Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5 din 29.05.2019

privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 30 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin: Articolul I Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2018. 2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării 3. În anexă la capitolul I „Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 4, subpunctele 4.1 şi 4.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 4.2. Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit este cel prevăzut la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este prezentată la cap. II1, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. III din prezentele norme metodologice. 4. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 10* - „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie .........." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 10 este reprodus în facsimil. " 5. În anexă , la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 20* - „Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie .........." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 20 este reprodus în facsimil. " 6. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30* - „Date informative la data de 31 decembrie.........." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 30 este reprodus în facsimil. " 7. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 50* - „Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie ......." se modifică şi va avea următorul cuprins: * Formularul de raportare contabilă anuală cod 50 este reprodus în facsimil. " 8. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - „Alte informaţii", formatul subformularului cod 60A* - „Active grupate pe categorii de operaţiuni" se modifică şi va avea următorul cuprins: * Subformularul cod 60A este reprodus în facsimil. " 9. În anexă, la capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - „Alte informaţii", denumirea subformularului cod 60F - „Elemente de capitaluri proprii" se modifică şi devine 60F - „Unele elemente de capitaluri proprii". 10. În anexă, după capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit" se introduce un nou capitol, capitolul II1 „Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit"*), cu următorul cuprins: *) Capitolul II1 este reprodus în facsimil. " 11. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.1. „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)", subpunctele I şi III se modifică şi vor avea următorul cuprins: I. Active (10.01) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii: 010 = 020 + 030 + 040 050 = 060 + 070 + 080 + 090 096 = 097 + 098 + 099 100 = 120 + 130 141 = 142 + 143 + 144 181 = 182 + 183 260 = 261 + 262 + 263 270 = 280 + 290 300 = 310 + 320 330 = 340 + 350 380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370. ........ ................ ................ ................ ........ ............... III. Capitaluri proprii (10.03) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii: 010 = 020 + 030 050 = 060 + 070 090 = 095 + 128 095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360 128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170 300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 12. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.2. „Contul de profit sau pierdere (cod 20)" se modifică şi va avea următorul cuprins: A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii: 010 = 041 + 051 + 080 + 085 090 = 120 + 140 + 145 160 = 191 + 192 192 = 193 + 194 220 = 231 + 241 + 260 + 270 355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 360 = 370 + 380 390 = 400 + 410 + 420 425 = 426 + 427 430 = 440 + 450 460 = 481 + 491 520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570 610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 + 425 - 430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600 630 = 610 - 620 640 = 650 - 660 670 = 630 + 640 13. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.5. „Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", subpunctele I, II şi VI se modifică şi vor avea următorul cuprins: I. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie: 270 = 020 + 080 + 150 + 160 + 230 + 240 + 260 „II. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50B) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie: 070 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060 ........ ................ ................ ........ VI. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare (cod 50F) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie: 050 = 020 + 030 + 040 14. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", la punctul A.5. „Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", după subpunctul VII se introduce un nou subpunct, subpunctul VIII, cu următorul cuprins: VIII. Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50H) Controlul vertical 090 = 020 + 030 + 040 15. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", la litera A „Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.6 „Alte informaţii (cod 60)", subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins: I. Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A) a)Controlul orizontalPentru fiecare linie din formularul cod 60A trebuie respectate următoarele corelaţii: col.5 = col.3 - col. 1 col.6 = col.4 - col. 2 b)Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectate următoarele corelaţii: 110 = 113 + 116 + 119 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 195 + 200 + 210 300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450 500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690 700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790 900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800 16. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", litera B „Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Corelaţii între formularul cod 50 şi formularul cod 20

Formular cod 50 Relaţia Formular cod 20
50A.150(col.1) = 080(col.1)
50A.150(col.2) = 080(col.2)
50A.260(col.3) = 140(col.1)
50A.260(col.4) = 140(col.2)
50A.270(col.1) = 010(col.1)
50A.270(col.2) = 010(col.2)
50A.270(col.3) = 090(col.1)
50A.270(col.4) = 090(col.2)
50A (160 + 230 + 240 + 260)(col.1) = 085(col.1)
50A (160 + 230 + 240 + 260)(col.2) = 085(col.2)
50A (020 + 080 + 150)(col.3) = 145(col.1)
50A (020 + 080 + 150)(col.4) = 145(col.2)
50B.070(col.1) = 220(col.1)
50B.070(col.2) = 220(col.2)
50C.070(col.1) = 280(col.1)
50C.070(col.2) = 280(col.2)
50D.030(col.1) = 290(col.1)
Formular cod 50 Relaţia Formular cod 20
50D.030(col.2) = 290(col.2)
50E.050(col.1) = 300(col.1)
50E.050(col.2) = 300(col.2)
50F.050(col.1) = 330(col.1)
50F.050(col.2) = 330(col.2)
50G.050(col.1) = 340(col.1)
50G.050(col.2) = 340(col.2)
50G.050(col.3) = 350(col.1)
50G.050(col.4) = 350(col.2)
50H.090(col.1) = 287(col.1)
50H.090(col.2) = 287(col.2)

17. În anexă, la capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", la litera B „Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins: 4. Corelaţii între formularul cod 60 şi formularul cod 10

Formular cod 60 Relaţia Formular cod 10.03
60F.110(col.1) = 10.03(190 + 200)(col.1)
60F.110(col.2) = 10.03(190 + 200)(col.2)

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu