Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 244/401 din 22 aprilie 2005

privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare predozate

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE              Nr. 244 din 22 aprilie 2005
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 401 din 19 aprilie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 456 din 30 mai 2005

    Vazand Referatul de aprobare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,
    in baza prevederilor art. 1 din Legea plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003,
    avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    In sensul prezentului ordin, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
    1. plante - organisme vii care sunt in masura, prin fotosinteza, sa produca substante organice, pornind de la materii prime anorganice, si ciupercile;
    2. plante periculoase - plante improprii consumului uman;
    3. prelucrarea plantelor - rezultatul oricarei manipulari care modifica planta sau parti ale plantei pentru a servi consumului uman, fara aditivi;
    4. forma predozata - capsule, comprimate, drajeuri, gelule, granule in casete, tablete, pachete, fiole buvabile, flacoane picuratoare;
    5. arome - substante definite la art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/90/2002.
    Art. 2
    (1) Este interzis a se comercializa drept produse prelucrate sau preparate ori partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare plante care figureaza in lista nr. 1 care cuprinde plantele periculoase pentru consumul uman.
    (2) Prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale se stabileste lista plantelor care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor.
    (3) Prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale se poate da derogare la interdictia prevazuta la alin. (1) daca se dovedeste, printr-un dosar toxicologic si analitic, ca preparatele din plante nu contin caracteristicile sau substantele toxice ale plantelor din care s-au obtinut preparatele din plante.
    Art. 3
    Este interzis a se produce, prezenta spre comercializare sau a se comercializa sub forma de componente incorporate in produsele utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare, urmatoarele:
    a) ciupercile care nu sunt prevazute in lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;
    b) orice produs care contine ciuperci neprevazute in lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;
    c) ciupercile uscate, intregi, altele decat cele prevazute in lista nr. 2, partile 1 si 2, care cuprinde ciupercile comestibile sau taiate, altele decat cele prevazute in lista nr. 2 partea 2, care cuprinde ciupercile comestibile;
    d) ciupercile prevazute in lista nr. 2 partea 2 din specii diferite, amestecate intre ele sau cu ciupercile prevazute in lista nr. 2 partea 2;
    e) ciupercile, altele decat cele proaspete, taiate astfel incat sa nu li se poata determina specia;
    f) ciupercile prevazute in lista nr. 2 partea 2, taiate astfel incat sa nu li se poata determina specia, exceptand trufele si morilles;
    g) ciupercile care contin insecte, parti de insecte sau resturi de insecte;
    h) ciupercile care nu sunt proaspete, astfel incat pot constitui un pericol pentru sanatate.
    Art. 4
    (1) Este interzis a se fabrica sau comercializa produse utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare sub forma predozata, care au in compozitie una sau mai multe plante care nu sunt prevazute in listele nr. 2 si 3, fara o notificare prealabila la Institutul de Bioresurse Alimentare. In acest sens, Institutul de Bioresurse Alimentare isi desemneaza Serviciul de avizare a notificarilor, denumit in continuare Serviciu. Dosarul de notificare este depus in dublu exemplar si cuprinde, cel putin, urmatoarele date:
    1. natura produsului;
    2. lista ingredientelor produsului (cantitativ si calitativ);
    3. analiza nutritionala a produsului, datele cantitative si calitative privind substantele active semnificative cunoscute sau indicatorul pe unitate si pe doza zilnica, toxicitatea si stabilitatea;
    4. etichetarea produsului;
    5. angajamentul de a proceda la analize frecvente si in momente variabile ale produsului si de a pune permanent rezultatele la dispozitia Serviciului.
    (2) Este interzis a se prelucra sau procesa si a se comercializa produse ce urmeaza a fi utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare sub forma predozata, compuse sau care contin una sau mai multe plante care nu sunt prevazute in lista nr. 3, daca nu este depusa, in prealabil, o notificare la Serviciul Institutului de Bioresurse Alimentare conform celei mentionate la alin. (1). Dosarul de notificare trebuie sa contina datele prezentate la alin. (1) si toate datele necesare privind natura, toxicitatea si cantitatile de substante active cele mai importante, in masura in care acestea sunt cunoscute si detectabile.
    (3) Orice produs ce urmeaza a fi utilizat ca atare, partial procesat sau procesat sub forma de suplimente alimentare sub forma predozata, este comercializat numai in baza avizului acordat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Avizul este acordat in urma notificarii prealabile a produsului.
    (4) In termen de 30 de zile de la data primirii dosarului de notificare, Serviciul transmite, in scris, persoanei care l-a depus, avizul de receptie, iar numarul dosarului de notificare va fi utilizat in toate documentele comerciale. In avizul de receptie Serviciul poate face recomandari si orice apreciere privind etichetarea, cu referire speciala la mentiunile de avertizare.
    (5) Fara a intra in sfera legislatiei medicamentelor, prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului sanatatii, se aproba, pentru plantele marcate cu (*) in lista nr. 3 limitele maxime in substante active si indicatori in vederea prelucrarii, procesarii si comercializarii produselor care contin aceste plante.
    Art. 5
    (1) Hotararile mentionate mai sus cu privire la plantele medicinale si aromatice sunt luate pe baza avizului Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale si aromatice, acordat produselor utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare. Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale si aromatice este infiintat in baza Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrului sanatatii si ministrului economiei si comertului nr. 412/518/1.080/2004.
    (2) Avizarile si mentiunile Serviciului cu privire la avizarile acordate sau nu asupra dosarelor de notificare a produselor sunt transmise spre analiza Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale si aromatice. Deciziile tehnice ale Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale si aromatice sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului sanatatii. Acestea vizeaza urmatoarele:
    1. lista produselor avizate;
    2. interzicerea ca anumite plante sau preparate din plante sa fie amestecate intre ele;
    3. interzicerea comertului cu anumite plante ori preparate din plante sub forma predozata sau nu;
    4. modificarea listei prevazute in Catalogul national al plantelor medicinale si aromatice.
    Art. 6
    (1) Etichetarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare, trebuie sa cuprinda si denumirea populara, daca ea exista, precum si denumirea stiintifica.
    (2) Este interzisa comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare predozate, fara a fi preambalate.
    Art. 7
    (1) Supravegherea pe piata a produselor care fac obiectul prezentului ordin este realizata in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Legea plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003.
    (2) Produsele utilizate sub forma de supliment alimentar intra sub incidenta regulilor prevazute in Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004.
    Art. 8
    Anexa*) cuprinzand listele nr. 1, 2 si 3 face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 9
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 528/2001 privind productia, importul si comercializarea unor produse din categoria nutrienti si/sau suplimente alimentare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001.
    Art. 10
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul agriculturii,
                     padurilor si dezvoltarii rurale,
                              Gheorghe Flutur

                            Ministrul sanatatii,
                               Mircea Cinteza

    ANEXA 1

    Lista nr. 1
    Plante periculoase pentru consumul uman

    Denumire stiintifica

    Abrus precatorius L.
    Achyrocline satUleioides DC.
    Aconitum napellus L.
    Aconitum spp.
    Actaea spicata L.
    Adenium spp.
    Adonis spp.
    Aeihusa cynapium L.
    Agapantbus spp.
    Agrostemma githago L.
    Aleurites spp.
    Alkanna spp.
    Amaryllis spp.
    Ammi majus L.
    Anacyclus officinarum Hayne
    Anacyclus pyrethrum (L.) Lag.
    Anadenantbera spp.
    (= Piptadenia peregrina (L) Benth.)
    Anagallis arvensis L.
    Anadenantbera spp.
    Anamirta cocculus (L.) Wight et Am.
    Anchusa spp.
    Andromeda spp.
    Anemone spp.
    Anhalonium lewinii Herming
    Annona spp.
    Antlaris toxicaria (pers.) Lesch.
    Aquilegia vulgaris L.
    Arbutus unedo L.
    Areca catechu L.
    Argyrantbemum frutescens (L.) Sch. Blp. (= Chrysanthemun fiutescens L.)
    Arisaema spp.
    Aristolochia serpentaria L.
    Aristolochia spp.
    Arnica chamissonis Less.
    Arnica montana
    Artemisia abrotanum 1.
    Artemisia absinthium W
    Artemisia annua 1.
    Artemisia apiacea Hance
    Artemisia cina O. Berg et C.F. Schmidt
    Artemisia frigida Willd.
    Artemisia maritima L.
    Artemisia nitida BertoL
    Artemisia pallen. Wall. ex DC.
    Artemisia pontica L.
    Artemisia umbelliformis Lam.
    Artemisia vallesiana Lam.
    Arum maculatum L.
    Asarum canadense L.
    Asarum europaeum I-;
    Ascophyllum nodosum Le Jolis
    Asimina triloba (1...) DunaJ
    Athyrium filix-femina (L) Roth
    Atractylis gupnnifera 1.
    Atractylodes macrocephala Koidz.
    Atractylodes ovata DC.
    Atropa belladonna 1.
    Atropa spp.
    Aucuba japonica Thunb.
    Baptisia spp.
    Belamcanda chinensis (1...) DC.
    Berberis vulgaris 1.
    Baraga_i
    Brachyglottis spp.
    Brayera anthelmintica Kunth
    (= Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. GmeL)
    Brugmansla spp.
    Brunfelsia spp.
    Bl)'onia spp.
    Buxus sempervirens L.
    Cachrys pabularia (LindL) HeO1lSt Et Heyn (= Prangos pabularia Undl.)
    Caladium spp.
    Calea zacatechichl SchltdL
    Calla palustris L.
    Callitris quadrivalvis Vent.
    Calophyllum inophyllum 1.
    Caltha palustris L.
    Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson
    Cannabis sativa 1. t
    Caragana" arborescens Lam
    Carlina caulescens L.
    Caryota spp.
    Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Emil
    Catharanthus roseus (L.) C.Don.
    Caulophyllum thalictroldes (L.) Michx.
    Centelia asiatica (L.) Urb.
    (_ Hydrocotyle asiatica L)
    Cephaelis acumlnata Karst
    (_ Uragoga granatensls BalD.)
    Cephaelis Ipecacuanha (Brot) Tussac (_ Uragoga Ipecacuanha (Brot) Baill.)
    Cestrum spp.
    Cheiranthus chem L.
    Chenopodium ambrosloldes L.
    Cicuta virosa L.
    Cineraria spp.
    Citrullus colocynthis (L.) Schrad
    (_ Cucumis colocyothis L.)
    Clematis vitailba L.
    Clivia miniata Regel
    Clusia rosea Jacq.
    Cnidoscolus spp.
    Colchicum autumnale L.
    Colutea arborescens L.
    Comandra spp.
    Conium maculatum L.
    Convallarla majalis L.
    Convolvulus scammonla L.
    Corlaria myrtifolia L.
    Coriarla thymlfolia Humb. et Bonp!
    Coronilla varia L.
    Corydalis spp.
    Cotynanche spp.
    Cotoneaster spp.
    Crinum asiaticum L.
    Crotalarria spp.
    Croton eluteda BellO.
    Croton spp.
    Cryptostegia spp.
    Cupressus sempervlrens L.
    Cycas spp.
    Cynodon dactylon (L.) Pers.
    Cynoglossum spp.
    Cypripedium ca1ceolus L.
    Cytisus scoparius (L.) Link. (_ Sarothamnus scoparius (L.) Koch.)
    Cytisus spp.
    Dalechampia scandens Jacq.
    Daphne mezereum L.
    Daphne spp.
    Datura spp.
    Datlffil stramonium L.
    Datura stramonium L. var. tatula (L.) Tort.tatula L.
    Delphinium spp.
    Derris spp.
    Dianthus caryophyllus L.
    Dicentra spectabills (L.) Lem
    Dichondra repens I.R. et G. Forst.
    Dictamnus albus L.
    Dieffenbachia spp.
    Digitalis lanata Ehrh.
    Digitalis purpurea L.
    Digitalis spp.
    Dipteryx odomta (Aubl.) Willd.
    Dirca palustris L.
    Drosera intermedJa Hayne
    Drosera longlfolia L.
    (= Drosem angllca Huds.)
    Dryopteris flUx-mas (1..) Schott
    Duboisia spp.
    Echa1ium elaterium (1..) A Rich.
    Echium spp.
    Ephedra spp.
    Eranthis hyemalis (1..) Sa1Jsb.
    Erechtites spp.
    Ertobotrya japonica (Thunb.) Lind! L.
    Erythrina spp.
    Erythroxylum coca Lam
    Euonymus atropurpureus Jacq.
    Euonymus europaeus 1.
    Eupatorium tripinerve Vahl
    Euphorbia spp.
    Excoecaria agallocha L.
    Fagus sylvatica L.
    Ficalia renunculoides Monch.
    Forestiera spp.
    Fritillaria imperialis L.
    Fucus serratus L.
    Galanthus spp.
    Galega officinalis L.
    Galipea officinalis Hancock
    (= Cusparta officinalis (Hancock.) Hogl.)
    Garcinia hanburyi Hook. f.
    Gaulitheria procumbens L.
    Gelsenium spp.
    Genista tinctoria L.
    Glechoma hederaeea 1.
    Globularia alypum L.
    Globularia vulgaris L.
    Gloriosa superba 1.
    Gratiola omcinalis 1.
    Guatteria gaumeri Greenm.
    Harungana madagascariensis Lam. ex Pair.
    (_ Haronga madagascariensis 1. (Lam. ex Pojr.) Choisy
    Hedera helix L.
    Heimia spp.
    Heliotropium europaeum 1.
    Heliotropium indleum L.
    Heliotropium spp.
    Hel1eborus spp.
    Hepatica nobllis Gars.
    (;' Anemone hepatica 1.)
    Heracleum mantegazzlanum Somrnier et levier Hippomane maneinella 1.
    Homalomena spp.
    Hurn crepltans 1.
    Hyacinthus orientalis L.
    Hyoscyamus muticus L.
    Hyoscyamus niger 1.
    Hyoscyamus spp.
    Ilex aqtllfolium L.
    Illicium anisatum L.
    (= Illicium religiosum Siebold et Zucc.
    Indigofera tinetoda 1.
    Ipomoea purga (Wender.) Hayne
    (= Exogonium pwga_nder.) Benth.)
    Ipomoea spp.
    Iris spp.
    Isatis tlnctoda 1.
    Jatropha cun:as L.
    Juniperus sabina 1.
    Kalmia latlfolla 1.
    Laburnum anagyroides Med1k.
    (= Cytlsus laburnum 1.)
    Lactuca virosa L.
    Larrea tridentata L.
    Lawsonia inerrnis L.) (= Lawsonia alba Lam
    Leucojum vernum L.
    Leucophae spp.
    Ligustrum vulgare L.
    Liriope spp.
    Lithospermum spp.
    Lobelia inflata L.
    Lonchocarpus spp.
    Lonicera caprifolium L.
    Lophophora wiliamsU (Lern. Ex Sa1m-Dyck) J;M. Coult
    (= Anhalonium lewinli Henning)
    Lupinus spp.
    Lycium spp.
    Lycoris spp.
    Lyonia spp.
    Magnolia ollicinalis Rehder et E.H. Wilson
    Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt
    Maianthemum bifolium (L) f:W. Schmidt
    Mallotus philippensis (Lam) Miill. Arg.
    Mandragora officinarum L.
    Meconopsis spp.
    Melittis melissophyllum L.
    Menispermum canadense L.
    Mercurialis annua L.
    Mercurialis perennls L.
    Mesembryanthemum spp.
    Mimosa spp.
    Mucuna pruriens (= Dolichos pruriens L.)
    Muscari comosum (L,) Mill.
    Myoporum laetum G. Forst
    Narcissus poeticus L.
    Narcissus spp.
    Nerium spp.
    Nicotiana spp.
    Nigella damascena L.
    Nigella sativa. L. i
    Nymphaea alba L.
    Nymphaea odorata All
    Ochrosia spp.
    Omithogalum spp.
    Orobanche spp.
    Oxalis spp.
    Paeonia spp.
    Papaver somniferum L.
    Paris quadrifolia L.
    Parthenocissus quinquefolia (1..)
    Planch.
    Pausinystalia johimbe (K. Schwn.) Pierre
    Pedilanthus spp.
    Peganum hannala L.
    Petasites spp.
    Petunia violacea Llnd1.
    Philodendron spp.
    Physostigma venenosum BaJf..
    Phytolacca spp.
    Picramnia antidesma Sw.
    Pieris fonnosa (Wall.) D. Don
    Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex Mun:
    Pilocarpus spp.
    Piscidia piscidula (t.) Sam.
    (= Piscidia erytluina (toefl) L.
    Podophyllum peltatum L.
    Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.)
    (= Polygonatum officinale All
    Poncirus trifoliata (t.) Rae.
    Psoralea spp.
    Psychopetalum spp.
    Psychotria viridis Ruiz. et Pay.
    Pteridium aquilinum (t.) Kuhn.
    Pulsatilla vuigaris Mill
    Pyrularia pubera Michx.
    Quassia amara L.
    (= Simaruba amara Aub1.)
    Quassia simaruba Le.
    Quassia spp.
    Quillaja saponana Molina.
    Ranunculus ficarja L.
    (= Ficaria ranunculoides Moench)
    Ranunculus spp.
    Rauvolfia serpentina (t.) Benth. ex Kurz
    Rauvolfia spp.
    Rhododendron spp.
    Rhodomyrtus spp.
    Rhus spp.
    Rhynchosia spp.
    Richardia scabra L.
    Ricinus communis L.
    Rivina humilis L.
    Roemeria hybrida L. DC.
    Rubia tinctorum L.
    Ruta graveolens L.
    Ruta spp.
    Sanguinalia canadensis L.
    Sanseviena spp.
    Saponalia officinalis L.
    Sassafras officinale Nees et Ebenn.
    Saussurea spp.
    Schefllera spp.
    Schinus molle L.
    Schinus tereblnthifolius Raddi.
    Schoenocaulon oflkinale Cham. et Schtdl.
    (= Sabadilla oficinalis Brandt. et Ratzeb.)
    Sdindapsus spp.
    Scopolia spp.
    Scrophularia spp.
    Scutellaria spp.
    Selenicereus grandiflorus (1..) Britton et Rose
    Senecio spp.
    Sesbania spp.
    Sida rhombifolia L.
    Solandra grandiflora Sw.
    Solanum nigrum L.
    Solenostemma argel (De1i1e) Hayne
    Sorbus domestica L.
    Spartium junceum L.
    Spathiphyllum spp.
    Splgelia anthelmia L.
    Spigelia marilandica (1...) L.
    Sprekelia spp.
    Stephania tetrandra S. Moore
    Stephanotis spp.
    Stembergia spp.
    Strophanthus kombe OJiv.
    Strophanthus spp.
    Strychnos nux-vomica L.
    Strychnos spp.
    Symphoricarpus albus (1...) S.F. Blake
    (= Symphoricarpus racemosus Mlchx.)
    Symphytum spp.
    Tabebula spp.
    Tabemanthe Iboga Baill.
    Tamus communis L.
    Tanacetum balsamita L.
    (= ChrysaDthemum balsamita (1..) Baill non L.)
    Tanacetum cinerariifollum (frevir) Sell; Bip.
    (= Cluysanthemum cinerarifollum Trevir Vis.)
    Tanacetum vulgare L.
    (= Cluysanthemum vulgare (1..) Bernh.)
    Taxus spp.
    Tephrosia spp.
    Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.
    (= Callitris quadrivalvis Vent.)
    Teucrium chamaedrys L.
    Teucrium pollum L.
    Thevetia spp.
    Thuja occidentalis L.
    Trichoceneus spp.
    Trichodesma incanum Bunge
    Trichosanthes kirilowii Maxim.
    Trollius europaeus L.
    Tulipa spp.
    Turbina corymbosa (L.) Raf.
    Tussilaog spp.f
    Tylophora asthmatica Wight et Am.
    Urginea spp.
    Veratrum spp.
    Vincetoxicum hirundinaria MeclJk. (= Vlncetoxicum ol6cinale Moench)
    Wilkstroemia spp.
    Wisteria florlbunda (Willd.) DC.
    Wisteria sinensis (Sims) Sweet Xysma
    Xysmalobium undulatum (L.) li. Br.
    Yucca filamentosa L.
    Zanthoxylum alatum Roxb.
    Zigadenus spp.

    Lista 2
    Ciuperci comestibile

    Partie 1: Ciuperci comestibile cultivate

    Denumire stiintifica

    Agaricus arvensis Sch.: Fr.
    Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Albidus (Lange) Sing.
    Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Avellanuss (Lange) Sing
    Agaricus bitorquis (Quelet) Saccardo
    Agaricus campestris L: Fr.
    Agaricus silvicola (Vltt) Peck Agrocybe cylindracea (DC: Fr.) Maire
    Coprinus comatus (Mull.: Fr.) Pers.
    Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer
    Ganoderma tsugae MUIT.
    Grifola frondosa (Dlcks.: Fr.) s.F. Gray
    Hypholoma capnoides (Fl.: Fr.) Kummer
    Hericium erlnaceus (Bull.: Fr.) PeTS.
    Himeola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.
    Hypsizygus tessulatus (Bull: Fr.) Sing.
    Hypsizygus uhnarius (Bull: Fr.) Khner f. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.)
    Murrill Lentinula edodes (Berk.) Pegler
    Lepista nuda (Bull.: r.) Cooke
    Leucoagaricus leucothites (Vitt) Wasser
    Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo
    Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers.
    Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm.
    Smith & Singer
    Pholiota nameko (I. Ita) S. Ita & Imai
    Pleurotus comucopiae (paulet ex Pers.)
    Pleurotus citrinopileatus Singer
    Pleurotus colombinus
    Pleurotus cystidiosus O.K. Miller
    Hydnum repandum L.: Fr.
    Hygrophoropsis aurantiaca (W1f.: Fr.) Maire
    Laccaria amethystina (Huds.) Cooke
    Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke
    Lactarius deliciosus (1.: Fr.) S.F. Gray
    Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.
    Lepista Inversa (Scop.) Pat
    Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke
    Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser (Lepiota naucina)
    Macrolepiota procera (Scap.: Fr.) Singer
    Marasmius oreades (Balt: Fr.) Fr.
    Morchella angusticeps Peck
    Morchella elata Fr.: Fr.
    Morchella escu1enta (1.: Fr.) Pers.
    Pleurotus ostreatus Uacq.: Fr.) Kummer
    Russula cyanoxantha (Schaelf.) Fr.
    Russula vesca Fr.
    Russula virescens (Schaelf.) Fr.
    Suillus granulatus (L) O. Kuntze
    Suillus grevillei (K1otzsch: Fr.) Singer
    Suillus 1uteus (L: Fr.) S.F. Gray
    Tremella fuciformis Berk.
    Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken
    Tricholoma equestre (1.: Fr.) Kummer
    Tricholoma populinum
    Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quelet
    Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer
    Tuber aestivum Vitt
    Tuber magnatum Pico sp.
    Tuber melanosporum Vitt
    Tuber Indicum
    Tuber uncinatum Chatin
    Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert

    Lista 3
    Plante ce urmeaza a fi notificate daca sunt supuse predozarii

    Denumire stiintifica

    Abies spp.
    Acacia spp.
    Acanthea virilis 1. (*)
    Achillea millefoliurn 1.
    Artemisia vulgaris L.
    Asparagus officinalis L.
    Aspidosperma tomentosum
    Astragalus membranaceus Bunge
    Astragalus spp.
    Avena sativa L.
    Ballota nigra L.
    Barosma spp.
    Bellis perennis L.
    Beta vulgaris L.
    Betula spp.
    Bixa orellana L.
    Boswellia spp. Brassica spp.
    Calamintha nepeta L.) Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman
    (= Calamintha officinalis Moench)
    Calendula officinalis L.
    Calluna vulgaris (L) Hull
    Camellia sinensis (L.) Kuntze
    Capsella bursa-pastoris
    Capsicum spp.
    Carex arenada L.
    Carica papaya L.
    Carlina acaulis L. (*)
    Carpinus betulus L.
    Carthamus tinctorius L.
    Carum carvi L. i
    Cassia fistula L. r)
    Castanea spp.
    Centaurea centaurium L.
    Centaurea cyanusi L.
    Centaurium erythraea Raen
    Ceratonia siliqua L.
    Cetraria islandica Ach.
    Chamaemelum nobile (L.) All.
    (_ Anthemis nobilis L.)
    Chelidonium majus L. r)
    Chimaphila umbellata (L.) Barton r
    Chondrus crispus of Stachh.
    (_ Fueus crispus L.)
    Ctuysanthellum americanum Vatke
    Cichorium intybus I.
    Cimicifuga racemosa L.) Nutt. r
    (Actaea racemosa Gilib.)
    Cinchona spp.
    Cinnamomum aromaticum Nees. (Laurus cassia Nees)
    Cinnamomum spp.
    Citrus spp.
    Cricus benedictus L.
    Cochlearia officinalis L.
    Cocos nucifera L.j
    Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. (*)
    Colfea spp.
    Cola acuminata (p. Beauv.) Schott et Eoell.
    Cola ballayi Cornu
    Cola nitida (Vent.) Schott. et End.
    Coleus forskohli (poir.) Briq. (*)
    Combretum micranthum G. Don
    Commiphora molmol Eng!.
    Convolvulus scoparius L.
    Conyza (= Eogeron) canadensis (L.) Cronquist
    Copaifera officinalis (Jacq.) L.
    Coriandrum sativum L.
    Coylus avellana L.
    Crataegus laevigata (Poir.) DC.
    Crataegus monogyna Jacq.
    Crocus sativus L.
    Cucurbita pepo L. (*)
    Cuminum cyrninum L.
    Curcuma spp.
    Cyamopsis tetragonolobus (L) Taub.
    Cydonia oblonga Mill.
    (= Cydonia vulgaris Delarbre)
    Cymbopogon spp.
    Cynara scolymus 1.
    Daucus carata L.
    Diospyros kald Lf.
    Drosera rotundifolia L.
    Ecbinacea spp
    Elettaria cardamomum (L.) Maton
    Eleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) <*)
    (= Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms.
    Elymus repens (L) Gould
    (= Agropyron repens (L) P. Bealv.)
    Epilobium_angustifolium 1. (")
    Equiseturn arvense L.
    Erica cinerea L.
    Erica tetralix 1.
    Eriodictyon califomicum (Hook et Am.) Tort.
    Erodium cicutarlum (L.) L'Her.
    Eryngium campestre L.
    Eschscholzia califomica Cham
    Eucalyptus spp.
    Eugenia spp.
    Euphrasia officinalis L.
    Euphrasia stricta Wollf ex Lehrn.
    Evrernia prunastri (L.) Ach.
    Fagopyrum esculenturm Moench
    Ferula assa-foetida L. (*)
    Ficus carica L.
    Foeniculum spp.
    Fragarla spp.
    Franguia alnus
    Fraxlnus excelsior 1.
    Fraxlnus ornus L.
    Fucus veslculosus 1.
    Fumaria officinalis 1.
    Galeopsis segetum Neck.
    (= Galeopsis ochroleuca Lam.)
    Galium odoratum (1.) Scop.
    (Asperula odorata L.)
    Galium verum L.
    Garcinia cambogia Desr.
    Garcinia mangostana L.
    Gardenia augusta Merr.
    Gelidium spp.
    Gentiana spp.
    Geranium robertlanum 1.
    Geum urbanum L.
    Gigartina spp.
    Ginkgo biloba.L.
    Glicine max (L.) Mert.
    Glycyrrhiza glabra 1.
    Gossypium spp.
    Grindelia camporum Greene
    Grindelia robusta Nutt
    Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quelet
    Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc
    Pleurotus ostreatus Oacq. Fr.) Kummer
    Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quelet
    Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer
    Pleurotus salmoneostramineus Vassil
    Pleurotus sp. Flonda (Eger)
    Polyporus umbellatus (pers.: Fr.) Fr.
    Stropharia rugosoannulata Murrill
    Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer

    Ciupercile cuprinse in partea a 2-a a Listei 2 in masura in care ele pot fi cultivate si pot fi destinate consumului

    Partie 2: Champignons sauvages qui peuvent etre mis dans le commerce pour autant que la reglementation pour la conservation des especes menacees le permette

    Denumire stiintifica

    Agaricus bitorquis (QueJ.) Sacc
    Agaricus campestlis L: Fr.
    Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire
    Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.
    Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray
    Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer s.L.
    Hirneola auncula-judae (Bull: Fr.) Berk.
    Boletus edulis Bull.: Fr.
    Boletus erythropus Pers.
    Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer
    Cantharellus cibanus Fr.: Fr.
    Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.
    Coprinus comatus (Mil.: Fr.) S.F. Gray
    Craterellus comucopioides (L.: Fr.) Pers.
    Disciotis venosa {pers.: Fr.)
    Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer
    Acorus ca1amus 1. (*)
    Adiantum capillus-veneris 1.
    Aesculus hippocastanum
    Aframomum angustifolium K Schum. (= Amomum angustifolium)
    Aframomum melegueta K. Schum.
    Agrimonia eupatoria L.
    Ajuga reptans L.
    Alchemilla alpina L.
    Alchemilla vulgaris L.
    Alchemilla xanthochlora Rothm.
    Alliaria petiolata (M. Bleb) Cavara et Grande Look-zonder-look
    (= Sisymbrium alliaria Scop.)
    (= Erysimum alliarria L.)
    Aliumspp. i
    Alnus glutinosa (L.) Gaerto.
    Aloe ferox Mill. (*) @
    Aloe vera (t.) Burm. f. (*)
    Aloysia. triphylla (L'Her) Britton (*)
    (= Lippia citriodora Humb., Bonp!. et Kunth)
    Alpinia galanga (L.) Willd
    Alpinia officinarum Hance
    Althaea spp.
    Ammi visnaga (L.) Lam. (*)
    (= Amomum melegueta Roscoe)
    Ananas comosus (L.) Merr.
    Anethum graveotens L.
    Angelica archangelica L.
    Angelica sinensis Diels (*)
    Antennaria dioica (L.) Gaertn.
    Anthriscus cerefolium (L) Holfm.
    Anthyllis vulneraria L.
    Apium graveolens L.
    Arachis hypogeae L.
    Arctium lappa L.
    (= Lappa major Gaertn.)
    Arctium minus (Hill) Bernh.
    (= Lappa minor Hill)
    Arostostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (*)
    Armoracia rusticana P, Gaertn. B. Mey. et Scherb
    Artemisia dracunculus L.
    Artemisia genipi Weber
    Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal
    (Grindelia humilis Hook et Harv.)
    Guajacum officinale L.
    Guajacum sanctum 1.
    Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schultes
    Haematoxylum campechianum L.
    Hamamelis virginiana L.
    Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. (*)
    Harpagophytum zeyheri Decne. (*)
    Hedeoma pulegloides (1.) Pers.
    Helantus annus L.
    Helanthus tuberosus L.
    Helichrysum arenarlum (1.) Moench.
    Helichrysum stoechas (1.) Moench
    Heracleum sphondyllum 1.
    Herniaria glabra L. (*)
    Hibiscus spp.
    Hieracium pilosella L.
    Hierocloe odorata (1.) P. Beauv.
    Hippophae rhamnoides L.
    Hordeum vulgare 1._
    Humulus lupulus L.
    Hydrastis canadensis L. (*)
    Hypericum perforatum t.
    Hyssopus officinalis L.
    Ilex paraguarensis A. St.+IJJ.
    Illicium verum Hook. f.
    Inula helenium L. (* J
    Jasminum grandiflorum L.
    Jasminum officinale (Lam.)
    Jateorhiza palmata (Lam.) Miers
    Juglans regia L.
    Juniperus communis L.
    Juniperus oxycedrus L.
    Juniperus procera Hochst.
    Juniperus virginiana L.
    Krameria triandra Ruiz et Pav.
    Laminaria spp.
    Lamium album L.
    Larix spp.
    Laurus nobilis L.
    Lavandula spp._
    Leonurus cardiaca L. (*)
    Leptospermum spp.
    Lespedeza capitata L.
    Levisticum officinale W.D.j._h.
    Liatris odoratissima Willd.
    (= Tlilisa odoratissima Q.F. Gmel 1..) Cass.).
    Linum usitatisimum L.
    Liquidambar styracitlua L.
    Lithothamnium ca1careum
    Lotus comiculatus L.
    Lycopodium clavatum L.
    Lycopus europaeus L. C*)
    Lythrum salic;uia I.
    Malpighia punicifolia L.
    Malus spp.
    Malva spp.
    Maranta arundinacea L.
    Marrubium vulgare L.
    Marsdenia condurango Rchb.
    Matricaria spp.
    Medicago sativa L.
    Melaleuca spp.
    Melilotus officinalis (L.) Pall.
    Melissa officinalis L.
    Mentha spp.
    Menyanthes trifoliata L.
    Morus spp.
    Murraya koenigii (1.) Spreng.
    Myristica fragrans Van Houtte
    Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms
    Myrtus communis L.
    Nardostachys grandillora DC. (= Nardostachys grandiflora DC.)
    Nasturtium officinale R. Br.
    Nepeta cataria L. (*)
    Ocimum basilicum I.
    Oenotheta blennis L.
    Olea spp.
    Oenanthe aquatica (1...) Poir. < *)
    Ononis arvensis L.
    Ononis spinosa L.
    Opopanax spp.
    Origanum spp.
    Orthosiphon anistatus (Hl.) Miq. (= Ortbosiphon stamineus Benth.)
    Oryza sativa L.
    Panax spp.
    Papaver rhoeas L.
    Parletaria officinalis L.
    Passiflora spp.
    Pastinaca sativa L.
    Pauillnia cupana Kunth. ex Humb., Honp!. Et Kunth
    Pelargonlum spp.
    Persea americana Mill.
    Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (*).
    Peucedanum ostruthium (1...) W.D. (*)
    Peumus boldus Molina (*)
    Phaseolus vulgaris I..
    Physalis spp.
    Picea spp.
    Pimenta dioica (1...) Merr..)
    (= Pimenta officinalis Lind1)
    Pimenta racemosa (Mill.) j.W. Moore
    Pimpinella anisum L.
    Pimpinella major (1..) Huds.
    Pimpinella saxifraga L.
    Pinus spp.
    Piper angustifolium Ruiz et Pav.
    Piper cubeba L.f.
    Piper longum n.
    Piper methysticum G. Forst. (*)
    Piper nigrum L.
    Pistacia 1entiscus L.
    Plantago spp.
    Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
    Polygala spp.
    Polygonum spp.
    Populus spp.
    Potentilla spp.
    Primula spp.
    Prunella vulgaris L.
    Prunus africana (Hook. f.) Ka1kman (") (= Pygeum africanum Hook)
    Prunus spp.
    Pterocarpus marsupium Roxb.
    Pterocarpus santalinus L.f.
    Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
    Pulicaria (= Inula) dysenterica (L.) Bemk.
    Pulmonaria officinalis L.
    Punica granatum L.
    Querqus spp.
    Raphanus spp.
    Rhamnus catharticus L. (O)
    Rhamnus purshianus (O)
    Rheum officinale Baill (')
    Rheum palmatum L. (')
    Ribex
    Robinia pseudoacacia L.
    Rosa spp.
    Rosmarinus officinalis L.
    Rubus spp.
    Rumex spp.
    Ruscus aculeatus L.
    Salix spp.
    Salvia spp.
    Salvia officinalis (*)
    Sambucus spp.
    Sanguisorba minor Scop.
    Sanguisorba officinalis L.
    Sanicula europaea L.
    Santalum album L.
    Santolina chamaecyparissus L.
    Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (= Potelium spinosum L.)
    Satureja spp.
    Schisandra chinensis (Kurcz.) Bail!.
    Sedum acre L. (")
    Senna alexandrina Mill. (")
    (= Cassia acutifolia Delile)
    (= Cassia senna L.)
    Senna tinnevelly (*)
    (= Cassia angustifolia Vahl)
    Serenoa spp. (")
    Sesamum indicum L.!'
    Silybum marianum (L) Gaertn.
    Simmondsia chinensis (Link) Sclmeid.
    Sinapis spp.
    Sisymbrium officinale (1...) Scop.
    (= Erysimum officinale L.)
    Smilax officinalis Humb., Bonp!. et Kunth (")
    Solanum dulcamara L. (")
    Solanum tuberosum L.
    Solidago virgaurea L.
    Sophora japonica L.
    Sorbus aucuparia L.
    Spiraea spp.
    Stachys officinalis (1...) Trevis
    Sterculia spp.
    Sle_. rebil__azy (Bertoni) Hems!. Styrax spp.
    Swertia spp.
    Tamarlndus indica L.
    Tanacetum parthenium (1...) Schh. Blp. (O) (= Chrysanthemum parthenium
    (L) Bernh.) "Taraxacum ollicinale Webec
    Terminalla chebula (Gaertn.) Retz.
    Theobroma cacao LQ
    Thymus spp.
    11lia SPlt
    Trifolium spp.
    Trigonella caerulea (L) Ser.
    (= Melilotus caerulea Des.) Trigonella foenum-graecum L.
    ., Triticum SPIY
    Tropaeolum majus L.
    Tumera diffusa Wild. (*)
    Ulmus spp.
    Uncaria gambir (Hunter) Roxb.
    Uncaria tomentosa (Willd) D.C. (')
    Urtica spp. (*)
    Usnea barbata L.
    Usnea longissima Ach.
    Vaccinium spp.
    Valeriana officinalis L.
    Valeriana wallichii DC.
    Vanilla spp.
    Verbascum spp.
    Verbena spp.
    Veronica spp.
    Viburnum opulus L.
    Viburnum prunifolium L.
    Vinca minor L. (*)
    Vinca major U., (*)
    Viola spp.
    Viscum album L. (*)
    Vitex agnus-castus L.
    Vitis spp.
    Zea mays L.
    Zingiber officinale Roscoe
    Ziziphus jujuba Mill.COMENTARII la Ordinul 401/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 401 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1470 2011
    Sunt un creditor privat și am oferi toate tipurile de servicii de împrumut. garantate și negarantate creditele acordate persoanelor fizice și companiilor la o rată a dobânzii foarte scăzută cât mai puțin de 3%. Noi acceptăm orice durată și vă puteți califica indiferent de statut. Contactati-ne azi pentru solutia potrivita nevoilor dumneavoastra financiare. Pentru mai multe informatii, contactati-ne acum prin e-mail la ruize7815 @ gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 40 2016
    Cum mi-am luat meu Suma împrumutului dorit de la o companie de împrumut de incredere (brucknerloanfirm@gmail.com) Bună ziua tuturor, numele meu este Ketesha Frank, eu sunt din Alabama, statul Unite, sunt aici ca să depună mărturie despre modul în care am primit împrumutul meu de la dna Bruckner Marie, împrumut Company {(brucknerloanfirm@gmail.com)} după ce am aplicat două ori de la diverse creditorii împrumut care au pretins că sunt creditori chiar aici pe acest forum, am crezut că împrumuturile lor a fost reală și am aplicat, dar niciodată nu mi-a dat împrumut până la un prieten de-al meu introduce-mi BRÜCKNER Marie împrumut Compania, care a promis să mă ajute cu un împrumut de dorința mea și ea a făcut într-adevăr așa cum a promis, fără nici o formă de întârziere, am avut îndoieli, dar niciodată nu am profite de crezut. N-am crezut că mai există încă creditorii de împrumut de încredere până când m-am întâlnit pe dna Marie Bruckner, care ma ajutat într-adevăr cu împrumut meu și-a schimbat viața în bine. Știu că există încă mulți creditori buni acolo, dar i-ar sfătui să încerci pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut, îngrijirea și înțelegerea lui. nu știu dacă sunteți în nevoie de un împrumut de urgență, de asemenea, sau doresc finanțare pentru proiectele dvs., deci nu ezitați să contactați pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut adresa de e-mail este (brucknerloanfirm@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Cum mi-am luat meu Suma împrumutului dorit de la o companie de împrumut de incredere (brucknerloanfirm@gmail.com) Bună ziua tuturor, numele meu este Ketesha Frank, eu sunt din Alabama, statul Unite, sunt aici ca să depună mărturie despre modul în care am primit împrumutul meu de la dna Bruckner Marie, împrumut Company {(brucknerloanfirm@gmail.com)} după ce am aplicat două ori de la diverse creditorii împrumut care au pretins că sunt creditori chiar aici pe acest forum, am crezut că împrumuturile lor a fost reală și am aplicat, dar niciodată nu mi-a dat împrumut până la un prieten de-al meu introduce-mi BRÜCKNER Marie împrumut Compania, care a promis să mă ajute cu un împrumut de dorința mea și ea a făcut într-adevăr așa cum a promis, fără nici o formă de întârziere, am avut îndoieli, dar niciodată nu am profite de crezut. N-am crezut că mai există încă creditorii de împrumut de încredere până când m-am întâlnit pe dna Marie Bruckner, care ma ajutat într-adevăr cu împrumut meu și-a schimbat viața în bine. Știu că există încă mulți creditori buni acolo, dar i-ar sfătui să încerci pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut, îngrijirea și înțelegerea lui. nu știu dacă sunteți în nevoie de un împrumut de urgență, de asemenea, sau doresc finanțare pentru proiectele dvs., deci nu ezitați să contactați pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut adresa de e-mail este (brucknerloanfirm@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 20 2016
    Atentie!!! Oferta de împrumut sunt Mr Rashide Abdulahi un creditor de împrumut privat. ne sunt date toate tipurile de împrumut, ne da împrumuturi la o rată scăzută a dobânzii de 3% şi condiţii bune de lucru, dacă aveţi nevoie de un împrumut pentru afaceri sau pentru a achita facturile apoi vă sunt sfătuiţi să Contactati-ne pentru noi face servicii de calitate, care va face să vă mulţumiţi. e-mail: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com SERVICII DE ÎMPRUMUT DISPONIBILE INCLUD: ================================ * Comerciale credite. * Personale Credite. * Credite pentru afaceri. * Investiţii împrumuturi. * Dezvoltarea împrumuturi. * Achiziţionarea creditelor. * Constructii Credite. * Credite pentru afaceri si multe altele: vom face toate tipurile de împrumut bun servicii, contactati-ne prin e-mail: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com mulţumesc Mr Rashide
ANONIM a comentat Hotărârea 264 2006
    Buna ziua.Ionel. Nu gasesc o referire la necesitatea existentei Buletinului de Verificare Metrologica pentru contoarele de energie electrica , in aceasta Hotarare 264/2006
ANONIM a comentat Ordin 60 2015
    Maria.Doresc pareri cu privire la decontarea cheltuielilor de cazare fara hotel pentru soferii care dorm in cabine.Ca si acte justificative au asupra lor ordinul de deplasare,foaia de parcurs care este coroborata cu facturile si receptia marfurilor cumparate ,precum si factura privind vanzarea marfii(firma de transport si comert produse cu ridicata atat la intern cat si extern).Intrucat am vazut unele comentarii in care se exclude ca soferii care nu au factura de cazare sa poata beneficia de dreptul decontari -cazarii fara hotel- in urma aparitiei acestul Ordin 60/2015.doresc un comentariu avizat.
ANONIM a comentat Ordonanţa 12 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 308 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 35 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 12 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 401/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu