Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5 din 29.05.2019

privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 30 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin: Articolul I Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2018. 2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării 3. În anexă la capitolul I „Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 4, subpunctele 4.1 şi 4.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 4.2. Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit este cel prevăzut la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este prezentată la cap. II1, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. III din prezentele norme metodologice. 4. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 10* - „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie .........." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 10 este reprodus în facsimil. " 5. În anexă , la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 20* - „Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie .........." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 20 este reprodus în facsimil. " 6. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30* - „Date informative la data de 31 decembrie.........." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 30 este reprodus în facsimil. " 7. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 50* - „Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie ......." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 50 este reprodus în facsimil. " 8. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - „Alte informaţii", formatul subformularului cod 60A* - „Active grupate pe categorii de operaţiuni" se modifică şi va avea următorul cuprins: * Subformularul cod 60A este reprodus în facsimil. " 9. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - „Alte informaţii", denumirea subformularului cod 60F - „Elemente de capitaluri proprii" se modifică şi devine 60F - „Unele elemente de capitaluri proprii". 10. În anexă, după capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit" se introduce un nou capitol, capitolul II1 „Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit"*), cu următorul cuprins: *) Capitolul II1 este reprodus în facsimil. " 11. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.1. „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)", subpunctele I şi III se modifică şi vor avea următorul cuprins: I. Active (10.01) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii: 010 = 020 + 030 + 040 050 = 060 + 070 + 080 + 090 096 = 097 + 098 + 099 100 = 120 + 130 141 = 142 + 143 + 144 181 = 182 + 183 260 = 261 + 262 + 263 270 = 280 + 290 300 = 310 + 320 330 = 340 + 350 380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370. ........ ................ ................ ................ ........ ............... III. Capitaluri proprii (10.03) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii: 010 = 020 + 030 050 = 060 + 070 090 = 095 + 128 095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360 128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170 300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 12. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.2. „Contul de profit sau pierdere (cod 20)" se modifică şi va avea următorul cuprins: A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii: 010 = 041 + 051 + 080 + 085 090 = 120 + 140 + 145 160 = 191 + 192 192 = 193 + 194 220 = 231 + 241 + 260 + 270 355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 360 = 370 + 380 390 = 400 + 410 + 420 425 = 426 + 427 430 = 440 + 450 460 = 481 + 491 520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570 610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 + 425 - 430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600 630 = 610 - 620 640 = 650 - 660 670 = 630 + 640 13. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.5. „Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", subpunctele I, II şi VI se modifică şi vor avea următorul cuprins: I. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie: 270 = 020 + 080 + 150 + 160 + 230 + 240 + 260 „II. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50B) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie: 070 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060 ........ ................ ................ ........ VI. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare (cod 50F) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie: 050 = 020 + 030 + 040 14. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", la punctul A.5. „Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", după subpunctul VII se introduce un nou subpunct, subpunctul VIII, cu următorul cuprins: VIII. Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50H) Controlul vertical 090 = 020 + 030 + 040 15. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", la litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.6 „Alte informaţii (cod 60)", subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins: I. Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A) a)Controlul orizontalPentru fiecare linie din formularul cod 60A trebuie respectate următoarele corelaţii: col.5 = col.3 - col. 1 col.6 = col.4 - col. 2 b)Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectate următoarele corelaţii: 110 = 113 + 116 + 119 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 195 + 200 + 210 300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450 500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690 700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790 900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800 16. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", litera B „Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Corelaţii între formularul cod 50 şi formularul cod 20

Formular cod 50 Relaţia Formular cod 20
50A.150(col.1) = 080(col.1)
50A.150(col.2) = 080(col.2)
50A.260(col.3) = 140(col.1)
50A.260(col.4) = 140(col.2)
50A.270(col.1) = 010(col.1)
50A.270(col.2) = 010(col.2)
50A.270(col.3) = 090(col.1)
50A.270(col.4) = 090(col.2)
50A (160 + 230 + 240 + 260)(col.1) = 085(col.1)
50A (160 + 230 + 240 + 260)(col.2) = 085(col.2)
50A (020 + 080 + 150)(col.3) = 145(col.1)
50A (020 + 080 + 150)(col.4) = 145(col.2)
50B.070(col.1) = 220(col.1)
50B.070(col.2) = 220(col.2)
50C.070(col.1) = 280(col.1)
50C.070(col.2) = 280(col.2)
50D.030(col.1) = 290(col.1)
Formular cod 50 Relaţia Formular cod 20
50D.030(col.2) = 290(col.2)
50E.050(col.1) = 300(col.1)
50E.050(col.2) = 300(col.2)
50F.050(col.1) = 330(col.1)
50F.050(col.2) = 330(col.2)
50G.050(col.1) = 340(col.1)
50G.050(col.2) = 340(col.2)
50G.050(col.3) = 350(col.1)
50G.050(col.4) = 350(col.2)
50H.090(col.1) = 287(col.1)
50H.090(col.2) = 287(col.2)

17. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", la litera B „Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins: 4. Corelaţii între formularul cod 60 şi formularul cod 10

Formular cod 60 Relaţia Formular cod 10.03
60F.110(col.1) = 10.03(190 + 200)(col.1)
60F.110(col.2) = 10.03(190 + 200)(col.2)

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu