Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.314 din 23.05.2019

privind modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 29 mai 2019SmartCity1

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 123 din 28.04.2016 privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al judeţului Dolj, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 319 din 26.11.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Dolj şi din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în domeniul public al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului, constând în teren, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 151898, reevaluat în conformitate cu art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2
(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 319 din 26.11.2015.
(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Dreptul de administrare asupra bunului transmis potrivit alin. (1) se constituie în favoarea Aeroclubului României, în vederea dezvoltării activităţilor de întreţinere şi reparaţie a aeronavelor, potrivit obiectului de activitate şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
Articolul 3
(1) Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, constituită din teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova.
(2) Partea de imobil prevăzută la alin. (1) se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean şi nu poate fi transferată din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul privat al judeţului Dolj sau utilizată în alt scop decât cel prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul în care partea de imobil prevăzută la alin. (1) nu este utilizată în scopul menţionat la acelaşi alineat, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României.
(4) Ministerul Transporturilor va verifica respectarea prevederilor alin. (3).
(5) Predarea-preluarea părţii din imobil prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 4Aeroclubul României, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, va avea acces necondiţionat şi gratuit la infrastructura de mişcare a Aeroportului Craiova constând din pistă de decolare-aterizare şi căi de rulare. Articolul 5Aeroclubul României îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Mircea Florin Biban, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României la care se modifică codul de clasificare şi se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. MFP Codul de clasificare vechi Codul de clasificare nou Denumirea bunului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului (lei) Administratorul bunului/CUI
151898 8.20.01 8.20.09 (hangare cu terenuri aferente) Teren Judeţul Dolj, municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 433 CF 225432 Nr. cadastral: 225432 CF 225433 Nr. cadastral: 225433 Teren în suprafaţă totală de 192.902 mp, dezmembrat în teren în suprafaţă de 119.679 mp şi teren în suprafaţă de 73.223 mp 3.239.077 19.817.439 Statul român, Aeroclubul României CUI - 4266944

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 319 din 26.11.2015, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Aeroclubului României

Adresa imobilului Actul şi anul dobândirii Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul Elemente de identificare imobil Cod de clasificare Valoarea de inventar (lei) Nr. MFP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Judeţul Dolj, municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 325A, amplasament 6 - imobil 349 (parţial) Hotărârea Guvernului nr. 311/2008 Aeroclubul României CUI - 4266944 Construcţie (hangar) în suprafaţă de 1.385 mp Teren intravilan în suprafaţă de 7.253 mp Număr cadastral: 223302 Carte funciară: 223302 Vecinătăţi: N - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea R.A. Aeroport Craiova; V - domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne/ Inspectoratul General de Aviaţie; S-V - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Consiliului Judeţean Dolj; S - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Consiliului Judeţean Dolj; E - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Consiliului Judeţean Dolj. 8.20.09 103.000 1.065.828 Se va atribui număr MFP.

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii din imobilul care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj

Nr. MFP Codul de clasificare Denumire imobil/actul şi anul dobândirii Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei) Valoarea părţii bunului care se transmite (lei) Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
151898, parţial 8.20.09 Teren, Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2005 Judeţul Dolj, municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 433 Număr cadastral: 225433; carte funciară: 225433 Teren incintă în suprafaţă de 73.223 mp (parţial din terenul în suprafaţă de 192.902 mp) 19.817.439* 7.522.433 12.295.006 Statul român, Aeroclubul României CUI - 4266944 Judeţul Dolj, CUI - 4417150, în vederea extinderii Aeroportului Craiova

* Valoarea de inventar actualizată a imobilului ca urmare a reevaluării.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 314/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 314 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 314/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu