Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1408 din 06.11.2015

privind înfiinţarea unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 20 noiembrie 2015SmartCity1

Având în vedere:Adresa înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B.11.237/2015 cu propunerea comună a Societăţii de Neurologie din România şi a Comisiei de specialitate de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii, în acord cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Organizaţiei Europene de Boli Cerebrovasculare;prevederile art. 5 şi 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

Referatul Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. N.B. 11.237 din 5 noiembrie 2015,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1 (1) Se înfiinţează unităţile de accidente vasculare cerebrale acute, denumite în continuare compartimente UAVCA, ca entităţi fără personalitate juridică, în structura unităţilor sanitare cu paturi care asigură asistenţa neurologică de urgenţă.(2) Compartimentele UAVCA se organizează unitar în cadrul unei secţii de neurologie, cu un număr de 4-20 de paturi şi funcţionează în spaţii special destinate şi amenajate.(3) În situaţia în care la nivelul unei unităţi sanitare există mai multe secţii de neurologie, compartimentul UAVCA se organizează la nivelul unei singure secţii şi asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţii internaţi în toate secţiile de neurologie. Articolul 2(1) La nivelul compartimentelor UAVCA se asigură asistenţa medicală de urgenţă, specifică accidentelor vasculare cerebrale acute.(2) Compartimentele UAVCA sunt coordonate de către un medic primar în specialitatea neurologie. Articolul 3(1) Dotarea acestor compartimente este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În funcţie de volumul de activitate, UAVCA poate avea în structură punct de laborator de analize medicale de urgenţă propriu şi va avea acces permanent şi prioritar la laboratoarele de urgenţă (analize medicale, de radiologie şi imagistică medicală, dotate obligatoriu cel puţin cu CT) ale unităţii sanitare cu personalitate juridică în structura căreia funcţionează. Articolul 4(1) Încadrarea cu personal a compartimentului UAVCA este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Personalul care va deservi compartimentul UAVCA este format din personalul medico-sanitar specific secţiilor de neurologie, cu experienţă în domeniul bolilor cerebrovasculare. Articolul 5 (1) Activitatea în compartimentele UAVCA este continuă, 24 de ore din 24, fiind asigurată prin linie de gardă proprie în specialitatea neurologie sau prin linia/liniile de gardă aprobată/aprobate în specialitatea neurologie, existente la nivelul unităţii.(2) Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face cu medici din cadrul unităţii cu personalitate juridică, în timpul programului de muncă, sau cu medicii de gardă şi prin chemări de la domiciliu, în afara programului de lucru. Articolul 6Unităţile sanitare în care se organizează compartimente UAVCA vor asigura obligatoriu materiale sanitare şi medicaţia specifică acestei patologii. Articolul 7(1) Unităţile sanitare în care se vor înfiinţa UAVCA sunt spitalele monobloc care funcţionează în regim de urgenţă - 24 de ore din 24, care au în structură secţie/secţii de neurologie, ce asigură urgenţele neurologice. (2) Unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă întreaga dotare tehnică necesară prevăzută în anexa nr. 1, structură de primire urgenţe (UPU, CPU, cameră de gardă), secţie ATI cu linie de gardă, laborator de radiologie şi imagistică medicală dotat cu aparat de CT funcţional 24 de ore din 24, cu linie de gardă permanentă, asigurată de medici în specialitatea radiologie-imagistică medicală, laborator de analize medicale care poate asigura efectuarea analizelor de urgenţă sau minimum un analizor automat de urgenţă, pentru efectuarea rapidă a unui număr de analize de urgenţă şi în care se poate asigura circuitul optim al bolnavilor şi al investigaţiilor acestora în regim de urgenţă.(3) Se pot înfiinţa UAVCA şi la nivelul unui spital pavilionar, cu condiţia ca acesta să se organizeze în acelaşi pavilion cu secţia de neurologie, iar pavilionul respectiv să comunice cu celelalte pavilioane în care funcţionează structura de primire urgenţe, CT şi laborator care poate efectua analize medicale de urgenţă, acestea fiind accesibile 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7. Articolul 8(1) Pentru înfiinţarea de noi compartimente UAVCA, conducerea unităţii sanitare transmite Ministerului Sănătăţii solicitarea de înfiinţare, iar Ministerul Sănătăţii transmite o adresă cu această propunere comisiei de specialitate, universităţii de medicină şi farmacie şi direcţiei de sănătate publică, solicitându-se să se desemneze câte un reprezentat, pentru stabilirea unei comisii care să verifice îndeplinirea condiţiilor stabilite în prezentul ordin.(2) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii fiind formată din cei trei membrii desemnaţi, după cum urmează:a)un reprezentat al universităţii de medicină şi farmacie din teritoriul în care se află unitatea respectivă sau din teritoriul deservit din punct de vedere metodologic; b)un reprezentant al Comisiei de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii; c)un reprezentant al direcţiei de sănătate publică din teritoriul în care se află unitatea sanitară respectivă. (3) În condiţiile îndeplinirii tuturor criteriilor stabilite prin prezentul ordin, comisia întocmeşte un referat prin care îşi dă acordul pentru înfiinţarea acestui compartiment, care va sta la baza referatului de aprobare/modificare a structurii unităţii sanitare.(4) În situaţia în care unitatea sanitară nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin, comisia întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării. Direcţia de specialitate din Ministerul Sănătăţii va comunica unităţii respective modificarea de structură propusă sau motivele pentru care propunerea a fost respinsă, respectiv referatul întocmit de către membrii comisiei prevăzute la alin. (2). (5) Compartimentele UAVCA vor fi evaluate periodic, la un interval de 4 ani de către comisia menţionată la alin. (2), care transmite Ministerului Sănătăţii situaţiile în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul ordin, cu propunerea, după caz, de desfiinţare a acestor compartimente, dacă deficienţele nu pot fi soluţionate la nivelul unităţii sanitare respective. Articolul 9Pentru formarea corespunzătoare a personalului medico-sanitar superior necesar înfiinţării acestor structuri, Comisia de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii va colabora cu universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş şi Craiova, care vor asigura pregătirea personalului medico-sanitar care va lucra în aceste structuri. Articolul 10Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi conducerea unităţilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducerea unităţilor sanitare care au în structură „Unităţi de urgenţe neurovasculare“ va înainta spre aprobare/avizare propunerea de modificare a denumirii acestor unităţi în „Unitate de accidente vasculare cerebrale acute“, conform prezentului ordin. Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat ANEXA Nr. 1Dotarea unităţii de accidente vasculare cerebrale acute 1. Aparate individuale pentru 4-10 paturi specifice secţiilor de terapie intensivă, pentru monitorizare cardiovasculară, respiratorie, a gazelor sanguine, a temperaturii corporale şi, opţional, a presiunii intracraniene 2. Sursă permanentă de oxigen la fiecare pat 3. Dispozitive de aspiraţie mecanică a secreţiilor orale şi din căile respiratorii superioare 4. 2-4 ventilatoare mecanice portabile, dacă la nevoie se impune transportul în secţiile de terapie intensivă, în cazul agravării tulburărilor respiratorii ale bolnavilor 5. Defibrilator propriu 6. Cel puţin 2 truse de intubaţie orotraheală cu anexele necesare 7. 1 aparat EKG portabil 8. Seringi automate pentru fiecare pat 9. Un pulsoximetru la 2 paturi (dacă nu este inclus în monitorul individual) 10. Un aparat de ultrasonografie Doppler portabil propriu, cu sonde pentru examenul extracranian al arterelor cervico-cerebrale şi pentru examen Doppler transcranian (recomandabil şi cu posibilitate de monitorizare TCD) 11. Computer tomograf propriu sau acces permanent şi de urgenţă la computerul tomograf al unităţii sanitare în cauză 12. Analizor automat pentru efectuarea rapidă a unui număr minim de analize de urgenţă şi/sau acces permanent şi de urgenţă la laboratorul de analize medicale şi la cel de radiologie şi imagistică al unităţii (inclusiv IRM, angiograf) ANEXA Nr. 2Încadrarea cu personal a unităţii de accidente vasculare cerebrale acute 1. 1 medic în specialitatea neurologie la 4 paturi 2. 1-2 specialişti cu studii superioare în fiziokinetoterapie 3. 1 logoped şi/sau psiholog 4. 1 asistentă medicală la 1-4 paturi, pe tură 5. 1 infirmieră la 1-4 paturi, pe tură 6. 1 brancardier pe unitate, pe tură 7. 1 îngrijitoare la 200 metri pătraţi, pe tură


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1408/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1408 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1408/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu