Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 323 din 14 iulie 2006

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul Bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.6 şi 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) In vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs."

2. La anexa nr. la punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariu de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Asistent-sef

S

548

1.250

2.

Asistent-şef

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

SSD

486

1.048

3.

Asistent-sef

PL

454

918

4.

Asistent-şef

M

444

843"

3. La anexa nr. IV/2a punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

„1.

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

gradul I A

gradul I

gradul II

gradul III

gradul IV

gradul V

debutant

S

630

441

434

426

418

411

391

1.283

1.131

843

755

667

617

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

gradul I

gradul II

gradul III

………………………………………………………………….

S

…………….

418

411

404

……………….

931

780

667

……………….

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor

păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior,

peruchier, montor imagine, editor imagine;

gradul I

gradul II

gradul III

debutant

.....................................................................................................

S

…………….

426

418

411

391

……………….

718

655

617

-

……………….

*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III." 4. Anexa nr. V/2a va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. V/2a

(la 01.02.2006)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

411

561

2.

Stenodactilograf I

M

404

475

3.

Stenodactilograf II

M

395

435

4.

Stenodactilograf debutant

M

369

-

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

404

527

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

395

465

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

388

424

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

369

-

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

395

447

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

388

407

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

369

-

12.

Administrator I

M

404

566

13.

Administrator II

M

395

515

14.

Administrator III

M

388

465

15.

Şef depozit I

M

395

510

16.

Şef depozit II

M

388

465

17.

Casier, magaziner; I

M

395

498

18.

Casier, magaziner; II

M; G

388

447

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

369

-

20.

Funcţionar, arhivar; I

M

404

487

21.

Funcţionar, arhivar; II

M

395

447

22.

Funcţionar, arhivar; III

M

388

407

23.

Funcţionar, arhivar; debutant

M

369

-

24.

Şef formaţie pază, pompieri

381

447

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant

bunuri, curier; I

388

404

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant

bunuri, curier; II

381

395

27.

Maistru I

395

550

28.

Maistru II

388

510

29.

Şofer***)

388

651

30.

Muncitor calificat I

426

538

31.

Muncitor calificat II

418

510

32.

Muncitor calificat III

411

475

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

33.

Muncitor calificat IV

404

447

34.

Muncitor calificat V

395

412

35.

Muncitor calificat VI

388

404

36.

Muncitor necalificat

381

395

1) Se  utilizează în  administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se  utilizează în  ministere şi în celelalte instituţii' centrale ale administraţiei publice.

**) Se  utilizează în  activitatea de secretariat-admihistrativ din unităţile bugetare.

***) Se  utilizează în  Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

NOTĂ:

In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

5. La anexa nr. Ib punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu si din serviciile deconcentrate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Asistent-sef

S

581

1.325

2.

Asistent-şef

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

SSD

516

1.111

3.

Asistent-sef

PL

482

974

4.

Asistent-şef

M

471

894"

6. La anexa nr. IV/2b punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

„1.

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

S

gradul I A

668

1.360

gradul I

468

1.199

gradul II

461

894

gradul III

452

801

gradul IV

444

708

gradul V

436

655

debutant

415

-

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

S

gradul I

444

987

gradul II

436

827

gradul III

429

708

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;

S

gradul I

452

762

gradul II

444

695

gradul III

436

655

debutant

415

*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III."

7. Anexa nr. V/2b va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. V/2b

(la 01.09.2006)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

436

595

2.

Stenodactilograf I

M

429

504

3.

Stenodactilograf II

M

419

462

4.

Stenodactilograf debutant

M

392

-

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

429

559

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

419

493

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

412

450

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

392

-

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

419

474

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

412

432

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

392

-

12.

Administrator I

M

429

600

13.

Administrator II

M

419

546

14.

Administrator III

M

412

493

15.

Şef depozit I

M

419

541

16.

Sef depozit II

M

412

493

17.

Casier, magaziner; I

M

419

528

18.

Casier, magaziner; II

M; G

412

474

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

392

-

20.

Funcţionar, arhivar; I

M

429

517

21.

Funcţionar, arhivar; II

M

419

474

22.

Funcţionar, arhivar; III

M

412

432

23.

Funcţionar, arhivar; debutant

M

392

-

24.

Şef formaţie pază, pompieri

404

474

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

412

429

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

404

419

27.

Maistru I

419

583

28.

Maistru II

412

541

29.

Şofer***)

412

691

30.

Muncitor calificat I

452

571

31.

Muncitor calificat II

444

541

32.

Muncitor calificat III

436

504

33.

Muncitor calificat IV

429

474

34.

Muncitor calificat V

419

437

35.

Muncitor calificat VI

412

429

36.

Muncitor necalificat

404

419

1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

NOTĂ:

In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 323/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 323 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 323/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu