Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1408 din 06.11.2015

privind înfiinţarea unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 20 noiembrie 2015SmartCity1

Având în vedere:Adresa înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B.11.237/2015 cu propunerea comună a Societăţii de Neurologie din România şi a Comisiei de specialitate de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii, în acord cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Organizaţiei Europene de Boli Cerebrovasculare;prevederile art. 5 şi 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

Referatul Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. N.B. 11.237 din 5 noiembrie 2015,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1 (1) Se înfiinţează unităţile de accidente vasculare cerebrale acute, denumite în continuare compartimente UAVCA, ca entităţi fără personalitate juridică, în structura unităţilor sanitare cu paturi care asigură asistenţa neurologică de urgenţă.(2) Compartimentele UAVCA se organizează unitar în cadrul unei secţii de neurologie, cu un număr de 4-20 de paturi şi funcţionează în spaţii special destinate şi amenajate.(3) În situaţia în care la nivelul unei unităţi sanitare există mai multe secţii de neurologie, compartimentul UAVCA se organizează la nivelul unei singure secţii şi asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţii internaţi în toate secţiile de neurologie. Articolul 2(1) La nivelul compartimentelor UAVCA se asigură asistenţa medicală de urgenţă, specifică accidentelor vasculare cerebrale acute.(2) Compartimentele UAVCA sunt coordonate de către un medic primar în specialitatea neurologie. Articolul 3(1) Dotarea acestor compartimente este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În funcţie de volumul de activitate, UAVCA poate avea în structură punct de laborator de analize medicale de urgenţă propriu şi va avea acces permanent şi prioritar la laboratoarele de urgenţă (analize medicale, de radiologie şi imagistică medicală, dotate obligatoriu cel puţin cu CT) ale unităţii sanitare cu personalitate juridică în structura căreia funcţionează. Articolul 4(1) Încadrarea cu personal a compartimentului UAVCA este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Personalul care va deservi compartimentul UAVCA este format din personalul medico-sanitar specific secţiilor de neurologie, cu experienţă în domeniul bolilor cerebrovasculare. Articolul 5 (1) Activitatea în compartimentele UAVCA este continuă, 24 de ore din 24, fiind asigurată prin linie de gardă proprie în specialitatea neurologie sau prin linia/liniile de gardă aprobată/aprobate în specialitatea neurologie, existente la nivelul unităţii.(2) Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face cu medici din cadrul unităţii cu personalitate juridică, în timpul programului de muncă, sau cu medicii de gardă şi prin chemări de la domiciliu, în afara programului de lucru. Articolul 6Unităţile sanitare în care se organizează compartimente UAVCA vor asigura obligatoriu materiale sanitare şi medicaţia specifică acestei patologii. Articolul 7(1) Unităţile sanitare în care se vor înfiinţa UAVCA sunt spitalele monobloc care funcţionează în regim de urgenţă - 24 de ore din 24, care au în structură secţie/secţii de neurologie, ce asigură urgenţele neurologice. (2) Unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă întreaga dotare tehnică necesară prevăzută în anexa nr. 1, structură de primire urgenţe (UPU, CPU, cameră de gardă), secţie ATI cu linie de gardă, laborator de radiologie şi imagistică medicală dotat cu aparat de CT funcţional 24 de ore din 24, cu linie de gardă permanentă, asigurată de medici în specialitatea radiologie-imagistică medicală, laborator de analize medicale care poate asigura efectuarea analizelor de urgenţă sau minimum un analizor automat de urgenţă, pentru efectuarea rapidă a unui număr de analize de urgenţă şi în care se poate asigura circuitul optim al bolnavilor şi al investigaţiilor acestora în regim de urgenţă.(3) Se pot înfiinţa UAVCA şi la nivelul unui spital pavilionar, cu condiţia ca acesta să se organizeze în acelaşi pavilion cu secţia de neurologie, iar pavilionul respectiv să comunice cu celelalte pavilioane în care funcţionează structura de primire urgenţe, CT şi laborator care poate efectua analize medicale de urgenţă, acestea fiind accesibile 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7. Articolul 8(1) Pentru înfiinţarea de noi compartimente UAVCA, conducerea unităţii sanitare transmite Ministerului Sănătăţii solicitarea de înfiinţare, iar Ministerul Sănătăţii transmite o adresă cu această propunere comisiei de specialitate, universităţii de medicină şi farmacie şi direcţiei de sănătate publică, solicitându-se să se desemneze câte un reprezentat, pentru stabilirea unei comisii care să verifice îndeplinirea condiţiilor stabilite în prezentul ordin.(2) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii fiind formată din cei trei membrii desemnaţi, după cum urmează:a)un reprezentat al universităţii de medicină şi farmacie din teritoriul în care se află unitatea respectivă sau din teritoriul deservit din punct de vedere metodologic; b)un reprezentant al Comisiei de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii; c)un reprezentant al direcţiei de sănătate publică din teritoriul în care se află unitatea sanitară respectivă. (3) În condiţiile îndeplinirii tuturor criteriilor stabilite prin prezentul ordin, comisia întocmeşte un referat prin care îşi dă acordul pentru înfiinţarea acestui compartiment, care va sta la baza referatului de aprobare/modificare a structurii unităţii sanitare.(4) În situaţia în care unitatea sanitară nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin, comisia întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării. Direcţia de specialitate din Ministerul Sănătăţii va comunica unităţii respective modificarea de structură propusă sau motivele pentru care propunerea a fost respinsă, respectiv referatul întocmit de către membrii comisiei prevăzute la alin. (2). (5) Compartimentele UAVCA vor fi evaluate periodic, la un interval de 4 ani de către comisia menţionată la alin. (2), care transmite Ministerului Sănătăţii situaţiile în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul ordin, cu propunerea, după caz, de desfiinţare a acestor compartimente, dacă deficienţele nu pot fi soluţionate la nivelul unităţii sanitare respective. Articolul 9Pentru formarea corespunzătoare a personalului medico-sanitar superior necesar înfiinţării acestor structuri, Comisia de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii va colabora cu universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş şi Craiova, care vor asigura pregătirea personalului medico-sanitar care va lucra în aceste structuri. Articolul 10Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi conducerea unităţilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducerea unităţilor sanitare care au în structură „Unităţi de urgenţe neurovasculare“ va înainta spre aprobare/avizare propunerea de modificare a denumirii acestor unităţi în „Unitate de accidente vasculare cerebrale acute“, conform prezentului ordin. Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat ANEXA Nr. 1Dotarea unităţii de accidente vasculare cerebrale acute 1. Aparate individuale pentru 4-10 paturi specifice secţiilor de terapie intensivă, pentru monitorizare cardiovasculară, respiratorie, a gazelor sanguine, a temperaturii corporale şi, opţional, a presiunii intracraniene 2. Sursă permanentă de oxigen la fiecare pat 3. Dispozitive de aspiraţie mecanică a secreţiilor orale şi din căile respiratorii superioare 4. 2-4 ventilatoare mecanice portabile, dacă la nevoie se impune transportul în secţiile de terapie intensivă, în cazul agravării tulburărilor respiratorii ale bolnavilor 5. Defibrilator propriu 6. Cel puţin 2 truse de intubaţie orotraheală cu anexele necesare 7. 1 aparat EKG portabil 8. Seringi automate pentru fiecare pat 9. Un pulsoximetru la 2 paturi (dacă nu este inclus în monitorul individual) 10. Un aparat de ultrasonografie Doppler portabil propriu, cu sonde pentru examenul extracranian al arterelor cervico-cerebrale şi pentru examen Doppler transcranian (recomandabil şi cu posibilitate de monitorizare TCD) 11. Computer tomograf propriu sau acces permanent şi de urgenţă la computerul tomograf al unităţii sanitare în cauză 12. Analizor automat pentru efectuarea rapidă a unui număr minim de analize de urgenţă şi/sau acces permanent şi de urgenţă la laboratorul de analize medicale şi la cel de radiologie şi imagistică al unităţii (inclusiv IRM, angiograf) ANEXA Nr. 2Încadrarea cu personal a unităţii de accidente vasculare cerebrale acute 1. 1 medic în specialitatea neurologie la 4 paturi 2. 1-2 specialişti cu studii superioare în fiziokinetoterapie 3. 1 logoped şi/sau psiholog 4. 1 asistentă medicală la 1-4 paturi, pe tură 5. 1 infirmieră la 1-4 paturi, pe tură 6. 1 brancardier pe unitate, pe tură 7. 1 îngrijitoare la 200 metri pătraţi, pe tură


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1408/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1408 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1408/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu