Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 439 din 27 iunie 2002

pentru ratificarea Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de Romania la Bruxelles la 2 octombrie 2000

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 515 din 17 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de Romania la Bruxelles la 2 octombrie 2000.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          ALEXANDRU ATHANASIU

                               ACORD
privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS)*)

    *) Traducere.

    Partile contractante:
    avand in vedere dorinta de a promova dezvoltarea transportului international in Europa si in special facilitarea organizarii si operarii acestuia,
    animate de dorinta de a facilita turismul si schimburile culturale intre partile contractante,
    intrucat Acordul privind transportul rutier international de calatori, prin servicii ocazionale, cu autocare si autobuze (ASOR), semnat la Dublin la 26 mai 1982, nu prevede in nici un fel aderarea unor noi parti contractante,
    deoarece experienta si liberalizarea realizate prin acest din urma acord ar trebui sustinute,
    intrucat este de dorit sa se asigure liberalizarea armonizata a unor servicii ocazionale internationale operate cu autocarul sau autobuzul, precum si a operatiunilor de tranzit aferente,
    avand in vedere ca este de dorit sa se prevada anumite reguli de procedura armonizate pentru serviciile ocazionale internationale neliberalizate, care inca sunt supuse autorizarii,
    intrucat este necesar sa se atinga un inalt grad de armonizare a conditiilor tehnice aplicabile autobuzelor si autocarelor utilizate in serviciile ocazionale internationale intre partile contractante, in scopul de a imbunatati siguranta rutiera si protectia mediului,
    tinand seama de faptul ca este necesar ca partile contractante sa aplice masuri uniforme privind lucrul echipajelor autobuzelor si autocarelor angajate in transporturile rutiere internationale,
    avand in vedere ca este de dorit sa se asigure armonizarea conditiilor de acces la profesiunea de operator pentru transportul rutier de calatori,
    intrucat principiul nediscriminarii pe motiv de nationalitate sau al locului de stabilire al operatorului de transport si al punctului de plecare ori de destinatie al autobuzului sau al autocarului trebuie considerat ca fiind o conditie fundamentala a furnizarii de servicii internationale de transport,
    deoarece este necesar sa se asigure modele uniforme pentru documentele de transport, cum ar fi documentul de control pentru serviciile ocazionale liberalizate si, de asemenea, autorizatia si formularul de cerere pentru serviciile neliberalizate, in scopul de a facilita si simplifica procedurile de inspectie,
    intrucat este necesar sa se asigure anumite masuri armonizate pentru aplicarea acordului, in special in ceea ce priveste procedurile de control, sanctiunile si asistenta reciproca,
    avand in vedere ca este necesar sa se stabileasca anumite proceduri pentru aplicarea acordului, in scopul de a asigura aplicarea corecta si de a permite unele adaptari tehnice ale anexelor,
    intrucat acordul ar trebui sa fie deschis aderarii viitorilor membri ai Conferintei Europene a Ministrilor de Transport, precum si altor tari europene,
    au hotarat sa stabileasca reguli uniforme aplicabile serviciilor de transport international ocazional de calatori cu autocarul sau autobuzul
    si au convenit cele ce urmeaza:

    SECTIUNEA I
    Domeniul de aplicare si definitii

    Art. 1
    Domeniul de aplicare
    1. Acest acord se aplica:
    a) transportului rutier international de calatori, avand orice nationalitate, prin servicii ocazionale:
    - intre teritoriile a doua parti contractante sau care incepe si se termina pe teritoriul aceleiasi parti contractante si care, daca apare necesitatea in timpul derularii unor astfel de servicii, tranziteaza teritoriul altei parti contractante sau teritoriul unui stat care nu este parte contractanta;
    - efectuat contra plata de catre operatorii de transport stabiliti pe teritoriul unei parti contractante in conformitate cu legislatia nationala a acesteia si care detin o licenta pentru efectuarea transportului cu autocarul sau autobuzul sub forma serviciilor ocazionale internationale;
    - utilizand autobuze si autocare inmatriculate pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit;
    b) curselor in gol ale autobuzelor si autocarelor legate de aceste servicii.
    2. Nici una dintre prevederile acestui acord nu poate fi interpretata ca oferind operatorilor stabiliti pe teritoriul unei parti contractante posibilitatea de a efectua servicii ocazionale nationale pe teritoriul altei parti contractante.
    3. Utilizarea pentru transportul de marfuri in scopuri comerciale a autobuzelor si autocarelor proiectate pentru transportul de calatori nu face obiectul acestui acord.
    4. Prezentul acord nu se refera la serviciile ocazionale in cont propriu.
    Art. 2
    Nediscriminarea
    Partile contractante vor asigura respectarea principiului nediscriminarii pe motive de nationalitate sau loc de stabilire al operatorului de transport, precum si pe motivul punctului de plecare sau de destinatie al autobuzului sau al autocarului, in special in ceea ce priveste prevederile fiscale, astfel cum sunt stipulate in sectiunea a VI-a, cat si in ceea ce priveste controlul si sanctiunile stipulate in sectiunea a IX-a.
    Art. 3
    Definitii
    In sensul prezentului acord, prin urmatorii termeni se intelege:
    1. Autobuze si autocare - vehiculele care, prin constructie si dotare, sunt adecvate transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul, si sunt destinate acestui scop.
    2. Serviciile ocazionale internationale - serviciile operate intre teritoriile a cel putin doua parti contractante, care nu corespund nici definitiei serviciilor regulate, nici a serviciilor speciale regulate si nici a serviciilor naveta. Aceste servicii pot fi operate cu o oarecare frecventa fara a inceta in acest fel sa fie servicii ocazionale.
    3. Serviciile regulate - serviciile care asigura transportul calatorilor potrivit frecventelor specificate si pe rutele specificate, in care calatorii pot fi imbarcati sau debarcati in puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciile regulate pot fi supuse obligatiei de a respecta orare si tarife stabilite in prealabil.
    4. Servicii regulate speciale - serviciile organizate de catre oricine, prin care se asigura transportul unor categorii determinate de calatori excluzand alti calatori, in masura in care aceste servicii sunt operate cu respectarea conditiilor prevazute la pct. 3. Serviciile regulate speciale includ:
    a) transportul muncitorilor intre casa si locul de munca;
    b) transportul elevilor si al studentilor spre si dinspre institutiile de invatamant.
    Faptul ca un serviciu special poate fi modificat in raport cu nevoile utilizatorilor nu afecteaza clasificarea acestuia ca serviciu regulat.
    5. - (1) Serviciile naveta - serviciile in cadrul carora, prin calatorii repetate dus-intors, grupuri de calatori formate anterior sunt transportate dintr-un loc de plecare unic la o destinatie unica. Fiecare grup format din calatori care au efectuat calatoria dus va fi transportat inapoi la locul de plecare intr-o cursa ulterioara efectuata de catre acelasi operator de transport. Locul de plecare si cel de destinatie inseamna locul unde calatoria incepe si, respectiv, locul unde calatoria se termina, incluzand in fiecare caz si localitatile aflate in interiorul unei zone avand raza de 50 km.
    (2) Pe parcursul unei curse naveta nici un calator nu poate fi imbarcat sau debarcat in timpul calatoriei.
    (3) Prima calatorie intors si ultima calatorie dus dintr-o serie de curse naveta se vor efectua in gol.
    (4) Cu toate acestea clasificarea unei operatiuni de transport ca serviciu naveta nu va fi afectata de faptul ca prin acordul autoritatilor competente ale partii sau partilor contractante implicate:
    - calatorii, prin derogare de la prevederile pct. 1, efectueaza calatoria intors cu un alt grup sau cu un alt operator de transport;
    - calatorii, prin derogare de la prevederile pct. 2, sunt imbarcati sau debarcati pe parcursul calatoriei;
    - prima calatorie dus si ultima calatorie intors ale unei serii de curse naveta sunt, prin derogare de la prevederile pct. 3, efectuate in gol.
    6. Partile contractante - semnatarii care s-au obligat prin acest acord si pentru care acesta este in vigoare.
    Prezentul acord este valabil in acele teritorii in care se aplica Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene si in conditiile stabilite prin acest tratat, precum si in Republica Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Republica Estonia, Republica Ungara, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Moldova, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca, Republica Slovenia si Republica Turcia, pe masura semnarii acordului de catre acestea.
    7. Autoritati competente - acele autoritati desemnate de catre statele membre ale Comunitatii Europene si de catre celelalte parti contractante pentru a aduce la indeplinire sarcinile stabilite in sectiunile V, VI, VII, VIII si IX.
    8. Tranzit - acea parte a operatiunii de transport derulata pe teritoriul unei parti contractante fara debarcarea sau imbarcarea calatorilor.

    SECTIUNEA a II-a
    Conditii care se aplica operatorilor de transport rutier de calatori

    Art. 4
    1. Partile contractante care nu au actionat inca in acest sens vor aplica prevederi echivalente celor stabilite de Directiva Comunitatii Europene la care se face referire in anexa nr. 1.
    2. Referitor la conditia pragului financiar adecvat la care se face referire in art. 3 paragraful 3 al acestei directive partile contractante pot impune un capital minim disponibil si rezerve mai mici decat suma stabilita la lit. c) a paragrafului 3 pana la data de 1 ianuarie 2003 sau chiar 1 ianuarie 2005, cu conditia ca in acest ultim caz sa fie transmisa o declaratie in momentul ratificarii acordului, fara a aduce atingere prevederilor Acordului European care stabileste o asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora si unele parti contractante la prezentul acord.

    SECTIUNEA a III-a
    Conditii tehnice aplicabile vehiculelor

    Art. 5
    Autobuzele si autocarele utilizate pentru efectuarea serviciilor ocazionale internationale prevazute in acest acord trebuie sa se conformeze standardelor tehnice stabilite in anexa nr. 2.

    SECTIUNEA a IV-a
    Accesul la piata

    Art. 6
    Serviciile ocazionale liberalizate
    Urmatoarele servicii ocazionale sunt scutite de autorizatie pe teritoriul oricarei parti contractante, alta decat cea pe teritoriul careia operatorul de transport este stabilit:
    1. Serviciile cu usile inchise sunt serviciile derulate cu acelasi autobuz sau autocar care transporta acelasi grup de calatori de-a lungul calatoriei si il aduce inapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    2. Servicii in care calatoria dus se efectueaza incarcat si cea de intoarcere in gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    3. Servicii in care calatoria dus este efectuata in gol si toti calatorii sunt imbarcati din acelasi loc, cand este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
    a) calatorii formeaza grupuri pe teritoriul unei tari care nu este parte contractanta sau al unei alte parti contractante - alta decat cea in care operatorul de transport este stabilit sau decat cea unde sunt imbarcati calatorii - pe baza unui contract de transport incheiat inaintea sosirii lor pe teritoriul acestei din urma parti contractante. Calatorii sunt transportati pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit;
    b) calatorii au fost adusi in prealabil de acelasi operator de transport, in conditiile prevazute la pct. 2, pe teritoriul partii contractante de unde sunt imbarcati si transportati pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit;
    c) calatorii au fost invitati sa calatoreasca pe teritoriul unei alte parti contractante, costul transportului fiind suportat de catre persoana care a lansat invitatia. Acesti calatori trebuie sa constituie un grup omogen, care nu a fost format numai in scopul de a intreprinde aceasta calatorie speciala si care este adus pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    De asemenea, vor fi scutite de autorizatie:
    4. Operatiunile de tranzit pe teritoriile partilor contractante asociate serviciilor ocazionale care sunt scutite de autorizatie.
    5. Autobuzele si autocarele neincarcate, utilizate exclusiv pentru inlocuirea unui autocar sau autobuz defect ori accidentat in timp ce desfasura un serviciu international prevazut in prezentul acord.
    Pentru serviciile operate de catre operatorii de transport stabiliti in Comunitatea Europeana punctele de plecare si/sau de destinatie ale acestor servicii pot fi situate in orice stat membru al Comunitatii Europene, independent de statul membru in care este inmatriculat autobuzul sau autocarul ori in care operatorul este stabilit.
    Art. 7
    Serviciile ocazionale neliberalizate
    1. Serviciile ocazionale, altele decat cele la care se face referire in art. 6, vor fi supuse autorizarii conform art. 15.
    2. In cazul serviciilor operate de operatori de transport stabiliti in Comunitatea Europeana punctele de plecare si/sau de destinatie ale acestor servicii pot fi situate in orice stat membru al Comunitatii Europene, independent de statul membru in care autobuzul sau autocarul este inmatriculat ori in care operatorul de transport este stabilit.

    SECTIUNEA a V-a
    Prevederi sociale

    Art. 8
    Partile contractante la acest acord, care nu au actionat inca in acest sens, pot adera la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transport rutier international (AETR) din 1 iulie 1970, astfel cum a fost amendat, sau vor aplica regulamentele comunitare 3.820/85 si 3.821/85 in versiunea in care sunt in vigoare la data intrarii in vigoare a acestui acord.

    SECTIUNEA a VI-a
    Prevederi fiscale

    Art. 9
    1. Autobuzele si autocarele angajate in operatiuni de transport in conformitate cu prevederile acestui acord vor fi scutite de toate taxele si impozitele legate de circulatia sau proprietatea vehiculelor, precum si de toate taxele si impozitele pentru operatiunile de transport percepute pe teritoriile celorlalte parti contractante.
    Autobuzele si autocarele nu vor fi scutite de la plata taxelor si impozitelor asupra combustibilului, a taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile de transport, a taxelor de trecere si a taxelor pentru utilizarea infrastructurii.
    2. Partile contractante vor asigura ca taxele de trecere si orice alte tipuri de taxe de utilizare sa nu fie impuse in acelasi timp pentru utilizarea aceleiasi portiuni rutiere. Totusi partile contractante pot impune taxe de trecere pe retelele unde sunt percepute taxe de utilizare pentru utilizarea podurilor, tunelelor si a trecatorilor.
    3. Combustibilul pentru autobuze si autocare continut in rezervoarele montate in acest scop de catre constructor si in orice caz nu mai mult de 600 litri, precum si lubrifiantii aflati in autobuze si autocare numai in scopul exploatarii acestora vor fi scutiti de la plata drepturilor de import, precum si de orice alte taxe si plati impuse in celelalte parti contractante.
    4. Comisia mixta infiintata in baza art. 23 va intocmi o lista cu taxele percepute fiecarei parti contractante privind transportul rutier de calatori cu autobuze si autocare. Lista va indica taxele la care se face referire la pct. 1 primul paragraf si care pot fi percepute numai pe teritoriul partii contractante unde este inmatriculat vehiculul. Aceasta lista va indica, de asemenea, taxele la care se face referire la pct. 1 al doilea paragraf si care pot fi percepute in teritoriile partilor contractante, altele decat partea contractanta unde este inmatriculat vehiculul. Partile contractante care inlocuiesc una dintre taxele cuprinse in listele mentionate cu alta taxa diferita sau de acelasi tip vor notifica Comisia mixta pentru a face modificarile necesare.
    5. Piesele de schimb si uneltele importate in scopul repararii unui autobuz sau autocar avariat in timpul derularii unui serviciu rutier de transport international vor fi scutite de taxele vamale si de orice alte taxe si plati pentru importul acestora pe teritoriul celeilalte parti contractante, conform conditiilor stabilite prin prevederile nationale referitoare la importul temporar al unor astfel de bunuri. Piesele de schimb inlocuite trebuie reexportate sau distruse sub controlul autoritatilor vamale ale celeilalte parti contractante.

    SECTIUNEA a VII-a
    Documentele de control pentru serviciile ocazionale exceptate de la autorizare

    Art. 10
    Furnizarea serviciilor la care se face referire in art. 6 se face pe baza unui document de control emis de autoritatile competente sau de catre orice alt organism legal imputernicit, apartinand partii contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    Art. 11
    1. Documentul de control este format din foi de parcurs detasabile, in doua exemplare, legate in carnete de cate 25 de file. Documentul de control va fi conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    2. Fiecare carnet si foile de parcurs care il compun vor fi numerotate. Foile de parcurs vor fi, de asemenea, numerotate consecutiv de la 1 la 25.
    3. Textul de pe coperta carnetului si cel de pe foile de parcurs sunt tiparite in limba oficiala sau in cateva dintre limbile oficiale ale partii contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    Art. 12
    1. Carnetul la care se face referire in art. 11 este eliberat pe numele operatorului de transport si nu este transferabil.
    2. Originalul foii de parcurs se pastreaza in autobuz sau in autocar pe tot timpul calatoriei pentru care a fost intocmita.
    3. Operatorul de transport va fi raspunzator pentru completarea corecta si corespunzatoare a foilor de parcurs.
    Art. 13
    1. Foile de parcurs se completeaza in dublu exemplar de catre operatorul de transport, pentru fiecare calatorie, inainte de inceperea acesteia.
    2. In scopul punerii la dispozitie a numelor calatorilor operatorul de transport poate utiliza o lista deja completata pe o foaie separata, care va fi anexata listei de calatori. Stampila operatorului de transport sau, in cazul in care este nevoie, semnatura operatorului de transport sau a soferului autobuzului sau autocarului va fi pusa atat pe lista anexata, cat si pe foaia de parcurs.
    3. Pentru serviciile care implica o calatorie dus, efectuata in gol, la care se face referire in art. 6 pct. 3, lista de calatori poate fi completata conform prevederilor paragrafului 2 in timpul imbarcarii calatorilor.
    Art. 14
    Autoritatile competente a doua sau mai multe parti contractante pot conveni ca intocmirea listei de calatori nu este necesara. In acest caz, numarul calatorilor trebuie precizat in documentul de control.
    Comisia mixta infiintata in baza art. 23 va fi informata asupra acestor intelegeri.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Autorizarea serviciilor ocazionale neliberalizate

    Art. 15
    1. Pentru fiecare serviciu ocazional care nu a fost liberalizat conform prevederilor art. 6 se va elibera o autorizatie prin intelegere reciproca, atat intre autoritatile competente ale partilor contractante de unde calatorii sunt imbarcati sau debarcati, precum si intre acestea si autoritatile competente ale partilor contractante tranzitate. Cand locul de plecare sau de destinatie este situat intr-un stat membru al Comunitatii Europene tranzitul prin celelalte state membre ale Comunitatii Europene nu este supus autorizarii.
    2. Autorizatia va fi conforma modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 16
    Cererea de autorizare
    1. Cererea de autorizare va fi inaintata de catre operatorul de transport autoritatilor competente ale partii contractante pe al carei teritoriu este situat punctul de plecare.
    Cererile vor fi conforme modelului prezentat in anexa nr. 4.
    2. Operatorii de transport vor completa cererea si vor atasa documentele care dovedesc ca solicitantul detine o licenta pentru transport sub forma unor servicii ocazionale internationale cu autocarul sau cu autobuzul, mentionate la art. 1 paragraful 1 lit. a) liniuta a doua.
    3. Autoritatile competente ale partii contractante in al carei teritoriu este situat locul de plecare vor examina cererea de autorizare a serviciului in cauza si, in caz de aprobare, o vor trimite autoritatilor competente ale partii/partilor contractante unde se afla locul de destinatie, precum si autoritatilor competente ale partilor contractante care sunt tranzitate.
    4. Ca o exceptie de la prevederile art. 15 paragraful 1 partile contractante ale caror teritorii sunt tranzitate pot hotari ca aprobarea lor sa nu mai fie necesara in cazul serviciilor la care se face referire in aceasta sectiune. In acest caz Comisia mixta infiintata in baza art. 23 va fi informata asupra acestei decizii.
    5. Autoritatile competente ale partii/partilor contractante a carei aprobare a fost ceruta vor elibera autorizatia in termen de o luna, fara discriminare din punct de vedere al nationalitatii sau al locului unde operatorul de transport este stabilit. Daca aceste autoritati nu convin asupra conditiilor autorizarii, acestea vor informa autoritatile competente ale partii/partilor contractante in cauza asupra motivelor dezacordului.
    Art. 17
    Autoritatile competente a doua sau mai multe parti contractante pot conveni sa simplifice procedura de autorizare, modelul cererii de autorizare si modelul autorizatiei pentru transportul efectuat intre aceste parti contractante. Comisia mixta va fi informata asupra acestor intelegeri.

    SECTIUNEA a IX-a
    Controale, sanctiuni si asistenta reciproca

    Art. 18
    Documentele de control la care se face referire in art. 10 si autorizatiile la care se face referire in art. 15 vor fi pastrate la bordul autobuzului sau al autocarului si vor fi prezentate pentru control, la cererea oricarui functionar autorizat sa controleze.
    Art. 19
    Autoritatile competente ale partilor contractante vor lua masuri pentru ca operatorii de transport sa respecte prevederile acestui acord.
    Art. 20
    O copie legalizata de pe licenta pentru derularea de transporturi prin intermediul serviciilor ocazionale internationale cu autobuzul si autocarul, la care se face referire in art. 1 paragraful 1 lit. a), liniuta a doua, va fi pastrata la bordul autobuzului sau al autocarului si va fi prezentata la cererea oricarui functionar autorizat sa controleze.
    Comisia mixta infiintata in baza art. 23 va fi informata asupra modelelor acestor documente eliberate de autoritatile competente ale partilor contractante.
    Art. 21
    Autoritatile competente ale partilor contractante vor stabili un sistem de sanctiuni pentru incalcarea prevederilor acestui acord. Sanctiunile astfel aplicate trebuie sa fie eficiente, proportionale si descurajatoare.
    Art. 22
    1. Daca transportatorii nerezidenti au comis incalcari grave sau repetate ale reglementarilor in vigoare in domeniul transportului rutier, in special ale celor referitoare la timpul de conducere si de odihna si la siguranta rutiera si care ar putea sa determine retragerea licentei de executie ca operator de transport rutier de calatori, autoritatile competente ale partii contractante in care s-a produs incalcarea vor furniza autoritatilor competente ale partii contractante unde operatorul de transport este stabilit toate informatiile pe care le detin referitoare la incalcarile respective si la sanctiunile pe care le-au impus.
    2. Autoritatile competente ale partii contractante pe al carei teritoriu s-au produs incalcari grave sau repetate ale reglementarilor din domeniul transportului rutier, in special a celor referitoare la timpul de conducere si de odihna si la siguranta rutiera, pot interzice operatorului de transport accesul temporar pe teritoriul acestei parti contractante.
    In ceea ce priveste Comunitatea Europeana autoritatea competenta a unui stat membru poate interzice temporar accesul numai pe teritoriul sau.
    Autoritatile competente ale partii contractante in care operatorul de transport in cauza este stabilit si comisia mixta infiintata in baza art. 23 vor fi informati asupra luarii unor astfel de masuri.
    3. In cazul in care un operator de transport a incalcat grav sau in mod repetat reglementarile din domeniul transportului rutier, in special pe cele referitoare la timpul de conducere si de odihna si la siguranta rutiera, autoritatile competente ale partii contractante in care operatorul de transport este stabilit vor lua masurile adecvate pentru a preveni repetarea acestor incalcari; aceste masuri pot include suspendarea sau retragerea licentei de executie ca transportator rutier de calatori. Comisia mixta infiintata in baza art. 23 va fi informata asupra acestor masuri.
    4. Partile contractante vor garanta dreptul operatorului de transport de a face apel impotriva sanctiunilor impuse.

    SECTIUNEA a X-a
    Comisia mixta

    Art. 23
    1. In scopul de a asigura aplicarea prevederilor prezentului acord se infiinteaza o comisie mixta. Aceasta comisie mixta este formata din reprezentanti ai partilor contractante.
    2. Comisia mixta se va intruni pentru prima data in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului acord.
    3. Comisia mixta isi va stabili propriile reguli de procedura.
    4. Comisia mixta se va intruni la solicitarea a cel putin uneia dintre partile contractante.
    5. Comisia mixta poate adopta decizii numai in cazul in care doua treimi din numarul partilor contractante, inclusiv Comisia Europeana, sunt reprezentate la reuniunea Comisiei mixte.
    6. In masura in care comisia mixta este solicitata sa ia decizii, este necesara unanimitatea partilor contractante reprezentate. In situatia in care unanimitatea nu poate fi obtinuta autoritatile competente implicate se vor intalni pentru consultari intr-o perioada de 6 luni, la cererea uneia sau a mai multor parti contractante implicate.
    Art. 24
    1. Comisia mixta va asigura aplicarea corespunzatoare a prezentului acord. Comisia mixta va fi informata asupra oricarei masuri adoptate sau care urmeaza sa fie adoptata in scopul implementarii prevederilor prezentului acord.
    2. Comisia mixta va avea in special urmatoarele atributii:
    a) pe baza informatiilor transmise de catre partile contractante, sa intocmeasca o lista a autoritatilor competente ale partilor contractante insarcinate cu indeplinirea obligatiilor mentionate in sectiunile V, VI, VII, VIII si IX;
    b) sa amendeze sau sa actualizeze documentele de control si alte modele ale documentelor stabilite in anexele la acest acord;
    c) sa amendeze sau sa actualizeze anexele privind standardele tehnice aplicabile autobuzelor si autocarelor, precum si anexa nr. 1 privind conditiile aplicabile operatorilor de transporturi rutiere de calatori, la care se face referire la art. 4, in scopul de a incorpora viitoarele masuri intreprinse in Comunitatea Europeana;
    d) sa pregateasca in scop informativ, pe baza informatiilor furnizate de catre partile contractante, o lista cu toate taxele vamale, taxele si tarifele la care se face referire in art. 9 paragrafele 4 si 5;
    e) sa amendeze sau sa actualizeze cerintele privind prevederile sociale la care se face referire in art. 8 in vederea incorporarii viitoarelor masuri intreprinse in Comunitatea Europeana;
    f) sa rezolve orice diferend care poate rezulta din aplicarea si interpretarea prezentului acord;
    g) sa faca recomandari pentru pasii urmatori in scopul liberalizarii serviciilor ocazionale care constituie inca subiect de autorizare.
    3. Partile contractante vor intreprinde masurile necesare pentru aplicarea deciziilor adoptate de Comisia mixta, in concordanta, daca este necesar, cu propriile proceduri interne.
    4. In situatia in care nu este posibila rezolvarea unui diferend in conformitate cu paragraful 2 lit. f) partile contractante implicate pot supune diferendul unei comisii de arbitraj. Fiecare parte contractanta implicata va numi un arbitru. Comisia mixta va numi, de asemenea, un arbitru.
    Deciziile arbitrilor vor fi luate cu majoritate de voturi. Partile contractante implicate in diferend trebuie sa intreprinda masurile necesare pentru aplicarea deciziilor arbitrilor.

    SECTIUNEA a XI-a
    Prevederi generale si finale

    Art. 25
    Acordurile bilaterale
    1. Prevederile acestui acord vor inlocui acele prevederi corespunzatoare acordurilor incheiate intre partile contractante. In ceea ce priveste Comunitatea Europeana aceasta prevedere se aplica acordurilor incheiate intre orice stat membru si o parte contractanta.
    2. Partile contractante, altele decat Comunitatea Europeana, pot conveni sa nu aplice prevederile art. 5 si ale anexei nr. 2 si sa aplice alte standarde tehnice autobuzelor si autocarelor care executa servicii ocazionale intre aceste parti contractante, inclusiv tranzitarea teritoriilor lor.
    3. Fara a aduce atingere prevederilor art. 6 din anexa nr. 2, prezentul acord inlocuieste prevederile relevante ale acordurilor semnate intre statele membre ale Comunitatii Europene si celelalte parti contractante.
    Totusi prevederile prin care se acorda o scutire de autorizatie, continute in acordurile bilaterale existente, incheiate intre statele membre ale Comunitatii Europene si celelalte parti contractante, pentru serviciile ocazionale mentionate la art. 7 pot fi mentinute si innoite. In acest caz partile contractante implicate vor informa imediat Comisia mixta infiintata in baza art. 23.
    Art. 26
    Semnarea
    Acest acord va fi deschis spre semnare la Bruxelles, de la 14 aprilie 2000 pana la 30 iunie 2001, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va actiona ca depozitar al prezentului acord.
    Art. 27
    Ratificarea sau aprobarea si depozitarul acordului
    Acest acord va fi aprobat sau ratificat de catre semnatari, in conformitate cu propriile proceduri. Instrumentele de aprobare sau de ratificare vor fi depuse de catre partile contractante la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va notifica tuturor celorlalti semnatari.
    Art. 28
    Intrarea in vigoare
    1. Acest acord va intra in vigoare pentru partile contractante care l-au aprobat sau l-au ratificat atunci cand 4 parti contractante, inclusiv Comunitatea Europeana, l-au aprobat sau l-au ratificat in prima zi a celei de a treia luni de la data la care va fi fost depus cel de al patrulea instrument de ratificare sau aprobare ori in prima zi a celei de a sasea luni de la depunerea acestuia, cu conditia ca in acest ultim caz sa se inainteze o declaratie corespunzatoare in momentul ratificarii acordului.
    2. Acest acord va intra in vigoare pentru fiecare parte contractanta care l-a aprobat sau ratificat dupa intrarea in vigoare conform prevederilor paragraful 1 in prima zi a celei de a treia luni de la data la care partea contractanta implicata a depus instrumentul de aprobare sau de ratificare.
    Art. 29
    Durata acordului; evaluarea derularii acordului
    1. Acest acord este incheiat pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare.
    2. Durata acestui acord va fi prelungita automat pe perioade succesive de cate 5 ani pentru partile contractante care nu isi exprima dorinta de a-l denunta. In acest din urma caz partea contractanta implicata va instiinta depozitarul asupra intentiei sale, conform prevederilor art. 31.
    3. Inainte de incheierea fiecarei perioade de 5 ani Comisia mixta va evalua modul in care s-a derulat acest acord.
    Art. 30
    Aderarea
    1. Dupa intrarea in vigoare prezentul acord va fi deschis aderarii tarilor care sunt membre cu drepturi depline ale Conferintei Europene a Ministrilor de Transport (CEMT). In cazul aderarii la prezentul acord a tarilor membre la Acordul privind Spatiul Economic European, prevederile prezentului acord nu se vor aplica intre partile contractante la Acordul privind Spatiul Economic European.
    2. Acest acord va fi, de asemenea, deschis aderarii Republicii San Marino, Principatului Andorei si Principatului Monaco.
    3. Pentru fiecare stat care adera la acest acord dupa intrarea in vigoare prevazuta la art. 28 acordul va intra in vigoare in prima zi a celei de a treia luni dupa depunerea de catre acest stat a instrumentului de aderare.
    4. Fiecare stat care adera la prezentul acord dupa intrarea in vigoare prevazuta la art. 28 poate beneficia de o perioada de maximum 3 ani pentru adoptarea prevederilor echivalente celor din directivele enumerate in anexa nr. 1. Comisia mixta va fi informata asupra adoptarii oricaror astfel de masuri.
    Art. 31
    Denuntarea
    Fiecare parte contractanta poate sa denunte unilateral acordul prin notificarea simultana, inainte cu un an, a celorlalte parti contractante, prin intermediul depozitarului acordului. Comisia mixta va fi, de asemenea, informata asupra motivelor denuntarii. Totusi acordul nu poate fi denuntat in primii 4 ani de la intrarea in vigoare prevazuta la art. 28.
    Daca acordul este denuntat de una sau mai multe parti contractante si numarul acestora scade sub numarul convenit initial pentru intrarea in vigoare prevazuta la art. 28, acordul ramane in vigoare numai daca Comisia mixta formata din partile contractante ramase nu decide altfel.
    Art. 32
    Incetarea obligatiilor
    O parte contractanta care a aderat la Uniunea Europeana, de la data aderarii nu va mai fi tratata ca parte contractanta.
    Art. 33
    Anexe
    Anexele la prezentul acord constituie parte integranta a acestuia.
    Art. 34
    Redactarea
    Prezentul acord, redactat in limbile engleza, franceza si germana, toate textele fiind egal autentice, va fi depozitat in arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite cate o copie legalizata fiecarei parti contractante.
    Fiecare parte contractanta va asigura traducerea exacta a acordului in limba sau in limbile oficiale ale acesteia. O copie de pe aceste traduceri va fi depusa la arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.
    Depozitarul va transmite partilor contractante o copie de pe toate traducerile acordului si ale anexelor.
    Drept care subsemnatii plenipotentiari au semnat acest acord.

    ANEXA 1

                               CONDITIILE
aplicabile operatorilor de transport rutier de calatori la care se face referire in art. 4

    Directiva Comunitatii Europene la care se face referire art. 4 este urmatoarea:
    - Directiva Consiliului 96/26/EC din 29 aprilie 1996 privind accesul la profesiunea de operator de transport rutier de marfuri si de operator de transport rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor dovezi de calificare menite sa faciliteze acestor operatori dreptul la libertatea de stabilire pentru operatiuni de transport nationale si internationale. (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, pag. 1) amendata prin Directiva Consiliului 98/76/EC din 1 octombrie 1998 (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, pag. 17)

    ANEXA 2

                             STANDARDE TEHNICE
                      aplicabile autobuzelor si autocarelor

    Art. 1
    La data intrarii in vigoare pentru fiecare parte contractanta a Acordului INTERBUS autobuzele si autocarele utilizate in transportul international ocazional de calatori vor indeplini conditiile stabilite in urmatoarele texte legale:
    a) Directiva Consiliului 96/96/CE din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la inspectia tehnica a autovehiculelor si remorcilor acestora (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 46 din 17 februarie 1997, pag. 1);
    b) Directiva Consiliului 92/6/CEE din 10 februarie 1992 privind instalarea si utilizarea in Comunitate a dispozitivelor pentru limitarea vitezei pe anumite categorii de autovehicule (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 57 din 23 februarie 1992, pag. 27);
    c) Directiva Consiliului 96/53/CEE din 25 iulie 1996 privind greutatile, dimensiunile si alte caracteristici tehnice ale unor vehicule de transport rutier (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 235 din 17 septembrie 1996, pag. 59);
    d) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85 din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de inregistrare utilizat in transporturile rutiere (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 370 din 31 decembrie 1985, pag. 8), asa cum este amendat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2135/98 din 24 septembrie 1998 (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 274 din 9 octombrie 1998, pag. 1) sau prin regulile echivalente din Acordul AETR, inclusiv protocoalele la acesta.
    Art. 2
    De la data intrarii in vigoare pentru fiecare parte contractanta a Acordului INTERBUS, partile contractante, altele decat Comunitatea Europeana, vor aplica pentru autobuzele si autocarele utilizate in derularea transporturilor ocazionale internationale de calatori urmatoarele directive comunitare sau regulamente CEE - O.N.U. echivalente, referitoare la prevederile uniforme privind omologarea vehiculelor noi si a echipamentelor acestora.
________________________________________________________________________________
Subiectul            Regulamentul          Directivele UE       Data intrarii
                     CEE - O.N.U./ultimul  (initiale - ultimul  in vigoare in UE
                     amendament            amendament)
________________________________________________________________________________
Emisii de ardere            49/01                 88/77         1 octombrie 1993
                     49/02, omologarea A     91/542 etapa 1     1 octombrie 1996
                     49/02, omologarea B     91/542 etapa 2
                                                  96/1
Fum                         24/03                 72/306        2 august 1972
Nivel de zgomot             51/02                 70/157        1 octombrie 1989
                                                  84/424        1 octombrie 1996
                                                  92/97
Sistem de franare           13/09                 71/320        1 octombrie 1991
                                                  88/194        1 octombrie 1994
                                                  91/422
                                                  98/12
Pneuri                        54                  92/23         1 ianuarie 1993
Instalatia de               48/01                 76/756        1 ianuarie 1994
iluminare si                                      91/663
semnalizare                                       97/28
________________________________________________________________________________

    Art. 3
    Autobuzele si autocarele utilizate pentru derularea urmatoarelor servicii:
    a) servicii din orice stat membru al Comunitatii Europene (cu exceptia Greciei) catre orice parte contractanta la Acordul INTERBUS;
    b) servicii din orice parte contractanta la Acordul INTERBUS catre orice stat membru al Comunitatii Europene (cu exceptia Greciei);
    c) servicii din orice parte contractanta la Acordul INTERBUS catre Grecia, care tranziteaza orice alt stat membru al Comunitatii Europene si care sunt operate de operatori de transport stabiliti in orice parte contractanta la Acordul INTERBUS
    sunt supuse urmatoarelor reguli:
    1. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data inainte de 1 ianuarie 1980 nu pot fi utilizate pentru a opera serviciile ocazionale care fac obiectul Acordului INTERBUS;
    2. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1980 si 31 decembrie 1981 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2000;
    3. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1982 si 31 decembrie 1983 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2001;
    4. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1984 si 31 decembrie 1985 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2002;
    5. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1986 si 31 decembrie 1987 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2003;
    6. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1988 si 31 decembrie 1989 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2004;
    7. incepand cu 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate numai autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data dupa data de 1 ianuarie 1990 (euro 0);
    8. incepand cu 1 ianuarie 2007 pot fi utilizate numai autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data dupa data de 1 octombrie 1993 (euro 1).
    Art. 4
    Autobuzele si autocarele utilizate pentru derularea urmatoarelor servicii:
    a) servicii din Grecia catre partile contractante la Acordul INTERBUS;
    b) servicii din partile contractante la Acordul INTERBUS catre Grecia
sunt supuse urmatoarelor reguli:
    1. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data inainte de 1 ianuarie 1980 nu pot fi utilizate pentru operarea serviciilor ocazionale care fac obiectul Acordului INTERBUS;
    2. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1980 si 31 decembrie 1981 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2000;
    3. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1982 si 31 decembrie 1983 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2001;
    4. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1984 si 31 decembrie 1985 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2003;
    5. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1986 si 31 decembrie 1987 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2005;
    6. autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1988 si 31 decembrie 1989 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2007;
    7. incepand cu 1 ianuarie 2008 pot fi utilizate numai autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data la 1 ianuarie 1990 (euro 0);
    8. incepand cu 1 ianuarie 2010 pot fi utilizate numai autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data la 1 octombrie 1993 (euro 1).
    Art. 5
    Autobuzele si autocarele comunitare utilizate in traficul bilateral intre Grecia si alte state membre ale Comunitatii Europene si care tranziteaza parti contractante la Acordul INTERBUS nu se supun acestor reguli privind normele tehnice, dar se supun regulamentelor din Comunitatea Europeana.
    Art. 6
    1. Regulile privind normele tehnice incluse in acordurile bilaterale sau in alte intelegeri incheiate intre statele membre ale Comunitatii Europene si partile contractante la Acordul INTERBUS, referitoare la traficul bilateral si de tranzit, si care sunt mai restrictive decat regulile stabilite in prezentul acord pot fi aplicate pana la data de 31 decembrie 2006.
    2. Statele membre ale Comunitatii Europene si partile contractante la Acordul INTERBUS implicate vor informa comisia mixta infiintata in baza art. 23 din acord asupra continutului unor astfel de acorduri sau intelegeri bilaterale.
    Art. 7
    1. Un document care atesta data primei inmatriculari a vehiculului trebuie pastrat la bord si prezentat la cererea oricarui functionar autorizat. In sensul prezentei anexe, termenul data primei inmatriculari a vehiculului inseamna prima inmatriculare a vehiculului dupa fabricatie. Cand aceasta data a inmatricularii nu se cunoaste, data constructiei va fi data de referinta.
    2. In cazul in care motorul original a fost inlocuit cu un alt motor documentul la care se face referire in paragraful 1 va fi inlocuit cu un document care sa certifice compatibilitatea noului motor cu regulile omologarii mentionate la art. 3.
    Art. 8
    1. Fara a aduce atingere prevederilor lit. a) a art. 1 din prezenta anexa, partile contractante pot organiza efectuarea in mod aleatoriu a unor inspectii in scopul verificarii respectarii prevederilor Directivei 96/96/CE de catre autobuzele si autocarele implicate. In sensul prezentei anexe, inspectii aleatorii desemneaza inspectii neprogramate si inopinate, efectuate de catre autoritati pe sosele, asupra autobuzelor si autocarelor care circula pe teritoriul unei parti contractante.
    2. Pentru a efectua inspectiile in trafic, la care se face referire in prezenta anexa, autoritatile competente ale partilor contractante vor utiliza lista de control prevazuta in anexele nr. II a) si II b). O copie de pe aceasta lista, completata de catre autoritatile care au efectuat controlul, va fi inmanata soferului autobuzului sau al autocarului si prezentata la cerere, pentru a simplifica sau a evita pe cat posibil inspectiile ulterioare efectuate in decursul unei perioade scurte si nerezonabile de timp.
    3. In cazul in care inspectorul considera ca insuficienta intretinere a autobuzului sau a autocarului justifica o examinare mai profunda, autobuzul sau autocarul poate fi supus unei inspectii tehnice intr-un centru autorizat, conform art. 2 din Directiva 96/96/CE.
    4. Fara a aduce atingere altor sanctiuni care pot fi impuse, daca inspectia tehnica dovedeste neconformitatea autobuzului sau a autocarului cu prevederile Directivei 96/96/CE si prin urmare autobuzul sau autocarul este considerat ca prezentand un mare risc pentru calatori sau pentru alti participanti la trafic, atunci acestui autobuz sau autocar i se poate interzice imediat sa circule pe drumurile publice.
    5. Verificarile rutiere se vor desfasura fara discriminare din punct de vedere al nationalitatii, al domiciliului soferului sau al inmatricularii autobuzului ori autocarului.

    ANEXA 2 a)

                            BULETIN DE CONTROL

    1. Locul verificarii ........................... 2. Data .................. 3. Ora ............
    4. Marca nationala a vehiculului si numarul de inmatriculare ................................
    5. Tipul vehiculului
        ______
       |______| Autocar*)
    6. Numele si adresa operatorului de transport care realizeaza transportul ....................................
    7. Nationalitatea ......................
    8. Sofer ...............................
    9. Expeditor, adresa, locul de imbarcare ..................................
    10. Destinatar, adresa, locul de coborare .................................
    11. Masa bruta ..............................
    12. Motivele neconformitatii:
    - sistemul de franare si componentele acestuia;
    - sistemul de directie;
    - farurile, dispozitivele de iluminat si de semnalizare;
    - rotile/butucii rotilor/pneurile;
    - sistemul de evacuare;
    - opacitatea fumului (Diesel);
    - emisii gazoase (benzina)
    13. Diverse/observatii
    14. Autoritatea/agentul care a realizat inspectia
    15. Rezultatul controlului:
    - aprobat;
    - aprobat cu defecte minore;
    - defecte serioase;
    - interzicerea imediat a circulatiei.

        ...............................................................
        (semnatura inspectorului care a efectuat controlul/autorizatia)

------------
    *) Autovehicule cu cel putin 4 roti, utilizate pentru transportul de persoane, avand mai mult de 8 locuri in afara de locul soferului (categoriile M2, M3).

    ANEXA 2 b)

                               NORME TEHNICE
                   privind verificarea vehiculului in trafic

    Autobuzele si autocarele, astfel cum sunt definite in art. 3, trebuie mentinute intr-o asemenea stare incat autoritatile care realizeaza inspectia sa le poata considera conforme cu normele tehnice.
    Componentele care urmeaza sa fie controlate le vor include pe cele considerate importante pentru functionarea sigura si nepoluanta. Pe langa verificarile tehnice simple privind functionarea anumitor elemente (sistemul de iluminare, de semnalizare, starea pneurilor etc.) se vor efectua teste si/sau inspectii specifice privind sistemul de franare si emisiile autobuzului sau ale autocarului in urmatoarele moduri:

    1. Dispozitivele de franare
    Este obligatoriu ca fiecare componenta a sistemului de franare si mijloacele de actionare ale acestora sa fie mentinute in conditii de functionare bune si sa fie reglate in mod corespunzator.
    Franele autobuzului sau ale autocarului trebuie sa poata indeplini urmatoarele 3 functii de franare:
    a) pentru autobuze si autocare si remorcile acestora, un sistem de franare capabil sa incetineasca si sa opreasca vehiculul in siguranta, rapid si eficient, indiferent de incarcatura si de inclinatia drumului pe care se deplaseaza;
    b) pentru autobuze si autocare si remorcile acestora, o frana de parcare capabila sa mentina autobuzul sau autocarul imobil, indiferent de incarcatura, pe un drum cu o inclinare in panta sau in rampa considerabila, suprafetele active ale franelor fiind tinute in pozitie de franare de un dispozitiv a carui actiune este pur mecanica;
    c) pentru autobuze si autocare, o frana secundara (de siguranta) capabila sa incetineasca si sa opreasca autocarul sau autobuzul, indiferent de incarcatura, pe o distanta rezonabila, chiar si in cazul defectarii franei de serviciu.
    In cazul in care autoritatile care realizeaza inspectia au indoieli in ceea ce priveste conditia de intretinere a autobuzului sau a autocarului, acestea pot controla performantele sistemului de franare al autobuzului sau autocarului in conformitate cu cateva sau cu toate prevederile anexei nr. II pct. 1 la Directiva 96/96/CE.

    2. Emisii de evacuare
    2.1. Emisii de evacuare
    2.1.1. Autobuze sau autocare echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie (cu benzina)
    a) Cand emisiile de evacuare nu sunt controlate de un sistem complex de control al emisiilor, asa cum este un catalizator cu 3 cai si o sonda lambda
    (1) Inspectia vizuala a sistemului de evacuare, pentru a verifica daca sunt scurgeri
    (2) Daca este nevoie, inspectia vizuala a sistemului de control al emisiilor, pentru a verifica daca vehiculul este dotat cu echipamentul necesar.
    Dupa o perioada potrivita de conditionare a motorului (avandu-se in vedere recomandarile producatorului) se masoara continutul de monoxid de carbon (CO) al gazelor de esapament cand motorul merge in ralanti (fara sarcina).
    Continutul maxim admis de CO in gazele de esapament este cel stabilit de producatorul autobuzului sau al autocarului. Cand aceasta informatie nu este disponibila sau cand autoritatile competente ale partilor contractante hotarasc sa nu considere aceasta cifra ca o valoare de referinta, continutul de CO nu trebuie sa depaseasca urmatoarele procente:
    - pentru autobuzele si autocarele inmatriculate sau puse in circulatie pentru prima data intre data la care partile contractante au hotarat ca autobuzele si autocarele sa se conformeze cu prevederile Directivei 70/220/EEC*1) si 1 octombrie 1986: CO - 4,5% vol.;
    - pentru autobuzele si autocarele inmatriculate sau puse in circulatie pentru prima data dupa data de 1 octombrie 1986: CO - 3,5% vol.
    b) Cand emisiile gazelor de esapament sunt controlate de un sistem complex de control al emisiilor de tipul catalizator cu 3 cai si sonda lambda
    (1) Inspectie vizuala a sistemului de evacuare, pentru a verifica daca nu sunt scurgeri si daca toate componentele sunt complete
    (2) Inspectie vizuala a sistemului de control al emisiilor, pentru a verifica daca vehiculul este dotat cu echipamentul necesar
    (3) Determinarea eficientei sistemului de control al emisiilor prin masurarea valorii lambda si a continutului de CO al gazelor de evacuare in conformitate cu prevederile pct. 4 sau cu metodele propuse de producator si aprobate in momentul efectuarii omologarii de tip. Pentru fiecare testare motorul este conditionat in conformitate cu recomandarile producatorului autobuzului sau autocarului
    (4) Emisiile la teava de esapament - valorile limita:
    Masurarea in cazul mersului in gol accelerat, turatia motorului fiind de cel putin 2.000 rot./min:
    Continutul maxim admis de CO in gazele de esapament este cel stabilit de producatorul autobuzului sau al autocarului. Cand aceasta informatie nu este disponibila, continutul maxim de CO nu trebuie sa depaseasca 0,5% vol.
    Masurarea in cazul mersului in gol accelerat, turatia motorului fiind de cel putin 2.000 rot./min:
    Continutul de CO: maximum 0,3% vol.
    Lambda: 1 +/- 0,03, in concordanta cu specificatiile producatorului.
    2.1.2. Autobuze si autocare echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (Diesel)
    Masurarea opacitatii gazului de esapament in accelerare libera (fara sarcina, de la turatia de mers in gol pana la turatia de intrerupere a alimentarii). Nivelul concentratiei nu trebuie sa depaseasca nivelul inregistrat pe placuta conform Directivei 72/306/CEE*2). Cand aceasta informatie nu este disponibila sau cand autoritatile competente ale partilor contractante hotarasc sa nu o considere drept valoare de referinta, valorile limita ale coeficientului de absorbtie sunt urmatoarele:
    Coeficientul maxim de absorbtie pentru:
    - motor Diesel cu aspiratie naturala = 2,5 m^-1 ,
    - motor Diesel cu turbocompresor = 3,0 m^-1
sau valori echivalente, acolo unde se folosesc echipamente de tip diferit de cele folosite pentru omologare de tip CE.
    2.1.3. Dispozitive de verificare
    Emisiile autobuzelor si autocarelor sunt verificate folosindu-se dispozitivele destinate sa stabileasca cu acuratete daca acestea s-au incadrat in valorile limita prescrise sau indicate de producator.
    2.2. Atunci cand este necesar se realizeaza o verificare asupra functionarii corecte a calculatorului de bord care supravegheaza emisiile poluante (OBD).
------------
    *1) Directiva Consiliului 70/220/EEC din 20 martie 1970 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la masurile care trebuie luate impotriva poluarii aerului cu emisiile autovehiculelor (OJ No L 76, 9 martie 1970, pag. 1) si corectura (OJ No L 81, 11 aprilie 1970, pag. 15), astfel cum a fost amendata de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 94/12/CE (OJ No L 100, 19 aprilie 1994, pag. 42).
    *2) Directiva Consiliului 72/306/EEC din 2 august 1972 privind aproximarea legilor statelor membre referitoare la masurile ce trebuie luate impotriva emisiilor poluante de la motoarele diesel folosite pe vehicule (OJ No L 190, 20 august 1972, pag. 1), astfel cum a fost amendata de Directiva Comisiei 89/491/EEC (OJ No L 238, 15 august 1989, pag. 43).

    ANEXA 3

                               MODELUL
documentului de control pentru serviciile ocazionale exceptate de autorizare

                                          (hartie verde: DIN A4 - 297 x 210 mm)

                            (Coperta-fata)
 ______________________________________________________________________________
|  (Va fi redactata in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale   |
|                  statului de inmatriculare a vehiculului.)                   |
|______________________________________________________________________________|

  Statul in care documentul       Autoritatea competenta   Carnetul Nr. .......
  de control a fost eliberat      sau organismul autorizat
  - Semnul distinctiv al tarii*1)

                                INTERBUS

                        CARNET CU FOI DE PARCURS

    Pentru serviciile rutiere ocazionale internationale de calatori, efectuate cu autobuze sau autocare stabilite prin:
    - art. 6 si 10 din Acordul privind transporturile internationale ocazionale operate cu autocare si autobuze - Acordul INTERBUS

    Numele sau numele comercial al operatorului de transport:
...............................................................................
...............................................................................
    Adresa: ...................................................................
...............................................................................

        .............................         ..............................
    (locul si data eliberarii carnetului)   (semnatura si stampila autoritatii
                                             sau organismului care a eliberat
                                                         carnetul)
------------
    *1) Regatul Belgiei (B), Regatul Danemarcei (DK), Republica Federala Germania (D), Republica Elena (GR), Regatul Spaniei (E), Republica Franceza (F), Republica Irlanda (IRL), Republica Italiana (I), Marele Ducat de Luxemburg (L), Regatul Tarilor de Jos (NL), Republica Portugheza (P), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (UK), Republica Finlanda (FIN), Republica Austria (A), Regatul Suediei (S), Republica Bulgaria (BG), Republica Ceha (CZ), Republica Estonia (EST), Republica Ungaria (H), Republica Lituania (LT), Republica Letonia (LV), Republica Polonia (PL), Romania (RO), Republica Slovacia (SK), Republica Slovenia (SLO) - lista va fi completata.

                                          (hartie verde: DIN A4 - 29.7 x 12 cm)

           (Pagina de garda a carnetului cu foi de parcurs - fata)
 ______________________________________________________________________________
| (Va fi redactata in limba oficiala sau in cateva dintre limbile oficiale ale |
|       Partii Contractante unde operatorul de transport este stabilit)        |
|______________________________________________________________________________|

                              AVIZ IMPORTANT

    1. Serviciile la care se face referire in acordul INTERBUS sunt urmatoarele:

    1) Transportul rutier international de calatori avand orice nationalitate, prin intermediul serviciilor ocazionale:
    - intre teritoriile a doua Parti Contractante, sau incepand si sfarsind pe teritoriul aceleiasi Parti Contractante si, daca in timpul acestor servicii apare ca necesar, in tranzit pe teritoriul altei Parti Contractante sau pe teritoriul unui Stat care nu este Parte Contractanta;
    - efectuate in schimbul unei plati de catre operatorii de transport stabiliti intr-una din Partile Contractante in conformitate cu legislatia nationala, si care detine o licenta de transport pentru efectuarea serviciilor internationale ocazionale cu autocare si autobuze;
    - utilizand autocare si autobuze inmatriculate pe teritoriul Partii Contractante unde operatorul de transport este stabilit, si care, prin constructia si echipamentul lor sunt destinate sa transporte mai mult de noua persoane, inclusiv soferul si sunt folosite in acest scop;
    2) Calatoriile in gol a vehiculelor in legatura cu aceste servicii.
    3) In sensul Acordului INTERBUS, termenul "teritoriu al Partii Contractante" reprezinta, cu referire la Comunitatea Europeana, acele teritorii unde se aplica Tratatul de infiintare a Comunitatii si in conditiile stipulate in acel Tratat.
    4) Posibilitatea de a opera servicii ocazionale nationale intr-o Parte Contractanta de catre operatorii stabiliti intr-o alta Parte Contractanta nu face obiectul Acordului INTERBUS.
    5) Utilizarea pentru transportul marfurilor in scopuri comerciale a autobuzelor si autocarelor proiectate pentru a transporta pasageri nu face obiectul acestui Acord.
    6) Acordul INTERBUS nu se aplica serviciilor ocazionale in cont propriu.

    2. Serviciile internationale ocazionale exceptate de la autorizare pe teritoriul oricarei Parti Contractante, alta decat cea in care operatorul de transport este stabilit conform prevederilor Articolului 6 al Acordului INTERBUS, sunt urmatoarele:

    1. serviciile cu usile inchise, sunt serviciile in care, acelasi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelasi grup de calatori de-a lungul calatoriei, si de a-l aduce inapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat in Partea Contractanta pe teritoriul careia operatorul de transport este stabilit.
    2. servicii in care cursa dus se efectueaza incarcat si cea de intoarcere in gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul Partii Contractante unde operatorul de transport este stabilit.
    3. servicii in care cursa dus se efectueaza in gol si toti calatorii sunt imbarcati din acelasi loc cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:
    a) calatorii formeaza grupuri, pe teritoriul unei tari care nu este Parte Contractanta sau al unei alte Parti Contractante - alta decat cea in care operatorul de transport este stabilit sau decat cea unde sunt imbarcati calatorii - pe baza unui contract de transport incheiat inainte de sosirea lor pe teritoriul acestei din urma Parti Contractante. Calatorii sunt transportati pe teritoriul Partii Contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    b) calatorii au fost adusi in prealabil, de acelasi operator de transport, in conditiile prevazute la punctul 2, pe teritoriul Partii Contractante de unde sunt imbarcati din nou si transportati pe teritoriul Partii Contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    c) calatorii au fost invitati sa calatoreasca pe teritoriul unei alte Parti Contractante, costul transportului fiind suportat de catre persoana care a lansat invitatia. Acesti calatori trebuie sa constituie un grup omogen, care nu a fost format numai in scopul de a intreprinde aceasta calatorie particulara si care este adus pe teritoriul Partii Contractante, in care operatorul de transport este stabilit.
    4. operatiunile de tranzit intre Partile Contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizatie, vor fi de asemenea scutite de autorizatie.
    5. autobuzele si autocarele neincarcate utilizate exclusiv pentru inlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat in timp ce desfasura un serviciu international reglementat prin acest Acord vor fi de asemenea scutite de autorizatie.
    Pentru serviciile efectuate de catre operatorii de transport stabiliti in Comunitatea Europeana, punctele de plecare si/sau de destinatie ale acestor servicii pot fi in orice Stat Membru al Comunitatii Europene, independent Statul Membrul in care vehiculul este inmatriculat sau in care operatorul de transport este stabilit.

    3. Conditii aplicabile autobuzelor si autocarelor

    Autobuzele si autocarele utilizate in operarea serviciilor internationale ocazionale la care se face referire in Acordul INTERBUS vor respecta standardele tehnice in conformitate cu Articolul 5 si Anexa 2 ale acestui Acord.

    4. Informatii privind modul de completare a foii de parcurs

    1. Pentru fiecare calatorie efectuata ca un serviciu ocazional, operatorul de transport trebuie, inainte de inceperea calatoriei, sa completeze o foaie de parcurs, in dublu exemplar.
    Operatorul de transport poate inscrie numele calatorilor pe o lista intocmita pe o foaie separata, care va fi anexata foii de parcurs. Stampila operatorului de transport, si daca este necesar, semnatura acestuia sau a soferului vehiculului, trebuie puse atat pe foaia de parcurs cat si pe lista de calatori.
    Pentru serviciile in care calatoria dus se efectueaza in gol, foaia de parcurs poate fi completata in modul prezentat anterior, in momentul imbarcarii.
    Originalul foii de parcurs se va pastra la bordul autobuzului sau autocarului pe tot parcursul calatoriei si va fi prezentata la cererea oricarui controlor autorizat.
    2. Pentru serviciile in care calatoria se efectueaza in gol, la care se face referire la punctul 4C al foii de parcurs, operatorul de transport trebuie sa ataseze documentului de control, urmatoarele documente explicative:
    - in cazurile mentionate la punctul 4C.1: copia contractului de transport sau orice alt document echivalent care sa cuprinda datele esentiale ale acestui contract (in special locul, tara si data incheierii, locul, tara si data cand calatorii sunt imbarcati, locul si tara de destinatie);
    - in cazul serviciilor care cad sub incidenta punctului 4C.2: foaia de parcurs care insoteste autobuzul sau autocarul in timpul calatoriei la dus incarcat si la intoarcere in gol efectuata cu scopul de a duce calatorii pe teritoriul Partii Contractante, de unde sunt readusi;
    - in cazul serviciilor operate sub incidenta punctului 4C.3: scrisoarea de invitatie de la persoana care lanseaza invitatia sau o fotocopie a acesteia.
    3. In timpul derularii serviciilor ocazionale nici un calator nu poate urca sau cobori in timpul calatoriei, cu exceptia cazurilor autorizate de catre autoritatile competente. In acest caz este necesara o autorizatie.
    4. Operatorul de transport este obligat sa verifice corectitudinea si conformitatea completarii foilor de parcurs. Acestea vor fi completate cu majuscule si cu cerneala care nu se sterge.
    5. Carnetul cu foi de parcurs nu este transferabil.

    Figura 1, reprezentand FOAIA DE PARCURS - FATA se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 515 din 17.07.2002, la pagina 13.

 INTERBUS        (FOAIA DE PARCURS - FATA) (hartie verde: DIN A4 + 29.7 x 21 cm)
 _____________    ____________________________
|             |  |Va fi redactata in limba    |     Carnet nr. ......
|             |  |oficiala (limbile oficiale) |     Foaie de parcurs nr. ......
|             |  |sau intr-una dintre limbile |
|             |  |oficiale ale Partii         |
|             |  |Contractante unde operatorul|
|             |  |de transport este stabilit  |
|_____________|  |____________________________|
 (Statul in
 care documentul
 a fost eliberat)
 - Semnul
 distinct al
 tarii -
 ______________________________________________________________________________
|                                           |                                  |
|1.                                         |                                  |
|                                           |                                  |
|    Numarul de inmatriculare al vehiculului| Numarul locurilor disponibile    |
|___________________________________________|__________________________________|
|  |                                        |   ______________________________ |
|  |                                        |   ______________________________ |
|  |                                        |                                  |
|2.|                                        |                                  |
|  |________________________________________|__________________________________|
|  | Numele sau numele comercial al         |                                  |
|  | operatorului de transport              |                                  |
|__|________________________________________|__________________________________|
|  |                                        |                                  |
|  |                                        | 1 ______________________________ |
|3.|                                        | 2 ______________________________ |
|  | Numele soferului sau al soferilor      | 3 ______________________________ |
|__|________________________________________|__________________________________|
|  | Felul serviciului (se bareaza casuta care corespunde si se adauga         |
|  | informatiile suplimentare cerute)                                         |
|  |___________________________________________________________________________|
|  |   |                        |   |                                          |
|  |   |                        |   |                                          |
|  | A |                        | B | Calatoria dus incarcat/                  |
|  |   | Calatorie cu usile     |   | Calatoria intors in gol                  |
|  |   | inchise                |   |                                          |
|  |   |                        |   | - Localitatea unde calatorii sunt        |
|  |   |                        |   | debarcati si semnul distinctiv al tarii  |
|  |   |                        |   | .......................                  |
|  |___|________________________|___|__________________________________________|
|  |   |                                                  |                    |
|  |   | Calatoria dus in gol si toti calatorii sunt      |                    |
|  |   | imbarcati din acelasi loc si transportati in tara|                    |
|  | C | in care operatorul de transport este stabilit    |                    |
|  |   | - Localitatea de debarcare a calatorilor si      |                    |
|  |   | semnul distinctiv al tarii ....................  |                    |
|  |___|__________________________________________________|____________________|
|  |   | a) Calatorii au fost reuniti, in baza unui                            |
|  |   | contract de transport incheiat la               ____________   (Data) |
|  |   |                                                                       |
|  |   | Cu ________________________________________         (agentia de voiaj,|
|  |   |                                                      asociatia etc)   |
|  | C1| b) Calatorii au fost reuniti pe teritoriul:                           |
|  |   |    a) unei tari care nu este                     (Numele acestei tari)|
|  |   |    Parte Contractanta __________________________                      |
|4.|   |    b) unei Parti Contractante alta decat                              |
|  |   |     aceea in care operatorul de transport        (Numele acestei tari)|
|  |   |     este stabilit                 ______________                      |
|  |   | c) Locul si Partea Contractanta in care          (Numele acestei tari)|
|  |   | calatorii au fost imbarcati       ______________                      |
|  |   | d) Se transporta in Partea Contractanta in care  (Numele acestei tari)|
|  |   | operatorul de transport este stabilit __________                      |
|  |   | - Copia contractului de transport sau a unui document                 |
|  |   | echivalent (cf. al Avizului important de la pct 4).                   |
|  |___|_______________________________________________________________________|
|  |   | Calatorii au fost adusi in prealabil de catre acelasi operator de     |
|  |   | transport prin operarea unui serviciu, mentionat la pct B, in Partea  |
|  |   | Contractanta din care vor fi luati din nou si transportati pe         |
|  |   | teritoriul Partii Contractante in care operatorul de transport este   |
|  | C2| stabilit                                                              |
|  |   | - Se ataseaza o foaie de parcurs folosita in cursul calatoriei        |
|  |   | precedente dus cu incarcare si in gol la retur                        |
|  |___|_______________________________________________________________________|
|  |   | Calatorii au fost invitati sa calatoreasca in ............ (Numele    |
|  |   |                                                            localitatii|
|  |   |                                                            si tara)   |
|  |   | Costul transportului fiind suportat de persoana care a                |
|  | C3| lansat invitatia si calatorii constituie un grup omogen               |
|  |   | care nu s-a format exclusiv in scopul de a intreprinde                |
|  |   | aceasta calatorie particulara. Se ataseaza scrisoarea                 |
|  |   | de invitatie (sau fotocopia invitatiei).                              |
|  |   | Grupul este adus pe teritoriul Partii Contractante in                 |
|  |   | care operatorul de transport este stabilit.                           |
|__|___|_______________________________________________________________________|

                           (Foaia de parcurs - verso)
 ______________________________________________________________________________
|  |Itinerar |                     Etapele zilnice                             |
|  |_________|_________________________________________________________________|
|  | Date    |     De la     |       La      |      km      |  km  | Puncte de |
|  |         |Localitate/Tara|Localitate/Tara|cu incarcatura|in gol| trecere a |
|  |         |               |               |              |      |frontierei |
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|5.|_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  |_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|__|_________|_______________|_______________|______________|______|___________|
|  | Lista calatorilor                                                         |
|  |___________________________________________________________________________|
|  |  1.                    | 22.                    | 43.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  2.                    | 23.                    | 44.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  3.                    | 24.                    | 45.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  4.                    | 25.                    | 46.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  5.                    | 26.                    | 47.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  6.                    | 27.                    | 48.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  7.                    | 28.                    | 49.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  8.                    | 29.                    | 50.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  |  9.                    | 30.                    | 51.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 10.                    | 31.                    | 52.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|6.| 11.                    | 32.                    | 53.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 12.                    | 33.                    | 54.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 13.                    | 34.                    | 55.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 14.                    | 35.                    | 56.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 15.                    | 36.                    | 57.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 16.                    | 37.                    | 58.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 17.                    | 38.                    | 59.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 18.                    | 39.                    | 60.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 19.                    | 40.                    | 61.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 20.                    | 41.                    | 62.                     |
|  |________________________|________________________|_________________________|
|  | 21.                    | 42.                    | 63.                     |
|__|________________________|________________________|_________________________|
|7.| Data completarii foii de parcurs     | Semnatura operatorului de transport|
|__|______________________________________|____________________________________|
|8.| Schimbari neprevazute                                                     |
|__|___________________________________________________________________________|
|9.|SStampile de |          |             |          |             |           |
|  | control daca|          |             |          |             |           |
|  | este cazul  |          |             |          |             |           |
|__|_____________|__________|_____________|__________|_____________|___________|

    ANEXA 4

                                    MODEL
de cerere pentru autorizarea unui serviciu ocazional international

                                                             (hartie alba - A4)
 ______________________________________________________________________________
|   (Va fi redactata in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale  |
|             partii contractante unde cererea a fost inaintata.)              |
|______________________________________________________________________________|

                              CERERE DE AUTORIZARE

             PENTRU A INCEPE UN SERVICIU OCAZIONAL INTERNATIONAL

operat cu autocare sau autobuze intre partile contractante in conformitate cu art. 7 din Acordul privind transportul international ocazional de calatori cu autocare sau autobuze (Acordul INTERBUS)

...............................................................................
    (autoritatea competenta a partii contractante de unde incepe serviciul, adica primul punct de imbarcare a calatorilor)

    1. Informatii referitoare la solicitantul autorizatiei:
    Numele sau numele comercial: ................................
    Adresa: .....................................................
    Tara: .......................................................
    Telefon: ....................................................
    Fax: ........................................................

                          (a doua pagina a cererii)
    2. Scop, motive si descrierea serviciului ocazional:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    3. Informatii privind itinerarul:
    a) Locul de plecare a serviciului: ..................... Tara .............
    b) Locul de destinatie a serviciului: .................. Tara .............
    Ruta principala a serviciului si punctele de trecere a frontierei:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Tarile ale caror teritorii sunt tranzitate fara imbarcarea sau debarcarea calatorilor:
    ..................      ..................
    ..................      ..................
    ..................      ..................
    4. Data desfasurarii serviciului:          ..........................
    5. Numarul (numerele) de inmatriculare
       al (ale) autobuzului (autobuzelor)
       sau autocarului (autocarelor):          ..........................
                                               ..........................
                                               ..........................
    6. Informatii suplimentare: ..........................
                                               ..........................
                                               ..........................
    7. ...........................      .......................................
            (locul si data)                    (semnatura solicitantului)

                          (a treia pagina a cererii)
                               Aviz important

    1. Operatorii de transport vor completa cererea si vor atasa dovada ca solicitantul are o licenta pentru a efectua transporturile internationale ocazionale cu autocare si autobuze mentionate la art. 1 paragraful 1 lit. a) a doua liniuta din Acordul INTERBUS.
    2. Serviciile ocazionale, altele decat cele la care se face referire in art. 6 al Acordului INTERBUS, vor fi supuse autorizarii; este vorba despre alte servicii decat cele care urmeaza:

    1. Serviciile cu usile inchise sunt serviciile in care acelasi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelasi grup de calatori de-a lungul calatoriei si pentru a-l aduce inapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat in partea contractanta pe teritoriul careia operatorul de transport este stabilit.

    2. Servicii in care calatoria dus se efectueaza incarcat si cea de intoarcere in gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul partii contractante unde operatorul de transport este stabilit.

    3. Servicii in care calatoria dus este efectuata in gol si toti calatorii sunt imbarcati din acelasi loc, in cazul indeplinirii uneia dintre urmatoarele conditii:
    a) calatorii formeaza grupuri pe teritoriul unei tari care nu este parte contractanta sau al unei alte parti contractante - alta decat cea in care operatorul de transport este stabilit sau decat cea in care sunt imbarcati calatorii - pe baza unui contract de transport incheiat inaintea sosirii lor pe teritoriul acestei din urma parti contractante. Calatorii sunt transportati pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit;
    b) calatorii au fost adusi in prealabil de catre acelasi operator de transport, in conditiile prevazute la pct. 2, pe teritoriul partii contractante de unde sunt imbarcati din nou si transportati pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit;
    c) calatorii au fost invitati sa calatoreasca pe teritoriul altei parti contractante, costul transportului fiind suportat de catre persoana care a lansat invitatia. Acesti calatori trebuie sa constituie un grup omogen care nu a fost format numai in scopul de a intreprinde aceasta calatorie speciala si care este adus in teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit.

    4. Operatiunile de tranzit intre partile contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizatie vor fi, de asemenea, scutite de autorizatie.

    5. Autobuzele si autocarele neincarcate utilizate exclusiv pentru inlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat in timp ce desfasura un serviciu international prevazut in prezentul acord vor fi, de asemenea, scutite de autorizatie.
    Pentru serviciile operate de operatori de transport stabiliti in Comunitatea Europeana punctele de plecare si/sau de destinatie ale acestor servicii pot fi in orice stat membru al Comunitatii Europene, independent de statul membru in care este inmatriculat autobuzul sau autocarul ori in care operatorul de transport este stabilit.
    3. Cererea va fi adresata autoritatii competente a partii contractante in care serviciul incepe, si anume unde are loc prima imbarcare a calatorilor.
    4. Autobuzele si autocarele utilizate vor fi inmatriculate pe teritoriul partii contractante in care operatorul de transport este stabilit.
    5. Autobuzele si autocarele utilizate in serviciile ocazionale internationale la care se face referire in Acordul INTERBUS se vor conforma normelor tehnice prevazute in anexa nr. 2 la acest acord.


    ANEXA 5

                                  MODELUL
autorizatiei pentru servicii ocazionale neliberalizate

                      (prima pagina a autorizatiei)

                                                              (hartie roz - A4)
 ______________________________________________________________________________
|   (Va fi redactata in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale  |
|               partilor contractante care emit autorizatia.)                  |
|______________________________________________________________________________|

          Partea contractanta care                   Autoritatea competenta
             a emis autorizatia
    - Semnul international distinctiv*1)
                                                       .................
                                                           (stampila)

                           AUTORIZATIA Nr. ..............
pentru un serviciu ocazional international efectuat cu autocar sau autobuz intre partile contractante in conformitate cu art. 7 al Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocare si autobuze (Acordul INTERBUS)

    pentru: ...................................................................
           (numele, prenumele sau numele comercial al operatorului de transport)
    Adresa: ................................
    Tara: ..................................
    Telefon: ...............................
    Fax: ...................................
           ............................         ...............................
             (locul si data emiterii)                (semnatura si stampila
                                                      autoritatii emitente)

                         (a doua pagina a autorizatiei)
    1. Scopul, motivele si descrierea serviciului ocazional: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    2. Informatii privind itinerarul:
    a) Locul de plecare a serviciului: ..................... Tara .............
    b) Locul de destinatie a serviciului: .................. Tara .............
    Traseul principal al serviciului si punctele de trecere a frontierei:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    4. Data desfasurarii serviciului:       ..........................
    5. Numarul (numerele) de inmatriculare
       al (ale) autobuzului (autobuzelor)
       sau autocarului (autocarelor):            ..........................
                                                 ..........................
                                                 ..........................
    5. Alte conditii:
...............................................................................
...............................................................................
    6. Lista de calatori anexata:
                                               ................................
                                                 (stampila autoritatii care a
                                                      eliberat autorizatia)
------------
    *1) Regatul Belgiei (B), Regatul Danemarcei (DK), Republica Federala Germania (D), Republica Elena (GR), Republica Spania (E), Republica Franta (F), Republica Irlanda (IRL), Republica Italia (I), Marele Ducat de Luxemburg (L), Regatul Tarilor de Jos (NL), Republica Portugheza (P), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (UK), Republica Finlanda (FIN), Republica Austria (A), Regatul Suediei (S), Republica Bulgaria (BG), Republica Ceha (CZ), Republica Estonia (EST), Republica Ungaria (H), Republica Lituania (LT), Republica Letonia (LV), Republica Polonia (PL), Romania (RO), Republica Slovacia (SK), Republica Slovenia (SLO)

                       (a treia pagina a autorizatiei)
 ______________________________________________________________________________
|  (Va fi redactata in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale   |
|            partilor contractante care elibereaza autorizatia.)               |
|______________________________________________________________________________|

                              Aviz important

    1. Autorizatia este valabila pentru intreaga calatorie. Poate fi utilizata numai de catre operatorul de transport al carui nume si numarul de inmatriculare al autobuzului sau autocarului sunt indicate in autorizatie.
    2. Autorizatia va fi pastrata la bordul autobuzului sau autocarului pe toata durata calatoriei si va fi prezentata ori de cate ori functionarii imputerniciti o vor cere.
    3. Lista calatorilor va fi anexata la aceasta autorizatie.

                          MODEL DE DECLARATIE
care trebuie intocmita de catre partile contractante la Acordul INTERBUS

               (referitoare la art. 4 si la anexa nr. 1)

    Conditii aplicabile operatorilor de transport rutier de calatori

             DECLARATIA .................................
                          (numele partii contractante)
              (referitoare la art. 4 si la anexa nr. 1)

    1. Cele trei conditii stabilite in titlul I al Directivei Consiliului 96/26/EC din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier de marfuri si operator de transport rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor dovezi de calificare oficiale pentru a facilita acestor operatori dreptul la libera stabilire in operatiunile de transport nationale si internationale (Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, pag. 1), astfel cum a fost amendata prin Directiva Consiliului 98/76/EC din 1 octombrie 1998 (Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 277 din 14 ianuarie 1998, pag. 17),
    a) au fost adoptate in legislatia nationala prin ........................... (referire la lege)
    b) vor fi introduse in legislatia nationala ................................ (data, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2005)
    2. In ceea ce priveste conditiile referitoare la "pragul financiar", legislatia existenta prevede ca intreprinzatorul sa aiba capital si rezerve disponibile de cel putin:
    - ................ euro (sau un curs national echivalent) pentru vehiculul utilizat; sau
      ................ euro (sau un curs national echivalent) pentru fiecare loc al autobuzelor sau autocarelor utilizate de catre operatorul de transport.
    Se are in vedere ca suma pentru "pragul financiar" sa fie armonizata cu prevederile Directivei 96/26/EC la ........................... (data, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2005).SmartCity5

COMENTARII la Legea 439/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 439 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu