Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.1075 din 11.12.2020

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1295 din 28 decembrie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7 septembrie 2006, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 6 se modifică după cum urmează: Articolul 6 Dacă agentul biologic evaluat de către angajator, conform prevederilor prezentei hotărâri, nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, angajatorul clasifică agentul biologic în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile. 2. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă. 3. Anexele nr. 1, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.833 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, III, V şi VI la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la adaptări de natură strict tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019, şi Directiva (UE) 2020/739 a Comisiei din 3 iunie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea SARS-CoV-2 în lista agenţilor biologici care cauzează infecţii la om şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.833 a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 175 din 4 iunie 2020.PRIM-MINISTRU INTERIMARNICOLAE-IONEL CIUCĂContrasemnează:Viceprim-ministru,Raluca TurcanMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta AlexandruMinistrul sănătăţii,Nelu TătaruMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006) LISTA ORIENTATIVĂ a tipurilor de activităţi profesionale 1. Activităţi în fabricile de producţie alimentară 2. Activităţi în agricultură 3. Activităţi profesionale în care există contact cu animale şi/sau produse de origine animală 4. Activităţi în serviciile de sănătate, inclusiv în unităţile de izolare şi unităţile de examinare postmortem 5. Activităţi în laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, excluzând laboratoarele de diagnostic microbiologic 6. Activităţi în instalaţiile de eliminare a deşeurilor 7. Activităţi în instalaţiile de epurare a apelor uzate În cazul în care rezultatul evaluării riscurilor, efectuat în conformitate cu art. 8, 9 şi art. 10 alin. (3) din hotărâre, indică o expunere neintenţionată a lucrătorilor la agenţi biologici, pot exista alte activităţi profesionale, neincluse în prezenta anexă, care vor fi luate în considerare de către angajatori. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006) CLASIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICI Notă introductivă 1. Conform domeniului de aplicare a hotărârii, sunt incluşi în clasificare numai agenţii despre care este cunoscut că pot infesta fiinţele umane. Dacă este cazul, se adaugă indicaţii asupra riscului toxic şi alergic potenţial al agenţilor. Nu au fost luaţi în considerare agenţii patogeni pentru animale şi plante cunoscuţi ca neavând efect asupra omului. La stabilirea prezentei liste de agenţi biologici clasificaţi nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic. 2. Clasificarea agenţilor biologici se bazează pe efectele acestor agenţi asupra lucrătorilor sănătoşi. Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitatea deficitară, sarcina sau alăptarea, nu sunt luate în considerare în mod specific. Riscul suplimentar la care sunt expuşi aceşti lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzute de hotărâre. Orice măsură de precauţie tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităţi cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenţi biologici din grupa 3 sau 4 trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre. 3. Agenţii biologici care nu au fost clasificaţi în grupele 2-4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa 1. În cazul genurilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli şi o referire de ordin mai general arată că alte specii aparţinând aceluiaşi gen pot afecta sănătatea. Atunci când în clasificarea agenţilor biologici se menţionează un gen în totalitate, este implicit că speciile şi tulpinile (suşele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare. 4. Atunci când o tulpină (suşă) este atenuată sau când şi-a pierdut genele de virulenţă, izolarea cerută prin clasificarea suşei sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potenţial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de suşă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinaţie profilactică ori terapeutică. 5. Nomenclatorul agenţilor care serveşte la stabilirea prezentei clasificări reflectă şi respectă ultimele consensuri internaţionale privind taxonomia şi nomenclatura agenţilor în vigoare în momentul elaborării sale. 6. Lista agenţilor biologici clasificaţi reflectă stadiul cunoştinţelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoştinţelor. 7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om şi care nu au fost evaluate şi clasificate în această anexă se clasifică de către autorităţile competente prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 46 alin. (1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cel puţin în grupa 2, cu excepţia situaţiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om. 8. Anumiţi agenţi biologici clasificaţi în grupa 3 şi marcaţi în lista prevăzută mai jos prin (**) pot prezenta un risc de infecţie limitat pentru lucrători, deoarece aceşti agenţi nu sunt în mod normal infecţioşi pe cale aerogenă. Autorităţile competente prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. b) din hotărâre evaluează măsurile de izolare care urmează să fie aplicate faţă de aceşti agenţi biologici, luându-se în considerare natura activităţilor specifice în discuţie şi cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanţe se poate renunţa la unele dintre aceste măsuri. 9. Cerinţele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziţilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viaţă al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecţioase pentru om la locul de muncă. 10. Lista conţine indicaţii separate pentru agenţii biologici care sunt susceptibili să provoace reacţii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuşi. Aceste indicaţii sunt arătate prin următoarele litere: A: posibile reacţii alergice; D: lista lucrătorilor expuşi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute; T: producere de toxine; V: vaccin eficient disponibil şi înregistrat în Uniunea Europeană.Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ţinându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre. 11. Clasificarea bacteriilor şi a organismelor similare NB: Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu menţiunea „spp." se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

Agent biologic Clasificare Note
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces spp. 2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) 2
Anaplasma spp. 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) 2
Arcobacter butzleri 2
Bacillus anthracis 3 T
Bacteroides fragilis 2
Bacteroides spp. 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Bartonella (Rochalimaea) spp. 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 T, V
Bordetella spp. 2
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp. 2
Brachyspira spp. 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella inopinata 3
Bruceloză 3
Brucella suis 3
Burkholderia cepacia 2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 D
Campylobacter fetus subsp. fetus 2
Campylobacter fetus subsp. venerealis 2
Campylobacter jejuni subsp. doylei 2
Campylobacter jejuni subsp. jejuni 2
Campylobacter spp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Cardiobacterium valvarum 2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) 2
Agent biologic Clasificare Note
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) 2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis) 2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) 2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (tulpini aviare) 3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (alte tulpini) 2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium difficile 2 T
Clostridium perfringens 2 T
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp. 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T, V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2 T
Corynebacterium ulcerans 2 T
Corynebacterium spp. 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia spp. 2
Eikenella corrodens 2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) 2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) 2
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae) 2
Enterobacter spp. 2
Enterococcus spp. 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (cu excepţia tulpinilor nepatogene) 2
Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (de exemplu, O157:H7 sau O103) 3 (**) T
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella hispaniensis 2
Francisella tularensis subsp. holarctica 2
Francisella tularensis subsp. mediasiatica 2
Francisella tularensis subsp. novicida 2
Francisella tularensis subsp. tularensis 3
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme 2
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2 V
Haemophilus spp. 2
Helicobacter pylori 2
Helicobacter spp. 2
Klebsiella oxytoca 2
Agent biologic Clasificare Note
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae 2
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae 2
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis 2
Klebsiella spp. 2
Legionella pneumophila subsp. fraseri 2
Legionella pneumophila subsp. pascullei 2
Legionella pneumophila subsp. pneumophila 2
Legionella spp. 2
Leptospira interrogans (toate serotipurile) 2
Leptospira interrogans spp. 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii subsp. ivanovii 2
Listeria invanovii subsp. londoniensis 2
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii) 2
Morganella morganii subsp. sibonii 2
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium) 2
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) 2
Mycobacterium avium subsp. silvaticum 2
Mycobacterium bovis 3 V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae) 3
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium chimaera 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium intracellulare 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3 (**)
Mycobacterium pinnipedii 3
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3 (**)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Mycoplasma spp. 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Agent biologic Clasificare Note
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) 2
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Nocardia spp. 2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) 3
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida) 2
Pasteurella multocida subsp. multocida 2
Pasteurella multocida subsp. septica 2
Pasteurella spp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp. 2
Prevotella spp. 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) 2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) 2
Providencia spp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2 T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii) 2
Rickettsia africa 3
Rickettsia akari 3 (**)
Rickettsia australis 3
Rickettsia canadensis 2
Rickettsia conorii 3
Rickettsia heilongjiangensis 3 (**)
Rickettsia japonica 3
Rickettsia montanensis 2
Rickettsia typhi 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia sibirica 3
Rickettsia spp. 2
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae 2
Salmonella Enteritidis 2
Salmonella Paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella Typhi 3 (**) V
Salmonella Typhimurium 2
Salmonella (alte serotipuri) 2
Shigella boydii 2
Agent biologic Clasificare Note
Shigella dysenteriae (tip 1) 3 (**) T
Shigella dysenteriae, alte tipuri decât tipul 1 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2 T
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus agalactiae 2
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis 2
Streptococcus pneumoniae 2 T, V
Streptococcus pyogenes 2 T
Streptococcus suis 2
Streptococcus spp. 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp. 2
Trueperella pyogenes 2
Ureaplasma parvum 2
Ureaplasma urealyticum 2
Vibrio cholerae (inclusiv El Tor) 2 T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) 2
Vibrio spp. 2
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica 2
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 2
Yersinia pestis 3
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp. 2
(**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.

12 Clasificarea virusurilor (*) (*) A se vedea pct. 7 din nota introductivă. NB: Virusurile au fost enumerate în funcţie de ordin (O), familie (F) şi gen (G).

Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat) Clasificare Note
Bunyavirusuri (O)
Hantaviridae (F)
Ortohantavirus (G)
Ortohantavirus Andes (specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus [HPS]) 3
Ortohantavirus Bayou 3
Ortohantavirus Black Creek Canal 3
Ortohantavirus Cano Delgadito 3
Ortohantavirus Choclo 3
Ortohantavirus Dobrava-Belgrade [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS - Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome)] 3
Ortohantavirus El Moro Canyon 3
Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat) Clasificare Note
Ortohantavirus Hantaan [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)] 3
Ortohantavirus Laguna Negra 3
Ortohantavirus Prospect Hill 2
Ortohantavirus Puumala [specia de hantavirus care provoacă nefropatia epidemică (NE)] 2
Ortohantavirus Seul [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)] 3
Ortohantavirus Sin Nombre [specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS)] 3
Alte hantavirusuri cunoscute ca fiind patogene 2
Nairoviridae (F)
Ortonairovirus (G)
Ortonairovirus Crimeea-Congo febră hemoragică 4
Ortonairovirus Dugbe 2
Ortonairovirus Hazara 2
Ortonairovirus care provoacă boala ovinelor de Nairobi 2
Alte nairovirusuri cunoscute ca fiind patogene 2
Peribunyaviridae (F)
Ortobunyavirus (G)
Ortobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston) 2
Ortobunyavirus care provoacă encefalita California 2
Ortobunyavirus Oropouche 3
Alte ortobunyavirusuri cunoscute ca fiind patogene 2
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
Phlebovirus Bhanja 2
Phlebovirus Punta Toro 2
Phlebovirus care provoacă febra Rift Valley 3
Phlebovirus Naples care provoacă febra flebotomului (virus Toscana) 2
Phlebovirus SFB (virusul care provoacă febra severă cu sindromul de trombocitopenie) 3
Alte phlebovirusuri cunoscute a fi patogene 2
Herpesvirusuri (O)
Herpesviridae (F)
Citomegalovirus (G)
Virus betaherpes uman 5 (citomegalovirus) 2
Lymphocryptovirus (G)
Virus gama herpes uman 4 (virus Epstein-Barr) 2
Rhadinoovirus (G)
Virus gamaherpes uman 8 2 D
Roseolovirus (G)
Virus betaherpes uman 6A (virus B-limfotropic uman) 2
Virus betaherpes uman 6B 2
Virus betaherpes uman 7 2
Virus herpes simplex (G)
Alfaherpesvirus Macacine 1 (Herpesvirus simiae, virus Herpes B) 3
Virus alfaherpes uman 1 (virus herpes uman 1, virus Herpes simplex tip 1) 2
Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat) Clasificare Note
Virus alfaherpes uman 2 (virus herpes uman 2, virus Herpes simplex tip 2) 2
Varicellovirus (G)
Virus alfaherpes uman 3 (virus herpes varicelă-zoster) 2 V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebolavirus (G) 4
Marburgvirus (G)
Marburgvirus Marburg 4
Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (G)
Virusul bolii de Newcastle 2
Henipavirus (G)
Henipavirus Hendra 4
Henipavirus Nipah 4
Morbillivirus (G)
Morbilivirus rujeolă 2 V
Respirovirus (G)
Respirovirus uman 1 (virus paragripal 1) 2
Respirovirus uman 3 (virus paragripal 3) 2
Rubulavirus (G)
Rubulavirus Mumps 2 V
Rubulavirus uman 2 (virus paragripal 2) 2
Rubulavirus uman 4 (virus paragripal 4) 2
Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (G)
Ortopneumovirus (G)
Ortopneumovirus uman (virus sinciţial respirator) 2
Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)
Lyssavirusul liliacului australian 3 (**) V
Lyssavirus Duvenhage 3 (**) V
Lyssavirusul liliacului european 1 3 (**) V
Lyssavirusul liliacului european 2 3 (**) V
Lyssavirusul liliacului Lago 3 (**)
Lysavirus Mokola 3
Lyssavirus de rabie 3 (**) V
Vesiculovirus (G)
Virus stomatită veziculară, veziculovirus Alagoas 2
Virus stomatită veziculară, veziculovirus Indiana 2
Virus stomatită veziculară, veziculovirus New Jersey 2
Veziculovirus Piry (virus Piry) 2
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat) Clasificare Note
Betacoronavirus (G)
Coronavirusul asociat sindromului respirator acut sever (virusul SARS) 3
Coronavirusul 2 care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS-CoV-2) (1) 3
Coronavirus asociat sindromului respirator din Orientul Mijlociu (virusul MERS) 3
Alte Coronaviridae cunoscute a fi patogene 2
Picornavirusuri (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (G)
Virus Saffold 2
Cosavirus (G)
Cosavirus A 2
Enterovirus (G)
Enterovirus A 2
Enterovirus 2
Enterovirus C 2
Enterovirus D, enterovirus tip 70 uman (virusul conjunctivitei hemoragice acute) 2
Rinovirusuri 2
Poliovirus, tip 1 şi 3 2 V
Poliovirus, tip 2(2) 3 V
Hepatovirus (G)
Hepatovirus A (virus hepatită A, entrovirus uman tip 72) 2 V
Kobuvirus (G)
Aichivirus A (Aichi virus 1) 2
Parechovirus (G)
Parechovirusuri A 2
Parechovirusuri B (virus Ljungan) 2
Alte Picornaviridae cunoscute a fi patogene 2
Neatribuit (O)
Adenoviridae (F) 2
Astroviridae (F) 2
Arenaviridae (F)
Virus Mammarena (G)
Virus Mammarena brazilian 4
Virus Mammarena Chapare 4
Virus Mammarena Flexal 3
Virus Mammarena Guanarito 4
Virus Mammarena Junín 4
Virus Mammarena Lassa 4
Virus Mammarena Lujo 4
Virus Mammarena coriomeningită limfocitară, tulpini neurotropice 2
Virus Mammarena coriomeningită limfocitară (alte tulpini) 2
Virus Mammarena Machupo 4
Virus Mammarena Mobala 2
Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat) Clasificare Note
Virus Mammarena Mopeia 2
Virus Mammarena Tacaribe 2
Virus Mammarena Whitewater Arroyo 3
Caliciviridae (F)
Norovirus (G)
Norovirus (virus Norwalk) 2
Alte Caliciviridae cunoscute a fi patogene 2
Hepadnaviridae (F)
Ortohepadnavirus (G)
Virus hepatita B sau C 3(**) V, D
Hepeviridae (F)
Ortohepevirus (G)
Ortohepevirus A (virus hepatită E) 2
Flaviviridae (F)
Flavivirus (G)
Virus Denga 3
Virus encefalită japoneză 3 V
Virus boala pădurii Kyasanur 3 V
Virus boala Louping 3(**)
Virus encefalită Valea Murray (virus encefalită Australia) 3
Virus febră hemoragică Omsk 3
Virus Powassan 3
Virus Rocio 3
Virus encefalită St. Louis 3
Virus encefalită transmisă de căpuşe
Virus Absettarov 3
Virus Hanzalova 3
Virus Hypr 3
Virus Kumlinge 3
Virus Negishi 3
Encefalită rusă de primăvară-vară(a) 3 V
Virus encefalită transmisă de căpuşe (subtip din Europa Centrală) 3(**) V
Virus encefalită transmisă de căpuşe (subtip din Extremul Orient) 3
Virus encefalită transmisă de căpuşe (subtip siberian) 3 V
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus febră Nil de Vest 3
Virus febră galbenă 3 V
Virus Zika 2
Alte flavivirusuri cunoscute a fi patogene 2
Hepacivirus (G)
Hepacivirus C (virus hepatită C) 3(**) D
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (G)
Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat) Clasificare Note
Virusul gripei de tip C 2 V(c)
Virusul gripei de tip A (G)
Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H5), de exemplu H5N1 3
Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H7), de exemplu H7N7, H7N9 3
Virusul gripei de tip A 2 V(c)
Virusul gripei de tip A/New York/1/18 (H1N1) (gripă spaniolă 1918) 3
Virusul gripei de tip A/Singapore/1/57 (H2N2) 3
Virusul gripei aviare slab patogene (LPAI) H7N9 3
Virusul gripei B (G)
Virusul gripei de tip B 2 V(c)
Virus Thogoto (G)
Virus Dhori (orthomyxoviridae transmis de căpuşe: Dhori) 2
Virus Thogoto (orthomyxoviridae transmis de căpuşe: Thogoto) 2
Papillomaviridae (F) 2 D(d)
Parvoviridae (F)
Eritroparvovirus (G)
Eritroparvovirus primate 1 (parvovirus uman, virus B 19) 2
Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (G)
Poliomavirus uman 1 (virus BK) 2 D(d)
Poliomavirus uman 2 (virus JC) 2 D(d)
Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (G)
Virus Molluscum contagiosum 2
Ortopoxvirus (G)
Virus Cowpox 2
Virus Monkeypox 3 V
Virus Vaccinia [incl. virusul variolei bubalinelor(e), virusul variolei elefanţilor(f), virusul variolei iepurilor(g)] 2
Virus variolă (majoră şi minoră) 4 V
Parapoxvirus (G)
Virus Orf 2
Virus pseudo variola vacii (virus nodulul mulgătorilor, Parapoxvirus bovis) 2
Yatapoxvirus (G)
Virus Tanapox 2
Virus maimuţa Yaba 2
Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)
Virus Banna 2
Coltivirus (G) 2
Rotavirus (G) 2
Orbivirus (G) 2
Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (G)
Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat) Clasificare Note
Virus T limfotropic 1 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 1) 3(**) D
Virus T limfotropic 2 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 2) 3(**) D
Lentivirus (G)
Virusul imunodeficienţei dobândite umane 1 3(**) D
Virusul imunodeficienţei dobândite umane 2 3(**) D
Virusul imunodeficienţei dobândite simiene (SIV)(h) 2
Togaviridae (F)
Alphavirus (G)
Virus Cabassou 3
Virusul encefalitei ecvine de est 3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3(**)
Virus O’nyong-nyong 2
Virus Ross River 2
Virus Pădurea Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Virus encefalomielită ecvină venezueleană 3 V
Virus encefalomielită ecvină vest-americană 3 V
Alte alfavirusuri cunoscute a fi patogene 2
Rubivirus (G)
Virus rubeolă 2 V
Neatribuit (F)
Deltavirus (G)
Virus hepatită delta(b) 2 V, D

(1) În conformitate cu art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărâre, activităţile de laborator cu rol de diagnostic care nu au risc de propagare a SARS-CoV-2 trebuie să se desfăşoare într-o unitate care utilizează proceduri echivalente cu cel puţin nivelul 2 de biosecuritate. Activităţile de laborator cu risc de propagare a SARSCoV-2 trebuie să se desfăşoare într-un laborator acreditat cu nivelul 3 de biosecuritate, cu presiunea aerului inferioară faţă de presiunea atmosferică. (**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă. (a) Encefalită transmisă de căpuşe. (b) Virusul hepatitei delta este patogen la lucrători numai în prezenţa unei infecţii simultane sau secundare cauzate de virusul hepatitei B. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B îi va proteja, prin urmare, pe lucrătorii neafectaţi de virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei delta. (c) Doar pentru tipurile A şi B. (d) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu aceşti agenţi. (e) Sunt identificaţi doi viruşi: unul de tipul virusului variolei bubalinelor, iar celălalt o variantă a virusului Vaccinia. (f) Variantă a virusului variolei vacii. (g) Variantă a virusului Vaccinia. (h) În prezent, nu există nicio dovadă de boală la oameni provocată de alte retrovirusuri de origine simiană. Ca măsură de precauţie, se recomandă nivelul 3 pentru lucrul cu aceste retrovirusuri. (2) Clasificarea conform planului global de acţiune al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru reducerea la minimum a riscului de poliovirus asociat instalaţiei, după eradicarea specifică a poliovirusurilor sălbatice şi încetarea secvenţială a utilizării vaccinului polio oral. 13. Clasificarea agenţilor bolii prionice

Agent biologic Clasificare Note
Agent al bolii Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(a)
Variantă de agent al bolii Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(a)
Agent al encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) şi al altor EST legate de animale 3(**) D(a)
Agent al sindromului Gerstmann-Sträussler-Scheinker 3(**) D(a)
Agent al Kuru 3(**) D(a)
Agent al scrapiei 2

(**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă. (a) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu aceşti agenţi. 14. Clasificarea paraziţilor NB: Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp." se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

Agent biologic Clasificare Note
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Anisakis simplex 2 A
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balamuthia mandrillaris 3
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Brugia timori 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp. 2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) 2
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini) 2
Cryptosporidium hominis 2
Cryptosporidium parvum 2
Cyclospora cayetanensis 2
Dicrocoelium dentriticum 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Agent biologic Clasificare Note
Echinococcus granulosus 3(**)
Echinococcus multilocularis 3(**)
Echinococcus oligarthrus 3(**)
Echinococcus vogeli 3(**)
Entamoeba histolytica 2
Enterobius vermicularis 2
Enterocytozoon bieneusi 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis) 2
Heterophyes spp. 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania aethiopica 2
Leishmania braziliensis 3(*)
Leishmania donovani 3(*)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis) 3(*)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi) 3(*)
Leishmania major 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis) 3(*)
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania spp. 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Mansonella streptocerca 2
Metagonimus spp. 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp. 2
Paragonimus westermani 2
Paragonimus spp. 2
Plasmodium falciparum 3(**)
Plasmodium knowlesi 3(**)
Plasmodium spp. (uman şi simian) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Agent biologic Clasificare Note
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp. 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3(**)
Toxocara canis 2
Toxocara cati 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella nativa 2
Trichinella nelsoni 2
Trichinella pseudospiralis 2
Trichinella spiralis 2
Trichomonas vaginalis 2
Trichostrongylus orientalis 2
Trichostrongylus spp. 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3(**)
Trypanosoma cruzi 3(**)
Wuchereria bancrofti 2

(**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă. 15. Clasificarea ciupercilor NB: Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp." se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

Agent biologic Clasificare Note
Aspergillus flavus 2 A
Aspergillus fumigatus 2 A
Aspergillus spp. 2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Blastomyces gilchristii 3
Candida albicans 2 A
Candida dubliniensis 2
Candida glabrata 2
Candida parapsilosis 2
Candida tropicalis 2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides) 3
Cladophialophora modesta 3
Cladophialophora spp. 2
Coccidioides immitis 3 A
Agent biologic Clasificare Note
Coccidioides posadasii 3 A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora) 2 A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Epidermophyton spp. 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum 3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum 3
Histoplasma duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp. 2 A
Nannizzia spp. 2
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3 A
Paracoccidioides lutzii 3
Paraphyton spp. 2
Rhinocladiella mackenziei 3
Scedosporium apiospermum 2
Scedosporium prolificans (inflatum) 2
Sporothrix schenckii 2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei) 2 A
Trichophyton rubrum 2 A
Trichophyton tonsurans 2 A
Trichophyton spp. 2

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006) INDICAŢII PRIVIND MĂSURILE ŞI NIVELURILE DE IZOLARE Notă preliminară Măsurile conţinute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcţie de natura activităţilor, evaluarea riscurilor pentru lucrător şi natura agentului biologic implicat. În tabel, „Recomandat" înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepţia situaţiei în care rezultatele evaluării menţionate la art. 8 din hotărâre indică altfel.

A. Măsuri de izolare B. Niveluri de izolare
2 3 4
Loc de muncă
1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice altă activitate din aceeaşi clădire. Nu Recomandat Da
2. Locul de muncă trebuie să poată fi etanşat pentru a permite fumigaţii. Nu Recomandat Da
Facilităţi
3. Materialul infectat, inclusiv orice animal, trebuie să fie manipulat într-o incintă de securitate sau de izolare sau orice spaţiu izolat adecvat. Dacă este cazul Da, în cazul în care infectarea se produce pe calea aerului Da
A. Măsuri de izolare B. Niveluri de izolare
2 3 4
Echipament
4. Filtrarea admisiei şi evacuarea aerului la locul de muncă prin filtre absolute [HEPA(1)] sau dispozitive analoge Nu Da, la evacuare Da, la admisie şi evacuare
5. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână inferioară celei atmosferice. Nu Recomandat Da
6. Impermeabilitatea suprafeţelor la apă: curăţare uşoară Da, pentru banc şi podea Da, pentru banc, podea şi alte suprafeţe determinate prin evaluarea riscului Da, pentru banc, pereţi, podea şi plafon
7. Rezistenţa suprafeţelor la acizi, alcali, solvenţi, dezinfectanţi Recomandat Da Da
Sistemul de muncă
8. Accesul trebuie să fie restricţionat şi permis numai lucrătorilor special nominalizaţi. Recomandat Da Da, printr-un SAS(2)
9. Control eficient al vectorilor, de exemplu pentru rozătoare şi insecte Recomandat Da Da
10. Specificarea procedeelor de dezinfecţie Da Da Da
11. Depozitarea agenţilor biologici în loc sigur Da Da Da, depozitare sigură
12. Personalul trebuie să facă duş înainte de a părăsi zona izolată. Nu Recomandat Recomandat
Deşeuri
13. Procesul de inactivare validat pentru eliminarea în siguranţă a carcaselor de animale Recomandat Da, la faţa locului sau în afara acestuia Da, la faţa locului
Alte măsuri
14. Laboratorul trebuie să îşi izoleze propriile echipamente. Nu Recomandat Da
15. Existenţa unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent, care să permită vizualizarea ocupanţilor Recomandat Recomandat Da

(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficienţă pentru particule din aer]. (2) SAS: Security Airlock System - cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricţionată prin vestiare sau cabine de duş şi este preferabil să fie prevăzută cu uşi cu blocare automată. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006) IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE Notă preliminară În tabel, „Recomandat" înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepţia situaţiei în care rezultatele evaluării menţionate la art. 8 din hotărâre indică altfel. Agenţi biologici din grupa 1 Pentru activităţile care implică utilizarea de agenţi biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile de bună siguranţă şi igienă a muncii. Agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4 Ar putea fi oportun să se selecteze şi să se combine cerinţele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.

A. Măsuri de izolare B. Niveluri de izolare
2 3 4
Consideraţii generale
1. Microorganismele viabile trebuie să fie manipulate într-un sistem care separă fizic procesul de mediul înconjurător. Da Da Da
2. Gazele de evacuare din sistemul închis trebuie să fie tratate astfel încât: să se reducă la minimum răspândirea să se împiedice răspândirea să se împiedice răspândirea
A. Măsuri de izolare B. Niveluri de izolare
2 3 4
3. Prelevarea de probe, adăugarea de materiale la un sistem închis şi transferul organismelor viabile într-un un alt sistem închis trebuie să se facă astfel încât: să se reducă la minimum răspândirea să se împiedice răspândirea să se împiedice răspândirea
4. Fluidele de cultură nu trebuie să fie îndepărtate din sistemul închis, cu excepţia cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost: inactivate prin mijloace chimice sau fizice validate inactivate prin mijloace chimice sau fizice validate inactivate prin mijloace chimice sau fizice validate
5. Închiderile ermetice trebuie să fie proiectate astfel încât: să se reducă la minimum răspândirea să se împiedice răspândirea să se împiedice răspândirea
6. Zona controlată trebuie proiectată astfel încât întreg conţinutul sistemului închis să poată fi reţinut în caz de deversare. Nu Recomandat Da
7. Zona controlată trebuie să poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigaţii. Nu Recomandat Da
Facilităţi
8. Personalul trebuie să aibă acces la instalaţii de decontaminare şi instalaţii sanitare. Da Da Da
Echipament
9. Aerul care intră şi cel care iese din zona controlată trebuie să fie filtrat cu ajutorul unui filtru HEPA(1). Nu Recomandat Da
10. Zona controlată trebuie să fie menţinută la o presiune a aerului inferioară presiunii atmosferice. Nu Recomandat Da
11. Zona controlată trebuie să fie ventilată corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului. Recomandat Recomandat Da
Sistemul de lucru
12. Sistemele închise(2) trebuie să se afle într-o zonă controlată. Recomandat Recomandat Da, şi construită special în acest scop
13. Trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice. Recomandat Da Da
14. Accesul trebuie restricţionat şi permis numai personalului nominalizat în mod special. Recomandat Da Da, printr-un SAS(3)
15. Personalul trebuie să facă duş înainte de a părăsi zona controlată. Nu Recomandat Da
16. Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie. Da, îmbrăcăminte de lucru Da Da, schimbare completă
Deşeuri
17. Efluenţii de la chiuvete şi duşuri trebuie colectaţi şi inactivaţi înainte de evacuare. Nu Recomandat Da
18. Tratamentul efluenţilor înainte de evacuarea finală: inactivare prin mijloace chimice sau fizice validate inactivare prin mijloace chimice sau fizice validate inactivare prin mijloace chimice sau validate

(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficienţă pentru particule din aer]. (2) Sistem închis: un sistem care separă fizic procesul de mediul ambiant (de exemplu, incubatoarele, rezervoarele etc.). (3) SAS: cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricţionată prin vestiare sau cabine de duş şi este preferabil să fie prevăzută cu uşi cu blocare automată.SmartCity5

COMENTARII la Legea 1075/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 1075 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 1075/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu