Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 323 din 14 iulie 2006

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul Bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.6 şi 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) In vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs."

2. La anexa nr. la punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariu de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Asistent-sef

S

548

1.250

2.

Asistent-şef

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

SSD

486

1.048

3.

Asistent-sef

PL

454

918

4.

Asistent-şef

M

444

843"

3. La anexa nr. IV/2a punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

„1.

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

gradul I A

gradul I

gradul II

gradul III

gradul IV

gradul V

debutant

S

630

441

434

426

418

411

391

1.283

1.131

843

755

667

617

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

gradul I

gradul II

gradul III

………………………………………………………………….

S

…………….

418

411

404

……………….

931

780

667

……………….

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor

păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior,

peruchier, montor imagine, editor imagine;

gradul I

gradul II

gradul III

debutant

.....................................................................................................

S

…………….

426

418

411

391

……………….

718

655

617

-

……………….

*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III." 4. Anexa nr. V/2a va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. V/2a

(la 01.02.2006)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

411

561

2.

Stenodactilograf I

M

404

475

3.

Stenodactilograf II

M

395

435

4.

Stenodactilograf debutant

M

369

-

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

404

527

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

395

465

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

388

424

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

369

-

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

395

447

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

388

407

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

369

-

12.

Administrator I

M

404

566

13.

Administrator II

M

395

515

14.

Administrator III

M

388

465

15.

Şef depozit I

M

395

510

16.

Şef depozit II

M

388

465

17.

Casier, magaziner; I

M

395

498

18.

Casier, magaziner; II

M; G

388

447

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

369

-

20.

Funcţionar, arhivar; I

M

404

487

21.

Funcţionar, arhivar; II

M

395

447

22.

Funcţionar, arhivar; III

M

388

407

23.

Funcţionar, arhivar; debutant

M

369

-

24.

Şef formaţie pază, pompieri

381

447

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant

bunuri, curier; I

388

404

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant

bunuri, curier; II

381

395

27.

Maistru I

395

550

28.

Maistru II

388

510

29.

Şofer***)

388

651

30.

Muncitor calificat I

426

538

31.

Muncitor calificat II

418

510

32.

Muncitor calificat III

411

475

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

33.

Muncitor calificat IV

404

447

34.

Muncitor calificat V

395

412

35.

Muncitor calificat VI

388

404

36.

Muncitor necalificat

381

395

1) Se  utilizează în  administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se  utilizează în  ministere şi în celelalte instituţii' centrale ale administraţiei publice.

**) Se  utilizează în  activitatea de secretariat-admihistrativ din unităţile bugetare.

***) Se  utilizează în  Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

NOTĂ:

In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

5. La anexa nr. Ib punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu si din serviciile deconcentrate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Asistent-sef

S

581

1.325

2.

Asistent-şef

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

SSD

516

1.111

3.

Asistent-sef

PL

482

974

4.

Asistent-şef

M

471

894"

6. La anexa nr. IV/2b punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

„1.

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

S

gradul I A

668

1.360

gradul I

468

1.199

gradul II

461

894

gradul III

452

801

gradul IV

444

708

gradul V

436

655

debutant

415

-

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

S

gradul I

444

987

gradul II

436

827

gradul III

429

708

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;

S

gradul I

452

762

gradul II

444

695

gradul III

436

655

debutant

415

*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III."

7. Anexa nr. V/2b va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. V/2b

(la 01.09.2006)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

436

595

2.

Stenodactilograf I

M

429

504

3.

Stenodactilograf II

M

419

462

4.

Stenodactilograf debutant

M

392

-

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

429

559

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

419

493

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

412

450

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

392

-

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

419

474

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

412

432

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

392

-

12.

Administrator I

M

429

600

13.

Administrator II

M

419

546

14.

Administrator III

M

412

493

15.

Şef depozit I

M

419

541

16.

Sef depozit II

M

412

493

17.

Casier, magaziner; I

M

419

528

18.

Casier, magaziner; II

M; G

412

474

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

392

-

20.

Funcţionar, arhivar; I

M

429

517

21.

Funcţionar, arhivar; II

M

419

474

22.

Funcţionar, arhivar; III

M

412

432

23.

Funcţionar, arhivar; debutant

M

392

-

24.

Şef formaţie pază, pompieri

404

474

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

412

429

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

404

419

27.

Maistru I

419

583

28.

Maistru II

412

541

29.

Şofer***)

412

691

30.

Muncitor calificat I

452

571

31.

Muncitor calificat II

444

541

32.

Muncitor calificat III

436

504

33.

Muncitor calificat IV

429

474

34.

Muncitor calificat V

419

437

35.

Muncitor calificat VI

412

429

36.

Muncitor necalificat

404

419

1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

NOTĂ:

In unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 323/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 323 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 323/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu