Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.278 din 09.12.2011

privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8x8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 28 decembrie 2011SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.144 din 7 noiembrie 2011 privind necesitatea realizării şi reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură,în temeiul prevederilor art. 1, 3, 9 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi solvegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă Programul naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, care cuprinde Programul privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice pentru perioada 2012-2021 şi Programul de repartiţie a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente, în perioada 2012-2021, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.(2) Anual, odată cu adoptarea legii bugetului de stat, se aprobă suprafeţele şi sumele aferente execuţiei programului stabilit în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 2Se aprobă Normele de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente, în conformitate cu Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, denumită în continuare Metodologia, 1986, şi în conformitate cu Instrucţiunile privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981, denumite în continuare Instrucţiuni, 1981, în vederea realizării şi reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 3Se aprobă Metodologia privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente, prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 4Se aprobă Normele de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazei de date aferente reţelei de profile 8x8 km, precum şi privind realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 5Definiţiile termenilor utilizaţi în elaborarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km sunt prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 6Se aprobă Modul de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente, prevăzut în anexa nr. 7. Articolul 7Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 8Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 223/2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice şi agrochimice, a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 13 august 2002. Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără ANEXA Nr. 1PROGRAM*) privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice prin oficiile de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) pentru perioada 2012-2021
Nr. crt. Judeţul Suprafaţa agricolă totală din care, anual Valoarea estimativă
total anual
- ha - - mii lei -
1 TOTAL: 14635520 1463550 439071 43908
2 Alba 324853 32485 9746 975
3 Arad 500354 50035 15011 1501
4 Argeş 341033 34103 10231 1023
5 Bacău 320066 32007 9602 960
6 Bihor 488489 48849 14655 1466
7 Bistriţa-Năsăud 292954 29295 8787 879
8 Botoşani 392788 39279 11784 1178
9 Braşov 277574 27757 8327 833
10 Brăila 387363 38736 11621 1162
11 Buzău 401854 40185 12056 1206
12 Caraş-Severin 396999 39700 11910 1191
13 Călăraşi 425054 42505 12752 1275
14 Cluj 426213 42621 12786 1279
15 Constanţa 558204 55820 16746 1675
16 Covasna 186139 18614 5584 558
17 Dâmboviţa 248368 24837 7451 745
18 Dolj 585469 58547 17564 1756
19 Galaţi 358394 35839 10752 1075
20 Giurgiu 277525 27753 8328 833
21 Gorj 240258 24026 7208 721
22 Harghita 396538 39654 11896 1190
23 Hunedoara 281605 28161 8448 845
24 Ialomiţa 375023 37502 11251 1125
25 Iaşi 380117 38012 11404 1140
26 Ilfov 102122 10212 3064 306
27 Maramureş 306192 30619 9186 919
28 Mehedinţi 293381 29338 8801 880
29 Mureş 410992 41099 12330 1233
30 Neamţ 281520 28152 8446 845
31 Olt 434442 43444 13033 1303
32 Prahova 272834 27283 8185 819
33 Satu Mare 317491 31749 9525 953
34 Sălaj 238427 23843 7153 715
35 Sibiu 305458 30546 9164 916
36 Suceava 347920 34792 10438 1044
37 Teleorman 498998 49900 14970 1497
38 Timiş 693417 69342 20803 2080
39 Tulcea 363941 36394 10918 1092
40 Vaslui 400984 40098 12030 1203
41 Vâlcea 245680 24568 7370 737
42 Vrancea 255366 25537 7661 766
43 Municipiul Bucureşti 3121 312 94 9

*) 1. Valoarea totală şi anuală a programului s-a stabilit pe baza valorii unitare a orei medii convenţionale (OMC) de 6,1 lei/oră la data emiterii prezentului ordin şi pentru scara de lucru 1:10000, categoria de complexitate IV-C. 2. Valoarea unitară de calcul a OMC se indexează anual în funcţie de indicele de inflaţie. 3. Scara de lucru se propune de OSPA pentru fiecare teritoriu în funcţie de prevederile Normelor de timp şi elemente de calculaţie pentru studii şi cercetări de sol S.C.S., ediţia 1982, pct. B, 1.2.1, la elaborarea notei de fundamentare pentru programul anual de studii şi se aprobă de comun acord cu contractorul, direcţia pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, la semnarea contractelor de execuţie a studiilor. ANEXA Nr. 2*)PROGRAM de repartiţie a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente, în perioada 2012-2021

Nr. crt. Activităţile Executantul Suma (mii lei)
Anuală Totală
1. Sistemul judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi completarea bazei de date la nivel judeţean, din care: - studiile pedologice executate înainte de 2002, în perioada 2012-2014, pentru trecerea lucrărilor în baza de date din sistemul electronic Oficiile de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) 43.908 1.400 439.071 4.200
2. Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi baza de date aferentă, din care: - raportul anual privind starea de calitate a solului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, (ICPA) 1.678 10 16.780 100
3. Lucrări de încărcare-actualizare a bazei de date naţionale a unităţilor de sol-teren (BDUST) prin integrarea bazelor de date judeţene (BDJUST), întreţinerea software-ului de gestiune a BDUST/BDJUST şi de expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice, precum şi difuzarea versiunilor actualizate ale software-lui şi acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică OSPA pentru utilizarea acestuia ICPA 150 1.500
Total: OSPA 43.908 439.071
ICPA 1.828 18.280
General 45.736 457.361

*) Sumele se indexează anual în funcţie de indicele de inflaţie. ANEXA Nr. 3NORME DE CONŢINUT pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazelor de date aferente Articolul 1(1) Prezentele norme de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării periodice a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură stabilesc etapele ce trebuie parcurse în ceea ce priveşte execuţia, avizarea, recepţia şi decontarea în cadrul unei metodologii unice. Prin aceasta se urmăreşte obţinerea unui material documentar unitar cu un fond de date care vor fi constituite într-o bancă de date pedologice integrate în sistemul de monitorizare la nivel de judeţ şi ţară şi în Sistemul de monitorizare integrată a mediului.(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, denumit în continuare ICPA, realizează şi reactualizează Sistemul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, respectiv banca de date pedologice, constituită din baza de date pedologice a siturilor de sol-teren (BDSit) şi baza de date a unităţilor de sol-teren (BDUST), şi va colabora cu Ministerul Mediului si Pădurilor şi cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti în vederea elaborării raportului privind starea mediului.(3) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, denumite în continuare OSPA, realizează/reactualizează studiile pedologice şi agrochimice şi Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivel de judeţ, respectiv baza de date judeţeană a unităţilor de sol-teren, în subordonarea tehnică şi metodologică a ICPA, şi colaborează cu autorităţile locale de mediu.(4) Studiile se vor elabora la nivel de teritoriu administrativ (unitate administrativ-teritorială), indiferent de forma de proprietate sau exploatare a terenului. Articolul 2Interpretarea datelor şi elaborarea studiului se vor face în conformitate cu Metodologia, 1986. Articolul 3Conţinutul bazelor de date judeţene şi naţionale ale unităţilor de sol-teren este conform cu metodologia unitară de realizare a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren la nivel naţional şi judeţean (ICPA, 2011). Articolul 4(1) Studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură se vor elabora la scara de lucru 1:10.000 pentru zonele de câmpie, cu grad de complexitate mai redus, şi 1:5.000 pentru zonele colinare şi de luncă, cu grad de complexitate ridicat datorită variaţiei mari a elementelor de sol şi teren pe unitatea de suprafaţă.(2) În situaţii exprese (degradări, poluări), dacă realitatea din teren o impune, scara de lucru poate fi mai mare (1:2.000, 1:1.000 etc.). Articolul 5Studiile pedologice necesare elaborării Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice cu o periodicitate de 4 ani şi de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate, în limita sumelor alocate de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 6Datele culese în teren (fişe cu descrierea profilelor de sol, date analitice etc.) nu vor fi incluse în totalitate în raportul final (faza de birou), ele constituind materiale primare absolut necesare pentru redactarea hărţilor şi a raportului final, vor fi ordonate în exemplarul de autor şi păstrate obligatoriu în arhiva OSPA. Articolul 7Identificarea, delimitarea şi caracterizarea unităţilor de sol şi teren, numărul profilelor principale şi secundare, precum şi numărul de profile din care se vor recolta probe pentru analize de sol se vor stabili conform Normelor de timp şi elemente de calculaţie ale tarifelor pentru studii şi cercetări de sol, SCS, ediţia 1982. Articolul 8Buletinele de analiză vor fi utilizate, alături de informaţiile culese în teren şi birou, la redactarea memoriului pedologic, urmând a fi păstrate în arhiva OSPA, în exemplarul de autor. În memoriul pedologic se vor prezenta inclusiv descrierea morfologică şi caracterizarea fizico-chimică (date concrete pentru fiecare orizont pedogenetic, şi nu clase de interpretare a parametrilor fizico-chimici analizaţi) a profilelor de sol din fiecare unitate de sol (US), inclusiv formula US-urilor. Articolul 9(1) Studiul privind poluarea/degradarea solului se constituie în capitol distinct şi cuprinde aspecte legate de tipul-gradul de poluare, suprafaţă (ha, %), sursa poluării, măsuri operative.(2) Indicatorii de poluare utilizaţi, precum şi cei ceruţi în sistemul de monitorizare sunt cei din Metodologie, 1986 (partea a III-a, pag. 77-78), cu excepţia indicatorului 29, care se defineşte conform tabelului următor:

Cod clasă/ simbol/hărţi Clasa de poluare/degradare/deficienţe (PDD) Reducerea producţiei [%] Coeficienţi de penalizare Coeficientul de potenţare prin lucrări de combatere a PDD
0 Nepoluat/nedegradat/fără deficienţe (0-5) 1 1
1 Foarte slab poluat/degradat/cu deficienţe (6-15) 0,9 1,1
2 Slab poluat/degradat/cu deficienţe (16-25) 0,8 1,2
3 Slab/moderat poluat/degradat/cu deficienţe (26-35) 0,7 1,4
4 Moderat poluat/degradat/cu deficienţe (36-45) 0,6 1,6
5 Moderat/puternic poluat/degradat/cu deficienţe (46-55) 0,5 2
6 Puternic poluat/degradat/cu deficienţe (56-65) 0,4 2,5
7 Foarte puternic poluat/degradat/cu deficienţe (66-75) 0,3 3
8 Excesiv poluat/degradat/cu deficienţe (76-85) 0,2 4,25
9 Total poluat/degradat/cu deficienţe (86-100) 0,05 16

Articolul 10
(1) Pentru caracterizarea solurilor din punctul de vedere al reacţiei (pH) şi al stării de asigurare a solurilor cu elemente nutritive (humus, azot-IN, fosfor mobil, potasiu mobil), se vor recolta probe medii agrochimice, pe US.
(2) Proba medie agrochimică se recoltează din situri reprezentative (suprafaţa sitului: 2-5 ha) din punct de vedere agrochimic, o probă medie revenind la 20-25 ha.
Articolul 11În vederea prezentării sintetice la nivel de teritoriu administrativ a informaţiilor din Sistemul de monitorizare solteren pentru agricultură se vor utiliza următoarele tabelele: Evidenţa terenurilor agricole pe folosinţe*) ha; % -Tabelul nr. 3.1

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care:
arabil păşuni fâneţe vii livezi

*) După situaţia statistică a terenurilor la data de 31.12. Fişa de planimetrare US - TEO Tabelul nr. 3.2

Nr. US 1 2 3 4 5
Nr. TEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. trup planimetrare F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
1
2
3
4
5 etc.
Total ha/TEO
Total ha/US Subtip
Tip
clasă

Tipuri de soluri Tabelul nr. 3.3

Nr. crt. Suprafaţa - ha; % - Din care, pe tipuri de soluri:
Totală Cartată L S R S P S A S K Z C Z F Z R Z N S H S E C D C E L L V P L A L E P P D P E V S A N S G G S L M S C S N T B F B A T T T

Încadrarea terenurilor agricole pe folosinţe în clase de calitate după nota de bonitare naturală (medie ponderată) Tabelul nr. 3.4

Nr. crt. Categoria de folosinţă Clasa de calitate
I II III IV V încadrarea medie
ha nota ha nota ha nota ha nota ha nota ha clasa nota
Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Total agricol *) *) *) *) *) *) *)

*) Se calculează cu nota de bonitare pentru arabil. Note de bonitare pentru culturi şi folosinţe agricole (regim natural) Tabelul nr. 3.5

Nr. TEO PS FN MR PR PN CV CS PC LV VV VM VN GR OR PB FS CT SZ SO MF IU IF CN LU TR LG A
1
2
3
4 etc.

Tabel privind încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate după nota de bonitare în regim natural Tabelul nr. 3.6 (a: arabil, b: păşune, c: fâneţe, d: vii, e: livezi) Note de bonitare şi clase de favorabilitate pe culturi în regim natural pentru: A. ARABIL*) Tabelul nr. 3.7

Nr. TEO GR OR PB FS CT SZ SO MF Arabil
nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa
1
2
3
4 etc.

*) Tabelul se completează cu TEO-urile specifice fiecărei categorii de folosinţă, conform registrului cadastral. B. LIVADĂ, VII, PĂŞUNE, FÂNEŢE*) Tabelul nr. 3.8

Nr. TEO MR PR PN CV/CS/PC Livadă VV VM Vie PS FN
nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa nota clasa
1
2
3
4 etc.

*) Tabelul se completează cu TEO-urile specifice fiecărei categorii de folosinţă, conform registrului cadastral. Tabel privind gruparea terenurilor în clase de pretabilitate*) Tabelul nr. 3.9

Nr. TEO Suprafaţa pe clase de pretabilitate - ha - Formula unităţii de pretabilitate. Recomandări ameliorative
I II III IV V VI
1
2
3 etc.
Total

*) Tabelul se întocmeşte pentru fiecare folosinţă agricolă (a: arabil, b: păşune-fâneţe, c: vii, d: livezi). Forme de macro şi mezorelief ha; % -Tabelul nr. 3.10

Suprafaţa Suprafaţa Din care, pe forme de macro-relief/cod:
munte deal, podiş fragmentat platou, podiş nefragmentat câmpie terasă luncă

Zone naturale protejate ha; % -Tabelul nr. 3.11

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care:

Microzone pedogeoclimatice*) ha; % -Tabelul nr. 3.12

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care, pe microzone:

*) După N. Florea şi colaboratorii, 1999. Terenuri cu soluri pseudogleizate ha; % -Tabelul nr. 3.13

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Suprafaţa afectată de pseudogleizare Din care:
slab moderat puternic foarte puternic excesiv

Terenuri cu soluri gleizate ha; % -Tabelul nr. 3.14

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Suprafaţa afectată de gleizare Din care:
slab moderat puternic foarte puternic excesiv

Alunecări de teren ha; % -Tabelul nr. 3.15

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Suprafaţa cu alunecări Din care, pe microzone:
în brazde în valuri în trepte cu movile curgătoare prăbuşire

Terenuri inundabile ha; % -Tabelul nr. 3.16

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care terenuri inundabile:
rar frecvent foarte frecvent

Terenuri cu soluri erodate, colmatate, acoperite ha; % -Tabelul nr. 3.17

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care erodate*):
slab moderat puternic foarte puternic excesiv

*) Se va menţiona agentul care a produs eroziunea, colmatarea sau acoperirea prin apă, eolian şi decopertat (a: erodate prin apă, b: erodate eolian, c: decopertate, d: colmatate prin apă, e: colmatate eolian, f: acoperite). Terenuri afectate de eroziune în adâncime ha; % -Tabelul nr. 3.18

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care, pe forme de eroziune:
şiroiri, rigole ogaşe ravene

Terenuri cu soluri poluate ha; % -Tabelul nr. 3.19

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care poluate cu:*)

*) Se va menţiona tipul poluării/degradării. Reacţia solurilor (pH în Ap sau 0-20 cm) Tabelul nr. 3.20

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată REACŢIE (pH) ÎN SUSPENSIE APOASĂ
puternic acidă sub 5.0 moderat acidă 5.01-5.80 slab acidă 5.81-6.80 neutră 6.81-7.20 slab alcalină 7.21-8.40 moderat alcalină 8.41-9.00 puternic alcalină peste 9.00
ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Asigurarea solurilor cu humus (% H în Ap sau 0-20 cm) Tabel nr. 3.21

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care (în funcţie de textură)
extrem de mică foarte mică mică mijlocie mare foarte mare
ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Asigurarea solurilor cu azot (după valoarea IN în Ap sau 0-20 cm) Tabelul nr. 3.22

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care:
foarte slabă sub 1.0 slabă 1.1-2.0 mijlocie 2.1-4.0 mare 4.1-6.0 foarte mare peste 6.0
ha ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Asigurarea solurilor cu fosfor mobil (Pppm în Ap sau 0-20 cm) Tabelul nr. 3.23

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care:
extrem de mică, foarte mică sub 8.0 mică 8.1-18.0 mijlocie 18.1-36.0 mare 36.1-72.0 foarte mare peste 72.0
ha ha ha % ha % ha % ha % ha %

Asigurarea solurilor cu potasiu mobil (Kppm în Ap sau 0-20 cm) Tabelul nr. 3.24

Suprafaţa totală Suprafaţa cartată Din care:
extrem de mică, foarte mică sub 65.0 mică 65.1-130.0 mijlocie 130.1-200.0 mare 200.1-300.0 foarte mare peste 300.0
ha ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Articolul 12(1) Se consideră bune pentru recepţie studiile avizate favorabil de către membrii comisiilor de avizare, numiţi prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene.(2) Copiile de pe situaţia de plată şi de pe procesul-verbal de recepţie se păstrează ataşate la studiu.(3) Membrii comisiei de avizare răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor conţinute în studiul pedologic şi agrochimic şi decid refacerea acestora, atunci când este cazul, de către specialistul care a executat studiul/analizele, cu titlu gratuit. Articolul 13(1) Recepţia şi decontarea studiilor se face integral sau în două faze (teren, birou), analizele de laborator urmând a fi ataşate, după caz, la una dintre cele două faze.(2) Procesul-verbal de recepţie se va semna şi se va transmite spre decontare numai după avizarea favorabilă a studiului şi a situaţiei de plată de către comisia constituită în acest sens. Articolul 14(1) Datele din sistemele judeţene de monitorizare se vor elabora în două exemplare pe hârtie, dintre care un exemplar se va preda direcţiei pentru agricultură judeţeană şi unul ICPA.(2) Datele studiilor pedologice şi agrochimice se predau ICPA Bucureşti şi în format electronic pe CD-ROM, conform Metodologiei unitare de realizare a bazelor de date naţională şi judeţene ale unităţilor de sol-teren (ICPA, 2011).(3) Datele studiilor pedologice şi agrochimice în format electronic pe CD-ROM se predau ICPA odată cu avizarea acestora.(4) ICPA verifică dacă datele sunt coerente şi complete cu ajutorul software-ului de gestiune a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren şi de expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice (ICPA, 2011) şi le integrează în Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivel naţional. ANEXA Nr. 4METODOLOGIA privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, denumit în continuare ICPA, realizează Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi baza de date aferentă reţelei de 8x8 km, precum şi baza de date la nivel naţional aferentă Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură. Articolul 2Datele şi informaţiile din Baza de date la nivel naţional aferentă Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură sunt puse la dispoziţie, anual sau la cerere, fără plată: a)Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru fundamentarea programelor specifice şi supravegherea calităţii solului-terenului; b)Ministerului Mediului şi Pădurilor, pentru integrarea acestora în Sistemul naţional de monitorizare integrată a mediului şi pentru elaborarea Raportului privind starea mediului, prin ICPA; c)Institutului Naţional de Statistică, în vederea actualizării datelor pedologice specifice. Articolul 3Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km are în structură Baza de date aferentă reţelei de profile 8x8 km, care cuprinde datele/informaţiile pedologice specifice profilelor de sol din siturile de monitoring din reţeaua de profile 8x8 km. Articolul 4(1) Sistemul judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură are în structură Baza de date a unităţilor de sol-teren (BDUST), care cuprinde datele/informaţiile rezultate din centralizarea sistemelor judeţene de monitorizare.(2) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) pun la dispoziţia ICPA un exemplar din studiile pedologice şi agrochimice efectuate, în vederea realizării bazei de studii pedologice şi agrochimice la nivel naţional, cu respectarea dreptului de autor, precum şi datele în format electronic aferente acestor studii, inclusiv datele din studiile pedologice executate înainte de 2002, conform Metodologiei unitare de realizare a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren la nivel naţional şi judeţean (ICPA, 2011). Articolul 5Sistemele judeţene de monitorizare sol-teren pentru agricultură se realizează prin integrarea datelor şi informaţiilor din studiile pedologice şi agrochimice la nivel de teritoriu administrativ. Articolul 6Bazele de date judeţene şi baza de date naţională ale unităţilor de sol-teren (BDJUST şi BDUST) se realizează de către OSPA, respectiv ICPA, conform Metodologiei unitare de realizare a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren la nivel naţional şi judeţean (ICPA, 2011), şi se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, OSPA elaborează note anuale de fundamentare privind realizarea/reactualizarea şi finanţarea sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a altor activităţi solicitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ICPA, direcţiile pentru agricultură judeţene, pe care, cu avizul DAJ, le înaintează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 8După aprobarea acestora de către conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie cu OSPA contracte privind elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a bazelor de date judeţene ale unităţilor de sol-teren (BDJUST) aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi pentru alte programe solicitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate. Articolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, ICPA elaborează şi înaintează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nota de fundamentare privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km. Articolul 10După aprobarea notei de fundamentare de către conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe bază de contract începe derularea activităţilor specifice de către ICPA. Articolul 11(1) Recepţia lucrărilor efectuate (coordonate) de către ICPA se face de către comisia de recepţie.(2) Comisia de recepţie a lucrărilor efectuate de ICPA în cadrul Contractului pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură are următoarea componenţă:a)un preşedinte - reprezentant al direcţiei cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b)un membru - propus de direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c)un secretar - propus de direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; d)un membru - specialist pedolog de la OSPA nominalizat de direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; e)un membru - specialist agrochimist de la OSPA nominalizat de direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 12(1) ICPA elaborează şi pune la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale raportul anual privind starea de calitate a solului.(2) OSPA elaborează şi pun la dispoziţie direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi ICPA Raportul anual privind starea de calitate a solului la nivel judeţean. Articolul 13Sistemul judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km se reactualizează anual în limita sumelor alocate de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru această activitate, avându-se în vedere necesitatea acoperirii întregului teritoriu în 10 ani. ANEXA Nr. 5NORME DE CONŢINUT privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazei de date aferente, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti (ICPA) realizează Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, baza de date aferentă şi baza de date la nivel naţional aferentă Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură. Obiectivele principale ale Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km sunt: urmărirea sistematică a caracteristicilor calitative şi cantitative ale solurilor, elaborarea prognozelor cu privire la evoluţia calităţii solurilor, avertizarea organismelor interesate asupra problemelor negative privitoare la soluri, completarea bazelor de date cu profile de sol complete. Începând cu anul 2012 Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km se va realiza pe o reţea fixă de situri cu densitatea de 8x8 km, folosind ca bază de amplasare a siturilor coordonatele geografice. Pe total ţară se vor executa cercetări în 2.914 situri la nivelul I în reţeaua de profile 8x8 km. Anual se planifică pentru acest tip de lucrări câte 324 de situri. În fiecare judeţ, siturile de monitoring de nivel I vor fi analizate în cadrul unui singur an. Categoriile de lucrări specifice care se vor executa de către ICPA sunt: lucrări de teren care constau din amplasarea profilelor de sol, descrierea lor şi recoltarea probelor de sol pe orizonturi pedogenetice din siturile de monitoring amplasate pe reţeaua de profile 8x8 km-lucrări de birou care constau în analizarea probelor de sol, prelucrarea şi interpretarea datelor. Datele culese în teren (fişe cu descrierea profilelor de sol, date analitice etc.) nu vor fi incluse în totalitate în raportul final (faza de birou), ele constituind materiale primare absolut necesare pentru redactarea raportului final, vor fi ordonate în exemplarul de autor şi păstrate obligatoriu în arhiva ICPA. Buletinele de analiză vor fi utilizate, alături de informaţiile culese în teren şi birou, la redactarea raportului ştiinţific, urmând a fi păstrate în arhiva ICPA, în exemplarul de autor. Având în vedere posibila neuniformitate a locului de amplasare a profilului de sol din fiecare sit se va recolta şi o probă agrochimică. Proba medie agrochimicã se recoltează din parcele de referinţă (20 x 20 m) pentru fiecare sit. Analizele de caracterizare agrochimică a sitului cuprind: reacţia solului, conţinutul de humus total, azot total, fosfor mobil, potasiu mobil, gradul de saturaţie în baze, analiza granulometrică şi încărcarea cu elemente şi substanţe potenţial poluante (metale grele, insecticide organoclorurate). Lucrările de teren se vor executa pe baza instrucţiunilor de lucru elaborate de către ICPA Bucureşti. Analizele de laborator care se vor executa pentru Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km sunt prezentate în tabelul nr. 5.1. Datele obţinute din teren şi laborator vor fi prelucrate ţinând seama de Metodologie, 1986 şi Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Datele vor fi sintetizate în rapoarte ce vor fi predate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în acord cu termenele contractuale. ICPA gestionează baza de studii pedologice la nivel naţional, constituită din exemplarele studiilor pedologice efectuate de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) în cadrul Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi predate de către acestea la ICPA la recepţia studiilor. ICPA gestionează baza de date naţională a unităţilor de solteren (BDUST), constituită prin integrarea bazelor de date judeţene ale unităţilor de sol-teren (BDJUST), ale căror copii electronice sunt predate de către OSPA la ICPA la recepţia studiilor pedologice şi agrochimice aferente. Conţinutul bazei de date naţionale a unităţilor de sol-teren (BDUST) este stabilit prin Metodologia unitară de realizare a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren la nivel naţional şi judeţean (ICPA, 2011) şi se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ICPA asigură anual: a)întreţinerea (actualizarea) software-ului de gestiune a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren şi de expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice, conform cu cerinţele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ale OSPA; b)furnizarea către OSPA a versiunilor actualizate ale software-lui de gestiune a bazelor de date şi de expertiză; c)acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de utilizare a software-lui de gestiune a bazelor de date şi de expertiză pentru OSPA; d)încărcarea-actualizarea bazei de date naţionale a unităţilor de sol-teren (BDUST) prin verificarea şi integrarea bazelor de date judeţene ale unităţilor de sol-teren (BDUST), respectiv a copiilor electronice predate de către OSPA la ICPA la recepţia studiilor pedologice şi agrochimice aferente.ICPA completează baza de date naţională a unităţilor de solteren (BDUST) cu informaţii sintetice privind toate teritoriile administrative din ţară, pe baza datelor primite de la OSPA. ICPA elaborează şi înaintează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Raportul anual privind starea de calitate a solului, actualizat pe baza datelor obţinute în cadrul Programului de monitoring al calităţii solului. ÎN CADRUL LUCRĂRILOR DE TEREN SE VOR RESPECTA PRECIZĂRILE METODOLOGICE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. Amplasarea siturilor de monitoring de nivel I (8x8 km) pe teren se va face pe baza coordonatelor geografice prestabilite, folosindu-se hărţi la scara 1: 25.000, hărţi şi schiţe la scări mai mari şi echipamente adecvate (rulete, busolă, sistem de poziţionare globală - G.P.S. etc.). În mod excepţional, în cazul în care, pe baza noilor determinări, mai precise, rezultă o deplasare mai mare de 400 m faţă de coordonatele geografice, se reamplasează noul sit. Metodologia amplasării siturilor trebuie să asigure reprezentativitatea sitului faţă de ponderea unităţilor de sol din zona analizată, iar fixarea lui în teritoriu să respecte regula de mutare, în cazul în care este necesar, şi anume: 100, 200, 300, 400 m faţă de punctual normal, în ordinea nord, sud, est sau vest. Se vor nota noile coordonate geografice. Constituirea parcelelor de referinţă (siturilor) în punctele materializate. Acestea vor avea suprafaţa de 400 mp (20 x 20 m), amplasate în condiţii omogene, reprezentative. Pe fişa profilului de sol (anexa 6.1 - fişa Profisol tip M), în câmpul liber din pagina 1 sau pe o filă ataşată se înscriu schiţa amplasării sitului şi noile coordonate geografice, iar la terminarea lucrării se dă o planşă cu schiţe, la scara 1: 25.000 sau mai mare, cuprinzând poziţia tuturor siturilor din cadrul fiecărui judeţ. Aceasta va permite regăsirea siturilor în teren la determinările ulterioare şi compararea noilor determinări fizico-chimice cu datele anterioare. Amplasarea şi executarea unui profil principal de sol se face într-un loc reprezentativ din cadrul sitului până la adâncimea fiziologic utilă (materialul parental sau apa freatică). Descrierea profilului de sol se va efectua conform Metodologiei, 1986, completându-se rubricile din fişa de tip M „Condiţii de teren şi date morfologice“ (anexa 6.1), ţinându-se seama de instrucţiunile Profisol. Se va acorda atenţie sporită delimitării orizonturilor şi grosimii suborizonturilor. În cazul orizonturilor cu grosime mai mare de 50 cm, acestea se vor împărţi în suborizonturi; pentru stratul 0-50 cm este necesar să se delimiteze 2-3 suborizonturi, iar pentru terenurile arabile se va delimita şi orizontul cu talpa plugului. Pe fişa de tip M se vor nota toate caracteristicile obligatorii şi, pe cât posibil, şi cele opţionale, inclusiv cele referitoare la modificări antropice, la efectul şi starea lucrărilor ameliorative etc. În spaţiul „Observaţii“ din fişa de tip M sau în fişe suplimentare se înscriu date privind: poziţia unor surse de poluare apropiate şi felul poluanţilor, vânturi dominante etc. Fişa de tip M se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la executant. Recoltarea probelor de sol pentru analize chimice şi fizice se execută din profil pe orizonturi şi suborizonturi pedogenetice, în stare deranjată şi nederanjată, şi din suprafaţa sitului, 0-20 cm, (probă agrochimică) în stare deranjată. Ca regulă generală, atât pentru analize chimice, cât şi pentru unele analize fizice pe probe deranjate recoltate în pungi din plastic sau din hârtie se respectă următoarele reguli: • lama ustensilei de recoltare se curăţă de fiecare dată de solul cu care vine în contact. La ambalare se evită contactul etichetei cu solul. Probele nu se majorează. Eticheta se scrie citeţ cu pixul; • probele pentru analize chimice din profilele de sol vor avea 1,5 kg pentru fiecare orizont sau suborizont. Probele agrochimice se recoltează în cantitate de 1,5 kg din suprafaţa de 400 m2 din jurul profilului de sol. Adâncimea de recoltare este de 0-20 cm în cazul solurilor arabile din siturile de nivel I şi de 0-10 şi 10-20 cm în siturile înţelenite de nivel I, precum şi în siturile poluate din toate folosinţele; • probele din profilul de sol pentru analize fizice vor avea 0,5 kg. Manipularea probelor pentru analize fizice se va face cu grijă pentru evitarea deteriorării agregatelor structurale, acordându-se atenţie deosebită la umiditatea foarte mare sau foarte mică; • la fiecare profil se recoltează un micromonolit, din probe pe cât posibil cu agregate structurale întregi, având notate datele de identificare atât pe capac, cât şi pe cutia propriu-zisă, precum şi denumirea şi grosimea orizonturilor. După ultimul suborizont se adaugă un eşantion de material parental şi/sau rocă subiacentă. Probele în cilindri se recoltează numai din profilul proaspăt deschis (1-3 ore) şi nu se admit cele din profile reîmprospătate. Se recoltează 4 cilindri de 100 cm3 sau 2-3 cilindri de 200 cm3 din fiecare orizont sau suborizont, până la 1,5 m adâncime. În cazul solurilor arabile se va recolta neapărat şi suborizontul având talpa plugului. În solurile cu apa freatică la adâncime mică recoltarea probelor se va face până la nivelul respectiv, dar descrierea se va face până la 1,50 m. Atenţie! La recoltare nu se va sări peste orizonturile de tranziţie, în special în primii 50 cm. Analize necesare pentru Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km Tabelul nr. 5.1

Tipuri de analize Adâncime (cm)/ felul probei Metodă
1 2 3
A. Analize comune tuturor solurilor
I. Probe în structură deranjată Cernere uscată şi umedă, sedimentare şi pipetare
Compoziţie granulometrică Tot profilul Tratarea chimică cu diferiţi dispersanţi (H2O2, HCl, Na4P2O7 x 10H2O), în funcţie de conţinutul de materie organică şi carbonaţi
Coeficientul de higroscopicitate Tot profilul Metoda Mitscherlich
Hidrostabilitate structurală Tot profilul Cernere umedă, sedimentare şi pipetare
Indice de instabilitate structurală Tot profilul Calcul
Reacţia solului (pH) Tot profilul Potenţiometric, în suspensie apoasă (1: 2,5)
Humus total (Ht) 0-50 Oxidare umedă, metoda Walkley-Black modificată Gogoaşă
Azot total (N) 0-50 Metoda Kjeldahl
Fosfor mobil (Pal.) 0-50 Metoda Egner-Riehm-Domingo
Potasiu mobil (Kal) 0-50 Metoda Egner-Riehm-Domingo
II. Probe în structură nederanjată
Umiditate momentană Tot profilul Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici)
Densitate aparentă Tot profilul (maximum 100 cm) Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici)
1 2 3
Conductivitate hidraulică saturată Tot profilul Determinări pe probe recoltate în structură nederanjată (cilindri metalici)
Umiditate la pF=0 Tot profilul Determinări pe probe recoltate în cilindri
Porozitate totală Tot profilul Calcul
Porozitate de aeraţie Tot profilul Calcul
Rezistenţa la penetrare Tot profilul Determinări pe probe recoltate în cilindri
Grad de tasare 0-50 Calcul
B. Analize specifice
I. Soluri nesaturate cu cationi bazici
Sumă cationi de schimb (SB) 0-50 Metoda Kappen (0, ln HCI)
Aciditate hidrolitică (Ah) şi aciditate totală la PH=8,3 (A8.3) 0-50 Percolare cu acetat de K sau Na 1 n
Aluminiu schimbabil (la probe cu pH < 5,8) 0-50 Metoda Socolov
Capacitate de schimb cationic (TAh şi Tgj) 0-50 Calcul
Grad de saturaţie în baze (VAh şi VsH) 0-50 Calcul
II. Soluri saturate cu cationi bazici (V = 100%, pH = 7,4-8,5), cu carbonaţi alcalino-pământoşi, fără săruri solubile
Conţinut total de carbonaţi (CaCO) Tot profilul Metoda Scheibler
Capacitate de schimb cationic (TSH) 0-50 Metoda Scholenberg-Cemescu
III. Soluri cu săruri solubile şi care conţin frecvent carbonaţi alcalino-pământoşi şi/sau gips (V = 100%)
Reziduu conductometric Tot profilul Extract apos 1:5 şi dozare conductometrică
Sodiu schimbabil (Nasch) Probele alcalizate Metoda Bovver
Grad de saturaţie (Vua) Probele alcalizate Calcul
Compoziţia sărurilor Probele cu reziduuri peste 0,09-0,17 g/100 g Extract apos 1:5 şi dozare conductometrică
IV. Elemente şi substanţe potenţial poluante
Conţinuturi de metale grele (Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn, Cr. Cd - forme totale) 0-20 Mineralizare în amestec de acizi tari (azotic, percloric, sulfuric, 2:1;0,2) şi dozare prin spectrofotometrie cu absorbţie atomică
Conţinuturi de metale grele (Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn, Cr, Cd - forme solubile) 0-20 Extracţie în Na2 EDTA, DTPA etc. şi dozare prin spectrofotometrie cu absorbţie atomică
Conţinut de sulf solubil 0-20 Extracţie apoasă 1:5 şi dozare gravimetrică
Conţinut de fluor solubil 0-20 Extracţie cu CaCl2 1:10 şi dozare potenţiometrică
Conţinut de reziduuri de insecticide organoclorurate HCH, DDT 0-20 Extracţie cu eter de petrol-acetonă 2:1 şi determinare prin cromatografie în fază gazoasă
Conţinuturi de azot nitric (N-NO3) şi amoniacal (N-NH4) 0-20 Extracţie cu sulfat de potasiu 1:3 şi dozare potenţiometrică cu electrod ion-selectiv şi, respectiv, distilare şi titrare
Conţinut de hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) 0-20 Extracţie cu clorură de metilen; dozare prin metoda cromatografică lichidă de presiune înaltă
Conţinut total de hidrocarburi din petrol (THP) 0-20 Extracţie cu clorură de metilen/sau cloroform; metodă spectrometrică în IR
Conţinut de fenoli, detergenţi 0-20 Extracţie în metanol: metodă spectrometrică UV-VIS
Număr de bacterii 0-20 Diluţii Pochon
Număr de ciuperci 0-20 Diluţii Pochon
Respiraţia solului 0-20 Metoda Ştefanic

ANEXA Nr. 6Definiţiile termenilor utilizaţi în elaborarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km În sensul prezentelor norme, prin termenii şi definiţiile de mai jos se înţelege: Sistem de monitorizare - supravegherea, evaluarea, prognoza şi avertizarea cu privire la starea calităţii solurilor-terenurilor agricole, cu asigurarea de bănci de date la nivelul tării şi al judeţelor, propuneri de măsuri necesare pentru protecţia şi ameliorarea terenurilor agricole, în scopul menţinerii şi creşterii capacităţii de producţie, precum şi al utilizării eficiente şi durabile a acestora. Sistemul de monitoring se desfăşoară pe 3 niveluri: nivel de bază - studii pedologice aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură (SJMA) şi completarea bazei de date la nivel judeţean elaborate de către OSPA; studiile pedologice şi de bonitare sunt suportate financiar din bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Baza de date la nivel naţional va fi realizată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti (ICPA), care asigură şi coordonarea ştiinţifică a acestor lucrări. Cheltuielile aferente coordonării ştiinţifice şi avizării studiilor pedologice şi de bonitare vor fi asigurate de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice, denumite în continuare OSPA, iar calculul acestora se stabileşte prin însumarea manoperei (două zile de avizare pentru faza de birou, 3 zile de avizare pentru faza de teren, respectiv 4 zile de avizare pentru faza finală) cu cheltuielile de deplasare (cazare, diurnă, transport). Pentru realizarea bazei naţionale de date de către ICPA cheltuielile vor fi suportate de către bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. nivelul I - reţeaua de profile, 8x8 km, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului (SNM) şi baza de date aferentă reţelei de 8x8 km vor fi efectuate de către ICPA, acestea fiind suportate financiar din bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.nivelul II - pe terenurile identificate de către OSPA şi ICPA ca fiind poluate/degradate se vor efectua studii pedologice complexe pentru delimitarea suprafeţelor degradate şi/sau poluate şi stabilirea gradului de poluare şi a măsurilor de combatere a poluării; Aceste lucrări vor fi suportate financiar de către poluator sau de către proprietarul/utilizatorul terenului, conform legislaţiei de protecţie a mediului.Studiul pedologic - constituie materialul ştiinţific prin care se concretizeazã o cartare pedologică sau o activitate de prelucrare a unor date pedologice deja existente (reambulare), cu sau fără studii de teren în completare. El cuprinde un text cu caracterizarea solurilor şi a condiţiilor în care se desfăşoară activitatea de producţie agricolă sau silvică, explicarea materialelor cartografice, o prognoză asupra evoluţiei solurilor, recomandări privind gospodărirea raţională, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol, precum şi hărţi de soluri, hărţi corelative, cartograme, hărţi interpretative, diagrame. Cartarea pedologică este o activitate ştiinţifică, desfăşurată în primul rând pe teren, care se ocupă cu cercetarea, identificarea şi delimitarea spaţială pe hartă, plan sau aerofotogramă a unor unităţi de teritoriu cu soluri similare, în condiţii de mediu similare. Ea cuprinde totalitatea observaţiilor şi studiilor în teren, laborator şi birou în vederea caracterizării solului. Dosarul ce conţine datele culese în teren conform Metodologiei, 1986, elaborată de ICPA (partea I/1987 cap. 1 şi 2), în forma de prezentare adecvată, constituie faza de teren a studiului. Probele de sol recoltate în faza de teren, prelucrate, analizate şi prezentate potrivit instrucţiunilor şi metodelor impuse prin Metodologia, 1986 (partea I, cap. 3) constituie faza de laborator a studiului. Rezultatele analizelor fizice şi chimice sunt prezentate în tabele şi constituie alături de memoriul pedologic, hărţi şi tabele parte componentă a studiului pedologic al terenurilor agricole, faza de birou. Prelucrarea datelor şi informaţiilor de teren şi de laborator în vederea elaborării studiului pedologic se întocmeşte potrivit reglementărilor prevăzute în Metodologia, 1986 (vol. I, partea a III-a) şi cuprinde memoriul pedologic ce însoţeşte şi completează harta de soluri şi terenuri, hărţile interpretative şi tabelele din studiu. Memoriul pedologic descrie condiţiile fizico-geografice din teritoriul studiat, solurile şi aspectele de ordin practic legate de utilizarea resurselor de sol-teren. Bonitarea terenurilor agricole reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor şi de determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiţii pentru diferite folosinţe şi culturi prin intermediul unui sistem de indici tehnici şi note de bonitare. Condiţiile de creştere şi rodire a plantelor, gradul de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare folosinţă şi cultură sunt interpretate prin intermediul unui sistem de indici tehnici, permiţând cuantificarea acestora în note de bonitare. Obiectul bonitării îl constituie unităţile de teritoriu ecologic omogene (TEO) identificate şi delimitate pe hărţi. Pentru constituirea şi caracterizarea acestora este folosită o serie de caracteristici şi indicatori de divizare, distincţi, prin care se cuantifică fiecare factor sau condiţie de mediu. În urma bonitării, fiecare TEO este evaluat în note (puncte) de bonitare, permiţând astfel clasificarea terenurilor agricole în clase de favorabilitate, respectiv de calitate, şi estimarea producţiei potenţiale pentru condiţii naturale şi/sau potenţate. În studiile pedologice întocmite în vederea realizării şi reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare solteren pentru agricultură, terenurile sunt grupate după numărul punctelor de bonitare în clase de favorabilitate şi clase de calitate. Bonitarea terenurilor agricole la nivel de TEO pentru teritoriul studiat, pe folosinţe, este parte componentă a studiului pedologic. Favorabilitatea - stabilită pe baza notei de bonitare, reprezintă măsura în care un teren satisface cerinţele de viaţă ale unei plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale. Pentru categoria de folosinţă arabil nota de bonitare naturală reprezintă media aritmetică a notelor de bonitare pentru 8 culturi cu aria de răspândire cea mai mare, şi anume: grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartof, soia şi mazăre/fasole, iar pentru livezi este media aritmetică a notelor pentru speciile măr, păr, prun, la care se adaugă, după caz, nota speciei cireş-vişin ori piersic sau cais. Pentru viţa de vie nota de bonitare naturală este media aritmetică a celor două categorii. Clasele de favorabilitate vor fi cele din Metodologia, 1986 (vol. II, pag. 67) de la 1 la 10. Pentru folosinţe (arabil, păşune, fâneţe, vii şi livezi) se va stabili şi clasa de calitate de la 1 la 5. Gruparea terenurilor în 5 clase de calitate se va face după cum urmează: clasa I - 81-100 de puncte de bonitare; clasa a II-a - 61-80 de puncte de bonitare; clasa a III-a - 41-60 de puncte de bonitare; clasa a IV-a - 21-40 de puncte de bonitare; clasa a V-a - 1-20 de puncte de bonitare, în funcţie de nota de bonitare naturală pentru categoria de folosinţă existentă în momentul cartării, calculată pentru fiecare TEO. Fertilitatea - (naturală) este însuşirea globală a solului de a furniza elementele nutritive în cantităţi şi proporţii corespunzătoare pentru creşterea acelor categorii de culturi pentru care temperatura şi ceilalţi factori ai mediului sunt favorabili. Calitatea solurilor - cuprinde totalitatea însuşirilor solului care îi asigură acestuia un anumit grad de fertilitate naturală. Calitatea terenurilor - cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare faţă de plante a celorlalţi factori de mediu, cum sunt cei cosmicoatmosferici (lumină, căldură, precipitaţii etc.), continuând cu cei geomorfologici şi hidrologici. Toate acestea au ca efect productivitatea diferenţiată a muncii omeneşti în raport cu modul de satisfacere a cerinţelor fiziologice ale plantelor. Din acest punct de vedere calitatea terenurilor este reprezentată de favorabilitatea, respectiv nota de bonitare pentru condiţii naturale, privind o anumită folosinţă. Unitatea de pretabilitate a terenului - reprezintă arealul rezultat prin gruparea unităţilor de teren conform unui anumit set de caracteristici specifice, în vederea stabilirii categoriilor de folosinţă. Studiul pedologic cuprinde gruparea terenurilor agricole productive în clase de pretabilitate după folosinţă (arabil, vii, livezi, păşuni, fâneţe). Din acest punct de vedere terenurile variază de la cele mai bune şi uşor utilizabile în agricultură până la cele fără valoare agricolă, dar care pot fi folosite în alte scopuri. Gruparea terenurilor după unitatea de pretabilitate cuprinde 6 clase de teren. Aceste clase sunt definite ţinându-se seama de intensitatea limitărilor şi restricţiilor la folosinţe agricole şi se exprimă succint în formula unităţii de pretabilitate. Capacitatea de producţie a terenului - este expresia calitativă a modului de manifestare conjugată a tuturor factorilor de vegetaţie care acţionează independent fată de plante şi determină nivelul de satisfacere a cerinţelor fiziologice ale acestora, într-un anumit loc şi într-un anumit interval de timp. Capacitatea de producţie a terenului (potenţialul de producţie al acestuia) reprezintă calitatea terenului măsurată în kg/ha. Studiul pedologic elaborat în vederea realizării şi reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură - definit prin prezenta metodologie - este un studiu special pentru delimitarea, inventarierea şi evaluarea resurselor de sol, pentru delimitarea şi inventarierea factorilor limitativi sau restrictivi ai utilizării terenurilor pentru producţia agricolă, pentru delimitarea şi inventarierea zonelor poluate, precum şi pentru estimarea nivelurilor de producţie pentru terenurile agricole, exprimate în baza notelor (punctelor) de bonitare pentru condiţii naturale. Alţi termeni de specialitate şi noţiuni utilizate în studiile pedologice în scopul amintit sunt cei definiţi în Metodologia, 1986, partea I, sau acceptaţi ulterior şi însuşiţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după cum urmează: Profil de sol - secţiune în teren (obţinută prin săparea unei gropi sau pe peretele unei deschideri naturale) pe care se examinează alcătuirea verticală a învelişului de sol. Profilul de sol (sau pedonul, dacă este considerat în suprafaţă) constituie unitatea elementară de bază în cercetarea şi cartarea solului, care permite studierea orizonturilor şi a caracteristicilor morfologice, fizice şi chimice ale solului, precum şi interpretări genetico-evolutive, geografice, agrosilvoproductive sau ameliorative. Pedonul reprezentativ al unei unităţi elementare (areal) de sol constituie obiectul care este studiat, clasificat şi grupat în diferite moduri. Unitatea taxonomică (tipologică) de sol - un concept care se referă atât la clasificarea, cât şi la denumirea solului, cuprinzând soluri caracterizate prin proprietăţi şi însuşiri morfologice, fizice, chimice, mineralogice, hidrologice etc. egale sau foarte apropiate, care variază în limite precis definite prin Sistemul român de clasificare a solurilor şi Sistemul român de taxonomie a solurilor, în acord cu rangul unităţii de sol, adaptat conform scării de lucru (tip, subtip, varietate). Unitatea teritorială de sol - arealele de sol în care este răspândită o unitate taxonomică de sol în natură, într-o anumită regiune. Unitatea cartografică de sol (US) - reprezentarea grafică pe hartă a unei unităţi teritoriale de sol sau a unui grup (asociaţii) de unităţi teritoriale de sol (US complex). Ea este redată pe hartă prin unul sau mai multe areale. Unitatea cartografică de sol simplă poate cuprinde până la 10-15% din suprafaţa ei incluziuni de alte soluri care nu se pot evidenţia cartografic la scara de referinţă. Unitatea de teren (pedotopul) - o porţiune de teren omogenă sub aspectul însuşirilor solului, climei, reliefului şi condiţiilor hidrogeologice, conform scării cartografice. Unitatea teritorială de teren care se ia în considerare în studii de detaliu este denumită şi teritoriu ecologic omogen (TEO) sau unitate elementară de teren. Unitatea cartografică de teren sau de pedotop (UT) - reprezentarea pe hartă a unei unităţi teritoriale de teren omogene (caz în care se numeşte UT simplu) sau a unui grup (asociaţii) de astfel de unităţi (caz în care se numeşte UT complex), respectiv a unui TEO (TEO simplu) sau asociaţii de TEO-uri (TEO complex). O unitate cartografică de teren poate fi constituită din unul sau mai multe areale, aceasta putând cuprinde până la 10-15% incluziuni de alte terenuri. Hartă pedologică - lucrare cartografică ce prezintă grafic distribuţia geografică a tipurilor, asociaţiilor, complexelor sau a altor unităţi de sol şi/sau teren, înscrise în legenda hărţii, definite şi numite conform nomenclaturii stabilite prin sistemul de clasificare adoptat (SRCS/1980). Cartogramă - reprezentarea pe o hartă (prin culori, haşuri, coduri sau simboluri) a unor suprafeţe ce indică răspândirea, intensitatea unor fenomene, procese etc. În studiul solurilor se întocmesc cartograme cu valori ale stării de aprovizionare cu nutrienţi, pentru anumite însuşiri fizice, hidrofizice sau chimice, pentru anumite pretabilităţi, diferite favorabilităţi etc. Reambularea - acţiunea prin care se actualizează informaţia pedologică şi agrochimică din studiu. Proporţia în care va fi efectuată actualizarea datelor (procentul de reambulare) într-un studiu pedologic este prevăzută în S.C.S./1982 „Norme de timp şi elemente de calculaţie ale tarifelor pentru studii şi cercetări de sol“, cap. 1.2.4 (Norme de timp pentru reambularea studiilor pedologice). Studiu agrochimic al terenurilor agricole - constă în ansamblul de lucrări de delimitare a unor parcele omogene în raport cu tipul de sol, cultura şi tratamentele de fertilizare, de recoltare a probelor medii agrochimice din fiecare parcelă astfel delimitată, de efectuarea în laborator a analizelor agrochimice şi de reprezentare în funcţie de acestea pe cartograme a suprafeţelor de teren cu însuşiri agrochimice asemănătoare, în vederea aplicării diferenţiate a îngrăşămintelor şi amendamentelor. ANEXA Nr. 7MODUL DE FINANŢARE a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente Articolul 1Sistemul judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi baza de date aferentă la nivel judeţean se vor executa de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice, denumite în continuare OSPA, sub coordonarea ştiinţifică a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, denumit în continuare ICPA, în baza contractelor încheiate cu direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. Articolul 2Sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi baza de date aferentă vor fi realizate de către ICPA, în baza contractului pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 3Baza de date la nivel naţional a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură va fi realizată, întreţinută şi exploatată de către ICPA. Articolul 4(1) Pe terenurile identificate de către OSPA şi ICPA ca fiind poluate/degradate se vor efectua studii pedologice complexe pentru delimitarea suprafeţelor degradate şi/sau poluate şi stabilirea gradului de poluare şi a măsurilor de combatere a poluării.(2) Costul lucrărilor va fi suportat financiar de către poluator sau de către proprietarul/utilizatorul terenului conform legislaţiei în vigoare. Articolul 5Raportul anual privind starea de calitate a solului va fi realizat de către ICPA, în baza contractului pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 6Lucrările de trecere în sistem electronic a bazelor de date din toate studiile pedologice executate înainte de 2002 vor fi executate în perioada 2012-2014 de către OSPA şi ICPA, în baza contractelor încheiate cu direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 7Finanţarea cheltuielilor anuale se suportă din alocaţii bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, astfel: a)capitolul cheltuieli de capital:elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizării/reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură; b)capitolul cheltuieli materiale:realizarea/reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;participarea la organismele internaţionale de specialitate. Articolul 8Anual, după aprobarea legii bugetului de stat, Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va comunica direcţiei cu atribuţii în domeniul fondului funciar suma totală alocată pentru elaborarea de studii pedologice şi agrochimice şi realizarea/reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură din programul naţional. Articolul 9Defalcarea pe judeţe a fondurilor alocate pentru aceste activităţi se face de către direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza notelor de fundamentare întocmite de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv ICPA, şi se aprobă de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 10Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene, va transmite direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sumele alocate în vederea elaborării studiilor pedologice şi realizării şi/sau reactualizării Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură. Articolul 11(1) Pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare şi a fondurilor comunicate, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor încheia contracte cu OSPA.(2) Contractul-cadru pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizării şi reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură este prevăzut în formularul nr. 1.(3) Devizul estimativ la încheierea contractului este prevăzut în formularul nr. 2. Articolul 12Suma alocată realizării şi reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură se stabileşte în baza notei de fundamentare întocmite de ICPA şi se aprobă de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 13Preţurile şi tarifele admise pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice, precum şi pentru realizarea/reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură vor avea în vedere Normele de timp şi elemente de calculaţie pentru studii şi cercetări de sol S.C.S., ediţia 1982. Articolul 14Normele de timp şi elementele de calculaţie ale tarifelor pentru studii şi cercetări de sol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 94/PT – 1980/1982, rămân valabile. Articolul 15Situaţia de plată pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice, precum şi pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură este prevăzută în formularul nr. 3. Articolul 16(1) Studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură vor fi avizate de comisia de avizare constituită la nivel judeţean.(2) Nominalizarea membrilor comisiei judeţene de avizare se va face prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.(3) Comisia judeţeană de avizare a studiilor pedologice şi agrochimice necesare pentru realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură este alcătuită din:a)2 reprezentanţi cu pregătire agronomică ai direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, dintre care unul va fi preşedintele comisiei; b)un reprezentant de specialitate economică al direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti - membru; c)un specialist al ICPA - membru; d)directorul OSPA - secretar. Articolul 17(1) Se recepţionează şi se admit la decontare numai lucrările avizate favorabil de către comisia de avizare constituită la nivel judeţean, stabilite prin decizia directorului direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.(2) Procesul-verbal de avizare este prevăzut în formularul nr. 4. Articolul 18Procesul-verbal de recepţie prevăzut în formularul nr. 5 se trimite în copie de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti la direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul urmăririi realizării programului aprobat privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi decontării contravalorii acestora. Articolul 19Lista lunară a sumelor decontate se va înainta de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti la Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Formularul nr. 1 CONTRACT-CADRU pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizării şi reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură Nr. ......... din ........ ........ ............. I. Părţile contractante Între Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice ........ ................ ................ ................ ..............., denumit în continuare executant, cu sediul în ........ ................ ............., str. ........ ................ ........ nr. ........, cod poştal ........ .........., judeţul ........ ................ ..........., având cont de virament nr. ........ ........ ........... deschis la ........ ................, cod fiscal nr. ........ ........ ........, reprezentat prin ........ ................ .............., director, şi ........ ................ ........ ............, contabil-şef, pe de o parte, şi Direcţia Generală pentru Agricultură a Judeţului ........ ................ ................ ........, denumită în continuare beneficiar, cu sediul în ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ........... nr. ......., cod poştal ........ ................ ........ ............., cod fiscal nr. ........ ................ ........ ........., reprezentat prin ........ ................ ................ .........., director, şi ........ ................ ............., contabil-şef, pe de altă parte, se încheie prezentul contract. II. Obiectul contractului Obiectul prezentului contract îl reprezintă ........ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Fazele, termenele de execuţie, predare şi recepţionare a studiului, precum şi condiţiile de realizare sunt prevăzute în prezentul contract. III. Durata contractului Contractul se încheie pe perioada de realizare a lucrării contractate de către părţi, după cum urmează: faza de teren, cu termen de realizare ........ ................ ...............;faza de birou în care sunt incluse: faza de laborator, redactarea memoriului tehnic şi cartografia, cu termen de realizare ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............;termenul final de prezentare la recepţie ........ ................ ................ ................ ................ .Înainte cu 5 zile de termenele stabilite va fi anunţat secretarul comisiei de avizare, care va contacta beneficiarul şi membrii comisiei de avizare în vederea stabilirii de comun acord a termenului în cadrul căruia se face recepţia lucrărilor prezentate, termen care nu va depăşi 3 zile de la prezentarea lucrărilor pentru recepţie. Beneficiarul are următoarele drepturi:să solicite ca lucrările prezentate la recepţie să corespundă standardelor impuse prin normele metodologice în vigoare;să utilizeze documentaţia ce rezultă din executarea prezentului contract, după recepţionarea şi achitarea integrală în scopul pentru care a fost întocmită;să solicite executantului să desemneze un responsabil de lucrare care să colaboreze la soluţionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract.IV. Valoarea contractului Valoarea estimată a contractului este de ........ .............. lei, conform devizului estimativ întocmit de executant şi anexat la prezentul contract. Decontarea studiului pe faze de execuţie (teren, birou) sau în totalitate cu valoarea înscrisă în procesul-verbal de recepţie se va face în proporţie de 100%, în termen de două zile de la virarea sumei de către ordonatorul principal de credit. V. Obligaţiile şi drepturile părţilor contractante Executantul are următoarele obligaţii:să respecte termenele stabilite pentru executarea lucrării contractate;să aducă la cunoştinţa beneficiarului colectivul de specialişti desemnat să execute lucrările contractate;să execute lucrările conform cerinţelor impuse prin normele metodologice în vigoare;să avizeze intern lucrările executate;să pună la dispoziţia beneficiarului toate datele solicitate de acesta în scopul pentru care s-a executat lucrarea;să prezinte lucrarea pe faze sau în totalitate în forma de prezentare prevăzută de normele de conţinut aprobate prin legislaţia în vigoare;să respecte cu bună-credinţă prevederile prezentului contract.Beneficiarul are următoarele obligaţii: să respecte termenele stabilite pentru recepţia şi achitarea lucrărilor;să împuternicească, prin act intern specific, un responsabil pentru buna derulare a contractului, care să urmărească executarea acestuia şi să colaboreze cu executantul pentru soluţionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract;să respecte cu bună-credinţă prevederile prezentului contract.Executantul are următoarele drepturi:să prezinte responsabilului beneficiarului problemele tehnice şi de altă natură apărute în cursul derulării prezentului contract şi să îi solicite sprijinul, în limitele competenţelor;să solicite plata studiilor efectuate în termenele stabilite în prezentul contract.VI. Procedura de recepţie a lucrărilor La înştiinţarea beneficiarului despre intenţia de înaintare spre recepţie a lucrării, pe faze sau în totalitate, executantul este obligat:să deţină lucrarea pe faze sau în totalitate, în forma prevăzută în normele metodologice aprobate prin legislaţia în vigoare;să convoace responsabilul de lucrare şi să ia toate măsurile ca acesta să fie prezent la data şi locul stabilite pentru recepţie;să asigure toate condiţiile pentru recepţia lucrării.La primirea înştiinţării despre intenţia de recepţionare a lucrării contractate, pe faze sau în totalitate, beneficiarul este obligatsă convoace responsabilul de lucrare desemnat şi membrii comisiei de avizare şi să ia toate măsurile pentru ca aceştia să fie prezenţi la data şi locul prevăzute pentru recepţie;să asigure toate condiţiile pentru recepţia lucrării;să comunice executantului data şi ora concretă la care va avea loc recepţia lucrării, cu respectarea termenelor prevăzute în prezentul contract.Avizarea lucrării se face conform normelor metodologice de întocmire şi în ceea ce priveşte respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studiu şi categorie de complexitate. Lucrarea avizată se recepţionează şi se întocmeşte proces-verbal de recepţie, pe baza căruia se efectuează decontarea contravalorii înscrise în procesul-verbal de recepţie. VII. Dispoziţii finale Contractul se încheie individual pentru fiecare studiu pe total (teren şi birou). Pe faze, acesta se poate derula ca execuţie, predare şi decontare în termen de 2 ani calendaristici, în condiţiile prevăzute prin prezentul contract. Pe parcursul derulării contractului, în funcţie de cerinţele beneficiarului sau de alte cauze obiective, pot apărea modificări printr-un act adiţional la prezentul contract. Valoarea contractului, prevăzută la pct. IV, s-a calculat pe baza devizului estimativ şi urmează să fie actualizată la recepţia lucrării, conform situaţiei de plată. Valoarea finală ce se va achita este cea fixată în procesul-verbal de recepţie. Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage răspunderea părţii în culpă, în conformitate cu legea. Eventualele litigii sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. În cazul în care finalizarea lucrărilor, pe etape sau în totalitate, devansează termenele din contract, executantul va anunţa beneficiarul şi membrii comisiei judeţene de avizare cu 5 zile înainte despre prezentarea pentru recepţia lucrărilor executate. Director executiv DAJ, ........ ........ .............. Contabil-şef, ........ ........... Director OSPA, ........ ........ ........ Contabil-şef, ........ ................ ............... Formularul nr. 2 DEVIZ estimativ la încheierea contractului Executant ........ ................ ........... Beneficiar ........ ................ ........... Denumirea lucrării: Studiu pedologie şi agrochimie necesar realizării şi reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură Teritoriul administrativ: Suprafaţa ha: Scara: Complexitatea ........ ................ ......... ha ........ ......... ha ........ ......... Contract nr. ........ ................ .......... Valoarea devizului estimativ (mii lei): Teren ........ ................ ........ ........... Birou ........ ................ ........ ........... Total ........ ................ ........ ............ Director OSPA, ........ ........ ............ Contabil-Şef OSPA, ........ ........ ............ Formularul nr. 3 SITUAŢIA DE PLATĂ pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice, precum şi pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură Beneficiar: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ................ ............ Lucrarea: Studiu pedologie şi agrochimie elaborat în vederea realizării şi reactualizării Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură Teritoriul administrativ: ........ ........ .............. judeţul ........ ................ ........ Faza ........ ............. Scara ........ ............ Categoria de complexitate ................ Suprafaţa ........ ........ .............

Nr. crt. Operaţiunea U/M Cantitatea Preţul unitar Valoarea (lei)
Denumire Simbol
A. Faza teren
1. Manoperă specialist la faza de teren-pedologie Tabelul 5 OMC
Sporuri şi reduceri 1.2.2.1.1.
2. Deplasare OSPA-TC 1.2.2.1.1. d OMC
3. Control tehnic 1.2.2.1.1. c OMC
4. Manoperă tehnician (recoltat probe agrochimice maximum o probă/25 ha) 0.25 OMC/probă OMC
5. Alte sporuri şi reduceri 1.2.2.1.1. OMC
Total specialist OMC
6. Manoperă muncitor faza teren Tabelul 3 bis Ofm
7. Astupat profile de sol 1.2.2.1.1. f Ofm
Total muncitor Ofm
Total manoperă *
8. Cotă cheltuieli de transport (64% din manopera specialist pedologie) 5.d *
9. Cotă cheltuieli indirecte (60% din valoarea manoperei)* 2.6.1.f *
Total cheltuieli * *
TOTAL TEREN * *
B. Faza birou
10. Manoperă specialist pedologie Tabelul 10. 11 OMC
11. - pct. 1. 3: 1.2.2.2.1. a OMC
- pct. 2, 4; (coeficient reducere) 1.2.2.2.1 b OMC
12. Alte sporuri şi reduceri 1.2.2.1.1 OMC
13. Manoperă specialist bonitare (jumătate din suprafaţă) Tabelul 10. 11 pct. 3, 4 OMC
14. Manoperă tehnician 0,15OMC/probă OMC
Total manoperă specialist
15. Manoperă cartografie studiu pedologie Tabelul 13 Ofc
16. Manoperă cartograf pentru bonitare Tabelul 13 OFc
Total cartografie *
Total manoperă faza birou *
17. Cotă cheltuieli indirecte (50% din valoarea manoperei) 2.6.1l.f *
Total cheltuieli *
Total faza birou * *
Nr. crt. Specificare SCS II A, B U/M Nr. probă Lei/probă Valoarea (lei)
A. Analize laborator
1. Pregătit probe
2. pH (în apă)
3. Săruri solubile
4. Reziduu fix
5. Sodiu schimbabil
6. Suma bazelor
7. Aciditatea hidrolitică
8. Aciditatea totală
9. Carbonaţi
10. Humus
11. Azot - total
12. Materie organică
13. Fosfor solubil AL
14. Potasiu solubil AL
15. Aluminiu mobil
16. Analiza granulometrică
17. Umiditatea la 105°C
18. Coeficient higroscopicitate
19. Greutate volumetrică
20. Echivalent umiditate
21. Conductivitate hidraulică
22. Rezistenţa la penetrare
23. Mineralizare
24. Calciu
25. Magneziu
26. Sodiu
27. Potasiu
28. Cloruri
29. Sulfaţi
30. Bicarbonaţi
31. Alte analize
32. Calcul buletine şi indici
B. TOTAL LABORATOR
B. TOTAL BIROU
A. Faza teren
B. Faza birou
C. Tarif avizare (1% din cv. situaţie de plată)
T.V.A.
TOTAL GENERAL:

Cheltuielile indirecte sunt cote procentuale. Acestea includ materiale, deplasări, diurna, ... etc., conform SCS/1982. Aprobat Director OSPA, ........ ........ ............... Verificat Contabil şef, ........ ............... Formularul nr. 4 PROCES-VERBAL DE AVIZARE Nr. .......... din ........ ................ ............... Comisia constituită conform Deciziei nr. ........ ................ din ........ ................ .........., în vederea avizării lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., având următoarea componentă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., în urma verificării lucrării a constatat următoarele: 1. Condiţiile de cantitate şi calitate au fost/nu au fost îndeplinite. 2. Preţurile şi tarifele din situaţia de plată au fost/nu au fost corect stabilite. 3. Termenul de predare a fost/nu a fost respectat. 4. Propuneri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... În urma celor constatate comisia avizează/nu avizează lucrarea. Membrii comisiei de avizare: (numele şi prenumele) Secretar, ........ ............... Semnătura Preşedinte, ........ ............... Formularul nr. 5 Înregistrat la: Oficiul de Studii Pedologice al Judeţului ........ ........ .......... Nr. ........ ..........din ........ ............... Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ Nr. ........ ............din ........ ........ ............... PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE Subsemnaţii: ........ ................ ................ ........, director OSPA, ........ ................ ................ ............., contabil-şef OSPA, judeţul ........ ................ ........ ........, executant, şi ........ ................ ........., director executiv DAJ, ........ ........ ............., contabil-şef DAJ, judeţul ........ ................ ..............., beneficiar. În Contractul nr. ........ ................ din ........ ........ ......... am procedat primul la predarea şi secundul la primirea lucrării: Studiu pedologic şi agrochimic întocmit în vederea realizării şi reactualizării Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură, pentru teritoriul administrativ ................, în suprafaţă de ........ ............... ha, categoria de complexitate ........ ........ ........ ha ............... şi ........ ........ ha ........ ............... la scara de lucru: ........ .......... ha şi ........ ............ ha. S-a predat şi recepţionat faza ............. în totalitate. Din verificări se constată: 1. Condiţiile de cantitate şi calitate au fost îndeplinite, lucrarea şi, respectiv, situaţia de plată au fost avizate de către comisia de avizare. 2. Termenul de predare a fost respectat. 3. Alte prevederi contractuale au fost respectate în totalitate. Concluzii Lucrarea ce face obiectul predării-preluării se declară recepţionată şi urmează să fie decontată 100% contravaloarea acesteia de ........ ........ .............. lei, conform situaţiei de plată anexate. Plata se face din contul beneficiarului nr. ........ ................, deschis la Trezoreria ........ ................ ............., în baza procesului-verbal de recepţie şi a facturii-talon emise de executant. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în ........ .......... exemplare, dintre care ............ pentru executant. Data ........ ........ ......... Am predat Director, ........ ......... Contabil-şef, ........ ........ ........ Am primit Director executiv, ........ ........ ........... Contabil-şef, ........ ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 278/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 278 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Hello Sir/Ma I work as Financial Consultant for my clients..Am direct mandate to an Active, Reliable and Capable provider of bank instruments,such as fresh cut BG, SBLC, MTN and LC which are specifically for lease/purchase, our Bank instruments can be engage in PPP Trading, Discounting, Signature Project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum , Telecommunication, Construction of dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. Right now we currently have options for lease/Collateral for Loan and we can deliver instruments strictly with our terms and procedure only. Best Regards Martin Steffens Email: marts.capitalfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 162 1999
    Kindly let me know your requirement to apply for loan, with 2% interest rate. So I can provide you solution accordingly. "CAPITAL CITY” approves loan from maximum to minimum amount and we give out our Loan in USD ($), GBP (£) Or Euro (€). all replies are further to company email and we accept phone call. Email: capitalcityloan@live.com Tel: +1 (908) 481-5837 whatsapp : +1 862-621-9274 Thank you, CAPITAL CITY LOAN & JEWELRY
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Necesitatea de a împrumuta urgent? Căutați capital de afaceri? Aveți nevoie de un împrumut pentru orice motiv?    Serviciile noastre sunt foarte rapide și de încredere și sunteți garantat să obțineți împrumutul de îndată ce aplicați, pur și simplu contactați-ne acum la EUROPAFUNDING@GMAIL.COM și primiți aprobarea de azi.
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Oferim facilități de împrumut atât persoanelor fizice, cât și companiilor care au nevoie de împrumut pentru a-și finanța idealurile de afaceri, pentru a-și achita facturile, pentru a-și extinde afacerile existente, pentru a consolida datoriile, pentru a finanța proiecte eT.c la o rată a dobânzii de 2%. De asemenea, ghidăm și oferim consultanță financiară clienților noștri. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare, astfel încât să putem discuta, să semneze acordul și apoi să vă finanțăm proiectul sau afacerea pentru dumneavoastră. E-mail: franklinleoloanhome@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 62 2018
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: EllinasFinances@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 17 2017
     We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Hotărârea 1037 2004
    Private Lender Avit Investment Authority. Greetings to you by ADIA. We are a France-Paris based investment company known as Avit Development Investment Authority working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Williams (Personal Assistant) Avit Development Investment Authority(ADIA) 501 Avenue Montaigne,75008 Paris-France Paris-France.Avit Development Investment Authority (ADIA)
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Hallo allemaal, Ik ben een particuliere geldschieter, ik bied een lening aan van 2% dit is een legitiem bedrijf met eer en onderscheid, wij staan klaar om u te helpen bij enig financieel probleem dat u biedt Wij bieden alle soorten leningen, dus als u geïnteresseerd bent in deze leningaanbieding vriendelijk contact met ons op onze e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Geef ook de volgdetails op zodat we meteen door kunnen gaan met de lening. Naam: Benodigde hoeveelheid: Duur: een land: Doel van de lening: Maandinkomen: Telefoonnummer: Neem contact met ons op met de bovenstaande gegevens op onze e-mail: anggadiman1@gmail.com Groeten aan jullie allemaal...
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 278/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu