Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 32 din 24 februarie 2006

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 17 martie 2006In baza Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - In urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Constantin Ciutacu

ANEXĂ

REGULAMENT

 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi

In temeiul art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 120/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La articolul 2, litera k) va avea următorul cuprins: ,,k) întreprindere supusă obligaţiei de a ţine contabilitate separată - orice întreprindere care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate prin/sau în baza unor acte normative ori administrative sau care este însărcinată cu prestarea unor servicii de interes economic general şi care primeşte, sub orice formă, o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi."

2.   La articolul 4, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare, respectiv punerea de către autorităţile publice la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume pentru finanţarea curentă sau pentru acoperirea pierderilor curente;

b) furnizarea de capital de către stat, respectiv punerea la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume ca aport de capital;".

3.   La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma utilizării fondurilor publice."

4.   La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) întreprinderile publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

5.   La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) întreprinderilor cărora Ie-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, conform legii, dacă compensările pe care le primesc, sub orice formă, au fost stabilite pe o perioadă determinată, conform unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii."

6.   La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) întreprinderilor publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

7.  La articolul 9, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. c) va fi întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului CEE nr. 660/1978, emisă în temeiul art. 54 paragraful 3 lit. g) din Tratatul CEE, referitoare la conturile anuale ale anumitor forme de întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 14 august 1978, şi trebuie să cuprindă următoarele informaţii:".

8.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite Comisiei Europene, la cerere, informaţii cu privire la relaţiile financiare dintre autorităţile şi întreprinderile publice, precum şi cele referitoare la transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi.

(2) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite anual Comisiei Europene informaţii financiare privind activitatea fiecărei întreprinderi publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare, elaborate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise. De asemenea, România va transmite, prin autoritatea naţională de concurenţă, până la sfârşitul lunii martie a fiecărui an, o listă actualizată cu aceste informaţii, precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise."

9. După alineatul (1) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile art. 5 lit. e), ale art. 6 lit. c), precum şi ale art. 13 alin. (2) se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană."

Prezentul Regulament transpune Directiva Comisiei Europene CEE nr. 723/1980 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 195 din 29 iulie 1980, modificată prin Directiva Comisiei Europene CEE nr. 413/1985, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 229 din 28 august 1985, Directiva Comisiei Europene CEE nr. 84/1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 254 din 12 octombrie 1993, Directiva Comisiei Europene CE nr. 52/2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 193 din 29 iulie 2000, şi Directiva Comisiei Europene CE nr. 81/2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 29 noiembrie 2005.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( mehmethakan117@gmail.com sau. Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 2%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail:mehmethakan117@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 3 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Ordin 384 2018
    Aceasta este o invitație deschisă pentru ca dumneavoastră să deveniți parte a celui mai mare conglomerat din lume și să ajungeți la vârful carierei. Când începem programul de recrutare din acest an și sărbătoarea anuală de recoltare este aproape la îndemână. Sunteți de acord să fii membru al acestei noi lumini? Contactați dl Stewart +1 267 967 8826 pe WhatsApp
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 32/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu