Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.138 din 14.02.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 01 martie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcţia generală gestionare evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană cu nr. 300.094/5.02.2019,în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 6 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 categoria A2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)aviz la planul de gestionare a deşeurilor. 2. La anexa nr. 1 categoria A2, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. a)-j) este menţionat în anexele nr. 3-8 la ordin. 3. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 2FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A1 lit. a)-g) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. a) 20 160,00 3.200,00
2. b) 60 160,00 9.600,00
3. c) 24 160,00 3.840,00
4. d) 50 160,00 8.000,00
5. e) 24 160,00 3.840,00
6. f) 60 160,00 9.600,00*)
7. g1) 50 160,00 8.000,00
8. g2) 60 160,00 9.600,00

*) Pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică diminuat cu 50%. 4. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 3FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. a) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Suprafaţa perimetrului Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. 1,0 km2 4 160,00 640,00
2. 1,0-10 km2 8 160,00 1.280,00
3. 10-100 km2 12 160,00 1.920,00
4. 100-1.000 km2 16 160,00 2.560,00
5. peste 1.000 km2 24 160,00 3.840,00

5. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 4FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin

Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
b) 35 160,00 5.600,00

6. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 5FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. c) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. I-1 II-1 III-1 32 160,00 5.120,00
2. I-1 II-1 III-2 35 160,00 5.600,00
3. I-1 II-1 III-3 42 160,00 6.720,00
4. I-1 II-2 III-1 35 160,00 5.600,00
5. I-1 II-2 III-2 39 160,00 6.240,00
6. I-1 II-2 III-3 45 160,00 7.200,00
7. I-1 II-3 III-1 42 160,00 6.720,00
8. I-1 II-3 III-2 45 160,00 7.200,00
9. I-1 II-3 III-3 53 160,00 8.480,00
10. I-2 II-1 III-1 35 160,00 5.600,00
11. I-2 II-1 III-2 39 160,00 6.240,00
12. I-2 II-1 III-3 45 160,00 7.200,00
13. I-2 II-2 III-1 39 160,00 6.240,00
14. I-2 II-2 III-2 42 160,00 6.720,00
15. I-2 II-2 III-3 49 160,00 7.840,00
16. I-2 II-3 III-1 45 160,00 7.200,00
17. I-2 II-3 III-2 49 160,00 7.840,00
18. I-2 II-3 III-3 56 160,00 8.960,00
19. I-3 II-1 III-1 42 160,00 6.720,00
20. I-3 II-1 III-2 45 160,00 7.200,00
21. I-3 II-1 III-3 53 160,00 8.480,00
22. I-3 II-2 III-1 45 160,00 7.200,00
23. I-3 II-2 III-2 49 160,00 7.840,00
24. I-3 II-2 III-3 56 160,00 8.960,00
25. I-3 II-3 III-1 53 160,00 8.480,00
26. I-3 II-3 III-2 56 160,00 8.960,00
27. I-3 II-3 III-3 63 160,00 10.080,00

7. Anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 6FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. d) din anexa nr. 1 la ordin

Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
d) 40 160,00 6.400,00

8. Anexa nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 7FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. e) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Încadrare Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. I/1 53 160,00 8.480,00
2. I/2 42 160,00 6.720,00
3. I/3 32 160,00 5.120,00
4. II/1 21 160,00 3.360,00
5. II/2 11 160,00 1.760,00

9. Anexa nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 8FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. f)-i) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
1. I-1 II-1 32 160,00 5.120,00
2. I-1 II-2 35 160,00 5.600,00
3. I-1 II-3 39 160,00 6.240,00
4. I-2 II-1 42 160,00 6.720,00
5. I-2 II-2 45 160,00 7.200,00
6. I-2 II-3 49 160,00 7.840,00
7. I-3 II-1 53 160,00 8.480,00
8. I-3 II-2 56 160,00 8.960,00
9. I-3 II-3 63 160,00 10.080,00

10. Anexa nr. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 9FUNDAMENTAREA tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A3 din anexa nr. 1 la ordin a)Tarife practicate substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc şi apelor minerale naturale şi terapeutice

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit*) (lei)
Clasa I
1. I-1 II-1 III-1 114 160,00 18.240,00
2. I-1 II-1 III-2 127 160,00 20.320,00
3. I-1 II-1 III-3 152 160,00 24.320,00
4. I-1 II-2 III-1 127 160,00 20.320,00
5. I-1 II-2 III-2 139 160,00 22.240,00
6. I-1 II-2 III-3 165 160,00 26.400,00
7. I-1 II-3 III-1 152 160,00 24.320,00
8. I-1 II-3 III-2 165 160,00 26.400,00
9. I-1 II-3 III-3 190 160,00 30.400,00
Clasa II
10. I-2 II-1 III-1 127 160,00 20.320,00
11. I-2 II-1 III-2 139 160,00 22.240,00
12. I-2 II-1 III-3 165 160,00 26.400,00
13. I-2 II-2 III-1 139 160,00 22.240,00
Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit*) (lei)
14. I-2 II-2 III-2 152 160,00 24.320,00
15. I-2 II-2 III-3 177 160,00 28.320,00
16. I-2 II-3 III-1 165 160,00 26.400,00
17. I-2 II-3 III-2 177 160,00 28.320,00
18. I-2 II-3 III-3 203 160,00 32.480,00
Clasa III
19. I-3 II-1 III-1 152 160,00 24.320,00
20. I-3 II-1 III-2 165 160,00 26.400,00
21. I-3 II-1 III-3 190 160,00 30.400,00
22. I-3 II-2 III-1 165 160,00 26.400,00
23. I-3 II-2 III-2 177 160,00 28.320,00
24. I-3 II-2 III-3 203 160,00 32.480,00
25. I-3 II-3 III-1 190 160,00 30.400,00
26. I-3 II-3 III-2 203 160,00 32.480,00
27. I-3 II-3 III-3 228 160,00 36.480,00

*) Tarifele menţionate în prezenta anexă la lit. a), încadrate după criteriul II. a) „Tipul lucrărilor şi volumul acestora" al categoriei B.2 din anexa nr. 1 la ordin (aplicabile substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani. Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 10 ani şi 15 ani, tariful se majorează cu 25%. Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 15 ani şi 20 de ani, tariful se majorează cu 50%. b)Tarife practicate apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice

Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
Clasa I
1. I-1 II-1 III-1 80 160,00 12.800,00
2. I-1 II-1 III-2 89 160,00 14.240,00
3. I-1 II-1 III-3 106 160,00 16.960,00
4. I-1 II-2 III-1 89 160,00 14.240,00
5. I-1 II-2 III-2 97 160,00 15.520,00
6. I-1 II-2 III-3 116 160,00 18.560,00
7. I-1 II-3 III-1 106 160,00 16.960,00
8. I-1 II-3 III-2 116 160,00 18.560,00
9. I-1 II-3 III-3 133 160,00 21.280,00
Clasa II
10. I-2 II-1 III-1 89 160,00 14.240,00
11. I-2 II-1 III-2 97 160,00 15.520,00
12. I-2 II-1 III-3 116 160,00 18.560,00
13. I-2 II-2 III-1 97 160,00 15.520,00
14. I-2 II-2 III-2 106 160,00 16.960,00
15. I-2 II-2 III-3 124 160,00 19.840,00
16. I-2 II-3 III-1 116 160,00 18.560,00
17. I-2 II-3 III-2 124 160,00 19.840,00
18. I-2 II-3 III-3 142 160,00 22.720,00
Clasa III
19. I-3 II-1 III-1 106 160,00 16.960,00
20. I-3 II-1 III-2 116 160,00 18.560,00
21. I-3 II-1 III-3 133 160,00 21.280,00
22. I-3 II-2 III-1 116 160,00 18.560,00
23. I-3 II-2 III-2 124 160,00 19.840,00
24. I-3 II-2 III-3 142 160,00 22.720,00
25. I-3 II-3 III-1 133 160,00 21.280,00
26. I-3 II-3 III-2 142 160,00 22.720,00
27. I-3 II-3 III-3 160 160,00 25.600,00

11. Anexa nr. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 10LISTA cuprinzând tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale prevăzute la categoria A1 lit. h) din anexa nr. 1 la ordin

Nr. crt. Specificaţia U.M. Tariful (lei)
1. Coloane litologice foraj: a) nisipuri, pietrişuri, turbe şi nămoluri b) ape subterane, minerale, termominerale: b.1) 0-300 m b.2) peste 300 m c) substanţe metalifere, nemetalifere şi cărbuni: c.1) 0-300 m c.2) 300-700 c.3) peste 700 m m m m m m m 0,16 0,35 0,78 0,31 0,59 0,90
2. Carotaje geofizice: a) treapta <50 m: scara 1:200 scara 1:1.000 b) treapta 51-100 m: scara 1:200 scara 1:1.000 c) treapta 101-200 m: scara 1:200 scara 1:1.000 d) treapta 201-400 m: scara 1:200 scara 1:1.000 e) treapta 401-700 m: scara 1:200 scara 1:1.000 f) treapta 701-1.000 m: scara 1:200 scara 1:1.000 g) treapta > 1.000 m: scara 1:200 scara 1:1.000 m m m m m m m m m m m m m m 4,31 3,56 3,56 2,82 2,86 2,12 2,51 1,72 2,39 1,61 2,31 1,53 2,35 1,53
3. Cartări: a) lucrări miniere de suprafaţă b) lucrări miniere subterane m m 8,11 10,42
4. Hărţi şi planuri specifice: geologice, izobate, izopachite, conţinuturi, rezerve, orizont, mină: a) scara > 1:500 b) scara 1:500-1:1.000 c) scara 1:1.000-1:7.840 d) scara 1:7.840-1:5.000 e) scara < 1:5.000 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 1.688,00 1.150,00 350,00 132,00 31,00
5. Secţiuni geologice: a) scara > 1:500 b) scara 1:500-1:1.000 c) scara 1:1.000-1:7.840 d) scara 1:7.840-1:5.000 e) scara < 1:5.000 Km Km Km Km Km 1.688,00 1.150,00 350,00 132,00 31,00
6. Buletine analize de laborator Parametru analizat 12,85

Nr. crt. Specificaţia U.M. Tariful (lei)
7. Documentaţii (studii, sinteze geologico-miniere): a) studii geologico-miniere a.1) complexitate redusă a.2) complexitate medie a.3) complexitate mare b) sinteze geologico-miniere b.1) complexitate redusă b.2) complexitate medie b.3) complexitate mare lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar lei/exemplar 5.164,00 7.746,00 10.328,00 8.053,00 12.080,00 16.106,00
8. Consultare documentaţii (studii, sinteze geologico-miniere) fără extragere de date: a) studii geologico-miniere a.1) complexitate redusă a.2) complexitate medie a.3) complexitate mare b) sinteze geologico-miniere b.1) complexitate redusă b.2) complexitate medie b.3) complexitate mare lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră 516,00 775,00 1.033,00 805,00 1.208,00 1.611,00

Articolul II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Gigi Dragomir


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 138/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 138 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 138/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu