Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.854 din 14.10.2015

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Braşov şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 20 octombrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Braşov şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3(1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Iulian-Ghiocel Matache Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1Sucursala Regională CF Craiova DATELE DE IDENTIFICARE ale mijlocului fix - exclusiv terenuri - aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - SRCF Craiova, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, fiind afectat de lucrări de modernizare CS MT: 13633330 CUI CNCF „CFR“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Total 147788 parţial Carte funciară nr. 84854 8.10.10 Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile, inclusiv terenurile aferente acestora Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice = 1 buc. Sucursalele regionale CF Bucureşti, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Craiova 1948 11 exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesionat imobil

ANEXA Nr. 2Sucursala Regionala CF Braşov DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea CNCF „CFR“ - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, afectate de lucrările de modernizare (Coridor IV - linia Braşov - Simeria, tronson Vinţu de Jos-Şibot-Aurel Vlaicu) CS MT: 13633330 CUI CNCF „CFR“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire mijloc fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ în concesiune Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
1 147816 TOTAL parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală a liniilor c.f. = 38,16 km reali; Nr. aparate cale echivalente = 30 buc. Sucursala Regională CF Timişoara Sucursala Regională CF Braşov 1998 17.315.173 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
2 147818 TOTAL parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Nr. de poduri = 11 buc.; Nr. de podeţe = 22 buc. Sucursala Regională CF Timişoara Sucursala Regională CF Braşov 1998 393.808 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea adunării generale a acţionarilor nr. 96/2007 Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
3 147822 TOTAL parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Substaţii tracţiune = 1 buc. Sucursala Regională CF Timişoara Sucursala Regională CF Braşov 1998 157.100 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil

ANEXA Nr. 3Sucursala Regională CF Constanţa DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursala Regională CF Constanţa - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, afectate de lucrările de modernizare a liniei CF 800, componentă a Coridorului IV

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
147858 TOTAL parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrică, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturile de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumină şi forţă; - cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip şi structură) Sucursalele regionale CF Galaţi, Bucureşti Sucursala Regională CF Constanţa 1998 4.552.399,21 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionate concesionate imobile


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 854/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 854 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 854/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu