Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.605 din 21.08.2019

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 22 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale răspund de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Marius-Constantin BudăiMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Alexandru PetrescuMinistrul fondurilor europene,Roxana MînzatuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTARE referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD" În contextul Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România (SNADR) 2020 şi al Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, îşi propune să dezvolte şi implementeze o platformă naţională centralizată, pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii cu certificate de încadrare în grad şi tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obţinerea certificatului) către autorităţile publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali. Interacţiunea instituţiilor publice cu societatea informaţională determină reorganizarea proceselor instituţionale (proceduri, metodologii de lucru, standarde şi atribuţii), regândirea strategică a managementului intern şi asigurarea unui proces de continuă optimizare şi perfecţionare. Soluţia constă în implementarea proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD". Prin implementarea acestui proiect se vor crea condiţiile unei administraţii moderne, eficace şi eficiente, precum şi premisele creşterii calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi reducerea timpului de soluţionare a cererilor referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii cu certificate de încadrare în grad şi tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obţinerea certificatului). Din punct de vedere informatic, prin realizarea SNMD va fi obţinută alinierea la contextul tehnologic actual, simplificându-se şi securizându-se totodată modalitatea de prelucrare, stocare şi procesare a datelor. Astfel, pentru expunerea on-line către cetăţeni şi mediul public/privat a serviciilor publice este vizată punerea la dispoziţie a următoarelor servicii de tip G2C pentru care se va asigura disponibilitate şi acces ridicat/consolidat pentru cetăţeni: accesarea on-line a datelor/informaţiilor referitoare la proceduri/formulare;

descărcarea on-line a formularelor;

încărcarea on-line a formularelor;

serviciu de suport/helpdesk.Proiectul „Sistemul naţional de management privind dizabilitatea - SNMD":

contribuie la implementarea Strategiei naţionale Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR), domeniul I de acţiune e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data şi Media Sociale, care are scopul de a reforma modul în care Guvernul funcţionează, permite accesul la informaţii, implică cetăţenii şi furnizează servicii beneficiarilor externi şi interni, atât pentru beneficiul Guvernului, cât şi al cetăţenilor pe care îi deserveşte, precum şi la îndeplinirea obiectivelor principale ale acestei strategii, dintre care menţionăm: creşterea transparenţei actelor administraţiei publice, prin informatizarea serviciilor publice, creşterea accesului la servicii publice digitale, administraţii publice eficiente şi scăderea costurilor de administrare publică;

contribuie la atingerea dezideratelor Strategiei de consolidare a administraţiei publice 2014-2020, de a se realiza o administraţie publică orientată spre beneficiarii de servicii publice, deschisă şi receptivă la soluţii inovatoare, care simplifică şi consolidează instituţii şi mecanisme;

respectă principiile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi contribuie la implementarea art. 9 pct. 1 lit. (b) din Convenţie şi a obiectivului specific 3 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii în convergenţă cu Direcţia de acţiune 1 - Accesibilitate din Strategia naţională;

este în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public şi ale Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilităţi - „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere" (2010-2020) - Domeniul de acţiune 1: accesibilitate.Prin implementarea proiectului SNMD, pentru evenimentele de viaţă primare, aşa cum sunt acestea descrise în SNADR, vor fi furnizate servicii electronice, la nivelul 4 de sofisticare. Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 45.042.464 lei. Proiectul va fi depus pentru finanţare în cadrul Programului operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea e-Guvernare şi Open Data, cod proiect 127682. Caracteristicile principale ale proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD": Titular: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Beneficiarul proiectului: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi Caracteristicile principale:

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA: (preţuri luna decembrie 2018, 1 euro = 4,6598 lei) mii lei 45.043
Eşalonarea cheltuielilor
- Anul I mii lei 1.809
- Anul II mii lei 43.234

Indicatori prestabiliţi Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumirea indicatorului Unitate măsură Valoarea de referinţă Anul de referinţă Valoarea-ţintă
Cetăţeni care utilizează sistemele de e-guvernare Cetăţeni care utilizează sistemele de e-guvernare (% din populaţie) 0% 2021 0,1%
Numărul de cetăţeni care utilizează serviciile electronice aferente evenimentelor de viaţă, realizate şi/sau îmbunătăţite prin proiect Cetăţeni care utilizează serviciile electronice aferente evenimentelor de viaţă, realizate şi/sau îmbunătăţite prin proiect 0 2021 20.000

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumirea indicatorului de realizare Unitate măsură Valoarea-ţintă
Servicii publice aferente evenimentelor de viaţă aduse la nivelul IV de sofisticare Serviciu public aferent evenimentului de viaţă 1
Numărul de servicii electronice publice aferente evenimentelor de viaţă, realizate şi/sau îmbunătăţite prin proiect Serviciu electronic public aferent evenimentului de viaţă 3
Numărul de persoane (angajaţi ai beneficiarului sau instituţiilor în care se implementează proiectul) instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice implementate Persoane 285

Durata de implementare a proiectului: 24 de luni Finanţarea investiţiei: Finanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 605/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 605 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 605/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu