Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.863 din 29.11.2017

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12 decembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu p. Ministrul economiei, Petre Iulian Nicolescu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac ANEXĂ REGULAMENT-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie" Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie", conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Articolul 2
(1) Locurile de muncă în condiţii normale sunt acele locuri de muncă astfel cum sunt acestea definite la art. 5 lit. k) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, la care, în urma efectuării determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către autorităţile abilitate în acest sens, nu sunt constatate condiţii de muncă deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase.
(2) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se aprobă de către ordonatorii de credite, prin ordin sau, după caz, decizie a conducătorului instituţiei, în limita prevederilor prezentului regulament-cadru, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Articolul 3(1) Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare prevăzute la art. 2 alin. (2) se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data emiterii.(2) Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare prevăzute la art. 2 alin. (2) se comunică, la cerere, Inspecţiei Muncii, care analizează măsurile propuse şi/sau implementate pentru normalizarea condiţiilor de muncă, urmând a lua deciziile ce se impun conform cadrului normativ în vigoare. Articolul 4Categoriile de personal care pot beneficia de sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase în condiţiile prezentului regulament-cadru sunt: a)membrii Corpului diplomatic şi consular al României; b)personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe; c)celelalte categorii de personal salariat din Ministerul Afacerilor Externe; d)personalul din cadrul Institutului Cultural Român, care ocupă şi exercită funcţiile prevăzute în cap. VII din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017; e)personalul salariat din Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi din instituţiile subordonate acestuia; f)personalul încadrat pe funcţii specifice Ministerului Afacerilor Externe, din cadrul Institutului Diplomatic Român; g)personalul încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerului Economiei. Articolul 5(1) Sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase este de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.(2) Sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, prevăzut la alin. (1), se acordă în condiţiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele criterii:a)riscul de îmbolnăvire; b)riscul de accidentare; c)riscul de suprasolicitare psihică. Articolul 6Factorii care sunt avuţi în vedere la încadrarea locurilor de muncă în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase şi la stabilirea cuantumului sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase sunt: a)existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; b)intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c)durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; d)existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare psihică; e)existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic sau psihic mare, în condiţii nefavorabile, determinate printre altele de condiţii de microclimat, zgomot intens sau vibraţii; f)alte condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase care pot duce la uzura prematură a organismului. Articolul 7Cuantumul sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se stabileşte prin ordin sau, după caz, decizie a conducătorului instituţiei, la propunerea comisiei special stabilite în acest sens prin ordin sau, după caz, decizie a conducătorului instituţiei, în urma identificării factorilor prevăzuţi la art. 6, astfel: a)spor de 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a minimum doi factori; b)spor de 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa unui factor. Articolul 8Pe perioada misiunii permanente în străinătate, acordarea sporului prevăzut la art. 5 alin. (1) se suspendă; sporul se acordă de drept la încheierea misiunii în serviciul exterior şi reluarea activităţii în cadrul instituţiei trimiţătoare, în condiţiile prezentului regulament-cadru. Articolul 9Responsabilitatea acordării sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, în limitele prevăzute în prezentul regulament-cadru, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 şi cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal în bugetul aprobat, revine ordonatorului principal de credite. Articolul 10Instituţiile care aplică prezentul regulament-cadru vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea sănătăţii lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, precum şi pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, care să conducă la normalizarea locurilor de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase pentru toate categoriile de personal.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 863/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 863 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 564 2018
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 863/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu