Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.314 din 23.05.2019

privind modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 29 mai 2019SmartCity1

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 123 din 28.04.2016 privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al judeţului Dolj, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 319 din 26.11.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Dolj şi din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în domeniul public al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului, constând în teren, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 151898, reevaluat în conformitate cu art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2
(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 319 din 26.11.2015.
(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Dreptul de administrare asupra bunului transmis potrivit alin. (1) se constituie în favoarea Aeroclubului României, în vederea dezvoltării activităţilor de întreţinere şi reparaţie a aeronavelor, potrivit obiectului de activitate şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
Articolul 3
(1) Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, constituită din teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova.
(2) Partea de imobil prevăzută la alin. (1) se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean şi nu poate fi transferată din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul privat al judeţului Dolj sau utilizată în alt scop decât cel prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul în care partea de imobil prevăzută la alin. (1) nu este utilizată în scopul menţionat la acelaşi alineat, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României.
(4) Ministerul Transporturilor va verifica respectarea prevederilor alin. (3).
(5) Predarea-preluarea părţii din imobil prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 4Aeroclubul României, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, va avea acces necondiţionat şi gratuit la infrastructura de mişcare a Aeroportului Craiova constând din pistă de decolare-aterizare şi căi de rulare. Articolul 5Aeroclubul României îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Mircea Florin Biban, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României la care se modifică codul de clasificare şi se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. MFP Codul de clasificare vechi Codul de clasificare nou Denumirea bunului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului (lei) Administratorul bunului/CUI
151898 8.20.01 8.20.09 (hangare cu terenuri aferente) Teren Judeţul Dolj, municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 433 CF 225432 Nr. cadastral: 225432 CF 225433 Nr. cadastral: 225433 Teren în suprafaţă totală de 192.902 mp, dezmembrat în teren în suprafaţă de 119.679 mp şi teren în suprafaţă de 73.223 mp 3.239.077 19.817.439 Statul român, Aeroclubul României CUI - 4266944

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 319 din 26.11.2015, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Aeroclubului României

Adresa imobilului Actul şi anul dobândirii Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul Elemente de identificare imobil Cod de clasificare Valoarea de inventar (lei) Nr. MFP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Judeţul Dolj, municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 325A, amplasament 6 - imobil 349 (parţial) Hotărârea Guvernului nr. 311/2008 Aeroclubul României CUI - 4266944 Construcţie (hangar) în suprafaţă de 1.385 mp Teren intravilan în suprafaţă de 7.253 mp Număr cadastral: 223302 Carte funciară: 223302 Vecinătăţi: N - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea R.A. Aeroport Craiova; V - domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne/ Inspectoratul General de Aviaţie; S-V - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Consiliului Judeţean Dolj; S - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Consiliului Judeţean Dolj; E - domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Consiliului Judeţean Dolj. 8.20.09 103.000 1.065.828 Se va atribui număr MFP.

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii din imobilul care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj

Nr. MFP Codul de clasificare Denumire imobil/actul şi anul dobândirii Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei) Valoarea părţii bunului care se transmite (lei) Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
151898, parţial 8.20.09 Teren, Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2005 Judeţul Dolj, municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 433 Număr cadastral: 225433; carte funciară: 225433 Teren incintă în suprafaţă de 73.223 mp (parţial din terenul în suprafaţă de 192.902 mp) 19.817.439* 7.522.433 12.295.006 Statul român, Aeroclubul României CUI - 4266944 Judeţul Dolj, CUI - 4417150, în vederea extinderii Aeroportului Craiova

* Valoarea de inventar actualizată a imobilului ca urmare a reevaluării.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 314/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 314 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 314/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu