Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 827 din 22 iulie 2009

pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 584 din 21 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 248 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele privind procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a procedurii prevăzute la articolul 30 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, decizie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L7 din 11 ianuarie 2005, transpus prin art. 248 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puşcaş

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME

privind procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurentei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat

Art. 1. -Atunci când o autoritate contractantă care atribuie contracte sectoriale apreciază că sunt întrunite condiţiile necesare aplicării art. 248 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, aceasta are obligaţia de a solicita Comisiei Europene să decidă, pentru activitatea relevantă pe care respectiva autoritate contractantă o desfăşoară, cu privire la aplicabilitatea acestui articol.

Art. 2. - (1) Autoritatea contractantă interesată să obţină decizia prevăzută la art. 1 trebuie să formuleze o cerere care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru descrierea situaţiei existente, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a procedurii prevăzute la articolul 30 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.

(2) Cererea se transmite Comisiei Europene în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Decizia Comisiei 2005/15/CE.

Art. 3. - (1) In cazul în care, conform prevederilor legale în vigoare, există o autoritate de reglementare în domeniul activităţii relevante desfăşurate de către autoritatea contractantă solicitantă, atunci aceasta din urmă are obligaţia de a transmite cererea prevăzută la art. 2 mai întâi către autoritatea de reglementare, solicitând acesteia să emită un punct de vedere argumentat cu privire la faptul că activitatea relevantă care face obiect al solicitării este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat.

(2) In cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite cererea numai însoţită de punctul de vedere formulat de autoritatea de reglementare.

Art. 4. -In cel mult 5 zile de la transmiterea cererii către Comisia Europeană, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la solicitarea respectivă, ataşând o copie de pe cererea transmisă şi, dacă este cazul, o copie a punctului de vedere al autorităţii de reglementare în domeniu.

Art. 5. -Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, orice clarificări sau completări pe care aceasta le consideră necesare în vederea adoptării deciziei prevăzute la art. 1.

Art. 6. - Autoritatea contractantă beneficiază de aplicabilitatea prevederilor art. 248 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă în oricare dintre următoarele situaţii:

a) Comisia Europeană a adoptat, în conformitate cu procedura reglementată la art. 30 alin. (6) din Directiva 2004/17/CE, o decizie prin care se constată că activitatea relevantă care a reprezentat obiect al solicitării este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat;

b) după o perioadă de 3 luni, calculată începând din prima zi lucrătoare următoare datei la care Comisia Europeană a primit cererea prevăzută la art. 2, dacă în această perioadă Comisia Europeană nu a adoptat nicio decizie şi nu a anunţat o extindere a perioadei iniţiale de analiză;

c) după o perioadă de 6 luni, calculată începând din prima zi lucrătoare următoare datei la care Comisia Europeană a primit cererea prevăzută la art. 2, dacă în această perioadă Comisia Europeană a anunţat o extindere a perioadei iniţiale de analiză, dar nu a adoptat, ulterior extinderii, nicio decizie.

Art. 7. - (1) Autoritatea contractantă care, conform prevederilor art. 6, beneficiază de aplicabilitatea art. 248 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pentru una sau mai multe dintre activităţile relevante pe care le desfăşoară, are dreptul de a atribui contractele sectoriale destinate activităţii/activităţilor relevante respective prin aplicarea unor proceduri interne proprii.

(2) Procedurile interne prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure promovarea concurenţei între operatorii economici şi să garanteze transparenţa, tratamentul egal şi nediscriminarea acestora.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 827/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 827 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 827/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu