Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.605 din 21.08.2019

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 22 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale răspund de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Marius-Constantin BudăiMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Alexandru PetrescuMinistrul fondurilor europene,Roxana MînzatuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTARE referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD" În contextul Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România (SNADR) 2020 şi al Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, îşi propune să dezvolte şi implementeze o platformă naţională centralizată, pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii cu certificate de încadrare în grad şi tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obţinerea certificatului) către autorităţile publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali. Interacţiunea instituţiilor publice cu societatea informaţională determină reorganizarea proceselor instituţionale (proceduri, metodologii de lucru, standarde şi atribuţii), regândirea strategică a managementului intern şi asigurarea unui proces de continuă optimizare şi perfecţionare. Soluţia constă în implementarea proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD". Prin implementarea acestui proiect se vor crea condiţiile unei administraţii moderne, eficace şi eficiente, precum şi premisele creşterii calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi reducerea timpului de soluţionare a cererilor referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii cu certificate de încadrare în grad şi tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obţinerea certificatului). Din punct de vedere informatic, prin realizarea SNMD va fi obţinută alinierea la contextul tehnologic actual, simplificându-se şi securizându-se totodată modalitatea de prelucrare, stocare şi procesare a datelor. Astfel, pentru expunerea on-line către cetăţeni şi mediul public/privat a serviciilor publice este vizată punerea la dispoziţie a următoarelor servicii de tip G2C pentru care se va asigura disponibilitate şi acces ridicat/consolidat pentru cetăţeni: accesarea on-line a datelor/informaţiilor referitoare la proceduri/formulare;

descărcarea on-line a formularelor;

încărcarea on-line a formularelor;

serviciu de suport/helpdesk.Proiectul „Sistemul naţional de management privind dizabilitatea - SNMD":

contribuie la implementarea Strategiei naţionale Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR), domeniul I de acţiune e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data şi Media Sociale, care are scopul de a reforma modul în care Guvernul funcţionează, permite accesul la informaţii, implică cetăţenii şi furnizează servicii beneficiarilor externi şi interni, atât pentru beneficiul Guvernului, cât şi al cetăţenilor pe care îi deserveşte, precum şi la îndeplinirea obiectivelor principale ale acestei strategii, dintre care menţionăm: creşterea transparenţei actelor administraţiei publice, prin informatizarea serviciilor publice, creşterea accesului la servicii publice digitale, administraţii publice eficiente şi scăderea costurilor de administrare publică;

contribuie la atingerea dezideratelor Strategiei de consolidare a administraţiei publice 2014-2020, de a se realiza o administraţie publică orientată spre beneficiarii de servicii publice, deschisă şi receptivă la soluţii inovatoare, care simplifică şi consolidează instituţii şi mecanisme;

respectă principiile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi contribuie la implementarea art. 9 pct. 1 lit. (b) din Convenţie şi a obiectivului specific 3 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii în convergenţă cu Direcţia de acţiune 1 - Accesibilitate din Strategia naţională;

este în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public şi ale Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilităţi - „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere" (2010-2020) - Domeniul de acţiune 1: accesibilitate.Prin implementarea proiectului SNMD, pentru evenimentele de viaţă primare, aşa cum sunt acestea descrise în SNADR, vor fi furnizate servicii electronice, la nivelul 4 de sofisticare. Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 45.042.464 lei. Proiectul va fi depus pentru finanţare în cadrul Programului operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea e-Guvernare şi Open Data, cod proiect 127682. Caracteristicile principale ale proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD": Titular: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Beneficiarul proiectului: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi Caracteristicile principale:

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA: (preţuri luna decembrie 2018, 1 euro = 4,6598 lei) mii lei 45.043
Eşalonarea cheltuielilor
- Anul I mii lei 1.809
- Anul II mii lei 43.234

Indicatori prestabiliţi Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumirea indicatorului Unitate măsură Valoarea de referinţă Anul de referinţă Valoarea-ţintă
Cetăţeni care utilizează sistemele de e-guvernare Cetăţeni care utilizează sistemele de e-guvernare (% din populaţie) 0% 2021 0,1%
Numărul de cetăţeni care utilizează serviciile electronice aferente evenimentelor de viaţă, realizate şi/sau îmbunătăţite prin proiect Cetăţeni care utilizează serviciile electronice aferente evenimentelor de viaţă, realizate şi/sau îmbunătăţite prin proiect 0 2021 20.000

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumirea indicatorului de realizare Unitate măsură Valoarea-ţintă
Servicii publice aferente evenimentelor de viaţă aduse la nivelul IV de sofisticare Serviciu public aferent evenimentului de viaţă 1
Numărul de servicii electronice publice aferente evenimentelor de viaţă, realizate şi/sau îmbunătăţite prin proiect Serviciu electronic public aferent evenimentului de viaţă 3
Numărul de persoane (angajaţi ai beneficiarului sau instituţiilor în care se implementează proiectul) instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice implementate Persoane 285

Durata de implementare a proiectului: 24 de luni Finanţarea investiţiei: Finanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 605/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 605 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 605/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu