Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 32 din 24 februarie 2006

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 17 martie 2006In baza Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - In urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Constantin Ciutacu

ANEXĂ

REGULAMENT

 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi

In temeiul art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 120/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La articolul 2, litera k) va avea următorul cuprins: ,,k) întreprindere supusă obligaţiei de a ţine contabilitate separată - orice întreprindere care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate prin/sau în baza unor acte normative ori administrative sau care este însărcinată cu prestarea unor servicii de interes economic general şi care primeşte, sub orice formă, o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi."

2.   La articolul 4, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare, respectiv punerea de către autorităţile publice la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume pentru finanţarea curentă sau pentru acoperirea pierderilor curente;

b) furnizarea de capital de către stat, respectiv punerea la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume ca aport de capital;".

3.   La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma utilizării fondurilor publice."

4.   La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) întreprinderile publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

5.   La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) întreprinderilor cărora Ie-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, conform legii, dacă compensările pe care le primesc, sub orice formă, au fost stabilite pe o perioadă determinată, conform unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii."

6.   La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) întreprinderilor publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

7.  La articolul 9, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. c) va fi întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului CEE nr. 660/1978, emisă în temeiul art. 54 paragraful 3 lit. g) din Tratatul CEE, referitoare la conturile anuale ale anumitor forme de întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 14 august 1978, şi trebuie să cuprindă următoarele informaţii:".

8.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite Comisiei Europene, la cerere, informaţii cu privire la relaţiile financiare dintre autorităţile şi întreprinderile publice, precum şi cele referitoare la transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi.

(2) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite anual Comisiei Europene informaţii financiare privind activitatea fiecărei întreprinderi publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare, elaborate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise. De asemenea, România va transmite, prin autoritatea naţională de concurenţă, până la sfârşitul lunii martie a fiecărui an, o listă actualizată cu aceste informaţii, precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise."

9. După alineatul (1) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile art. 5 lit. e), ale art. 6 lit. c), precum şi ale art. 13 alin. (2) se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană."

Prezentul Regulament transpune Directiva Comisiei Europene CEE nr. 723/1980 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 195 din 29 iulie 1980, modificată prin Directiva Comisiei Europene CEE nr. 413/1985, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 229 din 28 august 1985, Directiva Comisiei Europene CEE nr. 84/1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 254 din 12 octombrie 1993, Directiva Comisiei Europene CE nr. 52/2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 193 din 29 iulie 2000, şi Directiva Comisiei Europene CE nr. 81/2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 29 noiembrie 2005.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 14 2018
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Whatsapp: +447441393450 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 32/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu