Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.907 din 15.11.2018

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 22 noiembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDatele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
1 64021 8.17.02 Acumulare Gilău Suprafaţă la NNR = Stotală = 639.991 mp, St = 632.740 mp, CF nr. 56021, UAT Gilău, St = 7.251 mp, Sconstr_C1-baraj_mixt = 5.618 mp, Sconstr_C2-casa_barajist = 46 mp, Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_ C4-casa_vanelor2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, vol. total = 3,914 mil. mc, vol. de atenuare = 1,2 mil. mc; suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; suprafaţă expropriată = mp; CF = Ţara: România; judeţ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; -; Nr.: -; DAJ 28.506.171
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
2 64022 8.17.02 Acumulare Sălăţig Stotală = 532.991 mp, S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp, S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2-constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund = 246 mp, S_C5-C9-borne = 5 mp, S_C10-C13-foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig Ţara: România; judeţ: Sălaj; comuna Sălăţig; -; nr. -; Sălăţig 3.181.730
3 64857 8.28.01 Canton Adrian Suprafaţă teren = 1.563 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 118 mp, C3-grajd = 96 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 118 mp, C3-grajd = 96 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 102609, UAT Livada; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; oraş Livada; -; nr. -; satul Adrian 69.595
4 64858 8.28.01 Canton Bercu Nou Suprafaţă teren = 1.404 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 80 mp, C3-grajd = 63 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 88 mp, C2-magazie_apărare = 80 mp, C3-grajd = 63 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 101999, UAT Lazuri; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Lazuri; -; nr. -; satul Bercu 18.288
5 64860 8.28.01 Canton Berveni St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp, Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Berveni; Str. Fabricii nr. 205; Satu Mare 51.595
6 64862 8.28.01 Canton Corod Suprafaţă teren = 6.212 mp; suprafaţă construită = 105 mp; suprafaţă desfăşurată = 105 mp; tip clădire = clădire tip P; CF = 100633, UAT Culciu; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Culciu; sat Corod; Str. Corod nr. 212; Satu Mare 139.997
7 64869 8.28.01 Canton Mesteacăn Suprafaţă teren = 9.720 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 87 mp, C2-magazie_şi_grajd = 156 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 87 mp, C2-magazie_şi_grajd = 156 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 101559, UAT Halmeu; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Halmeu; -; nr. -; satul Mesteacăn 77.861
8 64870 8.28.01 Canton Micula Suprafaţă teren = 8.160 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 84 mp, C2-magazie_apărare = 142 mp, C3-grajd = 41 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 84 mp, C2-magazie_apărare = 142 mp, C3-grajd = 41 mp; tip clădire = P, clădire din cărămidă; CF = 102554, UAT Micula; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Micula; -; nr. -; 21.704
9 64873 8.28.01 Canton Supuru de Jos Suprafaţă teren = 1.995 mp; suprafaţă construită = 101 mp; suprafaţă desfăşurată = 202 mp; tip clădire = P + 1; CF = 100628, UAT Supur; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Supur; Str. Morii nr. 10; Satu Mare 324.775
10 64877 8.28.01 Canton Căpleni Interior St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp, Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni Ţara: România; judeţ: Satu Mare; comuna Căpleni; Str. Câmpului nr. 367; Satu Mare 48.659
11 64880 8.28.01 Canton sistem Satu Mare Suprafaţă teren = 6.200 mp; suprafaţă construită = 96 mp; suprafaţă desfăşurată = 192 mp; tip clădire = clădire tip P + 1; CF = 162752, UAT Satu Mare; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Str. Diana nr. 44 419.547

Valoare totală reevaluată 32.859.922SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 907/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 907 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 907/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu