Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 32 din 24 februarie 2006

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 17 martie 2006In baza Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - In urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Constantin Ciutacu

ANEXĂ

REGULAMENT

 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi

In temeiul art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 120/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La articolul 2, litera k) va avea următorul cuprins: ,,k) întreprindere supusă obligaţiei de a ţine contabilitate separată - orice întreprindere care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate prin/sau în baza unor acte normative ori administrative sau care este însărcinată cu prestarea unor servicii de interes economic general şi care primeşte, sub orice formă, o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi."

2.   La articolul 4, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare, respectiv punerea de către autorităţile publice la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume pentru finanţarea curentă sau pentru acoperirea pierderilor curente;

b) furnizarea de capital de către stat, respectiv punerea la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume ca aport de capital;".

3.   La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma utilizării fondurilor publice."

4.   La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) întreprinderile publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

5.   La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) întreprinderilor cărora Ie-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, conform legii, dacă compensările pe care le primesc, sub orice formă, au fost stabilite pe o perioadă determinată, conform unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii."

6.   La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) întreprinderilor publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

7.  La articolul 9, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. c) va fi întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului CEE nr. 660/1978, emisă în temeiul art. 54 paragraful 3 lit. g) din Tratatul CEE, referitoare la conturile anuale ale anumitor forme de întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 14 august 1978, şi trebuie să cuprindă următoarele informaţii:".

8.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite Comisiei Europene, la cerere, informaţii cu privire la relaţiile financiare dintre autorităţile şi întreprinderile publice, precum şi cele referitoare la transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi.

(2) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite anual Comisiei Europene informaţii financiare privind activitatea fiecărei întreprinderi publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare, elaborate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise. De asemenea, România va transmite, prin autoritatea naţională de concurenţă, până la sfârşitul lunii martie a fiecărui an, o listă actualizată cu aceste informaţii, precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise."

9. După alineatul (1) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile art. 5 lit. e), ale art. 6 lit. c), precum şi ale art. 13 alin. (2) se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană."

Prezentul Regulament transpune Directiva Comisiei Europene CEE nr. 723/1980 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 195 din 29 iulie 1980, modificată prin Directiva Comisiei Europene CEE nr. 413/1985, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 229 din 28 august 1985, Directiva Comisiei Europene CEE nr. 84/1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 254 din 12 octombrie 1993, Directiva Comisiei Europene CE nr. 52/2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 193 din 29 iulie 2000, şi Directiva Comisiei Europene CE nr. 81/2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 29 noiembrie 2005.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 183 2014
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Economisi?i bani în cautarea unui împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investi?ii, împrumut ipotecar, împrumut auto, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumut negarantat ?i capital de risc? Aplica?i pentru un împrumut rapid ?i convenabil pentru a plati facturile ?i a cauta finan?are pentru a va crea propriile proiecte de afaceri la cea mai mica rata a dobânzii de 2%. contacta?i-ne astazi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numarul aplica?iei +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Legea 60 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    We are direct mandate to Certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Our providers engage in Lease and Purchase of Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Loans and financial instruments issued from AAA Rated banks mainly HSBC London, Deutsche Bank AG Frankfurt and Barclays Bank. Our providers are very reliable, Ready, Willing and able to complete BG/SBLC between 10M-5B EURO/USD We will be glad to share our working procedures with you upon request to proceed towards establishing a successful business relationship. Feel free to contact below Email: heywoodfinanceltd@gmail.com Skype: heywoodfinanceltd Leasing Price: 4%+1% Buying Price: 32%+2% Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Regards, Henry Neville Moser HEYWOOD FINANCE LTD
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Buna, Privind pentru un împrumut de consolidare a datoriei, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, credite ipotecare, împrumuturi auto, credite pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc, etc! Sunt creditor privat, acord credite companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi scăzute și rate rezonabile de 2%. E-mail la: carlosellisonfinance@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 32/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu