Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 79 din  3 februarie 2003

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru autorizarea unitatilor din pietele cu vanzare en-gros*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 157 bis  din 12 martie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 79/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 150.771 din 29 ianuarie 2003, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate pentru autorizarea unitatilor din pietele cu vanzare en-gros, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Petre Daea,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                         NORMA SANITARA VETERINARA
privind conditiile de sanatate pentru autorizarea unitatilor din pietele cu vanzare en-gros

    Art. 1
    Prezenta Norma sanitara veterinara stabileste conditiile sanitare veterinare pentru autorizarea unitatilor din pietele cu vanzare en-gros, in conformitate cu prevederile "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete" a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare" si a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate ce afecteaza productia si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".
    Art. 2
    In sensul prezentei Norme sanitare veterinare prin "Piata cu vanzare en-gros", se intelege un spatiu special amenajat in care isi desfasoara activitatea mai multe unitati de productie, care pot folosi in procesul de productie aceleasi echipamente. Comercializarea produselor obtinute se face in spatii amenajate din cadrul aceleiasi piete cu vanzare en-gros.
    Art. 3
    (1) O unitate situata intr-o piata cu vanzare en-gros nu poate fi inscrisa pe lista unitatilor autorizate, in conformitate cu art. 11 alin. (1) al "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete" decat daca aceasta indeplineste conditiile prevazute la anexa nr. 1.
    (2) O unitate situata intr-o piata cu vanzare en-gros nu poate fi inscrisa pe lista unitatilor autorizate, prevazuta la art. 6 alin. (1) al "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare" decat daca aceasta indeplineste conditiile prevazute la anexa nr. 2.
    (3) O unitate situata intr-o piata cu vanzare en-gros nu poate fi inscrisa pe lista unitatilor autorizate, prevazuta la art. 8 alin. (1) al "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate ce afecteaza productia si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala" decat daca aceasta indeplineste conditiile prevazute la anexa nr. 3.
    Art. 4
    (1) Unitatile de productie din cadrul pietelor cu vanzare en-gros pot primi un numar de autorizare sanitara veterinara.
    (2) Numarul de autorizare veterinara, mentionat la alin. (1), poate fi anulat sau suspendat temporar de catre autoritatea veterinara competenta in cazul in care o unitate de productie nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta norma sanitara veterinara. Interzicerea functionarii unei unitati prin anularea sau suspendarea temporara a numarului de autorizare sanitara veterinara competenta de catre autoritatea veterinara, poate sa nu afecteze autorizarea sanitara veterinara a celorlalte unitati din cadrul pietei en-gros.
    Art. 5
    (1) Pentru aplicarea uniforma a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru a se asigura ca producatorii din cadrul pietelor cu vanzare en-gros respecta prevederile prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate elabora acte normative sau dispozitii suplimentare.
    (2) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va dispune masurile necesare potrivit legii si va sanctiona orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate modifica, adauga sau abroga total sau partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (4) Atunci cand autoritatea veterinara centrala a Romaniei adopta cele mentionate la alin. (1), (2) si (3), trebuie sa se faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 1*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Conditii pentru autorizarea intreprinderilor din pietele cu vanzare en-gros asa cum sunt precizate de "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete"

    1. Pentru autorizarea separata a unitatilor din cadrul pietelor cu vanzare en-gros, trebuie sa fie indeplinite conditiile stabilite in cap. I si III din anexa nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    1.1. Spatiile, echipamentele si dotarile, la care se refera pct. 1 lit. a), pct. 2 lit. b), pct. 4 lit. c) si e) si pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din cap. I si pct. 15 lit. a), b), c) si d) din cap. III din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete", se pot folosi in comun de catre unitatile din cadrul aceleiasi piete cu vanzare en-gros.
    1.2. Spatiul destinat serviciului veterinar, prevazut la pct. 9 din cap. I din anexa nr. 1 din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete" trebuie sa fie corespunzator ca suprafata si dotare. Acesta poate fi marit cand situatia o impune. Spatiile destinate serviciului veterinar pot fi situate in orice parte a pietei cu vanzare en-gros, astfel incat sa se asigure o supraveghere eficienta a intregii activitati supuse controlului sanitar veterinar.
    2. Spatii pentru depozitarea produselor refrigerate:
    Daca exista spatii pentru depozitarea produselor refrigerate, altele decat cele mentionate in anexa nr. 1, cap. III pct. 15 lit. a) din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete", acestea trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea veterinara competenta ca "depozite frigorifice". Acestea trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite la cap. IV al anexei nr. 1 al "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    3. Depozitare:
    3.1. Carcasele, semicarcasele, sferturile, organele sau alte elemente de transare, destinate valorificarii, vor fi depozitate la temperaturile mentionate la cap. XIV pct. 66 din anexa nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    3.2. In cazul in care se valorifica produse care necesita o temperatura scazuta de depozitare, spatiile de depozitare vor fi prevazute cu instalatii frigorifice, sau cu echipamente care sa mentina constanta temperatura produselor pana cand acestea vor fi valorificate.
    4.a) Echipamentele si instalatiile de lucru nu trebuie sa fie utilizate in alte scopuri decat pentru prelucrarea carnii proaspete sau a carnii de vanat de crescatorie in conditiile de igiena stabilite la cap. V, cap. VII pct. 38, cap. IX, XII si XV ale anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    b) Trebuie sa fie luate toate masurile pentru a se asigura ca personalul care manipuleaza carnea proaspata neambalata sau ambalata sau personalul care lucreaza spatiile in care astfel de carne este manipulata, ambalata sau transportata, indeplineste conditiile prevazute de pct. 18 lit. a) si pct. 24 din cap. V al anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    5. Trebuie sa fie respectate conditiile de supraveghere si control privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri si alti contaminanti asa cum se precizeaza in art. 9 al "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    5.1. Trebuie sa fie respectate conditiile privind controlul de sanatate a carnii transate si a carnii depozitate in conformitate cu prevederile cap. X al anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    5.2. Trebuie sa fie respectate conditiile privind marcarea de sanatate in conformitate cu prevederile din cap. XI din anexa nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    5.3. Atunci cand unitatile fuzioneaza, proprietarii acestor unitati, ori reprezentantii acestora, raspund pentru respectarea conditiilor impuse de prezenta norma sanitara veterinara. Pentru respectarea conditiilor impuse de prezenta norma sanitara veterinara, proprietarii acestor unitati, ori reprezentantii acestora, trebuie sa numeasca o persoana responsabila cu supravegherea conditiilor de igiena generala din unitatile fuzionate, in conformitate cu art. 10 alin. (2) al "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    5.4. Persoana nominalizata trebuie sa fie in evidenta autoritatii veterinare competente.
    5.5. Un astfel de acord incheiat intre unitatile fuzionate este necesar in privinta autorizarii de catre autoritatea veterinara competenta.
    6. Carcasele intregi, semicarcasele, sferturile, organele sau alte elemente de transare, destinate valorificarii in unitatile din cadrul pietelor cu vanzare en-gros, trebuie sa fie insotite pe durata transportului de certificatul de sanatate in conformitate cu prevederile art. 3 lit. A, alin. (1) lit. f) din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".

    ANEXA 2*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Conditii pentru autorizarea unitatilor din pietele cu vanzare en-gros asa cum sunt definite de "Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare"

    1. Pentru autorizarea separata a unitatilor din cadrul pietelor cu vanzare en-gros, trebuie sa fie indeplinite conditiile stabilite la cap. I si III ale anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    1.1. Spatiile, echipamentele si dotarile, la care se refera pct. 1 lit. a), pct. 2 lit. b), pct. 4 lit. c), e) si pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din cap. I si pct. 15 lit. a), b), c) si d) din cap. III ale anexei nr. 1 din "Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare", se pot folosi in comun de catre unitatile din cadrul aceleiasi piete cu vanzare en-gros.
    1.2. Spatiul destinat serviciului veterinar, prevazut la pct. 9 din cap. I din anexa nr. 1 din "Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare" trebuie sa fie corespunzator ca suprafata si dotare. Acesta poate fi marit cand situatia o impune. Spatiile destinate serviciului veterinar pot fi situate in orice parte a pietei cu vanzare en-gros, astfel incat sa se asigure o supraveghere eficienta a intregii activitati supuse controlului sanitar veterinar.
    2. Spatii pentru depozitarea produselor refrigerate:
    Daca exista spatii pentru depozitarea produselor refrigerate, altele decat cele mentionate de anexa nr. 1, cap. III pct. 15 lit. (a) al "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare", acestea trebuie sa fie autorizate de autoritatea veterinara competenta ca "depozite frigorifice". Acestea trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite la cap. IV al anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    3. Depozitare:
    3.1. Carcasele, semicarcasele, sferturile, organele sau alte elemente de transare, destinate valorificarii, vor fi depozitate la temperaturile stabilite de cap. XIV pct. 66 din anexa nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    3.2. In cazul in care se valorifica produse ce necesita o temperatura scazuta de depozitare, spatiile de depozitare vor fi prevazute cu instalatii frigorifice sau cu echipamente care sa mentina constanta temperatura produselor pana cand acestea vor fi valorificate.
    4. a) Echipamentele si instalatiile de lucru nu trebuie sa fie utilizate in alte scopuri decat pentru prelucrarea carnii proaspete de pasare sau a carnii de vanat de crescatorie in conditiile de igiena stabilite de cap. V, cap. VII pct. 38, cap. IX, XII si XV ale anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    b) Trebuie sa fie luate toate masurile pentru a se asigura ca personalul care manipuleaza carnea proaspata de pasare neambalata sau ambalata sau personalul care lucreaza in spatiile in care astfel de carne este manipulata, ambalata sau transportata, indeplineste conditiile prevazute la pct. 18 lit. a) si pct. 24 din cap. V al anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    5. Trebuie sa fie respectate conditiile de supraveghere si control asa cum este prevazut la art. 8 al "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    5.1. Trebuie sa fie respectate conditiile privind controlul de sanatate a carnii transate si a carnii depozitate in conformitate cu prevederile din cap. XI al anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    5.2. Trebuie sa fie respectate conditiile privind marcarea de sanatate in conformitate cu prevederile cap. XII al anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    5.3. Atunci cand unitatile fuzioneaza, proprietarii acestor unitati ori reprezentantii acestora, raspund pentru respectarea conditiilor prezentei norme sanitare veterinare. Pentru respectarea conditiilor prezentei norme sanitare veterinare, proprietarii acestor unitati ori reprezentantii acestora, trebuie sa numeasca o persoana responsabila cu supravegherea conditiilor de igiena generala din unitatile fuzionate, in conformitate cu art. 6 alin. (2), (3), (4), (5) si (6) al "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".
    5.4. Persoana nominalizata trebuie sa fie in evidenta autoritatii veterinare competente.
    5.5. Un astfel de acord incheiat intre unitatile fuzionate este necesar in privinta autorizarii de catre autoritatea veterinara.
    6. Carcasele proaspete de pasare, organele sau alte elemente de transare, destinate valorificarii in unitatile din cadrul pietelor cu vanzare en-gros, trebuie sa fie insotite pe durata transportului de certificatul de sanatate in conformitate cu prevederile art. 3. lit. A, alin. (1) lit. i) al "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate pentru producerea si comertul cu carne proaspata de pasare".

    ANEXA 3*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Conditii pentru autorizarea intreprinderilor situate in pietele cu vanzare en-gros, asa cum sunt definite de "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala"

    1. Pentru autorizarea separata a unitatilor din cadrul pietelor cu vanzare en-gros, trebuie sa fie indeplinite conditiile stabilite la cap. I si III din anexa nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".
    1.1. Spatiile, echipamentele si dotarile, la care se refera pct. 1, 3, 4, 8, 9, pct. 2 lit. b), pct. 4 lit. c) si e) si pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din cap. I pct. 15 lit. a), b), c) si d) din cap. III al "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala", se pot folosi in comun de catre unitatile din cadrul aceleiasi piete cu vanzare en-gros.
    1.2. Spatiul destinat serviciului veterinar, prevazut la pct. 12 din cap. I din anexa nr. 1 din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala", trebuie sa fie corespunzator ca suprafata si dotare. Acesta poate fi marit cand situatia o impune. Spatiile destinate serviciului veterinar pot fi situate in orice parte a pietei cu vanzare en-gros, astfel incat sa se asigure o supraveghere eficienta a intregii activitati supuse controlului sanitar veterinar.
    2. Depozitare:
    2.1. Produsele din carne trebuie sa fie depozitate si transportate in conditiile stabilite la cap. VII al anexei nr. 2 din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".
    2.2. In cazul in care se valorifica produse din carne ce necesita o temperatura scazuta de depozitare, spatiile de depozitare vor fi prevazute cu instalatii frigorifice, sau cu echipamente care sa mentina constanta temperatura produselor pana cand acestea vor fi valorificate.
    3. Depozitare:
    3.1. Carcasele, semicarcasele, sferturile, organele sau alte elemente de transare, destinate valorificarii, vor fi depozitate la temperaturile stabilite la cap. XIV pct. 66 din anexa nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete".
    3.2. In cazul in care se valorifica produse ce necesita o temperatura scazuta de depozitare, spatiile de depozitare vor fi prevazute cu instalatii frigorifice, sau cu echipamente care sa mentina constanta temperatura produselor pana cand acestea vor fi valorificate.
    3.3. In unitatile de productie trebuie sa fie respectate conditiile de igiena in conformitate cu prevederile cap. II al anexei nr. 1 si cap. II, III, IV si V ale anexei nr. 2 din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".
    3.4. Trebuie sa fie luate toate masurile pentru a se asigura ca personalul care manipuleaza carnea proaspata neambalata sau ambalata sau personalul care lucreaza in spatiile in care astfel de carne este manipulata, ambalata sau transportata, indeplineste conditiile prevazute de cap. II al anexei nr. 1 si cap. II al anexei nr. 2 din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".
    3.5. In unitatile de productie trebuie sa fie respectate masurile de supraveghere prevazute de art. 8 si de cap. IV si VI ale anexei nr. 2 din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".
    3.6. Atunci cand unitatile fuzioneaza, proprietarii acestor unitati ori reprezentantii acestora, raspund impreuna pentru respectarea conditiilor impuse de prezenta norma sanitara veterinara. Pentru respectarea conditiilor impuse de prezenta norma sanitara veterinara, proprietarii acestor unitati ori reprezentantii acestora, trebuie sa numeasca o persoana responsabila cu supravegherea conditiilor de igiena generala din unitatile fuzionate, in conformitate cu art. 7 alin. (1) din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".
    3.7. Persoana nominalizata trebuie sa fie in evidenta autoritatii veterinare competente.
    3.8. Este necesar in privinta autorizarii un acord incheiat intre unitatile fuzionate, de catre autoritatea veterinara competenta.
    3.9. Produsele din carne sau alte produse de origine animala destinate valorificarii in unitatile din cadrul pietelor cu vanzare en gros, trebuie sa fie insotite pe durata transportului de certificatul de sanatate in conformitate cu art. 3 A, pct 10 lit. b) din "Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate ce reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 79/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 79 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 79/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu