Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.87 din 05.03.2019

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 27 februarie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867, art. 868 alin. (1) şi art. 863 lit. d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunului Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitatea Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Numărul cărţii funciare
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 1590120 8.04.01 imobil pădure 4,19 1942 82030 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Argeş, municipiul Curtea de Argeş 2004 41.478 Contract de vânzare-cumpărare nr. 883/25.06.2004/în administrare
2 8.04.01 imobil pădure 6,0082 304/1 50196 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Botoşani, localitatea Brăeşti 2004 38.953 Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.626/23.11.2004/în administrare
3 8.04.01 imobil pădure 44,5 70251, 70233 70251, 70234 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, localitatea Nucet 2017 252.151 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.410/18.12.2017/în administrare
4 8.04.01 imobil pădure 4,00 273 70184 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, localitatea Hulubeşti 2018 14.200 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.517/26.10.2018/în administrare
5 8.04.01 imobil pădure 10,00 1023/1/a, 1023/2/a,11023/3/a, 1023/4/a, 1023/1/b, 1023/2/b, 1023/3/b, 1023/4/b, 1024, 1033/2/b, 1028/2/b 50215 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Sălaj, municipiul Zalău 2004 51.435 Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.633/06.09.2004/în administrare
6 8.04.01 imobil pădure 15,00 317/2/B 50090 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Sălaj, localitatea Ruginoasa 2004 45.532 Contract de vânzare-cumpărare nr. 9.925/28.10.2004/în administrare
7 8.04.01 imobil pădure 1,66 774, 776, 778/2 50013 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Sălaj, localitatea Muncel 2004 4.361 Contract de vânzare-cumpărare nr. 11.048/09.12.2004/în administrare

Nr. crt. Administratorul bunului Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitatea Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Numărul cărţii funciare
8 8.04.01 imobil pădure 1,04 1142/3, 1142/2/b 100169, 100168 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Sălaj, localitatea Hodod 2004 2.443 Contract de vânzare-cumpărare nr. 11.086/10.12.2004/în administrare
9 8.04.01 imobil pădure 42,72 400474 400474 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Timiş, localitatea Ohaba Lungă 2018 801.580 Contract de vânzare-cumpărare nr. 611/19.04.2018/în administrare
10 8.04.01 imobil pădure 3,3333 1125/2/12/3 400460 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Timiş, localitatea Ohaba Lungă 2018 63.073 Contract de vânzare-cumpărare nr. 610/19.04.2018/în administrare
11 8.04.01 imobil pădure 1,00 50005 400694 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Timiş, localitatea Secaş 2018 15.984 Contract de vânzare-cumpărare nr. 681/23.02.2018/în administrare
12 8.04.01 imobil pădure 57,5509 400050, 400049, 400061, 400060 400050, 400049, 400061, 400060 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Timiş, localitatea Ştiuca 2018 1.068.992 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.079/27.03.2018/în administrare
13 8.04.01 imobil pădure 260,00 51507, 52520, 52523, 52521, 52524, 52522, 51726, 51727 51507, 52520, 52523, 52521, 52524, 52522, 51726, 51727 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Vrancea, localitatea Răcoasa 2018 2.769.646 Contract de vânzare-cumpărare nr. 499/14.03.2018/în administrare
14 8.04.01 imobil pădure 10,00 70090 70090 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Vaslui, localitatea Bogdăniţa 2018 40.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 277/09.03.2018/în administrare
15 8.04.01 imobil pădure 30,00 70091 70091 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Vaslui, localitatea Bogdăniţa 2018 120.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 278/09.03.2018/în administrare
16 8.04.01 imobil pădure 199,6083 812 70789 conform amenajamentelor silvice Ţara: România, judeţul Vaslui, localitatea Perieni 2018 1.575.361 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.051/11.09.2018/în administrareSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 87/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 87 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 87/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu