprietarilor si se aproba dupa cum urmeaza:
    a) pentru suprafata de pana la un hectar, de catre inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;
    b) pentru suprafata de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial;
    c) pentru suprafata de peste 50 hectare, prin hotarare a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare si la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. 6
    Finantarea administrarii fondului forestier national

    Art. 28
    Finantarea activitatilor de administrare a fondului forestier national se face din:
    a) venituri proprii;
    b) bugetul de stat;
    c) alte surse.
    Art. 29
    (1) In vederea sprijinirii proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, in efectuarea unor lucrari de gospodarire, in scopul asigurarii integritatii fondului forestier national si gestionarii durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru:
    a) refacerea padurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii a caror cauza este necunoscuta;
    b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse in urma calamitatii naturale;
    c) combaterea bolilor si daunatorilor padurilor proprietate privata;
    d) amenajarea padurilor proprietate privata a persoanelor fizice;
    e) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodarire a padurilor proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
    f) punerea la dispozitie proprietarilor de paduri a normelor tehnice silvice si juridice care reglementeaza regimul silvic si a materialelor de propaganda si educatie forestiera privind ocrotirea si conservarea padurilor;
    g) sprijinirea proprietarilor de paduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorita restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice in padurile cu functii speciale de protectie;
    h) finantarea administrarii padurilor prin structuri silvice autorizate, in situatiile in care veniturile obtinute prin valorificarea integrala a resurselor forestiere, conform amenajamentelor silvice, nu asigura costurile administrarii in regim silvic.
    (2) Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Finantelor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante*).
-----------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrari de gospodarire, in scopul asigurarii integritatii fondului forestier national si gestionarii durabile a padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 martie 2000.

    CAP. 7
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 30
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.
    Art. 31
    (1) Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si cu confiscarea materialului lemnos rezultat sau, daca materialul a fost valorificat anterior constatarii, cu plata contravalorii acestuia.
    (2) Aceleasi pedepse se aplica si celor care favorizeaza incalcarea prevederilor alin. (1).
    Art. 32
    (1) Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, de catre proprietari, detinatori sau de catre oricare alta persoana, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau daca valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.
    (2) Daca fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
    (3) Cand fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
    (4) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) - (3) se majoreaza cu 3 ani in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avand asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;
    c) in timpul noptii;
    d) in arii forestiere protejate.
    (5) Tentativa se pedepseste.
    Art. 33
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unor suprafete de paduri de catre proprietari, detinatori sau de oricare alta persoana, precum si incendierea acestora constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.
    Art. 34
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a intocmi amenajamente silvice, conform obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice;
    b) neasigurarea pazei padurilor de catre persoanele fizice detinatoare, cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei si neasigurarea pazei si administrarii prin structuri silvice autorizate a padurilor apartinand persoanelor juridice, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    c) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a executa lucrarile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor padurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrarile de ingrijire a arboretelor, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27*).
    (3) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
------------
    *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
    Precizam ca in art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede ca ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

    Art. 35
    Stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, altele decat cele prevazute la art. 34, indiferent de forma de proprietate a padurilor in care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege speciala.
    Art. 36
    Constatarea infractiunilor prevazute la art. 31 - 33 si a contraventiilor prevazute la art. 34 se face de catre personalul silvic prevazut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de catre personalul silvic din structurile silvice nou-infiintate, precum si de catre organele de cercetare penala, in cazul infractiunilor, si de catre primari, in cazul contraventiilor.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 37
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va revizui si va completa cu prevederi specifice padurilor proprietate publica si privata regulamentele, instructiunile si normele tehnice din domeniul silviculturii.
    Art. 38
    In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor si a infractiunilor silvice, personalul silvic prevazut la art. 36 este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 39
    Unitatile de politie, impreuna cu cele ale jandarmeriei, precum si organele administratiei publice locale ori, dupa caz, organele de pompieri militari vor sprijini organele silvice sau, dupa caz, le vor acorda asistenta tehnica, potrivit competentelor, in organizarea si desfasurarea actiunilor de prevenire si de combatere a fenomenului infractional si contraventional si, respectiv, pentru prevenirea si stingerea incendiilor atat in padurile proprietate publica, cat si in cele proprietate privata.
    Art. 40
    Marcarea si evaluarea arborilor destinati taierii, pentru proprietarii de paduri, persoane fizice, care isi administreaza singuri padurile, se fac, la cerere, de catre personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor si de personalul din unitatile silvice infiintate conform prevederilor art. 13. O data cu plata acestor prestatii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea si transportul materialului lemnos respectiv.
    Art. 41
    In intelesul prezentei ordonante, prin structuri silvice private sau de stat, considerate in ansamblul lor, se intelege: cantoane, brigazi sau districte si ocoale silvice.
    Art. 42
    Structurile silvice private, similare cu cele de stat, legal constituite, precum si personalul silvic angajat vor fi autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare autorizarii.
    Art. 43
    Prevederile referitoare la infractiunile din prezenta ordonanta se completeaza cu cele cuprinse in titlul VI "Raspunderi si sanctiuni" din Codul silvic.
    Art. 44
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).
------------
    *) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.

    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 141/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va revizui si va completa cu prevederi specifice padurilor, proprietate publica si privata, regulamentele si instructiunile din domeniul silviculturii.
    Totodata, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 75/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va stabili, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, suprafetele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) [devenit art. 24 alin. (1) lit. b), c) si d) in republicare].COMENTARII la Ordonanţa 96/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 96 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Numele meu este doamna Ana Michael, administratorul împrumuturilor GARANTEE TRUST. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare? Ipotecare sau alte scopuri? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Nu căutați mai mult pentru că suntem aici pentru a vă face toate problemele financiare un lucru din trecut! Acordăm împrumuturi companiilor, entităților private și persoanelor de încredere la o rată a dobânzii redusă și accesibilă pentru o perioadă fixă de 1-30 de ani și o perioadă de grație de șase luni înainte de începerea tranșei lunare. Ne puteți contacta prin intermediul E-mail prin: (ANAMICHAELGUARANTYTRUSTLOANS@GMAIL.COM) Oferim următoarele tipuri de împrumuturi; 1) ÎMPRUMUTURILE STUDENTULUI 2) IMPOZITE 3) ÎMPRUMUTURI PERSONALE 4) ÎMPRUMUTURI DE AFACERI 5) ÎMPRUMUTURI LA ACEASTA 6) ÎMPRUMUTURI CONSOLIDATE 7) ÎMPRUMUTURI AUTO 8) ÎMPRUMUTURI PENTRU VETERANI Mulțumesc
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    NEVOIE DE ÎMPRUMUT Sunteți un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere frumoasă? Aveți nevoie de fonduri pentru finanțarea proiectului dvs.? E-mail: ( larryellisonfinance@gmail.com ) Oferim servicii garantate de împrumut de orice valoare și în orice parte a lumii pentru persoane fizice, societăți, agenți imobiliari și corporații la rata superioară a dobânzii de 2%. Pentru cerere și mai multe informații, trimiteți răspunsuri la următoarea adresă de e-mail: larryellisonfinance@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    O zi buna, Numele meu este Marcu Dorlca, sunt din România. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie a unei Femei care a fost de asemenea scamată și în cele din urmă a fost legată de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) unde a luat în cele din urmă Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 430 2016
    DO YOU NEED A LOAN? Getting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $10,500. to $9500,000.000 as low as 1%interest Kindly respond immediately to this email: Dellloan@aol.com Our Services Include the Following: Debt Consolidation Second Mortgage Business Loans Personal Loans International Loans Loan for any kinds Family loan E.T.C No social security and no credit check, 100% Guarantee. All you have to do is let us know exactly what you want and we will surely make your dream come true. (Dell LOAN COMPANY). says YES when your banks say NO. Lastly, we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this Email: (Dellloan@aol.com)
ANONIM a comentat Decretul 337 2005
    We specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from Top AA Rated bank such as HSBC Bank Plc, Deutsche Bank AG Frankfurt, Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. TRANSACTION DESCRIPTION: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG) or Standby Letter of Credit (SBLC) 2. Total Face Value: Euro/USD 1,000,000.00 – Euro/USD 5,000,000,000.00 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt etc. 4. Age: One Year and One Day (With the option of Rolls and Extension) 5. Leasing Fee: 4% + 1% 6. Purchsing Fee: 32% + 2% 7. Delivery: Bank to Bank Swift MT799/MT760 8. Payment: MT103 9. Hard Copy: By Bank Bonded Courier within 7 banking days after delivery of Swift. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request plus our terms and procedures. All inquires to Mr Danzmann Horst should include the face value and bank instrument information needed so I can quickly address your needs: If Interested kindly contact me via Contact: Danzmann Horst Email: horstdanz@outlook.com Skype: Danzmann Horst
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveți nevoie de asistență financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru ipoteca, casa, mașină, afacere sau doar un împrumut personal? Este istoricul dvs. de credit rău vă împiedică să obțineți un împrumut? Nu căutați mai departe, suntem aici pentru a vă ajuta în timp ce oferim împrumuturile noastre la o rată a dobânzii de 3%. Vă rugăm să ne contactați prin e-mail la frankchambersfinances@gmail.com pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
     We are a Finance Industry Company professionals with over 15 Years Experience and a focus on providing Bank Guarantee and Standby Letter of Credit from some of the World Top 25 Prime Banks primarily from Barclays, Deutsche Bank, HSBC,Credit Suisse e.t.c. FEATURES: Amounts from $1 million to 5 Billion+ Euro’s or US Dollars Great Attorney Trust Account Protection Delivered via MT760, MT799 and MT103 Swift with Full Bank Responsibility Brokers Always Protected Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Interested Agents/Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name:Richardson McAnthony Contact Mail : intertekfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 4 2017
    Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts six months after you get the money in your bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle
ANONIM a comentat Ordin 187 2009
    Tot se abroga si se modifica articole ale NML 021-05 pt a nu se mai putea castiga in instanta contestatiile la amenzile radar care in foarte multe cazuri sunt ilegale. Exista o "cardasie" a BRML si a UTI (beneficiarul aprobarii de model, reprezentantul producatorului in Romania) de pe urma caruia beneficiaza Brigada Rutiera care face nenumarate abuzuri in aplicarea sanctiunilor vis a vis de radar.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
     În prezent oferim împrumut persoanelor și companiilor interesate. Ați fost refuzat de împrumut de către bănci din cauza scorului de credit rău sau ați încercat și nu a avut succes, sau aveți nevoie să începeți o afacere, dar din punct de vedere financiar în jos, aplicați pentru un împrumut acum la 2% aplicați Toate Cererile ar trebui să fie transmise Agent de împrumut: Larry Buknor Website: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans Email: worldbestloans@gmail.com Mulțumesc.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 96/1998
Legea 46 2008
Codul silvic
Legea 120 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
Legea 33 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2003 privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
OUG 98 2003
privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
Ordin 521 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Ordin 499 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Ordin 58 2003
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia, pana la realizarea starii de masiv
Legea 75 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu