Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.257 din 24.04.2019

privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 03 mai 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, unitate cu personalitate juridică subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, este unitatea de achiziţii publice centralizate care realizează, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, achiziţiile publice centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
(2) În înţelesul prezentei hotărâri, prin unităţile sistemului administraţiei penitenciare se înţelege Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.
Articolul 2În calitate de unitate de achiziţii publice centralizate, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară, în condiţiile prezentei hotărâri, următoarele activităţi de achiziţie publică centralizată: a)încheie acorduri-cadru pentru achiziţia de produse şi/sau servicii, în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare; b)în baza acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse şi/sau servicii prevăzute la lit. a), încheie contractele subsecvente în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare, în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3); c)încheie contracte de achiziţie publică având ca obiect produse şi/sau servicii, în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare; d)încheie în nume propriu contracte de achiziţie publică având ca obiect produse şi/sau servicii destinate unităţilor sistemului administraţiei penitenciare. Articolul 3
(1) Lista produselor şi serviciilor pentru care se pot organiza proceduri de achiziţie centralizate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, categoriile de produse şi servicii fiind stabilite conform Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV).
(2) În vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor bugetare, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară activităţi de achiziţie publică centralizată pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare în situaţia în care achiziţia vizează produse şi servicii din lista prevăzută la alin. (1) şi este îndeplinită una din următoarele condiţii:a)produsele/serviciile răspund necesităţilor unora sau tuturor unităţilor sistemului administraţiei penitenciare; b)serviciile sunt de natura utilităţilor care asigură activităţile curente ale unităţilor sistemului administraţiei penitenciare; c)produsele/serviciile trebuie să fie identice din punct de vedere calitativ pentru asigurarea necesităţilor sistemului administraţiei penitenciare.
(3) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emisă anual sau ori de câte ori este necesar sunt stabilite, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), produsele şi serviciile pentru care Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii desfăşoară activităţile de achiziţii publice centralizate.
Articolul 4
(1) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. a), în baza acordurilor-cadru încheiate de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, unităţile sistemului administraţiei penitenciare încheie şi derulează, în condiţiile legii, contracte subsecvente.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse sau servicii prevăzute la art. 2 lit. a), Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii încheie contracte subsecvente în numele şi pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare:a)în cazul achiziţiilor comune ocazionale, astfel cum sunt reglementate de lege, când Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii are calitatea de autoritate contractantă; b)atunci când este necesară asigurarea operativă a produselor şi serviciilor pentru realizarea atribuţiilor unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, iar plata bunurilor ce urmează a fi livrate în temeiul contractelor subsecvente se realizează de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii.
(3) Încheierea, în condiţiile alin. (2), a contractelor subsecvente de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, emisă anual sau ori de câte ori este necesar.
Articolul 5Pentru orice alte situaţii care nu se încadrează în cele reglementate de prezenta hotărâre, unităţile sistemului administraţiei penitenciare organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, achiziţiile publice de produse şi servicii. Articolul 6
(1) Documentaţia de atribuire aferentă procedurii de achiziţie centralizată se întocmeşte de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, prin structura sa de specialitate.
(2) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii poate solicita directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atunci când situaţia o impune, efectuarea demersurilor în vederea desemnării pe lângă comisia de evaluare, în calitate de experţi cooptaţi, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, a unor specialişti din cadrul altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
(3) În comisiile de evaluare, numite pentru fiecare procedură de achiziţie centralizată în parte, poate fi desemnat şi personal din cadrul unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Articolul 7 Bunurile achiziţionate centralizat sunt distribuite de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, cu titlu gratuit, unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul justiţiei, Nicolae Liviu Popa, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ LISTA produselor şi serviciilor pentru care se pot organiza proceduri de achiziţie centralizate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

Nr. crt. Denumirea produselor şi serviciilor care pot fi asigurate prin achiziţii centralizate
1. Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
2. Combustibili
3. Petrol, cărbune şi produse petroliere
4. Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară
5. Produse de origine animală, carne şi produse din carne
6. Fructe, legume şi produse conexe
7. Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
8. Produse de morărit, amidon şi produse amilacee
9. Diverse produse alimentare
10. Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii
11. Îmbrăcăminte de exterior
12. Lenjerie de corp
13. Îmbrăcăminte specială şi accesorii
14. Bijuterii şi articole conexe
15. Blănuri şi articole din blană
16. Articole de încălţăminte
17. Articole de voiaj, şelărie, saci şi săculeţe
18. Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului
19. Echipament şi accesorii pentru computer
20. Echipament electric
21. Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi televiziune
22. Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii
23. Reţele
24. Echipament de telecomunicaţii
25. Echipamente medicale
26. Produse de îngrijire personală
27. Autovehicule
28. Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
29. Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
30. Motociclete, biciclete şi motociclete cu ataş
31. Nave şi ambarcaţiuni
32. Diverse echipamente de transport şi piese de schimb
33. Echipament de urgenţă şi de siguranţă
34. Echipament de poliţie
35. Arme, muniţii şi piese conexe
36. Sisteme electronice militare
37. Echipament individual şi de sprijin
38. Aparate de control şi de testare
39. Instrumente optice
40. Mobilier
41. Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
42. Diverse echipamente: echipament de restaurare, echipament pentru pregătirea mâncării, dispozitive de tăiat carnea, echipament de cantină, echipament hotelier, echipament de bucătărie industrială, echipament de restaurant, echipament de dezinfectare, echipament pentru reţele de gaz, echipament pentru controlul presiunii gazului, echipament pentru lucrări de epurare, echipament de sigilare, instalaţii de distribuire a apei
43. Articole textile
44. Aparate de uz casnic
45. Produse de curăţat şi de lustruit
46. Pachete software pentru industrie
47. Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48. Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare şi productivitate
49. Pachete software pentru tranzacţii comerciale şi personale
50. Pachete software de comunicaţii şi multimedia
51. Pachete software pentru baze de date şi operare
52. Utilitare pentru pachete software
53. Sisteme de informare şi servere
54. Diverse pachete software şi sisteme informatice
55. Servicii poştale
56. Servicii de telecomunicaţii
57. Servicii de asigurare şi de pensie
58. Servicii de consultanţă pentru hardware
59. Servicii de programare şi de consultanţă software
60. Servicii de înlocuire de date
61. Servicii de internet
62. Servicii informatice
63. Servicii de reţele informatice
64. Servicii de audit informatic şi de testări informatice
65. Servicii de siguranţă informatică şi de conversie computerizată a cataloagelor
66. Servicii juridice
67. Servicii de studii de piaţă
68. Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
69. Servicii de asistenţă în birou
70. Servicii de investigaţie şi de siguranţă
71. Servicii de sănătate
72. Produse şi servicii sensibile sau produse militare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 28 şi 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioareSmartCity5

COMENTARII la Legea 257/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 257 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 257/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu