Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Initiativa legislativa Nr. din 19.07.2019


ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 19 iulie 2019SmartCity1

Dorinţa suverană a poporului român pentru reducerea numărului de parlamentari, exprimată în mod ferm prin votul majoritar la referendumul din 22 noiembrie 2009 a fost încă o dată nesocotită de clasa politică.Deşi confirmat de Curtea Constituţională prin hotărârea nr. 37/2009, rezultatul a fost ignorat de Parlament ale cărui interese erau vizate în mod direct.Cu un maxim aberant de 588 de aleşi atins în legislatura 2012-2016, în general Parlamentul nu a depăşit 500 de parlamentari în ambele camere.Dezbaterile privind dimensiunea Parlamentului României au avut până în prezent o încărcătură, asumat politică, fără referiri la standardele teoretice şi comparative care să elimine extremele şi să asigure reprezentativitatea şi calitatea optimă activităţii parlamentare.Asumându-ne că norma de reprezentare trebuie să se încadreze între limite rezonabile am putea înclina să luăm în considerare atât media globală de 146.000 de locuitori per parlamentar oferită de Uniunea Interparlamentară, cât şi studiile lui Rein Taagepera şi să ne apropiem de un total de până la 300 de parlamentari ca rezultat al rădăcinii cubice calculat din numărul populaţiei reprezentate, conform studiilor sociologice şi statistice în general acceptate. Desigur propunerile lui Andrew Rehfeld, motivate de o interacţiune şi astfel de o reprezentare mult mai calificată, bazată pe o rată de reprezentare teritorială ideală estimată la 10.000 de cetăţeni, ar duce evident la o supradimensionare a legislativului cu un buget care ar contrabalansa negativ bunele sale intenţii.Alternând între asigurarea reprezentativităţii şi o dimensiune raţională a Parlamentului, s-a optat pentru redimensionarea legislativului la circa 300 de parlamentari prin consultarea populară din 2009. Participarea masivă la vot şi rezultatul covârşitor în favoarea propunerii de reducere a numărului de parlamentari a arătat că, de multe ori, suveranitatea poporului este încălcată de interesele politicienilor. Necesitatea unor schimbări constituţionale şi obligativitatea implicării altor organisme pentru aplicarea rezultatului a deschis larg calea sfidării de către parlamentari a hotărârii suverane a poporului, sfidare ca o exprimare a intereselor personale în desconsiderarea intereselor naţionale.Pentru evitarea dificultăţilor unor proceduri de revizuire Constituţională supunem atenţiei dumneavoastră demersul nostru de reducere a numărului de parlamentari la 302 printr-o Iniţiativă Legislativă Cetăţenească de amendare a actualei legi electorale nr. 208/2015.Calculele pentru prezenta „Iniţiativă Legislativă Cetăţenească" au fost făcute pe baza ultimelor date publicate de Institutul Naţional de Statistică privind populaţia după domiciliu a României la 1 ianuarie 2019, an preelectoral. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (circumscripţia nr. 43) au fost folosite datele guvernamentale furnizate de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală de Paşapoarte pentru românii posesori de paşapoarte „CRDS", la 1 ianuarie 2019, pe aceleaşi norme de reprezentare, considerând că ceilalţi cetăţeni care şi-au păstrat domiciliul în ţară sunt reprezentanţi în cadrul circumscripţiilor electorale unde au domiciliul declarat.De asemenea au fost luate în considerare şi lucrările Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din cadrul Parlamentului. Rezultatele se regăsesc calculate în anexa la prezenta „Expunere de Motive" având un număr de 110 senatori şi 192 deputaţi cu un total de 302 parlamentari pentru un număr de 43 de circumscripţii electorale, cu excepţia deputaţilor minorităţilor naţionale, altele decât maghiare, numiţi în afara procesului electoral.Menţionăm că numărul de parlamentari trebuie să fie recalculat de fiecare dată când sunt programate alegeri la termen pe baza datelor statistice ale numărului populaţiei, după domiciliu, din circumscripţiile electorale 1-42, date oferite de Institutul Naţional de Statistică şi similar Ministerului de Interne prin Direcţia Generală de Paşapoarte pentru cetăţenii posesori de paşapoarte „CRDS" arondaţi circumscripţiei nr. 43, corespunzătoare datei de 1 ianuarie a anului preelectoral. De asemenea, menţionăm că numărul de 302 parlamentari este corelat cu datele de la 1 ianuarie 2019.Norma de reprezentare folosită pentru un deputat a fost de 125.000 de locuitori, iar pentru un senator de 225.000 de locuitori.În ce priveşte diferenţele dintre aplicarea directă a normei de reprezentativitate şi alocarea unui număr minim de parlamentari circumscripţiilor cu un număr mic de locuitori domiciliaţi, ţinem să semnalăm că în acest caz am optat pentru asigurarea unui număr funcţional de reprezentanţi, aşa cum s-a luat în considerare şi la reprezentarea cu 17 deputaţi a minorităţilor naţionale, permiţându-le astfel să se exprime în Parlamentul României, deşi nicio normă de reprezentare nu le-ar oferi acest prilej, cu excepţia aplicării corecte a drepturilor minorităţilor (nu neapărat naţionale), concept democratic modern pe care l-am luat în considerare în demersul nostru.Sperăm în acest mod că cele peste 100.000 de semnături în favoarea iniţiativei noastre să constituie un argument viabil pentru reconsiderarea voinţei poporului român şi a suveranităţii sale.Redactată şi editată la Societatea Profesională Notarială „Tomescu şi Asociaţii", azi, data legalizării, în 4 exemplare, eliberându-se 3 exemplare.În numele iniţiatorilor,Claudia-Ana-Maria ConstantinescuLEGEpentru modificarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul unic. - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 125.000 de locuitori.
(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 225.000 locuitori.
(4) Numărul locuitorilor care se iau în calcul pentru circumscripţiile 1-42 este conform populaţiei după domiciliu, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen. Pentru calculul numărului de reprezentanţi ai cetăţenilor cu domiciliul în afara ţării (circumscripţia nr. 43) se folosesc datele furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Paşapoarte pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, posesori de paşapoarte CRDS (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) la data de 1 ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen.
(5) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale, conform alineatului (4) la normele de reprezentare prevăzute la alineatele (2) şi (3), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie să fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3.2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege. Comitetul de iniţiativă John Ion Banu S.S. Elena Curic S.S. Constantin Florea S.S. Vasile Chiţea S.S. Claudia-Ana-Maria Constantinescu S.S. Nicolae Arsene S.S. Lory-Marian Constantin S.S. Dan Mitra S.S. Mavrocordato Alexandru S.S. Speranţa Florea S.S. ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015)

Numărul circumscripţiei electorale Delimitarea teritorială a circumscripţiei electorale Număr mandate de senatori pentru fiecare circumscripţie electorală Număr mandate de deputaţi pentru fiecare circumscripţie electorală
Circumscripţia electorală nr. 1 judeţul Alba 2 3
Circumscripţia electorală nr. 2 judeţul Arad 2 4
Circumscripţia electorală nr. 3 judeţul Argeş 3 5
Circumscripţia electorală nr. 4 judeţul Bacău 3 6
Circumscripţia electorală nr. 5 judeţul Bihor 3 5
Circumscripţia electorală nr. 6 judeţul Bistriţa-Năsăud 2 3
Circumscripţia electorală nr. 7 judeţul Botoşani 2 4
Circumscripţia electorală nr. 8 judeţul Braşov 3 5
Numărul circumscripţiei electorale Delimitarea teritorială a circumscripţiei electorale Număr mandate de senatori pentru fiecare circumscripţie electorală Număr mandate de deputaţi pentru fiecare circumscripţie electorală
Circumscripţia electorală nr. 9 judeţul Brăila 2 3
Circumscripţia electorală nr. 10 judeţul Buzău 2 4
Circumscripţia electorală nr. 11 judeţul Caraş-Severin 2 3
Circumscripţia electorală nr. 12 judeţul Călăraşi 2 3
Circumscripţia electorală nr. 13 judeţul Cluj 3 6
Circumscripţia electorală nr. 14 judeţul Constanţa 3 6
Circumscripţia electorală nr. 15 judeţul Covasna 2 3
Circumscripţia electorală nr. 16 judeţul Dâmboviţa 2 4
Circumscripţia electorală nr. 17 judeţul Dolj 3 6
Circumscripţia electorală nr. 18 judeţul Galaţi 3 5
Circumscripţia electorală nr. 19 judeţul Giurgiu 2 3
Circumscripţia electorală nr. 20 judeţul Gorj 2 3
Circumscripţia electorală nr. 21 judeţul Harghita 2 3
Circumscripţia electorală nr. 22 judeţul Hunedoara 2 4
Circumscripţia electorală nr. 23 judeţul Ialomiţa 2 3
Circumscripţia electorală nr. 24 judeţul Iaşi 4 8
Circumscripţia electorală nr. 25 judeţul Ilfov 2 3
Circumscripţia electorală nr. 26 judeţul Maramureş 2 4
Circumscripţia electorală nr. 27 judeţul Mehedinţi 2 3
Circumscripţia electorală nr. 28 judeţul Mureş 3 5
Circumscripţia electorală nr. 29 judeţul Neamţ 3 5
Circumscripţia electorală nr. 30 judeţul Olt 2 3
Circumscripţia electorală nr. 31 judeţul Prahova 4 6
Circumscripţia electorală nr. 32 judeţul Satu Mare 2 3
Circumscripţia electorală nr. 33 judeţul Sălaj 2 3
Circumscripţia electorală nr. 34 judeţul Sibiu 2 4
Circumscripţia electorală nr. 35 judeţul Suceava 3 6
Circumscripţia electorală nr. 36 judeţul Teleorman 2 3
Circumscripţia electorală nr. 37 judeţul Timiş 3 6
Circumscripţia electorală nr. 38 judeţul Tulcea 2 3
Circumscripţia electorală nr. 39 judeţul Vaslui 2 4
Circumscripţia electorală nr. 40 judeţul Vâlcea 2 3
Circumscripţia electorală nr. 41 judeţul Vrancea 2 3
Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti 9 17
Circumscripţia electorală nr. 43 Circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării 3 6

AVIZ referitor la iniţiativa legislativă cetăţenească pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente Analizând iniţiativa legislativă cetăţenească pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1044 din 11.06.2019 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D540/19.06.2019, CONSILIUL LEGISLATIV, în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, avizează favorabil iniţiativa legislativă a cetăţenilor, cu următoarele observaţii şi propuneri: 1. Iniţiativa legislativă cetăţenească are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii numărului de senatori şi deputaţi în acord cu rezultatele referendumului naţional din anul 2009. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. a) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul. 2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate. 3. Precizăm că iniţiativa legislativă cetăţenească are un conţinut asemănător cu două propuneri legislative avizate favorabil, cu observaţii şi propuneri de Consiliul Legislativ prin avizele nr. 1.325/2015 şi nr. 194/2018, prima propunere fiind respinsă la data de 14.02.2017 de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, iar cea de-a doua fiind adoptată de Senat, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a treia din Constituţie, ca primă Cameră sesizată şi trimisă Camerei Deputaţilor spre dezbatere, unde se află pe ordinea de zi pentru dezbatere. De asemenea, în anul 2019, Consiliul Legislativ a mai avizat o iniţiativă legislativă cetăţenească referitoare la reducerea numărului de parlamentari, care prevedea o altă normă de reprezentare pentru Camera Deputaţilor şi Senat decât cea din prezentul proiect, pentru care a fost emis Avizul nr. 80/13.02.2019. Totodată, semnalăm că recent, prin Avizul nr. 353/2.05.2019, Consiliul Legislativ s-a pronunţat asupra unei iniţiative legislative similare, formulată de un comitet de iniţiativă. De altfel, în adresa de înaintare se precizează că forma iniţială a fost reanalizată şi reformulată conform recomandărilor din avizul Consiliului Legislativ şi s-a procedat la o nouă solicitare de avizare. 4. Potrivit Expunerii de motive, soluţiile legislative propuse au ca scop aplicarea rezultatului referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Aşa cum a reţinut Curtea Constituţională prin Decizia nr. 682/2012, „ceea ce distinge un referendum consultativ de unul decizional nu este, în principal, chestiunea privitoare la respectarea sau nu a voinţei populare... ci caracterul efectului referendumului (direct sau indirect). Spre deosebire de referendumul decizional, referendumul consultativ produce un efect indirect, în sensul că necesită intervenţia altor organe, de cele mai multe ori a celor legislative, pentru a pune în operă voinţa exprimată de corpul electoral. Această interpretare se întemeiază şi pe principiul loialităţii constituţionale ... principiu care, în această materie, impune ca autorităţile cu competenţe decizionale în domeniile vizate de problematica supusă referendumului (în cazul de faţă Parlamentul) să ia în considerare, să analizeze şi să identifice modalităţi de punere în practică a voinţei exprimate de popor". 5. Referitor la soluţiile legislative preconizate, constatăm că aceasta determină diferenţe mari între ponderea voturilor cetăţenilor cu domiciliul în circumscripţii electorale diferite, diferenţe care rezultă atât din creşterea normelor de reprezentare propuse prin modificarea alin. (2) şi (3) ale art. 5, cât şi din aplicarea condiţiei propuse prin modificarea alin. (5) al aceluiaşi articol, potrivit căreia numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să nu fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3. Astfel, referitor la normele de reprezentare propuse pentru alin. (2) şi (3) ale art. 5, constatăm că aplicarea acestora pentru stabilirea numărului de mandate alocate fiecărei circumscripţii electorale determină diferenţe semnificative între gradul de reprezentare al cetăţenilor din circumscripţii electorale diferite. De exemplu, raportând numărul 521.520, reprezentând populaţia judeţului Maramureş, la 225.000, cât este norma de reprezentare propusă pentru Senat, rezultă că acestei circumscripţii electorale i se vor aloca 2 mandate de senator. Efectuând aceeaşi operaţiune prin raportarea numărului 568.565, cât reprezintă populaţia judeţului Neamţ, la norma de reprezentare propusă pentru Senat, rezultă că circumscripţiei electorale aferente acestui judeţ i se vor aloca 3 mandate de senator. Raportând populaţia fiecăruia dintre cele două judeţe la numărul de mandate alocat potrivit soluţiilor legislative preconizate, rezultă că, în fapt, populaţia din judeţul Maramureş este reprezentată în Senat de un senator la 260.760 locuitori, în timp ce populaţia judeţului Neamţ este reprezentată de 1 senator la 189.522 locuitori. Prin urmare, votul unui cetăţean cu domiciliul în judeţul Neamţ are o pondere mult mai mare decât votul unui cetăţean din judeţul Maramureş, judeţ cu o populaţie aproximativ egală. Având în vedere această disproporţie, soluţiile legislative preconizate trebuie reanalizate pentru a nu fi susceptibile de încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor. De asemenea, opinăm că există riscul ca soluţiile legislative preconizate să încalce şi prevederile art. 62 alin. (3) din Legea fundamentală, potrivit cărora numărul de mandate se stabileşte în raport cu populaţia ţării. La textul propus pentru alin. (5), norma trebuie revăzută în ceea ce priveşte condiţia potrivit căreia numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să nu fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3, deoarece, în condiţiile creşterii normelor de reprezentare, această regulă ar determina diferenţe foarte mari între gradul de reprezentare al cetăţenilor din judeţele cu un număr de locuitori redus şi cei din judeţele cu un număr mare de locuitori. De exemplu, populaţia judeţului Sălaj este de 244.546 la data de 1 ianuarie 2019. Raportând acest număr la normele de reprezentare propuse la alin. (2) şi (3), ar rezulta că circumscripţiei electorale aferente acestui judeţ i-ar fi alocate un număr de 2 mandate de deputat şi unul de senator, însă, având în vedere condiţia impusă de alin. (5), trebuie alocate 3 mandate de deputat şi 2 de senator, aşa cum, de altfel, s-a prevăzut şi în anexa propusă pentru a înlocui anexa la lege, ceea ce ar însemna că, în fapt, în acest judeţ, cetăţenii vor fi reprezentaţi de un deputat la 81.515 locuitori, faţă de 125.000, cât este norma de reprezentare, respectiv de un senator la 122.273 locuitori, faţă de 225.000, cât este norma de reprezentare propusă. Prin comparaţie, în judeţul Ilfov, cu o populaţie de 437.192 locuitori, judeţ căruia, potrivit anexei, urmează să i se aloce, de asemenea, un număr de 3 deputaţi şi 2 senatori, cetăţenii vor fi reprezentaţi, în fapt, de un deputat la 145.730 locuitori, respectiv de un senator la 218.596 locuitori. 6. Constatăm că numărul de parlamentari alocaţi fiecărui judeţ potrivit anexei la proiect nu este stabilit conform calculelor ataşate proiectului, prin raportare la normele de reprezentare propuse. A se vedea în acest sens, ca exemplu, situaţia judeţelor Maramureş şi Olt, care, potrivit calculelor ataşate proiectului, ar avea alocate 4, respectiv 3 mandate de deputaţi, însă, în cadrul anexei la proiect, figurează în mod greşit 5, respectiv 4 mandate. 7. În subsidiar, din punctul de vedere al redactării şi al respectării normelor de tehnică legislativă, la actuala formă a proiectului, se reţin următoarele: 7.1. La partea introductivă a articolului unic, deoarece intervenţiile legislative propuse sunt doar de natura modificării, nu şi a completării, expresia „şi se completează" se va elimina. 7.2. La partea dispozitivă a pct. 1, deoarece se doreşte modificarea mai multor alineate succesive, iar intervenţiile aduse prin prezentul proiect sunt doar de natura modificării, operaţiune exprimată deja în partea introductivă a articolului unic, este necesară reformularea textului astfel: 1. Alineatele (2)-(5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins: La textul propus pentru alin. (4), pentru precizia normei, este necesar ca acronimul CRDS să fie redat detaliat. La norma propusă pentru alin. (5), din considerente de redactare, termenul «aliniatul/aliniatele» trebuie scris corect, respectiv «alineatul/alineatele PREŞEDINTE dr. DRAGOŞ ILIESCU Bucureşti, 8 iulie 2019. Nr. 580. SNP „Tomescu şi Asociaţii" DUPLICAT S-a cerut autentificarea prezentului înscris: DECLARAŢIE de constituire a Comitetului de iniţiativă pentru susţinerea propunerii legislative a cetăţenilor privind amendarea Legii nr. 208/2015 care reglementează alegerea Senatului, a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente Subsemnaţii: 1. John Ion Banu, cetăţean român, cu domiciliul în Davie, 1460 SW 96 Terrace, Florida 33324, SUA, identificat cu paşaportul tip PE, cod ROU nr. 054730327/24.05.2017, emis de autorităţile din Bucureşti, CNP: 1490917400955; 2. Elena Curic, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii nr. 5, bl. PM60, sc. 2, et. 6, ap. 88, sector 3, identificată cu C.I. seria RD nr. 943011, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 03.11.2017, CNP: 2570423131267; 3. Constantin Florea, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lascăr Catargiu nr. 24-26, sc. B, et. 2, ap. 7, sector 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 547220, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 05.11.2007, CNP: 1490825400097; 4. Vasile Chiţea, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Judeţului nr. 13, bl. 18, sc. 2, et. 5, ap. 53, sector 2, identificat cu C.I. seria RT nr. 668747, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 26.10.2009, CNP: 1521111400263; 5. Claudia-Ana-Maria Constantinescu, cetăţean român, cu domiciliul în comuna Găiseni, sat Găiseni, str. Rumeoară nr. 40, jud. Giurgiu, identificată cu C.I. seria GG nr. 390202, CNP: 2970507460016; 6. Nicolae Arsene, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 4, identificat cu C.I. seria RT nr. 605494, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 1 la data de 03.10.2008, CNP: 1530927151776; 7. Lory-Marian Constantin, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Prof. Dr. Ion Athanasiu nr. 3, ap. 1, sector 5, identificat cu C.I. seria RK nr. 142736, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 13.06.2018, CNP: 1750718461522; 8. Dan Mitra, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Prof. Dr. Ion Athanasiu nr. 3, sector 5, identificat cu C.I. seria RT nr. 754465, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 12.04.2010, CNP: 1510531400112; 9. Mavrocordato Alexandru, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Polonă nr. 60, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 720724, eliberată de Mun. Bucureşti la data de 02.02.2010, CNP: 1710715410013; 10. Speranţa Florea, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 121, bl. A9, sc. C, et. 3, ap. 9, judeţul Argeş, identificată cu C.I. seria AS nr. 607443, eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 30.10.2008, CNP: 2480722400187. Am hotărât următoarele: În temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi art. 74 din Constituţia României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de iniţiativă pentru susţinerea propunerii legislative a cetăţenilor privind amendarea Legii nr. 208/2015 care reglementează alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. În conformitate cu prevederile alin. (3) din art. 2, Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menţionată, respectiv dintre persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice. Având în vedere că: a. Dorinţa suverană a poporului român pentru reducerea numărului de parlamentari, exprimată în mod ferm prin votul majoritar la referendumul din 22 noiembrie 2009, a fost încă o dată nesocotită de clasa politică. b. Rezultatul referendumului, deşi confirmat de Curtea Constituţională prin Hotărârea nr. 37/2009, a fost ignorat de Parlament ale cărui interese erau vizate în mod direct. Comitetul de iniţiativă, susţinând asigurarea optimă a reprezentativităţii şi o dimensiune raţională a Parlamentului, militează pentru redimensionarea legislativului la 302 parlamentari în ambele Camere, cu excepţia deputaţilor minorităţilor naţionale, alta decât maghiară, numiţi în afara procesului electoral. Ne asumăm întru totul amendamentele propuse la Legea 208/2015 şi expunerea de motive anexată prezentei declaraţii şi o împuternicim pe domnişoara Claudia Constantinescu să reprezinte prezentul Comitet de iniţiativă cetăţenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea proiectului de lege anexat şi, ulterior, să acţioneze pentru publicarea proiectului legislativ în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comitetul de iniţiativă o desemnează, de asemenea, pe domnişoara Claudia Constantinescu în calitate de preşedinte, fiind mandatată să rezolve problemele operative şi să reprezinte Comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele împuternicite pentru întocmirea listelor de susţinători şi strângerea semnăturilor cetăţenilor care susţin proiectul de lege anexat. Autentificată de Societatea Profesională Notarială „Tomescu şi Asociaţii", azi, data autentificării, în 1 (un) exemplar original şi 5 (cinci) exemplare duplicat. Comitetul de iniţiativă John Ion Banu S.S. Elena Curic S.S. Constantin Florea S.S. Vasile Chiţea S.S. Claudia-Ana-Maria Constantinescu S.S. Nicolae Arsene S.S. Lory-Marian Constantin S.S. Dan Mitra S.S. Mavrocordato Alexandru S.S. Speranţa Florea S.S. ROMÂNIA Uniunea Naţională a Notarilor Publici SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ TOMESCU ŞI ASOCIAŢII Licenţa de funcţionare nr. 48/3264/10.01.2014 Sediul: Bucureşti, bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 4, parter, ap. 108, sector 3 Operator de date cu caracter personal nr. 10614 e-mail: bnpitomescu@yahoo.com tel./fax: 021.321.04.90 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 305 Anul 2019, luna iunie, ziua 04 Eu, ILEANA TOMESCU, notar public, la cererea părţilor, m-am deplasat în municipiul Bucureşti, str. Leonida nr. 16, etaj 1, sector 2, unde am găsit pe: John Ion Banu, cetăţean român, cu domiciliul în Davie, 1460 SW 96 Terrace, Florida 33324, SUA, identificat cu paşaportul tip PE, cod ROU nr. 054730327/24.05.2017, emis de autorităţile din Bucureşti, CNP: 1490917400955;

Elena Curic, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii nr. 5, bl. PM60, sc. 2, et. 6, ap. 88, sector 3, identificată cu C.I. seria RD nr. 943011, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 03.11.2017, CNP: 2570423131267;

Constantin Florea, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lascăr Catargiu nr. 24-26, sc. B, et. 2, ap. 7, sector 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 547220, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 05.11.2007, CNP: 1490825400097;

Vasile Chiţea, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Judeţului nr. 13, bl. 18, sc. 2, et. 5, ap. 53, sector 2, identificat cu C.I. seria RT nr. 668747, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 26.10.2009, CNP: 1521111400263;

Claudia-Ana-Maria Constantinescu, cetăţean român, cu domiciliul în comuna Găiseni, sat Găiseni, str. Rumeoară nr. 40, judeţul Giurgiu, identificată cu C.I. seria GG nr. 390202, CNP: 2970507460016;

Nicolae Arsene, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, Splaiul Independenţei 1, bl. 16, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 4, identificat cu C.I. seria RT nr. 605494, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 1 la data de 03.10.2008, CNP: 1530927151776;

Lory-Marian Constantin, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Prof. Dr. Ion Athanasiu nr. 3, ap. 1, sector 5, identificat cu C.I. seria RK nr. 142736, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 13.06.2018, CNP: 1750718461522;

Dan Mitra, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Prof. Dr. Ion Athanasiu nr. 3, sector 5, identificat cu C.I. seria RT nr. 754465, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 12.04.2010, CNP: 1510531400112;

Mavrocordato Alexandru, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Polonă nr. 60, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 720724, eliberată de municipiul Bucureşti la data de 02.02.2010, CNP: 1710715410013;

Speranţa Florea, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 121, bl. A9, sc. C, et. 3, ap. 9, judeţul Argeş, identificată cu C.I. seria AS nr. 607443, eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 30.10.2008, CNP: 2480722400187,care, după ce au citit actul, au declarat că au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat originalul actului şi anexele. În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris. S-a încasat onorariul în sumă de 100 lei, plus 19 lei TVA, cu bon fiscal. NOTAR PUBLIC, ILEANA TOMESCU S.S. Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, de ILEANA TOMESCU, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul. NOTAR PUBLIC, ILEANA TOMESCU


SmartCity5

COMENTARII la Initiativa legislativa /2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Initiativa legislativa din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Initiativa legislativa /2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu