Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.767 din 09.05.2020

privind aprobarea condiţiilor de funcţionare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă, precum şi măsurile de prevenţie necesare în perioada stării de urgenţă determinate de epidemia de COVID-19
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 11 mai 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.025/2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere:Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă condiţiile de funcţionare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă în perioada stării de urgenţă determinate de epidemia de COVID-19, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Intervenţiile stomatologice de urgenţă care se efectuează în perioada stării de urgenţă sunt cele în care pacientul are nevoie de asistenţă stomatologică imediată pentru tratamentul durerii, infecţiei sau sângerării. Articolul 3Se aprobă triajul pacienţilor şi măsurile de prevenţie care trebuie respectate de cabinetele stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor de urgenţă în perioada prevăzută la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cabinetele stomatologice publice şi private, colegiile teritoriale ale medicilor stomatologi, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Horaţiu Moldovan, secretar de stat ANEXA Nr. 1CONDIŢII DE FUNCŢIONARE a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă în perioada stării de urgenţă determinate de epidemia de COVID-19 Cabinetele stomatologice, private şi publice, inclusiv cabinetele şcolare şi studenţeşti şi cele din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia cabinetelor stomatologice care funcţionează în structurile de primire urgenţă UPU din cadrul spitalelor regionale şi judeţene de urgenţă, pot efectua intervenţii stomatologice de urgenţă, pe durata cât este instituită starea de urgenţă, numai după aprobarea/avizarea temporară emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de către colegiul teritorial din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) pe raza cărora se află cabinetul stomatologic care să certifice respectarea măsurilor suplimentare pentru prevenirea şi limitarea infecţiei cu SARS-COV-2 privind: a)dotarea cabinetelor cu echipamente speciale de protecţie; b)dotarea cabinetului cu substanţe dezinfectante; c)dotarea minimă obligatorie prevăzută pentru cabinetele stomatologice în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale şi conform Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară, cu modificările ulterioare; d)structura funcţională: cabinetul stomatologic va avea în componenţa minimă sală de aşteptare, grup sanitar, spaţii de depozitare şi cabinet stomatologic propriu-zis, în care se desfăşoară activităţile de diagnostic clinic şi terapeutic. ANEXA Nr. 2TRIAJUL PACIENŢILOR ŞI MĂSURILE DE PREVENŢIE care trebuie respectate de cabinetele stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor de urgenţă în perioada stării de urgenţă determinate de epidemia de COVID-19 Capitolul ITriajul pacienţilor 1. Triajul pacienţilor reprezintă cea mai importantă măsură de prevenţie. Toţi pacienţii vor fi trataţi ca potenţiali purtători de virus, fiind importantă gestionarea de la distanţă a unui număr cât mai mare de urgenţe stomatologice. 2. Triajul pacienţilor de la distanţă va fi efectuat având în vedere cel puţin următoarele: a)fiecare cabinet stomatologic trebuie să asigure comunicarea cu pacienţii, prin telefon, prin poşta electronică (e-mail) sau chiar să asigure teleconsultaţii/telemedicină; b)dacă consultaţia înainte de intervenţia stomatologică de urgenţă se realizează prin telemedicină, medicul stomatolog va asigura completarea corespunzătoare a fişei stomatologice a pacientului (vârstă, posibile comorbidităţi, absenţa/prezenţa alergiei la medicamente etc.); c)pot fi utilizate aplicaţii informatice specializate care pot ajuta în stabilirea diagnosticului prin telemedicină sau pot fi comunicate fotografii intraorale prin mijloace electronice; d)pe cât posibil, se va recomanda şi încuraja intervenţia stomatologică de urgenţă prin recomandări medicale şi/sau trimiterea unei reţete prin poşta electronică (e-mail); e)pacienţii care primesc tratament ca urmare a unei intervenţii stomatologice de urgenţă printr-o reţetă comunicată prin mijloace electronice vor fi monitorizaţi electronic/telefonic pentru a se verifica evoluţia simptomatologiei.3. Pentru efectuarea intervenţiei stomatologice de urgenţă, trebuie luate în considerare următoarele: a)pacienţii simptomatici (astfel cum sunt aceştia desemnaţi în definiţiile de caz publicate periodic de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică la adresa http://www.cnscbt.ro), respectiv pacienţii aflaţi în izolare/carantină sau pozitivi confirmaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19) vor fi trataţi doar în cabinete sanitare avizate de către direcţiile de sănătate publică în acest sens; b)programarea pentru intervenţia stomatologică de urgenţă a pacienţilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică), care nu sunt simptomatici la începutul programului (pentru a se limita expunerea la alţi pacienţi); c)programarea pacienţilor simptomatici la sfârşitul programului (la fiecare sfârşit de jumătate de zi), pentru limitarea timpului de expunere; d)între programări este necesară planificarea unui timp suficient pentru curăţenia, dezinfecţia şi ventilarea corespunzătoare a cabinetului după fiecare pacient (indiferent de categoria de pacienţi); e)aplicarea protocolului de sterilizare a aeromicroflorei din cabinet, conform dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare, folosind un echipament corespunzător. Capitolul IIMăsuri de prevenţie 1. Aerosolii generaţi în urma intervenţiilor stomatologice de urgenţă, saliva, mâinile şi suprafeţele contaminate sunt principalii transmiţători ai virusului, fiind necesară respectarea următoarelor măsuri: a)limitarea expunerii personalului medical prin folosirea raţională a resursei umane; b)mâinile vor fi spălate cu apă şi săpun, apoi dezinfectate cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool, conform tehnicii corecte aprobate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS); c)în afara manoperelor de intervenţii stomatologice, evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul şi evitarea pe cât posibil a contactului cu personalul (nu strângeţi mâna, menţineţi o distanţă de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuţii etc.), mobilierul, mânerele uşilor; d)atenţie suplimentară pentru: mânerele uşilor, braţul RX + con, scaunul cu panou tactil, partea inferioară a tabletei, tastatura, mouse-ul computerului, mânerele dulapurilor; e)purtarea echipamentului de protecţie individual corespunzător, conform prevederilor legale aplicabile; f)limitarea timpului petrecut în sala de aşteptare de către pacienţi; g)limitarea numărului de pacienţi din sala de aşteptare la 1 persoană în circumstanţe ideale; dacă mai există alte persoane în sala de aşteptare, se va asigura menţinerea unei distanţe de minimum 1,5-2 metri între acestea; în sala de aşteptare a cabinetelor stomatologice vor fi amplasate dispensere cu soluţii dezinfectante (antiseptice tegumentare pe bază de alcool); h)instrumentarul şi materialele necesare vor trebui aduse în cabinetul stomatologic înainte de începerea procedurilor stomatologice; i)după caz şi dacă există posibilitatea, se va alterna efectuarea intervenţiilor stomatologice în cabinete diferite; j)nu se vor efectua radiografii retroalveolare, deoarece produc multă salivă (de preferat OPG sau CT); k)va fi permis accesul în cabinetul stomatologic doar al pacientului, cu excepţia situaţiilor speciale (copii, persoane dependente etc.), caz în care se va limita accesul la o persoană însoţitoare; l)se va solicita pacientului şi, dacă este cazul, însoţitorilor ca la intrarea în cabinet să se spele cu apă şi săpun sau să folosească o soluţie hidroalcoolică (HAS); m)pacientul va completa obligatoriu chestionarul de evaluare a stării generale de sănătate înainte de efectuarea intervenţiei stomatologice de urgenţă; n)medicul stomatolog va efectua diligenţele necesare pentru obţinerea consimţământului informat al pacientului, conform prevederilor legale.2. Măsurile necesare de respectat înainte de realizarea manoperelor de intervenţii stomatologice de urgenţă sunt următoarele: a)înainte de începerea intervenţiei, pacientul trebuie să clătească gura cu H2O2 (diluat 1%) ori isobetadină (recomandat până la 2 minute); atenţie: isobetadina poate induce reacţie alergică; b)limitarea la maximum a intervenţiilor care pot provoca aerosoli; dacă se foloseşte instrumentarul rotativ se recomandă setarea debitului apei la minimul necesar; este obligatorie sterilizarea completă a pieselor înainte de reutilizare (autoclav) sau se utilizează piese de unică folosinţă; c)utilizarea unei aspiraţii eficiente; d)oricând este posibil, se recomandă folosirea sistemului de izolare cu digă, acesta reducând semnificativ proiecţia picăturilor de salivă; e)dacă este necesară sutura, se recomandă utilizarea unui fir resorbabil; f)pentru a limita expunerea medicului stomatolog este recomandat ca acesta să stea în spatele pacientului.3. Măsurile la norme de respectat după efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă sunt următoarele: a)la sfârşitul intervenţiei, pacientul trebuie să clătească gura cu H2O2 (diluat 1%) sau isobetadină (recomandat până la 2 minute); atenţie: isobetadina poate induce reacţie alergică; b)dacă nu se produc aerosoli, masca tip N95, FFP2, FFP3 (standard sau echivalent) trebuie refolosită (maximum 4 ore); atenţie: nu atingeţi exteriorul atunci când scoateţi/puneţi masca de protecţie; c)se vor respecta procedurile de sterilizare a materialelor reutilizabile, iar materialele de unică folosinţă vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; d)dezinfectarea completă a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare; e)după intervenţia stomatologică de urgenţă, personalul medical se va dezechipa de echipamentul de protecţie în afara cabinetului contaminat (echipamentul se va plasa în sac galben etichetat cu pictograma risc biologic).4. Precauţiile de protecţie între intervenţii/pacienţi sunt următoarele: a)masca tip N95, FFP2, FFP3 (standard sau echivalent) va fi folosită cel mult 4 ore, cu excepţia cazului în care este contaminată prin stropi de sânge, salivă, aerosolizare, când se impune schimbarea acesteia; b)după fiecare pacient se vor schimba mănuşile, se vor curăţa ochelarii de protecţie/viziera şi, dacă este posibil, se va schimba echipamentul individual de protecţie; c)mâinile vor fi igienizate cu apă şi săpun sau dezinfectate cu soluţie hidroalcoolică înainte de folosirea mănuşilor; d)se va asigura o ventilaţie foarte bună a cabinetului stomatologic (uşi/ferestre deschise) şi se vor dezinfecta riguros suprafeţele (unit stomatologic, blat de lucru etc.), cu dezinfectant de suprafaţă conform standardelor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 767/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 767 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 767/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu