Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.907 din 15.11.2018

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 22 noiembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDatele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
1 64021 8.17.02 Acumulare Gilău Suprafaţă la NNR = Stotală = 639.991 mp, St = 632.740 mp, CF nr. 56021, UAT Gilău, St = 7.251 mp, Sconstr_C1-baraj_mixt = 5.618 mp, Sconstr_C2-casa_barajist = 46 mp, Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_ C4-casa_vanelor2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, vol. total = 3,914 mil. mc, vol. de atenuare = 1,2 mil. mc; suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; suprafaţă expropriată = mp; CF = Ţara: România; judeţ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; -; Nr.: -; DAJ 28.506.171
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
2 64022 8.17.02 Acumulare Sălăţig Stotală = 532.991 mp, S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp, S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2-constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund = 246 mp, S_C5-C9-borne = 5 mp, S_C10-C13-foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig Ţara: România; judeţ: Sălaj; comuna Sălăţig; -; nr. -; Sălăţig 3.181.730
3 64857 8.28.01 Canton Adrian Suprafaţă teren = 1.563 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 118 mp, C3-grajd = 96 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 118 mp, C3-grajd = 96 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 102609, UAT Livada; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; oraş Livada; -; nr. -; satul Adrian 69.595
4 64858 8.28.01 Canton Bercu Nou Suprafaţă teren = 1.404 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 80 mp, C3-grajd = 63 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 80 mp, C3-grajd = 63 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 101999, UAT Lazuri; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Lazuri; -; nr. -; satul Bercu 18.288
5 64860 8.28.01 Canton Berveni St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp, Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Berveni; Str. Fabricii nr. 205; Satu Mare 51.595
6 64862 8.28.01 Canton Corod Suprafaţă teren = 6.212 mp; suprafaţă construită = 105 mp; suprafaţă desfăşurată = 105 mp; tip clădire = clădire tip P; CF = 100633, UAT Culciu; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Culciu; sat Corod; Str. Corod nr. 212; Satu Mare 139.997
7 64869 8.28.01 Canton Mesteacăn Suprafaţă teren = 9.720 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 87 mp, C2-magazie_şi_grajd = 156 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 87 mp, C2-magazie_şi_grajd = 156 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 101559, UAT Halmeu; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Halmeu; -; nr. -; satul Mesteacăn 77.861
8 64870 8.28.01 Canton Micula Suprafaţă teren = 8.160 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 84 mp, C2-magazie_apărare = 142 mp, C3-grajd = 41 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 84 mp, C2-magazie_apărare = 142 mp, C3-grajd = 41 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 102554, UAT Micula; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Micula; -; nr. -; 21.704
9 64873 8.28.01 Canton Supuru de Jos Suprafaţă teren = 1.995 mp; suprafaţă construită = 101 mp; suprafaţă desfăşurată = 202 mp; tip clădire = P + 1; CF = 100628, UAT Supur; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Supur; Str. Morii nr. 10; Satu Mare 324.775
10 64877 8.28.01 Canton Căpleni Interior St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp, Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Căpleni; Str. Câmpului nr. 367; Satu Mare 48.659
11 64880 8.28.01 Canton sistem Satu Mare Suprafaţă teren = 6.200 mp; suprafaţă construită = 96 mp; suprafaţă desfăşurată = 192 mp; tip clădire = clădire tip P + 1; CF = 162752, UAT Satu Mare; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Str. Diana nr. 44 419.547

Valoare totală reevaluată 32.859.922SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 907/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 907 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 612 2017
     We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,hsbc bank etc We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for client all over the world. Equally,we are ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. We are equally ready to cover some commission to those Brokers and financial consultants/consulting firms. Awaiting a favourable response from you. Best regards DARREN,CRAIG email :darrencraig002@gmail.com skype: darrencraig002@gmail.com Tel contact: +448060938462
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 116 2018
    We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information. Contact name: Azra Ishaque Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com Skype : lintel.financialservicesplc
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    We are direct providers of fresh cut bg, sblc, mtn, bonds and cds which we have specifically for lease. we do not have any broker chain in this offer or get involved in chauffer driven offers. you are at liberty to engage our leased instruments into trade programs as well as in other project(s) such as aviation, agriculture, petroleum, telecommunication, construction of dams, bridges and any other project(s) etc you can use these bank instruments for private placement platforms, commercial loan, business loans, credit lines and much more. For further details contact us with the below information.... Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM Email: leasingmandate@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 907/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu