Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.169 din 25.01.2016

privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Belgrad la 9 iulie 2015, respectiv 14 iulie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 15 februarie 2016SmartCity1

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.ARTICOL UNICSe publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Belgrad la 9 iulie 2015, respectiv 14 iulie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare. p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia Nr. 461-1/2015 Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă complimentele sale Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea de a propune încheierea unui acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare cu următorul conţinut: Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României, denumite în continuare părţi, având în vedere facilitarea activităţilor lucrative ale membrilor de familie ai unui membru al misiunii diplomatice sau al unui post consular al statului acreditant, au convenit după cum urmează: 1. Obiectul Acordului şi definiţii (1) Membrii de familie care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular ale statului acreditant vor fi autorizaţi, pe bază de reciprocitate, să desfăşoare activităţi cu scop lucrativ în statul acreditar, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările statului acreditar şi în conformitate cu prevederile prezentului acord.(2) Pentru scopurile prezentului acord:(a) membru al misiunii diplomatice sau postului consular înseamnă orice persoană angajată de statul acreditant la o misiune diplomatică sau un post consular, care nu este cetăţean sau rezident permanent al statului acreditar; (b) membru de familie înseamnă soţul/soţia unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular şi copiii până la vârsta de 25 de ani care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular. 2. Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative (1) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative acordată membrului de familie al membrului misiunii diplomatice sau postului consular îşi va înceta valabilitatea la încheierea misiunii membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(2) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative îşi va înceta valabilitatea în cazul în care membrul de familie nu mai face parte din gospodăria membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(3) Autorizarea poate fi refuzată în acele cazuri în care, din motive de securitate, de exercitare a autorităţii publice sau de protejare a interesului naţional al statului acreditar, numai cetăţeni ai statului acreditar pot fi angajaţi.(4) Statul acreditar poate oricând să refuze sau să retragă autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative în situaţia în care membrul de familie nu respectă legile statului acreditar.(5) Dacă membrul de familie intenţionează să se angajeze în noi activităţi lucrative după primirea autorizării de a desfăşura activităţi lucrative în baza prezentului acord, acesta trebuie să solicite din nou autorizarea prin intermediul misiunii diplomatice.(6) Pentru profesiile sau activităţile pentru care sunt necesare calificări speciale, membrul de familie trebuie să îndeplinească cerinţele care reglementează profesiile sau activităţile respective în statul acreditar.3. Procedura (1) Cererea pentru autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative va fi trimisă de misiunea diplomatică a statului acreditant, în numele membrului de familie, Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar. Cererea va trebui să specifice legătura dintre membrul de familie şi membrul misiunii diplomatice ori postului consular, cât şi activitatea lucrativă pentru care autorizarea a fost solicitată. (2) După ce se verifică dacă persoana pentru care se solicită autorizarea este inclusă în categoriile stabilite de acord, Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar, urmând procedurile interne, va notifica imediat misiunea diplomatică a statului acreditant că membrul de familie a fost autorizat să desfăşoare activităţi lucrative cu respectarea legislaţiei relevante a statului acreditar.(3) Procedura urmată se va aplica în aşa fel încât să permită membrului de familie să desfăşoare activităţi lucrative cât mai curând posibil şi orice cerinţe referitoare la permisul de muncă se vor aplica în mod favorabil.(4) Autorizarea nu se va aplica în cazul cetăţenilor sau rezidenţilor permanenţi ai statului acreditar.4. Imunitate de jurisdicţie civilă În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie civilă şi administrativă în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, o asemenea imunitate nu se va aplica în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative şi care cade sub incidenţa legii civile sau administrative a statului acreditar. 5. Imunitatea de jurisdicţie penală În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie penală în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, prevederile privind imunitatea de jurisdicţie penală în statul acreditar continuă să se aplice în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative. Cu toate acestea, la cererea statului acreditar, statul acreditant va analiza, în mod corespunzător, posibilitatea ridicării imunităţii membrului de familie în ceea ce priveşte jurisdicţia penală a statului acreditar. 6. Regimul fiscal şi de securitate socială În conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice sau ale oricărui alt instrument internaţional aplicabil, membrii de familie se supun în privinţa aspectelor legate de activitatea lucrativă în acel stat regimului fiscal şi de securitate socială din statul acreditar. 7. Soluţionarea disputelor Orice dispută referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi soluţionată prin consultări prin canale diplomatice. 8. Durata şi încetarea valabilităţii Prezentul acord va rămâne în vigoare o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi poate să-i înceteze valabilitatea, oricând, printr-o notificare adresată celeilalte părţi, pe canale diplomatice. Acordul îşi va înceta valabilitatea în prima zi a celei de-a treia luni de la data unei asemenea notificări. Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, această notă şi răspunsul afirmativ al Ambasadei României la Belgrad va constitui un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei note prin care părţile se notifică reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia asigurarea înaltei sale consideraţii. Belgrad, 9 iulie 2015 Ambasada României în Republica Serbia Nr. 1.217 Ambasada României la Belgrad prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia şi are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 461-1/2015, din data de 9 iulie 2015, cu următorul conţinut: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă complimentele sale Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea să propună încheierea unui acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare cu următorul conţinut: Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României, denumite în continuare părţi, având în vedere facilitarea activităţilor lucrative ale membrilor de familie ai unui membru al misiunii diplomatice sau al unui post consular al statului acreditant, au convenit după cum urmează: 1. Obiectul Acordului şi definiţii (1) Membrii de familie care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular ale statului acreditant, va fi autorizat, pe bază de reciprocitate, să desfăşoare activităţi cu scop lucrativ în statul acreditar, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările statului acreditar şi în conformitate cu prevederile prezentului acord.(2) Pentru scopurile prezentului acord:(a) membru al misiunii diplomatice sau postului consular înseamnă orice persoană angajată de statul acreditant la o misiune diplomatică sau un post consular, care nu este cetăţean sau rezident permanent al statului acreditar; (b) membru de familie înseamnă soţul/soţia unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular şi copiii până la vârsta de 25 de ani care fac parte din gospodăria unui membru al misiunii diplomatice sau al postului consular. 2. Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative (1) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative acordată membrului de familie al membrului misiunii diplomatice sau postului consular îşi va înceta valabilitatea la încheierea misiunii membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(2) Autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative îşi va înceta valabilitatea în cazul în care membrul de familie nu mai face parte din gospodăria membrului misiunii diplomatice sau postului consular.(3) Autorizarea poate fi refuzată în acele cazuri în care, din motive de securitate, de exercitare a autorităţii publice sau de protejare a interesului naţional al statului acreditar, pot fi angajaţi numai cetăţeni ai statului acreditar.(4) Statul acreditar poate oricând să refuze sau să retragă autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative în situaţia în care membrul de familie nu respectă legile statului acreditar.(5) Dacă membrul de familie intenţionează să se angajeze în noi activităţi lucrative după primirea autorizării de a desfăşura activităţi lucrative în baza prezentului acord, acesta trebuie să solicite din nou autorizarea prin intermediul misiunii diplomatice.(6) Pentru profesiile sau activităţile pentru care sunt necesare calificări speciale, membrul de familie trebuie să îndeplinească cerinţele care reglementează profesiile sau activităţile respective în statul acreditar.3. Procedura (1) Cererea pentru autorizarea de a desfăşura activităţi lucrative va fi trimisă de misiunea diplomatică a statului acreditant în numele membrului de familie Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar. Cererea va trebui să specifice legătura dintre membrul de familie şi membrul misiunii diplomatice ori postului consular, precum şi activitatea lucrativă pentru care autorizarea a fost solicitată.(2) După ce se verifică dacă persoana pentru care se solicită autorizarea este inclusă în categoriile stabilite de acord, Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar, urmând procedurile interne, va notifica imediat misiunea diplomatică a statului acreditant că membrul de familie a fost autorizat să desfăşoare activităţi lucrative cu respectarea legislaţiei relevante a statului acreditar. (3) Procedura urmată se va aplica în aşa fel încât să permită membrului de familie să desfăşoare activităţi lucrative cât mai curând posibil şi orice cerinţe referitoare la permisul de muncă se vor aplica în mod favorabil.(4) Autorizarea nu se va aplica în cazul cetăţenilor sau rezidenţilor permanenţi ai statului acreditar.4. Imunitate de jurisdicţie civilă În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie civilă şi administrativă în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, o asemenea imunitate nu se va aplica în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative şi care cade sub incidenţa legii civile sau administrative a statului acreditar. 5. Imunitatea de jurisdicţie penală În cazul membrilor de familie care se bucură de imunitate de jurisdicţie penală în statul acreditar în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice sau în baza oricărui alt instrument internaţional aplicabil, prevederile privind imunitatea de jurisdicţie penală în statul acreditar continuă să se aplice în privinţa oricărui act efectuat în cursul activităţii lucrative. Cu toate acestea, la cererea statului acreditar, statul acreditant va analiza, în mod corespunzător, posibilitatea ridicării imunităţii membrului de familie în ceea ce priveşte jurisdicţia penală a statului acreditar. 6. Regimul fiscal şi de securitate socială În conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice sau a oricărui alt instrument internaţional aplicabil, membrii de familie se supun în privinţa aspectelor legate de activitatea lucrativă în acel stat regimului fiscal şi de securitate socială din statul acreditar. 7. Soluţionarea disputelor Orice dispută referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi soluţionată prin consultări prin canale diplomatice. 8. Durata şi încetarea valabilităţii Prezentul acord va rămâne în vigoare o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi poate să-i înceteze valabilitatea, oricând, printr-o notificare adresată celeilalte părţi, pe canale diplomatice. Acordul îşi va înceta valabilitatea în prima zi a celei de-a treia luni de la data unei asemenea notificări. Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, această notă şi răspunsul afirmativ al Ambasadei României la Belgrad vor constitui un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei note prin care părţile se notifică reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului. Ambasada României la Belgrad are onoarea să confirme că această propunere este acceptabilă Guvernului României şi că această notă şi răspunsul afirmativ al Ambasadei României la Belgrad vor constitui un acord între cele două guverne care va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei note prin care părţile se notifică reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Ambasada României la Belgrad foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia asigurarea înaltei sale consideraţii. Belgrad, 14 iulie 2015 Ministerului Afacerilor Externe al României


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 169/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 169 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 169/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu