Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.531 din 12.07.2018

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 20 iulie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 64173 8.17.03 Acumulare nepermanentă Vânători Vtot = 25 mil. mc, vol. aten. = 25 mil. mc, baraj din beton armat, lung. coron = 30 m, lat. coron = 10 m, pe pârâul Târnava Mare, H = 24 m, L. dig contur = 11,65 km Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Vânători; -; nr.: -; BH Mureş 132.189.416
2 64174 8.17.03 acumulare nepermanentă Bălăuşeri Vtot = 24,5 mil. mc, vol. aten .= 24,5 mil. mc, baraj frontal din beton armat, lung. coron = 20,5 m, lat. coron = 5,3 m, pe pârâul Târnava Mică, H = 19 m, L = 13,8 km Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Bălăuşeri; -; nr.: -; Mureş 131.767.241
3 65094 8.28.01 canton Ceala 1 clădire tip P, Sconstruită_C1-anexă = 36 mp, Sdesfăşurată_C1-anexă = 36 mp, Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, Sconstr_C3-anexă = 34 mp, Sdesf_C3-anexă = 34 mp, Sconstr_C4-anexă = 11 mp, Sdesf_C4-anexă = 11 mp, Sconstr_C5-anexă = 26 mp, Sdesf_C5-anexă = 26 mp, Sconstr_C6-anexă = 105 mp, Sdesf_C6-anexă = 105 mp, Sconstr_C7-canton = 115 mp, Sdesf_C7-canton = 115 mp, St = 3,628 mp CF nr. 318752, UAT Arad Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; -; nr.: -; Arad 406.711
0 1 2 3 4 5 6
4 65095 8.28.01 canton Ceala 2 Suprafaţă teren = 8.010 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexa = 48 mp, S_C3-anexa = 25 mp, S_C4-anexa = 34 mp, S_C5-anexa = 73 mp, S_C6-anexa = 31 mp, S_C7-anexa = 3 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexa = 48 mp, S_C3-anexa = 25 mp, S_C4-anexa = 34 mp, S_C5-anexa = 73 mp, S_C6-anexa = 31 mp, S_C7-anexa = 3 mp; tip clădire = P; CF = 318754, UAT Arad; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; -; nr.: -; Arad 505.997
5 65100 8.28.01 canton Munar Suprafaţă teren = 9.151 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 104 mp, S_C2-grajd = 174 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 104 mp, S_C2-grajd = 174 mp; tip clădire = P; CF = 301273, UAT Secusigiu; suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Arad; satul Munar; -; nr.: -; Arad 425.628
6 150908 8.28.01 Canton exploatare Mureş Superior - utilitate publică Clădire Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr.: - 528.445
7 160131 8.30 Staţie automată hidrometrică 498 Baia de Arieş Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Baia de Arieş; -; nr.: - 90.444
8 160132 8.30 Staţie automată hidrometrică 501 Albac Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Albac; -; nr.: - 105.212
9 160133 8.30 Staţie automată hidrometrică 502 Vadu Moţilor Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Vadu Moţilor; -; nr.: - 179.152
10 160134 8.30 Staţie automată hidrometrică 503 Ponorel Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Vidra; -; nr.: - 105.944
11 160136 8.30 Staţie automată hidrometrică 504 Abrud Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Abrud; -; nr.: - 78.764
12 160137 8.30 Staţie automată hidrometrică 505 Câmpeni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Câmpeni; -; nr.: - 127.279
0 1 2 3 4 5 6
13 160138 8.30 Staţie automată hidrometrică 506 Poşaga Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Poşaga; -; nr.: - 102.013
14 160139 8.30 Staţie automată hidrometrică 513 Mogoş Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Mogoş; -; nr.: - 107.151
15 160140 8.30 Staţie automată hidrometrică 514 Valea Mânăstirii Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Râmeţ; -; nr.: - 140.163
16 160141 8.30 Staţie automată hidrometrică 515 Teiuş Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Teiuş; -; nr.: - 102.298
17 160142 8.30 Staţie automată hidrometrică 523 Blaj Târnava Mare Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; municipiul Blaj; -; nr.: - 91.771
18 160143 8.30 Staţie automată hidrometrică 531 Blaj Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; municipiul Blaj; -; nr.: - 78.188
19 160144 8.30 Staţie automată hidrometrică 536 Colibi Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Ohaba; -; nr.: - 100.331
20 160145 8.30 Staţie automată hidrometrică 537 Benic Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Galda de Jos; -; nr.: - 92.130
21 160146 8.30 Staţie automată hidrometrică 538 Zlatna Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Zlatna; -; nr.: - 114.887
22 160147 8.30 Staţie automată hidrometrică 542 Cunta Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Şpring; -; nr.: - 90.652
23 160148 8.30 Staţie automată hidrometrică 563 Alba Iulia Am. Priză Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Ciugud; -; nr.: - 92.693
24 160149 8.30 Staţie automată hidrometrică Ocna Mureş Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Ocna Mureş; -; nr.: - 91.135
25 160150 8.30 Staţie automată hidrometrică 946 Mihalţ Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Mihalţ; -; nr.: - 92.301
26 160151 8.30 Staţie automată hidrometrică Q58 Alba Iulia Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; -; nr.: - 101.339
0 1 2 3 4 5 6
27 160152 8.30 Staţie automată hidrometrică Q62 Bărăbanţ Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; localitatea Bărăbanţ; -; nr.: - 94.818
28 160153 8.30 Staţie automată hidrometrică Q65 Arieşeni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Alba; comuna Arieşeni; -; nr.: - 106.353
29 160154 8.30 Staţie automată hidrometrică 500 Turda Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Turda; -; nr.: - 131.137
30 160155 8.30 Staţie automată hidrometrică 509 Valea Ierii Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Valea Ierii; -; nr.: - 80.447
31 160156 8.30 Staţie automată hidrometrică 510 Iara Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Iara; -; nr.: - 89.579
32 160157 8.30 Staţie automată hidrometrică 511 Petreştii de Jos Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Petreştii de Jos; -; nr.: - 95.839
33 160158 8.30 Staţie automată hidrometrică 512 Viişoara Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Viişoara; -; nr.: - 89.344
34 160159 8.30 Staţie automată hidrometrică Q61 Luncan Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Luna; -; nr.: - 159.156
35 160160 8.30 Staţie automată hidrometrică 487 Radna Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Lipova; -; nr.: - 90.026
36 160161 8.30 Staţie automată hidrometrică 559 Săvârşin Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Săvârşin; -; nr.: - 85.127
37 160162 8.30 Staţie automată hidrometrică 561 Petriş Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Petriş; -; nr.: - 82.285
38 160163 8.30 Staţie automată hidrometrică 945 Arad Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; -; nr.: - 106.562
39 160164 8.30 Staţie automată hidrometrică Q59 Nădlac Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Nădlac; -; nr.: - 116.015
40 160165 8.30 Staţie automată hidrometrică 522 Mediaş Târnava Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Sibiu; municipiul Mediaş; -; nr.: - 120.111
0 1 2 3 4 5 6
41 160166 8.30 Staţie automată hidrometrică 528 Şeica Mare Visa Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Şeica Mare; -; nr.: - 95.149
42 160167 8.30 Staţie automată hidrometrică 486 Brănişca Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Brănişca; -; nr.: - 95.758
43 160168 8.30 Staţie automată hidrometrică 543 Geoagiu Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Geoagiu; -; nr.: - 87.422
44 160169 8.30 Staţie automată hidrometrică 544 Grădiştea de Munte Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Orăştioara de Sus; -; nr.: - 174.252
45 160170 8.30 Staţie automată hidrometrică 545 Orăştie Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Orăştie; -; nr.:- 97.253
46 160171 8.30 Staţie automată hidrometrică 546 Pui Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Pui; -; nr.: - 110.049
47 160172 8.30 Staţie automată hidrometrică 547 Pui Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Pui; -; nr.: - 115.448
48 160173 8.30 Staţie automată hidrometrică 548 Râul Alb Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Sălaşu de Sus; -; nr.: - 85.328
49 160174 8.30 Staţie automată hidrometrică 549 Pădăşel Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Râu de Mori; -; nr.: - 195.598
50 160175 8.30 Staţie automată hidrometrică 550 Gura Zlata Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Râu de Mori; -; nr.: - 190.346
51 160176 8.30 Staţie automată hidrometrică 551 Râu de Mori Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Râu de Mori; -; nr.: - 85.303
52 160177 8.30 Staţie automată hidrometrică 552 Sîntămăria- Orlea Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Sîntămăria-Orlea; -; nr.: - 94.595
53 160178 8.30 Staţia automată hidrometrică 553 Haţeg Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; oraşul Haţeg; -; nr.:- 85.704
0 1 2 3 4 5 6
54 160179 8.30 Staţie automată hidrometrică 554 Topliţa Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Topliţa; -; nr.: - 93.006
55 160180 8.30 Staţie automată hidrometrică 555 Teliuc Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Teliucu Inferior; -; nr.: - 121.298
56 160181 8.30 Staţie automată hidrometrică 556 Teliuc Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Teliucu Inferior; -; nr.: - 121.301
57 160182 8.30 Staţie automată hidrometrică 557 Dobra Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Dobra; -; nr.:- 105.088
58 160183 8.30 Staţie automată hidrometrică 482 Gălăoaia Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Răstoliţa; -; nr.: - 105.208
59 160184 8.30 Staţie automată hidrometrică 484 Luduş Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; oraşul Luduş; -; nr.: - 91.948
60 160185 8.30 Staţie automată hidrometrică 491 Răstoliţa Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Răstoliţa; -; nr.: - 87.791
61 160186 8.30 Staţie automată hidrometrică 492 Bezid aval Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; satul Sângeorgiu de Pădure; -; nr.: - 101.936
62 160187 8.30 Staţie automată hidrometrică 493 Lăpuşna Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Ibăneşti; -; nr.: - 167.427
63 160188 8.30 Staţie automată hidrometrică 494 Ibăneşti Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Ibăneşti; -; nr.: - 96.609
64 160189 8.30 Staţie automată hidrometrică 495 Breaza Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Breaza; -; nr.: - 88.373
65 160190 8.30 Staţie automată hidrometrică 496 Cinta Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Crăciuneşti; -; nr.: - 83.450
66 160191 8.30 Staţie automată hidrometrică 497 Band Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Band; -; nr.: - 89.037
67 160192 8.30 Staţie automată hidrometrică 516 Miercurea Nirajului Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; oraşul Miercurea Nirajului; -; nr.: - 92.822
0 1 2 3 4 5 6
68 160193 8.30 Staţie automată hidrometrică 520 Vânători Târnava Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Vânători; -; nr.: - 93.770
69 160194 8.30 Staţie automată hidrometrică 521 Sighişoara T. Mare Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; municipiul Sighişoara; -; nr.: - 113.089
70 160195 8.30 Staţie automată hidrometrică 527 Saschiz Scroafa Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Saschiz; -; nr.: - 86.838
71 160196 8.30 Staţie automată hidrometrică 529 Sărăţeni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Sărăţeni; -; nr.: - 89.359
72 160197 8.30 Staţie automată hidrometrică 530 Târnăveni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; municipiul Târnăveni; -; nr.: - 88.668
73 160198 8.30 Staţie automată hidrometrică 532 Sovata Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; oraşul Sovata; -; nr.: - 92.274
74 160199 8.30 Staţie automată hidrometrică 534 Stânceni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Stânceni; -; nr.: - 90.161
75 160200 8.30 Staţie automată hidrometrică 535 Zagăr Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Zagăr; -; nr.: - 93.307
76 160201 8.30 Staţie automată hidrometrică Q60 Glodeni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Glodeni; -; nr.: - 101.073
77 160202 8.30 Staţie automată hidrometrică 481 Topliţa Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Topliţa; -; nr.: - 117.265
78 160203 8.30 Staţie automată hidrometrică 489 Gheorgheni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Gheorgheni; -; nr.: - 85.028
79 160204 8.30 Staţie automată hidrometrică 490 Topliţa Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Topliţa; -; nr.: - 81.646
80 160205 8.30 Staţie automată hidrometrică 517 Vârşag aval Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Vârşag; -; nr.: - 83.545

0 1 2 3 4 5 6
81 160206 8.30 Staţie automată hidrometrică 518 Zetea Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Zetea; -; nr.: - 91.131
82 160207 8.30 Staţie automată hidrometrică 519 Odorheiu Secuiesc Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Odorheiu Secuiesc; -; nr.: - 86.225
83 160208 8.30 Staţie automată hidrometrică 524 Şicasău Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Zetea; -; nr.: - 184.528
84 160209 8.30 Staţie automată hidrometrică 525 Nicoleşti Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Ulieş; -; nr.: - 96.312
85 160210 8.30 Staţie automată hidrometrică 526 Şimoneşti Feernic Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Şimoneşti; -; nr.:- 86.051
86 160211 8.30 Staţie automată hidrometrică 533 Crişeni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Atid; -; nr.: - 93.600
87 160495 8.30 Staţie automată hidrometrică 480 Suseni Denumire = Staţie automată cu senzori Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Suseni; -; nr.: - 87.488SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 531/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 531 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 531/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu