Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.257 din 24.04.2019

privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 03 mai 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, unitate cu personalitate juridică subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, este unitatea de achiziţii publice centralizate care realizează, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, achiziţiile publice centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
(2) În înţelesul prezentei hotărâri, prin unităţile sistemului administraţiei penitenciare se înţelege Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.
Articolul 2În calitate de unitate de achiziţii publice centralizate, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară, în condiţiile prezentei hotărâri, următoarele activităţi de achiziţie publică centralizată: a)încheie acorduri-cadru pentru achiziţia de produse şi/sau servicii, în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare; b)în baza acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse şi/sau servicii prevăzute la lit. a), încheie contractele subsecvente în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare, în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3); c)încheie contracte de achiziţie publică având ca obiect produse şi/sau servicii, în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare; d)încheie în nume propriu contracte de achiziţie publică având ca obiect produse şi/sau servicii destinate unităţilor sistemului administraţiei penitenciare. Articolul 3
(1) Lista produselor şi serviciilor pentru care se pot organiza proceduri de achiziţie centralizate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, categoriile de produse şi servicii fiind stabilite conform Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV).
(2) În vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor bugetare, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară activităţi de achiziţie publică centralizată pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare în situaţia în care achiziţia vizează produse şi servicii din lista prevăzută la alin. (1) şi este îndeplinită una din următoarele condiţii:a)produsele/serviciile răspund necesităţilor unora sau tuturor unităţilor sistemului administraţiei penitenciare; b)serviciile sunt de natura utilităţilor care asigură activităţile curente ale unităţilor sistemului administraţiei penitenciare; c)produsele/serviciile trebuie să fie identice din punct de vedere calitativ pentru asigurarea necesităţilor sistemului administraţiei penitenciare.
(3) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emisă anual sau ori de câte ori este necesar sunt stabilite, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), produsele şi serviciile pentru care Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară activităţile de achiziţii publice centralizate.
Articolul 4
(1) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. a), în baza acordurilor-cadru încheiate de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, unităţile sistemului administraţiei penitenciare încheie şi derulează, în condiţiile legii, contracte subsecvente.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse sau servicii prevăzute la art. 2 lit. a), Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii încheie contracte subsecvente în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare:a)în cazul achiziţiilor comune ocazionale, astfel cum sunt reglementate de lege, când Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii are calitatea de autoritate contractantă; b)atunci când este necesară asigurarea operativă a produselor şi serviciilor pentru realizarea atribuţiilor unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, iar plata bunurilor ce urmează a fi livrate în temeiul contractelor subsecvente se realizează de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii.
(3) Încheierea, în condiţiile alin. (2), a contractelor subsecvente de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, emisă anual sau ori de câte ori este necesar.
Articolul 5Pentru orice alte situaţii care nu se încadrează în cele reglementate de prezenta hotărâre, unităţile sistemului administraţiei penitenciare organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, achiziţiile publice de produse şi servicii. Articolul 6
(1) Documentaţia de atribuire aferentă procedurii de achiziţie centralizată se întocmeşte de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, prin structura sa de specialitate.
(2) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii poate solicita directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atunci când situaţia o impune, efectuarea demersurilor în vederea desemnării pe lângă comisia de evaluare, în calitate de experţi cooptaţi, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, a unor specialişti din cadrul altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
(3) În comisiile de evaluare, numite pentru fiecare procedură de achiziţie centralizată în parte, poate fi desemnat şi personal din cadrul unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Articolul 7 Bunurile achiziţionate centralizat sunt distribuite de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, cu titlu gratuit, unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul justiţiei, Nicolae Liviu Popa, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ LISTA produselor şi serviciilor pentru care se pot organiza proceduri de achiziţie centralizate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

Nr. crt. Denumirea produselor şi serviciilor care pot fi asigurate prin achiziţii centralizate
1. Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
2. Combustibili
3. Petrol, cărbune şi produse petroliere
4. Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară
5. Produse de origine animală, carne şi produse din carne
6. Fructe, legume şi produse conexe
7. Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
8. Produse de morărit, amidon şi produse amilacee
9. Diverse produse alimentare
10. Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii
11. Îmbrăcăminte de exterior
12. Lenjerie de corp
13. Îmbrăcăminte specială şi accesorii
14. Bijuterii şi articole conexe
15. Blănuri şi articole din blană
16. Articole de încălţăminte
17. Articole de voiaj, şelărie, saci şi săculeţe
18. Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului
19. Echipament şi accesorii pentru computer
20. Echipament electric
21. Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi televiziune
22. Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii
23. Reţele
24. Echipament de telecomunicaţii
25. Echipamente medicale
26. Produse de îngrijire personală
27. Autovehicule
28. Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
29. Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
30. Motociclete, biciclete şi motociclete cu ataş
31. Nave şi ambarcaţiuni
32. Diverse echipamente de transport şi piese de schimb
33. Echipament de urgenţă şi de siguranţă
34. Echipament de poliţie
35. Arme, muniţii şi piese conexe
36. Sisteme electronice militare
37. Echipament individual şi de sprijin
38. Aparate de control şi de testare
39. Instrumente optice
40. Mobilier
41. Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
42. Diverse echipamente: echipament de restaurare, echipament pentru pregătirea mâncării, dispozitive de tăiat carnea, echipament de cantină, echipament hotelier, echipament de bucătărie industrială, echipament de restaurant, echipament de dezinfectare, echipament pentru reţele de gaz, echipament pentru controlul presiunii gazului, echipament pentru lucrări de epurare, echipament de sigilare, instalaţii de distribuire a apei
43. Articole textile
44. Aparate de uz casnic
45. Produse de curăţat şi de lustruit
46. Pachete software pentru industrie
47. Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48. Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare şi productivitate
49. Pachete software pentru tranzacţii comerciale şi personale
50. Pachete software de comunicaţii şi multimedia
51. Pachete software pentru baze de date şi operare
52. Utilitare pentru pachete software
53. Sisteme de informare şi servere
54. Diverse pachete software şi sisteme informatice
55. Servicii poştale
56. Servicii de telecomunicaţii
57. Servicii de asigurare şi de pensie
58. Servicii de consultanţă pentru hardware
59. Servicii de programare şi de consultanţă software
60. Servicii de înlocuire de date
61. Servicii de internet
62. Servicii informatice
63. Servicii de reţele informatice
64. Servicii de audit informatic şi de testări informatice
65. Servicii de siguranţă informatică şi de conversie computerizată a cataloagelor
66. Servicii juridice
67. Servicii de studii de piaţă
68. Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
69. Servicii de asistenţă în birou
70. Servicii de investigaţie şi de siguranţă
71. Servicii de sănătate
72. Produse şi servicii sensibile sau produse militare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 28 şi 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioareSmartCity5

COMENTARII la Legea 257/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 257 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 257/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu