Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.509 din 18.05.2011

privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 24 mai 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Articolul 2
(1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, în condiţiile legii.
(2) Pentru terenurile forestiere menţionate la alin. (1), consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestor terenuri.
Articolul 3Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 şi a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

Nr. crt. Denumirea bunului imobil Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Indicativul bunului imobil în amenajament Lungimea - km - Număr de inventar la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Număr de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice Valoarea de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Drum auto forestier Sărişor Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Şaru Dornei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Şaru Dornei UP VIII, ua 80 D, OS Vatra Dornei 8,0 101.710 11.088 409.696
2. Drum auto forestier Pr. Pietrei Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 251 D, OS Dorna Candrenilor 4,8 101.784 10.981 623.000
3. Drum auto forestier Pr. Cligu - axial Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 253 D, OS Dorna Candrenilor 3,5 101.786 10.532 498.400
0 1 2 3 4 5 6 7 8
4. Drum auto forestier Burcutului prelungire Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 257 D, OS Dorna Candrenilor 1,9 102.024 10.603 193.130
5. Drum auto forestier Trestia Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 269 D, OS Dorna Candrenilor 1,5 101.818 11.185 186.900
6. Drum auto forestier Tofla Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP II, ua 88 D, OS Dorna Candrenilor 2,5 101.906 11.176 246.210
7. Drum auto forestier Bâtca Cofii Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP III, ua 909 D, OS Dorna Candrenilor 2,5 102.198 10.562 312.263
8. Drum auto forestier Secu Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP III, ua 153 D, OS Dorna Candrenilor 6,8 101.798 11.098 1.173.698
9. Drum auto forestier Haju Dorna Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP III, ua 156 D, OS Dorna Candrenilor 2,2 102.138 10.770 212.052
10. Drum auto forestier Cucureasa - axial Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 464 D%, OS Dorna Candrenilor 0,9 101.694 10.678 parţial 95.341
11. Drum auto forestier Tebeleauca Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 470 D, OS Dorna Candrenilor 4,2 101.827 11.157 692.261
12. Drum auto forestier Fundoaia Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 471 D, OS Dorna Candrenilor 2,1 102.245 10.741 98.960
13. Drum auto forestier Coşna - axial Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 734 D%, OS Dorna Candrenilor 6,691 101.618 10.533 parţial 841.347
14. Drum auto forestier Rogojeni Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 735 D, OS Dorna Candrenilor 1,3 101.920 11.062 318.504
15. Drum auto forestier Putna - Ursoaia Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Putna UP III, ua 239 D%, OS Putna 3,6 101.872 11.050 parţial 98.765

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

Nr. crt. Amplasamentul terenului Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Localizarea terenului în cadastrul forestier Suprafaţa - ha - Număr de inventar la Ministerul Finanţelor Publice
1. Comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Şaru Dornei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Şaru Dornei UP VIII, ua 80 D, OS Vatra Dornei 6,9 1.364 (parţial)
2. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 251 D, OS Dorna Candrenilor 1,92 1.364 (parţial)
3. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 253 D, OS Dorna Candrenilor 1,9 1.364 (parţial)
4. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 257 D, OS Dorna Candrenilor 0,68 1.364 (parţial)
5. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP I, ua 269 D, OS Dorna Candrenilor 0,6 1.364 (parţial)
6. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP II, ua 88 D, OS Dorna Candrenilor 1,25 1.364 (parţial)
7. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP III, ua 909 D, OS Dorna Candrenilor 1,0 1.364 (parţial)
8. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP III, ua 153 D, OS Dorna Candrenilor 4,08 1.364 (parţial)
9. Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Dorna Candrenilor, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor UP III, ua 156 D, OS Dorna Candrenilor 1,38 1.364 (parţial)
10. Comuna Coşna, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 464 D%, OS Dorna Candrenilor 0,35 1.364 (parţial)
11. Comuna Coşna, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 470 D, OS Dorna Candrenilor 2,1 1.364 (parţial)
12. Comuna Coşna, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 471 D, OS Dorna Candrenilor 0,15 1.364 (parţial)
13. Comuna Coşna, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 734 D%, OS Dorna Candrenilor 2,85 1.364 (parţial)
14. Comuna Coşna, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Coşna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşna UP III, ua 735 D, OS Dorna Candrenilor 0,5 1.364 (parţial)
15. Comuna Putna, judeţul Suceava Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Putna UP III, ua 239 D%, OS Putna 1,4 1.364 (parţial)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 509/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 509 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 509/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu