Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.823 din 24.10.2018

privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 30 octombrie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, ratificat prin Legea nr. 68/2012. *) Traducere. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Biroul Băncii Mondiale, România Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Asociaţia de Dezvoltare Internaţională Clădirea UTI Str. Vasile Lascăr Sector 2, 020492 Bucureşti, România Tel. 021 201 03 11 Fax 021 201 03 38 Domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanţelor publice Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti, România 30 mai 2018 Stimate domnule ministru, Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială Împrumut BIRD nr. 8056 - RO Anularea soldului netras şi închiderea contului împrumutului Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („Împrumutatul") şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca"), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 8 iulie 2011. După cum cunoaşteţi, data-limită de tragere a sumelor împrumutului a fost 31 decembrie 2017, data finală de transmitere a cererilor de tragere a fost 30 aprilie 2018, iar data de procesare de către BIRD a ultimei trageri în cadrul împrumutului a fost 15 mai 2018. În acest context, conform secţiunii 7.03 din Condiţiile generale, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 15 mai 2018, soldul netras din contul împrumutului, în valoare de 64.141.120,06 EUR. La aceeaşi dată a fost închis şi contul împrumutului. Am aprecia confirmarea primirii acestei scrisori. Cu stimă, Tatiana Proskuryakova, manager de ţară, Biroul Băncii Mondiale din România România Ministerul Finanţelor Publice Cabinet secretar de stat Bd. Libertăţii nr. 16, Bucureşti, România Tel. 4021 319.97.49 Fax 4021 312.16.30 14 iunie 2018 Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială Împrumut nr. 8056 - RO Închiderea contului împrumutului Stimată doamnă Proskuryakova, Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră din 30 mai 2018 referitoare la închiderea contului împrumutului menţionat mai sus şi anularea soldului netras de 64.141.120,06 EUR din acest împrumut. Pe cale de consecinţă, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în obţinerea tabelului privind tragerea sumelor împrumutului şi a tabelului privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile, prevăzute în secţiunea IV.A şi, respectiv, secţiunea IV. B.2 (a) din anexa 2 la Acordul de împrumut, actualizate în mod corespunzător pentru a reflecta alocarea finală a sumei împrumutului pe categorii de cheltuieli şi pe indicatori. Mulţumindu-vă încă o dată pentru colaborarea deosebită, aşteptăm primirea răspunsului dumneavoastră prompt. Cu stimă, Attila György, secretar de stat Biroul Băncii Mondiale, România Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Asociaţia de Dezvoltare Internaţională Clădirea UTI Str. Vasile Lascăr Sector 2, 020492 Bucureşti, România Tel. 021 201 03 11 Fax 021 201 03 38 Domnului Attila György, secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România 26 iunie 2018

Stimate domnule György, Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială Împrumut BIRD nr. 8056 - RO Închiderea contului împrumutului Prin prezenta dorim să vă transmitem informaţiile solicitate prin scrisoarea din 14 iunie 2018 referitoare la închiderea contului împrumutului destinat proiectului privind modernizarea sistemului de asistenţă socială. În acest context, vă remitem anexat: i) tabelul privind tragerea sumelor împrumutului din secţiunea IV.A a anexei nr. 2 la Acordul de împrumut şi iii) tabelul privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile din secţiunea IV.B.2 (a) din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut. Aşteptăm să continuăm cooperarea noastră fructuoasă. Cu stimă, Tatiana Proskuryakova, manager de ţară, Biroul Băncii Mondiale din România Tabelul privind tragerea sumelor împrumutului Împrumut BIRD 80560 (FSL) Stadiu: tras în totalitate Ţară: România Proiect: P121673 - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială Prezentare categorii Valuta în care a fost contractat împrumutul Sume exprimate în EUR IDT - Indicatori pe baza cărora se efectuează tragerile - îndepliniţi

Categorie Denumire categorie Suma din împrumut alocată (exprimată în EUR) Procentul din cheltuieli finanţat
Total 370.858.879,94
(1) Plăţi în cadrul PCE 370.000.000 Suma până la limita tragerii prevăzută în tabelul de la paragraful B.2(a) al acestei secţiuni
(2) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, inclusiv audit, instruire şi costuri operaţionale 858.879,94 100%

Conform celui de-al treilea amendament la Acordul de împrumut EUR

IDT - Indicatori pe baza cărora se efectuează tragerile Limita tragerii Îndeplinit Suma trasă
1 25.000.000 Da 25.000.000
2 25.000.000 Da 25.000.000
3 25.000.000 Nu 0
4 25.000.000 Da 25.000.000
5 25.000.000 Da 25.000.000
6.a 10.000.000 Nu 0
6.b 15.000.000 Nu 0
7.a 10.000.000 Da 10.000.000
7.b 15.000.000 Nu 0
8 25.000.000 Da 25.000.000
9 12.000.000 Nu 0
10.a 10.000.000 Da 10.000.000
10.b 15.000.000 Nu 0
11. a 15.000.000 Da 15.000.000
11.b 10.000.000 Da 10.000.000
12 25.000.000 Nu 0
13 25.000.000 Da 25.000.000
14 25.000.000 Da 25.000.000
15 25.000.000 Da 25.000.000
16 25.000.000 Da 25.000.000
17.a 5.000.000 Da 5.000.000
17.b 10.000.000 Da 10.000.000
17.c 10.000.000 Da 10.000.000
18 50.000.000 Da 50.000.000
19 25.000.000 Da 25.000.000
Total 487.000.000 370.000.000SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 823/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 823 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Private Lender Bentex Funding Group Ltd. Greetings to you by (BFGL). We are a France-Paris based investment company known as Bentex Funding Group Ltd working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Larsson. (Personal Assistant) Bentex Funding Group Ltd(BFGL) 509 Rue Jacques Coeur,75008 Paris-France Paris-France.Bentex Funding Group Ltd (BFGL)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua și Bine ați venit la Sunshine Financial Group Inc. Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere sau proiect sau pentru a cumpăra o casă sau o mașină? și vă simțiți atât de dificil să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? nu vă faceți griji pentru că suntem o companie de împrumut legitimă și reputație. Suntem o companie dinamică cu asistență financiară. Scopul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți serviciile pe care le meritați și să oferim împrumuturi garantate și negarantate la un preț accesibil de 3%. Oferim toate tipurile de împrumut; Imprumut personal. Împrumut comercial (e.t.c). Dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență în termen de 24 de ore, atunci scrieți-ne cu amabilitate pentru mai multe informații prin e-mailul de mai jos. Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau; dacă nu aveți nici o adresă de e-mail, puteți să ne trimiteți un mesaj sau să ne trimiteți un mesaj prin Whatsapp cu acest număr: (+447903159998). Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm de îndată ce citiți acest anunț Mulțumesc
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și cei care doresc să înceapă o nouă afacere. Îi dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com whatsapp via +32460210203
ANONIM a comentat Legea 116 2018
     Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? we are certified and legitimate and international licensed loan lender We offer loans to Business firms, companies and individuals at an affordable interest rate of 3%. contact Mrs Briggite Klaus. email;stefanklaus0147@gmail.com whatsapp:+15186656998
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    XMAS IS HERE AGAIN, DO NOT BE LEFT OUT, APPLY FOR ALL KINDS OF XMAS LOAN WITH US TODAY! XMAS FREE GIFTS PACKAGE FOR CLIENTS INTERESTED We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffeur driven offers. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Email: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com Regards, Mr Bradley Blakes
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 823/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu