Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1173 din 12 noiembrie 2007

pentru inlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 798 din 23 noiembrie 2007In temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căi navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

ANEXĂ (Anexă la Ordinul nr. 1.151/2006)

TARIFELE

pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Nr. crt.

Denumirea cursului

Codul

Tariful [lei/cursant]

1

2

3

4

I. CURSURI OBLIGATORII IN MATERIE DE SIGURANŢA MARITIMA PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM, NECESARE EMITERII  CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ SI ATESTATELOR CARE  INTRĂ SUB  INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

CURSURI INIŢIALE

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

1.

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA. Nivel operaţional - iniţial

RNPO-B

723

2.

Limba engleză maritimă - punte - iniţial

ME-D-B

366

3.

Certificat general de operator GMDSS - iniţial

GMDSS-GOC

1.882

4.

Certificat restrâns de operator GMDSS

GMDSS-ROC

521

B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină

Limba engleză maritimă - maşină - iniţial

        ME-E-B

        362

C. Cursuri iniţiale comune compartimente punte şi maşină

1.

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

THDHHC-B

346

2.

Prevenirea poluării mediului marin - MARPOL 73/78 - iniţial

PPME-B

337

3.

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial

PST-B

190

4.

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial

PSCRB-B

270

5.

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial

PSSRBS-B

356

6.

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat - iniţial

AFF-B

695

7.

Prim ajutor medical - iniţial

MFA-B

354

1

2

3

4

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

1.

Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim

CPCTM

1.015

2.

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist

CCMOT

2.003

3.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă:

BST

843

Modul 1. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSR

156

Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel de bază

BST-BFF

252

Modul 3. Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

184

Modul 4. Prim ajutor medical elementar

BST-MFA

251

4.

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

342

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-PPME

175

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

167

5.

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic - punte

MELTD

338

6.

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic- maşină

MELTE

342

7.

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - pentru personal nebrevetat

PSCRB-N

201

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1.

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

463

2.

Ofiţer cu securitatea navei

SSO

366

3.

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

153

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1.

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF

612

2.

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT

1.258

3.

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT

945

4.

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT

830

5.

Program obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi pe nave de pasageri altele decât nave de pasageri de tip Ro-Ro

CBP

334

CURSURI DE ACTUALIZARE

A. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

1.

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare. Nivel managerial

RBTSRM

433

2.

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA. Nivel operaţional

RNPO

446

3.

Limba engleză maritimă - punte

ME-D

189

4.

Reconfirmare certificat de operator general GMDSS

R GMDSS-GOC

533

B. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

1.

Limba engleză maritimă - maşină

ME-E

176

C Cursuri de actualizare comune compartimente punte şi maşină

1.

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase

THDHHC

176

2.

Prevenirea poluării mediului marin - MARPOL 73/78

PPME

175

3.

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

PST

109

4.

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare

PSCRB

206

5.

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

PSSRBS

175

6.

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat

AFF

302

7.

Prim ajutor medical

MFA

175

8.

Asistenţă medicală

MC

270

D. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1.

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-R

592

2.

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-R

783

3.

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-R

666

4.

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-R

602

CURSURI DE RECONFIRMARE

A. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

1.

Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel managerial

CRMNG

1.204

2.

Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel operaţional

CROP

1.205

1

2

3

4

B. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

1.

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial

RBOMNM

1.128

2.

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional

ROM-NOP

1.128

C. Cursuri de reconfirmare certificate de capacitate

1.

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de timonier maritim

CRCCTM

583

2.

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

548

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE PENTRU CERTIFICAREA PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM SI MARITIM-PORTUARCARE NU INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

1.

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de sef electrician maritim

CPSELM

1.267

2.

Curs de specializare-adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

1.501

B. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

1.

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

1.027

2.

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

1.650

3.

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de pompagiu

CSP

587

4.

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar

CCMAR

1.741

C. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

1.

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

677

2.

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

1.385

3.

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

1.351

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

1.

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

689

2.

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

689

E. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

1.

Curs de specializare pilot maritim aspirant

CSPMA

1.697

2.

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

843

3.

Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

843

4.

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

RBPM-CDMN

843

5.

Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

672

6.

Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

672

7.

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului

SHMS

1.171

8.

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă

BTRM

1.178

F. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

1.

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa B

PSCAA

690

2.

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA-A

570

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

428

III. CURSURI ORGANIZATE PENTRU STUDENŢII/ ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATA ÎN CONFORMITATE CU ART. 7 ALIN. (3) DIN ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI NR. 1.627/2006

1.

Prevenirea poluării mediului marin - MARPOL 73/78 - iniţial

PPME-B

18

2.

Limba engleză maritimă - punte - iniţial

ME-D-B

18

3.

Limba engleză maritimă - maşină - iniţial

ME-E-B

18

4.

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA- nivel operaţional - iniţial

RNPO-B

28

5.

Prim ajutor medical - iniţial

MFA-B

18

6.

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial

PSSRBS-B

18

1

2

3

4

7.

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial

AFF-B

46

8.

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial

PST-B

48

9.

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial

PSCRB-B

48

10.

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

THDHHC-B

18

11.

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat - prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-PPME

18

12.

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat - manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

18

13.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

18

14.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel de bază

BST-BFF

40

15.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

48

16.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - prim ajutor medical elementar

BST-MFA

18

17.

Certificat general de operator GMDSS - iniţial

GMDSS-GOC

57

18.

Certificat restrâns de operator GMDSS

GMDSS-ROC

57

19.

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial - colegiu

PSCRB-B

48

IV. CURSURI PERSONAL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARA

CURSURI INIŢIALE

1.

Program de specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare"

PSIUR

925

2.

Program de specializare „Operator radiotelefonistîn serviciul radiotelefonic pe căile navigabile"

PSORAD

945

3.

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile"

PSPPAI

470

4.

Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare"

PSIMTMP

659

5.

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

463

6.

Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri"

PFENP

505

7.

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical"

PSPAM

332

8.

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat"

PSUAR

440

9.

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

1.728

10.

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase":

PSCS

2.022

Modul 1. Clasa 1 - materii şi obiecte explozive

364

Modul 2. Clasa 2 - gaze

364

Modul 3. Clasa 7 - materii radioactive

465

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

465

Modul 5. Numerele ONU 1.202, 1.203 şi 1.223 atribuite mărfurilor periculoase

364

CURSURI DE ACTUALIZARE

1.

Program de specializare „Operator radiotelefonistîn serviciul radiotelefonic pe căile navigabile"

PSORAD-I

472

2.

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile"

PSPPAI-I

376

3.

Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare"

PSMTMP-I

376

4.

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase":

PSCS-R

1.315

Modul 1. Clasa 1 - materii şi obiecte explozive

263

Modul 2. Clasa 2 - gaze

263

Modul 3. Clasa 7 - materii radioactive

263

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

263

Modul 5. Numerele ONU 1.202, 1.203 şi 1.223 atribuite mărfurilor periculoase

263

V. ALTE CURSURI

Curs de specializare VTS - nivel de bază

VTSBT

3.569


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1173/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1173 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1173/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu