Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.378 din 06.05.2014

privind aprobarea stemelor comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 23 mai 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stemele comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.12*).____*) Anexele nr. 1.1-1.12 sunt reproduse în facsimil.(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1- 2.12.(3) Anexele nr. 1.1-1.12 şi 2.1-2.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat
ANEXA Nr. 1.1STEMA comunei Bârla, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Bârla, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Bârla, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea dreaptă, în câmp roşu, se află o pasăre răpitoare de argint, aflată în zbor. În partea stângă, în câmp auriu, se află un călăreţ stând pe un cal aflat în salt, care ţine cu mâna stângă frâul, iar cu dreapta o sabie poziţionată în bară deasupra capului, totul negru. În vârfului scutului, în câmp albastru, se află 12 spice de grâu de aur, dispuse în evantai. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Pasărea reprezintă uliul păsărar, care face parte din fauna localităţii. Călăreţul aminteşte de căpitanul lui Mihai Viteazul care, pentru faptele sale de vitejie în armata marelui domnitor, a fost împroprietărit cu o moşie în localitate. Spicele de grâu simbolizează una din îndeletnicirile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.2STEMA comunei Boteni, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.3STEMA comunei Cuca, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Boteni, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Boteni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un pal undat de argint. În dreapta se află 4 ghinde de aur, poziţionate 1:2:1. În stânga se află un fluier de argint cu 5 găuri, aşezat în pal. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Brâul undat simbolizează râul Argeşel, care străbate localitatea. Cele 4 ghinde reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar numărul lor indică numărul satelor componente. Fluierul evocă sărbătoarea folclorică tradiţională „Festivalul Brâul de la Boteni“. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cuca, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Cuca, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu un şevron de argint încărcat cu 5 prune, fiecare cu codiţă şi cu câte două frunze verzi, însoţit în şef de o oaie la dreapta şi de o vacă la stânga, de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Oaia, vaca şi prunele simbolizează ocupaţiile de bază ale locuitorilor, creşterea animalelor şi pomicultura. Şevronul reprezintă cuca, care dă denumirea localităţii, fiind o ridicătură triunghiulară din acoperiş, prin care lumina pătrunde în podul clădirilor, precum şi dealurile, fiind forma de relief predominantă în zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.4STEMA comunei Domneşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.5STEMA comunei Leordeni, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Domneşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Domneşti, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară se află o poartă de zid de aur, tencuită, având o intrare carosabilă centrală, arcuită şi închisă, flancată de două ferestre arcuite acoperite; partea centrală a porţii este surmontată de o cupolă cu cruce, aflată între două turle cu acoperişuri conice. În vârful scutului se află 3 mere de aur, dispuse 2:1, având fiecare în partea superioară câte o codiţă orientată puţin oblic spre dreapta şi de la a cărei bază porneşte câte o frunză, de înălţimea ei, poziţionată în bară. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Poarta reprezintă poarta bisericii din Domneştii de Sus, monument istoric. Brâul undat simbolizează râul Doamnei, care străbate zona. Merele fac referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, pomicultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Leordeni, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Leordeni, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în câmp albastru, se află 14 flori de leurdă de argint, dispuse 5:4:3:2. În dreapta, în câmp auriu, se află două ramuri de stejar verzi, cu câte 7 ghinde, încrucişate în săritoare în partea de jos. În stânga, în câmp roşu, se află un porumb cu 4 ştiuleţi, flancat de două spice de grâu, toate de aur şi aşezate în pal. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Leurda dă denumirea localităţii, iar numărul florilor indică numărul satelor componente ale comunei. Ramurile de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei. Porumbul şi spicele de grâu simbolizează principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.6STEMA comunei Miceşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.7STEMA comunei Morăreşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.6DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Miceşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Miceşti, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu format din 3 rânduri de cărămizi de argint, rostuite negru. În partea superioară se află 4 mere roşii, cu câte două frunze verzi în partea de sus, poziţionate orizontal. În vârful scutului se află un brâu undat de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Merele simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, pomicultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Brâul, format din 3 rânduri de cărămizi, evocă castrul roman, care se afla pe malul drept al râului Doamnei. Brâul undat reprezintă râul Doamnei care străbate localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.7DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Morăreşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Morăreşti, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în câmp roşu, se află două ramuri de prun, orientate în jos, încrucişate în săritoare în partea de sus, având fiecare câte 5 frunze şi 3 prune. În dreapta, în câmp albastru, se află un cap de bovină de aur, privit din faţă. În stânga, în câmp auriu, se află o ramură de stejar, compusă din 9 frunze şi 7 ghinde, poziţionată în bară. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Ramurile simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, pomicultura, iar numărul fructelor indică numărul satelor componente ale comunei. Capul de bovină reprezintă o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, creşterea animalelor. Ramurile de stejar evocă bogăţia silvică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.8STEMA comunei Moşoaia, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.9STEMA comunei Nucşoara, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.8DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Moşoaia, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Moşoaia, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În dreapta, în câmp roşu, se află o oaie de aur. În stânga, în câmp auriu, se află o sondă de extracţie neagră. În vârful scutului, în câmp albastru, se află o biserică de argint, văzută din faţă, cu pridvor, având 3 deschideri arcuite în partea superioară, cea din mijloc mai mare, cu două frontoane încărcate cu 4 firide; frontonul de jos are o firidă de formă dreptunghiulară, iar cel de sus are 3 firide arcuite în partea superioară; biserica este înălţată printr-o turlă acoperită dotată cu 3 ferestre şi timbrată de o cruciuliţă. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Oaia dă denumirea localităţii şi conform unei legende, întemeietorii comunei ar fi fost un moş şi o moaşă care, având o oaie, era numită de localnici „moaşa cu oaia“. Sonda simbolizează extracţia de petrol din zonă. Biserica evocă cele 7 aşezăminte religioase din comună, dintre care 4 sunt declarate monumente istorice. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.9DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Nucşoara, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Nucşoara, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află o floare de colţ de aur cu stamine verzi. În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află o capră neagră în salt. În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un brâu undat de argint. În partea inferioară, în stânga, în câmp verde, se află un măr cu două frunze, orientate în sus şi poziţionate în bară, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Floarea de colţ şi capra neagră, declarate monument al naturii, fac parte din flora, respectiv fauna localităţii. Brâul undat simbolizează râul Doamnei care străbate localitatea. Mărul reprezintă principala ocupaţie a locuitorilor, pomicultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.10STEMA comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.11STEMA comunei Rociu, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.10DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Poiana Lacului, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În dreapta, în câmp auriu, se află o ramură de prun cu două fructe şi două frunze verzi, dintre care una orientată în sus, iar cealaltă spre stânga. În stânga, în câmp argintiu, se află o sondă de foraj neagră. În vârful scutului se află un brâu undat de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Ramura cu cele două prune evocă bogăţia pomicolă a zonei. Sonda simbolizează industria petrolieră din localitate. Brâul undat reprezintă cele două râuri care străbat comuna, respectiv Cotmeana şi Teleorman. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.11DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Rociu, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Rociu, potrivit anexei nr. 1.11, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint şi având o bordură roşie încărcată cu 11 bezanţi de argint. În partea superioară se află o cruce treflată de aur. În partea inferioară se află 4 spice de grâu de aur, dispuse în evantai, ale căror tulpini se încrucişează în partea de jos, având o fundă de aur la punctul lor de intersecţie. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Crucea face referire atât la trecutul istoric al localităţii, când teritoriile acesteia făceau parte din domeniile schitului Berislăveşti, cât şi la edificiile de cult din localitate. Brâul undat reprezintă râul Dâmbovnic, care traversează localitatea. Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Bezanţii amintesc de cele 11 monede republicane romane, descoperite pe raza comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.12STEMA comunei Slobozia, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.12DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Slobozia, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Slobozia, potrivit anexei nr. 1.12, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară şi cea inferioară se află câte un mănunchi compus din 3 spice de grâu şi un porumb, dispuse în evantai, primul fiind un spic de grâu, al doilea porumbul şi următoarele celelalte două spice de grâu, care se unesc la bază, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Mănunchiul de spice de grâu şi porumb simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura. Brâul undat reprezintă râul Dâmbovnic, care traversează localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 378/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 378 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 378/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu