Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.257 din 24.04.2019

privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 03 mai 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, unitate cu personalitate juridică subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, este unitatea de achiziţii publice centralizate care realizează, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, achiziţiile publice centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
(2) În înţelesul prezentei hotărâri, prin unităţile sistemului administraţiei penitenciare se înţelege Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.
Articolul 2În calitate de unitate de achiziţii publice centralizate, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară, în condiţiile prezentei hotărâri, următoarele activităţi de achiziţie publică centralizată: a)încheie acorduri-cadru pentru achiziţia de produse şi/sau servicii, în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare; b)în baza acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse şi/sau servicii prevăzute la lit. a), încheie contractele subsecvente în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare, în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3); c)încheie contracte de achiziţie publică având ca obiect produse şi/sau servicii, în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare; d)încheie în nume propriu contracte de achiziţie publică având ca obiect produse şi/sau servicii destinate unităţilor sistemului administraţiei penitenciare. Articolul 3
(1) Lista produselor şi serviciilor pentru care se pot organiza proceduri de achiziţie centralizate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, categoriile de produse şi servicii fiind stabilite conform Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV).
(2) În vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor bugetare, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară activităţi de achiziţie publică centralizată pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare în situaţia în care achiziţia vizează produse şi servicii din lista prevăzută la alin. (1) şi este îndeplinită una din următoarele condiţii:a)produsele/serviciile răspund necesităţilor unora sau tuturor unităţilor sistemului administraţiei penitenciare; b)serviciile sunt de natura utilităţilor care asigură activităţile curente ale unităţilor sistemului administraţiei penitenciare; c)produsele/serviciile trebuie să fie identice din punct de vedere calitativ pentru asigurarea necesităţilor sistemului administraţiei penitenciare.
(3) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emisă anual sau ori de câte ori este necesar sunt stabilite, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), produsele şi serviciile pentru care Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară activităţile de achiziţii publice centralizate.
Articolul 4
(1) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. a), în baza acordurilor-cadru încheiate de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, unităţile sistemului administraţiei penitenciare încheie şi derulează, în condiţiile legii, contracte subsecvente.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse sau servicii prevăzute la art. 2 lit. a), Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii încheie contracte subsecvente în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare:a)în cazul achiziţiilor comune ocazionale, astfel cum sunt reglementate de lege, când Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii are calitatea de autoritate contractantă; b)atunci când este necesară asigurarea operativă a produselor şi serviciilor pentru realizarea atribuţiilor unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, iar plata bunurilor ce urmează a fi livrate în temeiul contractelor subsecvente se realizează de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii.
(3) Încheierea, în condiţiile alin. (2), a contractelor subsecvente de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, emisă anual sau ori de câte ori este necesar.
Articolul 5Pentru orice alte situaţii care nu se încadrează în cele reglementate de prezenta hotărâre, unităţile sistemului administraţiei penitenciare organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, achiziţiile publice de produse şi servicii. Articolul 6
(1) Documentaţia de atribuire aferentă procedurii de achiziţie centralizată se întocmeşte de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, prin structura sa de specialitate.
(2) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii poate solicita directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atunci când situaţia o impune, efectuarea demersurilor în vederea desemnării pe lângă comisia de evaluare, în calitate de experţi cooptaţi, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, a unor specialişti din cadrul altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
(3) În comisiile de evaluare, numite pentru fiecare procedură de achiziţie centralizată în parte, poate fi desemnat şi personal din cadrul unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Articolul 7 Bunurile achiziţionate centralizat sunt distribuite de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, cu titlu gratuit, unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul justiţiei, Nicolae Liviu Popa, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ LISTA produselor şi serviciilor pentru care se pot organiza proceduri de achiziţie centralizate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

Nr. crt. Denumirea produselor şi serviciilor care pot fi asigurate prin achiziţii centralizate
1. Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
2. Combustibili
3. Petrol, cărbune şi produse petroliere
4. Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară
5. Produse de origine animală, carne şi produse din carne
6. Fructe, legume şi produse conexe
7. Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
8. Produse de morărit, amidon şi produse amilacee
9. Diverse produse alimentare
10. Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii
11. Îmbrăcăminte de exterior
12. Lenjerie de corp
13. Îmbrăcăminte specială şi accesorii
14. Bijuterii şi articole conexe
15. Blănuri şi articole din blană
16. Articole de încălţăminte
17. Articole de voiaj, şelărie, saci şi săculeţe
18. Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului
19. Echipament şi accesorii pentru computer
20. Echipament electric
21. Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi televiziune
22. Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii
23. Reţele
24. Echipament de telecomunicaţii
25. Echipamente medicale
26. Produse de îngrijire personală
27. Autovehicule
28. Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
29. Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
30. Motociclete, biciclete şi motociclete cu ataş
31. Nave şi ambarcaţiuni
32. Diverse echipamente de transport şi piese de schimb
33. Echipament de urgenţă şi de siguranţă
34. Echipament de poliţie
35. Arme, muniţii şi piese conexe
36. Sisteme electronice militare
37. Echipament individual şi de sprijin
38. Aparate de control şi de testare
39. Instrumente optice
40. Mobilier
41. Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
42. Diverse echipamente: echipament de restaurare, echipament pentru pregătirea mâncării, dispozitive de tăiat carnea, echipament de cantină, echipament hotelier, echipament de bucătărie industrială, echipament de restaurant, echipament de dezinfectare, echipament pentru reţele de gaz, echipament pentru controlul presiunii gazului, echipament pentru lucrări de epurare, echipament de sigilare, instalaţii de distribuire a apei
43. Articole textile
44. Aparate de uz casnic
45. Produse de curăţat şi de lustruit
46. Pachete software pentru industrie
47. Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48. Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare şi productivitate
49. Pachete software pentru tranzacţii comerciale şi personale
50. Pachete software de comunicaţii şi multimedia
51. Pachete software pentru baze de date şi operare
52. Utilitare pentru pachete software
53. Sisteme de informare şi servere
54. Diverse pachete software şi sisteme informatice
55. Servicii poştale
56. Servicii de telecomunicaţii
57. Servicii de asigurare şi de pensie
58. Servicii de consultanţă pentru hardware
59. Servicii de programare şi de consultanţă software
60. Servicii de înlocuire de date
61. Servicii de internet
62. Servicii informatice
63. Servicii de reţele informatice
64. Servicii de audit informatic şi de testări informatice
65. Servicii de siguranţă informatică şi de conversie computerizată a cataloagelor
66. Servicii juridice
67. Servicii de studii de piaţă
68. Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
69. Servicii de asistenţă în birou
70. Servicii de investigaţie şi de siguranţă
71. Servicii de sănătate
72. Produse şi servicii sensibile sau produse militare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 28 şi 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioareSmartCity5

COMENTARII la Legea 257/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 257 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 257/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu