Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 546 din 26 aprilie 2006

privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donarii de Sange

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din 5 mai 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - In scopul armonizării legislaţiei în domeniu cu reglementările Uniunii Europene şi al promovării donării de sânge, se înfiinţează Comitetul Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet Consultativ, care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Comitetul Consultativ este format din câte un reprezentant al autorităţilor, instituţiilor publice, asociaţiilor profesionale şi al organizaţiilor neguvernamentale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, desemnaţi de conducătorii acestora.

(2)  Reprezentanţii desemnaţi de conducerea ministerelor prevăzute în anexă trebuie să aibă funcţia de secretar de stat, fiind numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3)   Membrii Comitetului Consultativ nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestui comitet.

Art. 3. - Comitetul Consultativ are următoarele atribuţii principale:

a)   pregăteşte şi fundamentează soluţii, pe care le propune Ministerului Sănătăţii, în vederea elaborării proiectului Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi al Planului naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge, care se înaintează Guvernului spre aprobare;

b)   urmăreşte şi evaluează periodic stadiul realizării obiectivelor Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi aplicarea măsurilor din Planul naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi formulează propuneri către Ministerul Sănătăţii;

c)  face propuneri de armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei în domeniul donării de sânge cu reglementările internaţionale în materie şi propune ministrului sănătăţii avizarea proiectelor de acte normative în acest domeniu;

d)   asigură coordonarea în domeniu între instituţiile, organismele profesionale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate prin intermediul reprezentanţilor din componenţa Comitetului Consultativ în activităţile prevăzute în Strategia naţională pentru promovarea donării de sânge;

e)  face propuneri Ministerului Sănătăţii pentru sursele de finanţare necesare implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi a măsurilor din Planul naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge;

f)   formulează propuneri către Ministerul Sănătăţii în vederea organizării unui sistem naţional pentru recrutarea donatorilor de sânge voluntari, pe baza unor criterii riguroase de selectare;

g)    întocmeşte raportul anual privind activitatea Comitetului Consultativ, pe care îl înaintează Ministerului Sănătăţii, precum şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea convenţiilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.

Art. 4. - (1) Lucrările Comitetului Consultativ sunt conduse de reprezentantul Ministerului Sănătăţii, desemnat potrivit art. 2, prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2)   In prima şedinţă a Comitetului Consultativ membrii acestuia vor alege, prin vot secret, 2 vicepreşedinţi.

(3)   In lipsa preşedintelui, activitatea Comitetului Consultativ este coordonată de unul dintre vicepreşedinţi, în mod alternativ.

Art. 5. - Secretariatul Comitetului Consultativ este asigurat de 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 6. - Comitetul Consultativ se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre vicepreşedinţi, şi poate adopta hotărâri în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia.

Art. 7. - In vederea exercitării atribuţiilor care îi revin, Comitetul Consultativ poate solicita conducerii autorităţilor şi instituţiilor publice reprezentante desemnarea unor specialişti, în vederea constituirii unor grupuri de lucru.

Art. 8. - Organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ se stabilesc prin regulament propriu, care se elaborează de membrii acestuia, cu consultarea autorităţilor, instituţiilor publice, asociaţiilor profesionale şi organizaţiilor neguvernamentale nominalizate în anexă, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul apărării naţionale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Mihail Hărdău

ANEXĂ

AUTORITĂŢILE, INSTITUŢIILE PUBLICE, ASOCIAŢIILE PROFESIONALE Şl ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE REPREZENTATE ÎN COMITETUL CONSULTATIV PENTRU PROMOVAREA DONĂRII DE SÂNGE

1.  Ministerul  Sănătăţii

2.  Ministerul  Culturii şi Cultelor

3.  Ministerul  Educaţiei şi Cercetării

4.  Ministerul  Administraţiei şi Internelor

5.  Ministerul  Apărării Naţionale

6.  Comisia de Transfuzie Sanguină din cadrul Ministerului Sănătăţii

7.   Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină

8.  Colegiul Medicilor din România

9.  Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România

10.  Consiliul Naţional al Audiovizualului

11.  Crucea Roşie din România

12.  Asociaţia Naţională a Patronatelor

13.  Fundaţia donatorilor benevoli de sânge.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 546/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 546 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 546/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu