Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.59 din 19.03.2019

privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 5-7 februarie 2019
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 28 februarie 2019SmartCity1

Având în vedere:Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 493 din 19 februarie 2019;

dispoziţiile art. 2 lit. e) şi h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) şi art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare;

prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin. ARTICOL UNIC Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 5-7 februarie 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, Vasile Cepoi ANEXĂLISTA unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 5-7 februarie 2019

Nr. crt. Denumirea unităţii sanitare cu paturi Judeţul Codul de înregistrare fiscală Hotărârea Colegiului director pentru aprobarea raportului de acreditare Ordinul de încadrare în categoria de acreditare Categoria de acreditare Situaţia criteriilor şi condiţiilor cumulative utilizate pentru încadrarea în categoria de acreditare Perioada de încadrare în categoria de acreditare Categoria la momentul evaluării, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă
Punctaj total (%) Indicatori punctaţi cu (-10) (%) Plan de conformare la autorizaţia sanitară de funcţionare Număr de standarde îndeplinite sub 51%
1 Societatea BAU M.A.N. CONSTRUCT - S.R.L. Bucureşti 18410194 2/29.01.2019 24/05.02.2019 a V-a 73.92 7.32 NU 4 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare Neclasificat
2 Societatea CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L. Dolj 5919324 2/29.01.2019 25/05.02.2019 a II-a acreditată cu recomandări 81.70 6.41 NU 0 5.02.2019-4.02.2024 Neclasificat
3 Societatea ENDO LIFE - S.R.L. Dolj 29491526 2/29.01.2019 26/05.02.2019 a V-a 65.73 11.11 NU 3 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare Neclasificat
4 Societatea ONCOLAB - S.R.L. Dolj 22599572 2/29.01.2019 27/05.02.2019 a V-a 60.98 17.57 NU 4 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare Neclasificat
5 CENTRUL MEDICAL POLICLINICO DI MONZA - S.R.L. Bucureşti 25870802 2/29.01.2019 28/05.02.2019 a V-a 80.07 7.08 Da/mai mic de 12 luni 1 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare V
6 Societatea EUROMATERNA - S.A. Constanţa 18798585 2/29.01.2019 29/05.02.2019 a V-a 88.15 1.34 NU 1 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare V
7 Societatea RECARDIO - S.R.L. Cluj 17994176 2/29.01.2019 30/05.02.2019 a V-a 53.56 12.00 NU 11 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare Neclasificat
8 Societatea OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL - S.R.L. Constanţa 30662085 2/29.01.2019 31/05.02.2019 a V-a 86.68 8.70 NU 1 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare V
9 SPITALUL ORĂŞENESC PANCIU Vrancea 4350408 2/29.01.2019 32/05.02.2019 a V-a 70.46 25.34 DA/24 luni 4 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare IV
10 SPITALUL MUNICIPAL „Prof. Dr. IRINEL POPESCU" Dolj 4554408 2/29.01.2019 33/05.02.2019 a III-a acreditat cu rezerve 85.17 10.91 DA/12 luni 0 5.02.2019-4.02.2024 IV
Nr. crt. Denumirea unităţii sanitare cu paturi Judeţul Codul de înregistrare fiscală Hotărârea Colegiului director pentru aprobarea raportului de acreditare Ordinul de încadrare în categoria de acreditare Categoria de acreditare Situaţia criteriilor şi condiţiilor cumulative utilizate pentru încadrarea în categoria de acreditare Perioada de încadrare în categoria de acreditare Categoria la momentul evaluării, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă
Punctaj total (%) Indicatori punctaţi cu (-10) (%) Plan de conformare la autorizaţia sanitară de funcţionare Număr de standarde îndeplinite sub 51%
11 CENTRUL MEDICAL Dr. MICU VASILE Iaşi 25886159 2/29.01.2019 34/05.02.2019 a V-a 81.28 8.33 NU 1 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare V
12 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PSIHIATRIE BAIA MARE Maramureş 3627501 2/29.01.2019 35/05.02.2019 a II-a acreditat cu recomandări 85.69 6.35 NU 0 5.02.2019-4.02.2024 V
13 Societatea ONCO-LIFE CENTER - S.R.L. Dolj 29920121 2/29.01.2019 36/05.02.2019 a II-a acreditată cu recomandări 87.36 3.95 NU 0 5.02.2019 - 4.02.2024 Neclasificat
14 Societatea BIOS PALAGHIA - S.R.L. Bacău 16595088 2/29.01.2019 37/05.02.2019 a VI-a neacreditat 27.42 27.40 NU 18 - V
15 SPITALUL ORĂŞENESC BREZOI Vâlcea 2541908 2/29.01.2019 38/05.02.2019 a V-a 59.32 15.00 NU 7 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare IV
16 SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL Braşov 4580431 2/29.01.2019 39/05.02.2019 a V-a 64.40 15.19 NU 5 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare V
17 SPITALUL MUNICIPAL „Dr. ALEXANDRU SIMIONESCU" HUNEDOARA Hunedoara 5453860 2/29.01.2019 44/07.02.2019 a V-a 68.95 19.42 NU 4 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare III
18 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „Sf. IOAN CEL NOU" Suceava 4243983 2/29.01.2019 45/07.02.2019 a II-a acreditat cu recomandări 90.07 9.66 NU 0 7.02.2019-6.02.2024 III
19 SPITALUL DE URGENŢĂ Dr. ION JIANU Argeş 4318016 2/29.01.2019 46/07.02.2019 a II-a acreditat cu recomandări 78.60 9.72 NU 0 7.02.2019-6.02.2024 III
20 PENITENCIARUL-SPITAL TÂRGU OCNA Bacău 10167490 2/29.01.2019 47/07.02.2019 a III-a acreditat cu rezerve 80.73 15.60 NU 0 7.02.2019-6.02.2024 III
21 CENTRUL MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAŢIE MEDICALĂ SPECIFICĂ ŞI RECUPERARE PENTRU COPII ŞI TINERI „CRISTIAN ŞERBAN" Timiş 11302934 2/29.01.2019 48/07.02.2019 a V-a 73.01 20.00 NU 1 maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare II M

LEGENDĂ:

Criteriul sau condiţia care a condus la încadrarea în categoria de acreditareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 59/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 59 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 59/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu