Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 32 din 24 februarie 2006

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 17 martie 2006In baza Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - In urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Constantin Ciutacu

ANEXĂ

REGULAMENT

 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi

In temeiul art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 120/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La articolul 2, litera k) va avea următorul cuprins: ,,k) întreprindere supusă obligaţiei de a ţine contabilitate separată - orice întreprindere care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate prin/sau în baza unor acte normative ori administrative sau care este însărcinată cu prestarea unor servicii de interes economic general şi care primeşte, sub orice formă, o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi."

2.   La articolul 4, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare, respectiv punerea de către autorităţile publice la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume pentru finanţarea curentă sau pentru acoperirea pierderilor curente;

b) furnizarea de capital de către stat, respectiv punerea la dispoziţie întreprinderilor publice, a unor sume ca aport de capital;".

3.   La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma utilizării fondurilor publice."

4.   La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) întreprinderile publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

5.   La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) întreprinderilor cărora Ie-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, conform legii, dacă compensările pe care le primesc, sub orice formă, au fost stabilite pe o perioadă determinată, conform unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii."

6.   La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) întreprinderilor publice, cu privire la serviciile a căror prestare nu afectează, într-o măsură apreciabilă, comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene."

7.  La articolul 9, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. c) va fi întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului CEE nr. 660/1978, emisă în temeiul art. 54 paragraful 3 lit. g) din Tratatul CEE, referitoare la conturile anuale ale anumitor forme de întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 14 august 1978, şi trebuie să cuprindă următoarele informaţii:".

8.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite Comisiei Europene, la cerere, informaţii cu privire la relaţiile financiare dintre autorităţile şi întreprinderile publice, precum şi cele referitoare la transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi.

(2) România, prin Consiliul Concurenţei, va transmite anual Comisiei Europene informaţii financiare privind activitatea fiecărei întreprinderi publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare, elaborate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise. De asemenea, România va transmite, prin autoritatea naţională de concurenţă, până la sfârşitul lunii martie a fiecărui an, o listă actualizată cu aceste informaţii, precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise."

9. După alineatul (1) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile art. 5 lit. e), ale art. 6 lit. c), precum şi ale art. 13 alin. (2) se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană."

Prezentul Regulament transpune Directiva Comisiei Europene CEE nr. 723/1980 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 195 din 29 iulie 1980, modificată prin Directiva Comisiei Europene CEE nr. 413/1985, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 229 din 28 august 1985, Directiva Comisiei Europene CEE nr. 84/1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 254 din 12 octombrie 1993, Directiva Comisiei Europene CE nr. 52/2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 193 din 29 iulie 2000, şi Directiva Comisiei Europene CE nr. 81/2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 29 noiembrie 2005.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 32/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu