Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.138 din 14.02.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 01 martie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcţia generală gestionare evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană cu nr. 300.094/5.02.2019,în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 6 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 categoria A2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)aviz la planul de gestionare a deşeurilor. 2. La anexa nr. 1 categoria A2, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. a)-j) este menţionat în anexele nr. 3-8 la ordin. 3. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 2FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A1 lit. a)-g) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. a) 20 160,00 3.200,00
2. b) 60 160,00 9.600,00
3. c) 24 160,00 3.840,00
4. d) 50 160,00 8.000,00
5. e) 24 160,00 3.840,00
6. f) 60 160,00 9.600,00*)
7. g1) 50 160,00 8.000,00
8. g2) 60 160,00 9.600,00

*) Pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică diminuat cu 50%. 4. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 3FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. a) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Suprafaţa perimetrului Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. 1,0 km2 4 160,00 640,00
2. 1,0-10 km2 8 160,00 1.280,00
3. 10-100 km2 12 160,00 1.920,00
4. 100-1.000 km2 16 160,00 2.560,00
5. peste 1.000 km2 24 160,00 3.840,00

5. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 4FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin

Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
b) 35 160,00 5.600,00

6. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 5FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. c) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. I-1 II-1 III-1 32 160,00 5.120,00
2. I-1 II-1 III-2 35 160,00 5.600,00
3. I-1 II-1 III-3 42 160,00 6.720,00
4. I-1 II-2 III-1 35 160,00 5.600,00
5. I-1 II-2 III-2 39 160,00 6.240,00
6. I-1 II-2 III-3 45 160,00 7.200,00
7. I-1 II-3 III-1 42 160,00 6.720,00
8. I-1 II-3 III-2 45 160,00 7.200,00
9. I-1 II-3 III-3 53 160,00 8.480,00
10. I-2 II-1 III-1 35 160,00 5.600,00
11. I-2 II-1 III-2 39 160,00 6.240,00
12. I-2 II-1 III-3 45 160,00 7.200,00
13. I-2 II-2 III-1 39 160,00 6.240,00
14. I-2 II-2 III-2 42 160,00 6.720,00
15. I-2 II-2 III-3 49 160,00 7.840,00
16. I-2 II-3 III-1 45 160,00 7.200,00
17. I-2 II-3 III-2 49 160,00 7.840,00
18. I-2 II-3 III-3 56 160,00 8.960,00
19. I-3 II-1 III-1 42 160,00 6.720,00
20. I-3 II-1 III-2 45 160,00 7.200,00
21. I-3 II-1 III-3 53 160,00 8.480,00
22. I-3 II-2 III-1 45 160,00 7.200,00
23. I-3 II-2 III-2 49 160,00 7.840,00
24. I-3 II-2 III-3 56 160,00 8.960,00
25. I-3 II-3 III-1 53 160,00 8.480,00
26. I-3 II-3 III-2 56 160,00 8.960,00
27. I-3 II-3 III-3 63 160,00 10.080,00

7. Anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 6FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. d) din anexa nr. 1 la ordin

Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
d) 40 160,00 6.400,00

8. Anexa nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 7FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. e) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Încadrare Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. I/1 53 160,00 8.480,00
2. I/2 42 160,00 6.720,00
3. I/3 32 160,00 5.120,00
4. II/1 21 160,00 3.360,00
5. II/2 11 160,00 1.760,00

9. Anexa nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 8FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. f)-i) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. I-1 II-1 32 160,00 5.120,00
2. I-1 II-2 35 160,00 5.600,00
3. I-1 II-3 39 160,00 6.240,00
4. I-2 II-1 42 160,00 6.720,00
5. I-2 II-2 45 160,00 7.200,00
6. I-2 II-3 49 160,00 7.840,00
7. I-3 II-1 53 160,00 8.480,00
8. I-3 II-2 56 160,00 8.960,00
9. I-3 II-3 63 160,00 10.080,00

10. Anexa nr. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 9FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A3 din anexa nr. 1 la ordin a)Tarife practicate substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc şi apelor minerale naturale şi terapeutice

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit*) (lei)
Clasa I
1. I-1 II-1 III-1 114 160,00 18.240,00
2. I-1 II-1 III-2 127 160,00 20.320,00
3. I-1 II-1 III-3 152 160,00 24.320,00
4. I-1 II-2 III-1 127 160,00 20.320,00
5. I-1 II-2 III-2 139 160,00 22.240,00
6. I-1 II-2 III-3 165 160,00 26.400,00
7. I-1 II-3 III-1 152 160,00 24.320,00
8. I-1 II-3 III-2 165 160,00 26.400,00
9. I-1 II-3 III-3 190 160,00 30.400,00
Clasa II
10. I-2 II-1 III-1 127 160,00 20.320,00
11. I-2 II-1 III-2 139 160,00 22.240,00
12. I-2 II-1 III-3 165 160,00 26.400,00
13. I-2 II-2 III-1 139 160,00 22.240,00
Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit*) (lei)
14. I-2 II-2 III-2 152 160,00 24.320,00
15. I-2 II-2 III-3 177 160,00 28.320,00
16. I-2 II-3 III-1 165 160,00 26.400,00
17. I-2 II-3 III-2 177 160,00 28.320,00
18. I-2 II-3 III-3 203 160,00 32.480,00
Clasa III
19. I-3 II-1 III-1 152 160,00 24.320,00
20. I-3 II-1 III-2 165 160,00 26.400,00
21. I-3 II-1 III-3 190 160,00 30.400,00
22. I-3 II-2 III-1 165 160,00 26.400,00
23. I-3 II-2 III-2 177 160,00 28.320,00
24. I-3 II-2 III-3 203 160,00 32.480,00
25. I-3 II-3 III-1 190 160,00 30.400,00
26. I-3 II-3 III-2 203 160,00 32.480,00
27. I-3 II-3 III-3 228 160,00 36.480,00

*) Tarifele menţionate în prezenta anexă la lit. a), încadrate după criteriul II. a) „Tipul lucrărilor şi volumul acestora" al categoriei B.2 din anexa nr. 1 la ordin (aplicabile substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani. Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 10 ani şi 15 ani, tariful se majorează cu 25%. Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 15 ani şi 20 de ani, tariful se majorează cu 50%. b)Tarife practicate apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
Clasa I
1. I-1 II-1 III-1 80 160,00 12.800,00
2. I-1 II-1 III-2 89 160,00 14.240,00
3. I-1 II-1 III-3 106 160,00 16.960,00
4. I-1 II-2 III-1 89 160,00 14.240,00
5. I-1 II-2 III-2 97 160,00 15.520,00
6. I-1 II-2 III-3 116 160,00 18.560,00
7. I-1 II-3 III-1 106 160,00 16.960,00
8. I-1 II-3 III-2 116 160,00 18.560,00
9. I-1 II-3 III-3 133 160,00 21.280,00
Clasa II
10. I-2 II-1 III-1 89 160,00 14.240,00
11. I-2 II-1 III-2 97 160,00 15.520,00
12. I-2 II-1 III-3 116 160,00 18.560,00
13. I-2 II-2 III-1 97 160,00 15.520,00
14. I-2 II-2 III-2 106 160,00 16.960,00
15. I-2 II-2 III-3 124 160,00 19.840,00
16. I-2 II-3 III-1 116 160,00 18.560,00
17. I-2 II-3 III-2 124 160,00 19.840,00
18. I-2 II-3 III-3 142 160,00 22.720,00
Clasa III
19. I-3 II-1 III-1 106 160,00 16.960,00
20. I-3 II-1 III-2 116 160,00 18.560,00
21. I-3 II-1 III-3 133 160,00 21.280,00
22. I-3 II-2 III-1 116 160,00 18.560,00
23. I-3 II-2 III-2 124 160,00 19.840,00
24. I-3 II-2 III-3 142 160,00 22.720,00
25. I-3 II-3 III-1 133 160,00 21.280,00
26. I-3 II-3 III-2 142 160,00 22.720,00
27. I-3 II-3 III-3 160 160,00 25.600,00

11. Anexa nr. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 10LISTA cuprinzând tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale prevăzute la categoria A1 lit. h) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Specificaţia U.M. Tariful (lei)
1. Coloane litologice foraj: a) nisipuri, pietrişuri, turbe şi nămoluri b) ape subterane, minerale, termominerale: b.1) 0-300 m b.2) peste 300 m c) substanţe metalifere, nemetalifere şi cărbuni: c.1) 0-300 m c.2) 300-700 c.3) peste 700 m m m m m m m 0,16 0,35 0,78 0,31 0,59 0,90
2. Carotaje geofizice: a) treapta <50 m: scara 1:200 scara 1:1.000 b) treapta 51-100 m: scara 1:200 scara 1:1.000 c) treapta 101-200 m: scara 1:200 scara 1:1.000 d) treapta 201-400 m: scara 1:200 scara 1:1.000 e) treapta 401-700 m: scara 1:200 scara 1:1.000 f) treapta 701-1.000 m: scara 1:200 scara 1:1.000 g) treapta > 1.000 m: scara 1:200 scara 1:1.000 m m m m m m m m m m m m m m 4,31 3,56 3,56 2,82 2,86 2,12 2,51 1,72 2,39 1,61 2,31 1,53 2,35 1,53
3. Cartări: a) lucrări miniere de suprafaţă b) lucrări miniere subterane m m 8,11 10,42
4. Hărţi şi planuri specifice: geologice, izobate, izopachite, conţinuturi, rezerve, orizont, mină: a) scara > 1:500 b) scara 1:500-1:1.000 c) scara 1:1.000-1:7.840 d) scara 1:7.840-1:5.000 e) scara < 1:5.000 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 1.688,00 1.150,00 350,00 132,00 31,00
5. Secţiuni geologice: a) scara > 1:500 b) scara 1:500-1:1.000 c) scara 1:1.000-1:7.840 d) scara 1:7.840-1:5.000 e) scara < 1:5.000 Km Km Km Km Km 1.688,00 1.150,00 350,00 132,00 31,00
6. Buletine analize de laborator Parametru analizat 12,85

Nr. crt. Specificaţia U.M. Tariful (lei)
7. Documentaţii (studii, sinteze geologico-miniere): a) studii geologico-miniere a.1) complexitate redusă a.2) complexitate medie a.3) complexitate mare b) sinteze geologico-miniere b.1) complexitate redusă b.2) complexitate medie b.3) complexitate mare lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar 5.164,00 7.746,00 10.328,00 8.053,00 12.080,00 16.106,00
8. Consultare documentaţii (studii, sinteze geologico-miniere) fără extragere de date: a) studii geologico-miniere a.1) complexitate redusă a.2) complexitate medie a.3) complexitate mare b) sinteze geologico-miniere b.1) complexitate redusă b.2) complexitate medie b.3) complexitate mare lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră 516,00 775,00 1.033,00 805,00 1.208,00 1.611,00

Articolul II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Gigi Dragomir


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 138/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 138 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 138/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu