Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.863 din 29.11.2017

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12 decembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu p. Ministrul economiei, Petre Iulian Nicolescu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac ANEXĂ REGULAMENT-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie" Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie", conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Articolul 2
(1) Locurile de muncă în condiţii normale sunt acele locuri de muncă astfel cum sunt acestea definite la art. 5 lit. k) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, la care, în urma efectuării determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către autorităţile abilitate în acest sens, nu sunt constatate condiţii de muncă deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase.
(2) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se aprobă de către ordonatorii de credite, prin ordin sau, după caz, decizie a conducătorului instituţiei, în limita prevederilor prezentului regulament-cadru, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Articolul 3(1) Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare prevăzute la art. 2 alin. (2) se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data emiterii.(2) Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare prevăzute la art. 2 alin. (2) se comunică, la cerere, Inspecţiei Muncii, care analizează măsurile propuse şi/sau implementate pentru normalizarea condiţiilor de muncă, urmând a lua deciziile ce se impun conform cadrului normativ în vigoare. Articolul 4Categoriile de personal care pot beneficia de sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase în condiţiile prezentului regulament-cadru sunt: a)membrii Corpului diplomatic şi consular al României; b)personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe; c)celelalte categorii de personal salariat din Ministerul Afacerilor Externe; d)personalul din cadrul Institutului Cultural Român, care ocupă şi exercită funcţiile prevăzute în cap. VII din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017; e)personalul salariat din Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi din instituţiile subordonate acestuia; f)personalul încadrat pe funcţii specifice Ministerului Afacerilor Externe, din cadrul Institutului Diplomatic Român; g)personalul încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerului Economiei. Articolul 5(1) Sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase este de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.(2) Sporul pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, prevăzut la alin. (1), se acordă în condiţiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele criterii:a)riscul de îmbolnăvire; b)riscul de accidentare; c)riscul de suprasolicitare psihică. Articolul 6Factorii care sunt avuţi în vedere la încadrarea locurilor de muncă în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase şi la stabilirea cuantumului sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase sunt: a)existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; b)intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c)durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; d)existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare psihică; e)existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic sau psihic mare, în condiţii nefavorabile, determinate printre altele de condiţii de microclimat, zgomot intens sau vibraţii; f)alte condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase care pot duce la uzura prematură a organismului. Articolul 7Cuantumul sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se stabileşte prin ordin sau, după caz, decizie a conducătorului instituţiei, la propunerea comisiei special stabilite în acest sens prin ordin sau, după caz, decizie a conducătorului instituţiei, în urma identificării factorilor prevăzuţi la art. 6, astfel: a)spor de 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a minimum doi factori; b)spor de 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa unui factor. Articolul 8Pe perioada misiunii permanente în străinătate, acordarea sporului prevăzut la art. 5 alin. (1) se suspendă; sporul se acordă de drept la încheierea misiunii în serviciul exterior şi reluarea activităţii în cadrul instituţiei trimiţătoare, în condiţiile prezentului regulament-cadru. Articolul 9Responsabilitatea acordării sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, în limitele prevăzute în prezentul regulament-cadru, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 şi cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal în bugetul aprobat, revine ordonatorului principal de credite. Articolul 10Instituţiile care aplică prezentul regulament-cadru vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea sănătăţii lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, precum şi pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, care să conducă la normalizarea locurilor de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase pentru toate categoriile de personal.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 863/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 863 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 863/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu