Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 110 din 10 aprilie 2008

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 25 aprilie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. 37.021 din 9 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile:

- art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată;

- art. 10. lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3) precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 şi 430 bis din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anexelor la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Consiliului 86/362/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L221 din 7 august 1986, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pensimetalin, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007, precum şi Directiva Consiliului 90/642/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetală inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007."

2. Anexa nr. 2 „Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise" se modifică şi se completează după cum urmează:

a)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azinfosmetil se înlocuiesc conform anexei nr. 1.

b)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: azoxistrobin, clorotalonil, deltametrin (cis-deltametrin), hexaclorbenzen (HCB), ioxinil, inclusiv esterii săi exprimaţi ca ioxinil, oxamil şi quinoxifen, se înlocuiesc conform anexei nr. 2.

c)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: „Ditiocarbamaţi, exprimaţi ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram şi ziram", „Propineb (exprimat ca propilendiamină)", „Tiram (exprimat ca tiram)" şi „Ziram (exprimat ca ziram)" se înlocuiesc conform anexei nr. 3.

d)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron se completează conform anexei nr. 4.

e)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, deltametrin (cis-deltametrin), imazalil, indoxacarb ca sumă a izomerilor S şi R, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid, trifloxistrobin se înlocuiesc conform anexei nr. 5.

f)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", punctul 4. „Seminţe oleaginoase" se completează cu rândul „Seminţe de dovleac".

g) Capitolul II „Cereale" se completează cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azimfosmetil conform anexei nr. 6.

h) La capitolul II „Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana deltametrin (cis-deltametrin) se înlocuiesc conform anexei nr. 7.

i) La capitolul II „Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele „Ditiocarbamaţi, exprimaţi ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram şi ziram", „Propineb (exprimat ca propilendiamină)", „Tiram (exprimat ca tiram)" şi „Ziram (exprimat ca ziram)" se înlocuiesc conform anexei nr. 8.

j) Capitolul II „Cereale" se completează cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron conform anexei nr. 9.

k) La capitolul II „Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana atrazin se înlocuiesc conform anexei nr. 10.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2007/55/CE de modificare a unor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azinfosmetil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/56/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azoxistrobină, clorotalonil, deltametrin, hexaclorobenzen, ioxinil, oxamil şi chinoxifen, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/62/CE de modificare a unor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului referitor la stabilirea limitele maxime de reziduuri de bifezanat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 260 din 5 octombrie 2007, şi Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007.

Art. III. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, prevăzute în anexa nr. 5, se aplică începând cu data de 15 iunie 2008.

(3) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana imazalil, prevăzute în anexa nr. 5, se aplică începând cu data de 15 septembrie 2008.

(4) Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 110/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 110 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 110/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu