Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.169 din 25.01.2016

privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Belgrad la 9 iulie 2015, respectiv 14 iulie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 15 februarie 2016SmartCity1

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.ARTICOL UNICSe publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Belgrad la 9 iulie 2015, respectiv 14 iulie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare. p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia Nr. 461-1/2015 Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă complimentele sale Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea de a propune încheierea unui acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare cu următorul conţinut: Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României, denumite în continuare părţi, având în vedere facilitarea activităţilor lucrative ale membrilor de familie ai unui membru al misiunii diplomatice sau al unui post consular al statului acreditant, au convenit după cum urmează: 1. Obiectul Acordului şi definiţii (1) Membrii de familie care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular ale statului acreditant vor fi autorizaţi, pe bază de reciprocitate, să desfăşoare activităţi cu scop lucrativ în statul acreditar, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările statului acreditar şi în conformitate cu prevederile prezentului acord.(2) Pentru scopurile prezentului acord:(a) membru al misiunii diplomatice sau postului consular înseamnă orice persoană angajată de statul acreditant la o misiune diplomatică sau un post consular, care nu este cetăţean sau rezident permanent al statului acreditar; (b) membru de familie înseamnă soţul/soţia unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular şi copiii până la vârsta de 25 de ani care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular. 2. Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative (1) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative acordată membrului de familie al membrului misiunii diplomatice sau postului consular îşi va înceta valabilitatea la încheierea misiunii membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(2) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative îşi va înceta valabilitatea în cazul în care membrul de familie nu mai face parte din gospodăria membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(3) Autorizarea poate fi refuzată în acele cazuri în care, din motive de securitate, de exercitare a autorităţii publice sau de protejare a interesului naţional al statului acreditar, numai cetăţeni ai statului acreditar pot fi angajaţi.(4) Statul acreditar poate oricând să refuze sau să retragă autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative în situaţia în care membrul de familie nu respectă legile statului acreditar.(5) Dacă membrul de familie intenţionează să se angajeze în noi activităţi lucrative după primirea autorizării de a desfăşura activităţi lucrative în baza prezentului acord, acesta trebuie să solicite din nou autorizarea prin intermediul misiunii diplomatice.(6) Pentru profesiile sau activităţile pentru care sunt necesare calificări speciale, membrul de familie trebuie să îndeplinească cerinţele care reglementează profesiile sau activităţile respective în statul acreditar.3. Procedura (1) Cererea pentru autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative va fi trimisă de misiunea diplomatică a statului acreditant, în numele membrului de familie, Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar. Cererea va trebui să specifice legătura dintre membrul de familie şi membrul misiunii diplomatice ori postului consular, cât şi activitatea lucrativă pentru care autorizarea a fost solicitată. (2) După ce se verifică dacă persoana pentru care se solicită autorizarea este inclusă în categoriile stabilite de acord, Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar, urmând procedurile interne, va notifica imediat misiunea diplomatică a statului acreditant că membrul de familie a fost autorizat să desfăşoare activităţi lucrative cu respectarea legislaţiei relevante a statului acreditar.(3) Procedura urmată se va aplica în aşa fel încât să permită membrului de familie să desfăşoare activităţi lucrative cât mai curând posibil şi orice cerinţe referitoare la permisul de muncă se vor aplica în mod favorabil.(4) Autorizarea nu se va aplica în cazul cetăţenilor sau rezidenţilor permanenţi ai statului acreditar.4. Imunitate de jurisdicţie civilă În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie civilă şi administrativă în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, o asemenea imunitate nu se va aplica în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative şi care cade sub incidenţa legii civile sau administrative a statului acreditar. 5. Imunitatea de jurisdicţie penală În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie penală în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, prevederile privind imunitatea de jurisdicţie penală în statul acreditar continuă să se aplice în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative. Cu toate acestea, la cererea statului acreditar, statul acreditant va analiza, în mod corespunzător, posibilitatea ridicării imunităţii membrului de familie în ceea ce priveşte jurisdicţia penală a statului acreditar. 6. Regimul fiscal şi de securitate socială În conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice sau ale oricărui alt instrument internaţional aplicabil, membrii de familie se supun în privinţa aspectelor legate de activitatea lucrativă în acel stat regimului fiscal şi de securitate socială din statul acreditar. 7. Soluţionarea disputelor Orice dispută referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi soluţionată prin consultări prin canale diplomatice. 8. Durata şi încetarea valabilităţii Prezentul acord va rămâne în vigoare o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi poate să-i înceteze valabilitatea, oricând, printr-o notificare adresată celeilalte părţi, pe canale diplomatice. Acordul îşi va înceta valabilitatea în prima zi a celei de-a treia luni de la data unei asemenea notificări. Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, această notă şi răspunsul afirmativ al Ambasadei României la Belgrad va constitui un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei note prin care părţile se notifică reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia asigurarea înaltei sale consideraţii. Belgrad, 9 iulie 2015 Ambasada României în Republica Serbia Nr. 1.217 Ambasada României la Belgrad prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia şi are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 461-1/2015, din data de 9 iulie 2015, cu următorul conţinut: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă complimentele sale Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea să propună încheierea unui acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare cu următorul conţinut: Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României, denumite în continuare părţi, având în vedere facilitarea activităţilor lucrative ale membrilor de familie ai unui membru al misiunii diplomatice sau al unui post consular al statului acreditant, au convenit după cum urmează: 1. Obiectul Acordului şi definiţii (1) Membrii de familie care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular ale statului acreditant, va fi autorizat, pe bază de reciprocitate, să desfăşoare activităţi cu scop lucrativ în statul acreditar, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările statului acreditar şi în conformitate cu prevederile prezentului acord.(2) Pentru scopurile prezentului acord:(a) membru al misiunii diplomatice sau postului consular înseamnă orice persoană angajată de statul acreditant la o misiune diplomatică sau un post consular, care nu este cetăţean sau rezident permanent al statului acreditar; (b) membru de familie înseamnă soţul/soţia unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular şi copiii până la vârsta de 25 de ani care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular. 2. Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative (1) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative acordată membrului de familie al membrului misiunii diplomatice sau postului consular îşi va înceta valabilitatea la încheierea misiunii membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(2) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative îşi va înceta valabilitatea în cazul în care membrul de familie nu mai face parte din gospodăria membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(3) Autorizarea poate fi refuzată în acele cazuri în care, din motive de securitate, de exercitare a autorităţii publice sau de protejare a interesului naţional al statului acreditar, pot fi angajaţi numai cetăţeni ai statului acreditar.(4) Statul acreditar poate oricând să refuze sau să retragă autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative în situaţia în care membrul de familie nu respectă legile statului acreditar.(5) Dacă membrul de familie intenţionează să se angajeze în noi activităţi lucrative după primirea autorizării de a desfăşura activităţi lucrative în baza prezentului acord, acesta trebuie să solicite din nou autorizarea prin intermediul misiunii diplomatice.(6) Pentru profesiile sau activităţile pentru care sunt necesare calificări speciale, membrul de familie trebuie să îndeplinească cerinţele care reglementează profesiile sau activităţile respective în statul acreditar.3. Procedura (1) Cererea pentru autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative va fi trimisă de misiunea diplomatică a statului acreditant în numele membrului de familie Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar. Cererea va trebui să specifice legătura dintre membrul de familie şi membrul misiunii diplomatice ori postului consular, precum şi activitatea lucrativă pentru care autorizarea a fost solicitată.(2) După ce se verifică dacă persoana pentru care se solicită autorizarea este inclusă în categoriile stabilite de acord, Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar, urmând procedurile interne, va notifica imediat misiunea diplomatică a statului acreditant că membrul de familie a fost autorizat să desfăşoare activităţi lucrative cu respectarea legislaţiei relevante a statului acreditar. (3) Procedura urmată se va aplica în aşa fel încât să permită membrului de familie să desfăşoare activităţi lucrative cât mai curând posibil şi orice cerinţe referitoare la permisul de muncă se vor aplica în mod favorabil.(4) Autorizarea nu se va aplica în cazul cetăţenilor sau rezidenţilor permanenţi ai statului acreditar.4. Imunitate de jurisdicţie civilă În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie civilă şi administrativă în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, o asemenea imunitate nu se va aplica în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative şi care cade sub incidenţa legii civile sau administrative a statului acreditar. 5. Imunitatea de jurisdicţie penală În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie penală în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, prevederile privind imunitatea de jurisdicţie penală în statul acreditar continuă să se aplice în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative. Cu toate acestea, la cererea statului acreditar, statul acreditant va analiza, în mod corespunzător, posibilitatea ridicării imunităţii membrului de familie în ceea ce priveşte jurisdicţia penală a statului acreditar. 6. Regimul fiscal şi de securitate socială În conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice sau a oricărui alt instrument internaţional aplicabil, membrii de familie se supun în privinţa aspectelor legate de activitatea lucrativă în acel stat regimului fiscal şi de securitate socială din statul acreditar. 7. Soluţionarea disputelor Orice dispută referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi soluţionată prin consultări prin canale diplomatice. 8. Durata şi încetarea valabilităţii Prezentul acord va rămâne în vigoare o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi poate să-i înceteze valabilitatea, oricând, printr-o notificare adresată celeilalte părţi, pe canale diplomatice. Acordul îşi va înceta valabilitatea în prima zi a celei de-a treia luni de la data unei asemenea notificări. Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, această notă şi răspunsul afirmativ al Ambasadei României la Belgrad vor constitui un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei note prin care părţile se notifică reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului. Ambasada României la Belgrad are onoarea să confirme că această propunere este acceptabilă Guvernului României şi că această notă şi răspunsul afirmativ al Ambasadei României la Belgrad vor constitui un acord între cele două guverne care va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei note prin care părţile se notifică reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Ambasada României la Belgrad foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia asigurarea înaltei sale consideraţii. Belgrad, 14 iulie 2015 Ministerului Afacerilor Externe al României


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 169/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 169 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 169/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu