Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.378 din 06.05.2014

privind aprobarea stemelor comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 23 mai 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stemele comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.12*).____*) Anexele nr. 1.1-1.12 sunt reproduse în facsimil.(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1- 2.12.(3) Anexele nr. 1.1-1.12 şi 2.1-2.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat
ANEXA Nr. 1.1STEMA comunei Bârla, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Bârla, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Bârla, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea dreaptă, în câmp roşu, se află o pasăre răpitoare de argint, aflată în zbor. În partea stângă, în câmp auriu, se află un călăreţ stând pe un cal aflat în salt, care ţine cu mâna stângă frâul, iar cu dreapta o sabie poziţionată în bară deasupra capului, totul negru. În vârfului scutului, în câmp albastru, se află 12 spice de grâu de aur, dispuse în evantai. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Pasărea reprezintă uliul păsărar, care face parte din fauna localităţii. Călăreţul aminteşte de căpitanul lui Mihai Viteazul care, pentru faptele sale de vitejie în armata marelui domnitor, a fost împroprietărit cu o moşie în localitate. Spicele de grâu simbolizează una din îndeletnicirile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.2STEMA comunei Boteni, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.3STEMA comunei Cuca, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Boteni, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Boteni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un pal undat de argint. În dreapta se află 4 ghinde de aur, poziţionate 1:2:1. În stânga se află un fluier de argint cu 5 găuri, aşezat în pal. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Brâul undat simbolizează râul Argeşel, care străbate localitatea. Cele 4 ghinde reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar numărul lor indică numărul satelor componente. Fluierul evocă sărbătoarea folclorică tradiţională „Festivalul Brâul de la Boteni“. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cuca, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Cuca, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu un şevron de argint încărcat cu 5 prune, fiecare cu codiţă şi cu câte două frunze verzi, însoţit în şef de o oaie la dreapta şi de o vacă la stânga, de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Oaia, vaca şi prunele simbolizează ocupaţiile de bază ale locuitorilor, creşterea animalelor şi pomicultura. Şevronul reprezintă cuca, care dă denumirea localităţii, fiind o ridicătură triunghiulară din acoperiş, prin care lumina pătrunde în podul clădirilor, precum şi dealurile, fiind forma de relief predominantă în zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.4STEMA comunei Domneşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.5STEMA comunei Leordeni, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Domneşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Domneşti, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară se află o poartă de zid de aur, tencuită, având o intrare carosabilă centrală, arcuită şi închisă, flancată de două ferestre arcuite acoperite; partea centrală a porţii este surmontată de o cupolă cu cruce, aflată între două turle cu acoperişuri conice. În vârful scutului se află 3 mere de aur, dispuse 2:1, având fiecare în partea superioară câte o codiţă orientată puţin oblic spre dreapta şi de la a cărei bază porneşte câte o frunză, de înălţimea ei, poziţionată în bară. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Poarta reprezintă poarta bisericii din Domneştii de Sus, monument istoric. Brâul undat simbolizează râul Doamnei, care străbate zona. Merele fac referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, pomicultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Leordeni, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Leordeni, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în câmp albastru, se află 14 flori de leurdă de argint, dispuse 5:4:3:2. În dreapta, în câmp auriu, se află două ramuri de stejar verzi, cu câte 7 ghinde, încrucişate în săritoare în partea de jos. În stânga, în câmp roşu, se află un porumb cu 4 ştiuleţi, flancat de două spice de grâu, toate de aur şi aşezate în pal. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Leurda dă denumirea localităţii, iar numărul florilor indică numărul satelor componente ale comunei. Ramurile de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei. Porumbul şi spicele de grâu simbolizează principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.6STEMA comunei Miceşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.7STEMA comunei Morăreşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.6DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Miceşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Miceşti, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu format din 3 rânduri de cărămizi de argint, rostuite negru. În partea superioară se află 4 mere roşii, cu câte două frunze verzi în partea de sus, poziţionate orizontal. În vârful scutului se află un brâu undat de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Merele simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, pomicultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Brâul, format din 3 rânduri de cărămizi, evocă castrul roman, care se afla pe malul drept al râului Doamnei. Brâul undat reprezintă râul Doamnei care străbate localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.7DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Morăreşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Morăreşti, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în câmp roşu, se află două ramuri de prun, orientate în jos, încrucişate în săritoare în partea de sus, având fiecare câte 5 frunze şi 3 prune. În dreapta, în câmp albastru, se află un cap de bovină de aur, privit din faţă. În stânga, în câmp auriu, se află o ramură de stejar, compusă din 9 frunze şi 7 ghinde, poziţionată în bară. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Ramurile simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, pomicultura, iar numărul fructelor indică numărul satelor componente ale comunei. Capul de bovină reprezintă o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, creşterea animalelor. Ramurile de stejar evocă bogăţia silvică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.8STEMA comunei Moşoaia, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.9STEMA comunei Nucşoara, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.8DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Moşoaia, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Moşoaia, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În dreapta, în câmp roşu, se află o oaie de aur. În stânga, în câmp auriu, se află o sondă de extracţie neagră. În vârful scutului, în câmp albastru, se află o biserică de argint, văzută din faţă, cu pridvor, având 3 deschideri arcuite în partea superioară, cea din mijloc mai mare, cu două frontoane încărcate cu 4 firide; frontonul de jos are o firidă de formă dreptunghiulară, iar cel de sus are 3 firide arcuite în partea superioară; biserica este înălţată printr-o turlă acoperită dotată cu 3 ferestre şi timbrată de o cruciuliţă. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Oaia dă denumirea localităţii şi conform unei legende, întemeietorii comunei ar fi fost un moş şi o moaşă care, având o oaie, era numită de localnici „moaşa cu oaia“. Sonda simbolizează extracţia de petrol din zonă. Biserica evocă cele 7 aşezăminte religioase din comună, dintre care 4 sunt declarate monumente istorice. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.9DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Nucşoara, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Nucşoara, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află o floare de colţ de aur cu stamine verzi. În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află o capră neagră în salt. În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un brâu undat de argint. În partea inferioară, în stânga, în câmp verde, se află un măr cu două frunze, orientate în sus şi poziţionate în bară, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Floarea de colţ şi capra neagră, declarate monument al naturii, fac parte din flora, respectiv fauna localităţii. Brâul undat simbolizează râul Doamnei care străbate localitatea. Mărul reprezintă principala ocupaţie a locuitorilor, pomicultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.10STEMA comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş ANEXA Nr. 1.11STEMA comunei Rociu, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.10DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Poiana Lacului, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În dreapta, în câmp auriu, se află o ramură de prun cu două fructe şi două frunze verzi, dintre care una orientată în sus, iar cealaltă spre stânga. În stânga, în câmp argintiu, se află o sondă de foraj neagră. În vârful scutului se află un brâu undat de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Ramura cu cele două prune evocă bogăţia pomicolă a zonei. Sonda simbolizează industria petrolieră din localitate. Brâul undat reprezintă cele două râuri care străbat comuna, respectiv Cotmeana şi Teleorman. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.11DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Rociu, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Rociu, potrivit anexei nr. 1.11, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint şi având o bordură roşie încărcată cu 11 bezanţi de argint. În partea superioară se află o cruce treflată de aur. În partea inferioară se află 4 spice de grâu de aur, dispuse în evantai, ale căror tulpini se încrucişează în partea de jos, având o fundă de aur la punctul lor de intersecţie. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Crucea face referire atât la trecutul istoric al localităţii, când teritoriile acesteia făceau parte din domeniile schitului Berislăveşti, cât şi la edificiile de cult din localitate. Brâul undat reprezintă râul Dâmbovnic, care traversează localitatea. Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Bezanţii amintesc de cele 11 monede republicane romane, descoperite pe raza comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.12STEMA comunei Slobozia, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.12DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Slobozia, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Slobozia, potrivit anexei nr. 1.12, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară şi cea inferioară se află câte un mănunchi compus din 3 spice de grâu şi un porumb, dispuse în evantai, primul fiind un spic de grâu, al doilea porumbul şi următoarele celelalte două spice de grâu, care se unesc la bază, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Mănunchiul de spice de grâu şi porumb simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura. Brâul undat reprezintă râul Dâmbovnic, care traversează localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 378/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 378 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 378/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu