Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 323 din 14 iulie 2006

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul Bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.6 şi 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) In vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs."

2. La anexa nr. la punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariu de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Asistent-sef

S

548

1.250

2.

Asistent-şef

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

SSD

486

1.048

3.

Asistent-sef

PL

454

918

4.

Asistent-şef

M

444

843"

3. La anexa nr. IV/2a punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

„1.

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

gradul I A

gradul I

gradul II

gradul III

gradul IV

gradul V

debutant

S

630

441

434

426

418

411

391

1.283

1.131

843

755

667

617

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

gradul I

gradul II

gradul III

………………………………………………………………….

S

…………….

418

411

404

……………….

931

780

667

……………….

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor

păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior,

peruchier, montor imagine, editor imagine;

gradul I

gradul II

gradul III

debutant

.....................................................................................................

S

…………….

426

418

411

391

……………….

718

655

617

-

……………….

*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III." 4. Anexa nr. V/2a va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. V/2a

(la 01.02.2006)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

411

561

2.

Stenodactilograf I

M

404

475

3.

Stenodactilograf II

M

395

435

4.

Stenodactilograf debutant

M

369

-

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

404

527

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

395

465

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

388

424

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

369

-

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

395

447

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

388

407

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

369

-

12.

Administrator I

M

404

566

13.

Administrator II

M

395

515

14.

Administrator III

M

388

465

15.

Şef depozit I

M

395

510

16.

Şef depozit II

M

388

465

17.

Casier, magaziner; I

M

395

498

18.

Casier, magaziner; II

M; G

388

447

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

369

-

20.

Funcţionar, arhivar; I

M

404

487

21.

Funcţionar, arhivar; II

M

395

447

22.

Funcţionar, arhivar; III

M

388

407

23.

Funcţionar, arhivar; debutant

M

369

-

24.

Şef formaţie pază, pompieri

381

447

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant

bunuri, curier; I

388

404

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant

bunuri, curier; II

381

395

27.

Maistru I

395

550

28.

Maistru II

388

510

29.

Şofer***)

388

651

30.

Muncitor calificat I

426

538

31.

Muncitor calificat II

418

510

32.

Muncitor calificat III

411

475

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

33.

Muncitor calificat IV

404

447

34.

Muncitor calificat V

395

412

35.

Muncitor calificat VI

388

404

36.

Muncitor necalificat

381

395

1) Se  utilizează în  administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se  utilizează în  ministere şi în celelalte instituţii' centrale ale administraţiei publice.

**) Se  utilizează în  activitatea de secretariat-admihistrativ din unităţile bugetare.

***) Se  utilizează în  Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

NOTĂ:

In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

5. La anexa nr. Ib punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu si din serviciile deconcentrate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Asistent-sef

S

581

1.325

2.

Asistent-şef

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

SSD

516

1.111

3.

Asistent-sef

PL

482

974

4.

Asistent-şef

M

471

894"

6. La anexa nr. IV/2b punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

„1.

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

S

gradul I A

668

1.360

gradul I

468

1.199

gradul II

461

894

gradul III

452

801

gradul IV

444

708

gradul V

436

655

debutant

415

-

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

S

gradul I

444

987

gradul II

436

827

gradul III

429

708

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;

S

gradul I

452

762

gradul II

444

695

gradul III

436

655

debutant

415

*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III."

7. Anexa nr. V/2b va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. V/2b

(la 01.09.2006)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

436

595

2.

Stenodactilograf I

M

429

504

3.

Stenodactilograf II

M

419

462

4.

Stenodactilograf debutant

M

392

-

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

429

559

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

419

493

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

412

450

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

392

-

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

419

474

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

412

432

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

392

-

12.

Administrator I

M

429

600

13.

Administrator II

M

419

546

14.

Administrator III

M

412

493

15.

Şef depozit I

M

419

541

16.

Sef depozit II

M

412

493

17.

Casier, magaziner; I

M

419

528

18.

Casier, magaziner; II

M; G

412

474

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

392

-

20.

Funcţionar, arhivar; I

M

429

517

21.

Funcţionar, arhivar; II

M

419

474

22.

Funcţionar, arhivar; III

M

412

432

23.

Funcţionar, arhivar; debutant

M

392

-

24.

Şef formaţie pază, pompieri

404

474

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

412

429

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

404

419

27.

Maistru I

419

583

28.

Maistru II

412

541

29.

Şofer***)

412

691

30.

Muncitor calificat I

452

571

31.

Muncitor calificat II

444

541

32.

Muncitor calificat III

436

504

33.

Muncitor calificat IV

429

474

34.

Muncitor calificat V

419

437

35.

Muncitor calificat VI

412

429

36.

Muncitor necalificat

404

419

1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

NOTĂ:

In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 323/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 323 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 323/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu