Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 151 din 28 martie 2008

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 375 din 16 mai 2008In temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale „Poşta Română" - SA, la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în  cazuri justificate şi  numai  cu  avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

COMPANIA NAŢIONALĂ „POŞTA ROMÂNĂ" - S.A.

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   PE  ANUL   2008

                                                                                                                    - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2008 PROPUNERI

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14)

1

1.467.470

1

Venituri exploatare -total, din care:

2

1.446.070

a) producţia vândută, din care:

3

1.375.793

Venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale şi asistenţă socială la domiciliul beneficiarilor

4

426.000

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

15.200

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

6

0

d) producţia imobilizată

7

0

e) alte venituri din exploatare

8

55.077

2

Venituri financiare - total, din care:

9

21.400

a) venituri din interese de participare

10

400

b) venituri din alte investiţii si alte împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

11

0

c) venituri din dobânzi

12

16.000

d) alte venituri financiare

13

5.000

3

Venituri extraordinare

14

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.45+rd.48)

15

1.423.260

1

Cheltuieli exploatare -total, din care:

16

1.418.160

a) cheltuieli materiale

17

63.843

0

1

2

3

4

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

18

9.000

c) cheltuieli privind mărfurile

19

11.400

d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+27),din care:

20

825.621

- salarii

21

571.712

-contracte de mandat/contracte de performanta *)

22

319

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

151.598

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

114.797

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

5.482

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

31.319

- alte cheltuieli cu personalul (rd.28+31+32+33), din care:

27

101.992

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.şi completările ulterioare, din care:

28

22.090

- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea 193/2006)

29

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

30

12.950

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

31

10.614

- tichete de masă

32

67.000

- participarea salariaţilor la profit

33

2.287

e) ajustări de valore privind imobilizările corporale şi necorporale

34

21.000

g) alte cheltuieli de exploatare (rd. 36+43), din care:

35

487.297

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care

36

419.569

- cheltuieli de protocol, din care:

37

5.381

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

0

- cheltuieli de reclama şi publicitate, din care:

39

8.154

0

1

2

3

4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)

40

100

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  noi (cf.  art.2 din  Legea  nr. 193/2006)

41

100

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.320

- alte cheltuieli, din care:

43

67.728

- impozite, taxe si alte varsaminte asimilate

44

54.302

2

Cheltuieli financiare, total, din care:

45

5.100

- cheltuieli privind dobânzile

46

2.000

- alte cheltuieli financiare

47

3.100

3

Cheltuieli extraordinare

48

0

III.

REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)

49

44.210

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

50

10.027

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

34.183

1

Rezerve legale

52

0

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

0

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

54

0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare   rambursării   ratelor   de   capital, plăţii   dobânzilor,  comisioanelor  şi  altor costuri  aferente acestor imprumuturi extern

55

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

0

0

1

2

3

4

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

3.418

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

17.092

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

13.673

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

225.452

1

Surse proprii

61

47.927

2

Alocaţii de la buget

62

0

3

Credite bancare

63

177.525

- interne

64

0

- externe

65

177.525

4

Alte surse

66

0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

73.683

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

68

73.683

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

0

- interne

70

0

- externe

71

0

VIII.

REZERVE, din care

72

331.091

1

Rezerve legale

73

11.674

2

Rezerve statutare

74

0

3

Alte rezerve

75

319.417

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

*

1

Venituri totale

77

1.467.470

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

1.423.260

0

1

2

3

4

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

37.200

4

Nr. mediu de salariaţi total

80

36.500

5

Fond de salarii (rd.82+83), din care

81

571.712

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

82

571.186

b) alte cheltuieli cu personalul

83

526

6

Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (rd82/rd80)

84

1.304,1

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preţuri curente

85

40.205

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preţuri comparabile

86

40.205

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu -unităţi fizice / persoana

87

0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.15/rd.1)x1000

88

969,87

11

Plăţi restante

89

*

- preţuri curente

90

0

- preţuri comparabile

91

0

12

Creanţe restante

92

*

- preţuri curente

93

10.500

- preţuri comparabile

94

10.500

*) Suma prevăzută la rândul 22 col. 5 este calculată conform contractului de mandat.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 151/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 151 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 151/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu